niedziela, 13 marca 2011

5 zasas Reiki

Każda z osób chcąca praktykować Reiki powinna przestrzegać podanych poniżej zasad. Pochodzą one od Pani Hawayo Takaty, uczennicy Dr. Hayashi i pokazują ścieżkę jaką należy podążać w życiu zgodnym z podstawami Reiki, harmonii i miłości.
Właśnie dziś- nie złość się,
Właśnie dziś- nie martw się,
Bądź wdzięczny za wszelkie błogosławieństwa,
zarabiaj na utrzymanie uczciwą/szczerą pracą,
bądź życzliwy dla swoich bliźnich.

Aby lepiej zrozumieć, co oznacza i czym jest filozofia Reiki można przeanalizować japoński symbol(kanji) opisujący ten system uzdrawiania.

Tradycyjny - starochiński symbol Reiki


Górna część znaku - Rei

Rei - "energia duchowa", "duchowość", "tajna treść", "ukryta moc".

1 - Niebo, ale i Niebiosa (będące źródłem wszechświata).
2 i 3 - Obłoki, deszczowe chmury.
4 - Krople deszczu spadające na ziemię. Deszcz Boskiej Energii.
5 - Usta. Dwa symbole oznaczają dialog. Trzy błaganie i modlitwę.
6 - Niebo, Niebiosa
7 - Pracujący na ziemi, pochyleni ludzie
8 - Ziemia
6, 7, 8 - "czarodziej/szaman"

Pionowe kreski, biegnące w dół od elementów 1 i 6 symbolizują połączenie Nieba z Ziemią oraz określają kierunek przepływu energii.
Dolna część znaku - Ki

Ki (chi) - zapas energii, pozwalający żyć w trakcie pobytu w ciele fizycznym. Na skutek nieodpowiedniego życia, oddychania, odżywiania, proces zużycia ki przyśpiesza się, gdy się wyczerpie, ciało fizyczne ginie.

9 - słońce/ogień, lub moc trzech żywiołów: wiatru, ognia (słońce), wody
10 - oddech, wymiana i krążenie różnych form energii
11 - naczynie, w którym gotuje się ryż

Interpretacja

Duchowe Niebo jest źródłem ożywczej energii dla istot na Ziemi, w podobny sposób, jak źródłem ożywiającej ziemię wody są płynące po nieboskłonie chmury.

Na ożywczy Deszcz Boskiej Energii czekają spragnione usta. Nie są jednak bierne, gdyż wznoszą modlitwę i błaganie.

Symbol, przedstawiający ludzi pod nieboskłonem, ciężko pracujących na ziemi, używany jest również do określenia "czarodzieja" lub "szamana". Można więc sądzić, że oprócz modlitwy, podkreślony jest tu również aspekt intensywnej, duchowej pracy nad sobą.

W jednej ze starszych wersji "szaman" przedstawiany jest jako trzy poziome linie, co może oznaczać, iż dzięki ciężkiej pracy wyrównuje trzy części swojego bytu: ciało, umysł i duszę. Wspólnym pragnieniem tych trzech sfer bytu jest ożywczy Deszcz Boskiej Energii.

Pionowe linie biegnące w dół symbolizują połączenie Nieba i Ziemi oraz określają kierunek przepływu energii.

Rei jest zatem duchową, Boską Energią, która spływa z Nieba. Sposobami na przywołanie jej są modlitwa i ciężka praca nad własnym rozwojem duchowym, przy czym raczej nie wystarcza tu jakiś pojedynczy akt, ale wymagana jest stałość i determinacja.

Energia Ki zobrazowana jest poprzez naczynie z gotującym się na ogniu ryżem. Ryż był podstawowym pożywieniem w Chinach od starożytnych czasów i wyraża właściwość Chi, która karmi ciało, umysł i duszę.

Gotuje się on dzięki energii ognia, reprezentowanej przez słońce. Trzy linie w znaku po lewej mogą też przedstawiać trzy żywioły: lewa żywiołu wiatru, górna żywiołu ognia (słońce), dolna żywiołu wody.

Jednak w jeszcze starszej wersji symbolu występują trzy równoległe linie wskazujące na skroploną wodę, występującą w postaci chmury.

Symbol Ki reprezentuje więc energię, czy też wydzielone od materialnego poziomu pole energii, które unosi się w wyższe sfery, ku stwórczej sile, aby następnie powrócić i ożywić materię. Przedstawiona jest tu wymiana i krążenie energii w całej przyrodzie. Para wznosząca się z ziemi ku górze w formie chmur ostatecznie opada w formie deszczu. Woda w naczyniu z ryżem paruje i skraplając się na pokrywce opada, wracając do naczynia. Podobnie dzięki oddechowi haragei praktykowanym przez adeptów Chi Kung, Tai Chi oraz ReiKi, zachodzi wymiana i krążenie energii w organizmie człowieka.

Ki właściwie przekształcona w lekką energię duchową wznosi się do nieba, aby znów powrócić, w ożywczej dla materialnego ciała formie. Podobnie, dzięki duchowym praktykom, Dusza jak para, wznosi się do jasnej przestrzeni Niebios, by odnaleźć Mądrość. Odnawia się w Źródle Życia, wzmacnia się i upełnomocnia. Regeneruje siły i twórcze moce, aby zgodnie ze swoim pragnieniem i wytyczoną sobie ścieżką, kontynuować tu na Ziemi duchowy i materialny rozwój.

Ki/Chi przedstawiane jest jako energia, z zapasem której rodzą się żywe istoty, lub jako pole promieniowania duszy. Jeśli to pole jest osłabione albo poblokowane, spada żywotności ciała. Doświadcza się wtedy chorób, braku siły i dezorientacji. Dusza w takim ciele zapomina co jest rzeczywistością, skąd przybywa i dokąd powróci. Lecz jeśli pamięta o swej prawdziwej naturze, i rozwija się duchowo, wtedy może znów odzyskać orientację, osobistą energię i radość oraz zaufanie w życiu. Wzmocnią się intuicja i siły uzdrawiające .

Uczeń Konfucjusza, Meng-Tse (372-289 p.n.e.) pisze, że energia Chi powstaje dzięki transformacji yin i yang. "I Ching" mówi, iż taka transformacja wymaga zwrócenia duchowej energii yang w kierunku praktyk codziennego życia, natomiast cielesne energie yin (emocje, pragnienia, zmysły) powinny być skierowane ku stwórczej mocy i na realizację świętości. Wtedy w pełni przejawi się boskość w ludzkim ciele. W przypadku gdy duchowe cele i aspiracje utrzymywane są w oddzieleniu od codziennego życia i cielesności, a energie materialne i pragnienia ciała istnieją bez związku z duchowymi celami, obie te sfery stają się suche i nie przynoszą oczekiwanej satysfakcji. Jest to opisywane jako ich stagnacja i kres. W symbolice yin-yang, pierwszy przypadek przedstawiany jest jako umiejscowienie żeńskich, materialnych energii ponad męskimi, duchowymi. Naturalny kierunek ich przepływu (cięższe yin opada w dół, natomiast lekkie yang wznosi się ku górze) umożliwia stałą aktywną relację, mieszanie się i wzajemne odżywienie. Kiedy męskie yang umieszczone zostanie ponad żeńskim yin, naturalny kierunek przepływu energii uniemożliwi wejście w rzeczywisty, ożywczy kontakt. Mimo pozornego zbliżenia, zwiększa się odseparowanie i następuje stagnacja. Energie nie są w stanie wzajemnie się wspierać i regenerować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz