czwartek, 15 marca 2012

Zestrajajac sie z ewolucja

ZESTRAJAJĄC SIĘ Z EWOLUCJĄ

Rada Andromedy

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja Anna Burakowska

Luty 2012

Niech boska obecność Nieskończonego Stwórcy wypełni wasze wnętrze uaktywniając płomień miłości i mądrości w waszym życiu oraz otoczeniu egzystencjalnym.
Jako obserwatorzy i współpracownicy hierarchii waszej Galaktyki, pragniemy w tym komunikacie przekazać wskazówki, które poszerzą perspektywę postrzegania zmian wibracyjnych i wymiarowych mających obecnie miejsce na waszej planecie. Bieżący rok jest punktem zwrotnym i przyczyni się do określenia waszej ewolucyjnej przyszłości. Dlatego konieczne jest, abyście skupili się teraz na osobistej przemianie. Rok 2012 stanowi symbol końca jednego cyklu ewolucyjnego oraz początku następnego. Znajdujecie się w okresie przejściowym, który daje wam sposobność skoncentrowania się na waszym wnętrzu i stania się częścią nowej planetarno-społecznej i kosmicznej scenerii. Istnieje wiele intryg i przepowiedni pochodzących ze starożytnych źródeł, które przyczyniają się do generowania w waszych społeczeństwach zamieszania i strachu. Naszym pragnieniem jest rozproszyć wszelkie spekulacje o negatywnym i apokaliptycznym zabarwieniu, które sprzyjają silnym emocjom wpływając negatywnie i niszcząco na wasze niższe ciała.
Wasza historia pełna jest dramatycznych wydarzeń obfitujących w ból i cierpienie, bo Ziemia zaprojektowana została dla istot światła doskonalących się ewolucyjnie. Wielu z was ma za sobą liczne doświadczenia. Wcielaliście się na planecie przez tysiąclecia, nie tylko jako ludzie, lecz będąc częścią różnych gatunków. Jeśli jesteście duchowo opóźnieni, to dlatego, że przyzwyczailiście się do popełniania błędów oraz naruszania praw życia i ewolucji. Czynicie tak drogą wyboru osobistego i ponieważ niesiecie dysfunkcjonalne kody ewolucyjne. Jeśli dokonacie obserwacji waszych zachowań (odnosimy się do całej ludzkości), zauważycie waszą skłonność do niszczenia, agresji, eksploatacji, chaosu, etc. Wszystko to jest wynikiem duchowej nieświadomości, w jakiej wibrujecie.
Istnieją różne teorie odnośnie waszej ewolucji. Niektóre mówią, że jesteście ofiarami spisku i manipulacji inwolucyjnych istot kosmicznych, które, drogą zmian genetycznych, zahamowały wasz wzrost duchowy. Stworzyły sieci wyodrębnienia energetycznego i wibracyjnego, by utrzymać was w oddzieleniu od reszty wszechświata. Te teorie są rozpowszechnione wśród operatorów światła. Oczywiście możecie brać je pod uwagę, jednak nie zwalnia was to z odpowiedzialności uznania faktu, że nie jesteście ofiarami żadnej siły zewnętrznej manipulującej wami wbrew waszej woli, gdyż to unieważniłoby kosmiczne prawo wolnej woli. Jeśli ci międzywymiarowi napastnicy o cechach inwolucyjnych ingerują w wasze życie, oznacza to, że biorą udział w waszych procesach ewolucyjnych, na co wy nieświadomie wyraziliście zgodę. Musicie pamiętać, że obecne życie jest syntezą wszystkich egzystencji, których doświadczaliście w przeszłości. Oznacza to, że w którejś z nich byliście zaangażowani we współdziałanie z istotami o charakterze inwolucyjnym. Należy pamiętać o tym, że nie zawsze byliście zsynchronizowani ze światłem, a stany cienia, które przejawiają się w waszych zachowaniach, przekonaniach i myślach, wykreowaliście w minionych życiach. Byliście także częścią kolektywu ciemności, a w waszych sferach mentalnych zmagazynowane są różne wspomnienia. Te dysfunkcyjne, inwolucyjne skłonności przejawiają się poprzez wasze mentalne ego, myśli i wsteczne zachowania, które czasem przejawiacie, ponieważ znajdują się jeszcze w rejestrach twórczej podświadomości. W związku z tym, by wznieść waszą częstotliwość do piątego wymiaru, konieczne jest, abyście w procesie introspekcji i poprzez obiektywną, bezstronną ocenę rozpuścili te negatywne prototypy ewolucyjne. Stan świadomości przejawia się w waszych myślach, przekonaniach i uczuciach. Jeśli je przeanalizujecie, będziecie mogli ocenić i rozpoznać swój poziom boskiej świadomości. Pojęcia teoretyczne przydatne są tylko wtedy, kiedy przyczyniają się do poszerzania perspektywy życiowej i duchowej wrażliwości.
Jesteście zainfekowani psychiczno-emocjonalnymi wirusami strachu, niepokoju i frustracji z powodu tego, co może się wydarzyć. Ponieważ nie jesteście zsynchronizowani z Boskim Źródłem, rodzi się w was niepokój. Wasz poziom świadomości nie jest optymalny i koniecznie musicie go zmienić, by nie ulegać więcej lawinie negatywizmu powodującego bardzo intensywne i bolesne doświadczenia. Gdy pokój, wewnętrzna harmonia oraz cisza są nieobecne, cienie ego rozprzestrzeniają się zaćmiewając waszą perspektywę rzeczywistości. Tworzą chaos, zamieszanie i strach. Dlatego właśnie w tym roku priorytetem jest podjęcie się, z całą szczerością i świadomością celu, pracy nad dysfunkcyjnymi ewolucyjnymi wzorcami domagającymi się rozpuszczenia.
Ten rok stanowi szczególny bodziec i wielką sposobność, by zakończyć nierozwiązane, zaległe procesy ewolucyjne, zintegrować wzorce wznoszenia się i wibrować w zestrojeniu i współdziałaniu z nimi. Oznacza to, że musicie określić waszą ewolucyjną przyszłość, wybrać, na jakim poziomie pragniecie wibrować i zdecydować, jakiej zbiorowości częścią być chcecie. Światło i ciemność - wielkie przeciwieństwa - jako narzędzia stosowane przez ewolucję są do waszej dyspozycji w każdej chwili.
Przyszłość zależy od waszych zachowań w każdym momencie życia. Oznacza to bycie w teraźniejszości, by wasza uwaga i energia nie rozpraszały się w przeszłości lub przyszłości. Wówczas uciekacie od podjęcia odpowiedzialności. Chociaż warunki w waszej społecznej strukturze ulegną pogorszeniu, musicie zrozumieć, że stanowią część sceny tego okresu nauk ewolucyjnych. Jesteście głównymi bohaterami i reżyserami sceny życia, co zobowiązuje was do osobistej przemiany duchowej. Preteksty, dwuznaczności, nieświadomość oraz inne zachowania patogenne są nieskuteczne i nie pomogą wam zintegrować wibracyjnych wzorców wzniesienia. Znajdujecie się w sekwencji ewolucyjnego przejścia i cieszycie się obecnością sił międzywymiarowego światła, które z ogromną uwagą i drobiazgowością troszczą się o przebieg waszego procesu zmiany ewolucyjnej.
Zalecamy, abyście odłączyli się od przyjmowania wszelkich wiadomości o charakterze apokaliptycznym i negatywnych zabarwieniach, bo niszczą waszą psychiczną i emocjonalną integralność. Psychiczna i emocjonalna wrażliwość jest teraz bardziej wyrazista niż dawniej, ponieważ znajdujecie się w punkcie synchronizacji biegunowości. Tworzycie bardzo silne wiry energetyczne uaktywniające cienie, które nie zostały jeszcze przemienione. Jesteście światłem, które na waszym poziomie rozwoju tworzy czasem oczyszczenie z ciemności, abyście pojęli ostatecznie, że wszystko jest światłem, a ciemność stanowi tylko wirtualną projekcję waszego mentalnego ego. W obszarach wyższej ewolucji istnieje tylko światło, które przybiera nieskończone częstotliwości oraz formy energetyczne tworzące twórcze i harmonijne dynamiki ewolucyjne.
Jedyne, o co powinniście się troszczyć, to jak stosować moc wyboru i wolnej woli, którymi Bóg obdarzył wszystkie istoty wszechświata. Użycie ich w sposób prawidłowy lub nie, wpływa bezpośrednio na rezultaty. Nie istnieje nikt, kto mógłby was skrzywdzić, gdyż posiadacie moc, by wibrować w usposobieniu miłości i służby boskiej, która zawsze będzie was chronić. Pociąga to za sobą bycie świadomym, kim jesteście oraz łączności z Nieskończonym, Stwórcą, który nadzoruje całą scenę ewolucyjną wszechświata. Strach, niepokój, niepewność oraz inne mentalne wirusy są wynikiem braku połączenia z waszą Świetlistą Istotą oraz Bogiem. Nie można uaktywniać Światła w waszym wnętrzu bez połączenia z Boskim Źródłem, gdyż ono stamtąd właśnie pochodzi i to ono daje życie, ekspresję oraz kreatywność całemu Wszechświatowi.
Przypominamy raz jeszcze, nie przywiązujcie wagi do negatywnych wiadomości, które uaktywniają wasze emocje oraz energię psychiczną. Teraz waszej uwagi domagają się wewnętrzne stany cienia. Nie są to czasy cofania się, lecz działania, ugruntowanych dążeń i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za zintegrowanie ewolucyjnych wzorców piątego wymiaru. Egocentryzm oraz jego dysfunkcjonalne mentalne i emocjonalne ekspresje muszą rozpuścić się w procesie duchowej alchemii. Tylko uczucie bezwarunkowej boskiej służby ma dominować w waszym życiu. Zamanifestuje się, gdy wasze myśli zawsze będą szukały dobra innych, gdy wasze działania staną się źródłem harmonii i solidarności, wasze uczucia będą źródłem nieustannej miłości, szacunku i wspaniałomyślności w waszych relacjach z innymi, wasze słowa staną się wysłannikami pokoju i braterskiej współpracy, a wasze przekonania będą oparte na zasadach jedności oraz współdziałania z życiem i ewolucją. Tylko w ten sposób opanujecie przewrotne i niszczycielskie cienie mentalnego ego, które stworzyliście w waszej ewolucyjnej podróży z dala od jedności z Bogiem. Nastał czas, byście rozpuścili wirtualne cienie strachu będące wyrazem nieświadomości i braku duchowej wrażliwości w waszym wnętrzu. Zaćmiewają one wasze światło i harmonię wewnętrzną. Bądźcie silni, nieustraszeni i kompletni. Jako wasi bracia z kosmosu oraz międzywymiarowi przewodnicy, przybywamy z pomocą, by nowa cywilizacja i ludzkość wyłoniły się w całej pełni światła na waszej planecie. Pamiętajcie zawsze, że wszelkie zdarzenia będą miały miejsce tylko wtedy, gdy dacie im waszą energię, uwagę oraz przekonanie. Zatem, jesteście twórcami waszego losu, który przejawi się w waszym życiu tym, co poczujecie, pomyślicie i stworzycie.

Pytania:Czy istnieje możliwość międzynarodowego wojennego konfliktu w tym roku?Wszystko zależy od poziomu przebudzenia ludzkiej świadomości. Jeśli masa krytyczna pracowników duchowych zintegruje minimum parametrów ewolucyjnych, na Ziemi dojdzie do zmiany duchowej na wielką skalę, a wzniesienie zapanuje na waszej planecie. Każdy będzie mógł go doświadczyć zgodnie ze swą umiejętnością zintegrowania się z procesem. Niektórzy, z powodu swego negatywizmu, doświadczą autodestrukcji. Ci, którzy znajdują się w stanie pośrednim ewolucji, doświadczą większego otwarcia. Natomiast ci, którzy już wibrują w zestrojeniu z wzorcami piątego wymiaru, wkroczą w bardzo fascynującą twórczą sekwencję ewolucyjną. Nie jest przewidziany wybuch wojny światowej, chociaż siły inwolucyjne szukają różnych możliwości, aby ją wywołać. Nie są świadome, że ich nikczemne strategie mają, wyznaczone przez spektrum ewolucyjne, granice kontrolowane przez nas. Nasze międzywymiarowe przenikanie w sprawy waszej planety powiększa swoje wpływy i kontrolę nad siłami inwolucyjnymi. Znamy ich strategie. Oczywiście siły te są bardzo zdesperowane i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać proces wznoszenia się. Jednak sfery światła postanowiły pomóc w wyzwoleniu waszej ludzkości i chociaż trzeba oczyścić określone procesy zbiorowej i indywidualnej karmy, będą one transformowane poprzez procesy wewnętrznego przebudzenia i harmonizowania się operatorów światła oraz reszty ludzkości. Ten rok jest rokiem przejściowym a my, wasi kosmiczni bracia, angażujemy się w waszą ewolucję, by zakończyć już czas ewolucyjnej kwarantanny, której podlegaliście do tej pory.Jakie skutki dla naszej planety mogą mieć występujące obecnie burze słoneczne?Burze słoneczne, występujące obecnie w wielkim nasileniu, są wynikiem aktywacji energetycznej i wibracyjnej, która nastąpiła w przeszłości. Najważniejsze byście zrozumieli, że poprzez te burze Słońce transmituje z centrum Galaktyki kody i przekształcone energie plazmatyczne mające wpływ na duchowy rozwój waszej planety i ludzkości. Zapowiadane trzy dni ciemności nie wydarzą się, raczej dojść może do przypływu energii kosmicznej, lecz niepochodzącej ze Słońca. To wpłynie na ziemski rytm - częstotliwość, która wzrośnie do 13Hz jednocześnie zmieniając lekko nachylenie osi magnetycznej Ziemi. Zmiana ta z kolei spowoduje ruchy sejsmiczne, o większej lub mniejszej sile, wywołane pęknięciami w ziemskich płytach tektonicznych. Inżynierowie galaktyczni Konfederacji Międzygalaktycznej pracują nad tym, by zmniejszyć siłę uderzeń sejsmicznych. Ziemia musi ponownie zorganizować się geofizycznie i magnetycznie. Nie dzieje się to po raz pierwszy, występowało cyklicznie. Wasi naukowcy nie znajdują na to dowodów tylko dlatego, że ich wiedza w tym zakresie jest mocno ograniczona.

Rada Rektorów PlejadSpisał Ramaathis-MamTłumaczyła Ludmiła ZarzyckaListopad 2011Z gwiazdy Alkione przesyłamy naszą energię wznoszenia i świadomej przemiany dla wszystkich istot zamieszkujących planetę Ziemię.

Jako kolektyw biorący udział w waszej kosmiczno-duchowej ewolucji, jesteśmy połączeni z rasą ludzką silną więzią emocjonalną i ewolucyjną. Jesteśmy waszymi genetycznymi i ewolucyjnymi braćmi, którzy od tysiącleci przyczyniali się do prowadzenia i kształtowania ludzkiego społeczeństwa. Ludzkość znajduje się obecnie w fazie przejściowej, która, dzięki swoim szczególnym cechom charakterystycznym, wyznaczy przebieg uaktywniania i poszerzania waszej duchowej świadomości. Wszyscy niesiecie zbiór ładunków ewolucyjnych, z którymi musicie skonfrontować się z godnością oraz odwagą, aby przekształcić i uaktywnić wiry gwiezdnej świadomości zapisane w waszych sferach umysłowych.

Wasza Istota Świetlista doświadcza przemiany, a to oznacza stawianie czoła osobistym i zbiorowym wyzwaniom, które są związane z wysubtelnianiem emocjonalnych, psychicznych i energetycznych częstotliwości niższych ciał. Nacisk energetyczny, jakiemu podlega wasz Układ Słoneczny oraz planeta, będzie wzrastał w nadchodzącym roku powodując głębokie egzystencjonalne oczyszczanie związane z waszym energetycznym przeciążeniem. Najważniejsze, abyście zrozumieli, że wydarzenia, jakie będą miały miejsce na poziomie planetarnym i społecznym nie są negatywne, lecz stanowią część programu przemiany i duchowego oczyszczenia. Macie bardzo zakorzenione negatywne przekonania na temat mających miejsce w waszym życiu anomalii, które w rzeczywistości są niezbędnymi elementami procesu nauki i transformacji, niezbędnymi dla waszego duchowego, psychicznego i emocjonalnego rozwoju.

Perspektywa rzeczywistości jest wprost proporcjonalna do poziomu, na jakim wibrują wasze myśli i emocje. Pamiętajcie, że świat, jaki postrzegacie i w jakim żyjecie, jest projekcją waszych przekonań, które tworzą specyficzne egzystencjalne dynamiki. To one kształtują wasze emocje będące dynamizującą energią uaktywnianą przez myśli - wynik waszych przekonań. Dynamika życia jest sekwencją budowaną na emocjonalnych kodach, które wynikają z waszych przekonań zintegrowanych przez wpływ zewnętrzny i wybór osobisty. Kiedy nie korzystacie z waszej mocy wyboru, podświadomość zbiorowa wprowadza w was dominujące w niej prototypy wytworzone przez ludzkość wibrującą obecnie w chorobliwych częstotliwościach energetycznych i emocjonalnych. Jesteście podatni na manipulację oraz wrażliwi na psychiczny i emocjonalny wpływ zbiorowej podświadomości. Dlatego tak istotne jest, abyście pojęli swą wielką odpowiedzialność i możliwość korzystania w harmonijny i twórczy sposób z waszej mocy wyboru. Decyzje, jakie podejmujecie, muszą wynikać z introspekcji i zrozumienia skutków, jakie te decyzje spowodują. W przeciwnym razie staniecie się ofiarami własnych decyzji. Wasze życie stanowi syntezę wyborów, jakich dokonujecie. To one wpływają na stopień wzrostu świadomości i duchowej wrażliwości.

Destabilizujące i pełne agresji okoliczności, jakie panują obecnie na scenie społecznej są skumulowanym wynikiem nieświadomych decyzji i działań, które mają wpływ na was wszystkich. Jednak, nie powinniście postrzegać ich jako zgubnych, lecz jako konstruktywne działania, które pozwolą wam oczyścić i wysubtelnić życiową perspektywę oraz wrażliwość duchową. Jesteście coraz bardziej świadomi potrzeby poszukiwania harmonijnej oraz braterskiej zbieżności, zamiast dotychczasowej izolacji i obojętności. Jeśli wy nie działacie świadomie opierając się na wzorcach duchowej ewolucji, Inwolucyjny System rozwija swoją moc i kontrolę, by was usuwać i przemieniać w nieczułe automaty.

Ewolucyjna odnowa to mechanizm, który przekazujemy wam za pośrednictwem wielu różnych źródeł międzywymiarowej transmisji. Stanowi konstruktywną i twórczą alternatywę, która pozwoli wam wyjść ponad zgubny wpływ sił ciemności, tak brutalnie was uciskających i eksploatujących. Jednak niezmiernie ważne jest, abyście zrozumieli, że to wy jesteście odpowiedzialni za aktualne sytuacje społeczne, ponieważ dla osobistej wygody byliście współuczestnikami pogrążania się w dynamice egocentrycznej. Jest to pojęcie archaiczne, charakterystyczne dla osób niedojrzałych i nieświadomych połączenia, jakie mają ze środowiskiem oraz innymi. Egocentryzm stał się śmiertelnym wrogiem, który w ewolucji ludzkości powodował wszystkie konflikty i cierpienia na planecie.

Przeprogramowanie prowadzi do zrozumienia konieczności zmiany paradygmatów tworzących przekonania i perspektywy egzystencjalne niekreujące uczuć spójnych z innymi. Konformizm, wygoda i ociężałość są czynnikami chorobotwórczymi, które wzmacnialiście w ciągu długiego czasu, a których skutki to niedyspozycja psychiczno-emocjonalna oraz społeczne zaburzenia, jakich doświadczacie. Innym ważnym czynnikiem jest obezwładniający strach, który powoduje spowolnianie i hamowanie ewolucyjnego przemodelowania. Strach jest uczuciem powodującym powstawanie myśli na temat nieistniejących zdarzeń, do których mogłoby dojść w przyszłości oraz mechanizmu ucieczki ego w celu nie konfrontowania się z aktualną rzeczywistością. Jeśli rzeczywiście pragniecie powołać do życia niezniszczalne siły pokoju i miłości, musicie zogniskować wasze myśli w teraz. To pociąga za sobą zastosowanie wspaniałomyślności, szczerości we właściwym postępowaniu oraz twórczych i harmonijnych praw egzystencjalnych opartych na dobrej woli, braterskiej i solidarnej współpracy oraz uczciwości moralnej, która odrzuca wszelkie ideologie oraz polityczne i społeczne mechanizmy prowadzące do ograniczania wolności i duchowej ekspresji człowieka,.

Zakończyły się czasy adaptacji i społeczno-ewolucyjnego konformizmu. Okoliczności zewnętrzne nie muszą być powodem strachu, lecz narzędziem do wprowadzenia parametrów rzeczywistości korzystnych dla wszystkich, generujących strukturę komunikacji i współpracy opartej na szacunku i pomyślności. Waszą odpowiedzialnością jest rozpoczęcie przebudowywania dysfunkcyjnej infrastruktury ideologicznej, aby stała się konstruktywna i twórcza dla każdego, bez wyjątku.

Przeprogramowanie ewolucyjnie jest procesem, który oznacza świadomą potrzebę zmiany dysfunkcjonalnych aspektów emocjonalnych i egzystencjalnych zniekształcających postrzeganie rzeczywistości. Postrzegana i doświadczana przez was rzeczywistość jest konsekwencją wierzeń, uczuć i myśli, jakie przejawiacie każdego dnia. Wielu z was nie jest świadomych uzależnienia od swych nieświadomych obsesyjnych myśli i poglądów. Reagujecie emocjonalnie na dynamiki zewnętrzne, których celem jest przekazanie wam informacji, byście byli obecni, czujni i świadomi tego wszystkiego, co myślicie i czujecie w związku z nimi. Jesteście rezultatem waszych uczuć, myśli i wierzeń, a to ma wpływ na wszystkie wasze interakcje z otoczeniem.

Aby móc podlegać przemianie, trzeba być świadomym tego, co ona oznacza i mieć jasność, co pragnie się przetransformować. Nie znaczy to, że macie wszyscy działać zgodnie ze stereotypowymi modelami zachowania, myśli i uczuć, lecz że powinniście kwestionować ich skutki oraz celowość. Niezbędne jest, abyście zaczęli stosować waszą siłę wyboru i wnikliwości, jako unikalne istoty duchowe, mające moc manifestowania swojej wyjątkowości poprzez piękno i bezinteresowną miłość. Jesteście niezwykle pięknymi, ewolucyjnymi istotami mającymi potencjał, by okazać swe boskie, twórcze przymioty i przyczyniać się do zaprowadzania na Ziemi harmonii, piękna i miłości. Jesteście rezultatem waszych myśli, a kiedy myśl łączy się z twórczym, harmonijnym uczuciem, wynik jest fascynujący. Czujecie wówczas, że jesteście światłem Stwórcy, który rozprzestrzenia miłość i piękno w całym wszechświecie.

Nie znajdujecie się na Ziemi, tylko po to by przetrwać. Takie myślenie znieważa waszą godność i duchową wrażliwość. Nie uważajcie się za ofiary spisków elit ciemności, lecz przyjmijcie odpowiedzialność za samolubstwo, które przejawialiście aż dotąd, bez zastanowienia się nad jego konsekwencjami. Teraz, Dzieci Gwiazd, nadszedł moment, by się podnieść i przywołać swe prawa, nadane istotom nieśmiertelnego światła, które mają w sobie siłę, by zarządzać swym życiem i tworzyć spiralę światła nasycającego Ziemię, ludzi i stworzenia w kręgu współodczuwania, jedności i miłości. Tylko tak będziecie mogli być świadkami wznoszenia się waszej świadomości i wibrować w usposobieniu starszych gwiezdnych braci, którzy pragną waszego wyzwolenia i prawdziwej duchowej przemiany.

Mistrzowie Konstelacji WodnikaSpisał Ramaathis-MamTłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja: Anna BurakowskaStyczeń 2012Pozdrowienia dla wszystkich duchowych działaczy na planecie Ziemi, którzy zestrajają się z nowym nurtem kosmicznej ewolucji.

Weszliście właśnie w sekwencję ewolucyjnego podsumowania, wymagającego od was uświadomienia sobie i oceny duchowych braków, które musicie przetransformować. Bieżący rok stanowi cykl wielkich przemian dla ludzkości, a także wstrząsów związanych z ziemskim magnetyzmem. Będą one was pobudzać do zsynchronizowania się i połączenia z wzorcami wznoszenia się do piątego wymiaru. Otrzymujecie wiadomości dotyczące zmian związanych z magnetyzmem ziemskim, które będą narastać w tym roku. Ważne jest, byście zrozumieli niektóre aspekty z tym związane. Ziemia przechodzi energetyczne i wibracyjne mutacje, gdyż jest to częścią jej przewymiarowania ewolucyjnego, które wydarza się co 26000 lat. Istnieje jednak czynnik wzajemnego oddziaływania ludzkiego, który również musicie mieć na uwadze. To, co następuje na Ziemi jest odpowiedzią na cząstki zagubionej energii, które nagromadziły się w sferze psychiki, jako konsekwencja dysfunkcyjnej dynamiki życia istot ludzkich. Nie jesteście świadomi, że Ziemia jest miejscem zaprojektowanym, byście przemieniali swe nieharmonijne skłonności, które naruszają prawa życia i ewolucji. Często używacie słowa miłość, lecz tak naprawdę nie rozumiecie, czym jest ta energia. Jest ona źródłem, czynnikiem spajającym i łączącym, a także mechanizm komunikacji między wami oraz Bogiem.

Miłość to poziom świadomości, na którym pojmujecie wasze boskie pochodzenie i prawdziwie okazujecie przymioty istot światła w stanie doskonałości. Ta doskonałość nie wyraża sie poprzez słowa mające estetyczne zabarwienie i generujące płytkie uczucia psychiczno-emocjonalne bez szacunku dla środowiska, istot żywych, przyrody i waszych bliźnich. By rozwinąć miłość uniwersalną, której ideę przekazali wam wielcy mistrzowie, trzeba być połączonym z Boskim Źródłem. Bez tego Źródła jesteście pozbawieni tożsamości, bez względu na to, jak bardzo staracie się przekonać teoretycznie samych siebie, że jesteście istotami światła. Istoty światła udowadniają swój poziom wzorowym postępowaniem i najczulszą wrażliwością na ból i cierpienia wszystkich istot żywych.

Godne pożałowania jest to, że wiele osób kanalizujących rzekome istoty światła oraz tych, którzy twierdzą, że wibrują w świetle, zupełnie nie jest świadomych swoich niewłaściwych nawyków oraz sprzecznych i demagogicznych pojęć zakłócających wieczne, uniwersalne wzorce życia i ewolucji. Pragniecie pokoju na świecie, lecz kontynuujecie trwanie w paradygmatach, które podsycają niezgodę i różnice. Wyparliście Boga Stwórcę z waszego życia poprzez pojęcia, w których brak miłości i wrażliwości. Przyjęliście pojęcia Boga bezosobowego, obojętnego i oddalonego, który niewiele ma wspólnego z Wszechświatem oraz waszym życiem. To odsunięcie na drugi plan Boskiej Obecności i zastąpienie jej przez mistrzów i istoty światła jest życiowym i ewolucyjnym błędem, który doprowadza do poważnego braku równowagi psychicznej, emocjonalnej i energetycznej. Dysfunkcje psychiczne i fizyczne, przez które cierpicie, są konsekwencją łamania praw życia i ewolucji w podstawowych aspektach takich jak odżywianie, brak zgodnego postępowania, egocentryzm oraz duchowe oszukiwanie samego siebie. Nadal używacie prymitywnych zasad przetrwania takich jak rywalizacja, nadmierna konsumpcja oraz niemoralne, nieetyczne wartości, które przeniknęły wasz system społeczny.

Jeśli nie szanujecie waszego ciała, a to wymaga stosowania zdrowej i zrównoważonej diety, która wyklucza spożywanie waszych braci zwierząt, nie będziecie mogli być współczujący dla bliźnich. Taka postawa spowodowała, że człowiek stał się wrogi i niebezpieczny kreując wojny, przestępstwa, eksploatację społeczną i seksualną, manipulację oraz inne barbarzyńskie czyny przepełnione przemocą cechującą tylko istoty nierozumne. Współodczuwanie oraz inne duchowe cnoty przejawiają się tylko wtedy, gdy rozumiecie, że wszystko jest święte będąc manifestacją Boskiej siły stwórczej. Wszyscy jesteśmy z Nią powiązani, dzięki czemu możemy osiągać większe zrozumienie, poznanie i objawienie Boga. W tym celu niezbędne staje się zintegrowanie podstawowej zasady mówiącej, że wszelkie przejawy życia i samo życie są “ŚWIĘTE”. To poprzez życie boska iskra przejawia boską energię a poprzez nią ewolucyjną świadomość. Boskość nie tylko jest miłością, jak zostało wam to przekazane, lecz “KOCHA”. Jest to manifestacja boskiej, nieskończonej i wiecznej osobowości. Każdy z nas jest malutką i indywidualną emanacją Boga, który poprzez szacunek i nieskończoną dobroć oraz miłość, wyposażył nas w wolną wolę i możliwość odczuwania miłości.

Jest ważne, abyście zrozumieli, że celem miłości jest poświęcenie się woli tego, kto stanowi obiekt naszej miłości, a tym ma być Bóg - Centralne Źródło, które wszystko zespala, utrzymuje i dezintegruje. Pojęcie przynależności i tożsamości przeniknie bariery samolubstwa, gdy zrozumiecie, że jesteście członkami określonej grupy światła, której paradygmaty duchowe są określone. Nadszedł czas, abyście zrozumieli, że jedyną filozofią, prawdą oraz uniwersalnym paradygmatem jest “Ewolucja i Łączność z Bogiem”. Wszystko inne jest nierzeczywistą demagogią duchową, która wkrótce się zakończy.

Jesteście przestraszeni, gdyż wasze techniki medytacyjne, ćwiczenia energetyczne oraz dyscyplina psychiczna i emocjonalna nie są w stanie rozpuścić troski oraz obaw o to, co może nastąpić i o wasze fizyczne bezpieczeństwo. Wzorce duchowe nie są integrowane poprzez mentalne przekonania, lecz tylko poprzez prawdziwą łączność z Bogiem, która pociąga za sobą bardzo specyficzny stan bycia, odczuwania i działania. Co jakiś czas zmieniacie techniki, pojęcia i wartości duchowe, ponieważ nie osiągacie wewnętrznego pokoju i harmonii. One mogą przejawić się tylko wówczas, gdy wibrujecie w usposobieniu oddania i komunii z Boskością. Coraz bardziej jesteście oddaleni od waszego Wyższego Ja i coraz bardziej łączycie się z waszym mentalnym ego, które mylicie ze swą Istotą Świetlistą. Wznoszenie duchowe jest zawsze takie samo, niezależnie od przestrzeni i czasu, w którym istniejecie. Wzorce życia i ewolucji są wieczne i dają się zastosować w całej sferze kosmicznej. To wasze ego was zdradza, gdyż w istocie nie pragniecie wibrować w zestrojeniu i współdziałaniu z Bogiem. Codziennie pojawiają się nowe metodologie o wymyślnych nazwach, które jednak nie przejawiają pokory, łagodności ani prawdziwej łączności. Zanurzyliście się w przepaści umysłowych i pseudo-duchowych dociekań, które zaćmiewają wasze, i tak już wystarczająco nadwyrężone, duchowe postrzeganie.

Mentalne ego jest waszym najgorszym wrogiem i zniekształca duchową perspektywę postrzegania wywołując zamieszanie, niepewność i strach, które trawią was nieubłaganie. Pycha duchowa to wirus dziesiątkujący społeczność duchową aż do punktu osiągnięcia największego stanu niepoczytalności, w który istota światła może popaść. Zaczyna wówczas myśleć, że jest Bogiem i rozwijać fałszywe pojęcia duchowe, których skutki są zgubne na dłuższą metę. Staliście się zwolennikami duchowego placebo, ponieważ momentami doświadczacie stanu ciszy psychicznej oraz równowagi emocjonalnej. Jednak czas i okoliczności rozpuszczają go i wówczas opanowuje was strach. Już najwyższy czas, byście dokonali podsumowania i szczerze skonfrontowali się z cieniami ego, które niszczą wasze światło oraz duchową wrażliwość. Dopóki odsuwacie w waszym życiu Boga na drugi plan, nie będziecie mogli być szczęśliwi, nie osiągniecie pokoju, harmonii wewnętrznej oraz nie przejawicie szacunku i miłości dla innych. Słowa nie są najdoskonalszym mechanizmem wyrażania. Są nimi uczucia i postępowanie będące przejawem waszej prawdziwej łączności ze Źródłem.

To, co nastąpi w tym roku będzie odzwierciedleniem ewolucyjnego podsumowania, którego dokonacie. Dopiero wówczas Ziemia i Niebiosa zostaną doprowadzone do harmonii. Strach, najbardziej pedagogiczna i pełna mocy emocja, uaktywnia się, gdy nie rozumiecie, że jesteście nieśmiertelni i że tę nieśmiertelność otrzymujecie, gdy współpracujecie ze Źródłem Miłości - Bogiem. Jesteście boskimi jednostkami służby zaprojektowanymi by kochać i służyć bezwarunkowo Boskości. Taka jest natura wszystkich istot światła. Istota Światła pozostaje w dostrojeniu i współdziałaniu z Boską wolą, gdy używa wolnej woli oraz umiejętności wyboru w pełnej miłości służbie dla Nieskończonego Stwórcy. Oto podsumowanie, którego Sfery światła pragną, abyście dokonali, by wznoszenie duchowe uaktywniło waszą świadomość nieśmiertelnego światła przejawiającą się we wszystkich dziedzinach waszego zycia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz