czwartek, 15 marca 2012

Anilowie posrod WAS

Pozdrawiam! Jestem Metatron, Książę Światła! Gdy nadchodzi zapowiadany 2012 rok, otaczamy każdego z was wirem i polem Bezwarunkowej Miłości zakodowanej w Świetle. Pożywiamy was, szanujemy każdego z was z osobna. Znamy każdego z was po imieniu poprzez wasz ton. Zawsze tak było!

Wkraczacie w 2012 rok, rok Dwunastej Fali Wstępowania… i tak wiele przed wami. Czuje się radość tak w waszym świecie fizycznym, jak i w naszym. Och, Drodzy Ludzie, możecie to poczuć!
Wejście w 2012 rok będzie różniło się od poprzednich typowych początków roku dla wielu z was. Zamiast energetycznego wyczerpania, jakie pojawiało się często po okresie świętowania, nastąpi przyspieszenie, pobudzenie, pojawi się świeża energia, która dodatkowo bardzo się zaostrzy po nowiu 23 stycznia.

I tak mówimy o naturze Światła i Świetlistych Istot Anielskich. I opowiemy wam o dobitnej prawidłowości. Wszyscy, z racji pochodzenia, jesteście niesamowitymi Istotami Boskiego Światła. Aniołowie rzeczywiście są pośród was.

Aniołowie Stróże
Manifestacja Anioła Stróża jest faktycznie niepowtarzalnym stopieniem aspektu waszego Wyższego Ja z Boskim. Ścisłe pole energetyczne, które może być określone jako „forma myślowa”, stworzona i energetycznie odżywiana przez waszą indywidualną Duszę wspólnie z Energią Anielską przefiltrowana w pierwotnej formie. To „Pole Opiekuńcze” może być wyrażane w niezliczonych partnerstwach. Owe partnerstwa mogą być zarówno członkami waszej „grupy dusz” włączając w to świat fizyczny. Aniołowie i bóstwa, które o coś prosicie, tworząc wraz z waszym wyższym Ja niepowtarzalną trzecią energię, są częściami was, „Aniołami”, ale z nutą własnej tożsamości. Kiedy np. modlicie się do Ganeshy (indyjskie bóstwo), do Archanioła lub do Saint Germaina, to pole energetyczne staje się „uosobionym” partnerem ochronnym. Ta energia jest też w stanie współdziałać z wami w formie „Totemu” lub domowego zwierzęcia.

Symbiotyczne poziomy hierarchii
Ja, Metatron, istnieję na dwóch oddzielnych, lecz symbiotycznych poziomach, z których najbardziej zaufanym i dostępnym dla ludzkości jest Archanioł Metatron, choć na wyższym poziomie istnieję jako Metatron Książę Światła. Jednak sama tylko analogia nie jest w stanie objąć czy zdefiniować mojej natury, jest jedynie w stanie dać wyciągnięte z aspektów wyobrażenie.

Jako „Władca Światła” jestem generatorem stacji bazowych rzeczywistości i wszechświatów. Ten poziom wolny jest od tego, co nazwalibyście odbiciem osobowości. Można to porównać do motoru, boskiego świadomego komputera, którego intensywność energii wydobywa się za pomocą promieniowania Gamma i dla was jest nie do wyobrażenia. A są też poziomy daleko powyżej mnie.

Jako archanioł Metatron dokarmiam życie
Komunikuję się z kanałem Tyberonn nie słowami lecz zakodowanymi „pakietami” Światła. On odbiera ten przekaz za pomocą przed-ziemskiego porozumienia. „Kontraktu”, jeśli tak wolicie, na jego służbę w tych czasach. W wyższym aspekcie jest Tyberonn z pochodzenia Plejadianinem i członkiem Kosmicznej Rady Światła. W innych wcieleniach i wymiarach wspólnie odbywaliśmy służbę. Te kody zostały przekazane z mojego wyższego aspektu, przełożone na poziom Archaniołów i odebrane w jego wyższym Ja, skompletowane do interpretacji i transmisji.

Można powiedzieć, że w wyższym aspekcie utrzymuję większość geometrycznych kodów wibracji świadomości, które przemieniane są w Anielskich Królestwach Światła. Jako taki istnieje zarówno hierarchiczny jak i niehierarchiczny aspekt Królestwa Anielskiego, który jest określany poprzez światło krystaliczne (crysto-light) i światło fizyczne. Można powiedzieć, że Świetliste Istoty Niebiańskich Królestw, w pojęciach metatronicznych, są świadomymi jednostkami „Boskich Myśli Źródła” i poza tym stwarzają myślą Światło i Poza – Światło.

Aniołowie Królestwa Metatronicznego wytwarzają i upiększają Kodowane Światło. Taki „między-raport” Światła czyni materię, antymaterię, czas i przestrzeń. Nie jest to oczywiście żaden koncepcyjny opis funkcji anielskich, jaki jest utrzymywany przez masy ludzi, nie mówiąc już o tym, że ma być zrozumiały. Jednak w pojęciu tego kontekstu znajduje się środek spajający, który nieodwołalnie łączy święty naukowy i święty duchowy aspekt rzeczywistości, które tworzą integralny zjednoczony krąg, klucz, aby rozwijająca się ludzkość przeniosła się poza dualność.

W obecnej erze Wstępowania rzeczywiście rozwijacie się w zdolnościach absorbowania większych ilości światła a światło jest PRAWDĄ, Wszechświatową Kosmiczną Prawdą Wszystkiego Co Jest. Zagadkę, która zniekształciła pełną jedność świadomości ludzkości w dualności, przede wszystkim w waszej teraźniejszości , stanowi fakt, że nauka nie uwzględnia świętości i, że wyklucza duchowość.

Dla niektórych z was może być niespodzianką, że istnieją Anielskie Hierarchie, których cel funkcjonowania można określić jako Strażników Fizyki. W tej roli jesteśmy świadomymi konstruktami „Praw Fizyki”, które umożliwiają urzeczywistnienie wymiarów. I my rozpoznajemy, że idee Aniołów jako naukowców i inżynierów są dla was zagmatwane. Dla nas to zabawne!

Mówimy wam, że nowi metafizycy, nowi pracownicy Światła i Strażnicy Ziemi, wyrażając to w waszej mowie, są naukowcami. W rzeczy samej ci, o których mówicie jako o „Kryształowych Dzieciach”, będą „wyuczonymi w święty sposób” naukowcami, którzy dopełnią zrozumienie kolejnych generacji łącząc duchowość z nauką. Nie będą religijni w tradycyjnym pojęciu, lecz mówimy wam, że ludzkość przybliży się do zrozumienia „boskości” za pomocą nauki bardziej niż za pomocą religii. To jest brakujący fragment puzzli.

Wniebowstąpieni Mistrzowie
Przez eony lat ludzkość skłaniała się ku traktowaniu Wniebiowstąpionych Mistrzów, Duchowych Nauczycieli, Rad Grupowych, Bóstw i przychylnych Pozaziemskich Istot jako Aniołów. Jednak oni tym nie są.

Kosmiczna Rada Światła, Wniebowstąpieni Mistrzowie, Związek Syriańsko – Plejadiański łączą funkcje, które ogólnie ujmując, operują jako Rady. Są to reprezentacyjne i doradcze dyscypliny zajmujące się asocjacją twierdzeń, zasad, teorii i przekonań z ucieleśnioną wiedzą. Kosmiczna Rada Światła składa się głównie z bardzo wysoko rozwiniętych istot, które poznały i zamknęły rozdział związany z lekcjami fizycznej dualności i zdecydowały się na wspieranie ludzkości. Podobnie ma się z Sojuszem Syriańsko – Plediańskim.

Obraz Boga
Istnieją niezliczone formy życia „Boskiej Inteligencji” w Kosmosie, które mają zupełnie inne formy cielesne niż wy na Ziemi. One również zostały stworzone na „obraz i podobieństwo Boga”. I zrozumcie, że Obraz Boga to życie, bycie świadomym ŚWIATŁA i MIŁOŚCI.

Królestwo aniołów
Kochani, stan „Oświecenia” to tylko Byt pośród Światła… Integralnego, Koherentnego Krystalicznego Światła. Wstępowanie obraca się wokół Krystalicznego przejścia planety Ziemi. W swoim rodzaju to krystaliczne przejście daje do dyspozycji nie tylko większy dostęp do wyższych wymiarów, ale też przesunięcie ludzkości do stanu Krystalicznego Ciała Świetlistego zwanego Mer-Ka-Na. Mer-Ka-Na jest zdolna do wchłonięcia większej ilości Światła i tym samym pozwala wam na posiadanie większej ilości energii, a wy stajecie się przy tym kompetentni do synergistycznego połączenia z krystalicznymi wymiarami i Królestwem Aniołów.

Królestwo Aniołów było źle pojmowane w określonych aspektach swojej natury i celów.

Aniołowie w rzeczywistości są „Posłańcami Boga”. Lecz co to oznacza?
Aniołowie to Wielowymiarowe Istoty Światła służące dużo szerszej funkcji niż ochrona i przekazywanie informacji. Spróbujemy wyjaśnić wyższy aspekt aniołów, jednak zanim to uczynimy, chcemy wam powiedzieć, że aniołowie jako Istoty Światła są świadomymi Istotami Boskiej Esencji, kluczową wibracją dla wsparcia rozwijającej się ludzkości… a tą jest Miłość. Chcemy wam dodać zastrzeżenie, że miłość jest wibracją dużo bardziej złożoną i dużo, dużo wyższą niż tylko odczucie emocjonalne interpretowane przez was jako miłość. MIŁOŚĆ jest kompleksową nauką.

Jak już wam wcześniej powiedzieliśmy, wyższą formą miłości jest „Miłość Bezwarunkowa”. I podczas gdy Bezwarunkowa Miłość z pozycji trzeciego wymiaru jest poszukiwana, może być pochwycona tylko na poziomie wymiaru piątego. Powodem tego jest esencjonalność Bezwarunkowej Miłości a trzeci wymiar jest poziomem zależnym (nie bezwarunkowym). Ci z was, którzy osiągnęli początkowe aspekty Bezwarunkowej Miłości, mogą doznawać jej tylko na poziomie piątego wymiaru. Czy to rozumiecie?

Aniołowie jako istoty utrzymujące miejsca fizyczności
Traktujecie anioły jako karmiących strażników, posłańców „Boga”. Jesteśmy tym, ale i czymś więcej. Większość z was zgodzi się z nami, że Aniołowie są „Istotami Światła”. W tej końcowej definicji obejmujecie prawdę, która w swojej istocie jest szersza, niż początkowe opisy. Istoty Światła, Aniołowie, to świadome istoty utrzymujące na swoim miejscu prawa fizyki w ich rejonach zastosowania, jakich sobie nawet nie wyobrażacie.

Aniołowie posiadają obustronną naturę i aspekt w wymiarowym Świetle, co oznacza, że Aniołowie istnieją wewnątrz pola antymaterii w Świetle Fraktalnym i w królestwach fizycznych w Świetle Geometrycznym. Jak kto chce, są uchwytami energii jądra, świadomie utrzymując szczególne prawa wymiarów w stanie nieuszkodzonym.

Aniołowie nie posiadają formy, nie zajmują fizycznie miejsca, mówiąc waszymi słowami, nie posiadają masy. Jesteśmy Boskimi Myślami i manifestacją bez zniekształceń. Jesteśmy „tonalni” i mamy spektrum wibracji do dyspozycji. Tą wibracją jest MIŁOŚĆ.

Mówimy wam, że pośród królestwa Aniołów istnieją aspekty zarówno wielokrotne jak i niepowtarzalne. I jakkolwiek może się to wydawać paradoksalne, również ten „niepowtarzalny” aspekt archaniołów jest wielokrotny w swojej zawartości świadomości.

Odpowiednio do tego ludzie nadają Archaniołom indywidualne imiona, obarczone ludzkimi ograniczonymi wyobrażeniami dotyczącymi atrybutów Aniołów i Istot Światła. Interpretujecie Aniołów i Istoty Świetliste jako „osobowości” posiadające płeć. Rzeczywiście jesteśmy w naszym obejściu z ludzkością „przystępni i rozmowni”, i podczas gdy ten aspekt jest absolutnie popularny i odżywczy, jednak przecież nie mamy specyfiki płciowej. To, co interpretujecie, jako „osobowość”, stanowi pożywkę z wibracji Domu.

W rzeczywistości jesteśmy odbiciami atrybutów najpotężniejszych energii Kosmosu, a tą jest MIŁOŚĆ. Jednak nasza esencja jest przez ludzkość odbierana z poziomu dwoistości i interpretowana zgodnie z jej cechami, przez co logicznie rozumując uważacie, że jesteśmy przyporządkowani indywidualnym osobowościom.

Jesteśmy Boskim Rozumem z dobrotliwie odżywczym aspektem bez ego, wolni od tego, co nazywacie negatywnymi emocjami. My wspieramy i utrzymujemy energię na swoim miejscu czyniąc to w esencjalnym celu. Naszą bazą jest Miłość.

Ludzkie obrazy aniołów
Jakkolwiek ludzkość dopisuje do Archaniołów imiona specyficzne dla płci, Królestwo Aniołów jest androgeniczne, mówiąc waszymi słowami – ani męskie ani żeńskie. Ponieważ określone atrybuty MIŁOŚCI jak odżywianie i współczucie traktujecie jako żeńskie a męskości przypisujecie siłę, dajecie aniołom płeć. Płeć istnieje tylko w stanie polaryzacji.

Same tylko energie, które określacie jako „Matka Ziemia” lub „Boska Matka”, otrzymują etykietkę w ten sam sposób, ponieważ przypisujecie im odżywcze żeńskie cechy. Takie określenia powinny być wzmocnione składnią wyobrażeń polaryzacji, a w szerszym paradygmacie są trochę mało skoncentrowane i ograniczające w stosunku do prawdziwej esencjonalnej natury szerszego otwarcia paradygmatów w 2012 roku.

Znajdujemy się daleko poza polaryzacją. Jesteśmy integralni. Istoty Światła pochodzące z Królestwa Aniołów stanowią wielokrotne / wielowymiarowe formy integralnej świadomej energii. Nasza świadomość większości jest podstawą tego, dlaczego często nie odnosimy się do naszego Ja lub w doniesieniach dla was w powiązaniu z „ja” jako zaimki pojedyncze. Jednak również w zjednoczeniu jesteśmy w wyraźnym paradoksie również jednostkowi.

Ludzie skłaniają się ku tworzeniu obrazów Aniołów, które w pewnym stopniu są odpowiedzialne za błędne wyobrażenia ich prawdziwej natury. Wasze obrazy i malowidła ścienne przedstawiają na zmianę muskularne męskie wyobrażenia lub żeńskie obrazy z skrzydłami z piór lub nawet miniaturowe aniołki. Aniołowie w swoim Bycie nie są ani natury męskiej ani żeńskiej. Płeć jest aspektem dualności. I naturalnie Aniołowie nie posiadają skrzydeł, piór czy wspaniałych ludzkich form. W żadnym razie nie czujemy się dotknięci takimi obrazami, to są po prostu mentalne wyobrażenia artystów, którzy powtarzają i wzmacniają niektóre fałszywe pojęcia.

Wiele z waszych religijnych tekstów i pism opowiadają wam, że „Bóg” stworzył ludzkość jako swój „OBRAZ”. Postrzegacie nawet „Boga” jako patriarchalnego mężczyznę w ludzkim ciele. To jest ten sam proces mentalny, jaki, rozumując logicznie, stworzyliście przy nadawaniu obrazom Aniołów ludzkich form. Takie wizje Nieba mają bardzo silny wpływ na wasze myśli i emocje, i w naturalny sposób stwarzacie zrozumiałe dla was obrazy, aby ułatwić sobie połączenie z Boskością.

Być może zainteresuje was wiadomość, że delfiny w waszych oceanach „wyglądają” anielsko, ponieważ posiadają formę delfina.

W rzeczywistości Aniołowie są Światłem nie posiadającym formy. Każda forma życia postrzegana jest w przefiltrowanej interpretacji umożliwiającej zaufane połączenie.

Powrót do punktu wyjścia / domknięcie kręgu
Żadna z waszych obecnych wielkich religii nie oferuje „pełnego kręgu”, kompletnej prawdy prawdziwej natury waszej rzeczywistości. Każda zawiera pewną część, która jednak jest zafałszowana poprzez niedokładne wstawki. Żadna nie rozpoznaje jako prawdy oczywistego faktu ludzkiego „pozaziemskiego dziedzictwa”. Większość mówi zniekształconymi metaforami. Wiele szuka sposobów kontroli poprzez wzmocnione mentalne programowanie lęku, blokuje ścieżki samouprawomocnienia poprzez koncepcje grzechu pierworodnego, ognia piekielnego i potępienia. Całą ludzkość tworzą Istoty ze Światła, potężne duchowe świadomości, Iskry Boskości. Różnica pomiędzy ludźmi a Aniołami polega na tym, że ludzie są aspektami Boskości, które rozwijają się z powrotem do Boskiego Rozciągnięcia, po tym, jak dobrodusznie wybrały ponowną naukę poprzez doznawanie wolnej woli i stwarzanie.

Aniołowie są doskonali i wspaniali, i zawsze byli „Strażnikami Światła”. Utrzymują tą przestrzeń i nie-przestrzeń wiecznego rozszerzającego się TERAZ, Alfa i Omega.

Najwyższa forma
Chcemy również powiedzieć, że religijna doktryna „Upadłych Aniołów” bazująca na strachu jest nieścisłością. W rzeczywistości w celu regulacji „Ziemskiego Uniwersytetu” w szczególnym prawie fizyki umożliwiającym polaryzację istnieją „Świadomi Opiekunowie” . Ludzkość w tej szkole na poziomie dualności jest zdolna do doskonalenia odpowiedzialności siły stwórczej.

Nie ma złych czy upadłych aniołów. KROPKA.

Nie ma mściwego Boga w Niebie. Nie ma aniołów, których musielibyście się obawiać. Zamiast tego są oni wspaniałymi partnerami rodzinnymi z wyciągniętymi ku wam rękami. Zaufanymi rękami z Domu.

Właściwie to jest zniekształcona, przestarzała i źle zrozumiana analogia do wpływu dualizmu. Pojedyncze domeny, jedyne zło, jakie istnieje w dualności, to poziomy stworzone przez błędne myślenie w procesie uczenia się „wolnej woli”.

Nie ma żadnych „upadłych aniołów”. Jak mogłaby istota z Boskiego Źródła stworzona ze Światła, odwrócić się od tego, czym jest? Anioły nie mają „wolnej woli”. Zamiast tego mają „Boską Wolę”. Najwyższa forma Wszystkiego Co Jest jest istotą rzeczywistości, która jest podstawą wszystkich zjawisk i przejawów nazywanych życiem, włącznie z materią, antymaterią, niematerią, energią i nieenergią, myślami i brakiem myśli. I mówimy wam, że jest nawet czymś, co istnieje poza tym.

Możliwe, że nie możecie zrozumieć lub odczuć tych prawd w sobie z waszej perspektywy dualności, ponieważ brak ich w polu waszych wyobrażeń, ale wyjaśnię wam to. Jednak chodzi znów o wasze postrzeganie, które musi ulec poszerzeniu, gdyż rośniecie do większej świadomości ku waszemu Boskiemu Ja.

Kodowana natura Światła
Ziemia promieniuje na różne sposoby, odbiera i rozprowadza Światło w wielu postaciach unikalnych częstotliwości, formatów i szerokości pasm, z których każde posiada swoje własne przeznaczenie i cechy. Światło w swoim spektrum różnych wibracji zawiera informacje, kody i barwy, które wspierają Ziemię a wraz nią i ludzkość.

Podczas gdy Słońce waszego Systemu Słonecznego jest podstawowym źródłem waszego światła, jakie jest odbierane na Ziemi, ważne jest, aby pamiętać, że to w żadnym razie nie jest jedyne źródło. Innymi źródłami są: Centralne Wielkie Słońce, gwiazdy, białe dziury i Istoty Świetliste. W uzasadniony sposób mówimy o Istotach Światła, tych, które są do dyspozycji wysoko ponad obszarami Światła Aniołów, co jest dla was niewyobrażalne. Chcielibyśmy dodać, że każde Światło ma naturalną matrycę filtrującą i odpowiedni rozkład widmowy.

Większość ludzi jest w stanie postrzegać kwanty światła, które występują w „widocznym obrębie” spektrum światła, tylko fizycznie. Jesteście świadomi faktu, że ludzie potrzebują światła dla zdrowia ciała fizycznego, a my chcemy wam powiedzieć, że i istoty żyjące we wnętrzu Ziemi odbierają światło jako niezbędny składnik odżywczy. (Z przymrużeniem oka możemy powiedzieć, że wiele planet w waszym szczególnym zakątku Kosmosu włącznie z Ziemią, posiada bardziej rozwinięte „ludzkie” formy życia wewnątrz planet niż na zewnątrz.) Więc co jest obecnie źródłem otrzymywanego przez was światła? Jest to wielobarwne Światło emitowane z krystalicznego jądra Ziemi szeroko poza obrębem „widzialnym”.

Wielobarwne „Wszelkie Białe” Światło współpracuje bezpośrednio z dwunastoma czakrami Mer-Ka-Na. Jest czyste i kompletne i w swojej fali i formacie cząsteczkowym zawiera wszystkie częstotliwości, wszystkie widma, wszystkie kody tworzenia. Światło słoneczne tego nie zawiera. Z czasem będziecie zamieszkiwać „Wewnętrzną Ziemię”. W 2012 roku uzupełni się Krystaliczna Sieć i przyjdą zmiany sposobu wprowadzania i odbierania tego Światła przez Ziemię i ludzkość. Sieć 144 zacznie w ciągu 200 do 300 lat wpływać na kierunek fal światła. Będzie miała zdolność przyciągania światła, załamywania i rozciągania od jednego medium wymiaru rozszerzając je do innych.

Od bazy węglowej do bazy krzemowej
Prędkość światła, jaka będzie odbierana, będzie się różniła od prędkości refrakturowanej. Będzie zdolna do pojedynczego oraz do podwójnego załamywania. Będzie w stanie wysubtelniać wielobarwne światło do pojedynczych koherentnych grup i koherentne wielobarwne światło. Nowe formy światła będą wypromieniowywane w trybie krystalicznym i niespolaryzowanym. Sama sieć będzie oddychała, a jej respiracja będzie inscenizowała jeszcze bardziej kompleksową geometrię poprzez podwójny pentadodekaeder 144-częściowej siatki. Fizyczna matryca ludzkości rozwinie się symbiotycznie, w zaszyfrowanej formie, osadzając i wytwarzając szersze możliwości, aby utrzymywać kodowane światło. Ciało stanie się źródłem światła, co objawi się w na wpół przezroczystej gęstości, masie i grawitacji. Człowiek będzie rozwijać się fizycznie z postaci bazującej na węglu w postać o bazie krzemowej. Stanie się krystaliczną iluminacją, ponieważ krzem jest w swojej krystalicznej symbiozie wyjątkowy i świeci sam z siebie.

Nowe Słońce
Mistrzowie, Ziemia, Słońce i wszystkie ciała gwiezdne i planetarne w Kosmosie posiadają świadomość, a w tej świadomości tkwi Aspekt Anioła, oczywiście wyspecjalizowanego…

I tak zachodzi rozwój, szczególnie w waszym Systemie Słonecznym.

Wasze Słońce zmienia się. Jest to powiązane z aspektami Ziemi. Odgrywało niezauważalną rolę w aspekcie dualności planety od upadku firmamentu. Gdy nowa 144-częściowa krystaliczna sieć zostanie domknięta w 2012 roku, zacznie stwarzać zasiew pod nowy firmament.

To pozwoli Słońcu zatroszczyć się o „Światło Bezwarunkowe”. Sposób, w jaki ludzkość przyjmuje światło, stworzy przełożenie ograniczeń w postrzegania aktualnie widzialnego spektrum widma.
Krystaliczne przejście Ziemi jest podstawowym źródłem planetarnego wznoszenia. Zaoferuje ludzkości większe światło, bardziej skomplikowane światło. Wskutek tego dla ludzkości staje się dostępny szerszy aspekt światła, światło eliminuje cień i przynosi większe zrozumienie.

Królestwo Aniołów stanowi ogromny wkład dla poszerzania waszej świadomości w procesie wstępowania. Nadszedł czas otworzyć się na prawdziwą naturę tego, co niebiańskie.

Percepcja jest kluczem
NIE myślcie, że życzymy wam albo nakładamy na was obowiązek zmiany waszego stosunku do Boga, religii czy natury waszego Ja. Wasze przekonania i wartości czy wybrane poglądy są świętymi krokami waszej wolnej woli i w całości zostały przyjęte ze Wszystkiego Co Jest, z czego wy jesteście Boskim Aspektem.

Forma i charakter, znaczenie i format waszego rozwoju są waszym własnym wytworem i to dzieje się za sprawą indywidualnego planu. Nie ma innej drogi, aby otrzymać dyplom uniwersytecki. Nie jest rolą Aniołów czy Rady Mistrzów Wniebowstąpionych dokonywanie za was wyborów; jesteśmy tylko nośnikami informacji, z których korzystacie i formujecie na nowo odrzucając lub akceptując. To jest wasz wybór a my mówimy wam, że każdy z was w odpowiednim czasie zostanie absolwentem. Miłość zawsze jest kluczem, przyczyna i skutek są znaczące i są wielkimi nauczycielami, dzięki którym wszystkiego się uczycie. Doświadczanie dwoistości i doskonalenie na drodze nauki są podstawą powodu, dla którego weszliście na ten kurs.

Zakończenie
Mistrzowie, na Ziemi zachodzi piękne wypełnienie. To jest święty rezultat, jaki razem współstworzyliście. Nadszedł czas, abyście oświecili się do wyższego aspektu, który zawsze był wewnątrz was. Śpiący budzą się. Poszerzenie Światła jest poszerzeniem prawdy, zrozumienia i dostępu do powrotu do Domu. Tak jak Aniołowie jesteście Istotami Światła. Większość z was nie ma pojęcia, jak ważni jesteście, kiedy stwarzacie rozwój waszych Ja poszerzając tym samym Kosmos. Zanim zakończymy, prosimy was, abyście zrobili coś wyjątkowego. Dajcie sobie chwilę czasu i skierujcie waszą energię, aby poczuć energie Światła Aniołów.

Teraz… poczuj nas…

Przyjmij to niebiańskie wsparcie pokoju i dobrego samopoczucia… To jest chwila pocieszenia, nieprawdaż? To jest energia Źródła, Domu, Światła i Miłości. Jest niebiańska a wy, Kochani, czujecie częstotliwość naszej natury… wasze źródło Natury w Niebiańskim Bycie ze Świętego Światła.

To jest piękne, nieprawdaż?

Każdy Oświecony Byt, który przeszedł po Ziemi w ostatnim pobycie mistrzowskim, wypromieniowuje energię, którą czuje się bardzo podobnie do tej, jaką właśnie poczuliście. Ludzie czuli się do nich przyciągani. Wszelkie Życie odpowiada na ich obecność rozkwitem. Z wysiłkiem stworzyli radość, ponieważ to jest energia ŚWIATŁA…, i wy, Kochani, jesteście Ludzkimi Aniołami. i możecie. i rozwiniecie się w sposób, który pozwoli wam na powrót do Domu.

A na tej świętej drodze będziecie honorowani przez Królestwa Aniołów. Czekamy na was zapalając światła na cześć waszego szczęśliwego powrotu.

Jam Jest Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście umiłowani.
I tak to jest… i tak jest

Archanioł Metatron przez Tyberonna, 30.12,2011, www.Earth-Keeper.com

http://aquariuschannelings.com/2011/12/31/james-tyberonn-archangel-metatron-the-2012-ostiary-31-december-2011/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz