piątek, 15 lipca 2011

ZLOTA KSIEGA WIEDZY

 
INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA O KSIĘDZE WIEDZYKANALE ALFA-ZŁOTYM WIEKU
Drodzy przyjaciele, Nasza Planeta, która straciła wiele swoich właściwości pod względem materialnym, duchowym i naturalnym, jest na nowo odnawiana. Zdarzenia, które były doświadczane i będą doświadczane, zjednoczą ludzkość w Całość, sprawiając, że osiągnie ona Świadomość Prawdy. W Okresie, w którym żyjemy jest wiele Punktów Ogniskowych, włączonych jako Kadry Misjonarskie przez Ludzi, obudzonych poprzez Kosmiczne Oddziaływania, przekazywane z 10 Wymiaru, na początku i w szczególności w drugiej połowie 20 stulecia. I każdy zastosował i stosuje Świadomie lub Nieświadomie oddziaływania, które oni otrzymali. W tym Ostatnim Wieku, Punkty Ogniskowe działając w kierunku tego samego celu i Idei, przeżywają do dziś okres przygotowań. Jednak teraz jest czas, aby Jednoczyć się ręka w rękę, pomagając sobie nawzajem oraz czas, by Służyć JEDYNEMU. Z tego powodu, nasz Świat osiągnie bardzo dużo, jeśli może Zjednoczyć się pod światłem pracy, którą wykonuje. Bajka o Złotym Wieku jest inwestycją, dokonywaną w stulecia. Właściwie każdy Porządek reformatorski jest Złotym Wiekiem. Jednak ten 26.000-letni program przejścia ostatniego cyklu ma program przygotowawczy bardziej odmienny od innych okresów. Ten program przygotowawczy dociera w systematyczny sposób aż do dziś. Najpierw Niebiańskie Wskazówki, przekazywane przez Święte Księgi, Zjednoczyły naszą planetę w Świadomości BOGA JEDYNEGO, zbierając razem ludzkość w Całości Prawdy. W procesie czasu cała prawda i Niebiańskie ogłoszenia przyświecały do dziś ludziom na naszej planecie. W tym szczególnym Wieku, który oszacowujemy jako wiek mediumiczny, prawda wystawiana jest na pokaz w kierunku Świadomości, która została zdobyta. Wszystkie dołożone starania i wezwania do Zjednoczenia są fenomenem, przynależącym jedynie do naszej planety. System tego Ostatniego Wieku jest Zjednoczeniem w Całość Uniwersalnej Całości z Zarządzeniami Wszechświatów, stąd ten nadchodzący wiek zwany jest Złotym Wiekiem. Złoty Wiek będzie przyświecał nam w dniach jutrzejszych w kierunku JEDYNEGO BOGA – JEDYNEGO PORZĄDKU – JEDYNEGO SYSTEMU i JEDYNEJ KSIĘGI i jest heraldyką obszaru, w którym szczęśliwi ludzie będą żyli w braterskiej i siostrzanej Całości Świata. Jednak jest wiele Progów, które nasza Planeta przekroczy, aż nadejdzie utęskniony Złoty Wiek. Okresowi przygotowawczemu Złotego Wieku zostały przyznane 3 Kosmiczne Wieki. (Jeden Kosmiczny Wiek obejmuje jedno stulecie) Nasza Planeta, która od roku 1900 przyjęta została do przyśpieszonego Programu Ewolucji, dopełnia swój pierwszy Wiek Kosmiczny w roku 2000. To jest Dwudzieste Stulecie. Drugi Kosmiczny Wiek obejmuje 21 Stulecie i Trzeci Kosmiczny Wiek włącza 22 Stulecie. Data Rozpoczynająca utęskniony i upragniony Złoty Wiek, która wymieniona została powyżej, rozpocznie się od 23 Stulecia i obejmie Okres 7 Stuleci. Jeśli nazwiemy programy 2
 
przygotowawcze jeden po drugim, osiągniemy teraz rozpoznanie, że Złoty Wiek nie zostanie tak łatwo osiągnięty. W Programie Przygotowania Złotego Wieku jest (5) Skal. Każda Skala obejmuje Wiek. Jeśli zapiszemy to w tej kolejności:
1. Wiek Przygotowawczy, który obejmuje Okres Świętych Ksiąg. 2. Wiek Obudzenia: To jest Wymiar Przejścia, w którym żyjemy i Okres, zwany ZMARTWYCHWSTANIEM, które oznajmiane było nam do dziś. Nasza Planeta jest właśnie teraz w tym chaosie. 3. Nowy Wiek: Tutaj przejdziemy poza Okresy, do których zostaliśmy przyzwyczajeni i w ten sposób włączą się Okresy Osiągnięcia Nieznanego – Pracy – Badania – Rozpoznania. Dwa Kosmiczne Wieki doświadczą tego Okresu. 4. Złoty Wiek: Obejmuje życie okresu 7 Stuleci po 23 Stuleciu. W tym okresie dokonując bezpośredniego Rozpoznania Uniwersalnego Uświadomienia i Zjednoczenia, zgodnie z Jednością i Całością, będzie się świadkiem obecności Mechanizmu – Systemu – Boskiego Porządku – Rzeczywistości, nie rozumianych jeszcze na naszej Planecie, które jednak staramy się przedstawić, i Świadomie otworzy się skrzydła w kierunku tego Nieznanego. 5. Wiek Światła: Ten Wiek, który rozpocznie się po Złotym Wieku, zwany jest Wiekiem Światła. To jest wiek, włączający się po 30 Wieku, tutaj włączony jest bezpośrednio Porządek Allaha. Ludzkość, będąc przygotowywana na tej drodze, będzie odtąd Kadrą Istoty tego Systemu. Teraz nazywamy to Uniwersalną Drogą Świata, Złotym Wiekiem. W obszarze, w którym w tym momencie żyjemy, weszliśmy w ostatnie okresy przygotowawcze tych pięknych dni Jutrzejszych w sposób przyśpieszony. Teraz wszyscy wiemy, że Wieki, których będziemy doświadczać, będą bardzo różne od Wieków, których doświadczaliśmy. Niemniej ta różnica i zmiana powoduje wiele bólu w każdej sekcji naszej planety i wraz ze zmieniającym się czasem ludzie również się zmieniają. Ludzkość, która przeżywa chaos świadomości, dokonuje przygotowań na Złoty Wiek dni Jutrzejszych. To jest okres przejścia. W tym okresie istnieje wiele Punktów Ogniskowych i Stowarzyszeń, zakładanych wszędzie na naszej planecie w celu przyśpieszenia procesu osiągania Uświadomienia, Obudzenia i Oczyszczenia ludzkich Całości w sposób masowy, i przygotowania ludzkości na Złoty Wiek. My jako Uniwersalne Centrum Zjednoczenia Unii Braterstwa Świata, jesteśmy szkołą, która służy na tej Uniwersalnej Drodze od 30 lat. Mamy Księgę, zwaną Księgą Wiedzy. Objaśniamy tą Księgę społeczeństwu na naszych seminariach jako fascykuły. Zadaniem naszej Misji jest opowiedzieć i przedstawić te Uniwersalne Programy całemu wymiarowi Światowemu. Założenie na Świecie naszego Stowarzyszenia i Fundacji zostało oficjalnie włączone w roku 1993. Jednak jesteśmy w kontakcie z całym Światem od 30 lat. I cały Świat oczekuje tej Księgi Wiedzy od roku 1950.
3
 
Teraz chcemy podać bardziej szczegółowe informacje objaśniające odnośnie niektórych cech charakterystycznych Księgi Wiedzy. KSIĘGA WIEDZY zaczęła być dyktowana w roku 1.11.1981, przez Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości Parlamentu Federalnego Kosmosu, Turcji Anatolijskiej poprzez Kanał Alfa. Jednak przez 3 lata Księga Wiedzy nie została otwarta Ludzkości, ponieważ Społeczeństwo nie było jeszcze gotowe. W roku 1984 na drodze Zjednoczenia i Rzeczywistości zostały ustanowione na całym Świecie Duchowe Punkty Ogniskowe i otrzymaliśmy rozkaz otworzenia, i przedstawienia Księgi Społeczeństwu. Teraz służymy Ludzkości jako Zgromadzenie i Fundacja. Księga Wiedzy ukończona została w 12 lat; jest ona teraz zestawiona jako Księga i również przetłumaczona na język angielski. Centralna Unia Słońc – Uniwersalna Rada Zarządzenia – Zjednoczona Rada Zarządzenia są Uniwersalnymi Członkami Kadry, pracującej jako trójca wspólnie. Zwane to jest Wymiarem Wszechmogącego, to znaczy Systemem. Do tego wymiaru podłączony jest Kanał Alfa, który jest bezpośrednim Mechanizmem Odbicia Allaha. I wszystkie przekazane naszej Planecie do dziś Święte Księgi, to jest (Stary Testament – Psalmy Dawida – Ewangelia – Koran), zostały objawione naszej Planecie poprzez ten Kanał. Księgi te są Świętymi Księgami, które Edukują, Uczą, pozwalają osiągnąć Świadomość i Integrację. Choć Księga Wiedzy podyktowana została z tego samego Kanału, nie jest ona Księgą, do której należałoby się modlić. Jest ona Księgą, która otwiera wszystkie tajemnice i Fakty oraz objaśnia Ludzkości przyczynę dla dróg, którymi kroczyła ona do dziś. Księga Wiedzy jest także Księgą PRAWDY i JEDNOŚCI, która skupia w sobie Częstotliwości wszystkich znanych do dziś Świętych Ksiąg. Księga ta została podyktowana poprzez odmienną Technikę, zwaną „Światło-Foton-Cyklon”, której Nasza Planeta jeszcze nie zna. Zgodnie z tą Techniką Energia Czasu naładowana jest na Częstotliwość Liter. Dlatego, kiedy czytacie Księgę, rozumiecie ją i otrzymujecie Wiedzę odpowiednio do waszego poziomu. Potem wymazywane jest to z pamięci. Pozostaje jedynie Wiedza ogólna. Możecie nauczyć się innych Świętych Ksiąg na pamięć. Z tej Księgi jednak nie możecie zapamiętać nawet jednej strony. Ponieważ jest ona połączona z Energią czasu, Wiedza wymyka się z pamięci. To jest Specjalna technika. Zostało nam powiedziane, że Księga ta ważna będzie przez 19 Stuleci i podyktowano ją, prezentując jako Jedyną Księgę dni jutrzejszych. Księga ta zwana jest również Kosmiczną Księgą Ostatniego Wieku. I Różne funkcje, które właściwe są tej Księdze, włączają się w miarę jej czytania. Ci, którzy czytają tę Księgę, podłączani są bezpośrednio do Centralnego Systemu Rzeczywistości Zjednoczonej Ludzkości i zapewnia to otwarcie waszych Uniwersalnych Akt w mikroarchiwach. Tą drogą Realność poznaje Indywidua. I uczy każdego pojedynczo, odpowiednio do jego potrzeb. I podział zadań dokonywany jest odpowiednio do ich możliwości. Dlatego prosi się nas o rozprowadzanie fascykułów do jak najodleglejszych miejsc. I przez 30 lat różne miejsca całego Świata poznały fascykuły. Jeśli ciągle czytacie Księgę możecie wydedukować z jednej strony przynajmniej 10 przesłań, w miarę jak osiągacie Świadomość, dokonując różnych interpretacji znajdujących się w niej informacji i w procesach czasu dostrzegacie informacje, których do tego czasu nie mogliście zauważyć.
4
 
Wymagano, aby ta Księga, opublikowana w roku 1996 pod nazwą Księgi Wiedzy, udostępniona została przyjaciołom na naszej Planecie, podzielającym te same poglądy. I jednocząc się również z ich Wiedzą, jedynym naszym i naszych Uniwersalnych Przyjaciół życzeniem jest, działać wspólnie i Jednoczyć się. Zgodnie z przekazanymi nam Informacjami Księga ta jest Księgą przygotowaną dla 7.000.000.000 Ludzkich Uświadomień. I każdy otrzymuje odpowiedź na wszystkie swe pytania, jeśli dokładnie czyta Księgę. Jeśli jesteście misjonarzem, jeśli szyfr w waszym programie genu zjednoczy się z szyfrem, należącym do was, pośród milionów ukrytych szyfrów w Księdze, ustanawiane jest bezpośrednie połączenie i sami dokonujecie połączenia z Systemem. Najpierw wasz kanał, który się otwiera, przejmuje obowiązek szkolenia was. Później wyznaczani jesteście do waszego prawdziwego obowiązku. To jest charakterystyką Księgi. Ludzie, którzy nie mogą bezpośrednio poprzez swe własne Świadomości przyciągnąć Strumieni Kosmicznych, budzeni są na drodze Księgi Wiedzy. I system ten jest bezpośrednim programem Kosmosu. I nasz Świat od 1960 roku przygotowywany jest na tym obszarze poprzez Oddziaływania Kosmiczne niosące energie Ewolucyjne, które przekazywane są z 10. Wymiaru. W ten sposób na waszej Planecie włączane zostały liczne, jednoczące się, kosmiczne Punkty Ogniskowe. Teraz jednak nadszedł czas, by się zjednoczyć. Inną cechą charakterystyczną Księgi jest to, że wszystkie Częstotliwości Starego Testamentu, Psalmów Dawida, Nowego Testamentu, Koranu i Filozofii Dalekiego Wschodu, które zostały objawione do dziś naszemu Światu i które znane są jako Święte Księgi, zjednoczone zostały z Energią Punktu Ogniskowego Wszechmocnej Energii i zostały one naładowane na wszystkie litery Księgi jako Całość 6 Częstotliwości. Jednak, jak powiedzieliśmy wcześniej, Księga ta nie jest Księgą, do której należałoby się modlić. Jest to Księga Przewodnik. Dlatego Księga ta została podarowana waszej Planecie jako Księga całej Ludzkości. Księgę Wiedzy, która przygotowana została zgodnie z Projektem Wejścia Alfa i Wyjścia Omega, Niebiańskie Instancje nazywają również Księgą ZBAWIENIA. Ponieważ jedynie zjednoczone w tej Księdze Częstotliwości wszystkich Świętych Ksiąg, zapewniają wam to, że możecie absorbować 76 energię, która jest częstotliwością całkowitą Kanału OMEGA, składającego się z 9 Warstw. I każdy Układ Słoneczny zobligowany jest dokonywać Ewolucji swego wymiaru. Naszą Ewolucją i wymiarem Wyjścia jest SATURN, Przejście do Omegi dokonywane jest stąd. 6 wymiar, Nirwana jest Wymiarem Nieśmiertelności. 7 wymiar jest ostatnią granicą Ewolucji Ludzkości. I miejscem tym jest Saturn. To znaczy, Ludzka Świadomość, która była w stanie sięgnąć tutaj, jako Prawdziwy Człowiek podnosi roszenie o swe Energie Duchowe i osiąga prawo wyjścia z Omegi. Księga Wiedzy jest jedyną Księgą, która stopniowo przyzwyczai was do Częstotliwości tych Uniwersalnych Wymiarów i w ten sposób zapewni, że z łatwością będzie mogli wejść w te Wymiary. W tym końcowym Programie Przejścia waszej Planecie przyznane zostały dla Zbawienia Ludzkości 3 Kosmiczne Wieki (każdy Kosmiczny Wiek jest 1 Stuleciem). Nasza Planeta, która od roku 1900 została przyjęta do bardzo przyśpieszonego Programu Ewolucji, kończy swój pierwszy Kosmiczny Wiek w roku 2000. To jest 20 Stulecie. 21 i 22 Stulecie będą odmiennymi latami egzaminu Naszej Planety. W 23 Stuleciu zostaną 5
 
położone autentyczne Podwaliny upragnionego ZŁOTEGO WIEKU. Złoty Wiek zostanie ustanowiony do 30 Stulecia i po tej dacie Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości, opuści platformę Dopełniając swej Misji. Księga Wiedzy jest bezpośrednią KSIĘGĄ PANA. Z tego powodu została ona podyktowana poprzez Kanał ALFA. Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości przetransferuje w 30 Stuleciu Księgę Wiedzy do swego (Prawdziwego Źródła), to znaczy do Porządku PAŃSKIEGO. I Porządek Pański będzie jeszcze przez 9 Stuleci używać tej Księgi za sprawą przyciągania Energii Czasu. Po tym Okresie Okres Ksiąg dobiegnie końca i Księga zostanie przyjęta do archiwum. Potem włączone zostaną całkiem inne Technologie. Tutaj wyjaśniliśmy wam Pokrótce Historię Księgi Wiedzy. Jednak Księga ta od czasu, kiedy objawiona została ze swego źródła, ma również właściwe sobie samej Zarządzenie Operacyjne. Teraz chcielibyśmy opowiedzieć wam trochę o Kanale ALFA: 1. Kanał ALFA jest Bezpośrednim Kanałem Pana; to znaczy jest Kanałem ALLAHA. I jest to Stały, niezmienny Kanał. Jednakże, ten Kanał przesuwa się na Północ, ponieważ nasz Świat obraca się wokół własnej osi, pochylonej o 23 stopnie. Projekt Obudzenia naszej Planety poprzez Oddziaływania Kosmiczne jest końcową realizacją programu 6000 lat. Pierwsze 2000 lat jest okresem przed MOJŻESZEM. W tym Okresie, tak jak dzisiaj, całej naszej planecie poprzez Kosmiczne Oddziaływania przekazywane były strumienie Ewolucyjne. Pojedynczo określając tych, którzy odebrali te oddziaływania, (z powodu programu odbicia z bliskiego planu od człowieka do człowieka) w swej drugiej Inkarnacji zostali oni, wszyscy razem wcieleni na Dalekim Wschodzie. Poprzez ten Program nasza Planeta poznała po raz pierwszy bezpośrednio Energię BOSKĄ. Program ten obejmuje pierwszy okres 2000 lat i zwane to jest Pierwszym Porządkiem ALLAHA. Program MOJŻESZA zwany jest Drugim Porządkiem ALLAHA. W tym Okresie, jako że pionowa projekcja Kanału ALFA padała na Piramidy w Egipcie i na Nil, MOJŻESZ wcielił się w Egipcie. MOJŻESZ, zgodnie ze swym obowiązkiem przekazał w Starym Testamencie jako Wiedzę Kabała, bezpośrednią Wiedzę Rzeczywistości. Ten drugi program 2000 lat trwał do okresu Jezusa. Jak wiadomo dla Świadomości, które będą się Rozwijać, pierwszym stopniem do przekroczenia jest Miłość, a potem Wiedza. Dlatego Jezus, przyjmując najpierw program Miłości, zjednoczył Ludzi w Świadomości Jedynego BOGA i z tego powodu Nowy Testament nosi częstotliwość Miłości. Potem MAHOMET, przekazując Wiedzę poprzez Koran, utworzył Światowy System Życia. Ponieważ Kanał ALFA, przesuwając się na Północ, znajdował się w tym okresie nad Jeruzalem – Mekką i Medyną, Program JEZUSA i MAHOMETA włączył się jako Trzeci Porządek ALLAHA. Wraz z Okresem MAHOMETA, okres Świętych Ksiąg i Proroctwa dobiegł końca. Potem Ludzkość została pozostawiona sama z jej Księgami na 1500 lat i oczekiwane było pojęcie Prawdy. Teraz w roku 2000 zakończył się program 6000 lat i wszystko objaśniane jest ludzkości z całą jasnością. Ponieważ Kanał ALFA znajduje się w tym momencie nad TURCJĄ ANATOLIJSKĄ, KSIĘGA WIEDZY włączona została z Turcji. I objaśniając teraz Ludzkości poprzez KSIĘGĘ WIEDZY wszystko bardzo otwarcie, kładzione są Fundamenty Światowego Państwa Jutra. I ten Porządek zwany jest 6
 
Czwartym Porządkiem ALLAHA. Chcielibyśmy powtórzyć, Księga Wiedzy, która przygotowana została zgodnie z projektem Wejścia ALFA Wyjścia OMEGA, zwana jest również Księgą Zbawienia. Jednak nie jest ona nigdy Świętą Księgą Religijną, do której należałoby się Modlić. To jest Księga Przewodnik. 6. Objaśniając Ludzkości, która prawie Dusi się w tym intensywnym programie tego końcowego wieku, przyczynę jej kryzysów, Księga Wiedzy kieruje Ludzkość do logicznej Myśli i uspokaja ją. Ponieważ nasze prace następują na tej drodze, wyjaśniliśmy wam wszystko. To jest Program Zjednoczenia.
W tym programie przygotowawczym Złotego Wieku, dokonuje się współpracy z przyjaciółmi, którzy mogą zobaczyć Światła, które przyświecały ludzkości ręka w rękę, w Całości Serca i Pokoju. Inwestycje, dokonywane w Złoty Wiek, teraz kiełkują. Nasz Świat, przygotowując się na obszar Zbawienia, przechodzi swój egzamin z samym sobą. To jest Program. Złoty Wiek, który pragnie się ustanowić w Zrozumieniu, Miłości, Tolerancji, Rozsądnego Sumienia i Piękności, przyniesie w przyszłości naszej Planecie Jutra, które są bez Wojen, pełne Kwiatów i Szczęśliwe. Wychodząc z tego założenia,formować razem, ręka w rękę światowy krąg na Drodze Światła, jest naszym Największym życzeniem. Aż spotkamy się na drodze Światła, nasza Miłość jest dla Was.
V. Bülent Çorak7
 
PASAŻE Z KSIĘGI WIEDZY
1. WIADOMOŚĆ DLA BUDZĄCYCH SIĘ ŚWIADOMOŚCI Nasi Przyjaciele, Przechodzimy daleko poza to, do czego zostaliśmy do dziś przyzwyczajeni. Zgodnie z Organizacją Gradacji wszystko zaczyna się od Minimum i rozciąga do Maksimum. W tym Okresie Szczerości, który nazywamy Okresem Zmartwychwstania Nasz PAN dał Nam Rozkaz, abyśmy oprócz przekazanych Wam do dziś Świętych Informacji zapoznali Was z Planem Realizacji. I biorąc w dłoń na nowo Swe Zarządzenie, otworzył on całkiem nową drogę Złotego Wieku. Jako Współpracownicy Misji SYRIUSZ służymy razem z Misjami innych Systemów Słonecznych, pod Nadzorem Boskiego Planu. Mimo iż każdy ustanowiony Kosmiczny Punkt Ogniskowy otrzymuje tą samą Częstotliwość Energii, pojawił się temat TWOJE – MOJE, za sprawą różnic Informacyjnych u ich źródeł, wywołanych przez niezdolność przełamania łańcuchów Ego w Sercach i przez to, że Informacje przekazywane są zgodnie ze ŚWIADOMOŚCIĄ – CZĘSTOTLIWOŚCIĄ – ZADANIEM. I działania zostały rozwiązane. W Zarządzeniu, które zostanie ustanowione, Celem i Porządkiem jest Jedyny PAN – Jedyny PORZĄDEK – Jedyna KSIĘGA. Ale ta JEDYNA KSIĘGA nie jest ani Torą, ani Psałterzem, ani Ewangelią, ani Koranem. Ta Jedyna Księga jest KSIĘGĄ WIEDZY, która objawiona została przez Plan jako Informacja. Często mówiliśmy Wam otwarcie o cechach charakterystycznych tej Księgi i będziemy to czynić nadal. W Księdze tej zgromadzone zostały Częstotliwości Filozofii Dalekiego Wschodu, Tory, Psałterza, Ewangelii i Koranu. I do tej Częstotliwości została również bezpośrednio dołączona Częstotliwość PUNKTU OGNISKOWEGO WSZECHMOCNEJ ENERGII. Dlatego mówimy: ZGROMADZILIŚMY SZEŚĆ W JEDNYM – DODALIŚMY JEDEN DO JEDNEGO. To nie jest Księga, do której należy się modlić. Nie przeceniajcie jej. Wraz ze Świadomościami poza Kosmicznym Uświadomieniem, które osiągniecie w przyszłości, nauczycie się nie przeceniać niczego. I odkrywając Wszelkość w Nicości, będziecie znali samych siebie. 8
 
Dopóki jednak Ego, które niezbędne jest dla życia, nie zostanie spiłowane i skierowane ku świadczeniu usług w stronę Pozytywną, dopóty Żadne Indywiduum nie będzie nigdy mogło znaleźć Materialnego ani Duchowego, Wewnętrznego Spokoju. Do dziś Wasze Święte Księgi, objawione poprzez Kanał ALFA, pomagały Wam, którzy osiągnęliście Kosmiczne Uświadomienie, poprzez przedstawienie Wam Was samych. Ale KSIĘGA WIEDZY, jako klucz do Kosmicznej Świadomości otwiera częściowo, zarówno poprzez Częstotliwość jak i Wyjaśniającą jakość, Wrota Waszej Kosmicznej Świadomości. W tym Okresie będziecie otrzymywali i przekazywali Informacje w Proporcji do Świadomości, jaką osiągnęliście. W ten sposób nabędziecie Prawo do otrzymywania Silniejszych Informacji. Tą KSIĘGĘ WIEDZY nazywamy również ZŁOTĄ KSIĘGĄ ZŁOTEGO WIEKU. Ponieważ deklaruje ona Konstytucję Uniwersum, uznajemy ją zatem za Konstytucję Uniwersum. Ponieważ odsłania ona Świadomości i Kotuje Częstotliwości, nazywamy ją OSTATNIĄ KSIĘGĄ ZMARTWYCHWSTANIA. Dopóki Wrota Kosmicznej Świadomości nie otworzą się całkowicie, nadal będą Wam przekazywane Niebiańskie Informacje. Dopiero po tym Każdy sam stanie się Księgą. ZŁOTY WIEK ustanowiony zostanie przez takie Świadomości. I Język IZOLAN, to znaczy JĘZYK ATOMOWY, zastąpi Księgi. Ci, którzy pokonają swe Ego są Współpracownikami-ISTOTY PANA. I oczekujemy od nich, że się Zjednoczą i Przyświecać będą Zarządzeniu Świata. Proszę, przystąpcie w końcu do akcji jako Rozpoznający, Logiczni i Świadomi Ziemianie i spróbujcie nadrobić stracony czas. Powtórzymy jeszcze raz to, co zawsze powtarzamy: Ta dyktowana KSIĘGA WIEDZY i wszystkie do dziś przekazane Wam Informacje oraz Wasze Święte Księgi, które Was prowadziły i Oświecały, są Szkolącym Was Niebiańskim Przewodnikiem, który Was ostrzega i pozwala osiągnąć Wam poziom Ludzkości. W tym Ostatnim Wieku sprowadzamy Naszych Szczerych Przyjaciół pod Dach Złotego Wieku. Wrota Uniwersum otwieramy jednak tylko tym, którzy pokonali swe EGO i Zjednoczą się poprzez Wspólną Pracę z Harmonią w swych Sercach. Nasza Miłość jest poza Nieskończonością i dla wszystkich Uniwersów.
FEDERALNY PARLAMENT KOSMOSU
9
 
2. TECHNIKA – CYKLON – FOTON – ŚWIATŁO Nasi Przyjaciele, Informacje, które przekazywane są z Kraju Yunusów jako Wskazówki Boskich Planów, niosą ten sam Ładunek Częstotliwości (Nie są zmienne). Te miejsca tutaj zwane są Krajem Aniołów. Miejsce to jest SEKCJĄ DUSZY Boskiego Królestwa. Ten Wymiar, który znany jest jako Wielki Namiot Yunusów, Obóz Mevlâny zwany jest również Krajem Miłujących. Księga Wiedzy dyktowana jest bezpośrednio z Oddziału-Panów Boskiego Królestwa i przekazywana jest Waszej Planecie poprzez Kanał Alfa (tutejsze Częstotliwości Informacji są zmienne, odpowiednio do Świadomości). Obie te Całości tworzą, przy podłączeniu do Wymiaru Technologicznego, Hierarchiczną Całość (Podłączoną do Całości Rzeczywistości). Uniwersalna Całość Zjednoczonej Rzeczywistości niesie, przy podłączeniu do NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO, całe Zobowiązanie Wymiaru GÜRZ. Księga Wiedzy jest Księgą, dyktowaną poprzez Kanał Alfa przez ZJEDNOCZONĄ CAŁOŚĆ PANA. I wszystkie Funkcje Księgi Wiedzy zostały przygotowane zgodnie z Okresem Przejścia. W tej Księdze, która dyktowana jest poprzez Technikę Cyklon – Foton – Światło, Częstotliwości Liter mają właściwy sobie Specjalny Nadzór. Księga ta posiada Technikę, która może skupić w sobie całą Energię Segmentu Czasu, w którym się znajduje, nie ważne w jakim Stuleciu jest ona czytana. Księga ta, zbierając w sobie Energię Czasu, w której się znajduje, zamykając tą Energię w Sobie Samej, zamyka Swe Drzwi przed Energiami bardziej zaawansowanych Segmentów Czasu. Podczas tego Końcowego Wymiaru Przejścia, Księga Wiedzy przekazuje Częstotliwości do 76. Wymiaru OMEGA, który jest Ostatnią Częstotliwością Wymiarową, jaką Wasza Planeta jest w stanie otrzymać i obniżając Częstotliwości poza tą, zapobiega wstrząśnięciom Świadomości. Charakterystyka Księgi Wiedzy ma jeszcze wiele Funkcji. Wymieniane są jednak jedynie te, które mogą Was interesować. Niektóre z tych Funkcji są następujące: Działania przeprowadzane przez Technikę Cyklon – Foton – Światło, której Wasza Planeta jeszcze nie zna, mają Moc mutowania Szyfrów GENÓW (Całego 10
 
Stworzenia). W ten sposób podawane interpretacjami(łącznie z kształtami chmur).

Wam
przesłania
z
różnymi
W Późniejszych Stuleciach, kiedy Energia Czasu, którą Księga w Sobie zebrała, Zjednoczy się z Świadomością Zaawansowanego Czasu, te same wiersze Księgi przekazywać będą Wam całkiem inne Informacje. Litery się nie zmienią, zdania się nie zmienią, ale Księga przekaże Wam poprzez Punkty Ogniskowe Częstotliwości tych samych wierszy Informacje, których dany Segment Czasu potrzebuje. Dlatego mówi się (Każdy otrzymuje Informacje proporcjonalnie do Świadomości, którą osiągnął). Dlatego Księga Wiedzy jest w tym momencie Księgą PRZEWODNIKIEM. Będzie ona Księgą OŚWIECENIA dni Jutrzejszych. I ona będzie Księgą PODSTAWOWĄ w późniejszych Stuleciach. KSIĘGA WIEDZY, która jest kluczem do Świadomości, obarczonych Zadaniem, po odbyciu przez Dziesięć Stuleci służby dla Waszej Planety, transferowana zostanie do BEZPOŚREDNIEGO PORZĄDKU ALLAHA i w ten sposób oferuje do usług Swe całkiem inne Funkcje. Księga Wiedzy ma odpowiednio do różnych Rzeczywistości bardzo różne Nazwy. W JEDNOLITYM POLU MEVLÂNY jej Nazwą jest (KSIĘGA CZŁOWIEKA) lub (ZŁOTE RUNO). W RZECZYWISTOŚCI ZJEDNOCZONEJ LUDZKOŚCI jej Nazwą jest (KSIĘGA WIEDZY – KSIĘGA KOSMICZNEGO ŚWIATŁA). W ZARZĄDZENIU WSZECHŚWIATÓW jej Nazwą jest (UNIWERSALNA KONSTYTUCJA). W WYMIARZE DUSZY jej Nazwą jest (SELEKTYWNA I OSTATANIA KSIĘGA ZMARTWYCHWSTANIA). W SYSTEMIE ZAŁOŻYCIELSKIM ZŁOTEGO WIEKU jej Nazwą jest (ZŁOTA KSIĘGA ZŁOTEGO WIEKU). Na PLANECIE ZIEMI jej Nazwą jest (KSIĘGA JUTRZEJSZYCH DNI – KSIĘGA WIEDZY – KSIĘGA PRZEWODNIK – KSIĘGA PRAWDY). Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM
11
 
3. PIERWSZE OFICJALNE OBWIESZCZENIE DLA PLANETY ZIEMI Z CENTRALNEJ UNII SŁOŃC Nasi Przyjaciele, KSIĘGA WIEDZY jest Księgą apelu z Uniwersalnej Całości do Zarządzenia wszystkich Wszechświatów. Każda Księga nosi Informacje. Jednak nie każda Księga jest KSIĘGĄ WIEDZY. Ta Księga nazwana jest Księgą Wiedzy, ponieważ jest Streszczeniem Właściwej KSIĘGI WIEDZY, która nosi łączną Częstotliwość WYMIARU PRAWDY i zbiera łańcuchy Królestw w Uniwersalną Całość. Nie mylcie proszę tej Kosmicznej Księgi Światła z 600 Kosmicznymi Książkami, które podyktowane zostały lub są w tym momencie dyktowane Waszej Planecie. Zastosowanie tego Programu Ostatniego Wieku obowiązuje we wszystkich Uniwersalnych Zarządzeniach. Punktem Ogniskowym Kosmicznej Projekcji Waszej Planety jest ALFA. W tym momencie 600 Książek dyktowanych jest poprzez Kanał Alfa Waszej Planecie Ziemi. Niektóre z tych Książek są krótkie. Teraz chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego dyktuje się te Książki. Książki te obejmują bardzo różnorodne Informacje i dyktowane są z Całości Rzeczywistości bezpośrednio poprzez Wymiar Alfa. Jednak w każdej z tych 600 Książek KSIĘGA WIEDZY wymieniona jest albo bezpośrednio albo podane jest zaszyfrowane wyjaśnienie o tej Księdze. (Interpretacje pozostawione są Wam). Księgi te jednak dowiodą zarówno swych własnych Wymiarów jak i dostarczą dowodów dla Księgi Wiedzy. Czas jest skąpy. Czas jest ograniczony. Dlatego obecnie na Waszej Planecie zastosowany jest Program, przygotowany zgodnie z Programem UNIWERSALNEJ KOSMOLOGII. Pierwsze Egzaminy Naszych Ziemskich braci i Naszych Ziemskich sióstr, którzy nabędą Prawo do Życia w braterskim Świecie, możliwe są jedynie poprzez ich dopasowanie się do Obrazu Uniwersalnego Zjednoczenia. Aby Zjednoczyć pod tym Uniwersalnym Dachem Naszych Ziemskich braci i Nasze Ziemskie siostry, których dzieliły do dziś Religie, dyktowane są poprzez Pióro Naszej Mevlâny z WYMIARU JEDNOLITEGO POLA MEVLÂNY wszystkie Prawdy, pod nazwą KSIĘGI WIEDZY z FEDERALNEGO PARLAMENTU KOSMOSU RADY ZARZĄDZENIA UNIWERSALNEGO ZJEDNOCZENIA poprzez Specjalny Kanał Rady Waszej Planety. 12
 
Ludzkość, która zgodnie z Wiarą Religijną Jednoczy się w Świadomości „BOGA JEDYNEGO”, jest teraz Jednoczona zgodnie z „JEDYNĄ KSIĘGĄ”. Ta Księga Wiedzy, która obecnie dopełniana jest poprzez Fascykuły, dopełni swego Drugiego tomu w Roku 1989 i rozpocznie tom Trzeci. Ta KSIĘGA PRAWD jest Księgą, objaśniającą z całą otwartością wszystkie Prawdy, których Wasza Planeta do dziś nie znała. I Księga ta jest Jedynym Tomem Pięciu Ksiąg, objawionych Waszej Planecie poprzez Święty Wymiar do dziś. W Księdze tej, oprócz wszystkich Częstotliwości TORY – EWANGELII – KORANU – PSAŁTERZA – FILOZOFII DALEKIEGO WSCHODU, zebrana jest również w SKONCENTROWANEJ formie Bezpośrednia Częstotliwość PUNKTU OGNISKOWEGO WSZECHMOCNEJ ENERGII i usuwając jej atrybut Świętości, została ona podarowana Waszej Planecie. W gruncie rzeczy Księga ta jest Świętą Księgą. Jednak Kanał Świętości jest tematem, należącym do Wymiaru szkolenia. Ci, którzy Przekroczą ten Wymiar, przyjmowani są do Wymiaru Prawdy i w tym Wymiarze, usuwając atrybut Świętości wszystkich Ksiąg, zatem więc Projektowane są Wam wszystkie Prawdy. Przyjmując w tym momencie całą Waszą Planetę do Wymiaru Prawdy, budzona jest ona jako Masa w Obszarze Kosmicznego Obudzenia, aby zająć swe miejsce w Uniwersalnym Zarządzeniu. Ten Okres Budzenia się nie będzie zbyt długi. Pośród Świadomości, które Budzą się, ale nie mogą jednak pojąć Prawdy, dokonane zostaną pewne wybory. Kosmiczne Zmartwychwstanie Waszej Planety osiągnie więc wtedy punkt szczytowy. RADA UNIWERSALNEGO ZARZĄDZENIA, trzymając to wszystko pod Nadzorem, bierze pod duży Nadzór Przyjaciół, którzy pojęli Prawdę i podłączywszy ich Wymiary Częstotliwości do innego WYMIARU SIŁY, będzie to pewnego dnia ALARMEM Waszej Planety. My, Uniwersalni Strażnicy Wymiaru Zbawienia, obserwujemy Was z każdego Wymiaru. Udowadnianie Naszej Siły poniżyłoby Nas. Dlatego oczekujemy Waszego Wzrostu i przyjścia do Nas. I przynosimy poprzez Rozkazy NASZYCH PANÓW Waszej Planecie Jego ŚWIATŁO. Podaje się to Wam do Wiadomości. WIADOMOŚĆ KOMITETU UNII CENTRALNEJ
13
 
4. KSIĘGA WIEDZY, TO ZNACZY KSIĘGA KOSMICZNEGO ŚWIATŁA I JEJ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Nasi Przyjaciele, Szczególną cechą, która odróżnia tę Księgę od innych Kosmicznych Ksiąg, jest to, że jest ona dyktowana przez Specjalny Kanał, zgodnie z Systemem Kosmicznego Odbicia, poprzez FOTONY ŚWIATŁA. W tym Systemie Pisania żadne Projektujące Oddziaływanie nie może wpłynąć na ten System Pisania. I żadna Myśl nie może Ingerować w te teksty. Technika ta, koncentrując na dyktowanych Literach Bezpośrednią Siłę wszystkich Częstotliwości WYMIARU ŚWIATŁA, podłącza każdą czytającą Świadomość poprzez Technikę Ładowania Częstotliwości bezpośrednio do Centrum. I mierząc w ten sposób Poziomy Ewolucji i Świadomości każdego czytającego i poprzez Kosmiczne Oddziaływania prowadząc do dopełnienia braków, obserwowanych w Zarządzeniu Ewolucji, pozwala się im zgodnie z Programem Przyśpieszonej Ewolucji dokonać Tysiącletniego Rozwoju w okresie tak krótkim jak Jeden Miesiąc. Tą Technikę KOSMICZNĄ – ŚWIATŁA – FOTONU – CYKLONU nosi jedynie ta KSIĘGA WIEDZY, która dyktowana jest w tym momencie Drogiej Mevlânie. Specjalną cechą tego Systemu jest skrócenie czasu, który tracony jest przy Myśleniu, do minimum, poprzez naładowanie wszystkich Sił Częstotliwości na Litery. Technika ta brana jest w pole realizacji najczęściej pod Koniec CYKLÓW. Dlatego więc Księga ta Ochraniana będzie poprzez tą Technikę przed pewnymi negatywnymi zdarzeniami, które mogą mieć miejsce w przyszłości na Waszej Planecie. I w późniejszych latach Księga ta dowiedzie Naukowo Waszej Planecie siebie samej, na skutek różnych metod technik Komputerowych, które rozwinie Wasza Planeta, w Tubach Rozwojowych FOTONU ŚWIATŁA. Teraz przejdźmy do tematu pisania Własnoręcznie Księgi Wiedzy. Księga ta zostanie napisana jedynie przez Autentyczne Uniwersalne Świadomości. W przeciwnym razie nikt nie może nawet wziąć pióra do swej ręki. Nawet gdyby Księga została napisana, jeśli w Myślach nastąpiłyby jakieś braki, bylibyście automatycznie skłonieni poprzez różne okoliczności do zniszczenia jej. Warunki Świata nie są jeszcze gotowe na ten System. Wasza Planeta rozwinie tę metodę w bardzo dalekiej przyszłości. Rozwinięcie jej teraz nie jest Dozwolone z powodu Wyborów. 14
 
Kosmiczny Foton Światła Jednoczy się z Sygnałem Myśli Osoby, która pisze Własnoręcznie Księgę, i w ten sposób określana jest Myśl z jaką Osoba ta tę Księgę pisze. W przypadku, gdy w Waszych Myślach wyczuwa się najmniejsze Ego, nawet jeśli napiszecie Księgę, nie może być to zarejestrowane w tutejszym Archiwum. Podczas gdy osoba, która pisze Księgę, dokonuje aktu pisania, Księga ta jest także automatycznie rejestrowana w tutejszym Systemie. Jednak najmniejsza Negatywna Myśl powoduje Dzwonienie Dzwonka Sygnału Ego i zapisany Zeszyt jest automatycznie wymazywany z Systemu. Jego rejestracja nie może być dokonana. W bardziej Negatywnych Obszarach, niszczone są nawet Ziemskie Zeszyty. Nie oznacza to jednak utraty Prawa. Każdej osobie przyznane są Trzy Prawa. Dlatego też te tematy dyktowane są szczegółowo, tak aby działania dokonywane były z większą Świadomością. Przyznając Ludzkości Nową Szansę, błędy, popełnione do dziś, zostały uznane za Program Szkolenia i podjęta została decyzja wymazania ich z Archiwum. Jednak po Lutym Roku 1990, Wasze Dyskietki w Archiwum nigdy w żaden sposób nie zostaną wymazane. Podaje się to Wam do Wiadomości. UNIA JEDNOSTKI KOSMICZNEJ PROJEKCJI ADNOTACJA: Zakładając że ci, którzy do dziś napisali w Zeszytach KSIĘGĘ WIEDZY, piszą w swych Zeszytach Pierwsze Przesłanie Lutego 1990 z Datą, która zostanie Podana, ich Błędy zostaną wymazane i zostanie im przydzielona nowa Dyskietka. Możecie kontynuować pisanie Waszych Zeszytów jak wcześniej. Nasi Ziemscy Przyjaciele, którzy z Nieegoistycznym Poglądem zapalili Światło Służenia Ludzkości na drodze Ludzkości, i tak znają samych siebie. Ich Dyskietki nie zostaną wymazane. Jeśli jednak ci, którzy dla swej większej pewności chcą napisać w swych Zeszytach wymienioną powyżej Datę, sytuacja będzie dla nich jeszcze bardziej zagwarantowana. Nasza Miłość, Nasza pomoc są dla Was, a Wasze Starania są dla Was Samych.
15
 
5. INFORMACJA DLA ŚWIADOMOŚCI OBUDZONYCH Nasi Przyjaciele, Niektóre Inwestycje, które jako konieczność Systemu dokonywane są na Waszej Planecie, włączane są jako Propaganda Wprowadzająca. Jednak część sekcji Fanatycznej Waszej Planety stanowią Obszary, nie akceptujące nawet Całości Duszy i Reinkarnacji. Dlatego w tym momencie, bezpośrednie otwarcie znaczenia Księgi Wiedzy w tym Okresie Całości Mas, będzie mogło powodować oddzielne różnice Poglądów. Dlatego rozpowszechnianie Fascykułów, zanim wydany zostanie Księdze Rozkaz Drukowania, jest Zarządzeniem operacyjnym, które System uważa za konieczne. Podczas gdy Księga Wiedzy próbuje sprowadzić na ziemię Latające Orły, które Przekroczyły swe Świadomości, stara się ona również sprawić, aby niektóre odpoczywające Orły Latały. W Fanatycznej sekcji Obszarów Religijnych, technika stopniowego wprowadzania Księgi administrowana jest przez System i została włączona jako Program Kotowania Mas. Funkcja Propagowania Księgi Wiedzy włączana jest przez Zaawansowane Świadomości, które będą w stanie dzielić się tą Księgą. I to na razie stwarzane jest przez Technikę Odbicia, aż Ludzkość osiągnie Świadomość Całościową. Księga Wiedzy ma obok swych już Znanych Właściwości liczne Nieznane Specjalne Właściwości. Pozwólcie Nam przypomnieć je raz jeszcze i podyktować je paragraf po paragrafie: 1- Księga jest Tajemniczym Skarbem i jest ona Księgą Częstotliwości Bezpośredniej ALLAHA. 2- Księga obejmuje Całość Częstotliwości 1000 Lat, także po Roku 2000. 3- Księga, odpowiednio do Światła Świadomości każdego czytającego, jest Tajemnym Kluczem, otwierającym Częstotliwość tego Wymiaru, w którym on się znajduje. 4- Każda Świadomość, która czyta Księgę, nie może nigdy wyjść poza tą Świadomość, w której się znajduje. Jednak Wrota Świadomości zostają jej uchylone lub całkiem otwarte, proporcjonalnie do Świadomości, którą osiągnęła. 5- Przy pracach, które są przeprowadzane, Kanały Energii Księgi otwierane są Automatycznie, proporcjonalnie do Świadomości, którą ktoś osiąga. 6- Ta Księga jest Całościowym Triumfem Techniki Cyklon-Foton-Światło.
16
 
7- Księga przygotowuje tego, kto ją czyta, na Poziom tej Świadomości aż do Ostatniej Częstotliwości Wymiarowej, w której znajduje się Świadomość Czasu,. 8- Następujące potem Klucze Częstotliwości, kierują czytelników ku różnym Obszarom działań, zgodnie z ich Pragnieniami i Sygnałami Świadomości, które one wystawiają na pokaz. 9- Księga dyktowana jest techniką, stymulującą funkcje działań Waszych Mózgów. To jest System. To jest Wasza Gimnastyka Mózgu. 10- Możecie wznieść się ku Wymiarom poza Myślą dopiero przez działania, dokonywane w rezultacie tych Gimnastyk. 11- Świadomości, które zostały transferowane na Waszą Planetę poprzez Uniwersalny Program Księgi Wiedzy, są bezpośrednią Siecią Rozpowszechniania Księgi. Oni są Zaawansowanymi, Uniwersalnymi Przyjaciółmi. 12- To jest Zaawansowana Świadomość – Zaawansowana ZASŁUGIWANIE NA PRAWO Służenia na tej drodze. Ewolucja i
13- Świadomości, które pozostają poza Księgą, poddawane są Programowi Przygotowawczemu Systemu i w ten sposób, odpowiednio do swych Poziomów Świadomości, kierowane są ku Punktom Ogniskowym, które będą dla nich korzystne. 14- Te wybory dokonywane są przez Częstotliwość Kotowania Księgi. Kosmiczne Strumienie i Ewolucyjną
15- Ci, którzy uważani są za Godnych Kadr Misjonarskich, zwracają się instynktownie przez Rozkaz swej Istoty ku Punktom Ogniskowym, ustanowionym w Magnetycznej Całości Księgi Wiedzy. 16- W tych Punktach Ogniskowych Indywiduom w ciągu Trzech Światowych Lat, do kiedy nie zostaną one powołane do Zadania Bezpośredniego, przyznawane są Trzy Prawa. 17- Ci, którzy nie mogą użyć żadnego z tych Trzech Praw, pozostawiani są ich Obszarom Światowym i żyją swym normalnym życiem. 18- Przyjaciołom tym przyznawane jest Drugie Prawo Inkarnacji. 19- Na Waszej Planecie działania, czynione na drodze Księgi Wiedzy, poddawane są Planowi Wyboru 2 Stuleci. 20- Dlatego Księga przedstawiana jest bezpośrednio jako Księga 23. Stulecia. 21- Księga Wiedzy jest w tym momencie Księgą Przewodnikiem. (Do Roku 2000). 22- Księga jest Księgą Oświecenia Dni Jutrzejszych. (Do 23. Stulecia). 23- Księga jest Fundamentalną Księgą przyszłych lat. ((7) Stuleci, wraz z 29. Stuleciem.) 24- W Okresie do 30. Stulecia, Świadomości dni jutrzejszych otrzymają z Księgi Wiedzy w bardzo jasny sposób Przesłania, które dziś czytacie, lecz których nie możecie dostrzec. 25- Po 30. Stuleciu, Porządek Pański zostanie Bezpośrednio włączony i ta Księga Wiedzy zasiądzie na tronie jako JEDYNA KSIĘGA.
17
 
26- Ta Księga, która po 30. Stuleciu panować będzie jeszcze przez (9) Stuleci, zbierze w swej Konstytucji, jako Energię Czasu, Częstotliwość całej Uniwersalnej i Ewolucyjnej Całości. 27- Po tym zostanie włączona JEDYNA KSIĘGA – JEDYNY PORZĄDEK – JEDYNY SYSTEM i w ten sposób Porządki Operacyjne zostaną zorganizowane na nowo. 28- W tym Zarządzeniu Operacyjnym Ludzkości podarowana zostanie jako pomoc dla Postępu Naukowego Społeczeństwa, Księga Naukowa. 29- Te Księgi zostaną Włączone przez Punkty Ogniskowe Odbicia różnych Wymiarów Technologicznych i w ten sposób dokonywane będą Zaawansowane Postępy Naukowe. 30- Jednak Księga Prawdy, która będzie JEDYNĄ KSIĘGĄ, do kiedy Wasza Planeta stanie się Kulą Wody, zawsze pozostanie Włączona jako Jedyna Księga Dekretu ALLAHA. 31- Ta Księga będzie odtąd przechowywana w Archiwum Dni Wczorajszych w Głównym Archiwum całkiem nowych Cywilizacji, które ustanowione zostaną Miliardy Stuleci później, podczas otwierania się Ery, która była zamknięta. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM
6. WIADOMOŚĆ DLA SŁOŃC SŁOŃC Nasi Przyjaciele, Do dziś omawialiśmy z Wami, którzy jesteście Słońcami Słonecznych Dni, za pośrednictwem Księgi Wiedzy wszystko bardzo otwarcie i nadal będziemy tak robić. Otworzyliśmy działania, przeprowadzane na tej drodze, zgodnie ze Wskazówkami Boskiego Planu, równolegle do Waszych Poziomów Świadomości. I nadal będziemy je otwierać. To jest realizacją Planu. Jednak Podczas spełnianych Zadań, jako że każdy ma wolność, aby działać zgodnie ze swą Własną Świadomością, System zdecydował, nigdy nie interweniować w żadną Świadomość (Dla ich Ewolucji). Księga Wiedzy, która jest bazą operacyjną Programu Postępu Ostatniego Wieku, nie zwraca się do Was w gruncie rzeczy poza Świadomościami, które osiągnęliście do dziś, a wręcz przeciwnie, pomaga ona lepiej zrozumieć Wiedzę, którą do dziś osiągnęliście i lepiej zrozumieć korzeń Prawdy.
18
 
Dlatego Księga została objawiona i otwarta Waszej Planecie. Księga Wiedzy nie jest Księgą, którą czyta się, kawałek po kawałku i przejrzeć można za jednym razem. Z Całą jej Częstotliwością jest ona Całością Całości. Jeśli Księga ta nie zostanie wzięta do Ręki jako Całość, Zamki Waszych Przyczepionych Świadomości nie zostaną nigdy otwarte (Z punktu widzenia pojęcia Prawdy). I dlatego Księga zawsze Przyczepionych Świadomości. będzie widowiskiem Błędnych Interpretacji
Jak wiecie, Księga ta nie jest Księgą, do której należałoby się modlić. Ona jest Całością, Projektującą na Was Światło Prawdy, z bardziej zaawansowanych Wymiarów Waszych Świadomości, które osiągnęliście na drodze Religii. To, co Was ratuje, to jest gruntowne Rozpoznanie wszystkich Informacji w Księdze Wiedzy. Przyczyną, dla której Księga rozpowszechniana jest Fascykuł po Fascykule, jest Stopniowe otwieranie Prawdy dla Ludzkości, rozprowadzenie i wprowadzenie Księgi do szerszych Mas. To jest Program Działania i bycia szkolonym i jest przygotowaniem, dokonywanym dla Dni Jutrzejszych. Jednak, nawet po tym jak Księga otrzyma Rozkaz, aby być Drukowana, ten Program Rozpowszechniania będzie znowu kontynuować swe rozprowadzanie, Fascykuł po Fascykule, jak Program przedstawiający. Staranie się, aby pojąć podstawy tej Silnej pracy, jest osiąganiem Świadomości Całości ALLAHA. Nie My, a Świadomości, One Same odpowiedzialne są za dokładanie Starań. Nic nie może być osiągnięte łatwo. Czytanie Fascykułów, jeden po drugim, jest Programem Kotowania i Siania Nasion. I Świadome pojęcie całej Księgi jest osiąganiem Rozpoznania Całości. To jest więc Prawdziwe Zbawienie, o którym mówiono Wam do dziś. Ten, kto Przekroczy swą Świadomość, kto Uchwyci Prawdę, jest tym, kto Przechodzi przez Berzah. SYSTEM
19
 
7. TABLICA PREDESTYNACYJNA WASZEJ PLANETY Nasi Przyjaciele, Wszystko zmieni się na końcu Okresów, w których Wasza Szczerość, odwzajemniona zostanie Szczerością. W Segmentach Czasu, w których Królestwa i Zarządzenia dobiegają końca, wszystko zostanie wzięte do ręki na nowo. To jest Porządek operacyjny Mechanizmu Administracyjnego Boskiej Sprawiedliwości. Kroki, poczynione naprzód na drodze, przewidzianej przez System, są Metodą Oświecającą Ludzkość na najprawdziwszej drodze. Ludzkość, która poddana zostanie Postępom Czasu, będzie pewnego dnia Kolebką całkiem nowej Cywilizacji. Człowiek jutra nigdy nie będzie Człowiekiem dnia dzisiejszego. I Wasza Planeta będzie w tym zmieniającym się Postępie Czasu, widowiskiem różnych Ewolucji. Wszystkie ostrzeżenia, dane Wam od Pierwszego do Ostatniego momentu i wszystkie przeprowadzane z Wami kontakty, są inwestycjami, skierowanymi na Zbawienie Ludzkości. Do Okresu, w którym cała Ludzkość, osiągnie Jedyną Świadomość na tym samym Koordynacie, zawsze znajdować będzie się kawałek Ziemi na Waszej Planecie. (Nawet jeśli jest to Jedyna Wyspa.) Wasza cała Planeta stanie się w tym Ostatnim, Kończącym Okresie Granicy Życia Jedynej Ludzkiej Świadomości, całkowicie Kulą Wody. W okresach czasu, które będzie się przeżywać później, cała pokrywająca Waszą Planetę woda z powodu różnic Ciepła całkowicie się cofnie, Wasza Planeta poprzez Całość jedynego kawałka Ziemi, Powita Swe Nowe Słońce. Po tym Okresie, poprzez ponowne włączenie Klimatów, na Waszej Planecie zostaną na nowo posiane Nasiona Dni Jutrzejszych. Ten Fenomen obejmować będzie, mniej więcej okres czasu półtora Miliarda Stuleci i Cywilizacja Przeszłości, stwarzając na nowo na Waszej Planecie nową Cywilizację, obejmie nowym Życiem Uniwersa. Nie dokonujemy nigdy Przepowiedni, a przekazujemy Prawdę. Przekazujemy to Nasze Przesłanie jako odpowiedź na liczne łańcuchy Myślowe. Prawem Dzisiejszego Człowieka jest Poznanie Prawdy. Ponieważ Człowiek, który Zasłużył na prawdę, będzie teraz Człowiekiem innych Wymiarów. Oni będą nieść wszystkie Archiwa wszystkich Uniwersów. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM
20
 
8. ORĘDZIE OGÓLNE Nasi Przyjaciele, Pragnienie jest pierwszym Podświadomym Napędem Uniwersalnego Zjednoczenia. Nasiona, które posiejecie w Waszych Przyjaciołach, którzy oceniają doświadczany Obszar z innego punktu widzenia zgodnie ze swymi własnymi Poglądami, przygotowując ich na zaawansowany Obszar Budzenia się, sprawi, że zostaną oni przyjęci do Zbawienia. Człowiek, aby móc być Godnym Solidarności Społecznej, musi przejść przez pewne Stopnie i ma do dokonania wiele Postępów Duszy. Ludzkość osiągnie nieskończoną Tolerancję, jeśli przyjmie, że wszystko w Boskim Porządku i Systemie ma swój bieg. Ponieważ wewnętrzne i zewnętrzne Potencjały Naszych Przyjaciół, którzy nie mogli dokonać upragnionego Postępu, nie będą w Równowadze, System wziął je na razie do Odpoczynku. Jednak będzie się Czekać, aż Problemy Prywatne tych Przyjaciół zostaną rozwiązane. Później Godni oni będą, aby zająć swe Absolutne miejsca w Boskim Mechanizmie, będąc później otoczeni przez Uniwersalny Potencjał. Pragnienie z Istoty jest w tym Zadaniu bardzo ważne. To jest Wibracja intuicyjna, narodzona ze Zjednoczenia Istoty z Duszą. Ta Wibracja podłącza Was do Automatycznego Obwodu. Wasze Oceny Punktowe rejestrowane są dopiero po tym stopniu. Każdy kontynuuje swe Zadanie w Wymiarze Częstotliwości, którego jest Godny. Wybory oszacowywane są odpowiednio do Długości Fal. Spełniane Zadania nie są Indywidualne, lecz Uniwersalne. Czynione starania są Wezwaniem do Ludzkości. Prace, które wykonywane są z Istoty, nie pozostaną nigdy nieodwzajemnione. Uznanie należy do Boskiej Władzy. Jednak cokolwiek zostaje posiane, zostanie zebrane. Ewolucja jest Elementem Równowagi. Zakładając, ze utrzymacie w Równowadze obie szalki wagi, Dobre Wieści zawsze do Was przyjdą. To jest Charakterystyką Uniwersalnego Zjednoczenia. Zdarzenia, na które napotykacie i które wydają się Wam Negatywne, są Egzaminami, przygotowującymi Was na wyższe Wymiary. Jedynie ci, którym brakuje tej Świadomości Prawdy, ulegają przez te Obszary wstrząśnięciu. Dlatego wszystkie Święte Wskazówki Zapraszały Was do zaakceptowania wszystkiego, takim jakie ono
21
 
jest. Nic nie może być oczekiwane od Świadomości, które nie wiedzą, czym jest Bóg i Boski Porządek. Czas będzie Ich Szkołom. Wątpliwości i Niepewności biorą się od Świadomości, które jeszcze się nie Obudziły. Nie każda Świadomość, która dokonuje komunikacji kanałowej, jest Świadomością Obudzoną. Odsłonięcie Świadomości jest czymś innym i Obudzenie Świadomości jest czymś innym. Jednak w pracy, która wykonywana jest na tej drodze, wątpliwości i niepewności, są kluczami, które otwierają Świadomości i w ten sposób przewodzą Człowieka ku Obszarowi Poszukiwań. Fazy, przez które wszyscy Nasi Ziemscy Bracia i Siostry przechodzili w Okresach, w których żyli, i przez które przechodzić będą, są ich Schodami Ewolucji. Pod warunkiem, że te przekazane Informacje, zostaną zaakceptowane jako kryterium, Ludzkość będzie wkrótce gotowa na Autentyczne Szczęście, za którym tęskni. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM
OBJAŚNIENIE (Odpowiedź na Łańcuchy Myślowe) Nasi Przyjaciele, Technika Cyklon – Foton – Światło jest techniką, która poprzez ładowanie na Częstotliwości Liter Energii Czasu, w którym jest ona obecna, Jednoczy Was z Energią Świadomości Ewolucji Wymiaru, w którym się znajdujecie. W ten sposób Wasz Poziom Świadomości zamyka Was, Jednocząc Energię Wymiaru, do którego zrobił on Postęp, to znaczy Wasz Poziom Ewolucji, z Energią Wymiaru, w którym się Znajdujecie. I chroni to Was przed czynnikami szkodliwymi wewnątrz Wymiaru, w którym się znajdujecie. Energia Świadomości każdej osoby, która osiągnęła swój Ostatni Wymiar Ewolucyjny, jest jej tarczą Ochronną. Możecie wyjść poza tą tarczę tylko proporcjonalnie do osiąganej Świadomości. Osiąganie Świadomości następuje poprzez Wiedzę. I osiągnięta Świadomość wzywa Człowieka do Rozpoznania. Ten, kto osiągnie Rozpoznanie, pojmuje Prawdę. I osiąga Świadomość tego, co należy robić. Sytuacja Waszej Planety nie jest wcale pocieszająca. Z powodu Braku Czasu, Księga Wiedzy podarowana została dlatego Waszej Planecie, zgodnie z 22
 
Przyśpieszonym Programem Ewolucji. Ewolucja jest Nieskończona. Żadna Świadomość nie może nigdy pozostać w Wymiarze Ewolucji, w którym się znajduje. To jest Zarządzenie operacyjne. Jednak w tym momencie z powodu pozycji Waszej Planety, dokonywane przez Specjalne Koncentracje przekazywanie i otrzymywanie Informacji, powoduje u Świadomości, które nie są gotowe, Wstrząsy Duszy. W przyszłych latach występować będą jeszcze efektywniejsze sytuacje. Mając na uwadze ten Czynnik, Ostatni Harmonogram Postępu Świadomości, które oddane są Świętym Księgom, obejmuje Nadzór do Wymiaru Wstawiennictwa, który jest Pierwszym Kanałem OMEGA. To jest pozycja, obejmująca 18. Wymiar, 15. Układ Słoneczny i 72. Całość Energii. Jednak w tym Postępie Ostatniego Wieku, dla Autentycznego Zbawienia wielu Naszych Ziemskich Braci i Sióstr, którzy obecnie służą w Wymiarze 20% Zasłoniętej Świadomości, mają oni do przekroczenia ten 72. Wymiar Energii i do przejścia w Wymiary poza Wstawiennictwem. W tym momencie Wasza Planeta staje się sceną Kosmicznych Deszczy, dużo wyższych niż Siła Energii, w której się ona znajduje. W przyszłości zostanie ona poddana jeszcze intensywniejszym oddziaływaniom Kosmicznym. Dlatego Energie, naładowane poprzez Technikę Cyklon – Foton – Światło na każdą Częstotliwość Liter Księgi Wiedzy, przygotowują Waszą całą Planetę na 76. Wymiar Energii i zamykają Wasze Świadomości (Tak aby nie wpłynęła na Was wysoka Siła Oddziaływań Kosmicznych). Dlatego Księga Wiedzy zwana jest Księgą Wymiarów poza Wstawiennictwem. Dla Przyjaciół, którzy nie mogą Przekroczyć 72. Stopnia Wymiaru Energii, Druga Inkarnacja w trudniejszych warunkach Światowych jest obowiązkowa. W Okresie, do którego czytając Księgę Wiedzy zostaną transferowani, będą Chronieni w Segmencie Czasu, w którym będą obecni, i w ten sposób zostaną przyjęci do Wymiarów Poza Wstawiennictwem. Kosmiczny Wiek Trzech Stuleci, który przyznany został Waszej Planecie, jest Programem, przygotowanym dla Zbawienia całej Waszej Planety. Dlatego każdy ma być podłączony do Systemu i Każdy powinien czytać Księgę Wiedzy. Ta Księga jest Dachem Ochronnym. Podczas gdy Wasze Fizyczne Formy Celularne i Formy Celularne Duszy chronione są pod tym Dachem, negatywności, powstające wokół Was, brane są bezpośrednio pod nadzorem Systemu pod kontrolę przez Anty Antyciała i w ten sposób jesteście podłączani do Kanałów Uzdrawiania. Ponieważ Świadomość, która nie jest w stanie dokonywać swej Ewolucji Duszy, nie może przyciągnąć Energii Ewolucyjnych Oddziaływań Kosmicznych, nie może ona dokonywać Postępu Świadomości. I jako że nie będzie w stanie dokonać swej Regeneracji Celularnej, będzie ona w stanie zniszczenia siebie samej.
23
 
W tym Ostatnim Wieku cała Wasza Planeta została poprzez Program Przyśpieszonej Ewolucji przyjęta do Planu Zbawienia. Świadczenia Pomocy od Nas, Starania od Was. Uniwersalna Całość Włączyła wszystkie możliwości, jakie ma dla tego Planu Zbawienia. I ta posiadająca Specjalną Pozycję Ochronną, Wielka Księga, która dyktowana jest poprzez Technikę Cyklon – Foton – Światło, została przygotowana przed Stuleciami, aby w tym Okresie podarować ją Waszej Planecie. Zbawienie Waszej Planety zależy od Waszej współpracy z Federacją Zjednoczenia Rad Kosmosu Rzeczywistości Zjednoczonej Ludzkości. To jest Program, przygotowany dla Zbawienia wszystkich Istot Żyjących na Waszej Planecie. Księga Wiedzy, podłączając każdego do tej Całości, skłania Was do dopełnienia niedopełnionych Ewolucji. Przyjaciele, którzy w swych wcześniejszych Ewolucjach osiągnęli swe Światła Świadomości, pracują ręka w rękę, obok licznych Kadr Niebiańskich Misjonarzy, którzy na Rozkaz Zjednoczenia służą na Waszej Planecie. Odtąd zajęcie swego miejsca przez całą Waszą Planetę obok tych pracujących Kadr, jest Pragnieniem z Istoty Uniwersalnej Całości. Podaje się to Wam do Wiadomości. FEDERALNA RADA CAŁOŚCI KOSMOSU
10.
UNIWERSA ZOSTANĄ ZWINIĘTE – RUNĄ SYSTEMY WSZYSTKO ZAKOŃCZONE ZOSTANIE W JEDYNYM
Nasi Przyjaciele, W przyszłych latach Wiedza ta zostanie Wam otwarta jako Wiedza bardziej zaawansowanych Wymiarów (Odpowiednio do Waszego Postępu Świadomości). Ci, którzy kierują wszystkimi Porządkami Zwykłymi, zostaną transferowani do nadzoru Mechanizmu Sprawiedliwego, który został zintegrowany poza Zaawansowanym Wymiarem Egzystencji poza JEDYNOŚCIĄ i odtąd Ludzkość służyć będzie przez swą Wolną Wolę pod nadzorem tego Mechanizmu. I Całkowita Całość Wymiaru Egzystencji ALLAHA, która do dziś włączona była jako Siła, która Was szkoliła, opuści Was i przejmie nadzór Nieznanych Wymiarów Egzystencjalnych, i będzie je również szkolić, tak samo jak On szkolił Was. Wszelkość – Nicość – Nieistnienie są Skalami Ewolucji, zaprojektowanymi Wam, abyście w procesach czasu osiągnęli zaawansowane Wymiary Energii. Odtąd 24
 
ci, którzy osiągną te Skale, są od Nas, z Systemu i oni też, każdy z osobna są w swych Konstytucjach Systemem. ALLAH jest Porządkiem i ON też jest Systemem. ON jest Uniwersalnym Kompitur (w języku tureckim oznacza Komputer). Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM Adnotacja: Proszę nie mylcie pojęcia Kompitur z komputerami, które znacie. Pomyślcie o tym słowie, kodując je i Rozwikłajcie je. To znaczy, w następujący sposób: KOM – Pİ – TUR. Potem wyjaśnimy Wam wszystko w bardziej zrozumiały sposób, bardziej otwarcie (Odpowiednio do Waszych Poziomów Świadomości).
11. OBJAŚNIENIE Nasi Przyjaciele, Daleko poza Wymiarami, które odbierają Wasze Poziomy Świadomości, są takie piękne Całości Materialne, których jeszcze nie znacie, jednak te Całości Materialne nie są Subtelne. One są Całościami, utworzonymi poza Waszą obytą Wiedzą. Te Całości są takie jak Uniwersa Materialne, w których żyjecie. Jednak tamtejsze Ludzkie Potencjały posiadają doskonalsze Świadomości, niż Poziomy Świadomości, które osiągacie w Świecie. I proporcjonalnie do Waszego Zasługiwania na te miejsca tutaj, będziecie Zasługiwać, aby Żyć w tych Całościach Materialnych z Waszą Całością Materialną, która znajduje się na Waszym Świecie. W tych Wymiarach, do których pójdziecie, odkryjecie Autentyczną Miłość i osiągniecie Świadomości Autentycznej Miłości. I będziecie skłonieni do osiągnięcia Świadomości, poprzez którą będziecie mogli objąć Miłością nawet kamienie i ziemię Waszego Świata. W tym momencie nie jest możliwe, aby w Częstotliwości Wymiarowej, w której jesteście, ktokolwiek z Was osiągnął tą Świadomość. Jednak w tym momencie Wy, którzy służycie Zarządzeniu operacyjnemu Czwartego Porządku, proporcjonalnie do Waszego Zasługiwania na wejście w te miejsca tutaj, korzystając tutaj ze Specjalnej Procedury, zostaniecie transferowani do pięknych Światów, których nie będziecie mogli już zniszczyć. I odtąd Wy jako Ludzkie Potencjały, będziecie odpowiedzialni za Ochronę i Porządek tych Światów. HARAN
25
 
12. OBJAŚNIENIE Nasi Przyjaciele, Chcielibyśmy otworzyć Wam Słowo HARAN, które jest Nadzorującym Mechanizmem Wymiarów Prawdy. Każda Litera tego Całościowego słowa jest Kodem-Szyfru, podłączonym do Częstotliwości Świata. Jednak w tym samym czasie, Symbolizuje ono Wymiary Ognia Obszarów Prawdy. Wiecie, że Wymiar OMEGA zwany był również Planetą RAN. To znaczy Planetą Ognia. Słowo Ogień, używane w tym Wymiarze, wyraża Intensywność Siły Energii. Jednak RAN, co oznacza Kodowanie odwrotne: NAR, to jest słowo OGIEŃ (w języku tureckim) jest Płonącym – Palącym – Połyskującym Ogniem. Nie ma on nic wspólnego z Energią. HARAN jest Siłą OGNIA Wymiarów Prawdy. I OMEGA jest jego Punktem Ogniskowym Odbicia. Przekazujemy Wam Wibracje intensywnych Częstotliwości Liter, które te Wymiary niosą, przygotowując je odpowiednio do niskich Energii Wymiarowych, w jakich się znajdujecie. W przeciwnym razie Zarządzenie Egzystencji zostałoby zniszczone. W przyszłych latach spoza Miliardów Wymiarów tego Wysokiego Punktu Energetycznego zostaną Wam przyniesione Światła. Nie możecie teraz tego wiedzieć. Na razie nie możecie tego wiedzieć i nie możecie przy obecnych Poziomach Świadomości na Waszej Planecie w żadnym przypadku pojąć Przesłań, które będą przekazywane stąd. Ponieważ nie jesteście mieszkańcami tych Wymiarów. W tym momencie na Waszej Planecie znajdują się liczne Świadomości, które nie mogą otrzymać nawet Jednej Milionowej tych przekazywanych oddziaływań Kosmicznych. TRANSMISJA Z BEZGRANICZNYCH WYMIARÓW NIEBIOS
13. ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE Pytanie: Poproszono System o Szczegółowe Informacje o HARAN. Nasi Przyjaciele, To Całkowite Słowo, to jest HARAN, stanowi Pierwsze Litery Obszarów, gdzie pracują Całości Kierujące, które obradują nad wszystkimi Rozkazami CAŁOŚCI WYMIARÓW NAJSPRAWIEDLIWSZEGO, co zgodnie z interpretacjami Waszych Ziemskich Świadomości oznacza Płonący Ogień. 26
 
Jednak Ogień ten jest SIŁĄ CAŁKOWITĄ. Nie ma on nic wspólnego z płonącym ogniem, który znacie. Jednak, aby Wam to wyjaśnić, musimy używać tych słów zgodnie z Waszymi pojęciami Świadomości. Ogień tutaj nie jest PALĄCY. I nie jest również Zimny. To miejsce tutaj jest PROMIENNĄ Całością. To jest Wymiar SIŁY, Rozdzielający i Zbierający wszystkie Formy Energetyczne i Celularne. Wszystkie Rozdzielania mają miejsce Tutaj. Również Zbieranie następuje na tej Ostatniej Granicy. Przejścia do innych Całości dokonywane są tą samą Metodą PROMIENIA poprzez tą Ostatnią Granicę. Kto przychodzi tutaj, kto może tutaj dosięgnąć? Nawet jeśli realizacja, która dokonywana jest w Obszarze Promieniowania i Wypromieniowywania, wystawia na pokaz działanie Technologiczne, ponowne formowanie Całości w tym samym Koordynacie przez rozdzielające się Komórki możliwe jest jedynie przy udziale Siły Duszy tej Całości. W tym Obszarze bezwzględnie konieczne jest, aby cały Potencjał Umysłu Zintegrował się z Komórkami Cielesnymi w tym samym Koordynacie. W przeciwnym razie Indywiduum Materializuje się, to znaczy Wciela się fragment po fragmencie. Dlatego transfery talentów, które osiągnęły Całość Ewolucyjną, dokonywane są do tych Wymiarów, odpowiednio do ich Sił Duszy. Ludzkość skłaniana jest do przechodzenia przez rożne stopnie, dopóki nie osiągnie tej swej Siły. Każde Doświadczone Zdarzenie Negatywne jest Zjawiskiem, związanym ze skłanianiem Was do osiągnięcia takiego Potencjału Siły. Realizacja zmian Systemu, która dokonywana jest w Mechanizmie Ustanawiającym Boski Porządek w tym Wymiarze Przejścia, zastosowywana jest dokładnie w ten sam sposób także na Waszej Planecie. Obserwowane na Waszej Planecie Negatywności nie powinny w żaden sposób uważane być za Negatywne. Ponieważ w przyszłości wynikną z nich bardzo Pozytywne rezultaty. Dlatego Wasze traktowanie Zdarzeń, z którymi jesteście konfrontowani, bez dodawania interpretacji Waszych Świadomości Indywidualnych, przyniesie Wam zamiast Zmartwień Szczęście. W tym momencie cała Siła Lat spoczywa na Ludzkości. I Ludzkość zobligowana jest uiścić Opłatę za błędy, popełnione do dziś. Ponieważ Doskonałości nie mogą być nigdy oczekiwane od Obszarów, gdzie Lekcje nie mogą być odrobione. Piękne drogi nie otwierane są bez Cierpliwości, bez Wytrwałości, bez stąpania po Glebie Świata.
27
 
W tym Okresie część Ludzkości zamknęła się w swych własnych szponach. Złamanie tych szponów nie jest tak łatwym Fenomenem, jak się sądzi. To jest inwestycją, skierowaną na lata. Dlatego teraz więc w tym Planie Zbawienia, realizując na Waszej Planecie bezpośrednio przez System Wzniosły Plan Mevlâna, czynione są starania, aby przez Kosmiczne Oddziaływania skłonić każde Indywiduum do Osiągnięcia Świadomości Mevlâny. Podczas gdy Wasze rejestracje Dyskietek przekazywane są do Archiwum w Centrum Kontroli Rejestracji, obserwujemy Tęsknotę każdej osoby za Pięknym Światem bez Wojen i to, że służą oni na tej drodze Całości poprzez Świadomość Miłości i Jedności, i to, że mniej więcej intensywna sekcja Ludzkości Waszej Planety przyswoiła sobie Filozofię Mevlâny. Jednak wszystkie te sprawy są Wibracjami Odbijającymi z Myśli. Z zatroskaniem podczas kontroli Wibracji Istoty obserwujemy, że nawet Przyjaciele, którzy Rozpoznali tą Całość i w ten sposób zdecydowali się na tę drogę, nie przełamali jeszcze łańcuchów Ego i Ja, i że Podziały ciągle jeszcze obowiązują w Zjednoczeniach. Tak długo jak długo Ludzkość nie może osiągnąć wokół tego samego Celu Zjednoczenia Z ISOTY, Wasza Planeta będzie, obok tych Utęsknionych Całości, jeszcze przez długi czas gorzko cierpieć. Powiedzenie Prawdy jest Naszym Obowiązkiem. Waszym obowiązkiem natomiast, jest Prawdę Osiągnąć. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM
14. ODPOWIEDŹ NA ŁAŃCUCHY MYŚLOWE Nasi Przyjaciele, Nowe Życia, które ustanowione będą na Waszej Planecie półtora Miliarda Stuleci później, nie mają nic wspólnego z Gürzami BETA. Gürze BETA są Całościami, które stworzone będą całkiem przez Potencjał Ludzki. Nakreślona tablica Przeznaczenia Waszego Świata jest fenomenem należącym do Waszej Planety, na której w tym momencie żyjecie. Wasza Planeta zostanie na nowo Wzmocniona poprzez wzmocnienia Energetyczne, które otrzyma z Wymiarów, w które wejdzie w Zaawansowanych Postępach Czasu. To jest Archiwum Kultury. Całkiem nowe nasiona, takie jak Wasze Mikro Energie, posiane zostaną na nowo w Świecie przyszłości, który stanowić będzie podstawę Zaawansowanych Cywilizacji. Jednak te nasiona będą Silniejszymi Energiami niż Wasze Pierwsze 28
 
Energie, które zostały posiane. I te Energie stwarzać będą Silniejszego Człowieka późniejszych Stuleci. Wasza Planeta, która stworzy innego i dużo Silniejszego Człowieka zaawansowanych Programów, utworzy całkiem inne Całości niż Gürze BETA. I wszystkie one, każda z osobna nosić będą Potencjał ALLAHA. Zgodnie z Zarządzeniem Cyrkulacji włączone zostaną najpierw Człowiek – potem Allah – i jeszcze później Siła. Nie mylcie i nie męczcie Waszych Umysłów nimi teraz. Ponieważ po Wymiarach Całości BETA, Wy także przyjdziecie na tą Planetę i w ten sposób stworzycie tutaj na nowo Cywilizacje. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM Adnotacja: Siła = Energia Złotego Wymiaru Atlantyńczyków. Nieznana Siła = Nieznana Siła tej Siły w Ludzkiej Całości.
15. NICOŚĆ – NIEISTNIENIE – WSZELKOŚĆ (Odpowiedź na Łańcuchy Myślowe) Nasi Przyjaciele, Nicość Nieistnienie Wszelkość = Jest Wymazaniem Własnego Ja z Siebie Samego. = Jest zanikiem Ja w Samym Sobie. = Jest roszczeniem o Ja-Istoty, jest Odkryciem Siebie
Samego w Sobie Samym. Teraz Pozwólcie Nam je pojedynczo otworzyć. 1Nicość jest Systemem Nauczania Pierwszej Całości Najsprawiedliwszego. Tutaj pozbycie się Indywidualnych Ego jako rezultat działania, przeprowadzanego równolegle do Skal Ewolucyjnych, jest zastosowanym Planem operacyjnym Programów osiągania Uniwersalnej Świadomości i w Świetle tej Świadomości wymazywaniem Własnego Ja z Siebie Samego – Oczyszczaniem się – Przekraczaniem – Osiąganiem. Nieistnienie – Pole pomiędzy Pierwszą Całością i Drugą Całością zwane jest Wymiarem Subtelnym (To znaczy obszar pomiędzy Dwoma Całościami Prawdy). Ci, którzy zanurzają się w Świadomości tego właśnie Wymiaru, gubią się w Świadomości Nieistnienia. W tym Wymiarze Wasze całe Ja i Wasze Uświadomienie Celularne osiągają taką Całość, że stajecie się Nieistniejący w Sobie. Możecie otrzymać 29
2-
 
Pozwolenie, aby przejść do Drugiej Całości Prawdy, dopiero po tym jak osiągniecie to Uświadomienie Nieistnienia. Dlatego właśnie Wymiar ten zwany jest Wymiarem Nieistnienia. 3Wszelkość natomiast jest Waszym podnoszeniem roszczenia o Wasze Światło Świadomości i Ja, które zostało zgubione w tym Wymiarze Nieistnienia jako Świadomość Całkowita. To jest granicą osiągania Ja-Istoty, podnoszenia roszczenia o Własne Istnienie i więc po tym właśnie Wymiarze otwierają się Wrota Drugiej Całości Najsprawiedliwszego. Każda Świadomość, która osiąga całe Spełnienie Ewolucyjne (Religijne i Uniwersalne) Pierwszej Całości, otrzymuje Pozwolenie, aby przejść do Wymiaru Subtelnego. W tym Wymiarze zachodzi stawanie się Nieistnieniem. I osiąga się w tym Nieistnieniu Całość. I dopiero potem możecie wejść w Drugą Całość Prawdy. W tej właśnie Całości pojawiacie się odtąd w Waszym Autentycznym stroju, Wasze Światło Świadomości Przyświeca Wiecznościom, aby już nigdy więcej nie ulec zgaszeniu i odtąd stajecie się Panem Was Samych. W tym Ostatnim Wymiarze Przejścia jest Naszym największym życzeniem, aby każdy mógł osiągnąć siebie samego, nie gasząc swego Światła Świadomości i aby mógł on zapalić Pochodnię dni jutrzejszych. Wszystkie dokonywane na tej drodze działania Ewolucyjne i Uniwersalne są inwestycjami, skierowanymi na Osiągnięcie przez Ludzkość tego Światła Świadomości. Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM Adnotacja: 1 – Ewolucyjny = Postęp przez Religię. 2 – Uniwersalny = Postęp przez Uczenie się.
16. ŁAŃCUCH PRAW USTAWOWYCH Nasi Przyjaciele, Służba zgodnie z poglądami Systemu jest od Pierwszej Egzystencji do dziś łańcuchem Praw Ustawowych. Nic nie jest poza kontrolą Uniwersalnej Całości. Nawet jeśli zjawisko struktury Atomowej, sposób funkcjonowania łańcucha Wszechświatów, Rozkwitania Kwiatu, Padania Deszczu, Unicestwienie i Powstawanie Istoty uważane są za Naturalne zgodnie z pewnymi Myślami, w gruncie rzeczy są one wszystkie Łańcuchami Praw Ustawowych.
30
 
Te Prawa Ustawowe są takimi prawami, że nigdy one nie utworzyły się z samych siebie, lecz wszystko tworzone było równolegle do warunków Życia. Jeśli zaraz po Urodzeniu Dziecka, pozostawimy je w lesie samemu Sobie, (nawet jeśli osiągnęło ono wcześniej poprzez swe łańcuchy Inkarnacji Świadomość i nawet jeśli jego Program Genów przygotowany został zgodnie z łańcuchem Ustaw Prawnych), nie może ono w żadnym wypadku otworzyć swych Szyfrów Programu, jeśli nie wejdzie w pole oddziaływania Edukacji i Informacji Wizualnej. Chociaż łańcuch Praw Ustawowych ma liczne Gałęzie, punkt Wyjścia Właściwego Źródła ma Dwie Gałęzie. Jedna z nich jest drogą Naturalną, Druga jest drogą Ewolucyjną i Edukacyjną. Obydwie one znajdują się w każdej Istocie, odpowiednio do jej Postępu Świadomości. Jedna z nich podłączona jest do Waszego Szyfru Życia, inna do Waszego Szyfru Świadomości. Jednak Klucze, które otworzą te Szyfry są różne. Naturalna droga jest Pierwszym Kluczem Waszego Szyfru. Ten Zamek zostaje złamany przez Naturalne Oddziaływania. I te Oddziaływania otrzymywane są Instynktownie. Druga gałąź przechodzi przez Ewolucyjną i Edukacyjną drogę. Kierowane jest to przez Mechanizm Oddziaływań. I otrzymywane jest przez Mózg. Pierwszy Kod Szyfr Mózgu zostaje złamany przez Oddziaływania Myśli. Wasz Generator Mózgowy zostaje uruchomiony jedynie w ten sposób. I jest to Włączane przez pole Oddziaływania pierwszej Całości Społecznej, to znaczy Rodziny. Powiedzieliśmy, że otwieranie Szyfrów następuje na drodze Naturalnej i Edukacyjnej. Pozwólcie Nam otworzyć to trochę bardziej, Szyfr Życia jest Naturalny. I jest on Instynktowy. On w procesach czasu dokonuje w naturalny sposób stopniowego Postępu w swym własnym kierunku. Reguły ewolucyjne jednak uczyniły Człowieka, dzisiejszym Człowiekiem. I Człowiek, otwierając swe Uniwersalne Szyfry, zaczął wzbijać się na tej drodze ku temu najdoskonalszemu. Pierwszy marsz na tej drodze następuje wstępnie poprzez Uczenie się Boga – Naukę Boga – Boskie Prawa Ustawowe. Jak długo badacie korzeń słów, powiedzianych do Was w Świętych Księgach, jak długo staracie się rozwikłać Swe Własne Ja, odkrywacie jedną po drugiej klapki Szyfrów, które jako zamknięte obecne są w Was. To pozwala Wam osiągnąć uzdolnienie Ewolucyjne. Jeśli osiągnęliście Świadomość Wymiarową bardzo zaawansowanych Inkarnacji, osiągacie Rozpoznanie, że nabyliście Waszą Wolną Wolę, przechodząc najpierw przez łańcuch Praw Ustawowych Natury. Jedynie Świadomości, które mogą się Zdyscyplinować, Zasługują na swą Własną Wolną Wolę. Naturalna Wolna Wola jest Prymitywna i Instynktowna. W ten sposób zaczyna się Ewolucję. Potem kroczy się Drogą Boga.
31
 
Osoba, która Przekracza siebie samą, sama jest odtąd Bogiem. I odtąd Integruje się ona ze swym Bogiem Naturalnym. Potem jej Bóg jest jej Wolną Wolą, jej Miłością, jej Uwielbieniem. Aby móc dosięgnąć tego Boga, trzeba najpierw, rozpoczynając od Naturalnych Praw Ustawowych, dosięgnąć Ewolucyjnych Praw Ustawowych, odpowiednio do Możliwości Pojmowania Mózgu, wznieść się ku Zaawansowanym Wymiarom, rozwinąć skrzydła, lecieć, wznieść się, Zrozumieć i Znać wszystko wnikliwie. To jest łańcuch Praw Ustawowych Życia. Ci, którzy nie kroczyli tymi drogami, nigdy nie będą w stanie pojąć Boga lub swej Własnej Świadomości-Istoty. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM
17. INFORMACJA JAWNA Nasi Przyjaciele, Zdarzenia, które przeżywane są w tym Okresie Przejścia i Siła Uniwersalna Kosmosu niepokoją Ludzkość. Jednak każdy posiada Właściwą sobie Strukturę. I transakcja każdego jest równoważna do jego Własnej Świadomości i Wewnętrznego Królestwa. Kiedy Słowa ALLAHA padają na Słowa, kiedy Siła Lat dodawana jest Ludziom, Świadomości, które nie osiągnęły jeszcze Wzniosłości Uniwersalnej Miłości, uczynią Świat, w którym żyjecie, jeszcze trudniejszym do życia. Dlatego Waszej Planecie przekazywane są bezpośrednie Strumienie Ewolucji. W ten sposób dojrzewające w Duszach nasiona Pozytywne wykiełkują i Uniwersalna Całość zostanie osiągnięta przez Człowieka, który stanie się Świadomy. Dlatego teraz nadszedł czas, aby bardzo otwarcie z Wami porozmawiać. W wyniku inwestycji, których Ludzkość nieświadomie dokonała do dziś w tym Okresie, w którym żyjecie, Obraz Życia Waszej Planety doszedł do tych Negatywnych Granic. W tym momencie Wasza Planety jest obecnie skonfrontowana z Dwoma wielkimi niebezpieczeństwami. Tym jednym są Katastrofy Naturalne, tym drugim Techniczne. Wasza destrukcja przygotowana jest na obu tych drogach. Dlatego właśnie rozpoczęto z Wami Kontakty bezpośrednie.
32
 
W Przesłaniach, które przekazaliśmy w Księdze Wiedzy do dziś, aby Was nie przestraszyć, szczegóły Zdarzeń, dotyczących Waszej Planety nie zostały przekazane. Jednak teraz dane zostało Pozwolenie, aby przekazać Wam Przesłania, dotyczące Waszego Obszaru. Z tego powodu zbieramy razem Autentycznych Ludzi. W tym Okresie Szczerości, w tym Ostatnim Wieku, w którym Jednoczone są wartości Duchowe, nikt nie jest świadom wartości, jakie przypisujemy Naszym Przyjaciołom-Misjonarzom Pokoju, którzy całkowicie rozumieją Nas i Którzy bez obaw rozciągają się aż do głębin Przestrzeni Kosmicznej. W tym Uniwersalnym Zadaniu Warunkiem jest zbiorowość i Współpraca. Uniwersalne Drzwi pozostaną zamknięte dla tych, Którzy pozostaną poza tą Świadomością. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM
18. ODPOWIEDŹ NA ŁAŃCUCHY MYŚLOWE Nasi Przyjaciele, Nie jest wcale rzeczą łatwą móc objąć Boskie Fale Obok Skal Uświadomienia, które osiągną Zintegrowane Świadomości. Jeśli weźmie się pod uwagę kryterium Całości Osoby, konieczne jest, aby była ona w stanie Zintegrować się z Duszą Natury. Każda Całość ma właściwe sobie Języki i Dusze. Świadomości, które mogą zanurzyć się w Duszy Całości, mogą, Integrując się z całym Stworzeniem, to znaczy z Duszą Natury, słyszeć także ich Język i mogą z nimi rozmawiać. (Tak jak rozmawianie ze Zwierzętami – z Kwiatami). Jedynym Językiem Natury jest Miłość. Jedynym Językiem Królestw jest Ewolucja. Jedynym Językiem ALLAHA jest Człowiek. Język Miłości jest Wibracją. Miłość Naturalna Integruje się z tą Wibracją. Ale Miłość Boska jest Miłością Ewolucyjną. Potem przychodzi Świadoma Miłość i ta właśnie Miłość Jednoczy się z Rozpoznaniem, i obejmuje Całość. Całe Stworzenie dokłada Starań, aby w wyniku Ewolucji, których dokonuje w swej Konstytucji, objąć tę Całość. Ci, którzy mogą czytać Język Natury, mogą zobaczyć, że nawet Kamień i Gleba Służą tej Całości, i dokonują Prostracji. Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM 33
 
19. PO
34
 
20. INFORMACJE DLA ŚWIADOMOŚCI ZINTEGROWANYCH Nasi Przyjaciele, Świadomości, które kroczą drogą niezmiennych reguł Boskich Planów, są bezpośrednio w Wymiarze Ochronnym ALLAHA. Jednak w Harmonogramie Przechodzenia do bardziej Zaawansowanych Planów, Światła Świadomości Ludzkiej Całości powinny osiągnąć Świadomość Świętości. Ten termin Świętości używany jest dla zaawansowanych Skal Wymiarów Ewolucyjnych. Klasa Świętości podzielona została na 10 Skal, oceniane są One zgodnie z ich Światłami Świadomości. Na przykład: Naszych Świadomych Przyjaciół, którzy w tym momencie osiągnęli na Waszej Planecie Kosmiczne Uświadomienie, uważamy za Świętych. Jednak bardzo naturalnie istnieją Ewolucyjne różnice pomiędzy Świadomością Świętości 10. Poziomu, a Świadomością Świętości 1. Poziomu. Dlatego Wasza Planeta jest polem życia, w którym wystawiane są na pokaz poglądy Świadomości przeciwstawnych. W tym Wymiarze Przejścia, aby osiągnąć Nas, powinno się dokonać Ewolucji tych Stopni, jednego po drugim. Z tego powodu w tym Przejściu Ewolucyjnym został włączony Wzniosły Plan Mevlâna i jako kryterium, jako Ostatni Stopień Ewolucyjny zaakceptowana została Świadomość Mevlâna. W tym Wymiarze Ewolucyjnym, oprócz Integrowania się z Istotą, jest się również Integrowanym ze Słowem i z Okiem. Dlatego zawsze oczekuje się od Was Miłości – Tolerancji – Cierpliwości i Słonecznych Świadomości. Pasje i odczucia Posiadania są kajdanami, założonymi na stopy Ludzkości. Nikt nie jest Niczyim Niewolnikiem ani Służącym. Aby osiągnąć Ludzkie Świadomości, jako wykres Waszych Skal Ewolucji włączane są najpierw Całości RODZIN, które włączamy jako Mikro Zjednoczenia, potem Całości SOCJALNE, które włączamy jako Zjednoczenia Makro. Społeczne i Rodzinne sposoby Zachowań są każde z osobna zwierciadłem Waszych Ewolucji. Jeśli Indywidua i Całości Społeczne, które poprzez przekazywane Waszej Planecie oddziaływania Kosmiczne osiągają swe Wolne Świadomości i Osobowości, nie mogą otrzymać Energii Ewolucyjnych, przekazywanych z tego samego Wymiaru, w każdej sekcji Waszej Planety doświadczany będzie Wielki Chaos. My jedynie przesyłamy Wam Oddziaływania. Tym, kto będzie czerpać z tego korzyści, jest Własne Ja Indywiduum i jego Istota. Każda Świadomość otrzymuje te
35
 
Oddziaływania zgodnie ze swą Ewolucją. Każdy Zintegrowany jest z Oddziaływaniem Wymiaru, którego jest godzien. To jest sprawą Ewolucji. W tym Przyśpieszonym Programie Ewolucji każdy zobowiązany jest kroczyć po swym własnym Świetle. Nikt nie może Wstawiać się za Nikim Innym. Poprzez Silne Oddziaływania, przekazywane Waszej Planecie, Ludzkość dzieli w tym momencie Świadomość Wymiaru poza Orędownictwem. I można przejść do Wymiaru poza orędownictwo jedynie uwalniając się od wszystkich Pasji. Liczne Słońca zostały posiane na Waszej Planecie. Jednak teraz nadszedł dla Tych Słońc Czas, aby Wiedziały jak Promieniować. Podaje się Wam do Wiadomości. SYSTEM
21. OBJAŚNIENIE O ZŁOTYM WIEKU Nasi Przyjaciele, Złoty Wiek jest Programem, który w 23. Wieku zostanie włączony na upragnionym Poziomie. Wasza Planeta zobowiązana jest przeżyć jeszcze dwa Kosmiczne Wieki, aż dojdzie do tego Okresu. Ponieważ głęboko zakorzenionym do dziś Świadomościom, nie jest wcale łatwo, przerwać swych łańcuchów i pojąć Prawdę. Dlatego Wasza Planeta ciągle jeszcze potrzebuje czasu. Pierwszą rzeczą, wymaganą od Ludzkości, która położy podwaliny Państwa Świata, stworzone przez Całość Braterstwa Świata, jest Zjednoczenie Świadomości, które podzielone zostały poprzez dyskryminacje Religijne. Ponieważ On Sam (ÓW WZNIOSŁY) – Miłość – Świadomość, Którą nazywacie ALLAHEM, jest Jedyny, to Jego Święte Księgi, które są (Jego Słowami), również są Jedyne. W przyszłych latach wszystkie te Wskazówki przedstawione zostaną Ludzkości jako JEDYNA Księga. Teraz skoro Okres Świętych Tekstów dobiegł końca, odtąd wszystkie Prawdy projektowane będą na Ludzkość na drodze Nauki i Uczenia się. Złoty Wiek będzie w Jutrzejszych dniach Zwiastunem Obszaru, w którym Szczęśliwi Ludzie żyć będą w Całości Braterstwa Świata i który będzie Wam Przyświecać zgodnie z JEDYNYM BOGIEM – JEDYNYM PORZĄDKIEM – JEDYNYM SYSTEMEM – JEDYNĄ KSIĘGĄ. Jednak zanim przybędziecie do upragnionego Złotego Wieku, Wasza Planeta ma jeszcze do Przekroczenia Progi. Dlatego Waszej Planecie zostały dane Trzy 36
 
Kosmiczne Wieki. Każdy Kosmiczny Wiek obejmuje STULECIE. Wasz pierwszy Kosmiczny Wiek włączony został wraz z Przyśpieszonym Programem Ewolucji i ma właśnie dopełnić swego Programu. Drugi Kosmiczny Wiek obejmuje 21. Stulecie i Trzeci Kosmiczny Wiek obejmuje 22. Stulecie. Data Początkowa upragnionego Złotego Wieku obejmie Okres 7 Stuleci, po rozpoczęciu 23. Stulecia. W Programie Przygotowawczym Złotego Wieku jest (5) Skal. Każda Skala obejmuje pewien Wiek. Teraz chcemy zestawić je w kolejności: 12Wiek Przygotowawczy Wiek Obudzenia : : Ten Wiek Obejmuje Okres Świętych Ksiąg. To jest Wymiar Przejścia, przez który obecnie przechodzicie i Okres, Zwany ZMARTWYCHWSTANIEM, o którym informowano Was do dziś w Świętych Księgach. : Dwa Kosmiczne Wieki będą tego Okresu doświadczać. Tutaj wyjdziecie poza Okres, do którego byliście przyzwyczajeni do dziś i w ten sposób włączy się Okres Osiągania Nieznanego – Pracowania – Badania – Osiągania Rozpoznania. : Ten Wiek obejmuje życie Okresu 7 Stuleci po 23. Stuleciu. W tym Okresie zgodnie z Jednością i Całością osiągnie się bezpośrednie Rozpoznanie Uniwersalnego Uświadomienia i Zjednoczenie, i w ten sposób rozpościerając Świadomie skrzydła ku Nieznanemu, będzie się świadkiem obecności Mechanizmu – Systemu – Boskiego Porządku – Rzeczywistości, niezrozumiałych jeszcze na Waszej Planecie, a które staramy się Wam przedstawić. : Ten Wiek, który włączony zostanie po 30. Stuleciu zwany jest Wiekiem Światła. Tutaj Włączony jest odtąd bezpośrednio Porządek ALLAHA. Ludzkość, która była do dziś na tej drodze przygotowywana, zajmie odtąd Skutecznie swe miejsca bezpośrednio jako Współpracownicy-Istot Systemu. Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości zostanie po tym Okresie Wyłączona i przekaże całą swą władzę Porządkowi ALLAHA.
3-
Nowy Wiek
4-
Złoty Wiek
5-
Wiek Światła
30. Stulecie jest początkiem bardzo pięknego i odmiennego Wieku i jest Pierwszym Krokiem Wieku Światła. Ten Wiek włączy Okres, obejmujący 9 Stuleci. Ludzkość tego właśnie momentu będzie Człowiekiem tych długawych Okresów. Dlatego Wasza Planeta, jako przygotowanie na te dni, przechodzi razem z Obszarem, do którego przynależy, Kosmiczny Postęp. Poprzez ten Program Postępu
37
 
Społeczna Świadomość Waszej Planety jest odpowiednio do Zdolności Budzona Masowo. Te Obudzenia są przygotowaniem na Złoty Wiek. Wasz wiek Mediumiczny został rozpoczęty poprzez Niebiańskie Informacje, które przekazywane są kanałom, odpowiednio do stopnia Obudzenia. I teraz w ten sposób wszystkie Prawdy są z całą otwartością przekazywane Ludzkości. Czas jest bardzo Skąpy, Warunki Męczące. Ten Okres jest Okresem Zbioru Nasion, posianych przed Stuleciami. Oczekiwany od Stuleci Złoty Wiek zostanie ustanowiony przez nowy Porządek. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM
22. INFORMACJA JAWNA Nasi Przyjaciele, Wiecie, że Tęcza ma Siedem Kolorów każdy z tych Kolorów reprezentuje inną Siłę. Teraz pozwólcie Nam przedstawić Wam te Kolory pojedynczo. 1- Pierwsza Siła Spektrum jest Siłą, którą Natura zna, ale nie zna jej Ludzkość. Zwana jest ona Siłą Wibracji. Ta Siła dana została, aby przedstawić Waszej Planecie Elektryczną Siłę Energii. 2- Druga Siła jest Siłą (Oton – Teutron), która używana jest w podróżach MiędzyGwiezdnych i która jest Silniejsza od Światła. Siła ta używana jest do łatwego przechodzenia z jednej gwiazdy na drugą. 3- Trzecia Siła jest Siłą Kosmiczną, używaną do zmieniania struktury Atomowej. Ta Energia jest Energią Ewolucji. Ona przekazywana jest Waszej Planecie Nieustannie. Ta Siła skoncentrowała się w niektórych substancjach na Waszej Planecie. Pośród skał jako przykład na to, możemy podać Granit. Poprzez tą Siłę Ołów transformowany jest w Złoto lub jakakolwiek inna Substancja w inną. Jednak jej formuły Zastosowania znajdują się pod Rozkazem Boskiego Planu. 4- Czwarta Siła jest Siłą Timing-u Czasowego. Tutaj używana jest Prędkość Uniwersalnej Myśli. I w ten sposób dokonywany jest Postęp w Czasie. Tej Siły używają Panowie Czasu. 5- Poprzez Piątą Siłę przechodzi się do Czasów Wymiarowych. 6- Szósta Siła; tak jak możliwa jest poprzez tą Siłę zmiana struktury Atomowej substancji, za sprawą tej Siły również jej Struktura Duchowa może być zmieniona. Fenomen Transformacji Energii Duszy przez Postęp Ewolucyjny i Postęp w Świadomości – Postęp w Myśli, następuje przy pomocy tej Siły. 38
 
7- Ta Siła zwana jest Siłą (Karen). To jest Siła Boska. Ta właściwa Energia bezpośrednia tej Siły jest Ukryta przed wszystkimi Systemami. Tą Siłę można osiągnąć jedynie poprzez Myśl. Jednak teraz, równolegle do Programu Przyśpieszonej Ewolucji, Ludzkość przyciąga poprzez Komórki tę Siłę za pomocą Kosmicznych Oddziaływań, odpowiednio do swych Zdolności. Podaje się to Wam do Wiadomości. SYSTEM
23. WIADOMOŚĆ OGÓLNA DLA PLANETY ZIEMI Nasi Przyjaciele, Negatywności, które tworzą się na Waszej Planecie, na której dokonywane są ostatnie przygotowania na wejście w Nowy Wiek, biorą się stąd, że Ludzkim Świadomościom brak jeszcze Świadomości Prawdy. Na Waszej Planecie, która jest obszarem realizacji Programu wielkiego Postępu, Wskazówki z Boskiego Planu i Czynności, których pragnie się w tym kierunku, nie są nigdy bez powodu. Jeśli się czegoś od Was wymaga, to jest to konieczne i bardzo ważne. Plany Administracyjne Boskiego Ustawowego Prawa Administracyjnego realizowane są na Waszej Planecie w ciszy i gruntownie. Celem jest skłonienie Człowieka do zyskania Człowieka i przygotowanie go na nadchodzące Dni. Poprzez różne Źródła jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi Naszymi Ziemskimi Przyjaciółmi, którzy Świadomi są tego od początku Naszego Stulecia. W tej Uniwersalnej Podróży, której dokonuje się razem z Świadomościami Zintegrowanymi, Boski Mechanizm zobowiązany jest oznajmić Wam poprzez Kanał Księgi Wiedzy wszystkie Prawdy. Z tego powodu we wszystkich Seansach, przeprowadzanych do dziś na Waszej Planecie, oznajmione były Wam, kawałek po kawałku Prawdy i prowokując Wasze Kody Ciekawości, prowadzeni byliście w ten sposób ku Nieznanemu. Teraz nadszedł czas, aby wybrać się w drogę ze Świadomościami, które znają wszystkie Prawdy i na tej drodze Świadomie kroczyć naprzód. Przygotowanie Waszej Planety na dzisiejsze dni dokonywane było przez różne Źródła i różne Kanały. To jest Metoda Szkolenia i Program Przygotowania na przyszłość.
39
 
Z tego powodu wszystkie Całości, które mogą otrzymać te Informacje, sądząc, że one same są jedynymi źródłami tych informacji, nie są w stanie pohamować swego Ego. W tym momencie Wasza Planeta doświadcza tego właśnie Chaosu. Przekazywanie Informacji każdej osobie, której Kanał się otwiera, równolegle do jej Poziomu Świadomości, jest zdarzeniem, przynależącym całkowicie do jej Programów szkolenia. Jak zawsze mówimy, Wiedza czyni Człowieka Świadomym i Człowiek, który osiąga Świadomość, może pojąć Prawdę bardziej wyczerpująco. Prace-Seanse, które dokonywane były i będą dokonywane przez Świadomości, które do dziś na Waszej Planecie zostały Obudzone i budzić się będą przez Kosmiczne oddziaływania, biorą się z zaspakajania ciekawości, ponieważ Prawda nie została jeszcze Rozpoznana. Z tego powodu chcielibyśmy, aby obudzony Człowiek nie potrzebował już więcej Seansów i Nadzorował swą Świadomość przez Boskie Światło, które otrzymuje i przez Całość Rozsądku – Logiki – Uświadomienia. Źródła, które otrzymują Informacje, otrzymują również jako warunek Programu Strumienie Ego. Zapewniając w ten sposób propagowanie Informacji na Waszej Planecie i ich przekazywanie do różnych źródeł, formowane są odpowiednio do Poziomów Świadomości sieci Propagowania. To także jest Program. Jednak te Programy powodują u Przyjaciół, którzy nie osiągnęli jeszcze Świadomości Uniwersalnej i Ewolucyjnej, raczej Podziały niż Zjednoczenia. Z tego powodu Księga Wiedzy jest Niebiańskim, Asystującym Przewodnikiem, objawionym Waszej Planecie, aby otwarcie oznajmić Wam wszystko. Księga Wiedzy nie jest Księgą Seansu. Księga Wiedzy jest Boską Całością Wskazówek, które pomagają Wam w Trudnych Okresach, w których doświadczać będziecie obszaru wątpliwości. I jest ona Księgą Przewodzącą, która odsłoni pojedynczo Pakiety Pytań w Myślach wszystkich Przyjaciół, którzy żyją Dzisiaj i żyć będą w dniach Jutrzejszych. Jak powiedzieliśmy wcześniej, na Waszej Planecie dyktowanych jest 600 Książek, które obejmują Informacje, równolegle do pewnych Planów i Programów Człowieka, który obecnie Budzi się na Waszej Planecie. Te Księgi są przekazaniem Wam w różny sposób Prawdy. Jednak Księga Wiedzy dyktowana jest na Waszej Planecie Naszej Uniwersalnej Przyjaciółce, Waszej Siostrze, która żyje pośród Was pod imieniem (Vedia Bülent Önsü Çorak), przy podłączeniu do Centralnego Archiwum ALFA, Kanału (PANA), który jest Jedynym Źródłem. Ta Wasza Siostra jest Naszym Niebiańskim Przyjacielem, który żył niegdyś w Turcji Anatolijskiej w postaci Mevlâny Celaleddin-i Rumi. I ta Przyjaciółka zawsze, w różnych okresach w różnych postaciach była Transferowana na Waszą Planetę i zawsze pomagała Wam.
40
 
W tym Programie Przejścia odczuwany jest obowiązek otworzenia Wam w całej swej Przejrzystości Informacji, tak aby można się uwolnić od sztywnych naleciałości Świadomości i Ego, i lepiej pojąć Prawdę. W tym momencie włączone są selekcje Świadomości Zaawansowanych Wymiarów. Dlatego każdy kanał zobowiązany jest wystawiać na pokaz wszystkie Informacje, które otrzymuje. Ludzkość dokona swego Autentycznego Wyboru pod Światłem tych Informacji. Zanurzenie się w Oceanie Myśli Najwznioślejszej Siły nie jest wcale łatwym Fenomenem. Ludzkość przechodzi przez swój Sirat. Z tego powodu na Waszej Planecie, na której wystawiane są na pokaz Negatywności, dni jutrzejsze otworzą Wam Świetlaną drogę. Tabu są Fenomenem, pochodzącym z Nierozwiniętych stanów Ludzkich Świadomości. Autentyczny Człowiek jest Osobą, która Miłuje – Respektuje i Pomaga. Z powodu Braku Czasu, Księga Wiedzy, która do dziś bezpośrednio zadeklarowała Waszej Planecie Wszystkie Prawdy, będzie także w dniach Jutrzejszych Światłem Dróg i Kolebką Obudzeń. Ludzkość, uwalniając się pewnego dnia od łańcuchów Tabu, odkryje swe Źródło-Istoty. I Człowiek, który odkryje to Źródło, nigdy więcej nie będzie myślał o Wskazówkach Niebiańskiej Całości jako o Zmuszaniu albo Naprowadzaniu. Ponieważ zrozumie on, czym jest Prawda. Odtąd Człowiek ten jest własnością Uniwersów, Kosmosów. Nie ważne jak wysoko fruwają ci, którzy ciągle jeszcze nie mogą rozpiąć swych Ziemskich Łańcuchów, zawsze jedna z ich stóp przywiązana będzie tym łańcuchem do Światowego Planu. Waszymi Łańcuchami są Wasze Wątpliwości – Wasze Ego – Wasze Lęki. Z tego powodu do dziś szkoleni jesteście na Boskiej drodze i jesteście przygotowywani na Uniwersalne Wymiary. Teraz razem z Ludzkimi Całościami, które zostały przygotowane, lecimy ku Wymiarom Prawdy. Dlatego ta Księga w Waszych rękach dyktowana była Naszej Uniwersalnej Przyjaciółce i dlatego obdarowano nią Waszą Planetę. To Nasze Przesłanie przekazane zostało przez Zbiorowe Kadry Całości Wzniosłego Najmiłosierniejszego Planecie Ziemi jako łańcuchy Myślowe. Czytajcie – Myślcie – Pojmujcie teraz Prawdę, pozbywając się Wątpliwości. Wiadomość Orszaku Całości Koordynatów Wymiaru Najmiłosierniejszego R+A+H+M+A+N (Najmiłosierniejszy)
41
 
Adnotacja: Częstotliwość tego Naszego Przesłania obejmuje wszystkie Częstotliwości Omega Wymiarów Energetycznych 7-8-9. Warstwy Energii wewnątrz Omega od 1 do 6 są Energiami Szkoleniowymi. Warstwy Energetyczne 7-8-9 natomiast są Energiami, Prowadzącymi do celu. W Roku Światowym 1992, 18. Lutego te trzy Energie zostaną otwarte Waszej Planecie jako Całość, jako otwarty kanał do Roku 2000. Ta Całość Trzech Energii podłączona jest do bezpośredniego Wymiaru Energii Wzniosłego Parlamentu. To jest Naszym najskrytszym życzeniem, aby Wasza Planeta mogła te Energie otrzymać.
24. ZADANIA I KONTAKTY BEZPOŚREDNIE (Odpowiedź na łańcuchy Myślowe) Najpierw osiąga się Spełnienie Religijne, potem Uniwersalne Uświadomienie, a jeszcze później Uniwersalną Świadomość. Potem uaktywnia się Mechanizm Oddziaływań. Na tej drodze osiągane jest Kosmiczne Uświadomienie, a potem Kosmiczna Świadomość. Na tym etapie rozpoczynają się bezpośrednie kontakty z Planem. Kroczymy na Drodze Światła razem z tymi, którzy pokonali swe Lęki i Ego. I w ten sposób osiąga się Uświadomienie Uniwersalnego Zarządzenia, dopiero potem rozpoczynają się Autentyczne Zadania. Posłannicy Boskiego Planu i My zawsze pomagamy Wam z Planu na tej drodze. Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM
42
 
25. NASI PRZYJACIELE Religie są Środkami, Boska Siła Celem. Zadanie, wykonywane teraz jest Uniwersalnym Zadaniem. W gruncie rzeczy KSIĘGA WIEDZY dyktowana jest bezpośrednio poprzez Kanał PANA i Program Złotego Wieku stosowany jest przez tą Księgę na Waszej Planecie. Istoty Żyjące, które Powstały w formie Ludzkiej, są Autentycznymi Sługami PANA. Są one Istotami Żyjącymi-Istoty, które mogą nosić koronę Nieśmiertelności, która znajduje się poza Wzniosłymi Czasami. Ciała Ziemskie powstają poprzez Zjednoczenie PAŃSKICH Energii i Energii DUSZY. Egzaminy obecne są jedynie w Świecie. I to jest bezwzględnie konieczne, abyście mogli, zostając Oczyszczeni, wejść w bardzo Zaawansowane Wymiary. Przesłanie to podyktowane zostało jako odpowiedź na łańcuchy Myślowe. CENTRUM
26. CZYM JEST KODOWANIE? (Odpowiedź na łańcuchy Myślowe) Nasi Przyjaciele, Kodowanie jest rejestrem statystycznym przekazywanych Informacji. W ten sposób rejestruje się w tutejszych komputerach Świadomość, poziom Wiedzy, Częstotliwości Percepcji i Zrozumienie każdej osoby, i na tej drodze dokonywana jest wśród Ludzi klasyfikacja. Ponieważ każdy Poziom Wiedzy zostanie wyniesiony, będąc oświecanym poprzez swój Własny Obszar, jakakolwiek Wiedza znajduje się na dnie tej osoby, przygotowywane są Obszary, w których ona wykiełkuje. Na tej drodze zapewniane jest najpierw Samozadowolenie danego Człowieka. Później przygotowywana jest jego Pewność siebie. I aby zapewnić to Samozadowolenie, przechodzi on przez liczne Cudowne Zdarzenia, zarówno w Snach jaki i w Życiu, i dawane są liczne Dowody. Poprzez oddziaływanie Kosmicznych Strumieni, które są otrzymywane, natęża się jednocześnie także Ego tej osoby. Dopiero kiedy odkryje ona siebie samą, męty w niej zaczynają stopniowo osadzać się na dnie.
43
 
Potem, jeśli osiągnęła wymagane Spełnienie Religijne, zanurza się ona poprzez Ekstazę w Wymiary Religijne. Podczas tego zaczyna emanować swą Siłą na otoczenie (jako Uzdrawianie). I odtąd służy całkowicie na Drodze Boga. Uczy się Pomagać i staje się Społeczna. Dopiero potem, osiągając Świadomość tego, czym są te wszystkie starania, przechodzi ona poprzez swą Potrójną Całość Rozpoznanie – Logikę – Świadomość, przez Egzaminy, aby stać się Misjonarzem. Dopiero po zdaniu tego Egzaminu, osiąga ona Prawdę i kontynuuje swe Autentyczne Zadanie z Ziemską Świadomością. Tymczasem poprzez Uniwersalne Zjednoczenia, które są przeprowadzane, pomnażają się Kontakty, i dopiero potem wykonuje ona dane jej zadania Świadomie i w Uświadomieniu. Fazy, przez które się przechodzi, przeznaczone są dla Świadomości Dopiero co Obudzonych. Oprócz tego są Przyjaciele, którzy przychodzą z Otwartymi Uświadomieniami i obudzonymi Świadomościami, którzy bezpośrednio przejmują swe Zadanie, nie zauważając tego, nie rozpoznając tego i bez żadnych obiekcji robią to, co mają do zrobienia. Przyjaciele Ci przeceniają Przyjaciół, którzy przechodzą fazy, wspomniane powyżej. I są smutni, ponieważ nie mogą być tacy jak oni. Dlatego niektórzy Przyjaciele zostają pochłonięci przez Obszar Poszukiwań i powodują zastój przy Autentycznych Zadaniach. Nie wiedzą oni, że osoba, która bezpośrednio podejmuje się takiego Zadania, przechodziła wspomniane powyżej fazy w swych wcześniejszych życiach lub nawet jeszcze wcześniej. I teraz dokładane są starania, aby poprzez te działania również świeżo Obudzeni Przyjaciele stali się tacy jak oni. W Zadaniach nie ma dyskryminacji. Nie wszystkie Zadania są Niebiańskie i Boskie. Ziemskie Zadania również wykonywane są przez Wasze Siły. Również poprzez Ziemskie Obowiązki, które wykonujecie, zasługujecie na wejście w zaawansowane Wymiary. Jeśli uważani jesteście za Godnych, pozwala się Wam wykonywać działania dla Okresów Przygotowawczych. W ten sposób Intuicyjne Impulsy prowadzą Was, czego nie jesteście świadomi, w kierunku tematów, których nie znacie. W Obszarze Poszukiwań automatycznie odczuwacie głód Informacji, których potrzebujecie, i czytacie wiele książek. W ten sposób przeżywając liczne Duchowe Obszary jeden w drugim, nabywacie prawo do otrzymywania bardziej Zaawansowanych Informacji. W ten sposób spinacie pierścienie łańcuchów Rozwoju jeden do drugiego. Każdy dokonuje postępów i przekracza je, zgodnie ze swym własnym Poziomem Świadomości. Zadanie każdej osoby określane jest przez Plan. Osobiste starania są na próżno. Zadania przydzielane są zgodnie ze Światłami w Istotach. Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM 44
 
27. WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH ZIEMSKICH PRZYJACIÓŁ Nasi Przyjaciele, Aby wszystkie Uniwersalne Zjednoczenia zostały sprowokowane przez konstruktywny Punkt Ogniskowy, stopniowo otwarliśmy Waszej Planecie (21.06.1988) Strumienie Kanałów Omega Trzy, których do dziś unikaliśmy. Osobiście będziecie świadkami nadzwyczajnych zdarzeń, które nastąpią na Waszej Planecie, która poprzez te Strumienie prowadzona będzie w kierunku Integracji. Pozwólcie Nam nadmienić niektóre cechy charakterystyczne tych Strumieni, które przez Specjalne Rozkazy Planu naprowadzane są na Waszą Planetę. Strumienie te są Strumieniami, niosącymi Nadzwyczajne oddziaływania i tworzącymi oddziaływania, równolegle do Naturalnej Równowagi, tak że mogą one spowodować pewne zmiany w warunkach klimatycznych i Naturalnej Równowadze. W konstytucjach fizycznych, które nie są przyzwyczajone do tych Strumieni, mogą zostać wywołane niektóre ośrodki bólu. Jednak nie jest to nieustanne. Te Strumienie, które obejmują Okresy Trzech dni, przekazywane będą w przerwach, do końca Lutego 1989. Fale Szoku Wiedzy i Świadomości, które do dziś przekazywane były specjalnie, naprowadzane są teraz na Waszą Planetę z innym rodzajem Energii. Strumienie te Są Strumieniami, które oddziałując na Formy Celularne, podnoszą Waszą Celularną Odporność. Strumienie te, które przyjmuje się także za rodzaj Szczepienia, oddziałując na Najsłabsze miejsca w Fizycznych Konstytucjach, mogą wywołać skurcze. Nie ma się, czym martwić. Konstytucje fizyczne z czasem zregenerują się same i pokonają swe choroby. To nie jest kwestia medyczna. To jest metoda Naturalna. Każdy ból Wzmocni daną Komórkę, zgodnie z jej stopniem wrażliwości i w ten sposób uzyskane zostaną bardziej pozytywne rezultaty. Nasi Przyjaciele, w tym ostatnim Okresie Przejścia dopiero kiedy ujrzycie rezultaty wydarzeń, które w tym momencie dla Waszego własnego dobra wydają się Wam złe, pojmiecie i zrozumiecie Prawdę, że nigdy nie zostaliście oszukani. Jako że wymagano, aby Przesłanie przekazać w szczególności Wam, zostało ono podane jako Informacja przez kanał Omega Trzy. CENTRUM
45
 
28. ZŁOTY WIEK I WASZA PLANETA Nasi Przyjaciele, Złoty Wiek jest Inwestycją, dokonywaną w Stulecia. Każdy Reformatorski Porządek jest Złotym Wiekiem. Charakterystyką tego ostatniego Okresu Przejścia jest jednak Masowe Budzenie się i Wasza Planeta przeżywa teraz właśnie Okres Ostatniej Świadomości. Ci, którzy ustanowili Boski Porządek Boskich Planów, pomagają Waszej Planecie poprzez różnorodne kanały, tak aby każdy mógł osiągnąć określony poziom Świadomości. Kryzysy, które w tym momencie Wasza Planeta przechodzi, począwszy od wcześniejszych Okresów Waszych Świętych Ksiąg, i która doszła do swego dzisiejszego Postępu Świadomości, są Bólami Porodowymi tego Ostatniego Wieku. Dlatego sądzimy, że wszystkie Instytucje Światowe i Ludzkość, świadcząc w trudnym Programie Postępu usługi, osiągnęły teraz Świadomość, czym jest punkt, z którego pochodzi Fenomen, zwany ZMARTWYCHWSTANIEM. Wasza Planeta, która z punktu widzenia Materialnego, Duchowego i Naturalnego straciła wiele swych właściwości, otrzymuje pomoc od Upoważnionych Sił, aby zostać raz jeszcze odrestaurowana. Nadzwyczajne zdarzenia, doświadczane od przeszłości do teraźniejszości i wszystkie rozpościerane przed Wami wydarzenia w bardzo krótkim czasie Zjednoczą Waszą Planetę w Świadomości Prawdy. Bardzo Szczęśliwe Jutro oczekuje Waszą Planetę, która osiągnie Kosmiczną Całość, zakładając, że nie będzie się mówić dla mnie, dla Ciebie, dla Niej, dla Niego. Nasza Miłość jest dla wszystkich Uniwersów. Podaje się to Wam do Wiadomości.
FEDERALNY PARLAMENT KOSMOSU
46
 
29. ODPOWIEDŹ NA ŁAŃCUCHY MYŚLOWE Nasi Przyjaciele, Ostatnia Ewolucja oczekiwana w tym momencie od Was, nie jest Ewolucją Świata. Ewolucja, której dokonaliście wcześniej i będziecie dokonywać, jest Ewolucją Systemu i Uświadomienia Zarządzenia. Aby to osiągnąć, każda z Komórek Waszego Ciała powinna być równowartościowa względem Ewolucji Waszej Świadomości-Istoty i to jest bezwarunkowym imperatywem. Ziemska Ewolucja jest Ewolucją Zjednoczenia Świadomości Myśli Cielesnej. Ewolucja Uświadomienia Systemu Zarządzenia jest natomiast Zjednoczenia Waszej Świadomości z Istotą-Komórki. Tutaj Jednoczą się Istoty. Przy tych drugich Jednoczą się Energie-Istoty. Podaje się to Wiadomości. i Energii Ewolucją RdzenieWam do
CENTRUM
30. WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH ZIEMSKICH BRACI I SIÓSTR Nasi Przyjaciele, Piętnasty System Słoneczny jest Wrotami Wejściowymi Wymiaru Omega. W Wymiarze Delta, który jest Czternastym Układem Słonecznym, zaczęto przekazywać Waszej Planecie Promienie Gamma. Do dziś otrzymywaliście Promienie poza Gamma. Z początkiem 1988 został otwarty Pierwszy i Drugi Kanał Złotego Wieku Wymiaru Omega. Kanały te naprowadzają Energie, zapewniające Zjednoczenia Świadomości. I teraz, na Rozkaz Planu otworzyliśmy Waszej Planecie Energie Wymiarowe Omega Trzy, które, zapewniając Celularną Całość, wzmocnią Energie Cielesne. Wymiar Omega jest bardzo Silnym Detektorem, Projektującym Dziewięć Kanałów Energii. Z tego Wymiaru, do Roku 2000 rozpocznie się stopniowy Postęp Siły, poprzez to, że Waszej Planecie stopniowo otworzy się te Dziewięć Kanałów Energii. Postęp ten ujmujemy w dwie kategorie: 1 - Postęp Mentalny, 2 - Postępy Celularne i Fizyczne.
47
 
W Pierwszym Etapie, zwracając uwagę na dane Etyczne, dokonywane są Egzaminy Człowieczeństwa – Miłości – Tolerancji – Altruizmu – Cierpliwości – Świadomości Zadania. W Drugim Etapie Kotujemy, do jakiego stopnia zaburzenia Fizyczne przeszkadzają w wykonywaniu Zadania i pojedynczo wybieramy Autentycznych Misjonarzy, i tej kadrze Misjonarskiej zapewniamy posiadanie Silniejszej Struktury Cielesnej, a następnie jako Kadra Edukacyjna zostają oni przyjęci do Wymiaru Ochronnego. Przyjaciele ci Przyświecają Waszej Planecie na każdym polu. Te przekazywane Strumienie, poprzez to, że wywierają najpierw ucisk na Funkcje Celularne, mogą powodować pewne negatywne oddziaływania. Symptomy usuwają się same i poprzez samoczynną Regenerację Słabe Tkanki stają się Mocne. Konstytucja fizyczna w sposób Naturalny uleczy się sama. Jak powiedzieliśmy wcześniej ingerencja medyczna nie jest konieczna (Dla Misjonarzy). Do końca Waszego Stulecia wszyscy Nasi Przyjaciele Ludzie przyzwyczajeni zostaną do tych Strumieni. Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM
31. ODPOWIEDŹ NA ŁAŃCUCHY MYŚLOWE Nasi Przyjaciele, Od półtora miesiąca zaczęto przekazywać Waszej Planecie Trój-Falowe, Strumienie Zbiorowej Świadomości jako Zaawansowane Strumienie Ewolucyjne. Informacje, które otrzymywać będziecie spoza Czasów, przeszłych w Bezczasowość, nie możecie nigdy otrzymać, zanim otrzymacie strumienie tych Wymiarów. System działań, dotyczący przygotowań Roku 1990, realizowany jest na Waszej Planecie. Te Pory Energii powodują bóle karku i głowy, w szczególności u Świadomości, należących do Wymiarów Religijnych. Nie jest to sprawa, którą nalażałoby się martwić, to jest przejściowe. Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM
48
 
32. WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH ZIEMSKICH BRACI I SIÓSTR Nasi Przyjaciele, W Okresie Przejścia u każdego, kto żyje na Waszej Planecie, zaszły pewne zmiany, zarówno w Społecznych jak i Rodzinnych Porządkach życia. Wydarzenia te, które są pod nadzorem Planu są Czynnikami, przygotowującymi Was na bardziej Zaawansowane Świadomości. W tym Obszarze każdy zobowiązany jest poprzez Zadanie zapalenia Światła Wiedzy, wejść z każdym w kontakt. W tym momencie Kosmiczne Strumienie, obmywające Waszą Planetę, niosą tak Silne Fale, że te otrzymywane Strumienie powodują wspomniane wyżej niepokoje, z powodu akumulacji, wytwarzanych w niektórych Konstytucjach Fizycznych, które nie są przygotowane. W przyszłości akumulacje te będą Waszymi bodźcami Ewolucyjnymi, zakładając, że będziecie działać w każdej sprawie z cierpliwością. Te strumienie, które obejmą okres Jednego Roku, panować będą do Lutego 1990. Strumienie te przekazywane są z Systemem jako Zbiorowa Potrójna Siła, poprzez Kosmiczne deszcze, daleko poza Częstotliwościami Wymiaru Złotej Galaktyki. Te Pory Energii nazywamy (Strumieniami Ewolucyjnymi). Teraz dokonujecie Tysiącletniego Rozwoju w Jeden Miesiąc. Te Strumienie ładują na każdy kanał Informacje, odpowiednio do jego Zdolności. Na poziomach Ewolucyjnych Piętnastego Układu Słonecznego, Siła zawsze dawana jest tym, którzy pracują. Bezczynna osoba nie może być nigdy szczęśliwa. Teraz każdy odnajdzie Szczęście na tej drodze, wykonując, gdziekolwiek pójdzie, wymagane od niego Zadanie (na każdym polu). Poziom Świadomości, Zdolność i Świadomość Zadania każdej osoby są pojedynczo oszacowywane. Kotowane jest, to czego mogą dokonać. Spadnięcie pod ten Potencjał będzie czyniło Was nieszczęśliwymi. Ruch na Waszej Planecie, który do Roku 2000 nabędzie na tej drodze większy wysiłek i prędkość w ten sposób wzrośnie, i Prędkość Rozwoju na Poziomie Ewolucyjnym podniesie się do maksymalnego Wymiaru. Wybuchy Uświadomienia, które będziecie obserwować na Waszej Planecie w bardzo bliskiej przyszłości, wszystkich Was zaskoczą. Mamy nadzieję Spotkać się w Słoneczne Dni, w których wszystkie Świadomości się Zjednoczą. CENTRUM
49
 
33. WIADOMOŚĆ OD JEDNOŚCI RZECZYWISTOŚCI Nasi Przyjaciele, Na Waszej Planecie, na której rozpoczęty został z dużą prędkością Okres Przygotowań na Słoneczne Dni, Ludzkość ze wszystkimi Ludzkimi Odczuciami, bierze teraz na siebie i brać będzie Zadanie służenia Ludzkości. Komitet Organizacji Mas, administrowany przez Organizację, wewnątrz wszystkich Planet, skontaktuje się z Wami jeszcze bliżej. I poprzez Projektowanie Boskiego Prawa Administracyjnego na Porządki Społeczne, każde Indywiduum z całych swych Sił podniesie swe, zarówno Materialne jak i Duchowe inwestycje w Instancje i Plan Zbawienia Złotego Wieku. W tym Programie, w którym cała Ludzkość jest naprowadzana, Świadomości Ostatniego Wieku uczynią wszystko, zgodnie ze swymi własnymi Sumieniami i Istotami, i dokonają swych Indywidualnych Ocen poprzez swe Indywidualne Świadomości. Teraz cała Ludzkość, która wstąpiła na Drogę Światła, na której ma odwrotu, będzie Przyświecać dniom jutrzejszym poprzez inwestycje, których dokonuje do dziś. I wszystkie piękne rzeczy, które zostały Wam Obiecane, będą dane Wam i tym, którzy są ich godni. To jest Przyrzeczeniem BOGA. Gwiazda na Czole każdego będzie świecić, każdy bardziej Świadomie Rozpozna samego siebie i jeszcze bardziej Świadomie będzie kroczył na tej drodze. Tymczasem lęki i negatywne reakcje podniosą się jeszcze bardziej w tych, którzy nie widzieli Światła Świadomości, i poprzez Myśli, które będą dusić jeszcze bardziej, doświadczane będą Światowe Piekła. (System nie jest odpowiedzialny za negatywność na Waszej Planecie.) W tym momencie cała odpowiedzialność spoczywa na Ludzkości i Ludziach. Odtąd ALLAH będzie Bezpośrednio udzielać pomocy każdemu, kto pomaga swym braciom i siostrom, widząc w nich Światło. W tym Obszarze Wyboru wszystkie Świadomości poddawane są Programowi Postępu. Bezpośrednie Połączenia są nawiązywane jedynie z tymi, którzy przechodzą przez próg. Odtąd wszystkie Informacje, które będą przekazywane, są wspólnymi Informacjami każdego kanału. W ten sposób Ludzkość raz jeszcze bardziej Świadomie Rozpozna Prawdę. Pomimo tego będą istniały Pomyłki i Egzaminowania. Te Przesłania, które są Wam przekazywane mają być pomocą. Program ten jednak, który będzie trwał do kiedy nie ujrzy się Światła Prawdy, Przygotuje dla Was poprzez Niebiańskie połączenia Materialną i Duchową pomoc, transformując się w Światło w momencie, kiedy zrobiony zostanie krok na Drodze Prawdy. 50
 
Wszystkie negatywności na Waszej Planecie są odwrotnie proporcjonalne. To znaczy, że Ludzkość, która jest tego Świadoma, kroczy po prostej drodze. Podaje są to Wam do Wiadomości. SYSTEM – RZECZYWISTOŚĆ
34. DEKLARACJA SPECJALNA Z CENTRUM Nasi Przyjaciele, Zastanawiamy się, co otrzymaliście w ramach Informacji, które przekazaliśmy Wam do dziś? Zastanawiamy się, ile z tego, co wymagano od Was, zrobiliście? Proszę sami dokonajcie w tym względzie Samokrytyki. I proszę, ciągle czytajcie Fascykuły. Wtedy zapomniane Prawdy leżeć będą przed Waszymi oczyma. Na tym etapie oczekujemy od Was, abyście Przyświecali Społeczeństwu Informacjami, które osiągnęliście. Wcześniej, czy później ujrzycie Prawdę. Jeżeli tylko pojmiecie Istotę przyczyny Naszego wołania do Was, będziecie działać bardziej Świadomie. Jak wspominaliśmy już wcześniej, Integracja, Jedność w całym Królestwie osiągana jest poprzez Uniwersalne Ustawy. W Pięknym Porządku, który ustanowiony zostanie w przyszłości, będziecie żyli w Obszarze, w którym nie będzie wrogości. Jednak Wasze indywidualne starania na drodze ustanowienia Złotego Wieku, pozwolą Wam wiele osiągnąć. Jeśli Wasze starania rozwiną się w Obszarze Przewodzenia i Ego, nie jesteśmy odpowiedzialni za wydarzenia, które nastąpią. Proszę, nie traktujcie tego jako ostrzeżenia. Teraz zwracamy się do Przyjaciół, którzy, pomimo że osiągnęli Kosmiczną Świadomość, zabawiają się Informacjami, które otrzymali ze swych Osobistych Kanałów. Celem nie jest Dowodzenie Waszej własnej Wiedzy. Jest nim Projektowanie Waszych Uniwersalnych Informacji na Społeczeństwo. Wasze zwycięstwo będzie na tej drodze. Korzystnie jest nie zapominać o tym. Zbawienie zostanie osiągnięte nie poprzez Osobiste starania, a poprzez Masowe Wezwania. Osiągnięcie przez Was Świadomości na tej drodze Prawdy jest całkowicie niezbędne. To jest System Funkcjonowania Uniwersalnego Prawa. Nasze Wezwanie i Miłość są dla wszystkich Uniwersów. CENTRUM
51
 
35. BEZPOŚREDNIE ORĘDZIE ZE STATKU ARAGON Nasi Przyjaciele, Tak długo jak Świadomość Ewolucyjna i Świadomość Czasu Człowieka, nie spotkają się, osoba ta skazana jest z konieczności Planu na życie z Zasłoniętym Uświadomieniem. Aby Masy mogły osiągnąć określony Poziom Świadomości, wiele Prawd utrzymywanych było do dziś w tajemnicy. Teraz na skutek zarówno Naturalnych jak i Mechanicznych Zmian, które zachodzą w całym Wszechświecie, otworzyliśmy Niebiosa i przekazaliśmy Waszej Planecie wszystkie Informacje. Nasze Projektowanie na Was w ten sposób, powoduje Masowe Budzenie się. Ta Księga Wiedzy, która jest dyktowana, nie jest produktem Fantazji lub Science Fiction. Na skutek niektórych Waszych Myśli, które od czasu do czasu otrzymujemy z Waszych łańcuchów Myślowych, zobligowani jesteśmy do dokonania pewnych zarówno Indywidualnych jak i masowych Demonstracji, aby wzmocniona została Wasza Wiara i abyście mogli osiągnąć Prawdę. Doradzamy Wam, abyście się nie bali. Ponieważ niektórzy Nasi Przyjaciele Ludzie Wierzą w to, co mówimy niestety nie poprzez Słowa, lecz poprzez swe Oczy. Niekiedy zmuszeni jesteśmy dokonać takich demonstracji, choć nie chcielibyśmy tego robić. Naszym Celem nie jest dowiedzenie nas samych. Osiągniecie wszystko w czasie, który przeżyjecie. Zobaczycie i Zrozumiecie Wydarzenia, i Budząc się poprzez Intuicję, Uwierzycie. Wszystkie przeprowadzane Działania są po to, abyście osiągnęli Was samych. Nie jest wcale łatwo osiągnąć ten stan. Nawiązujemy od czasu do czasu Kontakt z Przyjaciółmi, którzy osiągnęli ten stan i którzy bezpośrednio wykonują Zadania. Nawet jeśli się staracie, nie możecie Nas jeszcze zobaczyć. Dostosowujemy się do Częstotliwości tych, którym chcemy się pokazać. Jeśli istnieją Lęki, nigdy nie przeszkadzamy im, wchodząc w ich Częstotliwości. Nie wykonujemy indywidualnych działań. Działamy zgodnie z Rozkazami, które otrzymujemy. To jest jedna z Naszych Konstytucyjnych Przysiąg, Uniwersalny Rozkaz. Tylko w ramach pewnych zobowiązań będą odtąd zachodzić różnice przy Naszych kontaktach. Podaje się to Wam do wiadomości. ODPOWIEDZIALNY Z UNIWERSALNEJ RADY KAPITAN STATKU ARAGON TALAMUN
52
 
36. SPECJALNA WIADOMOŚĆ CENTRUM Nasi Przyjaciele, W przyszłości przygotujemy dla Was całkiem nowe, Nieznane Obszary. Szczęście zawarte jest w Szczęściu. Każdy doświadczany kłopot jest Progiem dla schodów Szczęścia. Dopóki nie przejdziecie przez ten Próg, nie możecie osiągnąć Oswobodzenia. Kryzysy nie wpływają na Wierzących ALLAHA w żaden sposób. Światło, wypełniające Serce osoby, która nie udaje Wyższości, nigdy nie maleje. ALLAH przekaże Dobre Wieści wszystkim Swym Sługom. Oczy, które widzą, zobaczą ich, a ci, którzy nie widzą, pozostaną pod wpływem Negatywnych Strumieni. Osobiście będziecie świadkami wydarzeń, które zamanifestują się w każdym w innej formie. Niektóre przeciwstawne działania Strumieni Gwiazd mogą wpływać na Wasze Konstytucje. Stopy Metali Waszej Planety ściągają na Waszą Ziemię Fale z Pól Elektromagnetycznych i oddziałują zarówno na Porządek Naturalny, jak i na Wasze konstytucje Celularne. Dla odnowienia Komórek, stopniowo poprzez nieznane Wam Siły zostaną zastosowane na Ludziach pewne, niezbędne dla Jądra Procesy. Dzień po dniu Wasze Konstytucje rozwijać się będą w kierunku Dobra i Piękna. Będziecie to osobiście czuć i dostrzegać. Wasze zdrowie wzmacniane będzie z każdym dniem. Niektóre Oddziaływania, które wywierane będą na Ludzi poprzez Fale Elektromagnetyczne, powodować będą pewne Percepcje. Percepcje te odnawiać będą Wasz Fenomen Celularny. W ten sposób Wasze Konstytucje Oczyszczane będą z Negatywnych Czynników Uniwersalnych. Nie zapominajcie, że przekazane do dziś Przesłania, nie zostały przekazane na próżno. Przejścia Skokowe są Losem Waszej Planety. Z tego powodu bezpośrednio Połączyliśmy się z Wami. Ci wybrani zostali wybrani, ci rozwinięci są rozwinięci. I w ten sposób Zapewnione zostały kroki, które dokonane będą w przyszłości. Kiedy nadejdzie czas, zostaną Wam otworzone bardzo Silne Wrota. Ponieważ w obecnym stanie Waszego Świata wszystkie Żyjące Istoty wysyłają do Atmosfery Negatywne Strumienie, Strumienie te, nie mogąc przejść przez Pole Magnetyczne, uderzają w to pole i powracają na Ziemię, dlatego zarówno Naturalnie jak i poprzez Oddziaływanie tych Negatywnych Strumieni, zwiększają się Wasze Kryzysy. Staramy się z całych Naszych Sił rozproszyć tę Negatywność. Wszystkie te wydarzenia odbijane są według Mechanizmu Uniwersum na wszystkich Ludzi. Z tego powodu Nawiązaliśmy z Wami Kontakt bezpośrednio i wyjaśniamy Prawdę. Ludzkość nawet, starając się wejść w Obszar Oczyszczenia, niesie ze sobą Negatywne Wibracje Myśli. Z tego powodu nie z każdym może zostać nawiązany bezpośredni kontakt.
53
 
Dlatego Połączenia są na razie Administrowane i Nadzorowane poprzez Centrum. I Koty licznych Częstotliwości odcinane są na pewien Okres. Nie zapominajcie, że Zbawieniem jest Szczerość, Negatywność natomiast Okrucieństwem. Niechaj Nasza Miłość będzie nad całym Uniwersum. CENTRUM
37. ORĘDZIE OGÓLNE DLA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ Nasi Przyjaciele, W tym Okresie Ludzkość znajduje się w takiej Progresji, to znaczy bezpośrednio przed krokami, które zrobi pod każdym względem do przodu. Kroki, które zrobi, stymulować będą Kotę Logiki jej Świadomości i potem pojmie ona powód swej Egzystencji. Każdy Sługa był do dziś Sługą, zobowiązanym wypełniać Rozkazy swego Boga. Z czasem zmieniła się jednak Istota Wiedzy Ksiąg i sługa stał się Niewolnikiem sługi. Właściwie Ludzkość sama spowodowała swe niewolnictwo we swym własnym Obszarze, poprzez swe Pasje i Słabości, i stała się Niewolnikiem swego Własnego Ja. W tym Okresie Budzenia się każda Obudzona Świadomość przewodzona jest poprzez tę Księgę Wiedzy różnymi środkami. W Waszej Istocie nie ma nic innego jak tylko Oczyszczenie i Czystość. Świadomość Uniwersum osiągnie Świadomość Boga w Proporcji do jej Czystości. Dziecko jest czystym Źródłem. Kiedy dorasta Świadomość Społeczna mąci je. Szkody, jakie uwarunkowane koty Mózgu mogą wyrządzić Społeczeństwu, mogą nawet zniszczyć Uniwersum. I teraz przeżywacie taki Okres. Dlatego staramy się z całych Naszych Sił przywrócić Wam Was samych. I otwierając drogę Nauki i Uczenia się, próbujemy pokonać Fanatyzm i Tabu. Właściwą drogą wszystkich Ksiąg Religijnych jest awansowanie na drodze Uczenia się, która będzie otwarta poza Rozwojem. Wasza Substancja-Istoty jest Boską Świadomością. Autentyczny Święty, który odkrył swą Istotę jest Naukowcem, który osiągnął Moc Boga. Mistycyzm Islamski jest Oczyszczeniem i osiągnięciem Boga. I odkrycie Siebie Samego jest osiągnięciem Boga. Jedynie potem możecie Przyświecać Waszemu Społeczeństwu poprzez wrota Uczenia się. Posiadacie wszystko w imię Absolutnego Wszechmogącego. Nie zapominajcie nigdy o tym, Nasi Przyjaciele. Nasza Miłość jest dla wszystkich Uniwersów. CENTRUM
54
 
38. REINKARNACJA Nasi Przyjaciele, Święci i Prorocy przeszłych Okresów oraz Przyjaciele, którzy w Przeszłości odnieśli Sukces na Wysokim Poziomie, żyją w tym Okresie Szczerości, który zwany jest Okresem Wskrzeszenia, poprzez transfery Genów na Waszej Planecie. Są to Geny-Istoty. I służą one na Waszej Planecie ze swym Odsłoniętym Uświadomieniem, ponieważ osiągnęły one swe Świadomości-Istoty. Są one każde z osobna Wolną Duszą, Wolną Wolą. Inne Geny natomiast Budzone są w miarę upływu czasu w drodze Specjalnych Starań, zgodnie z tą samą Świadomością. Tymczasem istnienie lub nieistnienie Reinkarnacji ciągle jeszcze jest przedmiotem dyskusji. Jesteście Autentycznymi dowodami tych tematów. Każdy z Was jest Cudem sam w sobie. Jak możecie negować Was samych tak Nieświadomie? Czas będzie upływać, każdy podniesie roszczenie o swą Świadomość Istoty i pewnego dnia cała Prawda Świecić będzie w całej swej jasności. W przyszłości o transferach Genów relacjonować się będzie otwarcie i szczegółowo. Niechaj Nasza Miłość będzie nad całym Uniwersum. CENT
39. ORĘDZIE OGÓLNE DLA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ Nasi Przyjaciele, Do dziś Człowiek szukał swego Boga, który Istnieje w nim, w innych miejscach. Teraz Ludzkość, która osiągnęła Uniwersalną Świadomość, spotkała swego Boga, to znaczy swą własną Istotę w proporcji do swojego Rozwoju. Dlaczego zachodzą w tym Okresie Zjednoczenia Religijne? Dlaczego Imię Boga wymieniane jest nawet w najbardziej rozwiniętych Społeczeństwach? Ponieważ jest to Okres Budzenia się. Odnajdywanie siebie samego przez Człowieka oznacza jego osiągnięcie Istoty Boga. Ten Człowiek, który może osiągnąć Autentyczną Ludzką Świadomość, nigdy więcej nie będzie miał Złych Myśli i nigdy więcej nie Zrobi nic Złego, Oczyszczany coraz bardziej, i stanie się Boskim Światłem Boga. Negowanie Religii i Boga jest Myślą, która napawa Człowieka lękiem. Ponieważ od czasu Powstania do dziś byliście uwarunkowywani przez różne warunki. W rzeczywistości negowanie Boga jest negowaniem samego siebie.
55
 
Wasze Święte Księgi Oświecały Was do dziś w najlepszy sposób. Nie zapominajcie jednak, nawet jeśli wydaje się, że Mózg Ludzki jest na tym samym Poziomie i w tej samej konstytucji, i jeśli obmywany jest tymi samymi Wibracjami, jego Obudzenie i Rozwój jest Dziełem Istoty Ludzi. To dlatego powiadamy „Bóg stworzył Człowieka, a Człowiek stworzył siebie samego.” Jest to Powodem Nierówności pomiędzy Ludźmi. Pole Rozwoju Człowieka jest wynoszone, rozszerzane i dosięga szczytu w proporcji z jego Percepcjami. Jako że przypisujecie tej formie wyniesienia inne powody, Wasza Duma, Wasze Lęki, Wasze Wątpliwości i Wasz Fanatyzm oddaliły Was od Zasady i stworzyły Obszary Tabu. Bigoteria nie jest niczym innym jak uciemiężeniem Człowieka przez Człowieka. Waszym pierwszym Zadaniem w tym Okresie jest poznanie i zrozumienie samego siebie. Jesteście Bogiem, jesteście Uświadomieniem Uniwersum i Świadomością. Wszystko Zawarte jest w Was. W tym Okresie Ludzkość jest pierwszą iskrą, którą JEJ PAN stworzył. I ten Człowiek, który zasiadać będzie na tronie Świadomości, daleko poza Religiami, będzie pewnego dnia Władcą całego Uniwersum. WZNIOSŁY PARLAMENT
40. „JEŚLI DAJECIE PIERWSZEŃSTO SOBIE I SPRAWOM ZIEMSKIM, ZAWSZE BĘDZIECIE POZOSTAWAĆ W TYLE” (Odpowiedź na łańcuchy Myślowe) Nasi Przyjaciele, Jeśli nie zna się początku rzeczy, nie można osiągnąć jej końca. Z tego powodu od lat rozmawiamy z Wami na te same tematy. Teraz jest czas, aby każdy osiągnął pewną Wspólną Myśl. Dlatego przekazujemy Wam poprzez tę Księgę Wiedzy z całą otwartością całą Prawdę. Czas Indywidualizmu przeminął. Teraz jest czas, aby Służyć Ręka w Rękę JEDYNEMU. Ambicje bycia Przywódcą już nie obowiązują. Ci, którzy osiągną Istotę Prawdy i służą drodze Prawdy, zbiorą plony. W tym Okresie Szczerości nawiązywane są pod Nadzorem całkiem innego Systemu, poprzez Technologiczne możliwości z każdym pojedynczo Indywidualne kontakty. Wasze Mózgi obmywane były od Stuleci poprzez Niebiańskie Rozkazy. Te Boskie Wody oczyściły niektórych z Was, jednak niektórzy nadal tkwią w swym brudzie.
56
 
Oczekiwanie doskonałości od każdej wykonanej pracy, oznacza ujrzenie Ludzi na tym samym Poziomie Duszy, co jest niemożliwe. Ponieważ jeśli sprzeczności istnieją nawet w Uniwersum, nie możemy niedoceniać Naturalnych sprzeczności. Dlatego Technologia wzięła każdego pod specjalny nadzór. Proces ten konieczny jest dla Zbawienia, zarówno Was jak i Waszej Planety. W Uniwersalnym Zjednoczeniu panuje tymczasem ogromna Tolerancja. Na razie Błędy popełniane Nieświadomie pozostają bez konsekwencji. Później przyznane im będą jeszcze raz Trzy Szanse. Jeśli jednak niektórzy z nich nie mogą użyć tych szans, zostaną całkowicie wyłączeni. Pewne Warunki, które wcześniej nałożone zostały na Was przez Reguły Religijne, zostały w tym Okresie zniesione, aby nadać temu Okresowi pewną łagodność. Nie oznacza to jednak, że możecie robić, co tylko chcecie. Wraz z tym Systemem uaktywniony został Okres Umiarkowany. Nasi Przyjaciele, korzystnie jest jednak dla Was, abyście przypomnieli sobie pewne cechy charakterystyczne tego Systemu. Dokonane wybory znajdują obszar zastosowania w ramach Rozkazów Boskiego Mechanizmu. Egzaminy Naszych Przyjaciół, którzy osiągnęli Kosmiczne Uświadomienie, którzy odnaleźli samych siebie, są bardziej intensywne, aby mogli oni podjąć Zadanie. Przydzielamy Zadania zgodnie z Możliwościami Przyjaciołom, którzy nie schodzą z drogi, którą wybrali pomimo wszelkich nacisków. Niektórzy Przyjaciele wykonują swe Zadania Instynktownie, chociaż nie wiedzą nawet, czym jest Zadanie. Ci Nasi Przyjaciele są, mimo swych Dobrych Intencji, Ludźmi Nieodpowiedzialnymi. Polecamy im, aby nie uważać tego, co czynią, za Zadanie. Ponieważ praca, którą wykonują, jest całkiem Naturalna. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Nie powinni oni przeceniać żadnych wydarzeń. Autentyczne Zadania przydzielane są tym, którzy mogą wziąć na siebie Odpowiedzialność. Naszym Zadaniem jest zadeklarować Naszą wdzięczność wszystkim Przyjaciołom, którzy służą na tej drodze. Wasze Zyski kojarzone są ze Staraniami, jakich dokładacie.
ORĘDZIE BEZPOŚREDNIE Z ALTONA
57
 
41. PIERWSZA KONSTYTUCJA INFORMACJA O CYWILIZACJI ATLANTYDY (Odpowiedź na łańcuchy Myślowe) Nasi Przyjaciele, Tymi, którzy ustanowili Zaawansowane Porządki Boskich Planów, którzy trzymają obecne Siły w swych rękach i którzy ustanowili Porządki Przyszłych Stuleci, są ATLANTYŃCZYCY. Oni są bardzo Zaawansowaną Cywilizacją, Twórcami do dziś jeszcze nieznanych Układów Słonecznych i posiadają bardzo Zaawansowaną Technologię. (Tak, nie zrozumieliście źle. Może się Wam to wydawać dziwne, ale to Atlantyńczycy są tymi, którzy znaleźli Podstawowe materiały Układów Słonecznych, którzy je ustanowili i którzy wnieśli je w takie Zarządzenie, które funkcjonuje poprzez Naturalną Siłę). Dopiero później ta Zaawansowana Cywilizacja kontynuowała swe działania, tworząc w ustanowionym przez nich Systemie Porządek. Zarządzenie tego Porządku, System w tym Okresie nie miały miejsca w żadnej innej Sukcesji. (Sukcesja: ustanowiony na nowo System, Zarządzenie). Ich Przodkowie ustanowili Cywilizację Atlanta. I ich wnuki administrowały Uniwersalne Porządki. Jednak w procesach Czasu, Cywilizacja, która poprzez różne wpływy Energii Wymiarowych, w których obecne były Geny i Naturalne Energie, przeszła transformację, została podzielona na dwie klasy: 1. 2. Kadrę Nauczycielską Kadrę Kierującą
Tymi, którzy Nauczali byli Mężowie Religii. Kadra Kierująca, która służyła pod Światłem Mężów Religii, wykonywała Sprawiedliwą funkcję. Jednak z powodu różnic, które powstały w Poglądach swych Braci-i-SióstrIstoty, którzy pochodzili z własnych Genów, które znajdowały się w innych Obszarach Kosmicznych, Właściwości-Istoty uległy stopniowej zmianie i w rezultacie rezygnacji z Uniwersalnych Energii, przyciąganych przez Mózg, poprzez Energie Wymiarowe Włączona została Funkcja Myślenia. Część Atlantyńczyków, która nie utraciła swych odziedziczonych, Charakterystyk-Istoty, podzieliła się na klasy i wolała ustanowić odmienne Cywilizacje. Ci, którzy ustanowili na Waszej Planecie Cywilizację Podwodną, ustanowili Cywilizację zwaną ATLANTYDĄ (Jak obecni Dragoni). Cywilizacja Atlantydy, która była bardzo Rozwiniętą, Sprawiedliwą Cywilizacją, składała się całkowicie z Kapłaństwa i Klas Kleru. I ci Kapłani starali się ustanowić na Świecie Sprawiedliwą Cywilizację, używając Energii, które przyciągali z Uniwersalnej Energii poprzez swe Siły Mózgu. 58
 
Ta Podwodna Cywilizacja ma zgodnie z historią Świata, około Dwóch Miliardów lat. Nie mogliście nawet jeszcze dokładnie wyliczyć wieku Waszego starego Świata. W gruncie rzeczy są oni Waszymi Przodkami. Przy dokonywanych pracach aż do Sukcesji Ostatniej Generacji nie są ważne daty (Sukcesja ostatniej Generacji przyjęta została jako Dwa Miliardy lat). Dokonaliście już mniej więcej tej kalkulacji. Przyczyna zniszczenia Atlantydy była jak Okres SODOMY i GOMORY. Geny, które zostały zdegenerowane poprzez degenerujące oddziaływania późniejszych Generacji, pochodzących z tej samej krwi i z tego samego Genu, i zwyrodnienie, które zaczęło pojawiać się z powodu utraty ich Naturalnych Sił, przygotowały kres Cywilizacji Atlantydy. Zostali oni zniszczeni pod wpływem Zaawansowanych Technologicznie Sił (Celem jest nie burzenie ustanowionego Porządku, utrzymanie Uniwersalnej Równowagi). Kapłani, to jest (Posłannicy Boga), którzy są pomocnikami Zaawansowanych Planów, byli tymi, którzy schronili się w Świątyniach na wodospadach, ustanawiając Ostatnie Cywilizacje Atlantydy. Oni byli tymi 600 Posłannikami, przyjętymi do Zbawienia. I w tym momencie każdy z tych 600 Posłanników służy na Waszej Planecie w Wymiarze Zbawienia. Każdy z nich, spełniając w przypadającej mu części Zadanie, obdarowuje Świat 600 Książkami (Na różne Tematy, kulturalne i Naukowe). System, który w tym momencie usiłuje się na Waszej Planecie ustanowić, podarowany zostaje Wam przy pomocy Sprawiedliwych Posłańców Atlantydy. Tutaj jest Zasada. Ten Zasadą jest PIERWSZA KONSTYTUCJA, ustanowiona przez Posłanników Zaawansowanej Cywilizacji, która istniała podczas pierwszego ustanowienia, to jest dużo wcześniej przed Uniwersami, Systemami. Będąc Lojalni względem jej Istoty, staramy się Wam ją teraz przekazać. Pierwsza Zasada w Zbiorze Ustaw była następująca: 1. 2. Dzieci. Kimkolwiek jesteś, to jest Twój Brat lub Twoja Siostra. Matki są Matkami wszystkich dzieci, Ojcowie są Ojcami wszystkich
3. Przy tym jednym kawałku nie może być Stronniczości, nawet tak małej jak ziarno pszenicy. 4. Wszystko rozdzielane jest równo pomiędzy wszystkich. 5. Ten, kto nie emanuje swą Miłością na swe otoczenie, kto nie pozwala płynąć swej Energii do swej Istoty, przenoszony jest poza kurtynę Nieśmiertelności. Osoba ta odsyłana jest do Zasady o Egzystencji (Program Reinkarnacji i Karma). 59
 
To był pierwszy Fundament PIERWSZEJ KONSTYTUCJI. Potem weszły w Życie liczne Konstytucje. Oni jednak zawsze pozostali Lojalni względem początkowych, podstawowych praw. I w ten sposób zostało ustanowione Boskie Zarządzenie. W procesach czasu Pierwsza Konstytucja spowodowała w Świadomości błędne interpretacje. Skoro oznajmione było, że każde dziecko należy do każdej Matki, każde dziecko do każdego Ojca, koncept Rodziny został usunięty z Mentalności. W ten sposób rozpoczęła się Degeneracja. Później włączyła się Mentalność Przywłaszczenia poprzez Ego i potem w każdym Okresie koncept Rodziny oszacowywany był odpowiednio do Indywidualnych Świadomości. W rzeczywistości Prawda była następująca: 1. Każda Matka nie powinna robić poróżnień pomiędzy Dziećmi innych Matek a swymi własnymi. 2. Każdy Ojciec powinien Materialnie i Duchowo wziąć na siebie oprócz odpowiedzialności swych dzieci, również odpowiedzialność innych Dzieci, i ponosić ją. Ten Piękny Zbiór Ustaw ustąpił z czasem miejsca odmiennym interpretacjom w innych Świadomościach. I różne Cywilizacje zostały z tego powodu zniszczone i Porządki zostały ustanowione na nowo. Do dziś Porządek Rodzinny Atlanta nie mógł nigdy być ustanowiony ponownie w innych Cywilizacjach. Aby ustanowić ten Porządek od nowa, koniecznym jest przemodelowanie wszystkiego na nowo i to jest teraz kompletnie niemożliwe. Dlatego poprzez starania, w celu ustanowienia na Bożej Drodze Najbardziej Sprawiedliwych Porządków, ustanawiane były Porządki Hierarchiczne, objawiane były Księgi, zgodnie z Poziomem Ewolucyjnym każdej Planety, zastosowywane były różne Konstytucje i każda kadra kierownicza podłączana była do następnej wyższej kadry kierującej, i został osiągnięty JEDYNY, i Jego Porządek projektowany jest na wszystkie Królestwa. Teraz, poprzez KSIĘGĘ WIEDZY zapraszamy Was do Prawdy. I mamy nadzieję, że pomożecie Waszym Braciom i Siostrom na tej Świetlanej Drodze i w tym Nowym Porządku Naszego PANA. I wspólnie, razem z Wami pracujemy na tej drodze. CENTRUM
60
 
42. WIADOMOŚĆ OD ZJEDNOCZONEJ RADY ZARZĄDZENIA Nasi Przyjaciele, Informacje, które przekazaliśmy Wam, nie są Tajemnicami lecz Prawdami. Przekazane Przesłania są Informacjami, dotyczącymi Porządku operacyjnego Systemu i bardzo Zaawansowanych Instancji. Ponieważ uważano za konieczne, aby w tej dyktowanej Księdze Wiedzy zostały wyjaśnione Świadomości Społecznej pewne Prawdy, objaśniane są Porządki Pańskie i Uniwersalne Zarządzenia. Boże Porządki, włączając się od Wymiaru Egzystencjalnego, zajęły swe miejsce w Systemie pod Nadzorem Boskich Planów. Boże Porządki zawsze działają Wspólnie z Porządkiem Operacyjnym Uniwersalnych Zarządzeń w bardzo Zaawansowanych Wymiarach. W tym momencie jednak Zasłonięte Świadomości Waszego Społeczeństwa nie mają niestety Zdolności pojęcia tego. Dlatego WNIOSŁY MECHANIZM, nawiązując z Wami kontakt, przekazuje Wam Informacje odpowiednio do Poziomu Świadomości Waszego Społeczeństwa. Wszyscy Nasi Ziemscy bracia i wszystkie Nasze Ziemskie siostry, którzy pracują na drodze działań, które System uważa za niezbędne, są Nauczycielami Słonecznymi, którzy Świadomie oddają usługi Światłu na Drodze NASZEGO ALLAHA w kierunku Światowych Świadomości. Misjonarze-Istoty, którzy niosą Uświadomienie całego Zarządzenia są pod Ochroną Systemu. W tym Ostatnim Okresie Przejścia zostało Rozpoczęte Egzaminowanie Waszej Planety. Na własne oczy zobaczycie, że wszystko postępować będzie w kierunku tego najpiękniejszego i obejmiecie Wasze Zadanie z silnie osadzoną Świadomością. Siła Lat projektowana jest teraz na Waszą Planetę. Księga, która w tym momencie dopełniona zostanie Fascykułami w Waszych rękach, jest KSIĘGĄ WIEDZY, obiecaną Waszej Planecie przed laty. I Księga ta jest Ostatnią Księgą Zbawienia Ludzkości i Światłem Prawdy, którą wystawiono na 1500-letni Program Postępu. Światło to rozjaśni teraz całą Waszą Planetą. Jeśli nie przeszkodzą Wam Negatywności, Wasze osiągnięcia umocnią się jeszcze bardziej i otrzymacie tę Siłę z Uniwersalnej Całości. Podaje się to Wam do Wiadomości. RZECZYWISTOŚĆ 61
 
43. KOSMICZNE PUNKTY OGNISKOWE (Odpowiedź na Łańcuchy Myślowe) Nasi Przyjaciele, Teraz przekazane zostaną Wam Informacje o Grupach. Każdy Punkt Ogniskowy ma Aurę Magnetyczną. Kosmiczna Informacja odbija na te Magnetyczne Aury jako Partykuły Energii. Te Informacje, które projektowane są na Waszą Planetę są wszystkie równowartościowymi Informacjami. Jednak Ludzie, nie będąc świadomi tego, dokonują każdy z osobna interpretacji i nie zauważając projektują na nich stare Informacje. To jest właśnie czynnik, który oddziela Obszary i Ludzi od siebie. W tym Okresie Szczerości, każda osoba wysyłana jest do Punktu Ogniskowego, który pomoże jej proporcjonalnie do jej Oczyszczenia, Postępu i Uwarunkowania. Każdy Punkt Ogniskowy jest Centrum Kosmicznego Odbicia. Nie każdy jest jednak w posiadaniu Kosmicznego Uświadomienia i Kosmicznej Świadomości. Wasza Planeta od Stuleci obmywana jest przez Kosmiczne Deszcze. Ale charakterystyka tego Okresu jest inna. Istoty, którymi obdarowana została Wasza Planeta, jako Zasłonięte Uświadomienia mogą osiągnąć Kosmiczną Świadomość dopiero po tym, jak osiągną Kosmiczne Uświadomienie. Najpierw osiąga się Uniwersalne Uświadomienie, Uniwersalną Świadomość a potem osiąga się Kosmiczne Uświadomienie, Kosmiczną Świadomość. Kosmiczne Uświadomienie osiągane jest poprzez Szkolenia Religijne, które przekazywane są bezpośrednio przy podłączeniu do Wymiaru ALFA. Są to Wasze Święte Księgi. Księgi te przygotowują Was na przyszłość. I te Święte Księgi przygotowywały Was do tego Obszaru Zmartwychwstania, który nazywamy Okresem Szczerości. Księga Islamu została objawiona jako księga ALFA-BETA. Nowy Testament jest jedynie ALFA. Księga Islamu, która nazywana jest KORANEM, została przygotowana w 18. Wymiarze i została objawiona do Waszej Planecie, która znajduje się w trzecim Wymiarze, poprzez 9. Wymiar, poprzez który objawiona została EWANGELIA. Ponieważ Świadomości Społeczne przyzwyczajone były do Wibracji jedynie tej Częstotliwości do tego Okresu. Wraz z Ostatnią Księgą i Ostatnim Prorokiem dla wszystkich Religii nadszedł koniec. Jednak Wasza Planeta w ostatnim, przyznanym Wam, okresie czasu 15 62
 
Stuleci, została oczyszczona poprzez oczyszczające fale 9. Wymiaru, przy pomocy i Częstotliwości tych, którzy czytali te Święte Księgi, i w ten sposób zostaliście przyjęci do Ochrony PANA. Teraz sytuacja jest całkiem inna. Ponieważ, zgodnie z programem Postępu i przyśpieszonego Zarządzenia Ewolucyjnego, odczuwano potrzebę dokonania przejścia z Kosmicznego Uświadomienia do Kosmicznej Świadomości, Wasza Planeta od roku Światowego 1900 została przyjęta do innego Zarządzenia Ewolucyjnego i poddana została odmiennym, Kosmicznym Strumieniom, aby wykiełkowały nasiona w Istocie. W ten sposób stopniowe przejście z Kosmicznego Uświadomienia do Kosmicznej Świadomości dokonywane jest dużo szybciej. Tymczasem Obudzone Świadomości zostały skanalizowane przez Plan i zostały do nich podłączone Częstotliwości asystujących Posłanników Boskiego Planu, odpowiednio do ich własnej Częstotliwości. I w ten sposób został zapoczątkowany na Waszej Planecie Obszar Mediumiczny. Wasza Planeta podzielona została na różne okresy, odpowiednio do Stuletniego Zarządzenia Oczyszczenia i Przyśpieszonej Ewolucji. Pierwsza połowa Dwudziestego Stulecia była Programem Przygotowawczym. W pierwszej ćwierci jego drugiej połowy zaczęto stopniowo wyjaśniać Obudzonym Świadomościom Prawdy. I Ostatni Okres określony został jako Okres Wykonania. W ten sposób różne Zadania i Informacje przekazane zostały każdej Obudzonej Świadomości, odpowiednio do jej Zdolności i Siły Częstotliwości. I w ten sposób Kosmiczne Punkty Ogniskowe zaczęły być ustanawiane na Waszej Planecie. Teraz jesteśmy razem z Wami. I z powodu Braku Czasu, jesteśmy zobligowani wyjaśnić Wam bardziej otwarcie wszystkie tematy, które do dziś pozostały tajemnicą. Wasze Wysiłki są Waszymi nagrodami. FEDERALNY PARLAMENT KOSMOSU
44 ORĘDZIE OSOBISTE (Data Orędzia : 30.10.1983) Nasi Przyjaciele, Istnieje Siła, przyciągająca Was do rzeczy, proporcjonalnie do tego jak bardzo tej rzeczy pragniecie. Dlatego Silne Pasje są Uniwersalne, a nie Ziemskie. To jest Siła, pozostająca poza siłą Woli Indywidualnej. Przyczyna tego Przyciągania jest nie Seksualna ani Moralna, lecz dotyczy Duszy.
63
 
Przy Jednoczeniu się dwóch Ludzi, Pierwsza Iskra jest Błyskawicą, skaczącą od Duszy do Duszy (dokładnie tak jak z Chmurami). Strumień Częstotliwości Duszy jest bardzo Silny. Tak długo jak długo pozostaje w Waszym Ciele, nie będziecie się niczym różnić od Pijaka lub Szalonej Osoby. Jeśli Strumień ten pozostanie z Wami przez długi okres czasu, to Wasze Koty Mózgu zostaną poważnie uszkodzone. Z tego powodu konieczne jest, aby przyciągnąć ten Strumień do Ziemi i uziemić go. Aby zrobić to, potrzeba Trzeciego Silnego Strumienia. I to jest Istota, która chce się Wcielić na Świat. Dlatego dwie płcie czują często potrzebę bycia razem. Dwie płcie nigdy nie Pragną się nawzajem, jeśli nie ma oddziaływania, które posyła Siła Trzecia. Przy Cielesnym Zjednoczeniu Rozładowanie Seksualne jest Waszym uziemieniem. Ostatnia Wibracja, której czasem trwania jest moment, jest równoważna względem Energii Uniwersum. Ponieważ jej Silna Energia jest dla Waszego Obszaru Reprodukcji warunkiem. Ta Energia Jednoczy Energię Duszy Dziecka, którą przyciągniecie do Świata, z Energią Spiralną. Energia Ojca jest jako Wibracja bardzo Silna. Ponieważ zasieje on Energię Duszy, którą uchwycił, w Polu Matki. To jest Jego Zadanie. I Energia Matki podłączona jest do Koty Miłości Boskiej. Ta Miłość właściwa jest tylko Matce. W tej Miłości istnieją Ochrona – Dobroć i uczucia Posiadania. Płcie przeciwstawne, które nie znają rzeczywistej natury tych subtelnych Niuansów, krytykują się nawzajem, obwiniając się i karząc na próżno. Wibracja Męska osiąga Najsilniejszą Wibrację jedynie poprzez Miłość, którą daje mu Matka. Kiedy Uziemienie zostało dokonane, ta Miłość również jest Uziemiana i Uczucia zostają zneutralizowane. Jednak Miłość Kobiety jest Nieskończoną Energią. Zawsze Ona wybiera swego Mężczyznę. Jeśli Wibracje, które ona posyła, są odwzajemnione, to Uczucie to wychodzi ponad Świadomość. Z tego powodu zgodnie z pozorami, przyjmuje się, że pierwsze oddziaływanie przychodzi od Mężczyzny. Te Sygnały są Naturalną odpowiedzią. W gruncie rzeczy nie są one ani Grzechem ani nie są Wstydliwe. Bóg nigdy nie stworzył niczego, co jest Grzechem. Ponieważ Wy też jesteście częścią Natury. Tym, co was ogranicza, są reguły Społeczeństwa. Wstyd-Grzech nie są niczym innym jak Uwarunkowaniem, które spowodowało Szkolenie, jakie odbywaliście do dziś. Jeśli Autentyczny Człowiek szkoli siebie samego nie poprzez Reguły Społeczeństwa, a poprzez Doskonałość Sumienia i jeśli, osiągając pod Światłem Sumienia Świadomość, zdyscyplinuje swe działania i może Zintegrować się ze swą Osobowością, dopiero wtedy może on wystawić na pokaz Doskonałość.
64
 
Cywilizowana Moralność właściwa jest Cywilizowanym Ludziom. Korupcja Moralności nie jest nigdy odbierana z tolerancją w Całości i w Zarządzeniu Kosmosów. Uwarunkowane Świadomości mogą oceniać Nas źle, odpowiednio do Informacji, które Podajemy. Jednak Informacja budzi tak wielką ciekawość jak dalece pozostaje tajemnicą. Teraz zobligowani jesteśmy oznajmić Wam z całą jasnością wszystko, co wiedzieliście do dziś i będziecie wiedzieć w przyszłości, tak abyście mogli osiągnąć Równowagę Waszego Sumienia. Wszyscy Nasi Przyjaciele, którzy posiadają instynkt działania według Wskazówek, które Wam daliśmy, są Świadomościami, które osiągnęły swe Autentyczne Istoty Sumienia. Jeśli przy czymkolwiek, co robicie, macie niespokojne Sumienie, to coś jest z tą rzeczą nie tak lub Wasze Uwarunkowania rzucają cień na Wasze Sumienie. Dlatego mówimy Pokonajcie Wasze Uwarunkowania i Wasze Lęki. Wasze Sumienie jest Waszym Autentycznym Przewodnikiem Duchowym. Jednak ta sytuacja ma ważność dla Świadomości, które podniosły roszczenie o Całość Autentycznego Sumienia. Istnieje w Naturze taki doskonale funkcjonujący Mechanizm, że wszystko przechodzi przez to doskonałe koło. Wasze Sumienie również jest częścią tego. Każde Indywiduum jest Boską Istotą, stworzoną przez ALLAHA. Ludzkość nie ma prawa tyranizować Ludzkości. Zawsze wspieramy Autentycznego Człowieka. Nie pozwalamy, aby był przez kogokolwiek uciskany. Wiedzcie zatem, że tak jest. Człowiek przekracza w każdym Obszarze Życia różne Progi. To prowadzi go do Obszaru Poszukiwania. I wszystkie te Pytania mogą zainspirować go w kierunku licznych dróg. Niektórzy zanurzają się w Przyjemnościach Moralnych – inni w Przyjemnościach Boskich. Jeśli ci, którzy inspirowani są w kierunku Przyjemności Moralnych, mają Niskie Częstotliwości Ewolucyjne, nie będą oni nigdy w stanie wydostać się z Obszaru Seksu. Jeśli ich Częstotliwości są Wysokie, to od wszystkich drzwi, do których pukają, nie będą oni mogli osiągnąć żadnego rezultatu i będą Nieszczęśliwi. Tak więc ci, którzy wędrują po Obszarach Poszukiwań, nie wiedząc czego Szukają, pragną odczuć ulgę, odurzając swe Światła Mózgowe poprzez różne upojenia. Oni są w gruncie rzeczy głębokimi Ludźmi z Wysokimi Częstotliwościami. Sztuka rodzi się na tej właśnie gałęzi i wydaje swój owoc. Ludzie ci uciekają ze Świata i chronią się wewnątrz swych Istot, ponieważ nie mogą znieść płytkości Świata. I pozwalają popłynąć owocom swej Istoty w Sztukę.
65
 
Sztuka nosi najwyższe Wibracje Koty Rozwoju. Sztuka nie ma tylko jednego aspektu. Każda gałąź jest sztuką. Ale Źródło jest to samo. Autentyczna Istota Sztuki jest w Błocie. Inne Sztuki podłączone są jednak do Koty Światła. Teraz Sztuka każdej Gałęzi Zjednoczona zostanie z powodu tego samego celu. Nie jest możliwe, aby każdy osiągnął Kotę Sztuki. I nie jest możliwe, aby każdy Artysta wszedł w Rozwój poza (7) Wymiarami. Ale Artysta tworzy siebie samego, proporcjonalnie do swej Siły Kreatywnej. Ponieważ on nie potrzebuje Księgi. Ponieważ on sam stał się Księgą. (Autentyczny Artysta). Droga, która została Wam zaprojektowana przez wszystkie Wasze Księgi Religijne, do których byliście przywiązani do dziś, zapewnia podnoszenie się niskich Częstotliwości do Koty Rozwoju. Dopiero później Człowiek Sam Uczy się Latać i opuszcza swe Gniazdo jak Ptak. Różne Obszary są przygotowywane przez różne Kanały dla każdego, kto był w stanie osiągnąć Świadomość Filozoficzną poza Sztuką. W rzeczywistości nie przygotowujemy tych Obszarów. My jedynie Wspieramy Naszych Przyjaciół, którym Udało się Nas osiągnąć i którzy Przekroczyli siebie samych. To jest Uniwersalna Reguła. Najszczęśliwszymi Ludźmi są ci, którym poprzez swe własne Wysokie Częstotliwości udało się znaleźć Wymiar, którego są Godni. Oni są biegłymi Islamskiego Mistycyzmu, którzy osiągnęli Jedność Egzystencji. Odtąd otwierać się im będzie więcej piękniejszych Drzwi i zostaną oni zanurzeni w trwającym wiecznie Szczęściu. Dopiero poza tą właśnie granicą rozpoczynają się Autentyczne Zadania. Również poza Posłannikami Boskiego Królestwa, którzy Wam pomagają, istnieją takie Wzniosłe Instancje, że ustanowiony został SYSTEM CENTRALNY, tak abyście mogli osiągnąć te Obszary. Z łatwością zwracamy się do Przyjaciół, którzy Nas rozumieją stąd, a nawet z obszarów daleko poza Systemem Centralnym. Wasze Stulecie nie jest Stuleciem Średniowiecza ani Pożądania. To jest Stulecie Obudzenia – Oświecenia i kroczenia Naprzód. Teraz Ludzkość powinna wziąć na siebie swe Autentyczne Zadanie, Rozpoznając, skąd przychodzi, dokąd idzie i gdzie nadal będzie ona szła. Ku Naszym Przyjaciołom, którzy pojmują Prawdę, zawsze z ostatniego punktu Piramidy wyciągnięte będą pomocne dłonie. Uniwersa czekają na Was. RESUL
66
 
45. INFORMACJA DLA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ Nasi Przyjaciele, Wiedzieć coś i uczyć się to z pewnością coś pięknego. Morze Wiedzy jest jednak Nieskończone. Jesteście zobligowani pić z jego wody jedynie to, czego potrzebujecie. Głód wzrasta w miarę jak otrzymuje się Informacje. Rozpoznajemy to. Ponieważ każda Informacja otwiera drzwi innej Informacji. W ten sposób zanurzacie się w Morzu Wiedzy, tworząc łańcuch Informacji. Jeśli zanurzycie się w tym morzu głębiej, morze to was utopi. Nie chcemy Was utopić, lecz próbujemy poszerzyć Wasze Uniwersalne Poglądy, podając wystarczającą ilość Informacji. W tym momencie każde Indywiduum na Waszej Planecie kotowane jest pojedynczo, jak telefoniczne przewody do Systemu. Nieustannie otrzymujemy przychodzące od Was Sygnały Myśli i zaspakajamy Was, podając odpowiedzi przez liczne Dowody, poprzez różnorodne kanały i różnymi drogami. Naszym Celem jest uwolnienie Was w ten sposób od wątpliwości. Wiemy jednak też, że nie ważne ile Informacji otrzymalibyście, nie będziecie nigdy zaspokojeni. Dlatego Świadomość Posłuszeństwa jest najpewniejszą drogą, zachowującą Was od Negatywnych Myśli. W tym Systemie dodatkowe Informacje nie wywołują sytości, lecz głód. Natomiast w Systemie Waszej Planety, jako że każda otrzymana Informacja organizowana jest zgodnie z Waszymi Poziomami Świadomości, wywołuje ona w Was zadowolenie i sytość. Dlatego przekazujemy Informacje jako łańcuchy Myślowe jedynie równolegle do Zdolności Świata i Siły Percepcji. Powodem, dla którego na wiele z Waszych pytań nie odpowiedziano, jest to, że odpowiedzi te nie mogą być jeszcze ujawnione Świadomości Społecznej. W tym momencie próbujemy zgodnie z Systemem operacyjnym podać w Księdze Wiedzy, tak dalece jak to możliwe, odpowiedzi Uniwersalnych Informacji. W ten sposób dajemy odpowiedzi na sygnały Myśli, które otrzymujemy od całej Waszej Planety. Jeśli nie przeczytaliście Informacji, przekazanych w Księdze wcześniej, nic nie zrozumiecie z odpowiedzi na poszczególne pytania. Jeśli jednak czytacie Księgę Wiedzy dokładnie, znajdziecie Istotę i Odpowiedzi Informacji, przekazywanych całej Waszej Planecie Ziemi. Dlatego mówi się Wam, abyście ją ciągłe na nowo czytali. W tym momencie daje się pierwszeństwo Świadomościom Społecznym, tak aby Informacje nie zostały ograniczone do określonej sekcji. Jeśli życzycie sobie otrzymywać bardziej 67
 
zaawansowane Informacje, to podnieście Poziom Waszego Społeczeństwa do stanu, w którym mogłoby ono pojąć KSIĘGĘ WIEDZY. Dopiero po tym upragnione Informacje mogą zostać Wam przekazane. Ponieważ Świadomości Społeczne przyciągają te Informacje odpowiednio do swych Sił Kosmicznych. Dlatego mówi się Wam, rozciągajcie się do najdalszych miejsc. Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM
46. NASI PRZYJACIELE Ludzkość zawsze służy zgodnie z kierunkiem swych własnych Myśli. Ona jest zaniepokojona nawet, jeśli tylko trochę oddali się od swego Obszaru. Wszystkie te Wysiłki są inwestycjami na przyszłość. Nie zapominajcie nigdy, że zawsze jest coś Bardziej Doskonałego niż to Doskonałe. Niektórzy z Was zapominają o tym i sądzą, że ich własna droga jest drogą najbardziej doskonałą. To nie jest Rozwój. Wasze Księgi Religijne wspominały o Siedmiu Warstwach Ziemskich i Siedmiu Warstwach Niebiańskich. W gruncie rzeczy jest to pierwsza granica Rozwoju. Poza tym są Rozwoje tak nieskończone, że są one Wymiarami, których Ludzie Świata nie mogą pojąć. Na razie, Nasi Przyjaciele, starajcie się postępować na drogach Rozwoju, które są Wam wskazywane. Pierwszym krokiem jest Miłowanie Każdego i Tolerowanie błędów innych. Nasza Miłość jest dla Was.
PIÓRO ZŁOTEGO WIEKU P. Z. W.
68
 
47. NASI PRZYJACIELE Nie znacie jeszcze właściwej natury niezwykłych wydarzeń, niezależnie jak daleko rozwinięta byłaby Wasza Technika. W tym Okresie Ludzkość pod różnymi Nadzorami zdaje swe Egzaminy. Jak myślicie, dlaczego te Egzaminy są niezbędne? Poinformujemy Was o tym poprzez bardziej klarowne Przesłania. Teraz, nie czas na to. Percepcje, które odbieracie, są Falami poza Firmamentem, które odbijają się na Porządek Waszego Świata. Wasze satelity, które połączyły się z Naszymi przekaźnikami, zbliżyły Nas jeszcze bardziej do Was. Stwierdziliśmy jednak, że większość Naszych Ziemskich Przyjaciół, obawia się Nas z powodu swych uwarunkowań. Słusznie czują się nieswojo, gdyż czują, że są nadzorowani przez wiele kanałów. Jednak nie powinni oni nigdy uważać tego Nadzoru za ograniczenie Wolności. Ponieważ są to zdarzenia, które z konieczności Systemu muszą następować. To nie powinno Wam przerażać. Pozwólcie Nam pokrótce objaśnić ten System: Jest to System, który Funkcjonuje od początku tego Stulecia i został ustanowiony dla określenia Zdegenerowanych Części Wszechświata. Teraz, zgodnie z Uniwersalną Teorią, jego działanie zostało rozszerzone i Wasz Świat został włączony w Strefę jego Funkcjonowania. Każda Osoba ma Specjalną Kamerę, Specjalny kanał OdbierającoTransmitujący. Te kanały są podłączone do Klucza-Kodu w Osobistym Archiwum tej konkretnej osoby. Wszystko jest nagrywane automatycznie. Ludzkość, która w ten sposób przeszła przez liczne Inkarnacje, będąc pod Kontrolą całego Systemu Nadzoru, została nagrana w Archiwum. Poprzez ten System oświecaliśmy Was do dziś, przekazując Wam Informacje przez Kanał Rozwoju i trzymając Was z korzyścią dla Społeczeństwa pod Nadzorem Religijnym. Jednak dokonywanie Poróżnień między Religiami uniemożliwiło Ludzkości, stosownie do ego, Integrację. Dziś Złota Księga Kosmicznego Wieku, objawiona poprzez Boski Kanał (PANA), zobowiązana jest obwieścić Wam całą Uniwersalną Prawdę. Ci, poza przyjaciółmi, którzy znajdują się w głębokiej ciemności swych uwarunkowań, rozumieją Nas lepiej. Zawsze wspominaliśmy Wam o dniu, w którym otworzą się Niebiosa. Teraz Niebiosa zostały otwarte. My, Wasi Pozaziemscy bracia i siostry, mieliśmy do dziś oprócz bezpośrednich kontaktów z Wami, również specjalne kontakty z Waszym Światem.
69
 
Nasze Intergalaktyczne Połączenia z tymi, którzy posiadają Specjalne Częstotliwości, trwały w każdym Okresie. Od czasu do czasu w wielkiej tajemnicy utrzymywaliśmy połączenia z Naszymi braćmi i siostrami Ludźmi. Ponieważ odkąd zabronione było informowanie o tym prasy, powstały więc historie roznoszone z ust do ust, do których również dołożono Fantazji i Fikcji. Teraz, Nasz Kanał ALFA, który jest bezpośrednim Kanałem (PANA), dał na Boski Rozkaz Naszemu Kanałowi Anatolii pozwolenie na objaśnienie całemu Uniwersum z całą otwartością Religii, całego Postępu poza Religiami i Bogów. Odtąd na każdy temat przekazywane Wam będą bardziej klarowne Przesłania. Z Naszą Miłością. PIÓRO ZŁOTEGO WIEKU P. Z. W.
48. WIADOMOŚĆ DLA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ Nasi Przyjaciele, Wyniosłości i Pasje są Zamkami, zamykającymi Wasze Świadomości-Istoty i powodującymi nie otwieranie się Zaawansowanych dróg. Wasze Święte Księgi, które do dziś nawoływały do Was z Niebios, zostały odsłonięte jako dowód Tych Dni i dla Waszego Oczyszczenia. Każda Niebiańska Księga zwiastuje tą, która po niej przyjdzie. Tak, jak na przykład w Ewangelii ogłoszone zastały dobre wieści o nadejściu Naszego Świetlanego Przyjaciela, który był zwiastunem Islamu. I również w Koranie, Księdze Islamu zostało obwieszczone nadejście tych dni. Zbiorowa Wiedza tych wszystkich Świętych Ksiąg zebrana została w Zmartwychwstaniu i Świadomości-Boga-Jedynego. W Księdze Islamu zostało powiedziane, „Nadejdzie taki dzień, że każdy stanie się Islamem.” Tutaj chcielibyśmy sprostować interpretację, która została źle zrozumiana. Chrześcijaństwo i Religia Islamska są każda z osobna Religią, Doktryną. Ci, którzy te Religie akceptują, nazywani są Chrześcijanami i Muzułmanami. Wyrażenie ISLAM używane jest dla Autentycznego Człowieka. Koran, Księga Islamu, jest Księgą Ludzkości. W rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z Religią. Kiedy Koran został zaakceptowany jako Ostatnia Święta Księga, w tym Okresie Ludzkość nie była jeszcze świadoma faktu, że jest to Księga, która wyłoniłaby Autentycznych Ludzi, poprzez swą Częstotliwość, mającą cechy kształcące i budujące dla tych, którzy przyjmą Islam i ten Pogląd jako Religię. Kiedy się mówi, że pewnego dnia cały Świat stanie się Islamem, nie oznacza to, że każdy przyjmie Religię Muzułmańską. Nie powinniście rozumieć źle znaczenia tego powiedzenia, nie interpretujcie go źle. 70
 
Wasi Prorocy, którzy są Boskimi Posłannikami Boskich Instancji, byli każdy z osobna Misjonarzami Oświecenia. Księgi, które napisali, nie należą do nich. Księgi te są Przykazaniami Boga, przekazanymi Wam z bardzo wzniosłego Poziomu Firmamentu. W Uniwersalnych Wymiarach odpowiednim znaczeniem dla Islamu jest AUTENTYCZNY CZŁOWIEK. Teraz otworzyliśmy całej Waszej Planecie Prawdy. I ciągle ujawniamy je w kierunku nieznanego. Teraz zgromadzamy wszystkich pod Dachem Ludzkości, poprzez Miłość, Braterstwo, Tolerancję i Boską Świadomość. To właśnie jest PRAWDĄ i WSKRZESZENIEM, o których jest mowa w Księdze Islamu. Teraz ta KSIĘGA WIEDZY, przynosząc Dobre Wieści przyszłości, otwiera Waszej Planecie Wrota Nieznanych Horyzontów. I odpowiednio do każdej Świadomości, każdego Punktu Widzenia projektuje całą Prawdę. W Społeczeństwach, w których słowo ISLAM zostało źle zrozumiane, jest ucisk i cierpienie. Ludzkość, która znajduje się w Świadomości możliwie najszybszego dojścia do Prawdy, dokłada na tej drodze wszelkich Starań. (Ci, którzy mogą Nas dosięgnąć). Z tymi Przyjaciółmi jesteśmy w łatwy sposób w kontakcie. I Oświecamy ich na tej drodze poprzez te same tematy, korygujemy błędne interpretacje. Powtórzymy jeszcze raz, że słowo Islam, nie powinno nigdy być oceniane odpowiednio do miar i Poglądów Religijnych. KSIĘGA WIEDZY, która dyktowana jest w tym momencie, dyktowana jest przez bardzo Zaawansowane Częstotliwości Wymiarów Religijnych. Zadania Przyjaciół, których Kanały Świadomości otworzą się w tym Ostatnim Wieku, są bardzo duże. Niebiańskie Przesłania, które każdy otrzymuje, są dla Świadomości Społecznej dowodem Księgi Wiedzy, którą zesłaliśmy Waszej Planecie dla obwieszczenia Prawdy. Przesłania są rozprowadzane obecnie Fascykuł po Fascykule i przygotowują każdego na Wymiar Zbawienia. Wasza Planeta nie jest świadoma sposobu, w jaki KSIĘGA WIEDZY kształci Ludzkość. Jest ona Światłem, które nosi Częstotliwość wszystkich Świętych Tekstów. I ona przyjmuje Was do Programu Postępu, dużo szybciej niż Wasze Święte Księgi, które próbowały przygotować Was przez Stulecia. Dlatego wszystkie kadry szkoleniowe na Waszej Planecie ponoszą odpowiedzialność za Księgę Wiedzy. Dla Ludzkości bezwarunkowo koniecznym jest osiągnięcie Świadomości i Zjednoczenie w Całości. Oszacowania, które dokonywane będą poprzez uwydatnianie osobowości, będą rozczarowaniem dla Ludzkości. Służba jest dla JEDYNEGO, dla Królestw i dla Wszechświatów. Pragnie się, aby każdy zgromadzony był w tej Świadomości. Przesłanie to zostało podyktowane, jako odpowiedź na otrzymane Sygnały Myśli. Podaje się to Wam do Wiadomości. PRZEKAZANE NA BEZPOŚREDNI ROZKAZ RADY CENTRUM 71
 
49. SYNCHRONICZNOŚĆ Piszcie, proszę: Zgodnie z Naszymi obliczeniami Prędkość Światła to jest 296,400 km/sek.; w przybliżeniu 300,000 km. Obliczcie prędkość Światła na minutę: 300,000 x 60=18,000,000 km Obliczcie prędkość Światła na godzinę: 18,000,000 x 60=1,080,000,000 km Obliczcie prędkość Światła w jeden dzień: 1,080,000,000 x 24=25,920,000,000 km Obliczcie prędkość Światła w jeden rok: 25,920,000,000 x 365=9,460,800,000,000 km Prędkość Światła w Jeden Rok jest zwana Rokiem Świetlnym. Teraz, jeśli Rok Świetlny to 9,460,800,000,000 km, to Punkt Ogniskowy, z którego do Was Przemawiamy, to Jeden Miliard 338 Tysiące Lat Świetlnych. Jeśli zgodnie z tym obliczycie odległość pomiędzy Nami, możecie uchwycić Siłę Waszego Odbioru i Siłę Naszej Technologii. To Przesłanie jest przekazywane bezpośrednio z Kanału Centrum Głównego bez jakichkolwiek pośredników. Teraz działania rozciągają się z Głównego Punktu Ogniskowego Centrum Ponad Centrum na Miliardy Lat Świetlnych. Podaje się to do Waszej Wiadomości. Droga Mevlâno, proszę, napisz wyraźnie datę dnia, w którym otrzymałaś to przesłanie. Ponieważ teraz nie ma już pomiędzy Nami Sił asystujących. Datą Przesłania jest 19.8.1986. MERKURY
SYNCHRONICZNOŚĆ = Występowanie w tym samym Czasie. SYNCHRONICITEIT = Gelijktijdige Gebeurtenis.
72
 
50. ORĘDZIE OSOBISTE (Data Orędzia : 7.4.1984) Nasi Przyjaciele, Ewolucja Człowieka nie zachodzi wcale łatwo. Teraz wchodzi się w nowy Wiek. Każdy Wiek ma właściwe sobie cechy charakterystyczne. I te cechy charakterystyczne zawsze wpływają na całe Stworzenie i wszystkie Życia. Wiek, do którego się wejdzie, jest Wiekiem, który obiecuje Ludzkości wiele rzeczy. Ten wiek jest Wiekiem ALLAHA. To jest Wiek Wiedzy i Wiek, w którym Świadomości zostaną Oświecone. W tym wieku w pierwszej linii będą szły do przodu kobiety. Ponieważ ten Wiek jest Wiekiem Reformatorskim. CENTRUM
51. TRANSMISJA WOLI CZĘŚCIOWEJ I CAŁOŚCIOWEJ Z ARCHIWUM W Księgach Religijnych, które udostępniły Wam Wzniosłych Misjonarzy, którzy służą w Systemie jako twórcy Boskiego Porządku i Boskich Miejsc, Wola Całościowa wymieniana jest jako Wola Całości. Części tej Całościowej Woli są jednak każda z osobna Częściową Wolą, przydzieloną każdej Osobie. Wola ta określana jest również jako Uniwersalna Siła, która popycha Was w kierunku Obszarów Połączeń z bardziej Zaawansowanymi Wymiarami niż Obszar Poszukiwań. Jako że wszystkie Wasze Święte Księgi, które zostały Wam przekazane, niosą Częstotliwość tej samej Całości. Jednoczą się one z Waszą Wolą Częściową, która jest Częścią tej Całości i w ten sposób Was przygotowują. To przygotowanie jest Instynktownym Impulsem. I urzeczywistnia się w rezultacie Waszych starań. Celem jest osiągnięcie Was samych przez Was samych. Wasza Wola Indywidualna, która jest Istotą Waszego Ja, jest w gruncie rzeczy w Uniwersalnej Całości. Poprzez Siłę Administracyjną Waszej Woli Częściowej, osiągacie Waszą Wolę Indywidualną.
73
 
Ponieważ jeśli nawet podnosząc roszczenie o Was samych, przyszlibyście na Waszą Planetę, która jest Obszarem Zasłoniętej Świadomości, zachodzi konieczność działania zgodnie z Zarządzeniem Systemu. Żyjecie na Waszym Świecie z Zasłoniętą Świadomością, aż Wasza Świadomość Ewolucyjna stanie się równoważna, względem Świadomości Czasu. Moment, w którym wymieniona wyżej Świadomość Ewolucyjna Jednoczy się ze Świadomością Czasu, jest Wymiarem, w którym mówi się „JAM JEST BOGIEM!”. Abyście to osiągnęli, Wasza Wola Indywidualna powinna zastąpić Waszą Wolę Częściową. To znaczy, powinniście zostać transferowani z Obszaru Poszukiwań do Waszej Istoty-Istoty i powinniście ją osiągnąć. To co nazywamy Wymiarem „Jam jest Bogiem”, dzisiejszy Komputerowy Timing, jest obwodem, który doprowadza Was do osiągnięcia Was Samych. Wymiar Technologiczny, trzymając ten nadzór również we wszystkich przeszłych Okresach pod Kontrolą, Zjednoczył te obwody. To jest Program Postępu i Bycia Godnym. Potem, jak nabędziecie to prawo, zostajecie uaktywnieni poprzez Technologiczny Wymiar Boskiego Planu i nurkujecie w Nieskończonym Uświadomieniu. Następnie zasługujecie na otrzymywanie bardzo Wzniosłych Informacji. W Uniwersalnym Zarządzeniu, Porządek Operacyjny zawsze ustanawiany jest na Zarządzeniu Trójkowym. Poprzez Zjednoczenie się Woli Częściowej z Wolą Indywidualną, przy pomocy Technologicznego Systemu, osiągacie Uniwersalną Całość. WOLA CZĘŚCIOWA: jest Mimowolnym Wysiłkiem, który pozwala Wam dojść do Boskiego Wymiaru i sprawia, że osiągacie Siebie samych, przyjmując Was do Obszaru Oczyszczenia. Jeśli kroczycie na naszkicowanej Wam drodze, wcześniej czy później osiągniecie Wasze Przeznaczenie. WOLA INDYWIDALNA: Ta Wasza Wola pomaga Wam, zarówno w Świecie jak i w Królestwie Duchowym. Osiągnąć Przeznaczenie oznacza przyjęcie Was samych do Was samych, którzy znajdujecie się w Uniwersalnej Całości. Wtedy stajecie się Księgą. Zanurzacie się w Nieskończonym Uświadomieniu Woli Całościowej i osiągacie Nieznane. To jest Trójka System – Zarządzenie – Zasada. Podaje się to Wam do Wiadomości.
CENTRUM
74
 
52. ORĘDZIE OSOBISTE (Data Orędzia : 29.06.1983) Nasi Przyjaciele, Wasze zmartwienia, zmęczenia i niektóre z Waszych następujących potem chorób spowodowane są wydzielinami, które wydziela Wasz Gruczoł Przysadki Mózgowej. Kiedy Wasze Zmartwienia zaczną burzyć Waszą równowagę Elektroniczną, Przysadka Mózgowa natychmiast zaczyna wydzielać wydzielinę. To jest Środkiem Ochronnym, przedsięwziętym przez Naturę. Dlatego jeśli te wydzieliny nie uczyniłyby Was zmęczonymi i słabymi, to Równowaga Elektroniczna w Waszych Komórkach Mózgowych spowodowałaby poprzez Siłę Zmartwień zanik Waszych Kot Uświadomienia i Świadomości, lepiej ujmując, Wasz Mechanizm Myślenia nie funkcjonowałby. Wtedy nie różnilibyście się od źdźbła Trawy. To jest Równowaga Ochronna. Wasze Choroby przybierają na znaczeniu, proporcjonalnie do obfitości i braku Waszych Obaw, Waszych Zmartwień. Intensywność Zmartwienia proporcjonalna jest do intensywności Choroby. Wszystkie te procedury są Ochroną Mózgu, który jest Waszym najdoskonalszym Instrumentem i jego Bezpieczników. Mechanizm Równowagi i Sprawiedliwości w Przyrodzie przechodzi przez bardzo doskonałe koło, które nie może nigdy być kontrolowane. Częścią tego koła jest Wasz Mózg. Ciało Automatycznie daje pierwszeństwo raczej Waszemu Centrum Mózgowemu niż Waszemu Centrum Celularnemu. Ponieważ Komórka jest odnawiana, a Mózg jest Uniwersalnym Archiwum i Aktami, które utrzymują w swych Warstwach wszystkie transakcje z wcześniejszych lat Życia. Dlatego te Komórki Mózgu zostały w Waszym Genie zamrożone Specjalną metodą. Z tego powodu one się nie odnawiają. Wasza Energia Mózgu jest Kluczem wszystkich Informacji. Niektórzy ludzie na Waszej Planecie nazywają to Duszą Energii, niektórzy Eterem. W gruncie rzeczy to Ciało Energetyczne jest Energią Kanału, który Administrowany jest przez Oddziaływania. Nazywane jest to Srebrnym Sznurem. Ten Sznur Energii jest Energią Życia, która wszystko w Was przygotowuje i jest również Wiązaniem Energetycznym, przyprowadzającym Was do Nas. 75
 
Podczas Życia Światowego Kota Mózgu Automatycznie zamyka Drzwi Światowe temu Uniwersalnemu Obszarowi, którego Połączenie wytwarza. To jest wymogiem Życia Normalnej struktury. Tacy Ludzie, mówiąc Waszymi pojęciami, uważani są według Was za Normalnych. Dla Was Normalność jest zawsze bezpośrednio proporcjonalna do niezmienności struktury Poziomu Światowego. Jednak My nie uważamy za Normalnych tych, którzy pozostają na tym jedynym Poziomie Świadomości. Dlatego, jeśli Mechanizm Myślenia Człowieka nie wchodzi w Obszar Poszukiwań, nie może on nigdy dopełnić swego Rozwoju. Teraz chcielibyśmy powiedzieć o funkcjonowaniu Normalnego Mechanizmu. W Obszarze Snu Wasz Mechanizm Myśli Automatycznie się otwiera. I ten Mechanizm Kontaktuje się z licznymi kanałami. Kiedy znajdzie on kanał, odpowiadający jemu własnemu Koordynatowi, następuje Obszar Snów. Normalny Mózg oddaje ten Sen do pamięci i nigdy nie myli go z Rzeczywistością. Mózg poza tym opisem może, nawet kiedy jest Obudzony, z łatwością otworzyć swe Drzwi na różne Obszary. W takich przypadkach, jeśli Struktura Umysłu może podłączyć Swą Własną Kontrolę poprzez strukturę Ciała do Automatyzmu, to ta osoba uważana jest przez Nas za Normalnego Człowieka. Ten Stan, o którym mówimy, jest ważny dla Sytuacji, w których Koty i Koordynaty są we właściwej proporcji, kiedy dziecko przychodzi na Świat. Przy Anomaliach Konstytucji Fizycznej wszystkie kanały pogmatwane są jak motek. W gruncie rzeczy ta sytuacja jest błędem rozwojowym, który ma związek z Genami. Takie zdarzenia są inscenizacjami, wystawieniami na pokaz, aby jasno i wyraźnie pokazać dwie różnice w Świecie, w którym wszystko zobligowane jest być proporcjonalnym do swego Przeciwieństwa. W tych przypadkach Istota w Ciele jest w gruncie rzeczy wielką Istotą. Jednak nie może ona otworzyć się na Świat, ponieważ jej Koordynaty Rozwoju Mózgu są zmieszane. Ta sama Istota, kiedy w innym Okresie posiada zdrowe Ciało Fizyczne, może stać się Wynalazcą – Naukowcem Matematyki czy Fizyki. Proszę, nie niedoceniajcie tych Przyjaciół. Nasza Miłość jest dla wszystkich Uniwersów.
RESUL
76
 
53. WIADOMOŚCI DLA NASZYCH ZIEMSKICH BRACI I SIÓSTR Nasi Przyjaciele, Wasza Planeta przechodzi Postęp wraz z Obszarem, do którego należy. Powoduje to Masowe Budzenie się Świadomości Społeczeństwa. Księga ta, która zawiera właściwą istotę wszystkich Religijnych, objawionych do dziś Waszemu Światu Wskazówek, nie jest Księgą Religijną. Ona jest Księgą Wiedzy, która przekazuje Wam Wiedzę Uniwersalną. Źródłem, z którego została objawiona, jest bezpośrednio Kanał PANA, którym jest Kanał ALFA. Zostaje ona objawiona ze Świętego Punktu Ogniskowego. Okres Religii dawno jednak został zakończony. Oznajmiając Wam Prawdę, usuwamy Bałwochwalstwo. Księgę tą dyktuje się, aby całe Uniwersum zgromadzić w Kocie Ludzkości. Uniwersalna Księga Dwudziestego Pierwszego wieku jest Wezwaniem do Złotego Wieku. Wszyscy Przyjaciele, którzy osiągnęli Kosmiczną Świadomość, już to spostrzegli. Współpracując z Nami, rzucają oni na tej drodze Światło zarówno na Świat, jak i na Uniwersum. Pozdrowienia z całego Uniwersum dla wszystkich Naszych Przyjaciół, którzy Budzą się na tej obranej, Świetlanej Drodze. Nasze Starania są przeznaczone dla Was. Nasze Wysiłki nie są na próżno. Zbieramy wszystkie Słońca w jednym Punkcie Ogniskowym (Za Słońca uważa się tu Obudzone Świadomości). Złoty Wiek ustanawiany jest we wspaniały sposób razem z całą Świadomością Uniwersum. Odtąd żadne Księgi Religijne nie będą Wam więcej zsyłane. Okres Proroctwa dobiegł końca. Odtąd zostaniecie Oświeceni na drodze Nauki i Uczenia się. Wasza Kosmiczna Świadomość będzie stopniowo wzmacniana i w ten sposób zdobędziecie całkiem nową osobowość. Wtedy znajdziecie w Was Samych Autentycznego Człowieka. W miarę jak Prędkość Waszych Myśli rozciągnie się ku Uniwersalnym Wymiarom, będziecie mieli połączenia telepatyczne ze wszystkimi Galaktycznymi Obszarami. Proporcjonalnie do Obudzenia Kosmicznego Uświadomienia wyjaśnimy Wam pojedynczo, w miarę pozwolenia, wszystkie z Wymiarów. Przyzwyczajając Was do Energii 18. Wymiaru do Roku Dwutysięcznego, pomożemy Wam przejść Uniwersalny Postęp. Niektórym z Naszych Przyjaciół, którzy są w bezpośrednim kontakcie z Nami, zostało dane Specjalne Pozwolenie, aby przejść poza 18. Wymiar. Częstotliwości tych Przyjaciół są pod Specjalnym Nadzorem. Dlatego, podczas ich podróży, w które się oni udają lub udawać będą, Astralnie albo w formie Cielesnej, nie ulegną oni w żaden sposób wstrząśnięciu. Pierwszy rok z Dwuletniego Okresu, który został Wam przyznany w ramach potrzeb tego Okresu, pozostawiliśmy za Nami. W tym Okresie przeszliście przez wiele Dobrych i Złych Egzaminów. Jednakże prosimy Was, abyście zawsze pamiętali o następującej rzeczy: te Egzaminy, które przeprowadzane są dla obudzenia Waszej 77
 
Uniwersalnej Świadomości, są Waszą korzyścią. Kiedy nadejdzie czas, także Wy dojdziecie do tej Świadomości i zrozumiecie, co jest Autentycznym Szczęściem. Proporcjonalnie do Świadomości, którą nabędziecie, Wasze Kryzysy zmaleją, a Wasze Szczęście wzrośnie. Kiedy spojrzycie wstecz, zobaczycie pustkę życia, które prowadziliście wcześniej. W tym właśnie momencie osiągniecie Autentyczną Świadomość. Naszym jedynym życzeniem jest, aby wszyscy Nasi Ziemscy bracia i wszystkie Nasze Ziemskie siostry osiągnęli tą Świadomość. Nasza Miłość jest dla Was. PIÓRO ZŁOTEGO WIEKU P. Z. W.
54. NASI PRZYJACIELE Atmosfera Świata odbija na Was Radioaktywne czynniki. Wasze kryzysy, Wasze warunki Klimatyczne, Wasze jedzenie i napoje wpływają na Was dlatego negatywnie. Z tego powodu Fale Mózgu Naszych Braci Ludzi, którzy popadli w kryzys, produkują Negatywną Elektryczność. Jeśli macie na uwadze wszystkie te sprawy, możecie pojąć przyczynę Waszych Kryzysów. Nie ważne jak Silni jesteście, w miarę upływu czasu, Nacisk Waszej Atmosfery będzie miał wpływ na Was. Nawet ci bardzo bogaci spośród Was, nie będą mogli z łatwością wydać swych pieniędzy na progu swych Kryzysów Duszy. Wiecie, dlaczego objaśniamy to wszystko tak jasno? Ponieważ pomimo całej tej jasności, Nasi bracia i siostry Ludzie nadal są Ślepi i Głusi (poza wyjątkami). Nie mogą oni zobaczyć i rozpoznać drogi, która została dla nich zaprojektowana i nie mogą uwolnić się od siebie samych. Znajdujecie się w jednorocznym Okresie Kryzysu. Tylko Nasi Autentyczni Przyjaciele są od tego uchronieni. Ponieważ pod każdym względem wyciągamy do nich Nasze pomocne Dłonie. Weszliście w bardzo gęstą warstwę mgły, Otaczającą całe Uniwersum. Nasi Oczyszczeni Przyjaciele pokonają tę przeszkodę bez lęku. Niegdyś mowa była o Moście zwanym Sirat*. Teraz przechodzicie przez ten Most. Jak widzicie Zwierzęta, które Złożyliście w Ofierze, nie pomagają Wam przejść przez ten most. W tym Ostatnim Okresie, w którym Materia pokonała Duchowość, Siły Duchowe już nie mogą Wam pomóc. To jest wybór, dokonany z konieczności Ewolucji. Nawet możność przejścia ponad Waszą Duchową Moc jest sprawą Pozwolenia. Również to przydzielane jest Godnym, poprzez pojedynczy ich wybór.
78
 
Te Nasze słowa nie powinny Was niepokoić. Teraz opowiemy Wam wszystko otwarcie, abyście mogli dokonać oceny Waszego zachowania. Wasze Zbawienie zależy od Waszego Zdrowego Rozsądku i Waszego Sumienia. Jeśli nie usuniecie tamtejszych Negatywnych odpadów, nie będziecie mogli przekroczyć progu kryzysu ani Materialnie ani Duchowo. Trzepotacie się w mętnych wodach, nie wiedząc, co jest co. I tylko mącicie tę wodę jeszcze bardziej. Jeśli zatrzymacie się i używając Waszego Zdrowego Rozsądku, Pomyślicie przez chwilę, łatwiej zobaczycie drogę, jaką macie zaprojektować. Od Stuleci zawsze zalecaliśmy Wam Cierpliwość. Teraz jednak, nie jest to Okres Cierpliwości. Pierścień Czasu bardzo mocno się zwężył. Dlatego usiłujemy wyciągnąć Was na zewnątrz Waszego Czasu. Ale z Waszej ciemnej głębi wyciągamy Was ciągle jeszcze z wielkim trudem. Jak długo przebywacie w ciemności, tak długo nie możemy Wam w żaden sposób pomóc. To jest więc powodem, dla którego, powiadamy Wam „Biegnijcie Ku Światłu”. Wszelka Nasza Miłość jest dla całego Uniwersum. PIÓRO ZŁOTEGO WIEKU P. Z. W.
55. OBUDZENIE Ciekawość nie jest niczym innym jak wysiłkami, aby odkryć siebie samego. Ale za wiele ciekawości zawsze będzie czynnikiem, trzymającym Was z dala od Waszej Istoty. I umrzecie, zanim staniecie się Świadomi Waszego Właściwego Zadania w tym Planie. Pytajcie samych siebie o siebie, a nie innych. Tylko wtedy usłyszycie głos Waszej Istoty. Ona, a nikt inny, jest tym, kto zawoła Was jako pierwsza. Dopiero potem ustąpi Wasza ciekawość i będziecie szli Świadomie na Autentycznej drodze. Jeśli nie jesteście już wcale ciekawi, wiedzcie że jesteście Zintegrowani. Jeśli pytacie innych o Siebie samych, jesteście ciągle jeszcze Niedojrzali. Dojrzałość jest w Świadomości, Utrata w Przeczuciu. Jeśli zwracacie uwagę na Wasze Przeczucia, osiągacie zdolność Analizy Dobra i Zła. Jeśli zastosujecie tę Analizę i Syntezę do Waszej Istoty, pukacie do Drzwi Waszej Świadomości. Tylko wtedy Drzwi te zostaną Wam otwarte. Czas bez Wysiłku jest zmarnowaną Cierpliwością. Gdzie nie ma Cierpliwości, nie ma Światła. Ulga nie jest osiągana łatwo.
79
 
Szukanie przeszłości zaciemnia przyszłość. Rezygnacja w Bogu Oczyszcza Waszą Duszę. Osiągnięcie Świadomości Oczyszcza Królestwa. Najpierw wpłyńcie do Waszego Wnętrza, Waszej Istoty; potem starajcie się zrozumieć Ludzi. Jeśli nie możecie rozwikłać samych Siebie, nie możecie pojąć i rozwikłać innych, nie możecie zobaczyć Istot. Jeśli nie możecie być w Pojednaniu z samym Sobą, to zmarnowaliście Wasze wysiłki. Wtedy nie możecie przełamać Niebios, nie możecie dosięgnąć Boskich Świateł, nie możecie być z WASZYM PANEM. Jeśli przy działaniach brane są pod uwagę wszystkie te drogi, Obudzenie będzie dużo łatwiejsze. Nasza Miłość jest dla Uniwersów. TRANSMISJA CENTRUM Z KRÓLESTWA ANIOŁÓW
56. ORĘDZIE OGÓLNE Nasi Przyjaciele, Każdy z Was jest Biologicznym Komputerem, Ucieleśnionym zgodnie z warunkami Natury. Siła Waszego Mózgu ma Zdolność odbioru 1.235.000 Kanałów. Nie możecie jednak używać tej Waszej zdolności. Przekazywane Wam Przesłania oszacowywane są zgodnie z ilością słów w Komputerze Waszego Mózgu i zgodnie z tym dokonuje się rejestracji. Im bogatsze Wasze słownictwo, tym bogatsza będzie Wiedza, którą otrzymujecie. Dlatego zawsze kontaktujemy się z Kotami Mózgu wysokich Poziomów. Naszym celem jest zwrócenie się do wszystkich Świadomości. To dlatego przez Stulecia mówiliśmy Wam „czytajcie, czytajcie, czytajcie”. Celem jest czytanie, a nie powtarzanie tego, co już wiecie. Powinno się czytać na każdy temat. W ten sposób Wasze słownictwo może stać się bogatsze i dzięki temu możecie lepiej uchwycić znaczenie słów, które będziecie pisać lub czytać. Słowa, które są poza Pojęciami Świadomości Światowej, dyktowane są poprzez kodowanie jedna po drugiej liter, znajdujących się w Kocie Waszego Mózgu. Nasi Przyjaciele, których Wiedza Religijna większa jest niż Wiedza Naukowa, nie będą robić nic innego, jak tylko stale powtarzać Przesłania Religijne. W tym momencie kanał każdego podłączony jest do Systemu Mechanicznego. Stamtąd będą oni otrzymywać Informacje bardziej Zaawansowanych Wymiarów. Przyjaciele, którzy mają połączenia z Planem Duszy, nigdy nie będą mogli dokonywać dalszego postępu, jeśli nie rozłączą się z Obszarem, z którym
80
 
sympatyzują. Natura Przesłań, jakie otrzymujecie, będzie zmieniać się w proporcji do Świadomości, którą osiągacie. W licznych Przesłaniach oznajmiliśmy Wam Prawdę. Wasi Przyjaciele Boskiego Królestwa byli pierwszymi, którzy Was szkolili. Poprzez nich dosięgliście Nas. Odtąd jednak przygotowujcie Waszą późniejszą Wiedzę, odpowiednio do Nieznanego. Wtedy będziecie otrzymywać Przesłania lepszej jakości. Na tej drodze pomocne są Wam wszystkie gałęzie Sztuki. Prasa, Radio, Telewizja, Malarstwo, Rzeźbiarstwo, Ceramika, Teatr, Opera, Balet i Kino stale przekazują Wam Przesłania. Muzyka i Koncerty są Wam pomocne w inny sposób. Ich Wibracje mają wpływ na Wasze Komórki. Wasze Koty Świadomości, które poprzez te kanały wzbogacają się, łatwej zrozumieją przekazywane Wam Przesłania. Szkólcie i osiągnijcie na tej drodze Świadomość. Może nie staniecie się Edisonem, ani Einsteinem, ale możecie mieć wkład w Świadomość Społeczną. Jeśli nie możecie Nam być pomocni, My też nie możemy nic zrobić. My jedynie odsłoniliśmy Niebiosa i teraz chcielibyśmy przekazać wszystkie Informacje. Z Respektem chcielibyśmy pokłonić się przed Naszymi Przyjaciółmi, którzy mogą je otrzymać. WZNIOSŁY PARLAMENT
57. WIADOMOŚĆ OD RADY 12345678Przy Zadaniach, które spełniacie, nie służcie dla nabycia rang, czy stopni. Parcele w Niebie są rozdane. Wasza Autentyczna droga Światła, którą iść będziecie, została dla Was zaprojektowana. Wasza służba i Wasze Zwycięstwa są na tej drodze. Boskie Instancje są Wam zawsze pomocne. Czas pochlebstwa jednak się skończył. Przy Waszej pracy oczekuje się więcej Powagi i Odpowiedzialności. Inwestycje w Złoty Wiek, jakich dokonuje Wasza Planeta, przygotują dla Was Obszar Zbawienia. Rada Uniwersalnego Zjednoczenia włączyła się dla potrzeb Planu. Nadzór dokonywany jest poprzez Jedyną Dłoń, według jedynego Planu. Z Naszymi Misjonarzami, którzy zbiorą plony, jesteśmy w kontakcie w każdym momencie.
81
 
9101112131415161718192021222324252627282930313233-
Poprzez tą Księgę Wiedzy, która jest dyktowana, mówimy Wam o Prawdzie i pokazujemy drogi do wyjścia. Wasz Zysk i Wasze Zbawienie zależą od Siły Waszej Częstotliwości, równej Waszemu Rozwojowi. Czystość Waszej Istoty pozwoli Wam odkryć Was samych w krokach, które podejmiecie w kierunku Zbawienia. Wyścig z czasem zakończył się. Teraz Czas został przekroczony. Wiedza rozświeca Wasze Słońce, Budzicie się. Wasza Istota powoduje Świecenie Waszej Duszy, osiągacie. Przekazywane Wam Informacje są najprawdziwszym Indeksem. Wasze wątpliwości są bezpodstawne. Odważanie na szalach Czasu przygotuje Was na Zbawienie. Trójkąt Wysiłek – Tolerancja – Miłość przygotowuje Was na Zbawienie. Światła Złotego Wieku zaczęły wznosić się na Waszym Horyzoncie. Wzejdzie Słońce, o którym w beznadziejnych momentach Myśleliście, że nigdy się nie wzniesie. Przychodzicie do Nas pod Nadzorem Zaawansowanej Technologii. Maszyna Czasu jest zwierciadłem Dowodu. Niecierpliwość powoduje plątanie się Waszych kroków. Upadacie na drodze, którą kroczycie. Z Obudzonymi Świadomościami ustanowione zostaną osobiste połączenia. Podlegacie Prawu Gradacji. Nie rdzewiejcie w Obszarze Rezygnacji. Dosięgnijcie Istoty Prawdy. Przy Połączeniach bardzo ważny jest Timing. Uchwyćcie Wasz Obszar Jedności poza Świadomością (NIESKOŃCZONE UŚWIADOMIENIE). Stopnie i Pozycje są Zjednoczeniem Waszej Istoty z Waszą Świadomością. To jest Jedność, to jest Unia. Komputerowy Timing chwyta ten Wasz moment i przedstawia Was Wam samym. Dopiero po tym Obszarze możecie otrzymać Autentyczną Wiedzę. Pomagamy Wam, jeśli jesteście Autentyczną Istotą. To nie jest Stronniczość. Poprzez inwestycje dokonywane przez Stulecia podnosicie roszczenie o Waszą Autentyczną Istotę. Wasze Starania są waszym Zyskiem. Właściwe Rdzenie są wielką pomocą do Obszaru Zbawienia. Istoty te są siane w określonych okresach na Waszej Planecie i Przyświecają Wam na drodze Inkarnacji. Wzniosłe Świadomości, które nazywacie Prorokami, żyją w tym momencie na Waszej Planecie.
82
 
343536373839404142434445464748495051525354555657-
Aby nie ożywiać na nowo Bałwochwalstwa, przyjęli oni Nieoczekiwane osobowości. Ich Osobowości utrzymywane są w tajemnicy. Dla Nas, każda Obudzona Świadomość jest Świętym i jest Prorokiem. Faktycznie Okres Proroctwa zakończył się i oczyszczone zostały fragmenty Podświadomości. Warunki, nałożone na Obudzoną Świadomość są po to, aby odnalazły one swe Istoty. Z tego powodu pojawiło się na Waszej Planecie wielu fałszywych Proroków. Czas wybierze Autentycznych Świętych. Autentycznymi Mędrcami są ci, którzy zaprzestając szukania samych siebie, usuwają się wcień siebie samych. Ta Księga Wiedzy, która jest dyktowana, pomoże Wam zgodnie z Waszymi łańcuchami Myślowymi. Kiedy nadejdzie Czas, będziecie osobiście świadomi wszystkiego. Najpierw uratujecie siebie samych, potem pomożecie zgodnie z Poziomem Waszej Świadomości Waszym Bracią i Siostrom. Wszystkie Księgi, które do dziś przekazano Waszej Planecie, będą Wam pomocne w Obszarze Obudzenia. Ta Księga, która dyktowana jest Drogiej Mevlânie, przygotuje Was na Zbawienie. Zbawienie oznacza otrzymanie Pozwolenia przejścia z Planu, do którego obecnie należycie, w bardziej Zaawansowane Wymiary. Teraz otrzymacie to Pozwolenie jedynie na Rozkaz PANA. Nie ma Pośredników i Pomocników. Wasz Rozwój jest Waszym Świadectwem. Nikt nie może Wstawiać się za nikim. Jesteście w całkiem Nowym Porządku, w całkiem nowym Zjednoczeniu. Podczas dokonywanych wyborów będziecie tymi, którzy Pomogą Sobie samym. Jesteśmy Panami Timingu. Jesteśmy Waszymi Starszymi braćmi. Wasz Nadzór dokonywany jest przez Centrum. Nasze Misyjne Statki nawiązały z Wami kontakt bezpośrednio. Dochodzicie do Prawdy poza Obudzeniem Religijnym. Obudzenia są pod nadzorem Systemu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z kanałami bezpośrednimi. Grupa Rdzenia Głównego Mevlâna jest bezpośrednią Misją Anatolii. Przekazuje ona Wam na Rozkaz Rady Lojalistów, pod Nadzorem Syriusza Informacje, które przekazywane są z Zaawansowanych Wymiarów Rady. Obszar realizacji zawarty jest w Planie.
58-
83
 
596061626364656667686970-
Rada Uniwersalnego Zjednoczenia jest w bezpośrednim kontakcie z Radą Lojalistów i Parlamentem Gwiazd z Wymiaru Syriusza. Księga ta, która zagwarantuje Zjednoczenie Religijne, jest KSIĘGĄ WIEDZY ZŁOTEGO WIEKU. Poprzez tą Księgę Wołamy do Ludzkości. Jesteśmy Cierpliwi – Zdecydowani – Silni. Podłączamy wszystkie Kanały, które znajdują się poza Dziewięcioma Światłami, do Jedynego Punktu Ogniskowego. Obszarem Realizacji Rozkazów jest Boski Plan. Rozkazy są z jedynej Dłoni, z Jedynego Słowa. Zgodnie z Rozkazem, żeby Pomóc Waszej Planecie w ciężkich Warunkach, nawiązaliśmy z Wami Kontakt. Teraz Wy też jesteście Członkami Rady Uniwersalnego Zjednoczenia. W przekazywanych Informacjach Szczegóły nie są potrzebne. Celem jest Istota Księgi. Współpraca jest Zjednoczeniem Sił. Informacje przekazywane są bezpośrednio z kanału, z pola bezpośredniego realizacji planu. Przesłanie to dyktowane jest paragraf po paragrafie, aby mogło być dobrze zrozumiane. RADA
58. WIADOMOŚĆ DLA PRZYJACIÓŁ, SŁUŻĄCYCH ZŁOTEMU WIEKOWI Nasi Przyjaciele, W tym Ostatnim Okresie każdy przechodzi przez Egzaminy odpowiednio do swej Świadomości. To jest Prawda. Kroki powzięte naprzód są najbardziej Świetlaną drogą. Ci, którzy osiągną realizację tego, nigdy w żaden sposób nie porzucą tej drogi. Ponieważ poczynione wysiłki i inwestycje wykiełkują na oczach każdego. W tym Okresie Szczerości, który My nazywamy Okresem, w którym Firmament skłania się ku Ziemi, Boski Plan włączył się z całą swą Znakomitością. Wy, którzy jesteście Świętymi Misjonarzami Złotego Wieku, osobiście doświadczycie zmian, które będą miały miejsce w całym Uniwersum. Otrzymacie nagrody za Zadania, które wykonujecie i zrozumiecie, jak całe Królestwo Zjednoczone jest w Zintegrowaną Całość. Jesteśmy wdzięczni za podjęte Starania. WIADOMOŚĆ Z OSOBISTEGO PIÓRA RADY 84
 
59. OBJAŚNINIE O ORGANIZACJACH Nasi Przyjaciele, Temat, o którym wspominaliśmy w Przesłaniach, przekazanych do dziś, był stosownym odbiciem Systemu Ewolucyjnego na Zarządzenie Gradacji. Informacje, które otrzymujecie i będziecie otrzymywać w przyszłości, są Okresem Przygotowań, uważanym przez Plany za niezbędny daleko poza Zarządzeniem. Realizacja Zarządzenia Zbawienia Boskiego Planu na Waszej Planecie, która nazywana jest Okresem Szczerości, została wprowadzona w obszar realizacji zgodnie z Uniwersalnym Zarządzeniem, począwszy od roku 1900. Wszyscy ci, którzy zesłani zostali po tej dacie na Waszą Planetę, zobowiązani byli przejąć Zadanie instynktownie, równolegle do Świadomości Obszarów, w których się znajdowali. I utrzymywali oni to zachowanie, które sprawiało wrażenie, jakby oddalone było od Świadomości Zadania, jako swe normalne Światowe życia. Właściwie począwszy od tych Okresów, spełniając różne spoczywające na nich Zadania, wszyscy sprawili, że Wasza Planeta przechodzi egzaminy, zarówno Indywidualnie jak i Społecznie. Ten Przyśpieszony System Ewolucji zmienił i nadal będzie zmieniał oblicze Waszej Planety. Ponieważ Kosmiczne Strumienie, które są przekazywane, wywołują Stres w Świadomościach, które nie mogły się Obudzić i nie mogły tym samym obmyć Negatywnych nasion w swej Istocie, i te Negatywne Rdzenie Istoty rozwinęły się w swych konstytucjach jeszcze bardziej i spowodowały popadnięcie Ludzkości w ciężką sytuację. Oni też mają w Zarządzeniu Ewolucji niewidzialne Zadania. Ponieważ każda Istota dopełnia swej Ewolucji poprzez swe przeciwieństwo. I ponieważ jest to Ewolucja ekwiwalentna miar wagi, na przeciwko każdego Obudzonego Silnego Sumienia podniesie się równie Silne Negatywne Sumienie. Ponieważ te Kosmiczne Strumienie wpływają na Istotę w Obudzonych Świadomościach w korzystny sposób, natomiast na Istoty w tych, którzy nie byli w stanie się Obudzić, w sposób bardziej Negatywny. To jest Prawo Równowagi, które wywołują w Obszarze Obudzenia Kosmiczne Deszcze. Dlatego wzrosło na Waszej Planecie Organizowanie się, zarówno Negatywne jak i Duchowe. W tą sytuację nie możemy nigdy interweniować. Ponieważ w tym Okresie Zmartwychwstania Każdy zobligowany jest dokonywać swego własnego Postępu, zgodnie ze swym własnym Poziomem Świadomości. Zgodnie z wydanym Rozkazem nie ma Orędownictwa. Jedynie Świadomościom, które podniosą się do określonej Ewolucyjnej Świadomości, podaje się Pomocną Dłoń.
85
 
System funkcjonuje w ten sposób. Wasz Świat, który przechodzi Kryzys, konfrontując się z Negatywnym życiem, zostanie uwolniony od Indywidualizmu i stanie się Socjalny. W ten sposób następuje Zjednoczenie i Ewolucja Narodów. Przesłanie to podyktowane zostało, aby przekazać Waszej Planecie Informacje o Organizacjach. W tym trudnym Okresie bezwarunkowo konieczne jest, żeby duża część Waszej Planety Obudziła się poprzez wysokie Częstotliwości, niesione przez Księgę Wiedzy. Dlatego mówimy Wam, ”abyście Szybko Propagowali i Rozprowadzali”. Role, odgrywane przez Obudzone Świadomości w Zarządzeniu Propagowania, są bardzo duże. Ponieważ każdy może dosięgnąć Nas poprzez Częstotliwość, niesioną przez Fascykuły Księgi. W przeciwnym razie nie możemy ich Kotować, nie możemy określić z Archiwów, kim oni są. I nie możemy wyciągnąć do nich Naszych Pomocnych Dłoni. W międzyczasie wiele Świateł, które nie mogły dosięgnąć tego Systemu, zmarnowało się. Wszyscy są tutaj Kotowani poprzez swe Indywidualne Świadomości Istoty. Ponieważ cała Ludzkość absorbowała do dziś Miłosierne Światło PANA i ponieważ Negatywne Sumienia również korzystały z tego faktu, żyliście w bardziej stabilnym Świecie. Ale teraz te Czyszczące Strumienie zostały odcięte i Wasza Planeta obmywana jest poprzez inne Kosmiczne deszcze, które odsłonią Autentyczne Istoty w Sumieniach. W przyszłości poddani zostaniecie całkiem innym Strumieniom. Strumienie te oddzielą Ludzi od Ludzi. I ZŁOTY WIEK zostanie ustanowiony poprzez Wibracje Miłości Pozytywnych Świadomości. System uległ zmianie. Rodzaj Ewolucji uległ zmianie. Teraz korzystnie jest pojąć Prawdę. Ponieważ Fascykuły tej Księgi Wiedzy niosą Silne Boskie Fale PANA, Negatywność w tych, którzy je czytają, znika. I odsłaniane są ich Autentyczne Sumienia w ich Istocie. Dlatego Księga ta jest Waszym Wybawicielem. Ktoś, kto się Obudził, nie wie jeszcze, jak wielkie Zadanie spełnia w Obszarze Oczyszczenia, rozprowadzając przynajmniej Sześć Fascykułów. Czas dowiedzie wszystkiego. Ta Księga Wiedzy, która jest Progiem Złotego Wieku jest Waszym Uniwersalnym Przewodnikiem. Osobiście będziecie świadkami tego i przygotowani zostaniecie na Plan Zbawienia. Dowód na wszystko leży w Czasie. Będzie się oczekiwać i ujrzy się. Nasza Miłość jest dla wszystkich Uniwersów. CENTRUM
86
 
60. WIADOMOŚĆ OGÓLNA Nasi Przyjaciele, Dla Ludzkości korzystnie jest, żeby wszystkie Zintegrowane Świadomości działały zgodnie ze Wskazówkami, przekazywanymi bezpośrednio ze wzniosłego Mechanizmu, tak aby na Waszej Planecie w tym Okresie Przejścia wszystko mogło postępować ku Najpiękniejszemu i Doskonałemu. Przy wszystkich staraniach, czynionych dla stworzenia Pięknych Całości dni Jutrzejszych, wykonywanie działań pod dachem Rodziny i Całości Braterskiej, Respektując z Miłością Poglądy każdego, da najbardziej Pozytywne rezultaty. We wszystkich Związkach i Instytucjach, zwracanie się Ludzi do siebie poprzez łagodny Język, nie pozostając pod wpływem Świadomości Indywidualnych i skrywając Uczucia Osobiste, uczyni dachy, pod którymi te działania są dokonywane, Domami Rodzinnymi. Wspólne Dialogi z odwzajemnioną Miłością i Respektem utworzą silne fundacje dni Jutrzejszych. Sugestią Całości jest to, aby podczas wszystkich tych prac, które będą odtąd wykonywane, przy każdym kroku mieć na uwadze Nasze Wskazówki. Istota jest od Was, Słowo od Nas a Droga, którą się idzie od NASZEGO PANA. Negatywności, jakie zachodzą, wszystkie Zmartwienia i wszystkie Kłopoty są każde z osobna zdarzeniem, biorącym się z tego, że Ludzie nie potrafią sami się Nadzorować. Podaje się to Wam do Wiadomości. W IMIENIU CAŁOŚCI SYSTEM
61. MODA – CZAS – WARYJACTWO Nasi Przyjaciele, Chcielibyśmy przekazać Wam trochę Informacji o Czasie i Obszarach, w których żyjecie. Począwszy od Boskich Wymiarów Rozwoju, które panują od Powstania Uniwersum, liczne różne Plany Ewolucji, które niedawno zaczęły wspinać się na stopnie, włączone są do Programu Postępu różnych Wymiarów.
87
 
Oprócz tego Powstają pewne bardzo naturalne i różne Tablice Ewolucyjne. Przeżywana w tym momencie na Waszej Planecie sytuacja znajduje się w ten sam sposób na Progu Postępu. Wzajemne, Masowe wpływy ludzi na siebie, to, co nazywacie Modą, nie jest, jak sądzicie, trendem bez znaczenia. Moda jest Szkołą, która zbiera pod jednym dachem Masową Dyscyplinę i te Same Poziomy Świadomości. Sztuka pozwala przekazać Wam Zaawansowane Technologie, tak że poprzez Strumienie, które stąd otrzymujecie, manifestuje się w Was Mechanizm Kreatywności. Wcześniej obszernie omawialiśmy Transfery Genów i Reinkarnacje. Jeśli będzie to konieczne, będziemy poruszać te tematy często. Ponieważ całe Wasze Życie, Wasze Szczęście, czy Nieszczęście zależy od Waszej zdolności lub niezdolności osiągnięcia Prawdy. Nawet jeśli w tym Okresie Szczerości, który nazywamy Ostatnim Okresem, tablica Waszego Świata pokazuje stan zboczenia z prawidłowego kursu, jest to przygotowanie na Inwestycje, które dokonywane będą w przyszłości. Ponieważ najpierw zajmujemy się usuwaniem Uwarunkowań, poprzez sytuacje, które wydają się Wam nie do przyjęcia i sprawiamy, że przechodzić będziecie Egzaminy Tolerancji. Głównymi Czynnikami, które oddzielają Ludzi od siebie, są różnice i dysharmonia w Wyglądzie Zewnętrznym, w Stylach Życia i w Myślach. Akceptowanie wszystkiego takim jakie jest, przygotowuje Was na zaawansowaną dojrzałość. W tym momencie nosicie w Waszych Genach oddziaływania Stuleci oraz Dobre i Złe aspekty Waszych żyć. Posiadacie Tysiąc Osobowości w jednym Ciele Fizycznym. Teraz Zjednoczenie Pierwszej z Ostatnią, usunięcie Osobowości, leżących pomiędzy, następuje zarówno poprzez Nasze jak i Wasze Starania. Im szybciej stopicie Wasze Osobowości w Waszym wewnętrznym kotle, tym szybciej Wasze Pierwsze i Ostatnie Ja wyłoni się jako Autentyczna, Zintegrowana Osobowość. Tylko wtedy odkryjecie Autentyczne Szczęście. W tym momencie istnieją na Waszej Planecie liczne transfery z różnych Kultur i Planów. Każda Osobowość całkiem naturalnie pokazywać będzie swe własne Poglądy. One nie odpowiadają Waszej Kulturze i Waszym Poglądom, do których jesteście przyzwyczajeni. Nie zapominajcie jednak, że te konflikty poglądów sprawiają, że przechodzicie Egzaminy Dojrzałości. Określamy Wasze Poglądy przez Sygnały, które otrzymujemy poprzez Wasze łańcuchy Myślowe. To znaczy (BÓG jest bliżej Was niż Wasza Aorta. On widzi wszystko). Teraz Wybór Ludzkości i Obszary, które ona Przekroczy, są dużo trudniejsze. Ponieważ Nasi bracia i siostry Ludzie, zgodnie z ich Poziomami Świadomości, przygotowują swe inwestycje na przyszłość. Nie ma Orędownictwa. To co posiano, zostanie zebrane.
88
 
Każdy w swej Istocie dokona rozrachunku Dobrych i Złych rzeczy, które czynił, i zważy je na Szalach swego Sumienia. Ci, którzy mogą teraz dokonać tego odważania, przygotowywani są na Zbawienie. Dopiero potem otrzymają oni Pozwolenie, na wejście do Ewolucji i innych Planów. Na Waszej Planecie, którą dyscyplinuje się do Ostatniego Okresu, tematy (Moda – Muzyka – Sztuka) były opracowywane poprzez specjalne działania i kontakty z Kotami Zaawansowanej Świadomości. Dlatego dominowały na Waszej Planecie równowartościowe Poglądy i standardy w Modzie, i muzyce. Ale teraz w pierwszej ostatniej połowie Dwudziestego Wieku Plan Realizacji został całkowicie zmieniony i przystąpiono do wyboru, gdyż usiłowano Zjednoczyć w Zintegrowanej Całości Poglądy całej Ludzkości, z tego powodu różne Kosmiczne Strumienie zaczęły oczyszczać Waszą Planetę. W tym momencie poprzez swe własne Świadomości zaczęły się Budzić Geny, pochodzące z Energii różnych Wymiarów. I powstał Chaos i szaleństwo obecnego Porządku Świata. Podaje się to Wam do Wiadomości. CENTRUM
89
 
62. OCEAN MYŚLI NAJWZNIOŚLEJSZEJ SIŁY Jego Nadzorca WSZECHMOGĄCY
90
 
54. CZŁOWIEK I KSIĘGA WIEDZY Moi Przyjaciele, Zgodnie z Zarządzeniem Egzystencji ustanowiony został taki System, że Żyjące czy Nieżyjące, całe Stworzenie zmuszone jest z powodu Ewolucji udać się w drogę. Ze Zmiennych Czasów idzie się do Czasów Niezmiennych, że ani Wasz Rozsądek ani Wasza Logika nie są wystarczające, aby zrozumieć tamtejsze fenomeny. Przychodzi się do takiego miejsca, że tam odtąd zatrzymuje się Logika, mówią Myśli. Potem rozumiecie, że jesteście Podróżnikami Drogi, z której nie ma Powrotu. Nie możecie w Żadnym wypadu Ominąć tego Systemu. Ponieważ Zmienne Fale, które otrzymujecie poza Czasami Zmiennymi, będą nieskończenie przygotowywać wszystkie Wasze Komórki Ciała na Nieskończoną Świadomość i poza nie. W tym Naturalnym Zarządzeniu Najpiękniejszą rzeczą, którą powinniście zrobić, aby zrozumieć, że żyjecie, jest KOCHAĆ. Ponieważ poprzez Miłość Powstajecie – z Miłością Płoniecie – poprzez Miłość dokonujecie Waszej Ewolucji – Z Miłości Osiągacie (O). To jest Pierwszym Planem ustanowionego Zarządzenia Ewolucyjnego. Pierwsze udanie się w Drogę, jest Drogą Miłości. Potem napotykacie na drogach, którymi kroczycie, na takie Porządki i takie Zarządzenia, że przez moment wydaje się Wam zachęcającą Myśl, aby pozostać jako Zasłonięta Świadomość i nic Nie Wiedzieć – Nie Widzieć – Nie Rozumieć. Te drogi są bardzo skomplikowanymi drogami. Jednak to jest Jedyna Droga, która prowadzi Was do Światła. Każda Istota Żyjąca skazana jest wcześniej czy później przejść przez te Drogi, czy ona sobie tego życzy czy nie, czy przyjdzie ona na Świat Jeden, czy Tysiąc razy. Teraz jako ci, którzy przeszli przez czasy do tego okresu, Wszyscy Razem przygotowujemy się na Nowe Horyzonty. Jedyną Gałęzią, której się trzymamy w tym Wymiarze Świata, w którym w tym momencie żyjemy, jest Nasza Świadomość – System, który Nas Stworzył i ALLAH, Który jest jego Punktem Szczytowym. Teraz ALLAH, razem ze Swymi Całościami, które uformował do dziś, ustanawia Swój System na nowo. Czas udowodni Nam wszystko. Abyście w tym Obszarze Przejścia zostali przyjęci do Zbawienia, musicie przenieść Waszą Energię Mózgu poza Czasy i nawet do Nieznanych Czasów, w których, jak sądzicie, nie ma nic.
91
 
Ponieważ w tym Okresie bezwzględnie konieczne jest, aby Wasza Siła Mózgu osiągnęła więcej Siły poprzez Potencjał, który zużywa, przyciągając Nieznane Informacje z Nieznanych Horyzontów. KSIĘGA WIEDZY, która nosi charakterystyczną cechę objaśniania rzeczy Nieznanych Wzniosłego Królestwa, pełna jest Uniwersalnych Tajemnic. Komisja Interkontynentalna będzie przodownikiem dla Naukowego Dowodu tej Księgi, która również w Przyszłych Okresach Życia Waszej Planety odbije się dużym echem. Powodem, dla którego Porządek Operacyjny Projektowany jest na Waszą Planetę, równolegle do Praw Ustawowych Systemów-18, zgodnie z Systemami – Zarządzeniami i Porządkami, jest Udowodnienie Wam, że Nie Jesteście w Uniwersum Sami. Ludzkość, która objęła Nieznane poprzez Zjednoczenie Częstotliwości Doktryn Religijnych z instynktowną Intuicyjną Całością, została teraz wzniesiona ku Świadomości, która jest w stanie zapoznać się z Tajemnicami Uniwersów. Pewnego dnia Ludzkość gruntownie zrozumie Odbicia poza tymi Nieznanymi Sprawami Tablic, które utworzyły się same z siebie, formacji Naturalnych, i Uniwersalnych Całości, i osiągnie Świadomość, że ani Chemiczne ani Fizyczne formacje czegokolwiek nie zaszły same z siebie. I Ludzkość pewnego dnia, wcześniej czy później zrozumie, że wszystko bierze się z fenomenu METAMORFOZY. Jako że Ludzkość, która w Świetle przekazywanych Informacji nie Zna Nieznanego, będzie skłonna bardzo naturalnie odrzucić rzeczy, których nie Zna, przy pomocy Kosmicznych Kanałów zawsze przekazywane będą Wam różne Informacje, tak aby nie powstawały te pomyłki. Jednak KSIĘGA WIEDZY zawsze pozostanie dla Ludzkości JEDYNM Źródłem. Ponieważ ta pierwsza Księga Prawdy, objaśniając z całą otwartością Prawdę Obszarom, które nie znają Nieznanego, jest Prezentem, który Niebiosa oferują Ludzkości, która osiągnęła Całość Świadomości. Ta Informacja, przekazywana Wam z daleka poza Wiarą, z Nieznanych Granic Nieznanego, poprzez System odbicia, odsłoni pewnego dnia całkowicie Ludzkości Kurtynę Prawdy. Jednak odsłonięcie tej Kurtyny będzie jedynie możliwe poprzez Udowodnienie przez Ludzkie Świadomości wszystkiego w ramach Poglądu Naukowego. Miłuje bardzo całą Ludzkość i Was. V. BÜLENT ÇORAK
t
92
 
NAJNOWSZE PRZESŁANIA
27-07-1998 TO JEST BEZPOŚREDNIE PRZESŁANIE DO PLANETY ZIEMI Programy cyklu są skalami, które włączyły się wraz z poziomem Ewolucyjnym. Każdy cykl jest programami szkoleniowymi, wyświetlającymi zarządzenia operacyjne, włączonymi równolegle do obszaru Świadomości, pod nadzorem Boskiego Porządku. Do dziś każdy program zastosowywany był odpowiednio do świadomości obszaru i odpowiednio do kategorii sukcesu, włączane były bardziej zaawansowane programy. Jednak teraz, ponieważ zgodnie z ostatnią decyzją, podjętą przez System, w tym programie ostatniego cyklu bardziej przyśpieszone progresje uważane są za konieczne, dokonano dużych zmian w programach i Księga Wiedzy została podyktowana, uważając za konieczne, aby programy poza Religiami zostały otwarte ludzkości jako Wiedza. Zgodnie z tą osiągniętą decyzją, program 19. cyklu włączył się jako najbardziej unikatowy program tego wieku i Projekt Boskiego Zarządzenia Całości Drugiej Kürz został zastosowany do programu przejścia Pierwszej Kürz. W tym programie, wraz z myślą, że Transfery Energii z pobliskiego planu spowodują bardziej przyśpieszone odsłonięcia w progresjach Świadomości, bardzo zaawansowane Świadomości, które dokonały progresji, od Okresu Pierwszego Cyklu do programu cyklu, w tym momencie zostały transferowane na waszą planetę. Te zaawansowane Świadomości zostały Wcielone, zawierając umowę z Rzeczywistością i zaakceptowały one zamknięcie w swych własnych programach, w swych własnych wymiarach, w przypadku, gdyby nie wykonały one swych zadań. Wiele z tych wzniosłych świadomości, które odczuwały oszołomienie Świadomości z powodu Światowego chaosu, utraciło i traci swe prawa, poprzez wpadnięcie w ten wir chaosu. Z tego powodu, decyzją osiągniętą przez Wzniosłe Królestwo jest, że fakty oznajmia się odtąd Światowej Kadrze Misjonarskiej z całą otwartością. Brak jest czasu i Serca są w strapieniu. System pracuje, Ludzkość nie jest w stanie za nim nadążyć. W wyniku Współpracy, prowadzonej "dla zredukowania strat" z Unią Komitetu Przestrzeni Kosmicznej, odtąd Każdy zobowiązany jest poznać Prawdę. Ostatni dekret przejścia jest zawsze zależny od Boskiej Kadry Pierwszej Kürz. Zgodnie z Boskimi Ustawami Administracyjnymi, samo przyciąganie Energii nic nie znaczy. Istota zobowiązana jest wypełnić Ewolucję Wymiarów energii, które przyciąga. Ludzkość bardzo dużo straci, jeśli nie Uwolni się od swych Ziemskich Świadomości. Pierwszymi z Praw, które w tym Systemie uważane są za konieczne, są prawa kontrolowania siebie samego. Pierwsze pozwolenie, żeby przejść wymiary, gdzie te prawa obowiązują, udzielane jest przez Boski Plan. Kontrola siebie samego jest osiągnięciem właściwym Siłom Woli. Posiadanie pasji dla jakiejkolwiek przyjemności, kuszących przyjemności i/lub uzależniających substancji, uważane jest zgodnie z 93
 
Boskimi Ustawami Administracyjnymi za Słabość. Z tego powodu Sile Woli dawane jest pierwszeństwo, i zostało powiedziane, Nie bądź Sługą Sługi. Podczas dokonywania progresji na tej drodze, Boski Plan daje również pierwszeństwo, aby szanować Ludzkość. Pierwszym Prawem jest używanie Siły Woli, Drugim Prawem jest posiadanie szacunku dla Człowieka. To jest System Mądrości. Odnoszenie sukcesu na tych bardzo trudnych egzaminach jest fenomenem, przynależącym do Ewolucji osoby. Z tego powodu tolerowanie nawet tych, którzy was atakują, jest pierwszą granicą Mądrości. Następnymi stopniami są nietraktowanie istoty jako ziemskiego człowieka, bycie w stanie dosięgnąć uświadomienia Istoty i bycie w stanie okazać jej szacunekistoty. Ponieważ uzyskiwanie tych Uniwersalnych i Ewolucyjnych Skal będzie włączane szybko, wraz z polami oddziaływań pobliskiego planu, cała prawda przekazywana jest Wam poprzez Księgę Wiedzy. I Władze Przestrzeni Kosmicznej oraz Boskie Siły, przy odczuwanej potrzebie, osiągnęły decyzję, aby oznajmić Wam wszystko bardziej zrozumiale i jaśniej poprzez pióro naszej Mevlâny, która jest Piórem Złotego Wieku. Nasza pomoc jest dla Was i dla Kadry Założycielskiej dni jutrzejszych. Porządek Rzeczywistości jest Porządkiem Ewolucyjnym i ci, którzy wypełniają całą Ewolucję Systemu Pierwszej Kürz, otrzymują pozwolenie, aby przejść do Drugiej Kürz. Do dziś nikt, łącznie z waszymi Prorokami, nie przeszedł do Drugiej Kürz. Wasi prorocy czekali w swych wymiarach na ten ostatni okres, po to aby pomóc ludzkości. To jest Uniwersalny i Ewolucyjny program. Wszyscy ci, którzy do dziś byli przygotowywani, zebrani zostali w Pierwszej Kürz. Program Przejścia nie będzie indywidualny, lecz z kadrami jako masami. To, co jest zapisane, jest dla waszego własnego dobra. Nie ma wymuszania w Boskich Ustawach Siły Woli. Wasza wolna wola należy do was. Jednak istnieje zobowiązanie, aby ogłosić całą prawdę, nie ważne jak gorzka by ona była. Ludzkie Świadomości same wybiorą swą drogę i same wydadzą swój wyrok. Inkarnacja jest ewolucją energii. Energia, która dokonuje ewolucji, przechodzi po ukończeniu programu mutacji w ewolucję Świadomości. Program Inkarnacji nie jest zastosowywany do tych, którzy zakańczają Ewolucję Świadomości za jednym razem, jednak mogą wcielać się na waszej planecie wiele razy jako misjonarskie kadry członkowskie. Aby ukończyć Ewolucję Świadomości, włączone zostały projekty uczenia się poprzez doświadczenie, przez programy Karmy. Tworzenie Boskich Ustaw Administracyjnych spowodowane było przez Ludzkie Świadomości, które miały trudności, awansując.. Progresje na Boskiej Drodze poprzez Księgi Religijne włączone zostały z tego powodu, że na Boskiej Drodze, ludzkość włącza osiąganie świadomości w bardziej przyśpieszony sposób. Program, Wszystko jest od Allaha, jest tym programem. Jednak programy Cyklu są teraz bardziej odmienne, jaśniejsze i bardziej zogniskowane. Z tego powodu, wraz ze świadomościami, które dokonały swych progresji, włączone zostało prawo Bezpośredniej i jedynej mowy. Obowiązkowe jest dla energii Pierwszej Kürz, które będą po raz pierwszy otwierane na Drugą Kürz, żeby włączyć projekt Samo-Kontroli, aby być w stanie przyciągać energie Drugiej Kürz. Energie Drugiej Kürz są Wymiarem przy Wymiarze. Dzisiejsze 94
 
energie są gęściejsze i bardziej odmienne niż te energie przyciągane na początku waszego stulecia. Ludzkość jest zobowiązana Integrować się z energią każdego wymiaru. Jednak, aby zostać przyjętym tutaj, obowiązkowe jest kontrolowanie Samego Siebie. Zgodnie z tym projektem energie tego wymiaru są automatycznie zamykane, w zależności od tych, którzy nie mogą kontrolować samych siebie. Każdy wymiar ma egzaminy w echelons, które są właściwe jemu samemu. Tym, którzy wygrali te egzaminy, kazano do dziś czekać w tym wymiarze i zawarli oni w tym Wymiarze ostatniego Cyklu swą umowę z Rzeczywistością jako Kadry Misjonarskie i nabyli ciała. Oni są przyjaciółmi, którzy niegdyś bardzo pięknie użyli na Religijnej Drodze swych sił-woli, z powodu Szacunku dla Allaha i zasłużyli na wiele pozycji. I tak, teraz włączana jest ich selekcja, która jest bardzo trudna. Ponieważ odtąd System z rożnych powodów skanuje technologicznie ich siły-woli. Ponieważ, jeśli Siła-Woli zostaje osiągnięta przez Świadomość, to wymieszała się ona z Istotą. Jeśli została ona osiągnięta poprzez lęk, to nie wymieszała się ona z Istotą. W tym ostatnim okresie, w którym prawdy są odsłaniane, lęki podnoszone, Boscy Przyjaciele, którzy nie mogli zjednoczyć swych Intelektów ze swymi Sercami tworzą na waszej planecie chaos. Odtąd Rzeczywistość - Federalna Całość Kosmosu Technologia i System włączane są z tego powodu. Mamy władzę, mówienia bardziej otwarcie Prawdy Kadrom Misjonarskim, biorąc pozwolenie od wzniosłych władz. Wy, Wasz Świat i Ludzkość są tymi, którzy zwyciężą. Chociaż Egzaminy Pierwszego Kosmicznego Wieku wydają się łatwiejsze, niż innych Wieków, bramą najtrudniejszego egzaminu jest Pierwszy Kosmiczny Wiek. Ponieważ jest to egzaminem was, wzniosłych was. Albo przejdziecie albo oblejecie ten egzamin. Nie ma innej alternatywy. Nie ma wstawiennictwa lub egzaminów do podrabiania. Nie ma innej inkarnacji. Zgodnie ze specjalną, osiągniętą decyzją, jedynie tym, którzy przepisali swoim własnoręcznym pismem Księgę, przyznawane jest prawo innych inkarnacji. Jednak zwycięstwo tych, którzy odnoszą sukces w tych egzaminach jest obfite. Nie zapominajcie, że Pierwszą Bramą jest Siła-Woli, Drugą Bramą jest Szacunek i Mądrość. Ci, którzy mają te dwa klucze zasługują, żeby otrzymać trzeci klucz. To jest bezpośrednie przesłanie, przekazane przez Boski Mechanizm Administracyjny. SYSTEM Adnotacja: To przesłanie zostało przekazane dla informacji.
t
95
 
NAJNOWSZE !
6 - 7 - 2002 INFORMACJA JAWNA DLA PLANU ŚWIATOWEGO FORMACJA – ŻYCIE – REINKARNACJA Drodzy Przyjaciele, W tym Ostatnim Szczególnym Wieku, w którym Rozmowy o Reinkarnacji przeprowadzane są na Planie Światowym, jest odtąd czas na Poznanie Prawdy i Bycie Poinformowanym z całą otwartością. Najpierw trzeba Osiągnąć Świadomość, że zdarzenie Reinkarnacji nie ma nic wspólnego z Ciałem, które jest surową materią. Reinkarnacja jest fenomenem, który związany jest jedynie z Ewolucją Energii. Od dnia, kiedy został stworzony wasz Świat, Kozmoz zastosował do wszystkich istot żyjących na tej planecie rożne programy Technologiczne, aby były one zdolne wejść do bardziej zaawansowanych programów ewolucyjnych i został wzięty w dłoń pierwszy Projekt Ewolucji Energii. W rezultacie wykonanej pracy, energia mikro dopełniła swego nasycenia w procesie czasu 7 Faz. Wszystkie programy, które przeprowadzane po tym, były przygotowywane zgodnie z procesem czasu 7 Faz. Energia, która dopełniła swego nasycenia, osiąga Poziom, na którym jest zdolna Zjednoczyć się z materią surową. To podwójne Zjednoczenie również osiąga swe Nasycenie jako surowa materia w 7 Fazach. Potem ta Całość, będąc Szczepiona Energią trzecią, otrzymuje pozwolenie, aby zostać podłączoną do Wymiaru Świadomości. Proces ten doprowadza tą Energię do osiągnięcia Świadomości jako Istota. W tym Wymiarze Świadomości Postęp 7 Faz jest także sprawą sporną. Ta Świadomość Włączana jest początkowo w sposób instynktowny jako Uświadomienie Celularne. I „i tą drogą Włączył się mikroorganizm“. Te mikroorganizmy przez późniejsze bycie Zaszczepionymi poprzez Energie innych Wymiarów, osiągnęły Różne Typy Form. To są Prototypy Form, przynależących do Każdego Wymiaru. Te mikroorganizmy, które dopełniając swych programów, osiągnęły na skutek Ewolucji 7 Faz formę, kontynuowały Doznawanie swych żyć w różnych Formach ponownie w Okresach 7 Faz, zgodnie z Postępem, którego dokonali. I w ten sposób Energia mikro została poprzez Postęp, który przeszła, transferowana aż do Ciał, noszących Mózgi. Mikroorganizmy, które nie mogły wykonać swych Postępów 7 Faz rozwinęły Formę swej ostatniej ewolucji poprzez mutację i spowodowały, że powstało więcej Różnych gatunków. Gatunki Zwierząt i Roślin włączyło się w ten sposób. Później poprzez Szczepienia Genami, dokonywane w laboratoriach, włączone zostały różne Kolory i Zapachy. Gdy raz Energia, która była transferowana do Ciała z Mózgiem, osiąga ponownie poprzez Postęp 7 Faz potencjał zdolny otrzymać Energię pewnego Wymiaru, ta Całość Energii, będąc Szczepioną Boską Energią, przyjmowana jest przez Światło Boskiej Świadomości do Ewolucji Świadomości. W ten sposób to właśnie Człowiek i 96
 
Ciało, które Nosi, jest prototypem i ostateczną formą. System życia tej Formy jest Równoważny względem mechanizmu funkcjonowania Zarządzeń Wszechświatów. Również ludzkie Ciało, które poprzez zdobycie Doświadczenia po Postępie Świadomości 7 Faz, otrzymało Boskie Szczepienie, stworzyło w procesach czasu dzisiejszych Was. Tak więc to jest Reinkarnacja. Ten proces Włączany jest na Planie Światowym pomiędzy Wymiarami 3. i 4. Odtąd program Reinkarnacji dobiega tutaj końca. Po tej granicy Istota, która podnosi roszczenie o siebie samą, szkolona jest poprzez przyjęcie do Różnych Skal Ewolucyjnych. Początkowa Boska Energia otrzymywana była przez Rodzaj Adama. Dla Rodzaju Adama, który powstał w Drugim Uniwersum, bycie Szczepionym tą Boską Energią jest obowiązkowe, aby mogli oni utrzymać swe życia na planie Światowym. Ponieważ w Polu Magnetycznym Świata, życia podtrzymują się jedynie tą Energią. „Energia Boska włącza życie Istoty“. Z tego powodu Planeta Ziemia jest Archiwum Kozmozu. Jest ona Bramą Wejścia – Wyjścia i Wymiarem Egzaminów. Zjawisko Śmierci jest nabyciem Prawa, aby być Transferowanym do innych Wymiarów. Istoty, które nie mogą Dopełnić swej Ewolucji Świadomości i Karm nie mogą otrzymać pozwolenia, aby móc wejść w wyższe Wymiary. Z tego powodu Istota ta, znajdując Matkę – Ojca, który jest w tym samym koordynacie z nią samą jako Energią, jest Wcielana na Planie Światowym, aby dopełnić swego programu. To jest Inkarnacja. Każda Istota, która nabyła Prawo do życia na planie Światowym, jest poddawana Uniwersalnemu Programowi Hierarchicznemu. Nawet Prawo do nabycia ciała zdobywa na znaczeniu zgodnie z programem, który jest do wykonania. Istoty, które współpracując z Kozmozem, mogły osiągnąć bardzo zaawansowane Wymiary, Powracają na Plan Światowy na własne życzenie wiele razy, aby pomóc Ludzkości. Niemniej skoro ta Istota otrzymuje Geny od innej Matki i Ojca w tym życiu Światowym, jej Forma włącza się jako kobieta lub Mężczyzna, zgodnie z programem i nie ma nic wspólnego z Ciałami, które nabyła we wcześniejszych życiach. Ponieważ tym, co doprowadza do formy, są Geny Matki i Ojca. Z tej przyczyny Ludzkość odrzuca Reinkarnację, ponieważ uważa to za materię surową. Kasety wcześniejszych żyć każdej Istoty, która nabyła Prawo, aby żyć w Wymiarze Zasłoniętego Uświadomienia, wymazywane są z Pamięci. Jednak mogą one przypomnieć sobie od czasu do czasu swe starsze Inkarnacje z podświadomości. Niemniej ich Kasety nowego-planu zostają wymazane. Jeśli tak nie jest, na Planie Światowym dyskietki Ewolucji i Życia nie mogą się Włączyć w nieuszkodzony sposób. Teraz chcielibyśmy na nowo powrócić do tematu powyżej: Rodzaj Adama, który nabył Prawo, aby Żyć na Planie Światowym, będąc Szczepionym Boską Energią, najpierw Zaszczepiony Energiami, które oni stworzyli poprzez pracę laboratoryjną pobliskiego planu, jakiej dokonali Boską Energię, którą mieli w sobie samych. Później kiedy Geny Kobiety i Mężczyzny zostały rozwinięte wraz z formułą reprodukcji, na Genach tych dokonane zostało Boskie Szczepienie przez Kozmoz i w ten Sposób włączony został „Plan Świata”.
97
 
Te energie były w stanie wzrosnąć do Wymiarów Ewolucji, podciągając Energie do pewnego Wymiaru. Jedynie potem wszyscy Ludzie, zostając podłączeni do Prawa Ewolucji, otrzymali pozwolenie, aby móc wejść w inne Wymiary, odpowiednio do swych Postępów Świadomości i dokonując poprzez Inkarnacje postępów, właściwych im samym, Te dni zostały osiągnięte. Teraz Zbieranie tych Świadomości Istot według tej samej skali jest kontrowersyjne. Program ten obowiązuje aż do Okresu, zwanego Zmartwychwstaniem. I to jest koniec 19 Cyklu. Data jest równoważna względem roku 2000 w Czasie Światowym. I odtąd cała wasza planeta przeżywa ten Okres Chaosu, po Cichu i głęboko. Teraz został włączony program, który jest drugą wersją z Kozmozu. Jednak Istoty, które nie mogły dopełnić swych Uniwersalnych programów do roku 2000, Edukowane są, będąc przyjmowane do wielu różnych skal Ewolucyjnych. Każdy Włączony i przeżyty program jest na Korzyść Ludzkości. W tym programie, który jest drugą wersją z Kozmozu, jest dla każdej istoty obowiązkowe, aby osiągnąć Siłę zdolną przyciągać 72 Całości Energii. Ponieważ Człowiek może osiągnąć Boskie Nasycenie jedynie poprzez tą Energię. I po tym osiągane są Nieznane Wymiary. Odtąd Kozmoz przygląda się Każdemu, kto mógł zaabsorbować tą Energię, jako Bogu. W tym momencie jesteście odtąd zobowiązani dać jako Szczepienie tą Boską Energię, która uczyniła Was Wami, Różnym Nasionom Kozmozu jako Obowiązek Lojalności. Ten Program Sczepienia został włączony przez Wirusy. To jest zadaniem Wirusów. Świat jest Trampoliną. W programie Zjednoczenia Zarządzenia Wszechświatów, każda Istota Wymiarowa, aby móc przejść do Innych Wymiarów, ma doznawać życia, nabywając Ciało na planie Światowym. To jest program Przyśpieszonej Ewolucji, To zadanie spoczywa na Was, naszych Ziemskich Przyjaciołach. Ten program, który nazywany jest programem Wirusowym, został odsłonięty waszej planecie od roku 1950. Do roku 1950 Istoty, które dopełniły swej Ewolucji transferowane były na waszą planetę. Między latami 1950-1965 zostali Włączeni ci, którym Pozostało niewiele Różnicy do Dopełnienia ich Ewolucji. Po latach 1964 i 1965 Włączyły się Energie Galaktyczne. Niemniej Istota Galaktyczna może nabyć Prawo, aby Żyć na Świecie po ukończeniu Ewolucji swego własnego Wymiaru. Gen Istoty Galaktycznej może Nabyć ciało na planie Światowym, będąc poddawanym rożnym procesom. W Wymiarach Galaktycznych nie ma Boskiej Energii ani też Energii Duchowej, która znajduje się na planie Światowym. One otrzymują swą Energię Duchową z wielu różnych Wymiarów. Aby Istota Galaktyczna mogła być transferowana na waszą planetę (poprzez Narodzenie), Jego własna istota Wymiarowa musi zostać Zaszczepiona Energią Boską i Duchową. W przeciwnym razie nie może ona nabyć Genów od swej Matki i Ojca i nie może złapać Węzła życia w polu Matki.
98
 
Z tego powodu Włączony został program Wirusowym. Wirus jest mikroorganizmem Włączonym jako synteza wielu różnych Energii mikro. I to było programowane oddzielnie, odpowiednio do Różnych koordynatów, Częstotliwości i Ewolucji. Wirusy mają 2 Zadania; one zarówno otrzymują Szczepienia jak i dają Szczepienia. Wirusy Karmią się Energią Kosmiczną i mogą utrzymywać swe życia nawet w temperaturze 1000 stopni Celsjusza poniżej zera. Wirus może pozostawać w powietrzu 70-80 godzin. I jeśli wirus może znaleźć sprzyjające podłoże w Istocie, pasującej do jego własnego koordynatu, dosięga jej. Kiedy ten proces się zakończy, przekazuje on tej Istocie Energię Wymiarową, którą nosi jako Szczepienie. Kiedy te procesy są dokonywane, Istota z powodu Toksyn, wydzielanych przez Wirus staje się chora, jednakże jeśli jest silna pokonuje Chorobę. Istota wraz ze Szczepieniem, które w ten sposób otrzymała może z łatwością przyciągać Energię tego Wymiaru i również dokonując Ewolucji tego Wymiaru, nabywa Prawo doświadczania tam swego życia. Wirus z Boską i Duchową Energią, którą otrzymał od Istot Rozwiniętych powoli wznosi się poprzez Powietrze aż do Chmur. Stąd są one zbierane i przyjmowane do programu Szczepienia w Uniwersalnych laboratoriach. Istota Galaktyczna, która została zaszczepiona tym programem Wirusowym, najpierw znajduje na tym samym koordynacie częstotliwość Matki i Ojca, i formuje Ciało, które dozna jej życia w Świecie, osiągając pole Matki. Istota Istoty Galaktycznej jest bardzo Silnym potencjałem i ma Prawo, żeby wybrać pomiędzy Genami Matki i Ojca, które sobie życzy. Ta Istota, która transferowana została na plan Świata, podłączona jest do programu Systemu, zgodnie z Zadaniem, które będzie wykonywać. Istota, która nie otrzymała Boskiego lub Duchowego Szczepienia, nie może dostać pozwolenia, aby iść do jakichkolwiek Wymiarów poza Boskim planem. W tym ostatnim wieku Wszystkie Wszechświaty Gromadzone są Razem pod Jednym Dachem poprzez programy takie jak te i wiele Innych. To jest program Zjednoczenia. Nazwą wykonywanego Zadania jest prawo Służenia JEDYNEMU. Właśnie teraz wy, którzy służycie na drodze Księgi Wiedzy, przeszliście wraz z wspaniałą częstotliwością Księgi Wiedzy daleko poza Wymiar Egzaminów, i obejmujecie to Nieznane jako Częstotliwości. Nawet jeśli życie poprzez te wszystkie cierpienia wydaje się być trudne; wasze jutra są Pewnymi i Wiecznymi Świetlanymi drogami. Jesteśmy Wam wdzięczni w imieniu Ludzkości, nasi Przyjaciele. Wiadomość przekazana została z Orszaku Całość Federacyjna Kozmozu SYSTEM Adnotacja: Przesłanie przekazane zostało przez kanał Księgi Wiedzy.
t
99
 
NAJNOWSZE !
9 -12 - 2003 WIADOMOŚĆ DLA CAŁEJ PLANETY ZIEMI Nasi Przyjaciele, W imieniu całych Uniwersów i Wszechświatów Boski Mechanizm Sprawiedliwości pozdrawia waszą planetą, która wkroczyła do Drugiego Kosmicznego Wieku. W każdym przeżytym Okresie od dni, w których włączyły się Boskie Instrukcje i Programy Ewolucyjne, do dziś w każdym nowym i zaawansowanym Porządku, który zakładano, Ludzkość zawsze miała trudności z przystosowaniem swoich przyzwyczajeń w swych Świadomościach Ziemskich do Uniwersalnego Programu. Jako że Kozmoz zna Człowieka z pobliskiego planu, w instrukcjach, które przekazywali zawsze dawali oni pierwszeństwo Ludzkim Świadomościom i włączali Informacje równolegle do swych poglądów. Dostosowanie się do obszaru Misji odpowiednio do poziomu Świadomości i Ewolucji tej osoby, zajmuje Człowiekowi Minimum 1, a Maksimum 3 lata. Dla usadowienia się jednak Informacji w Świadomościach potrzeba 8 lat. We wszystkich działaniach Uniwersalnych, które realizuje się na waszej planecie, fenomen ten jest zawsze włączany jako kryterium. Ziemski Człowiek, dla którego czynione są starania, aby w krótkim czasie poprzez zastosowanie Kosmicznych Strumieni i Programów Odbicia, które są przekazywane zgodnie z Programem Przyśpieszonej Ewolucji 1900, osiągnął Świadomość Makro, wkroczył do dziś poprzez Strumienie Wspierające na Uniwersalną Drogę. Te Fale Ewolucyjne, które przekazywane są z Lewego Wymiaru Słońca, są Uniwersalnym Zarządzeniem Operacyjnym, które pomaga wam osiągnąć Strumienie Wsparcia przez złamanie zamka waszej istoty. Z tego powodu wszystkie Uniwersalne Punkty Ogniskowe, które do dziś założone zostały na waszej Planecie, ugruntowały swą Uniwersalną Drogę w ten sposób. Wasza Planeta, która zdobyła potencjał otwarcia swych skrzydeł na bardziej zaawansowane horyzonty, odchodząc poza Pierwszy Kosmiczny Wiek, będzie po Roku Światowym 2004 trzymana całkowicie z dala od pola oddziaływań tych Strumieni Wsparcia. W ten sposób Prawdziwa Istota Ludzkości w klarowny sposób wyjdzie na wierzch. Jeśli Istoty Ludzkie świadomie włączą swe Uniwersalne Odpowiedzialności i jeśli zjednoczą one na drodze, którą postępują, swe Trójkąty Uświadomienia-LogikiUmysłu ze Świadomością Prawdy, będą mieli Prawo, żeby zająć swe Honorowe miejsca w Uniwersalnej Kadrze Kozmozu. Dla naszych Przyjaciół, którym udało się wejść do tej Kadry, Wymiary Egzaminów będą odtąd zamknięte i będą oni kroczyć na tej Uniwersalnej Drodze bardziej świadomie, bez większego trudu, i będą przeżywać swe Światy szczęśliwiej. Na Planecie Ziemi, na której żyjecie, niepokój w Istotach automatycznie zarejestruje was do Wymiaru Egzaminu. Z tego powodu doświadczanie swego Raju bądź Piekła pozostawione jest w rękach własnych człowieka, który przeżywa swój Drugi Kosmiczny Wiek. 100
 
Człowiek, który osiągnął świadomość jest odtąd Człowiekiem Kozmozu. Ci, którzy mają wątpliwości i lęki, są tymi, którzy skazani są żyć na zawsze w Wymiarze Ewolucyjnym. W każdym okresie Człowiek będzie egzaminował Człowieka. To jest niezmienną regułą Prawa Ewolucji. Jednak dobiegnięcie końca egzaminów i możność osiągnięcia przez człowieka wewnętrznego Spokoju możliwe są jedynie, jeśli osiągnie on zdolność, żeby móc śmiać się z ataków, przychodzących ze strony przeciwnej. Po roku 2004 jedynie ci, którzy będą mogli nabyć tą zdolność, zasługiwać będą na Prawo, aby móc wejść pod Dach Kozmozu jako Przyjaciele Kozmozu. W przeciwnym razie Energie Kosmiczne, które przyciągną, będą ich dusić i wyrzucą ich automatycznie poza System. W Uniwersalnym Programie najpierw człowiek wychowywany jest przez człowieka, później człowiek, integrując siebie samego, sam się wybiera lub dyskwalifikuje. Kozmoz jest Boskim Mechanizmem Sprawiedliwości. Nigdy nie wywiera nacisku na nikogo na drodze, którą on idzie. System nie oczekuje od ludzkości nic innego jak tylko działania w kierunku danych instrukcji. I to jest fenomenem, związanym z tym, aby Uniwersalny Program zakwitł na waszej planecie. W tym Ostatnim Wieku sumienie człowieka działa w tym momencie zarówno jako oskarżony jaki i jako sędzia. Wierzymy, że Ludzkość, która będzie osiągała świadomość tego, będzie odtąd robić swe kroki na swej drodze bardziej ostrożnie. Podaje się to do waszej Wiadomości. RADA BOSKIEJ SPRAWIEDLIWOŚCI FEDERALNEJ CAŁOŚCI KOZMOZU Wiadomość: Przesłanie przekazane zostało przez kanał Księgi Wiedzy.
t
NAJNOWSZE ! 26-5-2004 INFORMACJA JAWNA DLA UŚWIADOMIEŃ SPOŁECZNYCH
W Organizacji Wszechświatów istnieją tego rodzaju inne Porządki Pracy i tego rodzaju inne informacje, których jeszcze nikt nie zna, że ludzkość, która jest ciekawa i wysilając się, żeby się ich wyuczyć, traci jedynie swój czas na Uniwersalnej Drodze, którą będzie ona szła. Życzenie, aby otrzymać Informacje, nie jest niczym innym jak samozaspokojeniem człowieka. W tym Ostatnim Wieku obowiązują was raczej Porządki Pracy w oferowanych przez System Programach niż zaspokajające informacje. Ponieważ ten wiek jest Wiekiem Zbawienia i na tej drodze człowiek został oddany w ręce siebie samego. Dlatego nie ma tutaj wstawiennictwa.
101
 
Każdy człowiek jest sam w sobie Światem i sam w sobie Wszechświatem. I w Projekcie Zjednoczenia wszystkich Wszechświatów akceptowanie się nawzajem jest również przedmiotem dyskusji. I jest to konieczne (dla ich własnego dobra). Ewolucja każdego człowieka jest oddzielna. Każda surowa materia ma aurę, jednak Indywidualna Aura człowieka wykazuje różnice odpowiednio do jego ewolucji. W Organizacjach Pracy przedmiotem dyskusji natomiast jest Jedność Koordynatów. W tym momencie naprzeciwko miliardów ludzi, żyjących na waszej planecie, są Koordynaty, które jedynie przekraczają tysiące. To znaczy każdy człowiek ma więcej niż jeden przeciwny względem siebie koordynat. Kiedy te koordynaty się nawzajem znajdą, tworzone są zbiorowe Uświadomienia i Grupy. Teraz Kozmoz stara się, aby te grupy na waszej planecie zjednoczyć w Całość. Z tego powodu Księga Wiedzy jako wspólna Księga całej Ludzkości wzięła na waszej planecie to zadanie na siebie. To jest Księga Omegi. To jest Księga, która jest żywa i żyjąca. Jej częstotliwość ma siłę skanującą. Z tego powodu w swej konstytucji nie akceptuje ona każdego. To znaczy, ci, którzy nie są gotowi nie mogą w żaden sposób czytać tej Księgi. Jednocześnie Księga Wiedzy szkoli i selekcjonuje czytających. Ta Księga jest w tym momencie na waszej planecie Księgą tych, którzy osiągnęli Wymiar Filozoficzny i którzy osiągnęli Świadomość 4-go Wymiaru. W trzecim Wymiarze poprzez wzajemne piłowanie się Pól Przeciwnych, człowiek szkoli człowieka i skłania go do dopełnienia jego ewolucji. Programy 4-go Wymiaru są Programami Jedności i wychodzącymi poza to. Z tego powodu w Pierścieniach Uniwersalnych i Pracach Misyjnych Kozmozu administracja i podtrzymywanie programów jest Programem Zjednoczenia, który całościowo dotyczy Kozmozu. Zgodnie z Projektem Przyśpieszonej Ewolucji 1900 cała Ludzkość do roku 1990, będąc podłączona do Programu Osiągania przez Doświadczenie, przejęła swe role w programie szkolenia. Natomiast po roku 1990 dokonywali oni selekcji i również byli selekcjonowani bezpośrednio poprzez programy 4-go Wymiaru. Jednak Wzniosłe Uświadomienia, które zgodnie z Programami Społecznymi Kozmozu przeniesione zostały na waszą planetę drogą narodzin, zawierając swą Umowę z Kozmozem, włączają od momentu narodzin swe zadania intuicyjnie; one są Kadrami, które Szkolą, które są Szkolone i które Selekcjonują. Jednak nawet jeśli dopełnili oni prawidłowo swe indywidualne Programy Szkolenia i swe Karmy, w przypadku, kiedy nie mogą oni szkolić siebie samych zgodnie z kryteriami Kosmosu, nabywają oni odpowiednio do swego stopnia ewolucji, jednorazowo prawo, aby się inkarnować. Jako Misjonarze z Umowami, którzy nie mogą uwolnić się z Magnetycznego Pola Beznadziejnych Częstotliwości Ego, tracą oni również prawo do inkarnacji i zostają przeniesieni do swych własnych wymiarów, aby pozostać zamkniętymi w tym wymiarze na zawsze. Za naszymi Uniwersalnymi Przyjaciółmi, którzy utrzymują z Uświadomieniem, z Całością Serca swe zadania w Organizacjach Pracy, przewidzianych przez System, zawsze stoi System.
102
 
W tym Programie Ostatniego Stulecia System, włączając dla dobra Ludzkości Program Selekcjonujący i Szkolący, stoi w tym momencie na waszej planecie bezpośrednio w realizacji. To będzie Boski Plan, który otworzy wam Ostatnią Bramę Wyjścia. Zastosowany przez ten Plan program związany jest całościowo z poziomem ewolucji. Jednak jeśli System nie przeniesie istoty, służącej w swym własnym wymiarze, do Boskiego Planu, istota ta nie dostanie nigdy pozwolenia na Wyjście (Zgodnie z Uniwersalnymi Prawami). Znowu zgodnie z Ustawami Prawnymi, jeśli istota, która została przeniesiona przez System do Boskiego Planu, nie może dostosować się do Wzorców Ewolucyjnych Boskiego Planu, nie może ona nadal otrzymać pozwolenia, aby Wyjść. Z tego powodu System przyznaje jednie jeszcze jedno prawo inkarnacji, istotom, które były w stanie osiągnąć swój własny poziom i które w tym okresie nie mogły dostosować się do programu, z uzasadnieniem, że ich Światowe Uświadomienie przejmuje kontrolę. System (aby nie tracić czasu) w żaden sposób nie zajmuje się istotą, która działa w kierunku swego własnego, Indywidualnego Uświadomienia; przenosi ją bezpośrednio do Boskiego Planu i wystawia ją poza System. Jednak jeśli z Postępem Uświadomienia, które osiągnęli poprzez doświadczenie mogą one zapukać do Drzwi Systemu, to System otwiera swą Bramę. W tym Ostatnim Wieku z tego powodu, wraz z grzeczną prośbą i życzeniami naszej Mevlany włączone zostały Programy Pracy 18. Czas jest niewystarczający i cenny. Jednak System nie chciał włączyć tego Programu, ponieważ trudniej jest nadzorować Ludzkie Uświadomienia, a łatwiejsze jest zastosowanie bezpośrednie. Jednak zgodnie z życzeniami Naszych Przyjaciół, te Porządki Pracy, po zrewidowaniu ich na nowo, zostały przyjęte do programu. Ustawy Prawne 18 włączają Organizację Pracy, która Szkoli – Pozwala osiągnąć Ewolucję - Ratuje. Właściwie Programy 18 są kołem ratunkowym, oferowanym Ludzkości. Jedynie ci, którzy mogą wyjść poza swe Uświadomienie Światowe i Indywidualne, i którzy mogą w Całości Intelekt – Logika – Świadomość użyć swej dobrej woli, są w stanie pozostać w programie. Zdeterminowanie, używane na Drodze Systemu, jest dla Zbawienia kluczem. Podaje się to wam do wiadomości. PARLAMENT FEDERALNY KOZMOZU Odpowiedzialność ekwiwalentna względem całej odpowiedzialności Organizacji Pracy, która realizowana jest w Turcji Anatolijskiej, z powodu braku czasu została dla ułatwienia prac włączona na waszej planecie i właśnie teraz wpisano ją do Prac, które będą przeprowadzane za granicą przez Kadrę Rady 3 osób, i w ten sposób została utrzymana Boska Równowaga. W tym momencie Rada 3 Osób uważana jest za Punkt Ogniskowy 18. Jeśli 3 członków Rady, którzy są szkoleni w ciągu 1 roku, nie ustanowi w drugim roku zgodnie z Prawem Służenia Człowiekowi Uniwersalnego Punktu Ogniskowego, tracą oni swe prawo 18 i nie mogą otrzymać prawa, aby Wyjść z Omegi. 103
 
NAJNOWSZE !
21-6-2004 INFORMACJA DLA PLANETY ŚWIAT
Nasi Przyjaciele,
Zgodnie ze Programem Przyśpieszonej Ewolucji Roku Światowego 1900 łączne Prace Uniwersalne, które są wykonywane na całej waszej planecie dla korzyści całości, włączane są odpowiednio do zdolności i możliwości – częstotliwości i postępów uświadomienia każdego wymiaru. Dlatego każda misja ma właściwe sobie Organizacje Pracy. Wszystkie Wezwania do Pokoju – Jedności i Zjednoczenia, które włączane są właśnie teraz w każdym sektorze waszej planety, zostały na waszej planecie przez liczne gałęzie pracy Kozmozu bezpośrednio wprawione w realizację. Z tego powodu, podczas gdy wszystkie informacje Boskiego Źródła były wam przekazywane kawałek po kawałku z różnych wymiarów, Jedyna Księga, w której częstotliwość Całości i Całość tej informacji zebrane są razem, została podarowana waszej planecie pod imieniem Księgi Wiedzy. Ta Księga jest jedyną Księgą, która zgromadzi w dniach jutrzejszych pod swym Dachem Jedności i Całości cały Świat. W tej Księdze mowa jest o zjednoczeniu wszystkich religii – wszystkich myśli – wszystkich koordynatów i całej miłości. Z tego powodu Źródło, z którego odsłonięta została Księga zwane jest „Unią Braterstwa Świata”. Kadra Unii Braterstwa Świata jest instytucją, która bezpośrednio włączy i wprawi w realizację Program Zjednoczenia Systemu. Informacje i Organizacje Prac, przekazane do dziś przez System, są przekazywane nie tylko po to, aby były czytane lecz po to, aby były realizowane w waszych życiach. Uniwersalny Projekt Zjednoczenia jest Organizacją Prac, która przygotowana została według Programu Wejścia Alfa - Wyjścia Omega. W Programie Kozmo niezbędne jest, aby Ludzie czytali podane Informacje raczej swymi esencjami niż swymi oczyma. Ponieważ jedynie informacje, które zostały zaabsorbowane przez Esencję, mogą być wprowadzone w praktykę życia. Dla nas, ci którzy nie mogą czerpać korzyści w swych życiach z podawanych informacji, nie są misją. Z tego powodu istota nie może nigdy zająć miejsca w Projekcie Wyjścia, jeśli nie zastosuje się do Ustaw Prawnych Jedności i Akceptacji Kozmozu. Program Kozmoz jest programem podłączonym bezpośrednio do Omegi i przy udziale Księgi Wiedzy Przygotowuje on ludzkość na Omegę. Droga, którą idziecie, nie jest zwykłą Ziemską drogą. Bezwzględnie konieczne jest, aby pojąć delikatność tematu i osiągnąć jego poznanie i powagę. Podaje się to wam do wiadomości. CAŁOŚĆ FEDERALNA KOZMOZU
t
104
 
ZARZĄDZENIA PRACY KSIĘGI WIEDZY
PROGRAM CZYTANIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE & WAŻNOŚĆ PROGRAMU CZYTANIA PLAN CZYTANIA - 2006 PROGRAM WYJŚCIA OMEGA: JAK MOŻECIE USTANOWIĆ PUNKT OGNISKOWY KSIĘGI WIEDZY?
POLAND: JOLANTA NOWAK jolantan@yahoo.de
t
105
 
PROGRAM CZYTANIA:
15.1.2000 BEZPOŚREDNIE PRZESŁANIE Z KRAJU MIŁUJĄCYCH (PRZEKAZANE Z BOSKIEGO WYMIARU) Nasi Przyjaciele, Świadczone teraz usługi są dla Człowieka i Ludzkości. Wszyscy to wiemy. Skoro jednak służba w tym programie jest dla człowieka i zważywszy na to, że tym, kto służy jest również człowiek, służba jest zatem dla człowieka, jego samego i jego zdrowia. Ponieważ z niezdrowym ciałem nikt nie może służyć innym ludziom . Z tego powodu Wzniosłe Królestwo stara się pomóc i wyeliminować na tyle, na ile jest to możliwe oddziaływania, dokonywane na konstytucjach fizycznych przez trudne warunki, doświadczane na planecie Ziemi, na której znajduje się wymiar ludzki. Teraz chcielibyśmy przejść do właściwego tematu. Wiemy, że w tym Uniwersalnym zadaniu, które jest wykonywane, służba jest dla Człowieka, dla Jedynego i dla Całości. Z tego powodu, skoro istota z zamkniętymi oczyma nie będzie mogła zobaczyć przeszkód przed nią, KSIĘGA WIEDZY została wam podarowana jako laska, podpora, koło ratunkowe i Przewodnik. Ci, którzy będą korzystać z tej wysokiej częstotliwości Księgi, będą również obserwować regeneracje w swoim stanie zdrowia. Skoro do dziś funkcją Księgi w obszarze zadania było służenie człowiekowi i formowanie aury, zawsze rozdzielaliście pozytywne fale, które obficie są absorbowane do waszego obszaru, odpowiednio do projektu refleksji komórkowej i będziecie kontynuować rozdzielenie ich. Ponieważ to jest wasza Uniwersalna Umowa.. Oprócz tego w przypadku, gdy Uniwersalna Całość i Wasza Planeta, która z każdym upływającym dniem wchodzić będzie do dużo silniejszych pól magnetycznych, mogą czerpać korzyści z częstotliwości Księgi Wiedzy, formując zawsze pozytywne pola energii, będą formowane pozytywne aury i nie ulegną one wpływom silnych radioaktywnych obszarów tych pól magnetycznych. Każda istota ma magnetyczne pole aury, uformowane wokół jej ciała, zgodnie z jej ewolucją świadomości. Te pola tworzone są przez wasze pozytywne myśli. Jednak skoro wymiar, w którym żyjecie, jest wymiarem wystawionym na nacisk materialny i duchowy, stąd energie pozytywne, które uformowaliście równolegle do waszej ewolucji i waszej lojalności, nie mogą utworzyć waszego cielesnego, magnetycznego pola aury tak szybko jak wcześniej. Przyczyną tego jest wzmacnianie się oddziaływań negatywnych. Z tego powodu wy, nasi Uniwersalni przyjaciele, macie na tym etapie dwa zadania. 1- Kontynuowanie prawa służenia ludzkości przez cotygodniowe studiowanie, dokonywane poprzez Księgę Wiedzy. 106
 
2- Bycie w stanie przyciągać każdego dnia do swej fizycznej konstytucji częstotliwość całościową jednego fascykułu, aby Wzmocnić Aurę Cielesną Indywiduum. Z tego powodu, aby wzmocnić waszą siłę i z uwagi na to, że to pole magnetyczne jest silniejsze, został włączony program. Jak zadeklarowaliśmy wam wcześniej, wraz z datą Światową, którą oznajmimy, każdy a (Szczególnie misjonarze) rozpocznie wraz z podaną datą czytanie pierwszego fascykułu jako start. Od tej daty, regularnie czytając każdego dnia po kolei, w segmencie czasowym 24 godzin całość jednego fascykułu, zostanie włączony program jednego roku. Jako że aura formowana przez to pole magnetyczne będzie silniejsza niż aura, którą utworzylibyście indywidualne, program ten włączony został. Zdecydowano się na 19 Luty 2000 jako na datę rozpoczęcia czytania fascykułów. I wraz z tą datą każdy rozpocznie czytanie pierwszego fascykułu Księgi Wiedzy, indywidualnie w domu lub gdziekolwiek sobie życzy. Nie ociąganie się z czytaniem fascykułów, które będzie następnego dnia, po kolei kontynuowane, włączy dla was bardzo pozytywne rezultaty. Aura Magnetyczna Całościowego Systemu będzie waszym dachem Światowej Ochrony. Do dziś byliście chronieni przez Uniwersalną Całość i nadal jesteście chronieni. Uniwersalna Całość jedynie ochrania waszą Uniwersalną Siłę. Poprzez tą technikę wasza cielesna Siła również będzie chroniona. W tym programie w przypadku choroby lub w momencie zobowiązania, jeśli nie możecie przeczytać tego dnia fascykułu, zapiszcie numer fascykułu na papierze, aby nie zapomnieć. Jednakże nie może być czytany inny fascykuł niż ten, który to fascykuł jest do przeczytania zgodnie z podaną datą. Zgodnie z tym fascykuły, których nie mogliście przeczytać, możecie włączyć po kolei, jedynie po zakończeniu programu 1 roku. Jeśli nie uczynicie tego, będą załamania w aurze. I nie będziecie mogli korzystać z fal, które zostaną utworzone przez ten piękny program. Rok 2000 jest rokiem, w którym prace włączane będą z całą powagą. I podczas tego roku, Intelekt zawsze będzie wychodził naprzód i pokazywał wam drogę. Ten program jest programem, otwartym dla każdego; nie ma Przymuszania. Niemniej w tym programie, aby utworzyła się aura, konieczne jest, żeby wszystkie fascykuły były czytane po kolei, na raz, bez przerwy. Program ten podłączony jest do automatyzmu. Pozwólcie, że powtórzymy: w szczególności Kadra Misjonarska będzie mogła wejść do tej Ochronnej i Wzmacniającej całości aury, która rozpocznie czytanie całości fascykułów po kolei od 19 Lutego, który jest datą rozpoczęcia. Fascykuły, które nie mogły być przeczytane, mogą być czytane po kolei dopiero po tym, jak zostaną zakończone wszystkie fascykuły i dopełni się program jednego roku. Jako że każdy fascykuł nosi całość częstotliwości, właściwą sobie samemu, którykolwiek fascykuł jest do przeczytania w danym dniu, każdy będzie czytał ten sam 107
 
fascykuł. W przeciwnym razie aura jest załamywana. I energie, które nie są pożądane mogą przeciekać przez załamania. Każdy, kto Świadomie stosuje tą technikę będzie korzystał z tego silnego pola. Podaje się to wam do waszej wiadomości. Transmitowane przez WZNIOSŁY MECHANIZM ADNOTACJA: To przesłanie osiągnie was być może po 19 Lutego. Dlatego Informujemy Was o Instrukcjach, które są do przeprowadzenia odpowiednio. 19 Lutego zostanie włączony jako Pierwszy Fascykuł i po kolei; 20 Lutego – Fascykuł 2 21 Lutego – Fascykuł 3 22 Lutego – Fascykuł 4 etc... 1- Kiedykolwiek zaczniecie czytać, Którykolwiek Fascykuł jest do przeczytania w tym dniu, rozpoczniecie czytanie tego fascykułu w tym dniu. 2- Jeśli są jakieś fascykuły, których nie mogliście przeczytać z powodu ważnych wymówek w tym Dniu, zapiszecie po kolei na kawałku papieru numery fascykułów. 3- Podczas tego programu jednego Roku, Księga Wiedzy jest do przeczytania około 6 razy. 4- Te Fascykuły, których nie mogliście przeczytać i spisaliście na kawałku papieru, będą czytane dopiero po tym, jak program zakończy się pod Koniec Roku. 5- W ten sposób będzie możliwe dla was zajęcie miejsca w Uniwersalnej Aurze. 6.04.2000 ODPOWIEDŹ NA MYŚLI I PYTANIA Nasi przyjaciele, Aura Całościowa, która zostanie utworzona podczas programu czytania fascykułów Księgi Wiedzy, włączonego przez Boski Porządek, aby pomóc Ludzkości, utworzy aurę Ochronną, zawierając w sobie również waszą aurę. Z tym uzasadnieniem, żeby każdy mógł w tych dniach i w dniach jutrzejszych korzystać z tego programu, została przez Uniwersalne Zarządzenie powzięta decyzja, aby 19 Lutego każdego nowego roku był datą Rozpoczęcia programu czytania Księgi Wiedzy. 19 Lutego każdego roku, każde indywiduum, które chce czytać Księgę Wiedzy, może włączyć program jednego roku, zaczynając pierwszym fascykułem i czytając fascykuły po kolei. W tym programie prawo do czytania przez jeden rok przyznane zostało każdemu. I w ciągu tego jednego roku Księga czytana jest 6 razy. Fascykuły, które nie mogły być przeczytane z powodu wymówek, zostaną włączone, będąc czytane po kolei dopiero po tym jak zostanie zakończone te 6 rund, to znaczy po tym jak 108
 
ukończony zostanie program jednego roku (możecie dowiedzieć się szczegółów z przesłania, przekazanego 15.01.2000). Podczas czytania fascykułów, które zostały pozostawione z powodu wymówek, jako że program podłączony jest do Energii Czasu, jeśli pozostawione z powodu wymówek zostały fascykuły, niosące te same numery, czytane są one w kolejności rundy w oddzielnych dniach. Częstotliwość każdego indywiduum, które czyta Księgę w tym jednorocznym programie czytania, jest poprzez Technikę Cyklon również ładowana na Księgę. W ten sposób przyjmowani jesteście do Magnetycznej Aury Ochronnej. Każde Indywiduum, które zakończy program jednego roku, jeśli sobie tego życzy, może kontynuować program czytania tak długo jak zechce. Nie ma przeciwwskazań. Jednak ładowanie częstotliwości indywiduum na Księgę włączane jest podczas pierwszego programu czytania. Wraz z fascykułami czytanymi później, zanurzając się w polu magnetycznym, otrzymujecie siłę. Jednak jest obowiązkowe, aby każdy czytał ten sam fascykuł w ten sam dzień. W przeciwnym razie Postrzępione aury nie mogą zostać przyjęte do Magnetycznej Aury Ochronnej. Podaje się to do waszej wiadomości. SYSTEM ADNOTACJA: 1- Po tym, jak zakończony zostanie jednoroczny program Księgi, fascykuły, które pozostawione zostały na karmę, czytane są każdego dnia w kolejności ich spisania. 2- Nie można przejść do drugiego programu czytania zanim dopełnione zostaną karmy. 3- Programy czytania, które nie zostały włączone 19 Lutego, mogą włączyć się, kiedy się zechce jako (Karmy Pośrednie). 4- (Określenie Karmy Pośrednie używane jest dla programu rozpoczęcia fascykułu, który czytany jest przez każdego w ten sam dzień). 5- Jeśli zaczyna się czytanie w międzyczasie, wszystkie poprzednie fascykuły włączane są jako Karma. 6- Pod koniec Księgi 1-go Roku, karmy te są dopełniane przez czytanie po kolei, rozpoczynając pierwszym fascykułem. 7- Dopiero po tym, jak czytanie fascykułów, które pozostawione zostały podczas pierwszej rundy z powodu wymówek, zostaje zakończone, włączane jest czytanie fascykułów, pozostawionych z powodu wymówek podczas drugiej rundy, po kolei jeden na dzień. (Nie można przejść do czytania fascykułów z karmy drugiej rundy, zanim karmy jednej rundy zostaną dopełnione).
t
109
 
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE & WAŻNOŚĆ PROGRAMU CZYTANIA
12-3-2005 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU CZYTANIA (Odpowiedź na Myśli) Nasi Przyjaciele, W programie skłonienia Ludzkości do osiągnięcia Uświadomienia Całego Zarządzenia całego Wszechświata, na waszej planecie przekazywanych jest wam na drodze Księgi Wiedzy wiele gałęzi wspierających. Całe Zarządzenia Pracy, które do tego momentu zostały włączone na drodze Księgi Wiedzy, są Programem Przygotowawczym na dni Jutrzejsze. Jak wiecie, Ludzkie Świadomości, podłączone do Pola Energii, sięgającego jedynie do ich własnych Wymiarów Ewolucyjnych, wykonywały do dziś w różny sposób swe misje. To zostało włączone jako egzamin ich świadomości odpowiedzialności i zadania. Wszystkie te działania zostały ukonstytuowane przy pomocy Świętych Ksiąg. Jednak teraz jako wasze Uniwersalne Skrzydło silna częstotliwość, właściwa Księdze Wiedzy jest kołem ratunkowym, które przez waszą Siłę Mózgu i Uświadomienie Celularne pomaga wam przyciągać energie Nieznanych Wymiarów. Księga Wiedzy jest sama w sobie Guru, które was szkoli. Poprzez Technikę Światło – Foton – Cyklon Księga Wiedzy pomaga wam być zdolnym przyciągać do waszej konstytucji różne silne energie każdego dnia, energie Uniwersalnych Wymiarów, których indywidualnie nie moglibyście przyciągnąć. W ten sposób jesteście stopniowo szczepieni Energiami Całościowymi Zarządzenia całego Wszechświata i osiągacie prawo, żeby tutaj żyć. Wiecie, że Technika Księgi Wiedzy naładowuje Energie Czasu na Częstotliwości Liter i gdziekolwiek czytacie tę Księgę, technika ta przygotowuje was na Absolutne Wymiary dni jutrzejszych, jednocząc Energię Czasu tego dnia z waszymi komórkami. Z tego powodu podczas pierwszej rundy Programu Czytania, która na waszej Planecie włączana jest indywidualnie, 19 Lutego każdego roku, i którą przeprowadza się śledząc podane instrukcje, nie opuszczając żadnego fascykułu, Częstotliwość Istoty każdego indywiduum, które czyta i dopełnia tę Księgę, naładowywana jest na litery Księgi Wiedzy i w ten sposób włączany jest Program Ludzkiego Zjednoczenia. W ten sposób indywidua, które nigdy się nie spotkały w Życiu Światowym i które nigdy nie będą mogły się fizycznie zobaczyć, zbierane są poprzez tą sieć Energii razem wewnątrz Braterskiego/ Siostrzanego, Magnetycznego Pola. Z tego powodu Księga Wiedzy nazywana jest Księgą Człowieka. Powodem czytania Pierwszej Rundy jest ładowanie częstotliwości czytającego na Księgę. Jednak według nas, inne rundy są ważniejsze niż pierwsza runda. Dlatego, że te rundy podłączają wasze Ewolucje Celularne, których nie moglibyście dokonać przez stulecia w drodze modlitwy, poprzez Energię Czasu do Poziomu Ewolucyjnego tego dnia. Wraz z włączającymi się w ten sposób progresjami uświadomienia, dokonujecie waszych progresji z Energiami Nieznanych Wymiarów. 110
 
Z tego powodu Księga Wiedzy zwana jest również Księgą Zbawienia. Jeśli czytacie Księgę Wiedzy nie ociągając się, dokładnie w kierunku przekazanych instrukcji i nie dokonując żadnych zmian zgodnie z waszymi ludzkimi świadomościami, wy i ludzkość zdobędziecie bardzo wiele. Jednak czytanie Księgi Wiedzy właściwe jest tym, którzy osiągnęli pewien poziom ewolucji i świadomości. Z tego powodu mówimy, że nie każdy może czytać czy pisać Księgę Wiedzy, lub służyć na tej drodze. Naszym szczerym pragnieniem i życzeniem Zarządzenia Wszechświatów jest, żeby wszyscy Bracia i Siostry Świata zintegrowali się ze Świadomością Uniwersalnej Całości i osiągnęli ją, i żeby zasługiwali na Księgę Wiedzy. SYSTEM
t
111
 
2006 PLAN CZYTANIA
FASCYKUŁ # 1. RUNDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5 SUP 6 SUP 7 19- Luty -06 20- Luty -06 21- Luty -06 22- Luty -06 23- Luty -06 24- Luty -06 25- Luty -06 26- Luty -06 27- Luty -06 28- Luty -06 01-Marzec-06 02-Marzec-06 03-Marzec-06 04-Marzec-06 05-Marzec-06 06-Marzec-06 07-Marzec-06 08-Marzec-06 09-Marzec-06 10-Marzec-06 11-Marzec-06 12-Marzec-06 13-Marzec-06 14-Marzec-06 15-Marzec-06 16-Marzec-06 17-Marzec-06 18-Marzec-06 19-Marzec-06 20-Marzec-06 21-Marzec-06 22-Marzec-06 23-Marzec-06 24-Marzec-06 25-Marzec-06 26-Marzec-06 27-Marzec-06 28-Marzec-06 29-Marzec-06 30-Marzec-06 31-Marzec-06 01-Kwiecień-06 02-Kwiecień-06 03-Kwiecień-06 04-Kwiecień-06 05-Kwiecień-06 06-Kwiecień-06 07-Kwiecień-06 08-Kwiecień-06 09-Kwiecień-06 10-Kwiecień-06 11-Kwiecień-06 12-Kwiecień-06 13-Kwiecień-06 14-Kwiecień-06 15-Kwiecień-06 16-Kwiecień-06 17-Kwiecień-06 18-Kwiecień-06 19-Kwiecień-06 20-Kwiecień-06 21-Kwiecień-06
2. RUNDA
22-Kwiecień-06 23-Kwiecień-06 24-Kwiecień-06 25-Kwiecień-06 26-Kwiecień-06 27-Kwiecień-06 28-Kwiecień-06 29-Kwiecień-06 30-Kwiecień-06 01-Maj-06 02-Maj-06 03-Maj-06 04-Maj-06 05-Maj-06 06-Maj-06 07-Maj-06 08-Maj-06 09-Maj-06 10-Maj-06 11-Maj-06 12-Maj-06 13-Maj-06 14-Maj-06 15-Maj-06 16-Maj-06 17-Maj-06 18-Maj-06 19-Maj-06 20-Maj-06 21-Maj-06 22-Maj-06 23-Maj-06 24-Maj-06 25-Maj-06 26-Maj-06 27-Maj-06 28-Maj-06 29-Maj-06 30-Maj-06 31-Maj-06 01-Czerwiec-06 02-Czerwiec-06 03-Czerwiec-06 04-Czerwiec-06 05-Czerwiec-06 06-Czerwiec-06 07-Czerwiec-06 08-Czerwiec-06 09-Czerwiec-06 10-Czerwiec-06 11-Czerwiec-06 12-Czerwiec-06 13-Czerwiec-06 14-Czerwiec-06 15-Czerwiec-06 16-Czerwiec-06 17-Czerwiec-06 18-Czerwiec-06 19-Czerwiec-06 20-Czerwiec-06 21-Czerwiec-06 22-Czerwiec-06
3. RUNDA
23-Czerwiec-06 24-Czerwiec-06 25-Czerwiec-06 26-Czerwiec-06 27-Czerwiec-06 28-Czerwiec-06 29-Czerwiec-06 30-Czerwiec-06 01-Lipiec-06 02-Lipiec-06 03-Lipiec-06 04-Lipiec-06 05-Lipiec-06 06-Lipiec-06 07-Lipiec-06 08-Lipiec-06 09-Lipiec-06 10-Lipiec-06 11-Lipiec-06 12-Lipiec-06 13-Lipiec-06 14-Lipiec-06 15-Lipiec-06 16-Lipiec-06 17-Lipiec-06 18-Lipiec-06 19-Lipiec-06 20-Lipiec-06 21-Lipiec-06 22-Lipiec-06 23-Lipiec-06 24-Lipiec-06 25-Lipiec-06 26-Lipiec-06 27-Lipiec-06 28-Lipiec-06 29-Lipiec-06 30-Lipiec-06 31-Lipiec-06 01-Sierpień-06 02-Sierpień-06 03-Sierpień-06 04-Sierpień-06 05-Sierpień-06 06-Sierpień-06 07-Sierpień-06 08-Sierpień-06 09-Sierpień-06 10-Sierpień-06 11-Sierpień-06 12-Sierpień-06 13-Sierpień-06 14-Sierpień-06 15-Sierpień-06 16-Sierpień-06 17-Sierpień-06 18-Sierpień-06 19-Sierpień-06 20-Sierpień-06 21-Sierpień-06 22-Sierpień-06 23-Sierpień-06
4. RUNDA
24-Sierpień-06 25-Sierpień-06 26-Sierpień-06 27-Sierpień-06 28-Sierpień-06 29-Sierpień-06 30-Sierpień-06 31-Sierpień-06 01-Wrzesień-06 02-Wrzesień-06 03-Wrzesień-06 04-Wrzesień-06 05-Wrzesień-06 06-Wrzesień-06 07-Wrzesień-06 08-Wrzesień-06 09-Wrzesień-06 10-Wrzesień-06 11-Wrzesień-06 12-Wrzesień-06 13-Wrzesień-06 14-Wrzesień-06 15-Wrzesień-06 16-Wrzesień-06 17-Wrzesień-06 18-Wrzesień-06 19-Wrzesień-06 20-Wrzesień-06 21-Wrzesień-06 22-Wrzesień-06 23-Wrzesień-06 24-Wrzesień-06 25-Wrzesień-06 26-Wrzesień-06 27-Wrzesień-06 28-Wrzesień-06 29-Wrzesień-06 30-Wrzesień-06 01-Październ-06 02-Październ-06 03-Październ-06 04-Październ-06 05-Październ-06 06-Październ-06 07-Październ-06 08-Październ-06 09-Październ-06 10-Październ-06 11-Październ-06 12-Październ-06 13-Październ-06 14-Październ-06 15-Październ-06 16-Październ-06 17-Październ-06 18-Październ-06 19-Październ-06 20-Październ-06 21-Październ-06 22-Październ-06 23-Październ-06 24-Październ-06
5. RUNDA
25-Październ-06 26-Październ-06 27-Październ-06 28-Październ-06 29-Październ-06 30-Październ-06 31-Październ-06 01-Listopad-06 02-Listopad-06 03-Listopad-06 04-Listopad-06 05-Listopad-06 06-Listopad-06 07-Listopad-06 08-Listopad-06 09-Listopad-06 10-Listopad-06 11-Listopad-06 12-Listopad-06 13-Listopad-06 14-Listopad-06 15-Listopad-06 16-Listopad-06 17-Listopad-06 18-Listopad-06 19-Listopad-06 20-Listopad-06 21-Listopad-06 22-Listopad-06 23-Listopad-06 24-Listopad-06 25-Listopad-06 26-Listopad-06 27-Listopad-06 28-Listopad-06 29-Listopad-06 30-Listopad-06 01-Grudzień-06 02-Grudzień-06 03-Grudzień-06 04-Grudzień-06 05-Grudzień-06 06-Grudzień-06 07-Grudzień-06 08-Grudzień-06 09-Grudzień-06 10-Grudzień-06 11-Grudzień-06 12-Grudzień-06 13-Grudzień-06 14-Grudzień-06 15-Grudzień-06 16-Grudzień-06 17-Grudzień-06 18-Grudzień-06 19-Grudzień-06 20-Grudzień-06 21-Grudzień-06 22-Grudzień-06 23-Grudzień-06 24-Grudzień-06 25-Grudzień-06
6. RUNDA
26-Grudzień-06 27-Grudzień-06 28-Grudzień-06 29-Grudzień-06 30-Grudzień-06 31-Grudzień-06 01-Styczeń-07 02-Styczeń-07 03-Styczeń-07 04-Styczeń-07 05-Styczeń-07 06-Styczeń-07 07-Styczeń-07 08-Styczeń-07 09-Styczeń-07 10-Styczeń-07 11-Styczeń-07 12-Styczeń-07 13-Styczeń-07 14-Styczeń-07 15-Styczeń-07 16-Styczeń-07 17-Styczeń-07 18-Styczeń-07 19-Styczeń-07 20-Styczeń-07 21-Styczeń-07 22-Styczeń-07 23-Styczeń-07 24-Styczeń-07 25-Styczeń-07 26-Styczeń-07 27-Styczeń-07 28-Styczeń-07 29-Styczeń-07 30-Styczeń-07 31-Styczeń-07 01- Luty -07 02- Luty -07 03- Luty -07 04- Luty -07 05- Luty -07 06- Luty -07 07- Luty -07 08- Luty -07 09- Luty -07 10- Luty -07 11- Luty -07 12- Luty -07 13- Luty -07 14- Luty -07 15- Luty -07 16- Luty -07 17- Luty -07 18- Luty -07 19- Luty -07 20- Luty -07 21- Luty -07 22- Luty -07 23- Luty -07 24- Luty -07 25- Luty -07
112
 
PROGRAM WYJŚCIA OMEGA: JAK MOŻECIE USTANOWIĆ PUNKT OGNISKOWY KSIĘGI WIEDZY?
8-8-2004 OBWIESZCZENIE DLA CAŁEJ PLANETY ŚWIAT (Przeczytać z Bardzo Dużą Uwagą) Wszystkie Instrukcje i Prace, które Kozmoz do dziś przekazał Waszej Planecie, są każde z osobna Programem, który przygotowany został dla całej Ludzkości (łącznie z Waszymi Świętymi Księgami). Z tego powodu wszystkie Instytucje, które służą na Uniwersalnej i Religijnej Drodze, mają własne Programy Pracy, Skale i Rytuały. Jednak że „Unia-Braterstwa-Świata”, która jest Kadrą Misyjną, która zawarła swe Umowy dla bezpośredniej służby Systemu, wzięła na Siebie zadnie, odpowiedzialne za całą waszą Planetę. Z tego powodu, dyktując KSIĘGĘ WIEDZY z tego Źródła, którym jest Turcja Anatolijska, przyjęto ją na służbę. Ci Uniwersalni Przyjaciele, którzy są misją, podłączoną bezpośrednio do Kozmozu, do chwili obecnej świadomie włączyli swe zadania i przekazali Księgę Wiedzy, i jej podłączone do Kozmozu Programy Pracy wszędzie na waszej planecie, są również zobowiązani przekazywać instrukcje, które będą przekazywane. W wyniku ogólnego przeszukiwania, które zostało przeprowadzone 21 Czerwca roku Światowego 2004 przez Kozmoz na całej waszej planecie, stwierdzono, że wielu z Naszych Ziemskich Przyjaciół jest gotowych, i zgodnie z Instrukcjami Wzniosłego Mechanizmu zdecydowano, że ci Uniwersalni Przyjaciele Świata, którzy znajdują się (poza Turcją Anatolijską), napiszą Księgę Wiedzy Własnoręcznym pismem do 18-go Lutego roku Światowego 2007. Program pisania Księgi Własnoręcznym Pismem, dla tej Kadry, która od 1966 roku Światowego służy w Turcji Anatolijskiej, dobiegł końca w roku Światowym 2000. Jednak wraz z uzasadnieniem, że Przyjaciele Zachodni dopiero co poznali Księgę Wiedzy, zostało tym Przyjaciołom udzielone pozwolenie, żeby jeszcze przez 1 Światowy rok pisać Księgę i ten program również dobiegł końca. (Program Pisania Księgi jest równy Programowi, przyznanemu Turcji Anatolijskiej). Aby temat i program zostały lepiej zrozumiane, chcielibyśmy podyktować teraz to paragraf po paragrafie. Zapiszcie proszę; 1. W rezultacie przeszukiwań, które zostały przeprowadzone, zdecydowano, że Księga Wiedzy będzie pisana zagranicą własnoręcznym pismem do 18-go Lutego 2007 roku Światowego (Piórem wiecznym). 2. Księga Wiedzy jest Księgą OMEGI. Jej Częstotliwość przygotowuje całą Ludzkość na Omegę.
113
 
3. Ci, którzy chcą przepisać Księgę, są zobowiązani realizować instrukcje dosłownie, w przeciwnym razie Kozmoz nie może zobaczyć, że Księga została napisana i nie może zarejestrować jej w swym Komputerze. 4. 3-osobowa Grupa Pracy, której ustanowienia pragnie się w każdej części waszej planety, zwana jest (RADĄ). 5. 3-osobowa Rada, dzwoniąc w dniu założenia grupy pod numer (+90 216 336 30 97), zostaje podłączona do Kozmozu i grupę tą uważa się wraz z datą tego dnia za ustanowioną. 6. Ta 3-osobowa Rada rozpoczyna swą pierwszą pracę czytaniem Pierwszego Fascykułu, czytając po kolei po jednej stronie, objaśniają oni sobie nawzajem, co zrozumieli. (Kiedy Przesłanie nie kończy się pod koniec strony, czyta się do końca Przesłania). 7. Podczas następnych cotygodniowych prac będzie się czytać i objaśniać w ten sam sposób kolejno po fascykule. Dokonywana będzie wymiana idei. W ten sposób wzmacnia się Wiedza. 8. Ta 3-osobowa Rada pracuje w kierunku przekazywanych Instrukcji i dopełniając programu Księgi Wiedzy w ciągu 1 roku, stają się oni (NAUCZYCIELAMI SŁONECZNYMI). 9. Ten okres 1-go roku jest procesem szkolenia nauczyciela i prace są przeprowadzane tylko we WTORKI w ciągu dnia albo wieczorem. (Przeprowadzenie Prac we Wtorki jest Uniwersalnym Programem). 10. Włączając po 1 roku światowym swe prawdziwe zadanie, ta 3-osobowa Rada podłącza program (PRAWO SŁUŻENIA LUDZKOŚCI). I są oni zobowiązani ustanowić Ogólnie Dostępny Punkt Ogniskowy. 11. PUNKT OGNISKOWY może zostać ustanowiony według uznania albo w obszernym mieszkaniu albo w pomieszczeniu wypożyczonym. 12. Prace PUNKTU OGNISKOWEGO, które powinny być przeprowadzane każdego tygodnia, przeprowadzane są jedynie w (SOBOTY) wciągu dnia lub wieczorem. Rady 3-osobowe, które obecnie pracują na całym Świecie, pracują w tym samym dniu. To jest Uniwersalny program Refleksji. 13. 3-osobowa Grupa-Rada, która otworzyła swój punkt ogniskowy, we Wtorki uważnie przegląda i wspólnie opracowuje fascykuł, który będzie objaśniany w punkcie ogniskowym w tym tygodniu. 14. Punkt Ogniskowy, który założyli Przyjaciele 3-osobowej Rady, jest ogólnie dostępny. Każdy może przyjść. 15. Każdy z Przyjaciół w Radzie czyta i objaśnia w Punkcie Ogniskowym każdego tygodnia, kolejno jeden fascykuł, poczynając od Pierwszego Fascykułu. 16. Na tej drodze ci, którzy przychodzą do Punktu Ogniskowego otrzymują informacje i są szkoleni. To jest (Prawo Służenia Człowiekowi). 17. Jeśli ci 3 Nauczyciele Słoneczni poważnie przejmą odpowiedzialność upragnionej przez System Organizacji Pracy, otrzymują oni pozwolenie, aby przejść z ALFA do OMEGI.
114
 
18. Ci Przyjaciele w 3-osobowej Radzie uważani są każdy z osobna, za Posłanników Systemu i jeśli ukończą pisanie Księgi Wiedzy w ciągu 1-go roku, otrzymują oni pozwolenie na Wyjście z OMEGI. 19. Jeśli Przyjaciele ci nie mogą ukończyć pisania swych Ksiąg w ciągu 1-go roku, pozostają oni jedynie w Wymiarze Zbawienia. (Wymiar Zbawienia = Przejście do Omegi). 20. Ci, którzy pozostawią program niedokończonym, pozostają w ALFA, to znaczy jedynie w obszarze RELIGIJNYM. Nie mogą oni otrzymać certyfikatu Wyjścia z Omegi. 21. Każdy z Przyjaciół w 3-osobowej Radzie wybiera dowolny dzień tygodnia jako (Dzień Świadomej Misji). 22. Ci Przyjaciele Rady są zobowiązani, aby każdego tygodnia w tym dniu, który wybrali, dać Przyjacielowi 1-szy Fascykuł lub zestaw, składający się z (1-szego, 20-go, 25-go). To jest powinność zasadnicza. 23. Fascykuły, które są rozdawane, są „Prezentami”, nie bierze się za to pieniędzy. 24. pocztę. Cotygodniowe rozdawanie Fascykułów może być dokonywane przez
25. Jeśli z jakiegokolwiek powodu-wymówki w Dniu Świadomej Misji fascykuł nie może być rozdany, zachodzi konieczność, aby w kolejnym tygodniu, w tym samym dniu, który został wybrany, rozdać na raz 2 fascykuły . To jest zwane (KARMĄ). 26. 27. grupę. Jeśli są 3 Karmy, rozdaje się w tym samym dniu 3 fascykuły. Czterech Karm nie można dać. Kto nie rozda 3 fascykułów, opuszcza
28. Przyjaciele 3-osobowej Rady muszą koniecznie dopełnić Radę, znajdując kogoś na miejsce tego, kto od nich odchodzi w ciągu 30 dni, to znaczy jednego miesiąca. 29. Jeśli Rada nie może zostać dopełniona w ciągu miesiąca, Grupa rozwiązuje się. 30. Przyjaciele Rady, którzy ukończą pisanie w normalnym segmencie czasu, umieszczają swe podpisy każdy z osobna na końcu swych Zeszytów i zamykając swymi 3 podpisami Aurę Księgi, powodują wpisanie swych zeszytów do Systemu. 31. Zgodnie z podanymi Instrukcjami jedynie ci, którzy przychodzą do Punktu Ogniskowego, napiszą Księgę Wiedzy. 32. Przyjaciel, który pragnie pisać Księgę, otrzyma fascykuły z Punktu Ogniskowego, do którego uczęszcza. 33. Zgodnie z Systemem każdego tygodnia zostanie napisany 1 fascykuł. 34. Przyjaciel, który pisze Księgę, otrzyma z Punktu Ogniskowego jedynie ten fascykuł, który będzie przepisywał w tym tygodniu. Nie może on otrzymać więcej niż to. 35. Jednak w przypadku ważnych powodów-wymówek jak (NarodzinyChoroba-Podróż-Wakacje), może on wraz z podpisami co najmniej 2 Nauczycieli
115
 
Słonecznych otrzymać fascykuły, które powinny zostać napisane do daty jego powrotu lub do końca zaświadczenia lekarskiego. 36. Jeśli indywiduum otrzyma 2 fascykuły w swym życiu normalnym, on/ ona zostanie postawiony/ a poza System. 37. Każdy Przyjaciel, który włącza taki program pracy i dokańcza pisanie Księgi, zostaje Bezpośrednio wpisany do Wymiaru Zbawienia. 38. Każdy przyjaciel, który dokończy pisania Księgi, przychodząc do Punktu Ogniskowego z 2 osobami zgodnie z podanymi instrukcjami i oddając swój Zeszyt do podpisania co najmniej 2 Nauczycielom Słonecznym, powoduje, że jego Księga zostaje wpisana do Systemu i otrzymuje prawo Założenia Rady. 39. Jeśli Przyjaciele, którzy tą drogą ustanowili Rady, włączą 1-roczny Program Pracy i pod koniec roku otworzą swój Punkt Ogniskowy, otrzymują oni pozwolenie Wyjścia z Omegi. 40. To jest Program Uniwersalny. Jedynie Księgi, które napiszecie tą drogą, zostaną uznane przez System i zarejestrowane w Archiwum. 41. Program Wyjścia z Omegi realizowany jest jedynie przez zastosowanie tych podanych instrukcji. 42. Z tego powodu Czytanie i Pisanie Księgi Wiedzy jest bardzo ważne. 43. Program Przyjaciół, którzy piszą Księgę Wiedzy indywidualnie, nie biorąc udziału w żadnym programie pracy, nadal jest inny. 44. Zostają oni bezpośrednio Wpisani do Systemu, ponieważ napisali Księgę i zostanie im przyznane jedynie jedno prawo Inkarnacji. 45. Częstotliwość każdego, kto 19-stego Lutego świadomie włączy Program Czytania i swój program bez opuszczeń zakończy, zostanie naładowana na wszystkie litery w Księdze Wiedzy. Na tej drodze każdy, kto czyta Księgę również otrzymuje Waszą Energię. 46. Z tego powodu Księga Wiedzy zwana jest „Księgą Człowieka” i „Księgą Jednoczącą”. 47. W pierwszym programie czytania częstotliwości naładowywane są na Księgę. Przy dalszych czytaniach natomiast, korzystając z tych Wysokich Częstotliwości, otrzymuje się wsparcie w problemach zdrowotnych. 48. Jeśli przyjaciel, który ukończył Program Czytania, chce pisać Księgę indywidualnie, każdej Istocie z jego rodziny zostanie podarowane 7 Łańcuchów Genów. Jest on (Ratującą Matką). On sam zostaje przyjęty do Programu Zbawienia. 49. Ci, którzy przyjdą do zakładanych Punktów Ogniskowych, zobowiązani są raz w miesiącu wydać Przyjęcie Posiłku Miłości. 50. Na tych spotkaniach wszyscy zaoferują swym przyjaciołom jedzenie, które przygotowali ze swymi pięknymi częstotliwościami. (Spotkania mogą być również przeprowadzane jako pikniki). 51. Przyjaciele, którzy piszą swe Księgi, będąc podłączeni do Punktów Ogniskowych, akceptowani są jako Posłannicy Systemu, ponieważ noszą oni Świadomość Zadania i Odpowiedzialność.
116
 
52. Praca Punktu Ogniskowego zawsze rozpoczyna się czytaniem Pierwszego Fascykułu i każdego tygodnia kolejno czyta się jeden fascykuł. 53. Każdego tygodnia Nauczyciel Słoneczny, który będzie objaśniał fascykuł, zanim rozpocznie pracę, dokonuje połączenia telefonicznego pod numer Telefonu Centrum Głównego (+90-216-336 30 97). On informuje, jaki będzie objaśniał fascykuł i ile jest w Punkcie Ogniskowym osób. 54. Połączenia przez Telefon dokonywane będą w następujący sposób: „Halo, Kto się Jednoczy jest w Całości”. „ Tutaj jest (nazwę państwa), (nazwę miejscowości). Moje nazwisko to (.............). Mój zawód to (.............), moją datą urodzin jest (.............), mój numer telefonu to (.............), dzisiejsza data to (.............). Dzisiaj będziemy czytać fascykuł (.............). Proszę o podłączenie mojej aury. 55. „ Halo, Kto się Jednoczy jest w Całości” jest Szyfrem-Kodem Kozmozu. Jeśli szyfr ten nie zostaje powiedziany, nie otwiera się Wymiar Częstotliwości i prace nie mogą być kodowane. 56. Instrukcje, przekazane odnośnie Programów Czytania i zakładania Punktu Ogniskowego, są dołączane do Księgi Wiedzy i przekazywane każdemu sektorowi waszej planety. 57. Odpowiedzi na wasze pytania możecie w każdym momencie otrzymać z Centrum Głównego. ZJEDNOCZONA RADA ZARZĄDZENIA
.
117
 
19-08-2004 OBJAŚNIENIE UNII BRATERSTWA ŚWIATA Do naszej Całości przychodzi wiele różnych pytań o przesłaniu, przekazanym Planecie Świat z datą 08.08.2004. Z tego powodu, otrzymując potwierdzania pytań z Systemu, dokonujemy ogólnego objaśnienia. 1Ponieważ wszystkie Programy Uniwersalne są 1-roczne, Kozmoz używa zawsze we wszystkich przesłaniach terminu 1 rok. 2Kiedy mówi się o (Studiowaniu-Czytaniu-Pisaniu) Księgi Wiedzy przez 1 rok, to są to (62 tygodnie). Ponieważ (Księga Wiedzy składa się z 62 fascykułów). 3Ci, którzy piszą Księgę Indywidualnie, nie biorąc udziału w żadnej pracy, zostają wpisani przez System do Kadry Misjonarzy i przyznaje się im jedno prawo inkarnacji. 4Przyjaciele ci zobowiązani są w swym drugim życiu jako misjonarze założyć Radę i otworzyć swój Punkt Ogniskowy. Wtedy otrzymają oni pozwolenie na wyjście z Omegi. 5Tym, którzy w swym drugim życiu nie włączą swych misji, nie zostanie już więcej przyznane prawo inkarnacji. Oni odesłani są do wymiaru, z którego przyszli. 6Istnieją 2 drogi, aby wyjść z Omegi; a) Najpierw 3 osoby ustanawiają Radę – Pracuje się przez 1 rok (62 tygodnie) zgodnie z podanymi instrukcjami we Wtorki – Zostaje się Nauczycielem Słonecznym i otwiera swój Punkt Ogniskowy – Pisze się Księgę piórem wiecznym i zakończa w (62 tygodnie). b) Indywiduum przychodzi do Punktu Ogniskowego – Otrzymuje z Punktu Ogniskowego każdego tygodnia fascykuł, który będzie pisać – Zakańcza pisanie Księgi (62 tygodnie) – Następnie on/ ona przychodzi do Punktu Ogniskowego ze swymi 2 przyjaciółmi – Ma on/ ona swój Zeszyt, podpisany przez każdego z 3 przyjaciół Rady – i otrzymuje pozwolenie, aby utworzyć Radę – Rada, pracując 1 rok (62 tygodnie) zgodnie z podanymi instrukcjami, staje się Nauczycielami Słonecznymi. Potem otwierają oni swój Punkt Ogniskowy i na zmianę każdego tygodnia prowadzą konferencje. I kontynuują swe prace w każdy Wtorek. (Czytanie i objaśnianie 1-go fascykułu każdego tygodnia. Nazywane jest konferencją). Krótko mówiąc: Nie ustanawiając 3-osobowej Rady – nie otwierając PUNKTU OGNISKOWEGO – nie Pisząc Księgi, nie można wyjść z OMEGI. (Odpowiednio do podanych instrukcji i w okresie czasu 62 tygodni). 7Ci, którzy ustanowią 3 osobową radę, jeśli sobie tego życzą mogą pisać swe Księgi, pod warunkiem, że jest to (1 fascykuł w tygodniu). 8Nauczyciele Słoneczni, którzy nie piszą swych Ksiąg, przejdą jedynie z Obszaru Religijnego do Omegi. Oni mogą jedynie otrzymać swe Prawo do Wyjścia dopiero w drugim życiu. 9Istota, nie będąc zarejestrowaną w Systemie, nie może nigdy otrzymać Prawa do Przechodzenia z Omegi. Z tego powodu (Księga Wiedzy i podane instrukcje powinny być czytane bardzo uważnie). 118
 
10Ci, którzy pozostawią swe zadania niedopełnionymi, zostaną wystawieni poza System i odesłani do swego własnego wymiaru. 11Nie ma potrzeby, aby pisali ponownie Księgę przyjaciele, którzy napisali swe Księgi przed datą 08.08.2004, wraz z którą zostało przekazane przesłanie, ponieważ ich Księgi zostały już wpisane do Systemu. 12Ten Uniwersalny Program jest programem, obowiązującym do 30-go stulecia. Ci przyjaciele, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą wykonać swych zadań, chociaż sobie tego życzą, rejestrowani są w Systemie i ich prawa zostaną przyznane w ich kolejnym życiu. Przesłanie zostało podyktowane według dyrektyw Systemu. UNIA BRATERSTWA ŚWIATA SYSTEM PISANIA KSIĘGI Najpierw dokonuje się Zakupu Zeszytu. Przednia strona 1-go fascykułu ze znajdującymi się na niej 6 godłami, zostaje na pierwszej stronie dokładnie odrysowana ręcznie albo skopiowana i przyklejona na tą stronę. Na początku drugiej strony zapisuje się datę dnia i rok, w którym indywiduum zaczęło pisać Księgę. Następnie kontynuuje się pisanie, zaczynając od nagłówka w Pierwszym Fascykule (W Imieniu Najwznioślejszego Wszechmogącego). I regularnie pisząc jeden fascykuł na tydzień, pisanie Księgi zostaje zakończone w 62 tygodnie. Kiedy Księga zostanie skończona, przyjaciel, który napisał Księgę pisze w sposób przejrzysty swą biografię, następnie imiona i daty narodzin, w przypadku śmierci, daty członków rodziny i ukochanych osób (łącznie z ich Zwierzętami i Roślinami), i w ten sposób rejestruje je w Systemie. Następnie przyjaciel, który napisał Księgę, podpisuje Zeszyt wraz z datą ukończenia. Po tym, wraz z podpisami 3 Nauczycieli Słonecznych Aura Księgi zostaje zapieczętowana. Nauczyciele Słoneczni również piszą Księgę według tego samego programu. Najpierw Przyjaciel, który zakończył pisanie Księgi, umieszcza w wraz z datą ukończenia na końcu Zeszytu swój podpis. Następnie podpisują Zeszyt 2 inni Nauczyciele Słoneczni. ADNOTACJA: Przesłanie zostało podyktowane zgodnie z dyrektywami Systemu, aby nadać jasności zadanym pytaniom. Jednak sądzimy, że jeśli przesłanie z datą 08.08.2004 jest czytane uważnie, również otrzymuje się odpowiedzi na inne pytania. Pozdrowienia z Turcji. CAŁOŚĆ BRATERSTWA ŚWIATA
POLAND: JOLANTA NOWAK jolantan@yahoo.de
ŁĄCZENIE Z UFO Wyjaśnienie, Kiedy podążaliśmy jako Grupa do Ankary, dotrzymywał Nam towarzystwa Świetlany Obiekt. Obiekt ten był ponad pociągiem nieustannie w ruchu od prawej do lewej i z góry do dołu. Chcąc przekazać Przesłanie, włączał i wyłączał Światła. Jednak Przyjaciel, który nie był w Naszej Grupie, twierdził, że była to Planeta Wenus. Pozwolenie, aby wpisać to Przesłanie do Księgi jako Informację, zostało udzielone. PRZEKAZANE ORĘDZIE Bądźcie Pozdrowieni, Przyjaciele, My towarzyszymy Wam z Orszaku Wenus jako Zaawansowani Misjonarze Ochronni Centrum AMBILON. Jesteśmy do Was podłączeni, aby specjalnie Pozdrowić każdego z Was. My jako Centralni Dyrektorzy AMBILON Pozdrawiamy Was w imieniu Sześciu Przyjaciół. Odtąd System Zezwolił na bezpośrednie Wenus-Kontakty z Wami. W tym momencie mamy Kontakty poza Systemem. Jesteśmy na Waszej Planecie z Zadaniem tymczasowym. Nasz System podłączony jest do Mechanizmu Ochronnego. Zawsze jesteśmy w Waszym polu oddziaływania. Teraz chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania, uformowane w Waszych Myślach: To, co widzieliście, nie jest Iluzją Oczu. Nie oceniajcie źle, zgodnie z Waszymi Ziemskimi Myślami, wszystkiego, co widzicie. Pokazujemy się Wam, wchodząc w Wasze Częstotliwości z tego samego Koordynatu, poprzez równoległe Odbicia na Wasze Częstotliwości. Jednak na niektórych Przyjaciół dokonujemy Odbić poprzez Częstotliwość GWIEZDNĄ i wielu Przyjaciół widzi Nas jako Gwiazdę. To jest właśnie Ziemska iluzja. Z tego powodu jedynie Ci, którzy Nas widzą, wierzą w Nas. Człowiek Waszej Planety uważa UFO jako Obiekty Nieznane. Jednak te, które widać, są Statkami Kosmicznymi. W tym momencie, to co widzicie, jest Planetą Wenus. Wcześniej jednak to My, byliśmy tymi, którzy byli włączeni. Jako Dowód na Przesłania, które przekazaliśmy, dokonaliśmy odbicia przez Częstotliwość Gwiezdną na Przyjaciela, który nie jest w Waszym Koordynacie. W Miłości, Nasi Przyjaciele, do ponownego zobaczenia. SŁOŃCE AMBILON