wtorek, 15 listopada 2011

Przeslanie Archaniola Uriela

Archanioł Uriel jest jednym z siedmiu archaniołów, którzy stoją przed tronem Boga Stwórcy i jeden z czterech głównych archaniołów, którzy służą ludzkości. Uriel rządzi płaszczyzną mentalną, naszymi myślami i ideami, kreatywnością, wewnętrznym postrzeganiem, sądzeniem, magią, alchemią, astrologią, uniwersalną świadomością, boskim porządkiem, podziałem władzy, kosmicznym, uniwersalnym przepływem i środowiskiem Ziemi. Uriel jest łącznikiem ludzkości ze sferą duchową i może pokazać nam, jak odnaleźć naszą wewnętrzną siłę w procesie, który pomoże każdej Zmianie w świadomości i tym samym przyspieszy przesunięcie do wyższych sfer świadomości całego ludzkiego królestwa .
Jako Archanioł Zbawienia, Uriel może pokazać nam, jak uzdrowić każdy aspekt życia, zamieniając rozczarowania na zwycięstwa, jak znaleźć błogosławieństwa w nieszczęściu i zwolnić bolesne obciążenia i wspomnienia z przeszłości poprzez stosowanie bezwarunkowego przebaczenia. Uriel używa swój błyszczący miecz, aby oczyszczać psychiczne i emocjonalne zrozumienie i przemieniać niższe wibracyjne energie w oświecone duchowe zrozumienie. (Ze strony "Uriel Uzdrawia")

Z Wikipedii:


Uriel, Fanuel - „ogień Boży” lub „światło Boga" - według tradycji judaistycznej i w niektórych wierzeniach chrześcijańskich to jeden z najwyższych rangą archaniołów. Uriel płynący „po promieniu słońca” i szybujący „gładko nad mrokiem wieczoru”. Jego imię może być analogiczne z imieniem Uriah. Archanioł zbawienia (jak w Czwartej Księdze Ezdrasza) oraz światłości. W etiopskiej Księdze Henocha Archanioł „sprawujący władzę nad gromem i trwogą". Jak przypuszcza Anscar Vonier, Uriel „jest duchem, który stał u bram raju utraconego z mieczem ognistym w dłoni”. Zdaniem Louisa Ginzberga określenie „Książę Światłości” odnosi się jedynie do Uriela. Według Ewangelii Bartłomieja, Uriel został stworzony jako szósty Archanioł, po Michale, Iturielu, Werchielu, Metatronie i Rafale. Milton opisał Uriela jako archanioła, jednego z tych siedmiu, co najbliżej tronu Bożego stoją oraz jako regenta Słońca, którego w Niebiosach Najprzenikliwszym [...] nazwano z duchów. W The State of Innocence Dryden przedstawił Uriela zstępującego z nieba na rydwanie ciągnionym przez białe konie. Pomimo sławy, jaką się cieszył, Uriel był jednym z aniołów, których kult został oficjalnie potępiony przez papieża Zachariasza podczas synodu rzymskiego w 745 r. (ten sam los spotkał m.in. Raguela i Tubuela). W judaizmie natomiast jeszcze dziś spotyka się ślady kultu „świętego Uriela”. Współcześni Żydzi przed snem odmawiają modlitwę zawierającą słowa: „Winni Pana, Boga Izraela, niech Michał stanie po mojej prawicy, Gabriel po lewicy, Uriel przede mną, Rafael za mną, a ponad głową przebywa obecność Boga”. W Apokalipsie Eliasza, Uriel jest jednym z dwóch Archaniołów (drugim jest Michał), który w Dniu Sądu Ostatecznego zaprowadzą do raju naznaczonych pieczęcią Chrystusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz