niedziela, 6 marca 2011

GMO to powolna, masowa eutanazja społeczeństwa

ALARM ! W genetycznie modyfikowanych produktach żywnościowych odkryto niezwykle groźny dla ludzi i zwierząt patogen ! Naukowcy z USA określili sytuację jako krytyczną ! Naukowcy niemieccy wykazali, iż jeden z genów zawartych w GMO zabija duże populacje pszczół oraz doprowadza do nawet 45% bezpłodności u zwierząt hodowlanych ! Gen ten może okazać się także niebezpieczny dla ludzi ! Koniecznie przeczytajcie i prosimy Was z całego serca: rozprowadzajcie ten artykuł gdzie tylko można !Strony alternatywne w Polsce i na świecie wciąż ostrzegają przed ogromnie szkodliwym działaniem GMO, praktycznie zawsze opierając się na poważnych badaniach, wydarzeniach i opiniach autorytetów naukowych, pochodzących oczywiście z poza poprawnego politycznie nurtu. Oficjalne media milczą jednak jak zaklęte. Wielkie korporacje, takie jak Monsanto, posiadające potężne wpływy w polityce amerykańskiej i europejskiej oraz będąc poważnymi sponsorami (czytaj: aliantami) oficjalnych mediów, bez żadnych problemów wyciszają każdy krytyczny względem GMO głos.A jest się o co martwić !

GMO jest niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego !W "China Daily" napisano (link):

"In 1992, the FDA turned a blind eye to strong protests and even the opposition of its own scientists to state that genetically modified (GM) foods are as safe as any for human consumption and, hence, there was no need to give an explanation about GM foods. This move was widely criticized as arbitrary, given the role one Michael Taylor played in the case.

Taylor was then assistant FDA commissioner but soon left to serve as chief legal adviser to Monsanto, the world's largest seed company. Moreover, a new law drafted by Taylor did not consider facts found in a research from 1958 that illegal pesticides and food additives could cause cancer."


Tłumaczenie:
"W roku 1992 FDA (Amerykański Urząd do spraw Żywności i Leków) zamykając oczy na silne protesty i nawet sprzeciwy własnych naukowców, ogłosiła iż genetycznie modyfikowana żywność jest bezpieczna dla ludzkiej konsumpcji. Uznano tez, iż nie trzeba tłumaczyć społeczeństwo czym jest genetycznie modyfikowana żywność. To posuniecie było szeroko krytykowane, jako arbitralne, tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę rolę, jaka odegrał w całej tej sprawie Michael Taylor.

Taylor był wtedy asystentem komisarza FDA, ale zaraz po całej sprawie uzyskał zatrudnienie jako główny doradca prawny w firmie Monsanto - największego na świecie producenta nasion (także genetycznie modyfikowanych - przyp. red.). Trzeba przy tym dodać, że nowe praw, ustanowione przez Taylora,nie uwzględniało faktów zawartych w wynikach badan z 1958 roku, iż nielegalne pestycydy oraz dodatki do żywności mogą powodować raka u ludzi."Jak to możliwe żeby Pan Taylor, ignorując ostrzeżenia własnych naukowców, przepchał wręcz zezwolenie na uprawy szkodliwej dla zdrowia ludzkiego , genetycznie modyfikowanej żywności, w USA i nie był później z tego rozliczany ?

Stało się tak, ponieważ Pan Taylor zaraz później zatrudnił się na wysokim stanowisku ... w korporacji Monsanto (sic!), a to jest praktycznie równoznaczne z posiadaniem immunitetu dyplomatycznego.

Jeśli co niektórzy tego nie wiedzą lub nie pamiętają, to przypomnę, iż w naszym artykule z 5 maja 2010 pisaliśmy już o Panu Taylorze (link). Okazało się wtedy, że administracja Obamy znów delegowała go do FDA, ponownie mianując go zastępcą komisarza w tej organizacji.

Pan Taylor zamiast być ścigany za nadużycia i stworzenie zagrożenia życia społeczeństwa amerykańskiego, zrobił doskonałą karierę na przekrętach dla korporacji Monsanto.

A media w tym samym czasie puszczały tematy kłótni rodzinnych i ścigania po zaułkach miast złodziei samochodów a milczały jak zaklęte w tak ważnych dla ludzi tematach ?Dlaczego ? Jak w demokratycznym państwie z potężnymi mediami, jako czwarta władza, można było dopuścić, aby kosztem zdrowia narodu wynaturzeni cynicy robili karierę ? Sprawa nie była nawet utajniona !
O powodach takiego stanu rzeczy wspomnieliśmy już w ostatnim naszym artykule o demokracji, ale tym którzy jeszcze nie do końca są przekonani co do prawdziwych intencji mass-mediów, proponuję lekturę artykułu: "Jak powstało TVN" (link) oraz dramatycznego wezwania organizacji AVAAZ, w którym jej liderzy proszą o wsparcie w walce z gigantem medialnym Rupertem Murdochem (link).

Multimiliarder Murdoch, jest praktycznie w trakcie przejmowania potężnej części europejskiego rynku medialnego, przy cichym wsparciu polityków UE, co grozi całkowitą kontrolą przepływu informacji do społeczeństw Europy.

Co ma Murdoch wspólnego z GMO ? Otóż okazało się (znów powyższy artykuł z China Daily), iż kanał telewizyjny Fox, którego właścicielem jest właśnie Murdoch, wyrzucił z pracy dwóch swoich dziennikarzy, którzy po przeprowadzeniu dochodzenia, chcieli ostrzec społeczeństwo amerykańskie przed wysoką szkodliwością GMO.

Jak myślicie ? Czy Murdoch byłby człowiekiem sukcesu, sprzeciwiając się najbogatszym i najbardziej wpływowym korporacjom świata ?

Ale wróćmy jeszcze do artykułu z China Daily i tematu GMO:

W ww. artykule czytamy także: "Permission to allow field trials of genetically modified (GM) rice seed has raised food safety concerns. A scientist and a journalist take an opposing stand to a US political science professor. Wang Chaohua: Dangers are there for all to see"

Profesor Wang Chaohua wykazuje dobitnie, iż twierdzenie o poprawie wydajności oraz zmniejszeniu ilości zużywanych pestycydów przy stosowaniu upraw genetycznie modyfikowanych, są nieprawdziwe.Ponadto okazało się że gen zwany "weedkiller" może mieszać się z ludzkim DNA poważnie zagrażając ludzkiemu zdrowiu. Do tego wszystkiego, naukowcy z Niemiec wykazali, że ten sam gen zmieszał się już z DNA pszczół doprowadzając do uszkodzenia funkcji reprodukcji w ich populacji oraz wysokiej śmiertelności wśród dorosłych osobników. Stwierdzono także, iż takie same szkody gen ten wyrządza wśród innych zwierząt.Istnieje poważne zagrożenie, iż gen ten jest też niebezpieczny dla ludzi !Już tylko te fakty powinny wystarczyć do wydania natychmiastowego zakazu stosowania GMO. Dlaczego więc politycy milczą ? Dlaczego media milczą ? Dlaczego my milczymy ? Czego nam jeszcze potrzeba aby zrozumieć jak wielkie niebezpieczeństwo grozi nam i naszym dzieciom ?

Tylko wysoki stopień korupcji w polityce i zakłamanie oficjalnych mediów pozwala na utrzymanie takiego stanu rzeczy. Dlaczego jednak my - Polacy nic z tym nie robimy ? Rozumiem, że co niektórzy mogą nie być jeszcze przekonani, ale powinni oni co najmniej uważnie przyjrzeć się temu tematowi, nie zasięgając opinii tylko z jednej - oficjalnej strony, ponieważ tam usłyszą uparcie rozgłaszane, politycznie poprawne kłamstwa.


Niech dodatkowym ostrzeżeniem dla wszystkich będzie poniższy tekst, który otrzymaliśmy od Fundacji ICPCC, a który wyraźnie pokazuje, iż w uprawach GMO kryje się bardzo groźny dla ludzi patogen:


Patogen nieznany nauce znaleziony w genetycznie modyfikowanych uprawach typu RR (Roundap Ready)?

Źródło: e-mail od Fundacja ICPPCSzanowni Państwo,

poniżej niezwykle ważna wiadomość! Prosimy o szerokie nagłośnienie tej wiadomości. Prosimy o zadawanie pytań w tej sprawie politykom. Prosimy żądajcie od Rządu RP natychmiastowego ZAKAZU GMO zanim omawiany patogen rozpowszechni się u nas.

Profesor Don Huber z USA, który badał patogeny roślin przez ponad 50 lat uważa, że zagrożenie jakie stwarza nowy patogen jest wyjątkowe, stanowi ogromne ryzyko i powinno być ono traktowane jako sytuacja krytyczna.

W swoim liście do Sekretarza Rolnictwa USA Toma Vilsacka prof. Huber pisze:

'... Zespół uznanych naukowców specjalizujących się w badaniach roślin i zwierząt zwrócił niedawno moją uwagę na odkrycie widocznego jedynie pod mikroskopem elektronowym patogenu, który wydaje się mieć duży wpływ na zdrowie roślin, zwierząt, a prawdopodobnie także ludzi. Z oglądu danych wynika, że jest on szeroko rozpowszechniony, może wywołać poważne konsekwencje, a także, że występuje w wyraźnie wyższym stężeniu w odmianie soi i kukurydzy (RR) [są to odmiany genetycznie modyfikowane], co może oznaczać związek z genem RR lub co bardziej prawdopodobne z obecnością Roundupu. Organizm ten jest dotąd w nauce NIEZNANY.

Jest to bardzo "wrażliwa" informacja, która mogłaby spowodować załamanie się rynku eksportu amerykańskiej soi i kukurydzy, a także poważne zakłócenia w krajowych dostawach żywności i paszy. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ten nowy organizm już jest odpowiedzialny za wywołanie poważnych szkód...

Umiejscowienie i stężenie patogenu. Patogen występuje w wysokim stężeniu w mączce sojowej i kukurydzianej odpornej na działanie Roundupu, w wytłokach gorzelnianych z kukurydzy RR, fermentowanej paszy dla zwierząt, zawartości świńskich żołądków oraz w łożyskach bydła i trzody chlewnej karmionej produktami RR.

Związek z rozprzestrzenianiem się chorób roślin. Patogen występuje w dużym stężeniu w roślinach dotkniętych dwoma wszechobecnymi chorobami, które obniżają plony i dochody rolników. Są to syndrom nagłej śmierci soi (SDS) oraz fuzarioza kukurydzy. Patogen występuje także w grzybiczym komponencie czynnika wywołującego SDS (Fusarium solani fsp glycines).

Związek ze spadkiem płodności zwierząt. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność tego organizmu w szerokim spectrum inwentarza żywego, który był dotknięty niepłodnością i poronieniami. Wstępne rezultaty z trwających badań pozwalają na potwierdzenie zdolności do wywołania poronień w warunkach klinicznych.

Istnienie patogenu może wyjaśnić przyczynę obserwowanego w ostatnich kilku latach wzrostu częstotliwości występowania niepłodności i poronień u bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej i koni. Mieszczą się w tym także ostatnie raporty, mówiące o ponad 20% poziomie bezpłodności u jałówek i poronieniach u bydła na poziomie 45%..."

www.globalnaswiadomosc.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz