niedziela, 8 maja 2011

Andromedanie 1995-96-97

„Ważne w obecnych czasach w waszym świecie, to poznać pionierskich przywódców z waszej przeszłości, który w znaczący sposób wpłynęli na wasz dzisiejszy świat, a zostali usunięci z ludzkich serc. Współcześni przywódcy, w obecnej chwili, powinni podzielać i wyznawać tę samą wiarę, filozofię oraz obiektywne cele jak [pozostali] ludzie. Oni, przywódcy, powinni przez to wznieść każdego z rządzonych do swojego albo własnego poziomu, według zasad konsekwencji od początku do końca.

Nieporozumienia, jak to studiowaliśmy i obserwowaliśmy, które miały miejsce w waszej historii, mają swój początek w idei, że wasi przywódcy są wielcy a cała gawiedź jest nieświadoma i bezsilna. Taki koncept [obecny] w waszym kraju przeczy prawdziwej demokracji i jest błędny. Stanie się tak, że jednostki zostaną zmuszone, aby przebudzić się i dobrowolnie [ze sobą] się łączyć. Niektórymi z nich będą artyści, naukowcy i inni podążający wszystkimi drogami życiowymi. Oni właśnie staną się przywódcami i nauczycielami ludzi, z którymi bezpośrednio pracują i to oni nauczą tych wszystkich ludzi – mężczyzn i kobiety – jak być przywódcami. W tym samym czasie, co także jest ważne, ci którzy ich poprą też muszą stać się przywódcami.

Chcielibyśmy tylko zasugerować, że wymagania – aby być przywódcą w waszym świecie – są proste i wywodzą się z prawdziwej istoty rodzaju ludzkiego. Przywódcy powinni mieć absolutną wiarę w swoje człowieczeństwo, zawsze deklarując samo-odpowiedzialność. Powinni też mieć silne poczucie odpowiedzialności za siebie i tych, których uczą. Przywódca powinien zawsze kochać swych ludzi, chronić ich i gorąco ich wspierać w odkrywaniu przez nich własnej siły i człowieczeństwa. Poczucie odpowiedzialności przywódcy pogłębi się przez jego zaangażowanie się w pełnienie roli nauczyciela oraz ojca lub matki.

Kiedy przywódcom zabraknie litości albo współczucia, staną się samolubni i nieodpowiedzialni. Przywódca – nauczyciel powinien zawsze się starać oraz być tolerancyjnym. Powinien zawsze próbować być gotowym do rozumienia potrzeb członków swojej społeczności i w indywidualnych sytuacjach umieć postawić się na ich miejscu. Przywódca powinien stosować w praktyce łagodność i wyrozumiałość, powinien być zdecydowany wysłuchać problemów innych oraz uczyć ich radzenia sobie i używania wolnej woli, aby wytworzyli w sobie wewnętrzną wiarę i szczęście.
Przywódca powinien też być bezstronny. Nie może być rozchwiany przez swoje własne uczucia albo egoistycznie względy. Powinien być zawsze chętny, aby bezstronnie wysłuchać rozsądnych sugestii, ale jednocześnie twardy w sprzeciwianiu się egoistycznym celom albo błędnym poglądom – nawet w stosunku do starszych rangą.

Przywódcy powinni troszczyć o tych, które im pochlebiają, jeśli tylko to nie służy zaspokojeniu ich osobistych planów. Przywódcy powinni rozwijać zmysł, aby zauważać tanie sztuczki, kłamstwa i podstępność. Przywódca musi też umieć umieścić właściwe osoby we właściwych miejscach i mieć odwagę to zrobić. Rzecz polega na tym, aby zbudować długoterminową integralność we wszystkich aspektach życia i przywództwa. Zawsze doceniajcie nawet niepozorne wysiłki innych, ponieważ wszystkie dusze są częścią całości i każda wnosi swój wkład do całości.

Wasi przywódcy powinni także mieć wiarę w siebie, odwagę i stanowczość. Przywódcy muszą uwierzyć w swoje kompetencję aby ochraniać członków swoich społeczności i pomagać im rozwijać samo-odpowiedzialność, bo wszystko może zostać tym zdeterminowane. Te osoby, które wykonują wewnętrzną pracę na ścieżce „bycia prawdziwą istotą ludzką”, nabierają mądrości i są prawdziwymi przywódcami. Wtedy zawsze mają wiarę w sobie. Ci, którzy podążają ścieżką serca odkryją, że z wiary wyłania się mądrość. A ta sama wiara umożliwi przywódcy skuteczne użycie jego mądrości we wszystkich sytuacjach.

Odwaga jest niezbędną cechą przywódcy. W przywództwie nie ma miejsca dla tchórzostwa. Zawsze starajcie się rozwijać mądrość i odwagę. Budowanie uczciwej i zdrowej rasy ludzkich istot oznacza tworzenie świata przywódców postępujących według prawdziwego prawa zgodności. Rozwijanie wiary, prawości i charakteru stanowi zarówno punkt startowy jak i końcowy rezultat. To uczyni wszystkich ludzi zdolnymi istotami.
Każde dziecko urodzone w waszym świecie stanowi nową okazję do zbudowania świata zarówno uczciwego jak i realnego. Przywódca nie powinien krytykować każdego błędu popełnionego przez członków swojej społeczności albo swoich pracowników. Powinien pochwalić ich za to, co zrobili dobrze i kompetentnie. Będą inni ludzie, którzy ich skrytykują. Bycie lub stawanie się przywódcą nie oznacza też posiadania doskonałej uczciwości albo mądrości. Do tego dąży się całe życie. Bycie przywódcą ma rozwinąć ludzi, ma pomóc im w rozwinięciu samo-odpowiedzialności, duchowej dojrzałości i wolności w wykształcaniu dobrowolnej introspekcji. Rodzaj ludzki może się niezwykle rozwinąć, nawet przy przeciwnych okolicznościach. Kiedy Ziemia zacznie budzić do swej misji i zacznie zmierzać ku jej wielkiemu celowi, będziemy mieć pełne zaufanie, że wszyscy odniesiecie sukces i będzie to źródło wielkiej dumy dla wszystkich z nas.”

O relacjach z JESTESTWEM

Morenae do Alexa Colliera 24.02.1995, Kalifornia

Wielbienie JESTESTWA (pojęcie Boga wg. Andromedan) odbywa się po cichu i w samotności, jest wolne od wszelkiego samolubstwa. Cisza jest koniecznością, gdyż wszelka mowa jest ograniczona i niedoskonała. Dlatego, tak jak u waszych i naszych przodków, ich duch i świadomość wzniosłyby się poza czas i przestrzeń do samego Jestestwa w bezsłownej adoracji (przez uczucie). Nie istnieją żadni kapłani albo „zbawcy” upoważnieni do tego, aby wchodzić pomiędzy człowieka (jego duszę) i naszego stwórcę. Każde doświadczenie jest osobiste i różne od wszystkich innych i nie powinno się w nie w żaden sposób wtrącać albo osądzać. Każda dusza powinna stać się świadomą boskości, którą ma w sobie samej.

Nie powinno być pomiędzy wami żadnych kapliczek ani świątyń. Przyjmijcie naturę i staranie o naturę przez rodzaj ludzki. Bądźcie prawdziwymi, naturalnymi ludzkimi istotami. Wasza prawdziwa wiara nie może być wyrażana poprzez wyznania, tak jak zostaliście tego nauczeni, ale [powinna pochodzić] z głębszej części was samych, której zapomnieliście, albo którą ignorujecie. Świątynie na waszej planecie zostały zbudowane po to, abyście uwierzyli, że istoty pozaziemskie były bogami i żebyście ich czcili. Jestestwo może być czczona poprzez wzajemny szacunek dla was samych i dla tego, co zostało wam dane. Przez szanowanie samych siebie, darzycie szacunkiem Jestestwo, ponieważ jesteście naprawdę z nim tożsami.

Popatrzcie na waszą Ziemię, na wasze oceany, na wasze nocne niebo i galaktykę. To jest wasz „kościół” i to wy jesteście „zmienną” w tym „kościele”. Więc, uwolnijcie się od waszego dawnego ograniczonego myślenia. To jest tylko kwestia podjęcia decyzji. To, co myśli o tym ktoś inny, nie ma żadnego znaczenia.

Jest bardzo ważne, aby zapamiętać, że Jestestwo nie zajmuje jakiegoś szczególnego miejsca w materialnej strukturze czasu. To tylko było tak stworzone, abyśmy my jako dusze mogli nauczyć się więcej o nas samych i powrócić z naszymi doświadczeniami by wnieść wkład do tworzenia siebie. Rytuały „ofiarowania”, „wyrzeczenia” i inne symboliczne rzeczy mają znaczenie tylko i wyłącznie dla was. Jestestwo jest zainteresowane jedynie waszą intencją, ścieżką waszych serc. Wypatrujcie aby znaleźć wasze najwyższe szczęście i uzasadnienie dla mocy w waszym istnieniu.

Nie spoglądajcie źle na innych z [powodu ich] prostoty albo ubóstwa. Cel czyjejś ścieżki, bez względu na czas życia albo formę życia, to nie akumulacja bogactwa i cieszenie się z posiadania luksusu (materialnego). To ma być odkrycie waszej prawdziwej jaźni, która jest „odrębna” od Jestestwa. To jest ta część was, który wybiera porzucenie komfortu i bezpieczeństwa całej wieczności, by spaść do pojęcia czasu. By stać się prawdziwym człowiekiem, powinniście praktykować i stale obejmować waszą absolutną jaźń. A z tamtego miejsca wieczności, wasze myśli, działania i emocje powinny emanować w świat.

Ludzie powinni być wrażliwi, otwarci, skupieni, silni i elastyczni. W waszym świecie są trzy sprawy, do których wszyscy musicie osobiście się przyłożyć. Są to: POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, NADZIEJA i OCZEKIWANIE. Wasza Ziemia nie tylko potrzebuje uzdrowienia, ona też potrzebuje odpowiedzialnego i godnego towarzysza. Ten towarzysz jest rodzaju męskiego.

Jest bardzo potrzebne ludziom waszego świata, by stali się intuicyjni i skupili się na rozwoju duszy. Ludzie muszą wykształcić bezwarunkową miłość na wszystkich poziomach. Ludzie waszego świata są zbytnio agresywni i pełni narzuconej sobie samotności. Zapamiętajcie proszę, że cała energia porusza się w koło, tak więc wszystko odwzajemnia miłość, gniew i rozpacz. Prosimy was, abyście wy także uznali fakt, że miłość, którą powstrzymujecie jest bólem, który niesiecie. Zatem, gorąco pokochajcie wasz głos. Pozwólcie miłości być cudem dla uszu dzieci. Pozwólcie wyobraźni tworzyć świat bezwarunkowej odpowiedzialności. To także zmieni porządek starego świata. Niech wasze emocje uruchomią „bohatera” , który walczy w obrębie was wszystkich o swobodę działania, o to by być, by być obecnym i by usprawiedliwić.

Odpowiedzialność stawania się człowiekiem jest czymś wielkim, ale także czymś naturalnym. To jest modlitwa w ruchu. To jest wasz rozwój i wolna wola w działaniu. To jest przepływ życia we wszystkich rzeczach. Zatem, kochajcie Ziemię i twórzcie nowe życie, ponieważ dzieci to zawsze nowy początek. Większość z was musi ponownie odkryć świat, który „jest już odkryty”.

Więcej na temat właściwości nowej gęstości

Morenae do Alexa Colliera. Opublikowane 09.01.1997

To jest początek Jedności, o której chcielibyśmy wam powiedzieć i podzielić się [nią] z wami. Tempo wibracji wszechświata zmienia się bardzo szybko, jeśliby porównać ją do tempa obowiązującego ewolucję. W waszym świecie, tempo tej wibracji będzie mierzone przez częstotliwość Ziemi. Wpływy nowego wymiaru zostały zarysowane w waszym roku 1994 i to dotyczy wszystkich fizycznych światów materialnych bez względu na ich stan lub wymiar.

Te wpływy zmieniają całą fizyczną materię, zawierającą atomy, fotony, cząsteczki wodoru i całą materię w jedenastu kreacyjnych gęstościach. Ważne jest, że zostanie to wyjaśnione albo podane tym, którzy będą [tego] słuchać, ponieważ zostanie to udowodnione w celu weryfikacji dla tych, którzy zrezygnowali z poddawania w wątpliwość. Cała materia fizyczna zmieni się, ponieważ zmienią się wszystkie myśli. To zaczyna się w nas wszystkich na wyższym poziomie w duchowej formie, albo w tym co „stworzylibyśmy” dla waszej orientacji, w Jednym Umyśle.

Jak mówiliśmy wam wcześniej, kiedy (najpierw) zarejestrowaliśmy ten nowy wymiar, udzieliliśmy wam wyjaśnienia, że powiedziała nam (o tym) Paa-tre [Paa-Tal?], rasa (zawierająca) pojedynczą grupową świadomością, w tym, co mogliście zaobserwować jako 9 gęstość. Częstotliwość wyemitowana z czarnych dziur ma [tylko] jedną polaryzację. Teraz mamy więcej danych, którymi możemy się podzielić i wyjaśnić jego [znaczenie] o głębokim wpływie na nas wszystkich, którzy jesteśmy fizyczni. Nie wiemy dlaczego to się dzieje, ale (tylko) tyle, że to wiele zmieni w życiu nas wszystkich oraz w [naszym] świadomym doświadczaniu bardzo niedługo.

My, w Andromedzie przygotowujemy siebie i naszą młodzież, jak również próbując przekazać najlepiej jak potrafimy innym rasom to, czego się nauczyliśmy, aby inni mogli wybrać działanie lub brak działania, w jakikolwiek sposób przyjmując to do wiadomości.

Najbardziej natychmiastowe zmiany są w 11 gęstości, jak nam powiedziano. Jest bliskie niemożliwości aby to wam opisać w waszym ograniczonym języku, tak jak nie sposób wyjaśnić [pojęcia] nieskończoności pierwszoklasiście lub pięciolatkowi w waszym świecie. Nie oznacza to, że sugerujemy, iż nie jesteście zdolni do zrozumienia [tego], ale mamy kłopot z udzieleniem wam dokładnego wyjaśnienia, ponieważ wasze języki nie potrafią w pełni wyrazić duszy. Ale spróbujemy [to zrobić] mówiąc wam, że wymiar (zawierający) białe światło zawiera 72 więcej częstotliwości światła i świadomości, oraz że poziomy świadomości zawartej w granicach holograficznego wymiarowego obrazu tych samych 72 częstotliwości, zawarte w jednym wymiarze, potroiły się w jednej chwili. Gęstość 11 jest teraz poza możliwością opisania dla tych (którzy tam byli), a właściwości (opisowe) ich języka i myśli są teraz nieadekwatne (by wyjaśnić te zmiany).

Te świadomości (aspekty), które istnieją aby ewoluować muszą stworzyć całkowicie nowe realia komunikacji. Przykładem tego, co próbujemy wam przekazać jest to – jeżeli milion ludzi nie potrafiłoby wyrazić albo wyjaśnić tego, co zdarzyło się im jako całości albo jako osobom indywidualnym, to byłoby bardzo głębokie dla pozostałych. To właśnie się wydarzyło. Zmiany i skoki świadomości są tak głębokie na 11 poziomie gęstości, że te istoty nie mogą odnieść się do tego w ich obecnej mądrości. Nie potrafią wyjaśnić tego „co” to jest, albo „dlaczego” to jest, ponieważ ich dawna zdolność stania się Jednością z ich własnym istnieniem nie przygotowała ich na to, co się wydarzyło. Ich nowa rzeczywistość jest poza wszelkim doświadczeniem albo wyrażeniem [opisem].

Wpływy zaczynają teraz być widziane i odczuwane na 9 i 10 poziomie gęstości, a my jako rasa zaczynamy próbować „stapiać się” z tą wibracją, tak więc nie będzie żadnej przerwy w naszej współpracy i uwadze z waszą obecną 3 i 4 gęstością rzeczywistości.

Wiadome jest, że nie potrafimy wam przekazać jakich zmian doświadczycie, dopóki my sami ich nie doświadczymy. Ale, opierając się na przeszłych i przyszłych doświadczeniach istot z 9, 10 i 11 gęstości, już [teraz] wnioskujemy, że możemy nie być przygotowani aby to wyrazić. Istoty z 11 gęstości mają trudność z wyrażeniem tego samego i z wyrażeniem ich doświadczenia jeden do drugiego w Jedności ich nowej świadomości. Innymi słowy, to jest jak dziecko, które ma myśli, ale nie wie jak mówić i walczy by powiedzieć pierwsze słowa i nie jest pewne, co zostało powiedziane albo dlaczego. To jest pierwszy stopień na najwyższym poziomie świadomości w naszym wszechświecie. Kochamy i dzielimy się [tym] z wami. Nie traćcie waszej wiary. Bądźcie jednością, zawsze.

Wasz brat, Morenae

Radzenie sobie z obecnym kryzysem społecznym

„Działanie najbardziej konieczne teraz, dla was wszystkich, którzy jesteście świadomi, jest takie, aby robić to, do czego jesteście zdolni w zakresie oświecania waszych zdegenerowanych społeczeństw. Waszą miarą jest świadomość. Ona zawsze wprowadza równowagę, która nie zawodzi. To ona przemawia do tych (którzy tego słuchają) i mówi im co robić, a czego nie robić – do jednej albo do wszystkich istot, które wybrały aby być zaangażowane”.

„Klucz do waszego szczęścia jest w rękach waszej świadomości. Zauważyliśmy, że ułożyliście wasze życia nie zależnie od siebie, tylko od innych. Wasze rozczarowania są spowodowane właśnie tym faktem. Taki rodzaj waszego zachowania jest tym, co ogranicza waszą rasę. Każdy was jest wolną duszą, wolną świadomością. Nikt nie jest służącym albo niewolnikiem kogoś innego, chociaż „ci ukryci” oszukali was, abyście uwierzyli, że jest inaczej.

Wzajemny szacunek jest imperatywem dla zdrowej rasy planetarnej. Pomoc rozszerzy się na was, jeżeli tego zechcecie. Z powodu naszych genetycznych związków z waszą rasą, chcielibyśmy być z wami podczas waszych ciężkich chwil. Dzisiaj, jesteście planetą i rasą, która niszczy się z powodu ignorancji. Waszym celem jest odkrycie autentycznego człowieczeństwa zagubionego w głębi was samych. Zawsze bądźcie zgodni sami ze sobą”.

„Komunikowaliśmy się z wieloma rasami w dyskusjach odnoszących się do gwałtownego podejmowania decyzji. Wszyscy zgadzamy się, że konflikt ostatecznie służy jednemu celowi – aby stworzyć strach. A to, jak wiemy, usuwa pierwotny zamiar z tworzenia. Jesteśmy pełni nadziei, że szczerość nabierze rozpędu.”

Kilka historycznych aspektów ludzkiej fizjologii i genetyki

Materiał w nawiasach [ ] został dodany dla klarowności językowej.

„Według waszej linearnej miary czasu 3 gęstości, 439 231 obrotów [lat] temu, w waszym Układzie Słonecznym miała miejsce wojna na wielką skalę. To była agresja przeciwko ludziom w waszych światach, do których nie należeliście tylko wy Terranie, ale też ci nazywani Nibiru. Ta inwazja waszych systemów przez [istoty z] Oriona została przeprowadzona przez królową nazwaną Sutee. Ta wojna była bardzo wyniszczająca na wielu poziomach [częstościach] fizyczności”.

„Dzisiaj wieczorem skupimy się na waszej ziemskiej formie fizycznej. To ma niewielkie znaczenie dla tych, którzy cię słyszą, Alex, a który nie słuchają. Proszę podzielcie się (tym) bez względu na (jakiekolwiek) emocje powracające do was jako wyzwanie. Kiedy wasza nauka naprawdę usunie ich fanatyzm, oni odkryją mądrość tego (co jest powiedziane tutaj). Ostatni poważny konflikt był bardzo szkodliwy do waszej fizycznej formy. Użyto wiele niszczących broni, także tych z użyciem rozszczepienia atomów (broni nuklearnej). To jest powód większości waszych problemów. Wyjaśnimy to.”

„Istoty z Oriona były i są najbardziej zainteresowane żeńskimi osobnikami z waszej rasy. Z powodu zdolności rozrodczych oraz ze względu na zasoby genetyczne. Chcemy podzielić się (faktem), że większa część waszej historii celowo wprowadza was w błąd. Zostało to zrobione przez tych, którzy ostatecznie zdobyli kontrolę nad waszym układem słonecznym (ci u władzy „przepisali” historię aby ukryć prawdę). Nibiru wygrali, ale tylko krótką bitwę, zanim oni i inne placówki zostały zmuszone do opuszczenia układu słonecznego z powodu uszkodzeń genetycznych.

Wasze pierwotne rasy miały zielony kolor skóry. Wiemy to, z powodu wielu śladów miedzi w waszych ziemskich 22 grupach krwi (odnoszących się do złożonej genetyki człowieka, która zawierają kody genetyczne pochodzące od 22 gatunków humanoidalnych). Także gruczoły przysadkowe i tarczyca były wtedy w pełni funkcjonalne. Genetyczne uszkodzenia tych organów były spowodowane przez radioaktywność obecną w powietrzu i we wszystkich rzeczach w środowisku naturalnym. Powietrze było w ten sposób skażone przez bardzo długi czas.

„To (radioaktywność w środowisku naturalnym) spowodowało, że pamięć genetyczna tych organów (genetyczna pamięć zdolność do pełnego wykorzystania) została zablokowana i prawie zanikła i organy te zostały doprowadzone do atrofii. Wasz świat doświadczył drastycznych zmian w klimacie i olbrzymich wahań [fluktuacji] magnetycznych. Różne kolory skóry waszych ras są wynikiem dodatkowych uszkodzeń waszej krwi (zmian w chemii krwi). Stworzenie samowystarczalnych i obejmujących uwarunkowane środowiskowo miejsca pobytu, zarówno na powierzchni jak też pod powierzchnią, było (wtedy) konieczne dla przeżycia.

Wiele z waszych ziemskich skamieniałości powstało przez to obecne na waszej planecie promieniowanie (sugerują tu, że promieniowanie w otoczeniu odgrywa rolę w procesach kamienienia). Wasz system zawierał w tamtym czasie 3 słońca. Tylko dwa pozostały (to drugie jest po przeciwległej stronie widocznego słońca i obraca się w taki sposób, że jest niewidoczne gdy patrzy się z perspektywy Ziemi).

Wasze ciała w swojej pierwotnej formie zawierały zrównoważone ilości cynku, miedzi, magnezu i żelaza. Pierwotny kolor waszej krwi był zielony, tak samo jak wasz chlorofil. Niektórzy, jak odkryliśmy, mieli nawet złoty odcień krwi. Wasze ciała jako takie (wtedy) mogły przetrwać przy wysokim stężeniu dwutlenku węgla (na odpowiednim poziomie) w atmosferze. Zielony kolor skóry był efektem wpływu gwiazdy w waszym systemie, który to sprawił, że wasza fizyczna forma znalazła się w widmie kolorów jasnoczerwonego, niebieskiego i zielonego.

„Wiele z waszych ziemskich ras pozostało na powierzchni. Genetyczne zmiany były wynikiem szkodliwego promieniowania. Wasza rasa (jeśli chodzi o kolor skóry) przeszła od barwy zielonej, do czerwonej, do żółtej, do czarnej a następnie do barwy białej. Wasze białe rasy były wtedy uważane za genetycznie najsłabsze (zauważcie, że to powinno wzburzyć niektórych ludzi). Jako takie, osoby pozostałe przy życiu i potomkowie wojny zostali genetycznie zmienieni i stali się biali przez obrzęk (czy on ma na myśli anemię?) Byli [potem] prześladowani i (byli) zmuszeni żyć pod ziemią, a zostali wyprowadzeni na powierzchnię 5508 obrotów (lat) temu. „Linia miedzi” jest (teraz) niewielką rasą w waszym świecie (zauważcie , że on musi odnosić do samo-deklarowanej szlachetności ludzi o „błękitnej krwi”), ale za to jest ona najsilniejsza genetycznie.

Naród waszej rdzennej czerwonej rasy jest bardzo silny i najłatwiejszy do odkrycia i zrozumienia (mogłoby to wyjaśnić skłonność dla uprowadzenia tych z ‘czerwonym’ rodowodem genetycznym, a także bliskie ludobójstwu mordowanie ras ‘czerwonych’ przez białe). Czerwonoskórzy są pośród was najbliżej do pierwotnej formy. Wasze ciała miały naturalną ochronę przed pozytywnymi i negatywnymi częstotliwościami (z powodu obecności) minerału miedzi w waszej krwi (odporność na fluktuacje [zmienne promieniowanie] elektromagnetyczne).

Ten (obecny) brak miedzi w waszej krwi spowodował częściową utratę wydolności waszego mózgu i układu nerwowego. Zapamiętajcie, że wasze DNA zawiera pamięć komórkową. Można odtworzyć [odblokować] tę pamięć korzystając z minerałów takich jak miedź. Wasze układy krwionośne są teraz dostosowane do żelaza, z powodu wyczerpania miedzi spowodowanego (otaczającym) promieniowaniem. Przekażemy wam więcej, ale teraz musimy już wrócić. Bądźcie jednością, Alex”.

Telepatyczna wypowiedź z 03.11.1996 od Morenae

Opublikowana 05.11.1996 Dzień Wyborów Narodowych

„Alex, już przedtem mówiliśmy wam szczegółowo o transferach genetycznych i reinkarnacji waszych ras. Wspomnę o tym znowu kiedy będzie to konieczne, ponieważ wasza ścieżka i szczęście zależą od waszej zdolności do osiągnięcia prawdy. Tak, jesteśmy świadomi tego, że sytuacja waszej planety wskazuje wielkie odejście z właściwej ścieżki w tym okresie szczerości. Ale proszę, jeżeli spróbowalibyście potraktować ten moment w ewolucji waszej planety jako przygotowywanie do inwestycji, które zostaną zrobione w bardzo niedalekiej przyszłości dla waszych ras. Od czasu usunięcia uwarunkowań przez technologię gęstości, wasza ewolucja nabiera szybszego tempa, niż przedtem, co jak myślę sami przyznacie. [tutaj Morenae zrobił przerwę podczas przemowy by posłuchać informacji na temat ruchu statków wokół Urana. Uśmiechnął się i podjął temat na nowo].

Musieliśmy podnieść częstotliwość waszej planety by poruszyć zmianę i oświecenie do przodu. Używacie takiego obszernego słowa, słowa ‘oświecenie’. To było konieczne. To też oznacza wielkie testy tolerancji dla waszych ras, w sytuacjach kiedy będą potrzebne. Najważniejsza z tych tolerancji będzie spowodowana przez złudzenie dyskryminacji pomiędzy waszymi ludami. W chwili obecnej wasze rasy niosą w waszym DNA genetyczne wpływy tysiąca stuleci, tak jak liczycie obroty [lata], w aspektach tak pozytywnych jak i negatywnych. Zrozumcie proszę, że próbujemy przygotować wasze rasy do zaawansowanej dojrzałości.

W obecnym okresie, wiele przesunięć dokonuje się na waszej planecie wśród wielu różnych kultur i planów. Każdy przedstawiciel tych ras na powierzchni i wewnątrz waszej planety w naturalny sposób pokaże swą własną mentalność. Oni to zrobią i zaprzeczą waszym nawykowym kulturom. Ale proszę, nie zapominajcie o tym, że powiedzieliśmy wam o konfliktach mentalnych, które skłonią każdego do przejścia testów dojrzałości. Określamy waszą mentalność przez impulsy sygnałów, które odbieramy od łańcucha myśli waszych ras. Wybór – mężczyzna albo kobieta i sytuacje, w których oni górują są dużo trudniejsze, ponieważ ich przygotowanie (w warunkach) przyszłości jest w zgodzie z ich poziomem świadomości.

Alex, nie możecie pomóc wszystkim waszym rasom. Każdy członek waszych ras odczuje swoją istotę w (podczas) odnajdywania równowagi między pozytywami i negatywami, tak jak to zrobili i to zaciąży na ich własnej świadomości. Ci, którzy przygotują się i zainwestują będą przygotowani na ewolucję do innej gęstości. Oblicze waszej planety zmienia się bardzo szybko.

Proszę nie mylcie naszego współczucia dla waszej rasy z miłością do waszej planety. Proszę zrozumcie, że te [dwa pojęcia] są dla naszej rasy odrębne. W żaden sposób nie cieszą nas bogactwa waszego świata, ani nie przeraża nas jego ubóstwo. Przychodzimy by słuchać, by wspierać [was] w tym okresie szczerości. Wyjaśnienie pierwotnej intencji [obecnej] we wszystkich z nas [zawiera się] w tym „veedia” [symbol holograficzny]. Z powodu związków z waszą rasą, powróciliśmy do was.

Wasz świat jest miejscem ukrytej świadomości. W celu urzeczywistnienia w fizyczności, wszystkie częstości powinny zostać zebrane w pełnej intencji. Wiele tych obaw i lęków, to wynik konfliktu z nieograniczoną świadomością w waszej rasie. To jest powód, dlaczego wasza rasa tej planety nie może urzeczywistnić swoich własnych Jaźni, a pragniecie wszystko posiąść. Rozpamiętywanie waszego ewolucyjnego stanu fizyczności sprawia, że wasza rasa nie żyje spokojnie na waszej planecie.

Wasze obecne religie powodują, że wasza rasa łączy [pojęcie] ciała z pojęciem abstrakcyjnej jaźni. Nazywacie to „postępem”. My nie [uważamy tego za postęp]. Aby osiągnąć oświecenie, przestańcie patrzeć na waszą fizyczność. Wasze ciała to skutek tego, że istnieje intencja, wprawiona w ruch przez emocje, które tworzą fizyczność.

W poprzednich dawnych czasach w waszej 3 gęstości, edukacja duszy zabierała wiele wcieleń życia i śmierci ciała fizycznego. Wydaje się, że sytuacje i reinkarnacje odzwierciedlały ten system. Wszystkie istoty powinny wykroczyć poza waszą fizyczność, zgodnie ze stopniem osiągniętej świadomości. Wygląda na to, że wasze rasy, nie mając pojęcia o Prawa Konsekwencji, stały się bardzo rozbite w skrajnościach. Wśród waszych ras miały miejsce podziały wiar i konflikty spowodowane przez religie. Powstało wiele bałwochwalstwa i [opartych na nim] systemów wierzeń. Technologia zaawansowanych ras [żyjących] w wyższych gęstościach przejęła kontrolę nad waszymi systemami ewolucyjnymi i za pomocą tych systemów, kontrolę nad rozwojem niektórych wymiarów.

Reinkarnacje przeszły do historii, co oznaczało dla waszej rasy, Alex, i innych [ras] niż wasza, że macie prawdopodobieństwo [szansę] BEZPOŚREDNIEGO osiągnięcia waszej PEŁNEJ ISTOTY. Powodem tego, że wam o tym mówimy w pełnej jasności jest to, aby uwolnić was od konfliktów i sprzeczności [niezgodności], aby wasze rasy mogły osiągnąć prawdę tak szybko jak to możliwe. Tak więc, nie pytajcie nas o was samych, zapytajcie o to waszą JAŹŃ.

Jeżeli wasza rasa nie będzie w stanie osiągnąć prawdy i nie będzie potrafiła zjednoczyć się z WASZĄ PIERWOTNĄ INTENCJĄ, nie będziemy mogli być w kontakcie z rasą waszej planety. Ponieważ ŚWIADOMOŚĆ EGO u waszej rasy wciąż się rozwija i ponieważ nie możecie przełamać zaprzeczania waszej wewnętrznej jaźni, wasza rasa staje się szkodliwą dla waszej planety i dla całego układu planetarnego.

W tym momencie, jest wiele istot, które nie są w stanie osiągnąć prawdziwego szacunku dla Siebie i Samoświadomości w naszej galaktyce. Oni, również, są utrzymywani pod kontrolą. Ich rozwój przebiega w pośredni sposób. Wasza rasa była też prześladowana i manipulowana przez inne galaktyczne rasy [pochodzące] z negatywnie obciążonych układów planetarnych, innych niż wasz własny. Przez wiele przeszłych okresów czasu oni próbowali udowodnić waszym przodkom swoją własną POTĘGĘ TECHNICZNĄ, w waszej rasie został WYTWORZONY strach. Powróciliśmy tutaj, aby przekazać [wam] prawdę, aby wymazać ten strach.

Ponieważ wasza planeta jest miejscem zarówno najbardziej podstawowej, jak i najwyższej dojrzałości, to jest bardzo wypełniona sprzecznościami. Wasze religie, które miały za zadanie pomagały się rozwinąć wielu [istotom], nie spełniły tej roli [nie zrealizowały tego]. Wasza rasa odmówiła porzucenia systemu wierzeń, który nie służył waszej planecie przez poprzednie 453 obrotów waszej gwiazdy [453 lata]. Uwalniając was od tego z użyciem ZDROWEGO ROZSĄDKU, mamy nadzieję , że wasza rasa osiągnie WŁASNĄ JAŹŃ i STANIE SIĘ W PEŁNI NIEZALEŻNA. Bądźcie jednością.

Szarzy i Plan dla Ziemi

Wykład Alexa Colliera z 1995 roku

Wzajemne oddziaływania pomiędzy Grupą Gizeh, a nazistowskimi Niemcami

Szarzy skontaktowali się z światowym ciałem rządowym po raz pierwszy w 1931 roku. To miało miejsce w Niemczech. Szarzy jednak zostali „odrzuceni” przez niemiecki rząd, ponieważ ten już zaangażował się w kontakty z Gizeh Inteligence [Grupą Gizeh]. Nie wiem czy wiecie, czym jest Grupa Gizeh, ale powiem wam tyle, że to jest renegacka grupa ludzkich istot pozaziemskich, którzy założyli swoją główną kwaterę pod płaskowyżem Gizeh w Egipcie.

Wtedy to byli przeważnie Plejadianie. Również Ashtar wchodzili w skład tej grupy, podobnie Kamagol byli jej częścią. Nawet Jehowa wchodzili przez pewien czas w skład tej grupy. Oni zrobili swoje. Zeszli tu na dół i „odegrali rolę Boga” przed nami, a ludzie czcili ich jako „Bogów” ponieważ oni mieli technologię. Nadużyli swojej siły. Niemcy, w latach trzydziestych, budowali rakiety i rozpoczęli program kosmiczny z powodu swoich kontaktów z istotami pozaziemskimi – Grupą Gizeh.

Technologia została rozwinięta i wykorzystana do tworzenia broni, ponieważ niemiecki rząd niepokoił się, że może dojść do inwazji obcych. Grupa Gizeh powiedziała im, że Szarzy są tutaj [obecni]. Jednak nie doszło do faktycznej inwazji, jako takiej. Została [wtedy] stworzona broń, taka jak urządzenia dźwiękowe, lasery, bomby neutronowe, bronie miotające strumienie cząstek, chociaż wiele z tego zostało wprowadzone do użytku znacznie później. Niemcy otrzymali bardzo wiele tej technologii od Grupy Gizeh. Zawierały się w tym również energii urządzenia wolnej energii sprzęt korzystający z technologii antygrawitacyjnej.

Troiste oddziaływania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, ZSRR i Wielką Brytanią

Stany Zjednoczone były pierwszymi, które otworzyły swoje drzwi dla obcej rasy znanej jako Szarzy. Powiedziano mi o kontakcie w 1934 roku, w którym Szarzy ujawnili swoją obecność rządowi Stanów Zjednoczonych w stanie Waszyngton. Faktyczny kontakt pomiędzy obcymi i urzędnikami Stanów Zjednoczonych miał miejsce dopiero w roku 1947, z powodu rozbicia się obcego statku w Roswell, w Nowym Meksyku. To zmusiło Szarych do kontaktu wcześniej, niż tego się spodziewali. Po katastrofie w Roswell w 1947 roku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Związkiem Radzieckim i Brytyjczykami, na najwyższych poziomach rządów, zostało zawarte „braterstwo krwi”.

Te rządy nie wiedziały, do czego Niemcy byli wtedy naprawdę zdolni w tym czasie. Niemcy byli bardzo bardzo dyskretni, jeśli chodzi o ich kontakty z Grupą Gizeh. Jak to dalej rozwinęło się w Niemczech i jak to zaczęło wpływać na inne kraje, to dwa oddzielne problemy.

Incydent w Roswell sprawił, że bardziej niż pilne stało się rozwinięcie prawdziwego programu kosmicznego w celu obrony Ziemi. Znowu, rząd Stanów Zjednoczonych i Sowieci myśleli, że istniała groźba z powodu stanu technicznego zaawansowania obcych, których napotkali. Prawdziwy program kosmiczny był [jednak] rozwijany w ukryciu, jako „podziemny”, o którym [dopiero] w tej chwili zaczynamy wokoło słyszeć.

Pierwotnie było to finansowane przez członków Klubu Rzymskiego. Teraz, będziecie musieli wykonać pewną pracę domową, aby znaleźć informacje, kim byli jego członkowie i nie zdziwcie się tym, kogo zobaczycie. Powiem o tym więcej, kiedy będziemy omawiać Księżyc. Szarzy pomogli „czarnemu rządowi” w budowie niektórych pierwszych obiektów na Księżycu i na Marsie.

Przed tym wszystkim, w latach od 1850 do 1950, zdarzały się przypadki okaleczenia zarówno bydła jak i ludzi. NSA, które zostało stworzone w 1950 roku, wiedziało, że byli [za to] odpowiedzialni obcy. Jak oni się tego dowiedzieli, tego mi nie powiedziano. Spróbuję [o to zapytać] i [może] dostanę więcej wyjaśnień na ten temat. W 1952 roku rząd przygotowywał się już do nadchodzącego kontaktu z obcymi. Kiedy nasze wojskowe systemy radarowe zaczęły namierzać ich statki, Szarzy zdali sobie sprawę, że aby wykonać swoje eksperymenty genetyczne na tak dużą skalę, aby podjąć próbę genetycznego uratowania swojej rasy, potrzebowaliby współpracy politycznego ciała wysokiego kalibru.

Innymi słowy, oni musieli dojść do porozumienia. W Stanach Zjednoczonych utworzono pewną instytucję, która została wyznaczona, aby być łącznikiem pomiędzy Szarymi a ziemskimi ludźmi. Wojskowi byli pełni entuzjazmu, w nadziei na wymianę surowców za obcą technologię. Ta grupa łączności, polityczna struktura, to była właśnie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa [NSA]. To właśnie taki był jej pierwotny cel.

Porozumienie i kontrakt

W maju 1954 roku, rząd Stanów Zjednoczonych zawarł porozumienie z obcą rasą. Kilka warunków tego porozumienia mówiło o wymianie technologii antygrawitacji, metali i stopów, technologii typu środowiskowego, wolnej energii i technologii medycznych skierowanych ku radzeniu sobie z ludzkim ciałem. Wszyscy Szarzy poprosili aby w zamian, jak mówili, otrzymali zgodę na studiowanie ludzkiego rozwoju, jeżeli chodzi o świadomość i strukturę emocjonalną i aby mieli zgodę na pozostanie tutaj na Ziemi. To porozumienie miało miejsce w bazie sił powietrznych Holloman.

Ten pojedynczy akt wiążący się z podpisaniem „kontraktu” z rasą pozaziemską był najbardziej znaczącym zdarzeniem w historii ludzkości, ponieważ to skierowało rodzaj ludzki w kierunku, w jakim nigdy nie zamierzaliśmy pierwotnie pójść. To wepchnęło nas też w rolę, do jakiej nie byliśmy przygotowani, w rolę stania się gospodarzem [żywicielem] dla obcej rasy. To także zasadniczo „nałożyło kajdany” na Radę Andromedan i inne przyjazne pozaziemskie rasy, uniemożliwiając im wzięcie bardziej aktywnej roli w naszej ewolucji.

W rzeczywistości [zdarzenie] to stało się wyrokiem dla ludzkości, [która odtąd była skazana na samodzielne] uświadomienie sobie faktów i na świadome wznoszenie się na indywidualnej podstawie, ponieważ zewnętrzna pomoc stała się teraz niedostępna.

Ten szczególny traktat został ustalony pomiędzy tymi obcymi a jednostką NSA zwaną „Ultra”, która jest w rzeczywistości rządem samym w sobie. Zwróćcie na to szczególną uwagę, ponieważ pierwszy raz kiedykolwiek o tym wspomniałem. Ten szczególny dokument i pierwotnie wymienione materiały mogą być znalezione dzisiaj w placówce NSA zwanej „Niebieski Księżyc”, znajdującej się „poniżej” bazy sił powietrznych Kirkland, w Nowym Meksyku. Wejście do tej bazy jest w górach Manzano. Również w tym samym miejscu znajduje się prywatny Departament Energii (DOE), baza technologiczna. Obecnie, w tym szczególnym obiekcie trwa budowa urządzeń wolnej energii do wykorzystania w przestrzeni kosmicznej.

Wiele z [elementów] tej obcej technologii zostało przekonstruowane i wysłane przez łączący tunel, do Los Alamos i w obszar zlokalizowany poniżej zboczy kanionu Los Alamos , gdzie zostały zbudowane ogromne przestrzenie podziemne. Ten obiekt ma 29 000 stóp kwadratowych i zawiera laboratoria wyposażone aby studiować światło, myśli i czystą energię. Ten obiekt jest też używany jako więzienie dla obcych schwytanych przez czarne frakcje rządowe.

NSA jest zwolnione ze wszystkich praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, o ile nie jest to wspomniane w jakimkolwiek modelu prawa. Jest tak z powodu jej interakcji z obcymi gatunkami i widocznie jest to konieczne do obrony cywilnych i konstytucyjnych praw obywateli Ameryki.

Podziemna siatka i jej kierownictwo

Korporacje, które aktualnie pomagają różnym grupom obcych i „czarnemu rządowi” to Standard Oil, Lockheed, Northrop, McDonald-Douglas, AT&T, IT&T, A.Matthew Construction Company, Robbins Company, Utah Mining Company i masa innych. NSA użyło wiele prywatnych pieniędzy aby pozyskać obcą technologię w celu utrzymania ludzkości pod kontrolą i aby utrzymać „bezpieczne status quo”. Nawet CIA niewiele wie o istniejących w NSA jednostkach Ultra albo Niebieski Księżyc, które zajmują się obcymi technologiami i informacjami.

Alfa 1 i Alfa 2 (podlegające Niebieskiemu Księżycowi) kontroluje segmentację, pozyskiwanie i stosowanie obcej technologii. Według Andromedan, Alfa 2 jest MJ 12 i MJ 12 jest najniżej w hierarchii, nawet jeśli doprowadzono do tego, abyśmy uwierzyli, że jest na samej górze. Alfa 2 również kontroluje przekazywanie informacji i bezpieczeństwo tych informacji. MJ 12 spotyka się w obiekcie zwanym „Country Club” w górach Wirginii. Ten „Country Club” należy do Fundacji Rockefellera. Najważniejsze spotkania są organizowane pod ziemią i członkowie MJ 12 są zabierani przez małe przejście podziemne do miasta Warrington, w Wirginii.

Stamtąd są zabierani do podziemnego miasta zwanego „Ravenrock”, które jest położone po prostu na południe od Niebieskiego Grzbietu w Pensylwanii. Wysiłek i energia, którą oni wkładają w utrzymywanie wszystkiego w takim sekrecie są wprost niewiarogodne. Miło wiedzieć, że rasa 2,2 miliona lat świetlnych stąd wie, co się tutaj dzieje.

Większość systemu tuneli biegnących przez Stany Zjednoczone znajduje się na głębokości pomiędzy 2500 a 3500 stóp pod ziemią. Boeing Aerospace Company zbudowała zbiorniki paliwa i uruchomiła generatory mocy, aby obsługiwać tę podziemną sieć drogową, która najwyraźniej przebiega poprzez całe Stany Zjednoczone. Podobno w tych ogniwach paliwowych, mieszają chlor i wodór i tworzona jest elektryczność, jak również chlorowodór, który jest potem ponownie rozdzielany na wodór i chlor. Proces trwa ustawicznie, nieustannie tworząc elektryczność. Najwyraźniej to się nigdy nie zużywa.

Zaplanowanie i wprowadzenie w życie projektów utworzenia sieci podziemnych tuneli było kierowane przez marynarkę. Narodowa Rada Badawcza była odpowiedzialna za sekretne wykopanie tego systemu tuneli biegnących poprzez Stany Zjednoczone. Zarządzanie tymi wszystkimi obiektami jest prowadzone przez Departament Energii.

Maszyny, które powstały aby stworzyć ten system tuneli i innych podziemnych obiektów zostały zbudowane przez Jarva Corporation z Ohio, Morrisom-Knudson Company z Boise, w Idaho i Robbins Company w stanie Waszyngton. Cały ten program oraz wszystkie te obiekty, w większości zostały sfinansowane przez NSA.

Czarne Projekty finansowane z handlu narkotykami

Nowy Porządek Świata [NWO] i „czarny rząd” sfinansowały zbudowanie obcych baz i obiektów podziemnych. Jak to jest, że NSA podpisała traktat bez zatwierdzania go przez Kongres i zrobiła to bez niczyjej wiedzy? Większość tego finansowania pochodziła z CIA, „stosującego rozwiązania sytuacji niemożliwych”. Do sfinansowania tych czarnych projektów były użyte zyski ze sprzedaży narkotyków (Amerykanom). Jeden przykład, który wam podam, którzy widocznie w tej chwili wychodzi na powierzchnię, to książka zwana „Kompromis”. Mówi ona o zaangażowaniu Billa Clintona wraz z CIA w import kokainy o wartości ponad 100 milionów dolarów, każdego miesiąca przez szereg lat, przez lotniska Mena w Arkansas, skąd była ona rozprowadzona na całe Stany Zjednoczone.

Tajne bazy i tunele

Pod ziemią znajduje się też wiele baz i systemy tuneli, które przenikają cały świat. Część z nich liczy sobie wiele milionów lat, zostały zbudowane przez zaawansowane obce cywilizacje obecne tutaj w przeszłości, wydobywając na naszej planecie minerały i metale szlachetne. Niektóre z tych starożytnych podziemnych obiektów są chronione przez aktualne ziemskie rządy. Jak zauważycie, ogromna większość podziemnych instalacji znajduje się w Stanach Zjednoczonych i zamierzam powiedzieć wam, gdzie te bazy są i jakie informacje o nich mi przekazano.

W Australii, to jest Pine Gap, położone w centralnej części kontynentu. Pine Gap jest wyjątkowo niebezpiecznym miejscem. Wiele rzeczy, które są zabierane z Ziemi na Księżyc wyrusza właśnie z Pine Gap. Inna baza jest w Górach Śnieżnych, również w Australii.

W Chinach, jest podziemna baza, kontrolowana przez amerykanów – obcych – sowietów położona w pobliżu Mongolii, w Xining. Istnieje też baza przyjaznych obcych, znajdująca się pod Tybetem.

Związek Radziecki [obecnie Rosja]. Większość ukrytego, podziemnego programu kosmicznego, w ramach którego powstały bazy księżycowe stanowiły sekretne działania amerykańsko – brytyjsko – radzieckie rozpoczęte w 1958 roku. Najwięcej z tego był rozpoczęło się na terenie Związku Radzieckiego, co było spowodowane jego ogromnymi przestrzeniami, gdzie nikt nigdzie nie może zobaczyć co przylatuje i odlatuje. Oni nie używali tam technologii, które jesteśmy przyzwyczajeni widzieć, tych olbrzymich rakiet, żeby dostać się tam w górę. Szarzy dostarczyli [im] technologii antygrawitacyjnej, która pozwalała zrobić to znacznie łatwiej. Istnieje baza w Serov, która jest zarządzana wspólne przez Stany Zjednoczone – sowietów – obcych. Andromedanie mówią, że ta baza jest bardzo wielka i bardzo niebezpieczna. Istnieją także bazy w Karaga i Sakaueen. Jest też ściśle tajna baza w górach Ural, na północ od Serov.

Są też bazy w Iranie. Jest jedna w centralnej części kraju, na pustyni. To jest bardzo wielki obiekt i podobno istnieją systemy tuneli, które biegną do Morza Czerwonego aż do Oceanu Indyjskiego. Wyspy Masurine, pod wodą – tam jest bardzo wielki rów, gdzie również jest baza. W Algierii, znajduje się baza w górach Tahot.

W Afryce, w Sudanie, jest obca baza w Nyala Range. W Zairze, obca baza jest na zachód od Kindu. W Botswanie, jest baza obcych w Kamahaki. Jest też baza na Północnych Wyspach Kanapkowych. W Egipcie, jest baza w pobliżu granicy z Libią, a tak jak zrozumiałem jest ona wielkości stanu Maryland. Jest jeszcze jedna na zachód od Kairu, poniżej płaskowyżu Giza. W tej chwili nie ma tam żadnych obcych, jak mi powiedziano, ale jest w niej personel z amerykańskiego NSA.

W Szwajcarii, pod Mount Blanc znajduje się baza dzielona przez siedem ras wydających się być nam przyjazne. W Skandynawii, na wschód od Narwiku jest baza. W Szwecji, istnieje baza pod wyspą Gottland, to prywatna wyspa. Ilu z was widziało historię Hangaru 18? Według Andromedan, pewien szczególny statek został przekazany naszemu rządowi przez samych Andromedan jako gest dobrej woli, by rozpocząć dialog i komunikację.

Najwyraźniej, oni jeszcze nie byli w stanie dostać się do wewnątrz tego statku, ponieważ jeszcze nie wpadli na to, jak go otworzyć, ale „przenieśli” go na wyspy Gottland, za linię brzegową Szwecji. Teraz jest właśnie tam. Andromedanie podejmowali wiele prób, aby rozpocząć dialog z rządem. Życzliwi Plejadianie i pewna grupa z Syriusza też robili takie próby, ale pierwsza rzecz, o jakie oni proszą żeby zrobił rząd, to aby rozbroił się. Ponieważ rząd naprawdę nie wie co zrobić z technologiami jakie mają, zwłaszcza z bronią nuklearną.

Te przyjazne nam rasy obawiają się tego, co rząd mógłby im zrobić za pomocą tej broni. Zaofiarowali nam pomoc w poradzeniu sobie z problemami tutaj na Ziemi, jeżeli tylko pozbyliby się swojej broni, ale widocznie światowe rządy nie chcą porzucić swojego zabójczego potencjału.

W Ameryce Południowej, są bazy w Andach. W Chile, istnieją bazy na północ od Calama. W Brazylii, jest baza w Moto Brava Cuinva.

W Stanach Zjednoczonych, są bazy na jednej z granic Alabamy, w Missouri na wschód od Braxton, na południe od St. Paul, w Minnesocie, na wschód od Amarillo, w Teksasie. W Nowym Meksyku są bazy w Dulce, Datil i w White Sands. W Arizonie, są bazy w Górach Białych i Górach Przesądnych. W Utah, są bazy poniżej Salt Lake. Są bazy w Montanie, w Wyoming i w Idaho. W Oregonie jest baza pod Mount Hood, która jest bardzo szczególna i później będę o niej mówić więcej. To jest ważne, ale nie z pozytywnych powodów.

W Kalifornii, są bazy w 29 Palms, w Dolinie Śmierci, w AFB Edwards i w Bishop, gdzie są porty ładunkowe. Są też bazy na pustyni Mojave i tajna podziemna baza NASA w Crows Landing, w pobliżu Night Ferry.

W stanie Waszyngton, są dwie. Kilka znajduje się w Newadzie, włączając w to Groom Lake i Sunspot. W górach Yucca jest 19 mil podziemi i tuneli, z których korzysta się podczas budowy statków grawitacyjnych. Ten obszar jest też powiązany z S-4. Te obiekty zostały zaprojektowane i wybudowane przez Spółkę Budowlaną A.A. Matthew’a w Maryland, który był kiedyś własnością rodziny Payseur (zobaczcie „Puszkę Pandory” Alexa Christophera). Nawiązując do S-4, Szarzy dali naszemu rządowi dziewięć swoich statków. Na podstawie tych dziewięciu, nasz rząd wykonał kopie i stworzył 53 inne statki. NSA teraz ma przynajmniej 53 z tych „ufopodobnych” statków i zasadniczo wszystkie z nich znajdują się w tej chwili (1995) na Księżycu.

W Alberta, w Kanadzie, są bazy w pobliżu Calgary. W Kolumbii Brytyjskiej, jest jedna baza niedaleko Dawson Creek. W North Bay, w Ontario, jest wielki obiekt NORAD.

Obiekty przyjazne

Istnieją takie w Górach Shasta, Grand Tetons i Banff, w Kanadzie i oczywiście Mount Blanc w Szwajcarii. Są też inne, zarówno na Atlantyku jak i na Oceanie Spokojnym. Nie wiem o nich zbyt wiele, ale mogę wam o tym powiedzieć. Nie wiem czy ktokolwiek z was jest świadomy ostatnich starań naszego rządu, który chce „testować urządzenia dźwiękowe” w oceanie, za wybrzeżem Hawajów i niżej aż do Nowej Zelandii. Zajmuje się tym wojsko. Andromedanie mówili mi, że wojsko poprzez użycie tej technologii, podejmie próbę poszukiwań pewnego szczególnego (przyjaznego nam) statku, o którym wiedzą, że jest ukryty w Pacyfiku na południe od równika. Czują, że nie są w stanie znaleźć go w jakikolwiek inny sposób. Myślą, że dźwięki będą dobrym sposobem.

Geoelektryczna siatka anomalii – „wyrzutni rakietowych”

W Oceanie Indyjskim, także jest baza przy wyspie Diego Garcia. Ziemia posiada elektryczną sieć biegnącą wokół niej i bywa tak, że kiedy punkty tej sieci „ulegną zwarciu”, tworzy to anomalie. Tak więc, dwa miejsca są predysponowane do regularnego powstawania takich anomalii, to jest obszar Trójkąta Bermudzkiego i wyspy Diego Garcia. Rozumiem to tak, że kiedy sieć „ulega zwarciu”, siły ciążenia przestają obowiązywać. Cokolwiek zostanie złapane wewnątrz tego obszaru, kiedy siatka „wzbudza się” zostaje wyrzucone w kosmos.

Zamierzają zrobić tak, że wyślą statek z Księżyca, zaczepiając linę holowniczą do czegokolwiek pochodzącego z wyspy Diego Garcia i po prostu przeciągną te rzeczy na Księżyc. Traktory, buldożery i wszelkiego rodzaju sprzęt do budowy podziemnych baz i robót ziemnych były „wystrzelone” z wyspy Diego Garcia. Rzeczywiście mają tam zbudowane platformy i „wyślizgują się” stamtąd, kiedy tylko dochodzi do takiej anomalii, po prostu siedzą tam sobie i czekają na to, aż pojawi się ta anomalia. Wysięgnik, dźwignia. Kiedy to się zdarzy, rzecz jest momentalnie tam w górze, w przestrzeni, w górnych warstwach atmosfery. To rozwijało się od ponad 30 lat i aż do tej chwili nikt nie wpadł na trop, [jak to się dzieje].Podziemne bazy – rys. 1


Podziemne bazy – rys. 2


Genetyczne badania w podziemnych obiektach

Szarzy to genetyczni inżynierowie. Nie są w tym odosobnieni. Większość z istot pozaziemskich to genetyczni inżynierowie, ponieważ oni cenią formy życia, w przeciwieństwie do złota i srebra. To jest właśnie ich bogactwo. Większość z inżynierii genetycznej oraz eksperymentów, które mają miejsce tutaj na Ziemi jest teraz wykonywanych przez Szarych, którzy robią to same rzeczy na Phobosie, jednym z księżyców Marsa.

Wykorzystują tę okazję by próbować urzeczywistnić swój własny plan, który polega na stworzeniu nowego DNA i genetycznego zasobu, który będzie na tyle wolny od wad, żeby udało się wyhodować nowe fizyczne formy życia, które będą potem zdolne do regeneracji i rozrodu. Tak jak jest właśnie teraz, Szarzy zmierzają ku wymarciu. Przez nieprzerwane interakcje i manipulacje z rodzajem ludzkim, oni stworzyli hybrydy szaro – ludzkie dzieci. Jest wiele problemów, które to wywołuje. Szarzy są naprawdę zainteresowani kobiecymi zasobami genetycznymi, ponieważ jeśli chodzi o nich, cała linia rodowa jest linią żeńską.

Wiele nowych ras zostało w ten sposób stworzonych, w całej naszej galaktyce. To nie jest tylko coś, co przydarzyło się „wyłącznie” tutaj. Tak dzieje się już od bardzo, bardzo długiego czasu. Niewiele ras dzisiaj pozostaje z czystym, pierwotnym zasobem genetycznym, za wyjątkiem dwóch, o których Andromedanie mówią, że są naprawdę „czyste”. Te dwie rasy to reptilianie z Alfa Draconis i inni, których znamy jako Elohim, którzy są bardzo starożytną rasą ludzi, którzy przetrwali wojny w [konstelacji] Lutni.

Wszystkie inne rasy w tym wszechświecie, o ile wiedzą to Andromedanie, są mieszaniną hybrydowego zasobu genetycznego. Szarzy sami chcieliby być wolni od Imperium Oriona i nie będą mieć żadnej szansy na przeżycie, jeżeli nie stworzą albo nie zharmonizują odpowiedniego typu ciała lub genetyki z naszym. Widzicie, czas kończy się dla nich i my także rozwijamy się w ogromnym tempie, na poziomie duchowym.

Tak więc, nawet jeśli to co robią jest niewłaściwe, oni sami „złapali się” w bardzo trudnej pozycji, ponieważ to, co robią w stosunku do nas, zostało kiedyś zrobione im. To w żaden sposób nie służy jako usprawiedliwienie. Kiedy którykolwiek z nich ma takie hybrydowe dziecko, zabierają je poza atmosferę Ziemi, aby dziecko było w pełni świadome swojej reinkarnacyjnej historii i nie miało żadnych „zasłon”. Najwyraźniej, istnieje jakiś rodzaj „zgody” na to, że jeżeli rodzicie się wewnątrz atmosfery planety macie te „zasłony”.

Plan Szarych jest taki, aby stworzyć niewolniczą rasę, nad czym cały czas pracują, w celu kontroli, do pracy fizycznej, do uzyskania energii seksualnej, jako źródło jedzenia, jako zasób dla dalszych eksperymentów nad hybrydami i jako materiał biologiczny

Najwyraźniej, oni pożywiają się energią. Jeżeli na przykład dwaj ludzie walczą, tworzy się wtedy dużo energii. Oni mogą nakarmić się tą energią. Kiedykolwiek dochodzi do wojny, pojawia się wiele aktywności UFO, karmiących się energią strachu. Szarzy robią również obszerne badania nad możliwościami ludzkiego mózgu i natury [naszej] duszy. Wielu z ludzi, którzy zostali przez Szarych zaimplantowani, jest świadomych faktu, że byli położeni na jakiegoś rodzaju maszynie i „byli ćwiczeni” w jakiegoś rodzaju aktywności. Według Andromedan, Szarzy „trenują” ludzi, aby walczyli w ich wojnie przeciw Draconianom, kiedy oni tu przybędą.

Zamierzają używać ludzi jako swoich żołnierzy przeciwko gadom, podczas gdy w tym samym czasie przygotowują planetę dla jej nowych właścicieli, którzy wkrótce przybędą. To ma dla nas bardzo poważne implikacje.

Nie mam tutaj zamiaru siać paniki. Nie wierzę w to, ale przekazuję wam to, co kazano mi wam powiedzieć. Zabrnęliśmy w kozi róg, a jedyny sposób w jaki możemy to zmienić jest taki, że musimy stać się całkowicie świadomymi tego, jaki jest naprawdę świat wokół nas i o co naprawdę tutaj chodzi. Musimy stworzyć [wokół nas] przestrzeń miłości. Jeżeli będziemy potrafili stworzyć przestrzeń miłości, Szarzy, Draconianie i inne kontrolujące rasy nie będą w stanie poradzić sobie z tego rodzaju wibracją. Albo musi się wydarzyć coś takiego, albo poprosimy o jakąś poważną interwencję tutaj.

[Nota redaktora: zobacz nasz wywiad z 12 stycznia 1997 z Alexem Collierem aby zapoznać się z dyskusją na temat interwencji].

W przypadku poważnej interwencji, dojdzie do „wojny w niebiosach” jak przepowiadała to Biblia i cała rzecz będzie dla naszego dobra.

Ashtar, Haton i scenariusze „zbawcy”


Znacie tą plotkę o „Ashtar” przybywającym tu, aby was uratować. Panie i panowie, to się nie wydarzy. To po prostu nie ma się wydarzyć. To są [tylko] systemy wierzeń. Kiedy tutaj dzisiaj stanąłem, ktoś przeczytał mi pewien materiał od Haton, który mówił tę same rzeczy: „Pochwycimy was i zabierzemy was na Marsa”. Nie, dzięki, ja nie chcę na Marsa. [Nota redaktora: właśnie tam jest Grupa Oriona]. Nikt nie zamierza was „zbawiać”. Według Andromedan, jeżeli siedzicie tutaj czekający na „zbawcę”, „nie wykonujecie pracy” samodzielnie. Kto jeszcze [poza negatywnymi kontrolerami] przychodziłby tutaj i „zabierałby od was trudności”? W jakim celu? Tylko odtworzylibyście znowu tę sytuację, ponieważ nie rozwinęliście się trwale do poziomu stania się swoim własnym zbawcą. Nie nauczyliście się lekcji i to jest właśnie to, co jest najmocniejszą częścią ich przekazu.

Musicie wykonać tę pracę samodzielnie. Tylko wy jesteście odpowiedzialni za samych siebie. Nikt nie zamierza tu przybyć i „zabrać wam trudności”. Mówili nawet tak, że jeżeli nawet stałoby się tak, że zainterweniują bezpośrednio, nie mają zamiaru nas niańczyć. To oznacza, że musimy potraktować to bardzo dosłownie. My jako rasa musimy zebrać się razem i zdecydować, czego chcemy i w jaki sposób chcemy żyć.

Musimy zdecydować, w jaki sposób chcemy wychowywać nasze dzieci, jakie chcemy mieć systemy moralne i etyczne, itd. Nie potrzebujemy, żeby ktoś „z zewnątrz” mówił nam co jest dla nas najlepsze. To nigdy nie działa i to nie zadziała także teraz. Większość ludzkich istot raczej wolałaby umrzeć, niż żyć jak niewolnicy. To jest po prostu nasza natura. Nasza dusza. Potrzebujemy być wolni i znowu zbliżamy się do tego punktu. Jesteśmy tam.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, Szarzy, implanty i ludzkie klony

Szarzy aktualnie (1995) kontrolują fale mózgowe tych, który zostali przez nich zaimplantowani. Szarzy implantują ludzi przez ostatnie 100 lat. Zatem całe pokolenia w rodzinach miały i mają implanty. Szarzy nauczyli NSA w jaki sposób klonować ludzi, formy życiowe. Szarzy nauczyli ich też „sztuki różnych szkodliwych działań”. Na dwóch najwyższych poziomach ludzkich interakcji z Szarymi, w obrębie NSA, istnieją sklonowani ludzie albo ludzie tak „ciężko” zaimplantowani, że według Andromedan, NSA już nie traktuje ich jako istot ludzkich. Oni są częścią zbiorowego umysłu Szarych. Ci ludzie nie mają żadnej wolnej woli i zasadniczo są bio-robotami, a ich dusze są schwytane w pułapkę.

Kompleks zbiorowego umysłu Szarych i system komunikacji

Szarzy klonują swoją własną rasę w systemie kastowym, po prostu jak owady. Zasadniczo oni wszyscy to samo myślą w tym samym czasie. [Nota redaktora: Jak już o tym wcześniej wspomniałem, jest to powodem tego, że Szarzy mają trudności kiedy zaskoczycie ich czymś nieoczekiwanym. Nie radzą sobie dobrze z niespodziewanymi rzeczami]. Ich umysły są jak „radioodbiorniki”. Jeżeli nie mają żadnej „fali radiowej” oni nie robią niczego. Innymi słowy, Szarzy sami w sobie mają komputery, które emitują pewną „falę wibracyjną” (przenoszącą informacje), instruującą ich co mają robić.

Gdyby ktoś wyłączył te komputery, oni zatrzymaliby się na swoich ścieżkach, ponieważ nie myślą samodzielnie. Są częścią zbiorowego umysłu. Nie są inteligencją zindywidualizowaną, tak jak my. Bardzo chcieliby „przerobić” nas tak, abyśmy byli tacy jak oni. To zupełnie inaczej wygląda u obcych z Zeta Reticuli 1, które dysponują tą samą technologią, ale używają jej do leczenia, uzdrawiania, a nie do kontrolowania. Otrzymamy to później.

Zbiorowy umysł Szarych wyobraża sobie Stwórcę jako umysł

Szarzy traktują Stwórcę jako umysł. Tak się potoczyło, że oni całkowicie odłączyli się od swojej duchowej istoty, było to tak dawno temu, że ich fizyczne istnienie i osobowość stała się czystym Ego. To jest też orientacja Draconian, którzy są również czystym Ego. Wiele z innych ras genetycznie zmienionych przez Draconian też doświadczają oddzielenia od swej własnej istoty. Nie rozumiem tego procesu, ani tego jak to działa, ale jest tak, że oni już sami w sobie nie wierzą w to, że są Duchem, że są Istotą.

Tak naprawdę zostali schwytani w pułapkę, fizycznie i emocjonalnie, w czysto fizycznym istnieniu. Dlatego właśnie to jest wszystko, co widzą. Oni dosłownie zaprzeczają samych siebie, albo rozpadają się na części, daleko od swojej duchowej istoty. Która już nie jest ich częścią. Ludzie również byli również znani z tego, że robili sobie coś takiego. Możecie rozdzielić swoją Jaźń na wiele różnych osobowości. Z tą wymiarową kompresją dzieje się tak, że właśnie dlatego widzimy dużo dziejących się nienormalnych rzeczy. Ego jest teraz kompresowane samo w sobie.

Ono zapada się samo w sobie i [dlatego] odnajdujecie ogromne „worki niesamowitej negatywności”, nie tylko tutaj, ale również w innych częściach galaktyki. W systemie Syriusza B toczy się okropna wojna domowa, to dzieje się właśnie teraz. W układzie Perseusza, jest 21 układów szykujących się do włączenia się w walkę pomiędzy Grupą Oriona, a przyjaznymi nam rasami z Rady Andromedy.

Musicie zrozumieć, że dla ludzi w tym stanie istnienia, oni łączą swoje fizyczne życie i ego jak to samo istnienie. Oni są całkowicie oderwani. Te istoty, które odrzucają swoją duchową istotę i identyfikują się tylko z fizycznymi ciałami i z ego zostaną usunięte z naszego wszechświata i będą przeniesione gdzie indziej, widocznie to jest przewidziane w procesie „bycia tworzonym”.

Według Andromedan, uzdrowienie wszystkich Dusz w tym wszechświecie jest w tej chwili niemożliwe, ponieważ część z tych Dusz dosłownie grozi istnieniu uniwersalnej świadomości. Innymi słowy, oni mają opierać się i nie ma żadnego sposobu, w jaki one mogłyby wykonać skok, zatem zostaną usunięte. [Nota redaktora: Zobacz początkową dyskusję na temat kształtowania się „worków oporu” na początku tej książki]. Zostaną utworzone „worki” mieszczące ich wszystkich, zostaną też dla nich stworzone nowe wszechświaty, aby mogły pracować nad swoim problemem.

Szarzy są bardzo wyrafinowani w matematyce i naukach dotyczących energii. Powiedziano mi, że nasze wojsko, w czasie podpisywania porozumienia [w bazie] Holloman, dokonało wymiany personelu z tymi obcymi i że 16 osób z personelu wojskowego przypuszczalnie zostało zabranych do miejsca pochodzenia Szarych. Oni zaś pozostawili nam kilku swoich. Według Andromedan tak naprawdę to było 109 osób, które zostały zabrane przez Szarych. Jednak oni nie byli do końca przeniesieni do świata pochodzenia Szarych (Zeta Reticuli 2). Zamiast tego ci ludzie zostali zabrani na statki – bazy i na Phobosa, gdzie przeprowadzano na nich eksperymenty.

Technologie wirusowe, klonowanie ludzi i nadzór planetarny

Szarzy przekazali też pewne wirusowe technologie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, która z kolei te rozwiązania technologiczne podała dalej na niższe poziomy, w ramach przemysłowego kompleksu wojskowego. W Afryce, znaleziono poligon doświadczalny dla wirusa AIDS. Były ku temu powody. Tego typu biologiczna technologia została przekazana jednostce Ultra, w ramach NSA. Jeden z ośrodków NSA, który nad tym pracuje znajduje się w podziemiach Fortu Medea, w Maryland.

Jest tam 19 akrów podziemnych pomieszczeń zawierających kilka najnowocześniejszych komputerów na świecie, które zostały zaprojektowane i zbudowane wewnątrz tego obiektu. One nigdy nie ujrzały światła dziennego. Ten obszar, a mówiliśmy tutaj o Mount Hood w Oregonie, jest włączony w ogromną inwigilację światowej łączności. Kompleks w Oregonie jest też miejscem, gdzie nasze wojsko zajmuje się klonowaniem ludzi. Nie wiem jacy obcy są w to zaangażowani, ale ludzie są tam klonowani.

Przegląd bardziej historyczny

W późnych latach 1950 Szarzy zbliżyli się do Rosjan ze względu na pomysł wzajemnej wymiany i podpisania traktatów, ale już wtedy Rosjanie byli obecni w procedurach NSA i zdecydowali by nie podpisać niezależnego traktatu, ponieważ bardzo dobrze wiedzieli, że Szarzy próbowaliby podjudzić Stany Zjednoczone przeciwko Rosji. Tak rzeczywiście jest, otrzymałem te wyjaśnienia bezpośrednio od Vissaeusa, że Związek Radziecki, poinformował Johna F. Kennedy o obecności Szarych podczas kryzysu kubańskiego.

Andromedanie stwierdzili, że Rosjanie próbowali szantażem zmusić Stany Zjednoczone do podzielenia się z nimi obcymi technologiami. Tak więc Rosjanie umieścili swoje rakiety na Kubie, aby podjąć próbę zastraszenia USA. Rosjanie stali się coraz bardziej świadomi tego, że NSA i CIA pracowały nad niesamowitą technologią i nie dzielili się tym ze Związkiem Radzieckim, tak jak było to zapisane w pierwotnym porozumieniu, zawartym wkrótce po incydencie w Roswell w 1947 roku.

Podobno Kennedy trzykrotnie pytał CIA, czy rosyjskie zarzuty były prawdziwe. CIA okłamało Kennedy’ego dwukrotnie, nawet wtedy, gdy tylko 18 minut dzieliło Stany Zjednoczone od uderzenia broni nuklearnej. Oni po prostu go okłamali. To skłoniło Kennedy’ego, żeby „rozpędzić CIA na cztery wiatry”. To jest jedna z najważniejszych przyczyn tego, że „czarny rząd” widział Kennedy’ego jako zagrożenie oraz tego, że Kennedy przedwcześnie zmarł.

Życzeniem Prezydenta Kennedy’ego było to, żeby chociaż część tej technologii stała się dostępna dla zwykłych ludzi i została użyta dla polepszenia sytuacji rodzaju ludzkiego. To był właśnie jeden z powodów tego, że został zainicjowany przez niego oficjalny program kosmiczny, w oczekiwaniu aż pojawi się możliwość, że ludzie mogli częściowo uczestniczyć w pracach z tą technologią.

W 1953 roku, satelity i radar pokazały duże obiekty zbliżające się ku Ziemi. To byli Szarzy, podróżujący w czasie swoimi statkami. To były te same statki widziane w pobliżu Wenus w latach 1787, 1788 i 1789. W 1645, zostało zapisane w kronikach, że widziano „wielki księżyc” niedaleko Wenus i widziano też, jak zbliżał się i oddalał aż do roku 1767. Tego samego typu incydenty miały miejsce w pobliżu Marsa 25 listopada 1894, kiedy widziano ogromny statek oświetlający część powierzchni Marsa.

To samo wydarzyło się koło Merkurego w 1789, w pobliżu Słońca w roku 1859, a to samo ciało, które znajduje się tam dzisiaj, zostało nazwane jako Wulkan. To jest olbrzymi statek – baza. Podczas całkowitego zaćmienia 29 lipca 1878, astronomowie zobaczyli dwa wielkie ciała planetarne o rozmiarze zbliżonym do Wenus, pomiędzy Merkurym a Wenus. Według Andromedan, te obiekty były Plejadiańskimi i Andromedańskim statkami – bazami, które również podróżowały w czasie i obserwowały Szarych, których statki orbitowały wtedy dookoła Słońca. W latach 1783 i 1787, pojawiły się raporty o ogromnych, jasnych światłach na Księżycu, mylnie rozpoznane jako wulkany, oni wtedy oświetlali ciemną stronę Księżyca.

W lutym 1894 roku, sfotografowano kometę uderzającą w wielki, ciemny obiekt w naszym układzie słonecznym. To wydawało się mieć skrzydła, a według Andromedan to był drakoniański statek – baza. Podobne zjawiska miały miejsce 4 kwietnia 1892 roku i drakoniański statek miał rozmiary jednej trzeciej wielkości księżyca, około 700 mil średnicy i miał skrzydła. Inne drakoniańskie statki – bazy zaobserwowano 27 stycznia 1912. Ten obiekt miał 250 mil długości i 50 mil szerokości i był przypominał wronę. To znajdowało się na Księżycu.

Religijne programowanie obecne w ludzkich kulturach

Panie i panowie, nie zamierzam nikogo obrazić, ale po prostu przekażę wam sposób, w jaki zostało mi to przekazane. OK? Wszystko co musicie zrobić, to po prostu wysłuchać. Jeżeli ktoś z was nie poczuje się dobrze z tym co usłyszy, najlepiej puścić to „mimo uszu”. Jeżeli natomiast poczujecie się z tym dobrze i przejdą was dreszcze, wtedy być może powinniście zacząć zwracać na to uwagę. Wiele działań religijnych było przedsięwziętych przez Szarych przez ostatnie 500 lat w celu manipulacji i kontroli ludzkich systemów wierzeń i by sprawić, żebyśmy poszli na kompromis z naszą wolną wolą i „zbawczym obrazem”. Pod tym fałszywym pretekstem, Szarzy byliby uwolnieni od tworzenia własnej karmy.

Zamiast tego, oni pozwalają nam tworzyć naszą własną karmę. To jest taki układ, naprawdę tak jest. Potęga systemów wierzeń może być używana jako paliwo w gry uwodzenia ludzi do przyjęcia wiary, że pewne rzeczy są „prawdziwe”. Poprzez potęgę stworzoną przez te świadome myśli, możemy dosłownie sprawić, żeby te rzeczy ziściły się i wydarzyły, obojętnie czy one przyniosą korzyść nam, czy też nie. To co stanowi prawdziwą duchową dynamikę w działaniu, tutaj jest wykorzystywane przeciwko nam.

Według Andromedan, „nasze ciała fizyczne i cała materia, są ucieleśnieniem idei albo systemów wierzeń. Nasz wszechświat składa się z idei i systemów myśli, zagęszczonych i skręconych wewnętrznie, aby stworzyć i zapoczątkować ducha i energię.” Innymi słowy, naprawdę jesteśmy „Bogami”. Naprawdę możemy zrobić cokolwiek tylko zechcemy. Andromedanie kontynuują „Wyewoluowaliśmy z Ziemi tylko jeśli chodzi o nauki techniczne i przyrodnicze.

Nasza duchowa ewolucja w większej swojej części była przed nami zatajana przez grupę istot pozaziemskich, a obecnie „czarny rząd” lub Nowy Porządek Świata. Ponieważ, po zapoznaniu się z tymi duchowymi prawdami, NSA i światowy rząd zdają sobie sprawę, że wszystko co zamierzali zrobić, według Andromedan, może zostać zmiecione w ciągu jednego dnia, jeśli tylko ludzkość stałaby się oświecona.

Jeżeli miliard ludzi dojdzie do wniosku i zdecyduje, że to wszystko musi się zmienić, że już nie chcemy dotychczasowej rzeczywistości, wtedy to wszystko dosłownie zmieni się zgodnie z tym nastawieniem wraz ze wschodem słońca. Jednak, Andromedanie z naciskiem to podkreślają, że potrzebujemy być pewni tego, czego chcemy, stanowi to część decyzji i naszej odpowiedzialności. Tak więc, jeżeli zamierzamy to stworzyć, musimy wziąć za to odpowiedzialność.

Całun turyński

Według Andromedan, to jeden z przykładów pozaziemskiej manipulacji i pogwałcenia naszych systemów wierzeń. Holograficzny obraz na tym całunie został stworzony przez Szarych, by wzmocnić w nas wiarę w „zbawiciela”. Taki system wierzeń pomaga w ich planie kontroli, ponieważ ludzkość z radością oddałaby swoją potęgę komuś, kto wyda się prawdziwym i prawowitym mesjaszem, ponieważ tego została nauczona, aby tak właśnie zrobić. Szarzy wiedzą, że niewielu ludzi tak naprawdę chce przyjąć odpowiedzialność za swoją własną ewolucję. Większość raczej wolałaby, aby powiedziano im, co mają robić, niż sami by mieli zrozumieć sytuację i przedsięwziąć właściwe działania, konieczne do uwolnienia samych siebie.


Zainscenizowane „powtórne przyjście [Jezusa]”

W celu dalszej manipulacji Szarych na poziomie systemu wierzeń, istnieje także rozwijający się plan, według Andromedan, by odegrać zainscenizowane „powtórne przyjście [Jezusa]”. To wydarzy się krótko po zapaści światowej gospodarki. Nie jesteśmy od tego bardzo odlegli. Poczekamy na to może sześć lat, w najlepszym razie tyle. Ta istota będzie biologicznie sklonowanym człowiekiem, który będzie miał „holograficznie wdrukowane” informacje dotyczące duchowych prawd zawartych we wszystkich ziemskich systemach religijnych i metafizycznych (które Szarzy już dawno zaimplantowali na naszej planecie). Będzie on bardzo energicznie nauczać filozofii hinduistycznej.

Dlaczego, tego nie wiem, ale to jest dokładnie to, co oni mówią. Andromedanie kontynuują, mówiąc, że intencja tej istoty będzie zła, że ta istota nie będzie miała duszy. W rzeczywistości będzie ona bio-robotem. Syntetycznym klonem. Szarzy mają tego rodzaju zdolności do stworzenia tego z ich technologią. Ten osobnik będzie zgodny z „obrazem człowieka z całunu turyńskiego”.

„Co do „Antychrysta” – to nie będzie zła dusza sportretowana w Biblii. W rzeczywistości, „Antychryst” (ironicznie) będzie kimś, kto będzie próbował przekazać prawdę i kto będzie widział rząd USA jako przyczynę tego całego zła.” To jest to, co oni powiedzieli. Muszę teraz coś dodać, w obronie tego systemu wierzeń. Watykan, w 1960 roku, przyznał, że w Nowym Testamencie dokonano 14 plagiatów. Nie chcieli powiedzieć, gdzie one były, ale mówili, że jest ich 14. Innymi słowy, to nie „Bóg” był tym, kto to napisał, ale oni to zmienili i przyznali się do tego. Zatem, zróbcie z tą informacją cokolwiek zechcecie, OK? Ale, każdy wierzy, że tego rodzaju zdarzenie musi mieć miejsce i to musi się wydarzyć przez nas, wierzących. To my mamy to stworzyć. A oni siedzą sobie tam w górze i śmieją się z nas…

Incydent w Fatimie

Szarzy są odpowiedzialni za epizod fatimski w Portugalii, gdzie przypuszcza się, że Maria Panna mówiła do dzieci. W rzeczywistości, według Andromedan, to był holograficzny obraz kobiety, utrzymujący, że jest Marią Panną, „matką Jezusa Chrystusa. Podczas tego incydentu, przypuszcza się, że „słońce” „spadło z nieba” i „w cudowny sposób wyleczyło ludzi”. Te oczywiste „cuda” faktycznie miały miejsce, ale z użyciem technologii Szarych, którzy użyli światła i dźwięku promieniujących na tych ludzi, by dokonać tych zmian.

To jest technologia, która jest tutaj na Ziemi przynajmniej od poprzednich 100 lat albo jakoś tak, ale teraz to jest niezgodne z prawem w większości miejsc w Stanach Zjednoczonych – ponieważ to działa. Technologia koloru i dźwięku. Kolory i dźwięki działają, ponieważ cały wszechświat jest holograficzną projekcją, skręconą wewnątrz siebie. To wszystko jest hologramem. Praktycznie wszyscy ludzie obecni wtedy w Fatimie zostali zaimplantowani podczas fazy „zagubionego czasu” w tym epizodzie.

„Jezus” i „Maria”
są złożonymi postaciami stworzonymi przez Sobór Nicejski

Wielki statek ustawił się na tle słońca aby „stworzyć” to wydarzenie. Powodem tego, że to nie był „prawdziwy cud” jest to, że biblijny Jezus jest postacią złożoną i jako taka jest alegorycznym mitem. Maria Panna również jest złożoną postacią. Takie złożone postacie zostały stworzone w celu zjednoczenia religii imperium starożytnego Rzymu, aby ich zasoby nie były stale używane do powstrzymywania wojen religijnych pomiędzy różnymi frakcjami.

W latach 310 n.e. do 325 n.e., Sobór Nicejski stworzył te złożone postacie. Niektóre książki, które podejmują ten temat, to „Święty Graal Święta Krew”, „Odsłonięte Starożytności”, „Mesjańskie Dziedzictwo”, „Sobór Nicejski, Gnoza i Prawo”. Reinkarnacja została wykreślona z Biblii przez cesarza Justyniana i Teodorę w roku 553 n.e.

Zanieczyszczenie i populacja

W latach 1950, tak zwane spotkania Towarzystwa JASON były spowodowane przez informacje przekazane jednostce Ultra w NSA przez Szarych o sytuacji świata, w odniesieniu do tematu zanieczyszczenia i naszej populacji. To było w tym szczególnym czasie, kiedy Szarzy zaoferowali niewielką pomoc lub podzielenie się swoją technologią, w kwestii problemów środowiskowych. To utrzymało się nawet do dziś. W rzeczywistości to Plejadianie mają do zaoferowania więcej rozwiązań niż jakakolwiek inna grupa, ale NSA odwróciło się od nich.

To sprowokowało pierwsze z trzech „rozwiązań alternatywnych”, które dzisiaj są często dyskutowane w „kręgach ufo”. Te „rozwiązania alternatywne” faktycznie stały się rzeczywistością. Nowy Porządek Świata jest w bardzo kłopotliwym położeniu. Szarzy to istoty będące technicznie 2500 lat przed nami. „Czarny rząd” boi się powiedzieć nam prawdę dotyczącą tej rzeczywistości, ponieważ boją się rewolucji, przewrotu i samoobrony ludzi, którzy będą chcieli zedrzeć z nich skalpy.

To jest to, co mówią Andromedanie. Dwa wielkie statki – bazy są na naszej planecie, teraz (1995) ukrywają się w oceanie. Jeden jest poniżej równika, a ten drugi jest w Atlantyku. Nie wiem, do kogo one należą, ale one tutaj są. Moje przeczucie jest takie, że one są z natury nam przyjazne, ponieważ rząd rzeczywiście mówił o wprowadzeniu w życie „alternatywnego rozwiązania nr 4”, które miało stworzyć kontrolowaną zmianę biegunów i Andromedanie powiedzieli, że nie dopuściliby, żeby to się stało. Zatem moje uczucie jest takie, że te statki w rzeczywistości są tam po to, żeby „zakotwiczyć” naszą planetę na jej osi.

Ataki na „program kosmiczny”

Obcy coraz bardziej otwarcie atakowali nas w kosmosie, w miarę upływu czasu. Zaczęło się to od rosyjskiej sondy wysłanej na Marsa, która została zniszczona. Obserwator Marsa [Mars Observer] został przechwycony na Marsie przez reptilian. Również, a było to bliżej domu, w grudniu1993, satelita Landsat zniknął ze swojej orbity. Po prostu przestał istnieć. W sierpniu 1993 roku, Europejska Agencja Kosmiczna straciła dwa satelity komunikacyjne. Znowu, one po prostu zniknęły z orbity.

Kanadyjski satelita Telsat został zniszczony w naszej atmosferze 15 stycznia 1994 i było widać, jak uderza w Ziemię. On był zestrzelony przez Szarych. Ponownie – nie wiem dlaczego. Satelita telekomunikacyjny SATCOM-3 należący NASA zniknął w maju 1979. Po prostu został zabrany. Dwa sowieckie satelity Mulanay po prostu zniknęły z orbity.

Rządy proszą Szarych o pomoc – odpowiedź Draconian (Hale-Bopp)

Scenariusz jest taki. Przyjazne rasy powiedziały wszystkim rządom, że mogłyby im pomóc, ale musieliby najpierw rozmontować swoją broń nuklearną. Ziemskie rządy nie chcą tego zrobić, ponieważ nie wiedzą, komu zaufać z powodu swojej własnej działalności. Jednak światowy rząd jest tak zdesperowany by pozbyć się Szarych, że widocznie „zażądali” pomocy używając programu SETI. Andromedanie powiedzieli mi, że jest pewna grupa, która ofiarowała się pomóc naszym ziemskim rządom uporać się z problemem Szarych, a nawet dać im broń by mogli walczyć z Szarymi.

Jedni z tych, którzy odpowiedzieli, to są reptilianie z Alfa Draconis. Co za ironia, to jest jedyny prawdziwy wróg, którego mają Szarzy i którego mają ludzie na Ziemi. Interesujące jest to, że Szarzy w rzeczywistości pracują dla Draconian. To wszystko jest częścią układu. Zaprosimy ich tutaj, nie dojdzie do żadnej bitwy i kiedy oni raz tutaj trafią, już nigdy nie będziemy w stanie się ich pozbyć.

Linia obrony przeciwko Orionowi i Grupom Draconian

Plejadianie pomagają Radzie Andromedan w usiłowaniu poddania kwarantannie całego naszego układu słonecznego przed siłami inwazyjnymi, to znaczy przed Grupą Oriona i Draconianami. Obronna linia strony kwarantanny jest pomiędzy Uranem a Plutonem i składa się na nią mieszanka różnych przyjaznych ras, zarówno fizycznych jak i niefizycznych. Zawiera ona grupy z układu Plejadian , z systemu Arktura, z Andromedy, jest grupa z Syriusza, Reticulanie i inni. Ta linia obrony jest naprawdę ostatnią instancją, ponieważ podobno dwa ogromny statki – bazy Szarych zostały już zawrócone z drogi, po której zbliżały się do Ziemi i Marsa. Podczas tego procesu doszło do strat w ludziach, po obu stronach.

Podziemna populacja obcych w 1995 roku

Obecnie (w 1995 roku) jest ponad 15 000 Szarych pod powierzchnią USA i stanowią oni renegacką grupę Reticulan, który nie byli w swoim systemie od setek tysięcy lat. Podróżowali przez przestrzeń kosmiczną w swoich „arkach”. Zanim przybyli na Ziemię, poddając się również podróżom w czasie, zamieszkiwali układ Syriusza B. Andromedanie mają wielkie statki – bazy na Jowiszu, na jego księżycu Ganimedzie i na księżycu Demos. Nie wiem czy rzeczywiście byli na Jowiszu, kiedy uderzyła w niego kometa się, ale prawdopodobnie już ich tam nie było. Jest jeszcze 3000 Szarych na Księżycu (1995).

Powrót reptoidów

W przybliżeniu jest 1833 reptilian żyjących pod powierzchnią Stanów Zjednoczonych. Ich podziemne siedlisko znajduje się na głębokości od 100 do 200 mil poniżej powierzchni ziemi. Ogólnie mieszkają w podziemnych przestrzeniach i korzystają z systemu starożytnych tuneli, stworzonych setki tysięcy lat temu. Nie są nam życzliwi i w każdej chwili może dojść do kontaktu.

Byli widziani w Nowym Jorku, w Missouri, w Chicago i w stanach południowo-zachodnich. Te obszary stanowią największe tereny, na których dochodzi do przypadkowych zaginięć ludzkich dzieci, licząc w tysiącach. Andromedanie podali, że w ciągu ostatnich 25 lat przez reptilian zostało uprowadzonych 31 712 dzieci.

W książce Lindy Moulton Howe „Żniwa Obcych”, jest wzmianka o częściach ludzkiego ciała widzianych w podziemnych bazach. Andromedanie potwierdzają, że jesteśmy używani jako pożywienie. Szarzy używają naszej krwi, a Reptilianie używają ludzkich ciał. Ich przysmakiem są ludzkie dzieci.

Więcej na temat Wędrowców

Szarzy poszukują Wędrowców z powodu ich pragnienia by zdobyć wiedzę o duchu ludzkim. Obecność Wędrowców jest konieczna w tym szczególnym czasie. To są dusze bardziej rozwinięte. Na Ziemi jest teraz 72 000 Wędrowców (1995) i stanowią oni część Rady Andromedy. W ciągu następnych trzech lat, przybędzie ich następne 72 000.

To wszystko ma skompensować powstałą negatywność. Z powodu prawa Rady mówiącego o nie-interwencji, Rada Andromedy poczuła się w obowiązku, by zainterweniować w inny sposób, który nie naruszyłby dyrektyw Rady. Zatem Wędrowcy, którzy są ziemskimi istotami ludzkimi, mają tutaj pracę do wykonania. To jest takie „zakulisowe” podejście.

Na naszej planecie właśnie teraz istnieje 1531 „prawdziwych ludzkich istot pozaziemskich”, a gdzie oni są, tego nie wiem. Są tutaj obecni aby rejestrować, relacjonować, obserwować i prawdopodobnie trochę pomóc Wędrowcom. W pewnym momencie oni odejdą, ale teraz po prostu nas obserwują w naszym codziennym życiu.

Waszyngton nie ma wskazówki do tego co właściwie się dzieje

Formalny rząd w Waszyngtonie, nie ma żadnej wskazówki [nie ma pojęcia], o co w tym wszystkim chodzi. Naprawdę nie mają. „Czarny rząd” sam w sobie składa się z różnych poziomów. Ci na górze wiedzą wszystko. Niższe poziomy wiedzą tylko małe kawałki. Wiedza jest bardzo rozdrobniona, pofragmentowana, każdy wie tylko tyle, na ile jest to niezbędne. Pełny obraz ujawnia oburzające oszustwo i szkodliwe działania tych, którym zaufaliśmy.

Obecne bazy na Księżycu i ich historia

Wykład Alexa Colliera z 1995 roku

Więcej o wczesnej historii Księżyca

Będziemy mówić o Księżycu i skupimy się na jego ciemnej stronie, której nie widzimy. Tak jak to mówiłem w innych wykładach, Księżyc pierwotnie pochodzi z Małej Niedźwiedzicy i liczy sobie 6,2 miliarda lat. To był jeden z czterech księżyców dookoła siedemnastej planety układu nazywanego w języku Oriona jako „Chowta”. To była placówka dla członków Grupy Oriona i według Andromedan, była kiedyś zamieszkała przez nie mniej niż 5 milionów żołnierzy z Grupy Oriona.

Księżyc został celowo „dołączony” do ogona komety, która przeniosła go przez całą galaktykę do naszego układu słonecznego, ponad 11 000 lat temu. Księżyc nie pochodzi od Ziemi, jak głosi jedna z teorii, która jest nauczana w szkołach. Księżyc jest starszy niż Ziemia. Ta sama kometa, która przyciągnęła go tutaj okrąża naszą galaktykę co 25 156 ziemskich lat.

Księżyc był okresowo zamieszkały w swojej historii liczonej od 1,8 miliona lat. Teraz jest znowu zamieszkały i wiele z pierwotnych struktur na jego powierzchni zostało zniszczonych podczas wojen Czarnej Ligi, w czasie których były toczone walki ludzi przeciwko Imperium Oriona.

Prawdziwy wojskowy kompleks był pod jego powierzchnią. Wejścia były na obydwu biegunach, w górach Byka i w kraterze Juliusza Verne’a (po ciemnej stronie) oraz w kraterze Archimedesa (po naszej stronie); wszystko to były pierwotne wejścia, kiedy znajdowała się tam Grupa Oriona. Jednak tajny rząd utworzył więcej otworów i obecnie rozbudowuje podziemne kompleksy. Ta rozbudowa służy do obsługi prywatnych operacji naukowych i wojskowych planów Nowego Porządku Świata.

Wiele z księżycowych kraterów było używanych jako hangary dla statków kosmicznych. Te wielkie kratery były zdolne pomieścić 200 albo więcej statków. Kilka kraterów ma szerokość 270km. Personel składał się z [dwóch rodzajów] hybryd: pół człowiek – pół Szary i pół człowiek – pół gad. Bazy na powierzchni składały się z dziewięciu miast pod kopułami. Wewnątrz tych kopulastych struktur rozwijała się wegetacja. Jeziorka były porozrzucane po całej powierzchni. Resztki tych kopulastych struktur zostały odkryte przez astronautów z NSA, przez Rosjan i astronautów z misji Apollo.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa [NSA] udaje się na Księżyc

Astronauci NSA byli tam już w1958 roku. Są tam od tego czasu, tak samo jak tajna agenda rosyjskiego rządu zwana „Czarna Gwardia”. Po przybyciu na powierzchnię Księżyca, astronauci NSA (wraz z ich Szarymi „pilotami wycieczki”), zostali zabrani do podziemnych obiektów, gdzie znajdowały się resztki i szkielety jak gado – podobnych istot oraz ludzi, jak również były tam umieszczone urządzenia techniczne z Oriona.

Ta lokalizacja została zidentyfikowana przez Andromedan, jako miejsce poniżej krateru oznaczonego jako „Juliusz Verne’a” po ciemnej stronie Księżyca, na jego południowej półkuli i ten podziemny obiekt miał wielkość odpowiadającą przybliżeniu wielkości stanu Nowy Jork. Podziemne obiekty na Księżycu zawierają ogromne jeziora, jest tam „przeszczepione” życie z Ziemi i wiele obcych urządzeń produkcyjnych, który były porzucone i zostały tam po poprzednich mieszkańcach bardzo dawno temu.

Są tam też obiekty będące magazynami żywności i hangarami dla statków kosmicznych, które teraz też są używane i są obsługiwane przez ludzi z Ziemi. Na ścianach korytarzy łączących kilka obszarów tego obiektu są widoczne obce zapiski i skrypty. Zostało tam także odkrytych osiem zapieczętowanych komór. Informacje o tym, co zawierały te komory nie zostały mi na razie wyjawione.

Sztuczne środowiska są tworzone przez cały czas, aby ulokować tam personel, starannie wybrany przez światowy rząd. Andromedanie określają potencjalną populację na Księżycu na około 600 000 osób, jest to oparte o ilość prac związanych z ekspansją, jakie aktualnie są w toku. Wiele kontaktów między frakcją NWO, a nieprzyjaznymi obcymi ma miejsce właśnie na Księżycu.

Obsługa tych obiektów była zarządzana przez NSA i rosyjską Czarną Gwardię (1947), chociaż później prowadzeni do tych operacji zostali dopuszczenie też Brytyjczycy, głównie z powodów finansowych. Jak poprzednio podano, NSA aktualnie ma 53 statki grawitacyjne zbudowane na Ziemi stacjonujące na Księżycu, przez cały czas.

Planetarna broń obronna zbudowana na Księżycu

Na Księżycu buduje się wiele rodzajów broni, takich jak broń emitująca strumienie cząstek, jądrowe bomby – satelity, systemy broni oparte na antymaterii i broń miotająca plazmę. Powodem tego, że ta broń jest budowana na Księżycu jest to, że gdyby doszło do inwazji na Ziemie, Księżyc byłby uznany za naszą pierwszą linię obrony.

Jak to wszystko się tam dostało? Poza korzystaniem z technologii antygrawitacyjnej, którą Szarzy przekazali NSA, używano też obszary anomalii antygrawitacyjnych. Obca technologia jest używana do wytwarzania atmosferę na Księżycu, co pozwoliłoby na rozszerzenie zamieszkiwanego obszaru, a proces aby tego dokonać zabiera bardzo wiele lat. Tymczasem, pod powierzchnią jest hodowana [uprawiana] żywność. Po ciemnej stronie Księżyca istnieje też baza wojskowa.

Pierwsza załogowa misja i lądowanie na Księżycu miała miejsce w 1958 roku i dokonali tego Rosjanie wraz NSA, jak to poprzednio podałem, a oficjalną „kolonią” stało się to w roku 1961. Mówię o obiekcie, który była tak wielki jak stan Nowy Jork. Budowle, które zostały wzniesione na powierzchni były zaprojektowane przez JPL. Te kopulaste konstrukcje były zbudowane najpierw na księżycu, by je przetestować, a następnie na Marsie. Jedna z innych korporacji, która była bardzo ważna w tych staraniach i która faktycznie wykonała konstrukcję, było Bechtel Corporation, która ma ukryty zespół budowlany, który pracuje z NSA.

Powód tego, że widzimy tylko jedną stronę księżyca jest zamierzony. „Ciemna strona” Księżyca tak naprawdę reprezentuje głęboką tajemnicę tego, jak długo istoty pozaziemskie obserwowały Ziemię. Ogromna ilość konstrukcji, działając jak waga, została specjalnie zaprojektowana [i zbudowana] wewnątrz „konstrukcji Księżyca” aby powstrzymać jego normalne obroty wokół jego osi i one są położone przy obu biegunach. Są z natury magnetyczne.

Kiedy astronauci z misji Apollo wylądowali na Księżycu, tak naprawdę już byliśmy tam od pewnego czasu. NSA założyła tam kolonię już osiem lat wcześniej, a technologią w to zaangażowaną nie dzielono się z niższymi szczeblami w NASA lub nawet z wojskiem. NASA był używane jako „ślepe”, żeby utrzymać ludzi w Stanach Zjednoczonych w nieświadomości tego, co naprawdę działo się w przestrzeni kosmicznej i wciąż spełnia taką funkcję.

Niektóre z największych umysłów naukowych naszej planety, które zniknęły bez śladu, zostały zabrane na Księżyca i na Marsa aby spróbować rozpocząć budowę nowego typu społeczeństwa. Udali się tam inżynierowie, architekci i ludzie parający się wszelkimi innymi zajęciami.

Alternatywne 4 etapy kontrolowanej zmiany biegunów

Pytanie: Wiem jakie były alternatywne rozwiązania nr 1, 2 i 3. Jakie było czwarte z nich?

AC: Pamiętaj, że kiedyś światowy rząd kolonizował Marsa. Zbudowali tam ogromną bazę, która w tamtym czasie mieściła 300 000 ludzi. W marcu 1989 roku to miejsce zostało najechane przez Grupę Oriona, która zniszczyła tę bazę. Grupa Oriona nie jest przyjacielska w stosunku do nas. Odkąd światowy rządu to zrozumiał, nie było teraz żadnego miejsca dokąd mogliby pójść, musieli wrócić więc tutaj. Według postrzegania światowego rządu, populacja jest „problemem”, a korporacje zanieczyściły naturalne środowisko.

Czwarta alternatywa polega na przeprowadzeniu kontrolowanej zmiany biegunów, podczas gdy oni będą bezpieczni w swoich podziemnych obiektach, w celu wyeliminowania jak największej ilości z planetarnej populacji i sztucznie „oczyścić” środowisko naturalne. Właśnie teraz (1995), Ziemia pochyla się i chwieje się 72-85 stopy co każde 14 miesięcy, a jej wahania stają się coraz szersze [większe].

Wprowadzanie w życie czwartej alternatywy zakłada rozmieszczenie elementów strategicznej broni nuklearnej pod powierzchnią południowej czapy lodowej i wywołanie ich detonacji, mogliby sprawić, że czapa lodowa ześlizgnęłaby się, a to spowodowałaby obrócenie planety o 90 stopni od jej [naturalnej] osi. W ciągu 24 godzin, 83-85% populacji planety utopiłoby się. Andromedanie, które technicznie są 4700 lat przed nami, powiedzieli, że nie dopuszczą, aby to się zdarzyło.

To mogłoby wskazywać, dlaczego NWO spędza tak wiele czasu zbrojąc się na Księżycu, ponieważ uważają, że będą zdolni „poradzić sobie” ze wszystkim, kiedy nadeszłaby pomoc. Nie będą do tego zdolni. [Gdyby do tego doszło,] Księżyc po prostu zostanie wyrwany ze swojej orbity, następnie przeniesiony daleko od Ziemi i „doprowadzony do porządku” przez Radę.

[Bazy na Księżycu - 1][Bazy na Księżycu - 2][Bazy na Księżycu - 3][Bazy na Księżycu - 4[Bazy na Księżycu - 5][Bazy na Księżycu - 6][Bazy na Księżycu - 7][Bazy na Księżycu - 8][Bazy na Księżycu - 9]


[Bazy na Księżycu - 10][Bazy na Księżycu - 11[Bazy na Księżycu - 12[Bazy na Księżycu - 13]


Klony i tworzenie samego siebie

Dzisiaj wieczorem, wykład będzie dotyczył klonów, modyfikacji pogody oraz tworzenia samego siebie. Jest mi miło być tutaj. Zapowiada się, jakby to powiedział Ed Sullivan, wieczór o wartkiej akcji.


Operacja „Głęboki Mróz” programem planetarnej manipulacji

Wszyscy słyszeliśmy o rządzie światowym [NWO]. To nie jest po prostu jakaś grupa bankierów i polityków. By „mieć kilka zębów” i by rządy robiły to, czego oni chcą, by być w stanie kontrolować oraz manipulować rządami i światowymi zdarzeniami, oni muszą mieć inną organizację. Ta organizacja, z tego co powiedział mi Morenae, pojawiła się pierwotnie jako część CIA, wkrótce po tym, jak CIA powstała w 1950 roku. Ta operacja, która trwa do dzisiaj, nazywa się „Głęboki Mróz”

Sposób w jaki pracuje jest taki, że [podobnie jak] członkowie CIA, FBI, NSA, KGB i Mossadu są „uznani za martwych”, daje im się fałszywe tożsamości i wciela do czynnej służby z założeniem, że mogą udać się do jakiegokolwiek kraju, mając całkowitą anonimowość, zrobić to, co zechcą i nie mogą zostać nawet tknięci. Oni są poza wszelkim prawem. W 1988 roku, według Morenae, byli 12 310 takich ludzi. Dzisiaj jest ich ponad są ponad 26 000.

Tym co sprawiło, że poruszam ten temat, było to, że podczas wykładu jaki miałem w zeszłą sobotę, pewien pan wspomniał coś o znaku na dłoni. Zatem zasięgnąłem informacji i poszedłem do Morenae. Powiedziałem: „A więc, co o tym powiesz?”. Cóż, otworzyłem puszkę z robactwem. Nie miałem żadnego pomysłu. W każdym razie, ta grupa nazywa się Głęboki Mróz. Tak się ich nazywa, ponieważ oni wszyscy przypuszczalnie są „martwi”, ale tak naprawdę wcale takimi nie są. To są te jednostki, które zasadniczo biegną z wiadomościami tam i z powrotem pomiędzy światowymi rządami. Innymi słowy, wiadomości dotyczące tego, kiedy rozpocząć wojnę, kiedy jej nie zaczynać, kiedy coś zbombardować, kiedy kogoś porwać, i tak dalej To jest też ta sama grupa, która zarządza sobowtórami i klonami.

Ludzie, część tych rzeczy mogłaby być dla was naprawdę trudna do zrozumienia, albo nawet żeby się do tego odnieść. Jestem tutaj aby po prostu przekazać informacje. Nie mam problemu z tymi informacjami. Po prostu mówię wam, skąd przybywam. Zacznę i zamierzam przekazać wam pewne określone daty, terminy i drugoplanową informacje, abyście mogli wrócić i próbować udowodnić mi, że się myliłem. OK? Poprosiłem o dokładne informacje, ponieważ wiem, że [patrząc] w „skali wiarygodności” jest to bardzo trudne. Powtórzę, to są informacje przekazane mi przez Zenetaen (rasa z Andromedy).

Sprawa Henry’ego Kissingera

OK. 26 stycznia 1979 roku, Nelson Rockefeller, były zastępca prezydenta USA został zamordowany. Nie umarł na atak serca „podczas uprawiania miłości ze swoją sekretarką”, jak to większości z nas zostało powiedziane. Kiedy on umarł, albo raczej został zabity, jego następcą w dowództwie został Henry Kissinger, który najwyraźniej był zwolennikiem Rockefellera Kissinger myślał, że będzie mógł [kiedyś] zająć miejsce Nelsona, o ile pomoże mu kierować Imperium Rockefellera. 4 lutego 1979 Kissinger poleciał z Waszyngtonu do Londynu. To było zaraz po pogrzebie Nelsona Rockefellera. Z Londynu udał się do dwóch tajnych miejsc w Francji, a potem z powrotem do Londynu. O 11w nocy, opuścił lotnisko Heathrow w prywatnym odrzutowcu lecącym z powrotem do Waszyngtonu. Był w towarzystwie swojej żony, a teraz jego byłej żony, Nancy.

Według Morenae, było 26 zbudowanych na Ziemi statków kosmicznych, wyglądających jak samoloty. 5 lutego 1979 o 7:12 wieczorem, czasu wschodniego, utracono całkowicie kontakt z samolotem Kissingera. Podaję wam dokładne informację, abyście mogli cofnąć się w czasie i spróbować wykazać błędy lub potwierdzić to, jakkolwiek to mogło przebiegać. Ten samolot nigdy nie doleciał do Waszyngtonu. Kilka dni później, jego doradcy stwierdzili, że był gdzieś „na wakacjach”. Według Morenae, prawdziwego Henry Kissingera nigdy więcej już nie widziano ani o nim nie słyszano. Został sklonowany [i podmieniony].

9 marca 1979 roku, zebrano klipy filmowe Henry Kissingera w celu takiego ich zmontowania, by wydawało się, że udzielił prawdziwego wywiadu dla wiadomości. Taka sama rzecz miała miejsce 25 marca 1979, podczas oszukanego wywiadu telewizyjnego na konferencji prasowej. Według Morenae, jeżeli uważnie posłuchacie, na pytania skierowane do „Kissingera” on wcale nie odpowiada, ale mówi coś zupełnie innego. Oni nie wiedzieli, gdzie był Kissinger, kiedy tworzyli te pozorne transmisje, a nie chcieli tworzyć paniki wewnątrz rządu, ponieważ Kissinger przewoził ważne informacje wywiadowcze tam i z powrotem.

Powrót Maldekian cieniem waszego uśmiechu

Rodzina Rothschild i ci blisko niej, to są dusze głównych przywódców dawnego Maldeka, planety, która została zniszczona w przeszłości i teraz pozostał po niej tylko pas planetoid. Oni nadal odradzają się w tej samej rodzinie, żeby zachować swoją władzę. Wielu członków gabinetu cieni w Stanach Zjednoczonych i wiele jednostek w Rosji to również dusze, które były samo-świadome siebie i zrodziły się kiedyś na planecie Maldek.

Większość z tych Maldekiańskich dusz, które fizycznie inkarnowały w Rosji została usunięta i według Morenae, było to zrobione przez grupę Plejadian, którzy podobno mają ogromną bazę w Rosji i są tam aktywnie zaangażowani. Wciąż istnieje wielka grupa tych dusz, mających swój początek na Maldek, które wcielają się w formy ludzkie i są świadome tego, kim są.

Wszyscy oni dążą do wojen, nienawiści, chciwości, potęgi i władzy. To właśnie dlatego, wszyscy tacy są. Niestety, większość z tych, którzy wcielają się i są wciąż w fizycznej formie przebywa w USA, poniżej nas w podziemnych miastach i ośrodkach.

Wasza podwójna przyjemność, wasza podwójna zabawa …

W naszym dzisiejszym świecie trwa wywiadowcza wojna gatunków rozgrywająca się pomiędzy sobowtórami a klonami. Kraje naszej planety, które dzisiaj są w stanie tworzyć sobowtóry i klony, to Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania i Izrael.

Nie mówimy tu o „płotkach”

W kwietniu 1979 roku, przez okres jednego i pół tygodnia, prezydent Carter i wiceprezydent Mondale zniknęli z widoku publicznego. Jeżeli będziecie to pamiętać, Carter wyglądał na bardzo chorego i widocznie był chory. Umierał na białaczkę i raka, na skutek działania substancji wstrzykniętej do jego jedzenia przez CIA. Pojechał do Georgii ze swoją rodziną na dziesięciodniowe, zaplanowane wcześniej wakacje. Walter Mondale przypuszczalnie udał się do Islandii, Skandynawii i Holandii.

Innymi słowy, przygotowano dla niego sobowtóra. Prawdziwy Walter Mondale został stracony przez Głęboki Mróz wieczorem 20 kwietnia 1979 roku w New Richmond, w Wisconsin. 21 kwietnia 1979 roku, zgładzono Prezydenta Cartera i jego rodzinę. Wiem, że to brzmi mocno i nieprawdopodobnie. [Nota redaktora: Rzeczywiście, Dr Peter Beter, człowiek z listą imponujących referencji długą na milę, utrzymywał ten fakt niewzruszenie, zanim został zabity. Widziałem materiał, a dokumentacja była imponująca].

Oni wszyscy [„na górze”] zostali zastąpieni przez klony. Było przynajmniej 18 klonów Jimmy Cartera, odkąd został zamordowany w 1979 roku. Osoba, którą widzimy i która ostatnio pojechała do Korei w 1996 roku, nie jest prawdziwym człowiekiem. On jest, jak oni to mówią „syntetyczny”. Jestem pewien, że wszyscy zapytacie, „jak to mogło się stać?”. Nie mówiłbym o tym, jeśeli nie mógłbym wam podać kilku, wiecie, „szczegółów”.

„Nigdy nie klonuj gdy jesteś sam w domu”

Jaka jest różnica między sobowtórami, a klonami? Sobowtór jest osobą mniej więcej działającą tak jak ta inna osoba, która została kosmetycznie zmieniona, aby wyglądała tak samo jak tamta. Klon natomiast jest syntetycznym organizmem biologicznym, z holograficznie wdrukowanym zespołem pamięci.

W 1953 roku naukowcy Watson i Crick odkryli podwójną spiralę w strukturze molekularnej DNA. Podczas następnych 25 lat nastąpił postęp w wielu dziedzinach, włączając w [tworzenie] to „dzieci z probówki”, sztucznych mikroorganizmów, sztucznie produkowane klony i dokładne kopie różnych stworzeń. Te kopie są tworzone w podziemnych laboratoriach między innymi w Mount Hood, w Oregonie, w laboratoriach Sandia w Nowym Meksyku i w Fort Meade, w Maryland, przy współpracy regresywnych istot pozaziemskich.

Organiczny klon może zostać stworzony i można go tak zaprogramować, aby robił cokolwiek zechcemy. To nie są istoty ludzkie, ale coś w rodzaju „skomputeryzowanego zwierzęcia”, które wygląda i działa tak jak człowiek. Tak jak każde dzieło stworzone przez człowieka, kopia nigdy nie jest doskonała i istnieją pewne niezgodności [rozbieżności].

Wesoło klonujemy na całej linii…

Pierwszy klon, który odniósł sukces został włączony do „procesu” w czerwcu 1975 roku. OK. Biologiczny komputer wymodelowany po tym, jak mózg jest co jest dorosłe wewnątrz klonów.

[Uwaga redaktora: Stałem się świadomy istnienia biologicznych komputerów dawno temu. O takich komputerach mówiono być, że zostały wysłane w 1968 roku do Wietnamu w celu pewnych testów. Byłem tam w 1970 roku].

Kaiser Aluminium i Korporacja Chemiczna okazały bardzo instrumentalne w tworzeniu tej technologii. Komputery dzisiaj istniejące, mogą zrobić faktycznie wszystko to, co możecie zrobić wy sami, jako istoty ludzkie.

[Uwaga redaktora: Szacowano, że technologia komputerowa to przynajmniej stulecie do przodu w stosunku do tego, co widzicie wokoło, a technologia w ogóle rozwinęła się około 40 lat na każdy rok, który minął od drugiej wojny światowej].

Doprowadzenie do końca ultradźwiękowego hologramu mózgu

Stworzone przez człowieka biologiczne komputery zawierają nawet „plazmo-podobny” materiał, który krąży przez „trzewio-podobną” otoczkę, która pozwala mu być całkowicie samo-uzdrawiającym się. Innymi słowy, oni mogą w znacznej mierze sami się naprawiać. Kluczem do imitowania „ludzkiej istoty”, jest jednak zdolność klonu do naśladowania ludzkiego zachowania, a ta zdolność zależy od oprogramowania w [jego] mózgu. To oprogramowanie jest wykonane z wykorzystaniem trójwymiarowych hologramów. Ten proces podobno został odkryty w Nowosybirsku, w „mieście nauki” w Rosji, gdzie dokładnie zbadano jak działa mózg. To odkrycie było kluczem do osiągnięcia „wiarygodnych” klonów.

Ultradźwiękowy hologram mózgu musi być pozyskany od [konkretnej] osoby, która ma być imitowana. Ta procedura jest bezbolesna dla tej osoby i większość ludzi, które są przewidziane do „zasymulowania” [i podmienienia] nawet nie wie, że to jest im robione kiedy to się dzieje. „Zaprogramowanie” biologicznego komputera, sklonowanego „mózgu”, sprowadza się wtedy do ukształtowania według danych zarejestrowanych w hologramie mózgu, uzyskanym na podstawie pierwotnego źródła.

Innymi słowy, robi się „zdjęcie”, dokonuje się jego projekcji do klonu i pozwala się mózgowi wewnątrz tego klonu rozwinąć się dokładnie tak, jak jego pierwotnemu modelowi. Ciało jest już gotowe i mózg rozwija się wewnątrz niego. To Szarzy dali nam taką technologię. Oni mogą wykonać ten cały proces w ciągu 90 dni, tworząc wiarygodny klon dorosłego człowieka. Wszystko, czego oni potrzebują aby „wyhodować” ciało, w którym później rozwinie się mózg to jedynie trzy komórki z „oryginalnego” ciała.

Chociaż hologram mózgu automatycznie robi kopię pamięci oryginalnej osoby, pewne części mózgu klona mogą „odbiegać” od pełnego holograficznego wzoru. Tak więc oni mogą w nim umieścić informacje, które [pierwotnie] nie istniały w mózgu oryginalnej osoby.

Rezultatem tego wszystkiego jest biologiczny, programowalny, skomputeryzowany mózg, a klon, zasadniczo wie wszystko to, co wiedziała oryginalna osoba. Mogą zostać zaprogramowani do misji samobójczych, albo do misji zbyt niebezpiecznych dla normalnych ludzi, takich jak wyspecjalizowane misje w kosmosie, albo w czasie. Mogą też być używani jak to często teraz się dzieje – do bezczelnego wtargnięcia do światowych rządów naszej planety.

Oto niektórzy z ludzi, którzy zostali sklonowani. Carter, Mondale, David i Lawrence Rockefeller i sekretarz obrony Brown (sklonowany 6 kwietnia 1979 roku). Spodziewano się, że 5 lipca 1979 Carter wygłosi przemówienie na temat energii. To zostało odwołane i do Camp David wysłano rodzinę sklonowanych Carterów. Oryginalny klon Cartera „zużył się”. Camp David wydaje się być miejscem, gdzie wielu ludzi w rządzie jest zastąpionych klonami, tak więc jeżeli kiedyś dostaniecie osobiste zaproszenie do Camp David, na waszym miejscu odmówiłbym.

Czy Clinton jest klonem? Takie są plotki. Powinni byli sklonować Hillary, to jest właśnie to, co powinni byli zrobić. Ona jest „nadrzędnym umysłem”. W każdym razie, 11 lipca 1979 Wall Street Journal poinformował, że Prezydent Carter miał „załamanie nerwowe”. Klony nie mają załamań nerwowych, jako takie, ale one mogą stać się niestabilne w pewnych sytuacjach. 15 lipca, w niedzielę, Carter wygłosił swoje przemówienie o energii, a dwa dni później 17 lipca, cały prezydencki gabinet i starsi pracownicy Białego Domu podali się do dymisji, wszyscy naraz. To pochodzi od Morenae, który prosi nas, abyśmy to zapamiętali. W innych krajach to oznaczyłoby upadek rządu, ale nie w Stanach Zjednoczonych.

Klony Cartera na początku miały pewne kłopoty z powodu istotnych niestabilności w mózgu człowieka, którego znaliśmy jako Cartera. Ostatnio został też stworzony klon nowego typu. To się nazywa „klon genetycznie zsyntetyzowany”.

Genetyczne tworzywa syntetyczne najgorszą odmianą neodarwinizmu

Programy dotyczące genetycznych tworzyw syntetycznych zostały rozpoczęte w listopadzie 1980, przez CIA i Szarych działających w ramach NSA. Wyprodukowano je poprzez przemianę pewnych tkanek pobranych od bydła. Ten proces wyrósł z eksperymentów, które zaczęły się w 1959 roku. Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi wam do głowy? Okaleczenia bydła.

„Właściwe Rzeczy”

Astronauci Young i Crippen są klonami. Prawdziwi ludzie zostali zabici w katastrofie promu Columbia 24 listopada 1979 roku. Prom treningowy Enterprise otrzymał nową nazwę i te klony wylądowały na widoku publicznym w bazie lotniczej Edwards. [Uwaga redaktora: Dr Peter Beter również wspominał, że Young i Crippen byli syntetyczni, w bardzo szczegółowym przeglądzie w swoich audycjach. Dzięki Biagio Conte za dostarczenie tych danych]

Pytania i odpowiedzi na temat klonów

Pytanie: Czy klony mogą różnić się od prawdziwych ludzi w jakiejkolwiek możliwy do zmierzenia sposób?

AC: W skali fizycznej, realnym sposobem aby odróżnić prawdziwego człowieka od klona jest to, że klon nie ma energetycznego pola aury. [Uwaga redaktora: Aby być bardzo dokładnym, jest słabe pole wokół głowy, która mieści biologiczny procesor, ale ono nie wygląda jak pole wokół głowy normalnego człowieka].

Pytanie: Czy oni zdają sobie sprawę, że oni są klonami?

AC: Tego nie wiem. Myślę, że oni nie zrozumieliby tego. Jeżeli zasadniczo oni są żyjącymi komputerami, są tak zaprogramowani, żeby wierzyć czemukolwiek, co jest w nich zaprogramowane. Nic więcej i nic mniej.

Pytanie: Czy przyczyną tego, że Carter miał 18 klonów było to, że oni próbowali coś udoskonalić, czy po prostu z powodu tego, że jego struktura neurologiczna miała tyle niestabilności?

AC: Myślę , że to była kombinacja jednego i drugiego.

Pytanie: Wracając do roku 1978 i 1979, wystrzelono kilka naprawdę dziwnych satelitów wojskowych…

AC: Wiele satelitów umieszczono na orbicie, szczególnie ten zostawiony przez Younga i Crippena (to właśnie dlatego tyle się natrudzili zabijając ich i duplikując), to było prowadzone przez Narodowe Biuro Rozpoznania (NRO). To były satelity szpiegowskie, ale także były wyposażone w wolframowe tarcze i potężną broń na bazie dynamicznych laserów gazowych, to było zaprojektowane do obrony przed obcymi agresorami.

Pytanie: Czy są jakieś inne obszary, gdzie są utrzymywane urządzenia do klonowania?

AC: Inne obszary są w Rosji na terenie kosmodromu w Semipałatyńsku i w Strefie 51 w Stanach Zjednoczonych, gdzie również są budowane statki grawitacyjne, które Andromedanie nazwali ISV albo wewnątrz-planetarnymi statkami kosmicznymi. Te same rzeczy są budowane w tych dwóch rosyjskich miastach, o których wspomniałem.

Inżynieria i technologia modyfikacji pogody

Operacja „Niezawodny strażnik”

Modyfikacje pogody. Operacja polegające na modyfikacji pogody jest nazywana „Niezawodny strażnik”. Działaniami tymi kierują różne frakcje wielu wywiadów świata, odbywają się one z kosmosu i z księżyca. 25 października 1979 prasa podała, że satelita zaobserwował niewielką eksplozję nuklearną, mającą miejsce 22 września 1979. 21 lutego 1980 zostało potwierdzone przez wiadomości CBS, że ta eksplozja z 1979 roku była „pierwszym testem izraelskiej bomby atomowej”, a wspierany był przez rząd Republiki Południowej Afryki. To nie było prawda. Nie było żadnego promieniowania, żadnego opadu radioaktywnego. Brak promieniowania gamma, promieniowania Roentgena albo neutronów.

Według Andromedan, byli oni świadkami dwóch ostrzałów z księżyca bronią strumieni cząstek miejsca w oceanie. To zdarzenie było fragmentem testu modyfikacji pogody – zdolności do tworzenia wielkich burz na morzu, a potem w przyszłości, kierowaniem burz do brzegów „szczególnie nielubianych krajów”. Według Andromedan, wiele deszczy na środkowym wschodzie oraz tornada i śnieżyce minionej zimy uległy zaostrzeniu i wyolbrzymieniu przez stacje modyfikacji na pogody umieszczone na księżycu. [Uwaga redaktora: „El Niño” w 1998 roku pokrywał z tymi opisanymi działaniami z Księżyca]

Zmiana sposobu modyfikacji pogody

Morenae powiedział: „Aktualnie, w waszych władzach istnieje pewien tajny projekt o nazwie „Projekt TX”, który wciąż się rozwija. Przekażemy wam o nim więcej informacji.” Cóż, jeszcze nie otrzymałem tych konkretnych informacji, ale podzielę się z wami tym, co już mam.

To robi się tak. Jednostki broni na księżycu umożliwiają wytworzenie sztucznie generowanych burz na morzu, albo ponad wielkimi jeziorami, potem są one kierowane do określonego celu albo lokalizacji. Odbywa się to poprzez modyfikowanie ładunków elektrycznych górnych warstw atmosfery. Według Andromedan, w ten sposób 3 sierpnia został stworzony huragan „Alan”, który uderzył w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Pamiętam tę burzę. Uderzył w wybrzeże Zatoki z wiatrem o sile ponad 200 km/h.

A on pojawił się nie wiadomo skąd. To było bardzo wczesne w tym sezonie i zobaczenie tego było „szczęśliwym trafem”. Teraz, oni robią to celowo. Zamierzają zainicjować serię katastrof meteorologicznych na naszej planecie, abyśmy wszyscy utknęli w „trybie przetrwania” i by wymusić na nas, abyśmy zgrupowali się i zatwierdzili jeden światowy rząd „by nas ratował i ochraniał”.

Powodowanie sztucznych trzęsień ziemi

Naturalne trzęsienia ziemi to jedno. Jeżeli pamiętacie, podczas wykładów mówiłem, że wiele z trzęsień ziemi nie będzie naturalnymi . Jakkolwiek pewne naturalne trzęsienia ziemi mogą być wywołane przez indukcję sztucznego pochodzenia. Wstrząsy w Northridge są tego dobrym przykładem. Wielu ludzi zapamiętało błysk światła tuż przed tym początkiem tych wstrząsów. Dokładnie taki, jak opisywał Morenae mówiąc o używaniu broni emitujących strumienie cząstek.

Jedyne, co muszą zrobić to wygenerować promienie z dwóch [różnych] punktów i skrzyżować je w określonej lokalizacji na naszej planecie. To tworzy „impuls” i falę uderzeniową, która przesuwa się w głąb ziemi, odbija się potem gdzieś od skorupy i wraca do góry i wywołując trzęsienie ziemi. Warto pamiętać, że tym co utrzymuje ekonomię Stanów Zjednoczonych w całości jest stan Kalifornia. Spustoszenie tego miejsca oznacza, koniec ekonomii Stanów Zjednoczonych. Większość zamorskich transakcji z Chin, Japonii, Hongkongu i Filipin przychodzi właśnie przez Los Angeles i San Francisco.

O tworzeniu

Te informacje zostały mi przekazane 4 lutego 1988 roku. Pochodzą od Vissaeusa i dotyczą one tworzenia. To jest „słowo po słowie” i z góry przepraszam, jeżeli jeśli będziecie mieli kłopot ze zrozumieniem tego. Odczytam to publicznie po raz pierwszy. „Wasi naukowcy rozumieją atom – że zawiera on neutrony, protony i elektrony. Rozumieją łączenie się [ich] na różne sposoby i różnymi rodzajami wiązań, aby mogły stworzyć podstawowe „cegiełki” waszej natury. Z tego punktu startowego, atomy łączą się aby tworzyć cząsteczki a jeśli przejdziemy w górę skali, dojdziemy do płetwala błękitnego. Ale rozważmy sam atom.

Najpierw, pozwólcie nam wyjaśnić wam jego własności z punktu widzenia ruchu, tak jak my to widzimy. Czy atomy i jego elementy są złożone w pewnym określonym z góry układzie, z neutronami, protonami i elektronami wszystkimi posłusznie ustawionymi w rząd i policzonymi? Odpowiedź brzmi – nie. To co macie, to jest szalony taniec. Całkowicie niemożliwy do przewidzenia. Tak jak elektrony skaczą z miejsca na miejsce, w granicach tej kuli, nigdy się nie zatrzymując, nigdy nie popadając w jakikolwiek konsekwentny wzór albo rytuał.”

„Rozważcie coś takiego, Alex. Najmniejsza, najbardziej podstawowa jednostka materii fizycznej jest jedna całkowicie nieprzewidywalna. Stale wirująca i tańcząca. Jak to się odnosi do masywności waszej cennej materii fizycznej? Jest na to odpowiedź. Ale wracając do waszych atomów, skąd pochodzą te tworzące je małe „cegiełki”, te chwilowe elementy? Czy one rzeczywiście są najmniejszymi jednostkami materii, czy możemy tak dzielić je dalej i dalej? To pytanie nie znajdzie odpowiedzi w warunkach waszej nauki. Ona zakłada, że pierwotnym początkiem całej waszej fizycznej materii w trzeciej gęstości jest materia fizyczna. Materialność musi pochodzić od materialności. To jednak wygląda inaczej. To intencja stanowi początek materii fizycznej. Intencja.

To jest tak, jakby istniała pewna niewidoczna membrana po jednej ze stron materialnej rzeczywistości, a po jej drugiej stronie jest niewidzialny mechanizm, intencja pochodząca z Jestestwa, która sprawia, że wszystko staje się możliwe.” „Intencja to słowo – klucz dla was i waszych nauczycieli. Życzenie, jeśli wolicie to słowo, może także być użyte, ale to jest życzenie wyrażane przez Jestestwo i intencja by badać samego siebie we wszystkich możliwych przejawieniach, które tworzą wasz świat fizyczny. To właśnie intencja jest początkiem najmniejszej jednostki materii. Elektron jest wtedy pierwszą wahającą się fizyczną manifestacją waszej intencji, zostaje delikatnie przeniesiony poprzez membranę do fizycznego życia i zaczyna swój taniec pełen radości”.

„Istnieją pewne kieszenie, prześwity, w tej membranie, która kiedy zostanie pobudzona z wystarczającą intencją, przekształcają tę intencję w jednostkę fizyczną. Kiedy raz elektron został „zrodzony” w taki sposób, „woła” on z powrotem do Jestestwa i odsyła swoją własną intencję do Jestestwa, prosząc swoich „towarzyszy zabawy” by dołączyl do niego. Tak więc, to może tworzyć i pomóc wam w tworzeniu nowego, wspaniałego świata. To ułatwi innym jednostkom materii, by pójść w ich ślady, jako gęstszym, ponieważ zostały stworzone przez silniejszy impuls intencji, niż w przypadku [pojedynczych] elektronów.”

Porozmawiajmy o tym, co powiedział. Mówił, że nasza intencja przejawia się w fizycznym tworzeniu elektronów. Elektrony wtedy się tworzą i kopiują same siebie. OK, ale to co [naprawdę] się dzieje, to kopiowanie pierwotnej intencji. Jeżeli pamiętacie, próbowałem przekazać wam ich punkt widzenia: że większość z nas została tak [mocno] złapana w pomyśle bycia w tworzeniu, utrzymując tworzenie, że zapomnieliśmy o dążeniu ku stwórcy. Zatem wydajemy tak wiele energii próbując utrzymać to razem, zamiast spróbować to zmienić i stworzyć coś znacznie lepszego. Nadążacie? To jest takie subtelne. I to jest właśnie to, jak [bardzo] byliśmy kontrolowani i manipulowani.

Nie widzimy samych siebie poza naszymi jaźniami fizycznymi. OK. Jak w „przeciąganiu liny”, elektrony odsyłają swoje pragnienie, by przyjąć radość tworzenia fizycznego. To pragnienie pomaga łatwemu tworzeniu spokoju jego „braterskim” elementom. Dalej oni mówią w zabawny sposób i nie mogę nic na to poradzić. I tak, w tej zdumiewającej wymianie, istnieje nie tylko materia fizyczna stworzona życzeniem samego Jestestwa, ale też radosna pieśń materii fizycznej sięga z powrotem przez przestrzeń i czas, łączy się z główną częścią intencji poprzez tą niewidzialną membranę i „wyciąga [podciąga]z siebie” więcej do istnienia. Materia fizyczna zatem tworzy się sama z siebie, ale tylko po tym, jak pierwotnie wyrazimy intencję. Bogactwo atomu.

Skupmy się teraz po prostu na waszej intencji. Bardziej niż w to uwierzycie, zamanifestuje się to dalej, ponieważ wy, z waszą intencją i wasza wiarą, dacie energię fizycznej tej intencji, którą po prostu stworzyliście i pozwolicie jej, żeby w prosty sposób sama z siebie się zamanifestowała. Tworzycie swoją rzeczywistość, teraz waszego sąsiada. Mieliśmy trzygodzinny wykład dotyczący słów: intencja, życzenie i niedosyt.

A kiedy mówicie, że czegoś pragniecie, albo czegoś chcecie, manifestujecie, że tego nie macie. Ale kiedy mówicie, że wyrażacie intencję i próbujecie, manifestujecie i to macie. Słowna intencja jest rozkazem. Tak więc powiedzmy, że duży procent ludzi powie „w tym roku nie będzie żadnego trzęsienia ziemi” i „szanse” spadają. Problemem jest to, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z mocy, jaką mają.

Na czym to skończyłem? Vissaeus kontynuuje: „Obfitość atomu zostaje pomnożona przez cud cząsteczki, która jest zdumiewająca sama w sobie, poprzez organizmy jednokomórkowe i idąc w górę po szczeblach drabiny dochodzimy do tych wprost niewyobrażalnie złożonych organizmów, którymi jesteście wy i wasi wszyscy bracia na Ziemi. Jesteście wszyscy złożeni z niezliczonej ilości takich atomów i cząsteczek.

Każda z nich skacze z radości, aby dołączyć do wspólnego udziału by stworzyć tego, kim myślicie, że jesteście.

Podkreślamy, że pierwotny stan świata jest jeden, w którym miłość i spełnienie są najłatwiejszymi do zastosowania ścieżkami.” „Wymaga znacznie więcej pracy, by przynieść wam negatywne doświadczenia, które zaprzeczą pięknu i cudowi. Zatem nie zaprzeczajcie pięknu i cudowi waszych własnych istot, albo zwróćcie swe głuche uszy na pieśń cząsteczek, które mówią wam, że zeszliście ze ścieżki spełnienia.”

Problem z klonami i duchem

„Co ważne, siatka waszego pola energii, jest siatką intencji. Wasze pole energii jest tym, co utrzymuje was razem, ponieważ jesteście dosłownie stworzeni z waszej własnej intencji. To właśnie dlatego Duch może być do nas przyłączony. Nadążacie? Jeżeli organizm lub struktura jest stworzona, sklonowana lub skopiowana, Duch nie może być do niego dołączony. To jest właśnie problem, który Szarzy mają z hybrydami i dlatego ludzkie klony nie mają pola energii, ponieważ Duch nie może się do nich dołączyć, a jest też tak dlatego, ponieważ nie było żadnej [pierwotnej] intencji w ich stworzeniu (jeżeli chodzi o samo-utrzymującą się świadomość).

Używając waszych pojęć: nie było żadnych duchowych intencji, aby je stworzyć.” „Nie-fizyczny wzór waszego ciała składa się z niezliczonej ilości „cegiełek” intencji. Każda [z nich] jest związana z pewną szczególną funkcją i każda jest mocno zorientowana na tworzenie i podtrzymanie poszczególnych części waszego ciała.”

„Tak długo jak będziecie ograniczać wasze dociekania tylko do dostrzegalnych form fizycznych, wszyscy będziecie mieć wiele pytań i żadnych odpowiedzi. Po prostu tak jak atomy są zbudowane albo pochodzą od intencji i materii nie fizycznej, tak samo ciało znajduje swój początek w płaszczyźnie całkowicie ukrytej dla waszych naukowych narzędzi. Projekt ciała nie jest zawarty w jego genetycznej strukturze. Chromosomy po prostu odbijają wyższe źródło lub intencję.

To jest praca w sieci, konstruowanie intencji i życzenia [pragnienia], które służą jako projekty dla waszych ciał. A ta intencja jest wtedy dosłownie „wypłukiwana” by stworzyć kształt ciała.”

Pytanie: Czy wszystkie organizmy mają duszę?

AC: Nie. Najwyraźniej wszystkie mają intencję, ale „szefem kuchni i pomywaczem” wszystkich tych intencji i tak jest Dusza. Pewne formy życia, jako grupa, mają „duszę gromadną”. Praktyczny tego przykład jest wtedy, kiedy widzicie jak wszystkie ptaki w stadzie skręcają w tym samym momencie. To jest coś w rodzaju „duszy”, jednak nie takiej jak nasze indywidualizowane Dusze. One są czymś więcej niż zbiorową świadomością.

Pytanie: Zatem w rzeczywistości tym, co faktycznie kontroluje utrzymanie ludzkiego ciała w kształcie normalnego człowieka jest nasza własna świadomość, „wyprojektowana” z 11. wymiaru, który tak naprawdę jest nami?

AC: Tak. Cóż, wy już macie intencję, ponieważ nie ulegacie odparowaniu, tutaj przed nami. Myślę, że w tym dzieleniu się z nami tymi informacjami chodzi o to, że dla nas może być trudne do prześledzenia, skąd ta intencja faktycznie pochodzi, a idąc dalej widzenie przez nas tego, kim tak naprawdę jesteśmy.

Pytanie: Jeżeli następuje przyrost populacji, czy to oznacza, że istnieje więcej dusz?

AC: Istnieje więcej intencji. Innych istot, które chcą tutaj same siebie wyrazić. Dusza tworzy intencję. Intencja to wy. Przyrost populacji oznacza po prostu większą ilość dusz pragnących wyrazić tutaj swoją intencję. Według Andromedan, istniała ta sama ilość Dusz albo Duchów w naszym wszechświecie aż do 23 marca 1994, kiedy najwyraźniej pojawiło się wiele nowych. To było wtedy, kiedy zaczęła się tworzyć nowa 12 gęstość z powodu takiej intencji Jestestwa.

Tajne kolonie na Marsie

Chcę podziękować wam wszystkim za przybycie tutaj i stworzenie przestrzeni do tego, abym mógł podzielić się z wami tymi informacjami, zatem odtąd już nie będę musiał dłużej samemu tego dźwigać. Celem tych wykładów jest poinformowanie was przede wszystkim o pozaziemskich interwencjach w naszym rozwoju, w rozwoju całego rodzaju ludzkiego. Ludzkość była zafascynowana Marsem od samego początku czasu. Historia Marsa, którą podzielili się ze mną Andromedanie jest jednocześnie bardzo ważna, ale też całkiem fascynująca.

W przeciwieństwie do kilku księżyców Jowisza i Saturna, księżyca Ziemi i planety Wenus, Mars faktycznie powstał w naszym układzie słonecznym. To było 6,1 miliarda lat temu, gdy jego wewnętrzne słońce, które mają albo miały wszystkie planety, wypaliło się. Zatem wewnątrz jest zimny, ciemny i mokry. Powierzchnia wydaje się być spustoszona, piaszczysta i wietrzna. Jednak Mars ulega zmianom i to dzieje się w ciągu ostatnich 30 lat. Andromedanie mówią, że Mars co trzy lata przysuwa się bliżej Słońca, a burze o prędkości 320 km na godzinę stają się coraz rzadsze. Każdego roku, polarne czapy wskazują na coraz większe zmiany pór roku.

Istnieje już dzisiaj technologia umożliwiająca Marsowi podtrzymanie ludzkiego życia, takiego jakie znamy. Według Andromedan, którzy podali prawidłowe koordynaty zdarzeń jeżeli chodzi o zastosowanie technologii, Mars mógłby być w pełni zdolny do zamieszkania tam ludzi już za 20 najbliższych lat. Jeden z księżyców Saturna też oferuje nam taką możliwość.

Mars ma pewną część bardzo podobną do Ziemi. To ma swoją historię powtórnej kolonizacji i życia. Według Morenae, Mars był pierwsza planetą w naszym układzie słonecznym, która została zbadana i skolonizowana. Kiedy [kolejne] cywilizacje przybywały do naszego układu słonecznego, zawsze zatrzymywały się najpierw na Marsie. Mars kiedyś miał ocean i atmosferę. Znajdował się także na innej orbicie niż teraz.

Istniało na nim życie roślinne i pewne bardzo podstawowe formy życia, które nie wyewoluowały tam [na miejscu], ale zostały przyniesione zarówno na Marsa jak też na Ziemię 189 milionów lat temu przez kupców, badaczy i górników z Alfy Draconis, Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy, z gwiazdozbioru Lutni, Plejad, Zeta Reticuli i Syriusza.

Istniało kilka innych grup, które przemieszczały się tędy, ale to byli przeważnie ci, którzy pracowali w naszym systemie w poszukiwaniu minerałów, rud, próbek biologicznych i wszelkiego rodzaju innych rzeczy. Kiedy oni zatrzymywali się tutaj, wygląd na to, że zawsze pozostawiali coś po sobie. Pewne formy życia, które były jak i te, które dopiero zostaną odkryte na Marsie, są dokładnie identyczne z formami życia, jakie mamy tutaj na Ziemi. Według tego, co powiedzieli mi Andromedanie, podróże kosmiczne w naszej galaktyce mają miejsce od 4,4 miliarda lat.

Dane z wykopalisk, zarówno na Ziemi jak i na Marsie najwyraźniej pokazują, że większość form życia uległo w bardzo niewielkim stopniu rzeczywistej ewolucji i wydają być się prawie całkowicie stworzone. Innymi słowy, według Andromedan, one nagle pojawiły się na scenie, ponieważ zostały tutaj po prostu przyniesione przez dawnych badaczy kosmosu i biologicznych inżynierów. Za każdym razem, kiedy tu przybywali, majstrowali przy formach życia.

Podobno 69,3 milionów lat temu olbrzymia „planetarna asteroida” przeszła przez nasz układ słoneczny, obładowana wielką ilością „gruzów”. Ta asteroida, według Vissaeusa, była tak potężna magnetycznie, że jak przelatywała w pobliżu Marsa, zagarnęła go z jego pierwotnej orbity (która była bliższa Ziemi) i odciągnęła go 19 milionów mil dalej. Wszystko to zdarzyło się w tym właśnie krótkim okresie czasu pustosząc wszystko na tej planecie, zdzierając atmosferę i powodując trzy kolejne przebiegunowania w ciągu wielu dni. Chociaż ta asteroida pozostawiła atmosferę Ziemi całkiem nietkniętą, Mars potrzebowałby dziesiątki milionów lat zanim byłby zdolny być gospodarzem nawet dla najbardziej podstawowych form życia.

Według Andromedan, na Marsie nawet żyły kiedyś dinozaury, a skamieniałości po nich zostały znalezione przez zespoły, które były tam wysłane. Ostatecznie usłyszymy o tym wtedy, gdy te sprawy staną się bardziej otwarte.

Według Andromedan, Mars był okresowo zamieszkały przez 3,8 miliarda lat i że istnieje wiele ruin, porozrzucanych po całej planecie. Większość tych ruin jest zakopana pod setkami stóp piasku, po prostu tak jak tutaj na Ziemi, na pustyni Gobi, gdzie są [zasypane] ruiny starożytnych miast. Większość z nas słyszała o Cydonii i o piramidach na Marsie. W regionie Cydonii istnieją ruiny wojenne, który nie zostały jeszcze znalezione.

Interesujące, że słowo „al quahir” – egipskie słowo, które oznacza Kair, również oznacza Mars i tak jest w języku egipskim od tysięcy lat. Dziwny zbieg okoliczności.

Ruiny na Marsie

Obszar znany jako Grzbiet [Grań] Tharsis zawiera ruiny starożytnego miasta w wieku około 69 milionów lat. Region Utopia również ma w sobie ruiny miasta, jednakowo starego. Te miasta są tam zasypane od 69 milionów lat. Naprawdę interesujący obszar nazywa się Kanion Doliny Marynarza, gdzie jest starożytne Lirańskie miasto, które jest zasypane od 113 milionów lat. Istnieje też ogromna sieć podziemnych tuneli i jaskiń pod tym całym obszarem. To jest ten obszar, gdzie jest położona ziemska bazy Ewa.

Ziemska baza Ewa

Ziemska baza na Marsie o nazwie Ewa jest ogromnym kompleksem pierwotnie zbudowanym miliony lat temu, reaktywowana przy pomocy Szarych dla światowego rządu Ziemi. Rozciąga się na obszarze 190 km i w kilku miejscach ma trzy poziomy głębokości. Mieściła w przybliżeniu 300 000 ludzi, a jej najgłębszy część znajduje się 1800 metrów pod powierzchnią. Ma cztery otwory wyjściowe na powierzchnię, zawierające dwa szyby windowe i dwa ciśnieniowe wloty przez hangary, uzupełnione windami. Innymi słowy, jeżeli lecicie w statku, wlatujecie do hangaru, który zamyka się [potem] i jesteście w strefie podnoszonego ciśnienia, która przenosi was do pomieszczeń mieszkalnych. Tak właśnie ta cała rzecz jest zrobiona.

Ziemska baza Adam

Wiele sprzętu komputerowego zabranego do Marsa, jak już raz o tym wspomniałem, pochodziło najpierw z Księżyca, [dostarczonego tam] poprzez Rosję i wyspę Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Obszar znany jako Hellas Elanitia, albo Złote Równiny, to lokalizacja ziemskiej kolonii, a na wschód od niej jest miasto o nazwie Adam. Dawno temu to miejsce było używane jako wielki zbiornik słodkiej wody.

Zasadniczo są tam trzy wielkie kopulaste struktury wbudowane w łańcuch górski. Największe z tych kopuł rozciągają się na 4,2 km średnicy, a inne dwie mają przeciętnie po 1,6 km średnicy. Każda z tych kopulastych struktur jest połączona tunelami z innymi kopułami. Największa kopuła jest wbudowana na 1000 stóp w powierzchnię Marsa. Poniżej łańcucha górskiego, gdzie jest położona baza Adam, istnieje inny tunel, który prowadzi do jaskini, o rozmiarze siedmiu mil kwadratowych. Nie mają pojęcia, co jest wewnątrz tej jaskini, ponieważ Oriona Grupa ma tam pole siłowe, które ekranuje ich od widoku [zasłania im widok]. Nikt nie może zobaczyć tego, co oni tam robią wewnątrz.

Powrót Grupy Oriona

W marcu 1989 roku, rosyjska sonda [wysłana na] Phobos sfotografowała statki – bazy lądujące na powierzchni Marsa, jak również wykonała zdjęcie jednego ze statków zwiadowczych strzelających do sondy, tuż przed tym zanim eksplodowała. Jeden z tych wielkich statków, o długości 400 km, wylądował w starej bazie Grupy Oriona, która została reaktywowana. Baza jest więcej niż 1 milion lat i jest ukryta zupełnie pod ziemią, zajmuje 103 kilometry kwadratowe, zawiera pięć poziomów i rozszerza się do 2,6 km poniżej powierzchni. To miejsce było w pełni zdolne do działania w czerwcu 1994 roku i zawiera 2111 statków zwiadowczych i ponad 100 000 żołnierzy z Oriona i drakoniańskich. Andromedanie są naprawdę specyficzni, kiedy mówią „żołnierzy”.

W regionie Cydonii znajdowała się ostatnia baza zajęta [wcześniej] przez Plejadian, Liran i Syrian, kiedy nasz układ słoneczny wpadł [w łapy] Grupy Oriona około 317 000 p.n.e. Ta baza częściowo została zniszczona w tamtym ataku.

NSA ląduje na Marsie w 1959 roku

Pierwsze Marsjańskie lądowanie przeprowadzone przez „czarny rząd” NSA odbyło się w marcu 1959 roku, kiedy to trzy statki zostały wysłane w region Cydonii. Na tą pierwszą misję udało się tylko 29 osób personelu wojskowego i naukowego. Obszar „ufortyfikowany” pomieścił statki i pracowników podczas gdy baza Ewa została ponownie otwarta z pomocą Szarych. Konstrukcje zostały wykonane przez te same grupy, które zrobiły [podobne] konstrukcje na Księżycu, to był Korpus Inżynierów Wojskowych, Bechtel, A.A. Matthews, Robbins Corporation, Korpus Psi oraz naukowcy i inżynierowie z JPL.

Nikt z członków personelu uczestniczącego w tym projekcie nie miał żadnej rodziny, która mogłaby się nimi niepokoić, a wszystkie zapisy o ich istnieniu, poza osobistymi wspomnieniami ludzi na Ziemi, zostały wymazane do czysta przez jednostki NSA Ultra i Niebieski Księżyc (Alfa I i II), które rekrutowały personel dla tej misji.

Wszystko opierało się na przesłance, że Ziemia miała ulec samozniszczeniu z powodu zanieczyszczenia, nadmiernego wzrostu populacji i wyczerpania bogactw naturalnych. Bazy zostały ukończone w 1968 roku. Andromedanie powiedzieli, że „czarny rząd” zrobiłby wszystko, aby utrzymać dyskrecję w tej sprawie.

W marcu 1989, trzydzieści lat od dnia wylądowania na Marsie, siły Grupy Oriona i Draconian najechały Marsjańskie kolonie, a cała komunikacja między bazami na Księżycu, a Marsem została przerwana. Część ludzi o największych talentach i umysłach utknęła na Marsie. Utracono kontakt z trzystoma tysiącami ludzi.

Później wysłano Amerykańskie i rosyjskie sondy Marsjańskie, które miały zobaczyć tyle, ile by się dało. Zostały zniszczone albo unieruchomione na powierzchni Marsa.

Pytanie: Kiedy zobaczymy statki na niebie, czyje one będą?

AC: Powiedziano mi, że pierwsza większa ilość widocznych statków, które będą widziane w Stanach Zjednoczonych to będą nasze własne. To będą te, które zbudował nasz rząd. To nie będą obce statki. To będzie nasze własne. Pierwsze naprawdę duże znaki pojawią się w obszarze Nowego Meksyku, ponieważ to jest obszar najbardziej kontrolowany przez rząd i Szarych. Oni tamten obszar zapieczętowali tak dokładnie, żeby przypadkiem „nic tam nie mogło zabłądzić”.

Holograficzny zapis chrześcijaństwa

Pytanie: Czy mógłbyś powiedzieć bardziej szczegółowo, jaki jest punkt widzenia Andromedan na temat chrześcijaństwa, szczególnie wobec faktu, że oni mają holograficzny dostęp do wszystkiego, co wydarzyło się na Ziemi? Mam na myśli, co jest najbardziej szczególne?

AC: Wiecie co, nie lubię o tym mówić, ponieważ wychowano mnie jako katolika. Byłem ministrantem. Prawda złamała mi serce. Wiecie jak to jest – dowiedzieć się, że to, co brałem za rzeczywistość, tak naprawdę nią nie było. Nawet mając z tym wszystkim bardzo osobisty związek, nie liczę jednak na kogoś, kto przybędzie tutaj i mnie zbawi. Perspektywa Andromedan wobec tego całego scenariusza jest naprawdę zupełnie inna od tego, co nam mówiono.

Pytanie: Cóż, to jest oczywiste, że było kilka postaci w historii o imieniu Jeszua, przetłumaczonym luźno jako „Jezus”. Istniał Jeszua Ben Joseph, i tak dalej. Jak to wszystko się rozwinęło?

AC: OK. Zasadniczo wydarzyło się to tak, że Kościół katolicki stworzył taką złożoną postać, ponieważ wtedy oni zużywali wiele swoich zasobów nastawionych na wojny religijne. To wtedy wydawało się być dobrym pomysłem, ale podobnie jak wiele innych rzeczy, stało się to perwersyjne. Jeszua Ben Joseph, był żydowskim rabinem , który żył w latach 70 p.n.e. do 9 p.n.e. Najwyraźniej został ukrzyżowany z jakiegoś powodu, był oskarżony o bycie złodziejem. Przed tamtym był człowiek nazywany rabbi Hallel, który podobno umarł w 100 p.n.e.

Rabin Hallel był nazywany „Wielkim Nauczycielem”. Wielu chrześcijan doprowadzono do tego, żeby uwierzyli, iż człowiek zwany Jezus tylko dostał takie imię, kiedy faktycznie był to Rabbi Hallel. Dalej potoczyło się tak, że złożona postać z Nowego Testamentu – „Jezus Chrystus” – został stworzony przez Sobór Nicejski. Większość z [wypowiedzianych] słów, które są przypisywane tej złożonej postaci, potocznie nazywanej „Jezusem”, faktycznie zostały powiedziane przez Apolloniusza z Tyany, którego Biblia nazywa „Pawłem z Tarsu”.

Ponieważ Rzym miał swoje armie porozrzucane wszędzie i wszystkie te wojny dotyczyły tematu religii, zatem Sobór Nicejski zdecydował się stworzyć „Religię Państwową”. Tak więc to, co oni zrobili było kombinacją religii wschodu i zachodu, w których obu oddawano cześć Słońca. Ci na zachodzie czcili Hesos, nazywanego też Hessa. Ci na Wschodzie, którzy czcili Słońce, czcili Krisznę, który po grecku nazywa się Kristos. Już pierwsza „Biblia” miała to wszystko połączone w 325 roku n.e.

Wzięli kilka ksiąg, które Apolloniusz z Tyany przywiózł wracając z Birmy, nazywając je Kodeksem Wtajemniczonych (który zajmował się, między innymi, relacją człowieka do pór roku) zawierającym lekcje, które podano pewnym szczególnym Świętym Ludziom w Indiach podczas tego szczególnego okresu historii. Kodeks Wtajemniczonych rzekomo zawierał słowa, które zostały wypowiedziane przez Krisznę. Pierwsza „Biblia” była nazywana „Heliosa Biblios”, co znaczyło „Książka Słońca”. To jest właśnie to, co zostało zrobione na samym początku.

Pytanie: Kiedy była zebrana „Helios Biblios”?

AC: Między rokiem 324 i 355 n.e., przez Sobór Nicejski pod przywództwem Cesarza Konstantyna Wielkiego. Wtedy oni powoli rozbudowali postać „Boga”, aby zastąpić Słońce i powoli zmieniali książki, usuwając z nich materiały przedstawiające szczegółowo reinkarnację i wiele innych nauk. Pozmieniali znaczenia i każdy skryba, który pracował nad tym dokonał zmian w systemach wierzeń, które zostały zrewidowane i dopasowane do ogólnie panujących czasów.

Pytanie: A jak było z tym, co jest przypisane do historycznego „Jezusa” na przykład Kazanie na Górze?

AC: Dokładne słowa przypisane do historycznego „Jezusa” w odniesieniu do Kazania na Górze zostały znalezione w tureckim muzeum, opracowane przez greckiego senatora w 64 n.e.. Kościół zadał sobie wiele trudu, by zebrać te wszystkie informacje, które można było znaleźć nieraz w historii i usunąć to, z czym się nie zgadzali się albo to, o czym nie chcieli, żeby ludzie wiedzieli.

Pytanie: Zatem, w tym całym scenariuszu kto by wtedy był uzdrowicielem?

AC: To był Apolloniusz z Tyany, do którego kościół katolicki odnosił się jako do „Antychrysta”, wbrew faktowi, że on był też znany jako Paweł z Tarsu, głównie z powodu tego, że wzniecił bunt przeciwko rzymskiej tyranii.

Pytanie: A Jeszua Ben Joseph?

AC: Z tego co rozumiem, on był królewskiego pochodzenia, ale również i on próbował wzniecić bunt przeciw rzymskiej tyranii. Jednak był jeszcze jeden Jeszua.

Pytanie: Jeszcze jeden Jeszua?

AC: Tak. To było bardzo popularne imię, tam w Judei. Był on rabinem, który był też swego rodzaju buntownikiem. Zmarł w Massadzie w 64 n.e., a jego obecność była powodem ataku na to miasto. Nazywał się Jeszua Malathiel. Ostateczny rezultat jest taki, że w historii w ogóle nie było żadnego „Jezusa Chrystusa”. To była złożona postać i historia ten fakt ujawnia.

Pytanie: Robert Morning Sky ujawnił, że ten specyficzny rodzaj ukrzyżowania, do którego zalicza się ukrzyżowanie Jeszui było jedynie pozornym ukrzyżowaniem, w wyniku którego osoba tak naprawdę nie umierała, ponieważ podawano jej ziołową mieszaninę aby symulować śmierć, a Bar Abbas faktycznie był synem wspomnianego tutaj Jeszui.

AC: Tak, jeżeli weźmiecie imię Bar Abbas, które jest imieniem dwuwyrazowym (ale nie Barnabas [Barabasz], jak w biblijnym produkcie Kościoła Rzymskokatolickiego) i wrócicie do staro – hebrajskiego, to oznacza „Syna Nauczyciela” albo „Syna Mistrza”.

Pytanie: Zatem czyim synem był Bar Abbas?

AC: Był synem Jeszui Melethiela.

Pytanie: Jego synem?

AC: Tak i to od niego właśnie pochodzi ród w Francji.

Pytanie: Ród w Francji? To jest to, o czym wspomina Alexa Christopher w książce „Puszka Pandory”. Tak zwany „rodowód Chrystusa” , który był związany się z misją templariuszy.

AC: To fakt. To odnosiło się nie do Jeszua (Jezus) Malathiela jako takiego, tego który umarł w Massadzie w 64 n.e., ale do jego syna, Bar Abbasa, który przetrwał i udał się do Francji.

Pytanie: Czy to jest także połączone z „błękitnokrwistymi” i pozaziemską genetyką?

AC: To jest dokładnie to.

Pytanie: Zatem Jeszua Malathiel był „błękitnej krwi”?

AC: Tak, był on też połączony z Domem Dawida i jeżeli przeszlibyście całą drogę wstecz przez tę linię, przez Dawida i dostaniecie się do Mojżesza, który był „mieszańcem” – w połowie człowiekiem, w połowie ET.

Pytanie: Tak więc, czy Jeszua Malathiel był zaangażowany w „scenariusz krzyża”?

AC: Tego nie wiem na pewno. Jedynie słyszałem o historii, którą Robert opowiada wokoło, pochodzącej z książki nazwanej „O ukrzyżowaniu przez naocznego świadka” (co wcale nie sugeruje, że Robert czerpał z tej książki, po prostu ta książka o tym wspomina). Ale Esseńczycy byli zielarzami i dobrze wiedzieli jak mieszać dawki i znali się na tego rodzaju rzeczach. Oczywiście, prawdziwe sekrety dotyczące tego wszystkiego są w Zwojach z nad Morza Martwego.

Pytanie: Te, które zostały zamknięte przez izraelski rząd, albo przynajmniej większość z nich, a pozwalają tylko kilku wybranym ludziom zobaczyć niektóre z nich?

AC: Tak, przez Izrael i Kościół Rzymskokatolicki, ponieważ Zwoje z nad Morza Martwego pokazują, według Andromedan, że „chrześcijaństwo” i „judaizm” były tak naprawdę jednym i tym samym, jedną religią, one też opowiadają prawdziwą historię, kim naprawdę był Jeszua, tak jak mówiliśmy o tym tutaj.

Pytanie: Jeszua Malathiel?

AC: Tak jest. Rabin Wise w latach 1950 i 1960 wykonał obszerne studia nad wyrokami śmierci i aktami zgonu tych, którzy zostali ukrzyżowani podczas tego okresu czasu. Rzymianie zachowali zapisy tych faktów i jedyne imię Jeszua, jakie mieściło się w spisie tych, którzy zostali ukrzyżowani należało do człowieka, który przypadkowo nazwał się Jeszua Malathiel, który był wpisany na listę jako zdrajca i złodziej. Maria, z domu Magdalena, była żoną Jeszui Malathiela.

Pochodziła ona z bardzo dobrze sytuowanej rodziny, która hodowała gołębie składane w ofierze przez faryzeuszy w świątyniach. Myślę, że książka „Święty Graal” również trochę o tym wspomina. Tradycja żydowska, która wtedy obowiązywała, mówiła że każdy mężczyzna w wieku 13 lat, który był rabinem, musi wziąć żonę i mieć dzieci. Takie było prawo.

Pytanie: Jak powstał scenariusz ukrzyżowania Jeszua Malathiela oraz jego syna, Bar Abbasa?

AC: Cóż, historia tego jest taka, że oni zabrali Bar Abbasa ponieważ wiedzieli, że jego ojciec, Jeszua, podąży za swoim synem. Dalej mówi się, że wpłacono okup i oni zrobili „pozorne” ukrzyżowanie aby ukryć fakt zapłaty Rzymianom. Malathiel nie opuścił tego terenu. Nadal robił to, co robił i umarł w Massadzie. Podobno jest zwój, będący w posiadaniu Rosjan, który to udowadnia, jak również to, że jego syn, Bar Abbas, został wywieziony pod eskortą do Francji wraz z resztą rodziny.

Pytanie: Zatem można przypuszczać, że gdyby teraz Chrześcijanie albo Żydzi przeczytali ten materiał, co byś im powiedział kiedy poczuliby się przez to zaniepokojeni?

AC: Cóż, powiedziałbym tyle, że prawdziwa historia nie wspiera idei albo dowodu, że „Jezus Chrystus” żył. Ona dowodzi, że Apolloniusz z Tyany był prawdziwą postacią, a inną rzeczą jaką bym powiedział to, że „zostaliście oszukani”. Nie istnieje żaden pośrednik między wami a Stwórcą i macie związek bezpośrednio ze Stwórcą.

Pytanie: Oczywiście, dlatego właśnie gnostycyzm był tak zduszony przez historię?

AC: Tak. Te „kościoły” istnieją tylko dlatego, że ludzie „wierzą w nie” i wspierają je finansowo. Jeżeli odsuniecie je daleko i powiecie: „To jest moja relacja ze Stwórcą, nie potrzebuję pośrednika”, wtedy „nie ma żadnej potrzeby waszego istnienia”. Spójrzmy prawdzie w oczy – kościół to polityka i forma władzy. Andromedanie bardzo zgadzają się w tym punkcie widzenia z kilkoma grupami Plejadian – że wszystkie religie na naszej planecie to formy władzy, a oni nie widzą żadnej różnicy między władzą, a polityką (potęga pośredniczenia), z ich perspektywy. Mam na myśli to, że ludzie przyzwyczaili się, że muszą zapłacić duchownym „by zapewnić sobie miejsce w niebie”.

Pytanie: Czy istnieją jakiekolwiek systemy religijne na tej planecie, które są całkowicie pożyteczne?

AC: Są dwa systemy religijne, o których Andromedanie mówią, że są pożyteczne. To była pierwotna forma Buddyzmu i pierwotna forma Shinto. Wszystkie inne rzeczy zostały zaprojektowane, aby was powstrzymywać i kontrolować. Tak to postrzegają.

Stworzenie naszego wszechświata

Pytanie: Dlaczego grupowa świadomość Paa Tal przybyła do trzeciej gęstości?

AC: Według Andromedan istnieją drakoniańskie legendy mówiące o wojnach z Paa Tal, którzy stworzyli ludzką formę fizyczną. Poudawajmy tutaj przez chwilę, że my (tak jak Paa Tal) wiedzieliśmy jako rasa, że nie istniał żaden sposób, abyśmy mogli kiedykolwiek zniszczyć rasę gadów. Ta wojna trwałaby bez końca. Jako istoty duchowe, którymi moglibyśmy być, a tutaj jest to po prostu koncept albo idea, to mogłoby tak się stać, że zdalibyśmy sobie sprawę z tego, że jedynym sposobem by zająć się negatywną polaryzacją w naszym wszechświecie było przybyć i wcielić się w jego najniższym punkcie, w najniższej częstotliwości i zmienić tą częstotliwość tak bardzo, że wszystko na tej ścieżce wyewoluowałoby.

Moglibyście to zrobić tak, że żadna z negatywności nie byłaby w stanie się ukryć albo się obronić. Przekształcenie byłoby tak szybkie, tak momentalne, że oni natychmiast staliby się światłem. Zakończyliście wszystkie wojny. Nie ma więcej śmierci i nieoczekiwanie każdy jest istotą oświeconą. Był tylko jeden okres 200 lat, podczas ostatnich 2000 lat, kiedy na Ziemi nie był wojen.

Pytanie: Ale czy to nie jest „wymuszanie” tego oświecenie?

AC: Cóż, podtrzymujemy częstotliwość wojny i ta częstotliwość emanuje w kosmos. Teraz, jeżeli to jesteśmy naprawdę my, wtedy nasze umysły tworzą, rozpalają albo wywołują w jakiś inny sposób wszędzie świadomość. Jesteśmy katalizatorem. To nie jest na siłę. Oni mają wybór. Zmieniacie katalizator i nie ma więcej paliwa dla czegokolwiek innego. Wszystko inne po prostu się wypala. Na przykład, spójrzcie na to, co dzieje się w Bośni – kto zaopatruje obie strony w broń do prowadzenia wojny? Zabieracie broń i nie ma już żadnej wojny.

Ktoś im płaci, aby to robili. Zatem musicie zabrać ogień. Właśnie teraz to my jesteśmy paliwem, a Draconianie, Szarzy, Grupa Oriona i wszyscy inni czerpią korzyści z tego paliwa. To zaczyna się właśnie tutaj i inne galaktyki wysyłają ambasadorów, aby [mogli] przybyć i obserwować, co tutaj się dzieje – co ma wydarzyć się w roku 2013. Mamy jedną stronę mówiącą „nie ma żadnego sposobu” i drugą stronę dopingującą nas.

Pytanie: Kto nas dopinguje?

AC: Przyjazne rasy. W samej tylko naszej galaktyce jest 139 różnych ras i układów planetarnych, które chcą, abyśmy rozwinęli się ponieważ oni są chorzy i zmęczeni wojną i bronieniem się, oraz tym, że muszą się o nas niepokoić. Wszystko dotyka wszystkiego innego we wszechświecie.

Wewnątrz pustej Ziemi

Wszystkie planety, słońca i księżyce, które realnie istnieją, które zostały stworzone jako część stworzenia, są puste. Nie ma żadnych wyjątków. Chcę, żebyście poszukali czasopisma Life, konkretnie wydania opublikowanego 10 listopada 1967 roku. Ukazuje on zdjęcie Ziemi wykonane przez księżycowy statek orbitalny, który pokazuje otwór o średnicy 2,5 km przy północnym polarnym obszarze, będący wejściem do środka naszej planety.

Zawsze byliśmy uczeni, że Ziemia jest okrągła, kulista. Zważywszy na to, że jest nieco gruszkowata, to twierdzenie jest w większości prawdziwe. Jakkolwiek przetrwały legendy o płaskich obszarach. Górna część naszej planety, która przyjęła na siebie uderzenia spadającego gruzu planetarnego miliardy lat temu, jest bardzo płaska.

Większość zdjęć Ziemi wykonanych z kosmosu usuwa do pewnego stopnia górną część planety, lub fotografie są spreparowane, aby przedstawić to, co społeczeństwo chciałoby zobaczyć. Magnetyczny biegun północny jest na 23,5 stopniu szerokości geograficznej. Około 322 km na południe od kolistego obniżenia w górnej części naszej planety znajduje się otwór do jej wnętrza o średnicy 125 km. Technicznie znajduje się on w północnej Kanadzie.

Według Andromedan, natura grawitacji jest inna, niż nam powiedziano. A powiedziano nam, że ponieważ planeta wiruje wokół swej osi, siła odśrodkowa „tworzy siłę ciężkości”. Zatem, według Andromedan, to jest zupełnie nie tak, a siła ciążenia jest produkowana przez wysoko przenikliwe promieniowanie [obecne] w widmie elektromagnetycznym, o częstotliwości około 1 biliona cykli na sekundę.

Ponieważ nasza planeta jest pusta, zawiera wiele jaskiń w swojej skorupie. To może potwierdzić, jak wiele razy w życiu myślimy, że być może właśnie tak jest, ponieważ istnieje tam o wiele więcej przestrzeni zdatnej do życia, niż nas zawsze uczono. Poniżej jest opis tego, jak to jest zejść do wnętrza Ziemi, przekazany mi przez Andromedan.

„Kiedy wejdziecie 8 km w głąb waszej Ziemi, szybko ubędzie wam wagi ciała. Powodem tego są ograniczone zdolności promieni grawitacyjnych, a skutki grawitacji Ziemi powyżej przeciwdziałają skutkom grawitacji Ziemi poniżej. Ich znoszące się wzajemnie skutki są wzmocnione przez masę Ziemi, powyżej której przekształci ona część promieniowania podczerwonego emanowanego przez materię w promieniowanie produkujące grawitację, zgodnie z prawem redystrybucji. Kiedy osiągniecie głębokość 16 km zauważycie, że wszystko wokół was zaczyna stawać się coraz lżejsze”.

Vissaeus powiedział, że gdziekolwiek we wnętrzu Ziemi od głębokości 160 km nie można napotkać ani jednego cienia, ponieważ światło zawiera się w cząstkach, które przybywają ze wszystkich stron i nie z pojedynczego źródła. Innymi słowy, powietrze samo wydaje się świecić, wraz ze wszystkim innym. Formy roślinne i zwierzęce rosną i rozwijają się bardziej niż na powierzchni planety. Na głębokości jakichś 1126 do 1173 km, osiąga się przestrzeń prawie nieważkości z powodu efektu ekranującego miękkich cząstek.

Schodząc dalej o kolejne około 1126 km, wpadniecie na powierzchnię wewnętrznej kuli, która ma siłę ciężkości spowodowaną mechaniką miękkich elektronów i innych zbilansowanych sił. Wewnętrzne słońce ukształtowało się, ponieważ cząstki światła koncentrują się w jego środku.

Orbita okołoziemska była trzykrotnie zmieniana, według Andromedan. W okresie Atlantydy, można było zobaczyć oba słońca w naszym układzie słonecznym, płynęła z tego taka korzyść, że mieliście dzień i półmrok, zamiast dnia i nocy. Ale wówczas, planeta została przesunięta.

Pytanie: Dlaczego planeta została przesunięta?

AC: Tego nie wiem. To jest pytanie, na które będą musieli odpowiedzieć Plejadianie. Została przesunięta na swoją obecną orbitę około 14 300 lat temu. Teraz nie możemy już zobaczyć drugiego słońca i widocznie zrobiono to celowo, według większego planu. To przemieszczenie planety spowodowało wiele aktywności geologicznej i potopów.

System jednego świata, który działa

Andromedanie mają planetarny rząd, ale wyłącznym celem jego istnienia jest zachowywanie pewności, że wszystko w ich światach ewoluuje. Taki jest jedyny cel tego rządu. Żaden inny. Aby mieć pewność, że każda forma życia się rozwija. Jest obsługiwany osobiście przez ludzi, a każdy zgłasza się do niego na ochotnika, co jest dla nich łatwe ponieważ żyją po kilka tysięcy lat. Ale w ich świecie nie ma nikogo takiego jak „zawodowi politycy”. Żadnego takiego tworu. Wszystkie ich dzieci idą do szkoły, a cała edukacja jest bezpłatna. W szkole spędzają przeciętnie 150 lat.

Różne informacje o ET

Wiem, że są inne grupy pozaziemskie mówiące do ludzi. Vissaeus i Morenae mówią do trzech innych ludzi. Plotki mówią, że grupy Plejadian mówią do przynajmniej 30 ludzi.

Pytanie: Ale informacje przekazywane przez Plejadian są całkowicie różne od tego, co ty przekazujesz?

AC: To jest inna perspektywa, tak, ale wiele informacji (pochodzących z tych dwóch źródeł, albo z wielu różnych źródeł) jest zgodnych. To jest po prostu to, że Plejadianie nie opowiadają całej historii o ich [wcześniejszym] zaangażowaniu. Ukrywają to, co Andromedanie czują, że nie było prawidłowe. Andromedanie uważają, że każdy powinien wyłożyć na stół wszystkie swoje karty, właśnie teraz, i sobie z tym poradzić.

Ogólne pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy Andromedanie mogą się teleportować?

AC: Tak, mogą udać się dokądkolwiek zechcą. Według nich wszystko, co musicie zrobić, to mieć [konkretne] miejsce przeznaczenia i dokonać przyspieszenia struktury atomowej swojego ciała, wtedy po prostu znikacie. Atomy zostają odwzorowane tam, dokąd chcecie się udać i po prostu się tam pojawiacie. To jest wiele tysięcy lat przed nami w ewolucji.

Pytanie: Czy przechodzisz jakąś fizyczną przemianę, kiedy jesteś z Andromedanami?

AC: Czy przechodzę zmianę? Nie zauważyłem nic godnego uwagi, oprócz tego, że czasami czuję się przygnębiony kiedy muszę wracać.


Czwarta i piąta gęstość w roku 2013

Jeżeli pamiętacie z wcześniejszych wykładów, mówiliśmy o nowej wibracji, nowej wibracji koloru i dźwięku, która wydobywa się z czarnych dziur. Wspominam o tym, ponieważ wszystko w naszym świecie zostało zorganizowane. Wszystko. Zobaczycie rzeczy zaczynające „ulegać przesunięciu”. Zobaczycie kilka rzeczy niezwykle pozytywnych i kilka niezwykle negatywnych. Jest bardzo ważne, aby to zrozumieć. „Negatywność”, albo co nazywamy „negatywnością”, tak naprawdę oznacza zablokowaną energię. Gdzie jest ta energia, czy w nas czy w planecie, nie ma znaczenia. Istotny jest fakt, że jest zablokowana.

Te nowe częstotliwości uderzają w naszą planetę i wznosimy się. Fizyczność jest bombardowana z wielką energią. Ta częstotliwość najpierw uderza w nasze główne Słońce i Słońce przyśpiesza w swojej wibracji. Dlatego właśnie teraz zdarza się coraz więcej rozbłysków słonecznych. Kiedy w trzeciej gęstości Słońce wejdzie w stan „gwiazdy nowej”, nasi naukowcy (będący materialnymi redukcjonistami) zaobserwują to jako „wygasanie”. Jakkolwiek dla Andromedan, to co się dzieje będzie oznaczało tyle, że opuszcza trzecią gęstość i wznosi się do piątej. Już teraz słońce istnieje w piątej gęstości. To co widzimy, jest jego „odblokowywaniem się” kiedy wznosi się do nowej wibracji. Jej część fizyczna z trzeciej gęstości nie może istnieć w tym samym czasie jako jej fizyczna manifestacja w piątej gęstości.

Istnieje wiele nieporozumień na temat czwartej gęstości, a wielu ludzi odrzuca ten termin ponieważ „wpędza ich w depresję”, ale oni tak naprawdę nie wiedzą, co on oznacza. Czwarta gęstość jest stanem świadomości, świadomością i istnieniem. To dotyczy całkowitego poznania samego siebie. To dotyczy stawania się prawdziwym. W wyniku osiągnięcia tego stanu będzie to, że wszyscy w jednej chwili staną się jasnowidzący. Tak właśnie to się wydarzy. Nie każdy przeżyje fizycznie te zmiany, które nas czekają.

Według Andromedan, Ziemia już dwukrotnie próbowała dostać się razem z ludzkością do 4 gęstości. Dwa razy przedtem doszło do straszliwej wojny. Ostatnim raz miał miejsce podczas zatonięcia Atlantydy, a drugi dotyczył sytuacji Lemurii, która zatonęła z powodu konfliktu z Atlantydą. Jeżeli spojrzycie na księgę Objawień [Księgę Apokalipsy], to przepowiada ona potworną wojnę. Andromedanie często mówili, że wszystko sprowadza się do systemu wierzeń i jeżeli kupimy ten system wierzeń, dokonamy jego samo – spełnienia, ponieważ jesteśmy twórcami.

Mówią, że główne zmiany zaczną być widoczne w latach pomiędzy rokiem 2004, a 2009. Część z nas „trafi tam” wcześniej. Przykładem „bycia tam” będzie to, że jeżeli zadzwoni telefon, [od razu] będziecie wiedzieć kto to jest. Jeżeli ktoś zapuka do drzwi, będziecie wiedzieć, kto to jest. Pomyślicie o kimś ze swojej rodziny, a on zaraz zadzwoni. Jeśli to się dalej rozwinie, będziecie „w harmonii” przez cały czas. Nie będziecie mogli powiedzieć „to jest tylko zbieg okoliczności”, ponieważ zrozumiecie, że to prostu wiecie. To nie będzie zbieg okoliczności, ale wyższy porządek. Innymi słowy, znajdziemy się „w strumieniu”.

To nie oznacza, że nie będziemy mieć nowych wyzwań. Na naszej planecie wybuchnie wojna. Wciąż będzie chodziło o zbrodnię, ale na krótko. Wciąż będą ludzie, którzy nie będą rozumieli tego, co będzie się działo. Wciąż część ludzi będzie trzymało się religii i błagania o kogoś, kto przybędzie i ich zbawi. Sami bądźcie swoim własnym zbawcą. To jest jedyna niezmienna droga ewolucji. To jest jedyny sposób. Nawet ci, którzy byli postrzegani jak „zbawcy” w przeszłości, nie przybyli „zbawiać”, ale po to by nauczać. Z powodu systemów religijnych, istnieją miliony ludzi oczekujących, że ktoś pojawi się tutaj i rozwiąże wszystkie ich problemy.

To w ogóle nie ma stać się w taki sposób. Gdyby „Jezus Chrystus” istniał i gdyby „powrócił”, byłby nieźle wkurzony. Mogę wyobrazić sobie „Jezusa Chrystusa” chodzącego po Watykanie i mówiącego: „Spójrzcie na to co zrobiliście z tym, co wam dałem. Po co jest to całe złoto? Po co są te wszystkie obrazy? Czemu mają służyć te wszystkie głupie kapelusze na waszych głowach? Po co to całe gówno? To nie jest to, co wam dałem!”.

Co będzie się działo, kiedy Ziemia sama przejdzie do 4 gęstości? Zacznie się sama uzdrawiać, co będzie znaczyło, że nie będzie potrzebowała naszej pomocy. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy od teraz do roku 2004, zrobili wszystko co tylko będziemy mogli, przynajmniej na świadomym poziomie, by być naprawdę świadomi. Mówią, że do roku 2004, strony z nekrologami będą bardzo długie, ponieważ niektórzy ludzie nie będą w stanie tego znieść. Najmniej ta negatywna postawa dosięgnie dzieci. Jak już mówiłem przedtem, najbardziej to wpłynie na mężczyzn, ponieważ męska energia w tym punkcie była całkowicie nieodpowiedzialna.

Ziemia jest żeńska w swojej naturze. Kiedy zacznie „otrząsać się” z tej energii, to będzie selektywna. Kiedy ta energia przybędzie, mówili o tym, że wielu mężczyzn będzie miało udary mózgowe, nagłe ataki serca i po prostu odejdzie. W podobny sposób wpłynie to też na część kobiet, ale głównie będzie to dotyczyło większości męskiej populacji, która stanowi co najmniej połowę populacji naszej planety.

Obie polaryzacje staną się bardziej wyraźne, szczególnie pomiędzy obecną chwilą, a 2004 rokiem. Wielu ludzi poczuje potrzebę, by opuścić miasta i udać się do małych społeczności. Powstanie ich wiele, jako sposób na bycie gotowym na przetrwanie. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy trochę o wirusach, które się pojawiają i epidemii gruźlicy w większych miastach. Będziecie mieć ludzi w waszym życiu, którzy po prostu odejdą.

Powinniście pozwolić odejść tym ludziom z waszego życia, ponieważ oni mają już inna wibracyjną naturę. Pojawią się też ludzie, którzy będą was osądzać, ponieważ z ich punktu widzenia, nie „oczekujecie zbawiciela” lub też z innych powodów. Pozwólcie takim ludziom odejść z waszego życia. Po prostu pobłogosławcie ich, kochajcie i wyślijcie ich na ich własną drogę, ponieważ przestrzeń będzie wypełniona przez innych, tak jak umysł. Tak jak umysły przyciągające się nawzajem. Pozytywność przyciąga więcej pozytywności. Negatywność przyciąga więcej tego samego.

Następny krok 2 + 1 = 12

Wspomnieliśmy, że dawniej mieliśmy 12 pasm DNA, jednak część z nich została usunięta pozostawiając nas jedynie z dwoma, aby ograniczyć nasze możliwości. Pasma, które były usunięte odpowiadały za energie duchowe i pamięć tych sił oraz rasowe i genetyczne wspomnienia naszych przodków. Z perspektywy Andromedan, nie potrzebujemy już więcej tych 12 pasm. Zasadniczo przekształcimy się w system trzypasmowy, który obejmie swoim zasięgiem 10 pasm, które zostały [kiedyś] usunięte z naszego systemu.

Czy pamiętacie, że Rada Andromedan wydała edykt, który miał wpłynąć na ustanie wszelkich wpływów istot pozaziemskich na tę planetę do 12 sierpnia 2003? Odkąd telepatyczne rasy używają symboli, łatwo jest zrozumieć, dlaczego Andromedanie pokazują, że częścią działania kręgów zbożowych, jakie widzimy, ma być przekazanie im wiadomości, że muszą się stąd wynieść. Innym aspektem kręgów zbożowych jest poinformowanie Ziemi (jako istoty) o procesie wymiarowego wznoszenia się.

Ma być okres pomiędzy rokiem 2003, a 2009, cztery do pięciu lat, kiedy będziemy sami, ponieważ oni chcą zobaczyć jak będziemy wszyscy oddziaływali ze sobą nawzajem, bez manipulacji ET. To będzie nasz test. [Uwaga redaktora: w tym świetle, jest interesujące, że bieżąca administracja polityczna przypada właśnie na ten okres czasu]

Piąta gęstość

Ilu ludzi przejdzie do piątej gęstości? Kiedy ostatnim razem zadałem pytanie, to było około rok temu, Andromedanie powiedzieli, że od 435 do 510 milionów ludzi dosłownie przejdzie w 5 gęstość, do 3 grudnia 2013. W 5 gęstości będziecie mogli tworzyć i manifestować cokolwiek, czego bezpośrednio zechcecie. Nasze „ciała” przyjmą formę energii, chociaż moglibyśmy „zmaterializować się” w formie materialnej, jeżeli wybraliśmy, aby tak właśnie zrobić. Nie będziecie potrzebować niczego jeść. Jedyne, czego będziecie potrzebować, to będzie energia ze Słońca, które dostarczy wam sił życiowych.

Kiedy znajdziemy się w 5 gęstości, nasz układ słoneczny, w tamtej częstotliwości, będzie miał 27 planet. Jowisz, jak mówiłem to przedtem, stanie się jasnoniebieskim Słońcem. Fizyczna forma Ziemi doświadczy przebiegunowania, a nowy biegun północny będzie w Arabii Saudyjskiej. Biegun południowy znajdzie się za linią brzegową Ameryki Południowej.

Ziemia doświadczy wielu opadów deszczu i wiele [innych] zmian. Nie każdy znajdzie się w 5 gęstości w tym samym czasie. Będą tacy, którzy wciąż będą jeszcze fizyczni, z punktu widzenia naszej 3 gęstości. Wzrośnie o 10 000 liczba gwiazd widocznych na niebie.

Odkryjemy miliardy różnych form życia, jakie były obecne na naszej planecie, a których poprzednio nie byliśmy w stanie dostrzec, dopóki nie przejdziemy tych zmian częstotliwości. Jak będzie zbliżał się czas przejścia w 5 gęstość, ludzie zaczną widzieć obrazy przypominające duchy. Wiele leków, które teraz mamy [stosujemy] już nie będzie działać tak samo, ponieważ nasze ciała fizyczne będą się zmieniać.

Większa część medycyny będzie musiała przesunąć się do formatu światła – koloru – dźwięku, ponieważ nic innego nie będzie prawidłowo działało. To musi skierować się w tym kierunku, ponieważ tacy się właśnie staniemy.

Bycie duchowo rozwiniętym nie oznacza, że macie słuchać każdego wykładu, kupować każdą książkę, zachowywać wszystkie notatki i oglądać wszystkie filmy. Duchowa ewolucja przychodzi tylko z doświadczenia, ponieważ wyłącznie poprzez własne doświadczenie uzyskujecie mądrość.

Zmieniająca się świadomość

Stawanie się przywódcą

Ponieważ zasadniczo jesteśmy jak chomiki wewnątrz klatki, w kręcącym się w kole, nie ruszamy z miejsca ponieważ wciąż jesteśmy wewnątrz tej klatki. Nawet jeżeli wyskakujecie poza to koło, jesteście wciąż wewnątrz klatki. Rzecz polega na tym, aby tę klatkę zupełnie wyeliminować.

Praktyka nie polega na zamknięciu się „w trybie przetrwania” świadomości. Po prostu róbcie to przez 15 minut dziennie, jeżeli możecie, wtedy spróbujcie „rozciągnąć” ten odcinek czasu. Wejdźcie w [mentalną] przestrzeń, gdzie macie wszystko, czego potrzebujecie w waszym życiu. Wszystko jest właśnie tam. Wszystkie myśli tworzą rzeczywistość. Zatem, przez 15 minut dziennie, po prostu przekonajcie się o tym i jeżeli nie potraficie udawać, wtedy udawajcie, że udajecie. Dokądkolwiek to was doprowadzi. Czy wiecie co się stanie?

Ten okres 15 minut zacznie powtarzać się wiele razy dziennie, sam z siebie i nawet nie zauważycie kiedy. To stanie się po prostu sposobem bycia, który stanie się częścią waszego życia. Macie jakiekolwiek pojęcie, ile energii zabiera zabranie ze sobą z 11 gęstości i skupienie się na tym małym pudełku? To malutkie pudełko. To jest niesamowite.

Prawo Konsekwencji stanowi, że wszyscy rozwijamy się razem. Nikt nie zostaje w tyle. Jeżeli jeden zostanie zatrzymany, wtedy wszyscy jesteśmy zatrzymani. To jest właśnie to, czym jest 4 gęstość. W zasadzie to jest zbiorowy umysł, gdzie uczciwie troszczymy się o siebie nawzajem. To nie dotyczy pieniędzy, władzy, chciwości, rzeczy materialnych, płci, religii i tego wszystkiego. Ta część mnie, którą teraz widzicie jest tylko jednym procentem tego, kim jestem. Widzicie kopię. Widzicie holograficzną projekcję i obraz, który sam wyprojektowałem, który zmaterializował się w 3 gęstości. Możecie podejść i uścisnąć moją rękę, ale nie potrząśniecie całą moją osobą.

Zbliża się wiele nadchodzących zmian. Wielu ludzi nie jest na nie przygotowanych. Macie to wewnątrz was samych, by pomóc, by być nauczycielami. By pomóc [całej naszej] rasie dojść do siebie. Istnieją pewne wpływy zewnętrzne i pojawi się ich jeszcze więcej. Takich, które będą próbowały nas podzielić jako rasę. Możemy przegrać, ale możemy też wcześniej ukończyć szkołę. Nie chcemy tego robić, jeżeli możemy pomóc. Musicie stanąć w pełni swoich sił. Musicie to zrobić sami i jest tylko jeden wymóg – uwierzyć w siebie. Jeżeli w siebie nie wierzycie, wróćcie i spójrzcie na wszystko to, co każdy kulturalnie wam mówił i po prostu to wymażcie, ponieważ to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Oni kłamali.

Powtórzę, stańcie pełni swojej siły. Stańcie pełni swojej miłości. Bądźcie tym, kim jesteście. Zapamiętajcie, że słowo „wojownik” oznacza osobę, która nie boi się by być tym, kim jest. Być tym, kim jesteście w każdej osobnej chwili, czy to się komuś podoba, czy nie. Wszystko jedno co pomyślą inni ludzie, jeżeli wy sami jesteście nieskazitelni. Tak długo jak nie robicie nic, aby ich świadomie zranić, nie ma znaczenia to, co oni myślą. Ilu z was, którzy zostali ukształtowani przez wpływ rówieśników jest z tego powodu bardziej szczęśliwymi? Żaden z was.

Nowy Porządek Świata zrobi wszystko, aby się ukonstytuować. Rzeczywiście uda im się to zrobić, ale to będzie krótkotrwałe. Innymi słowy, oni stworzą strukturę i ramy dla manipulacyjnego porządku świata, ale kiedy tylko zdążą pomyśleć, że mają to ostatecznie zatwierdzone, „dywan zostanie wyciągnięty spod ich stóp”, a ludzie wtedy powstaną i przejmą przywódczą rolę na naszej planecie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz