środa, 23 lutego 2011

NEXUS 2012

Autor: Astral Walker
To streszczenie pochodzi z 332 stronicowego dokumentu z forum Project Camelot/Project Avalon.Poniżej znajduje sie link http://www.projectavalon.net/forum/showthread.php?t=8441 Waga tego materiału jest tak duża ze w Project Camelot został otwarty link: Astralwalker Thread:MUST READ Gorąco polecany


Kerry (Project Camelot)

Dużo z tej wiedzy zostało zatajone, zmienione lub napisane na nowo i wyjęte z szerszego kontekstu przez grupę znaną czasami jako „Elita”. Celem było utrzymywanie większości ludzi w nieświadomości a propos tego co się naprawdę dzieje w momencie kiedy zbliżamy się do roku 2012. Astral Walker dokonał nadzwyczajnego zadania prezentując informację o: -zmianach na Ziemi -roku 2012 -kalendarzu Majów -podróżach astralnych ( z instrukcją jak to zrobić) -widzeniu na odległość ( z instrukcją) -widzeniu z zawiązanymi oczami ( z instrukcją dla ucznia) - pustej wewnątrz Ziemi ( i planetach pustych wewnątrz-z wieloma zdjęciami) -Świadomości i jej wpływie na planetę -Iluminatach/”Elicie” i ich planach totalnej kontroli -możliwych bezpiecznych miejscach w momencie zachodzących zmian -jak możemy wpłynąć i zmienić przyszłość – na lepsze Załączone linki działały w momencie kiedy były załączane. Cały dokument jest dostępny nieodpłatnie i bez żadnych zobowiązań. Może byc przekazywany innym za darmo i nie zawiera praw do odsprzedaży.Może być także ściągnięty z : Michael Knight – www.buycontacthasbegun.com 1

Część 1 Nieznana energia zmierza w naszym kierunku

Witam wszystkich! Chciałbym podzielić sie kilkoma przemyśleniami i wnioskami z wszystkimi, którzy chcą dowiedzieć się o moich badaniach dotyczących scenariusza na rok 2012.

Zacznę od starożytnej wiedzy Majów...
Głęboko w centrum Drogi Mlecznej znajduje się Czarna Dziura, którą środowisko naukowe nazwało Strzelec A ( Sagittarius A). Majowie nazywali ją Drzewem Życia i zostało im przekazane, że w środku galaktyki istnieje punkt znany jako „Hunab Ku”, z którego pochodzi świadomość. Istnieje duże prawdopodobieństwo że czarna dziura w środku galaktyki jest portalem do wyższych wymiarów Wszechświata, w których rzeczywistość jest zupełnie inna. Ci, którzy pozostawili tą wiedzę Majom, twierdzili, że „Hunab Ku” jest Świadomością, która organizuje całą materię i antymaterię.Naciskali również na to, abyśmy zrozumieli przekaz, że Hunab Ku rządzi wszystkim co się dzieje w galaktykach i działa poprzez okresowe potężne eksplozje Energii Świadomości z centrum galaktycznego. Z drugiej strony, ci, którzy zostawili tą wiedzę Majom, wyraźnie wskazali, że czas w rzeczywistości przebiega w cyklach. 2

Rzeczą, która jest bardzo ważna dla nas wszystkich żyjących obecnie na ziemi, tzn.w styczniu 2009 roku wg kalendarza gregoriańskiego, jest to,że „Ancients”( nazwa tych, którzy przekazali wiedzę, może być tłumaczona jako „wiekowi”, „starożytni” lub „antyczni”) dostarczyli ten przekaz opierając się na kalendarzu Majów.Zgodnie z tym przekazem, w dniu, który w kalendarzu gregoriańskim wypada 21 grudnia 2012 roku, wydarzy się coś nadzwyczajnego – życie na Ziemi przejdzie ewolucję!

Ostatni wkład, wniesiony do tej wiedzy przez naszych gwiezdnych przyjaciół poprzez kręgi zbożowe, sugeruje, że rzeczywiście Ziemia, Słońce i centrum Drogi Mlecznej Hunab Ku, ustawią się w jednej linii. Według powszechnie uznawanej nauki, w 1998 roku minęliśmy najbliższy punkt przecięcia z galaktycznym równikiem.Dlatego występuje rozbieżność zdań dotycząca ustawienia planet w dniu 21 grudnia 2012 roku. Część naukowców wyszła z twierdzeniem, że precesja przesuwa Słońce w okresie przesilenia zimowego dalej od równika galaktycznego.To oznacza, że nie bedzie ono w jednej linii 21 grudnia 2012, i obecnie jesteśmy w punkcie, który jest oddalony od równika galaktycznego o 78 lat świetlnych, i w dalszym ciagu się od niego oddalamy. Logika jest prawidłowa, ale czegoś tu brakuje. Ten brakujący element to informacja płynąca do nas z kręgów zbożowych, która wyraźnie mówi, że planety i Słońce ustawią się w jednej linii jako rezultat niewidocznych jeszcze zmian w strukturze naszego układu słonecznego. 3

Gdyby struktura naszego układy słonecznego pozostała taka sama i sam układ pozostałby taki jak obecnie, ten naukowy wniosek byłby absolutnie prawidłowy. Ale....TWÓRCY KRĘGÓW ZBOŻOWYCHpokazują, ze będzie inaczej.

Gwoli przypomnienia: Słońce weszło w równik galaktyczny podczas przesilenia zimowego w 1980 roku i całkowicie go opuści podczas przesilenia zimowego w 2016 roku. Okres pomiedzy 1980 a 2016 nazwany jest strefą zrównania się czy ustawienia w jednej linii(Galactic Alignment) lub erą2012.

Jeśli usuniemy wszystkie bariery i systemy wierzeń, bedziemy mogli wyraźnie zobaczyć, że coś niezwykłego dzieje się wokół nas. Matrix się zmienia ponieważ dostajemy się pod wpływ nowych energii płynących z centrum galaktyki. Dowody są wszędzie. Jest bardzo prawdopodobne, że w momencie zrównania się w 1998 nastapił jakis rodzaj aktywacji w centrum Strzelca A. Na tyle na ile pozwala nam obecne zrozumienie dynamiki wszechświata, został otworzony jakiś eteryczny portal przez który jakaś nieznana forma energii weszła do Drogi Mlecznej i obecnie przemieszcza się w naszym kierunku. 4

Przypominam, że środek Drogi Mlecznej jest odległy od nas o 26 tysięcy lat świetlnych więc w normalnych warunkach tyle samo czasu zajęłoby dotarcie tej energii do nas gdyby poruszała się ona z prędkością światła. To oznacza, że ta eteryczna plazmowa energia porusza się z prędkością, którą na chwilę obecną, nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Według informacji dostarczonej przez przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji przy pomocy kręgów zbożowych, fizycznie zobaczymy to zjawisko na ziemi 13 grudnia 2012 roku.

Wróćmy teraz do tego ustawienia w jednej linii z 1998 roku. Drugie zrównanie się w jednej linii , tak bardzo ważne z naszego punktu widzenia, nie wydarzy się poprzez kontynuowanie na tym samym kursie oddalania sie od centrum galaktyki. Zwiększająca się masa słońca, wzrastająca ilość wydzielanej energii słonecznej i ekstremalne przyciąganie grawitacyjne będzie miało skutek w zmianie orbity ziemskiej.

5

Dlaczego to wszystko nie wydarzyło się w roku 1998 i dlaczego teraz to drugie ustawienie się w jednej linii? Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi.Mogę jednak wnioskować, że w większości przypadków to, co uważamy za logiczne i co odpowiada naszemu rozumieniu kosmosu, nie ma nic wspólnego z logiką wyższych poziomów i z tym jak Stwórca zarządza wszechświatem.

6

Muszę też nadmienić, że dane z kręgów zbożowych przedstawiają przejście olbrzymiego ciała niebieskiego, większego niż Jowisz, blisko orbity Plutona.

Nie trzeba być astrofizykiem żeby zrozumieć, że planety doświadczą niesłychanego przyciagania z dwóch stron – Słońca oraz olbrzymiego obiektu przechodzącego na krawędziach systemu słonecznego. Jest wyraźny obraz tego, co będzie wynikiem tego zjawiska- nasz system słoneczny ulegnie rozdarciu i już nigdy nie bedzie taki sam.

Proszę wziąć pod uwagę, że ta informacja nigdy nie miała na celu sianie strachu lecz poinformowanie ludzkości o rzeczywistej sytuacji i jaką ludzie powinni przyjąć postawę wobec takiego scenariusza przyszłych wydarzeń. Najważniejsze jednak jest, że my, tak jak i inne rasy we wszechświecie, jesteśmy wielowymiarowymi istotami i nasza esencja dalej istnieje po naszym ostatecznym opuszczeniu biologicznego ciała i tego wymiaru egzystencji. 7

Istoty z kosmosu (Ets) poinformowały również, że w tym dniu jasna kometa będzie widoczna na naszym niebie i księżyc w fazie nowiu. 21 grudnia 2012 roku o godzinie 11:11 czasu Greenwich ( czasami nazywany czasem punktu zero), Słońce i Ziemia będą dokładnie w jednej linii z centrum galaktyki. Interesujące jest to, że w tym samym dniu, kiedy ekliptyka naszego systemu słonecznego przetnie się z płaszczyzną galaktyczną, Słońce powinno być w swojej najwyższej aktywności! Według skali powiększania masy.....mówimy tutaj o ekstremalnej aktywności Słońca. Wróćmy do zapisków Majów. „Ancients” uważali datę 21 grudnia 2012 roku jako datę odrodzenia....początek nowej ery bedącej rezultatem przejścia południka słonecznego przez równik galaktyczny i ustawieniem się Ziemi w jednej linii z centrum Drogi Mlecznej. Przeanalizujmy pod kątem astronomicznym, co się stanie w okolicach dnia uważanego za ostatni w kalendarzu Majów. Pomimo faktu, że do tej daty zostało jeszcze 1443 dni, świat zaczyna doświadczać niespotykanych, ekstremalnych i szybkich zmian klimatycznych.

Ilość i intensywność tych „naturalnych” katastrof gwałtownie wzrasta. Naukowcy zanotowali niezwykłe zachowanie słońca, co ma bezpośredni wpływ na planety naszego układu. Co więcej, sa dowody, że atmosfery planet naszego układu słonecznego przechodzą drastyczne zmiany oraz, że z nieznanych powodów wzrasta ich masa.

Czy to dziwne promieniowanie energetyczne z centrum Drogi Mlecznej ,zauważone przez dr Scotta Hymana, jest rzeczywistą przyczyną widocznych zmian zachodzących w naszym systemie słonecznym?

8

Majowie jednoznacznie powiedzieliby:Tak! Powiedzieliby także, że potężne emisje „nieznanej formy energii” przypłyną z centrum Drogi Mlecznej. Zmieni to fundamenty fizyki naszego świata jak i materialne i niematerialne warunki dla życia, które to będą istnieć aż do końca następnego cyklu. Według zapisków starożytnych Majów, w dniu 21 grudnia 2012 roku, ludzkość wejdzie w Nową Erę Wyższej Świadomości. Interesujące jest, że obecnie wszystko co żyje na ziemi, doświadcza większej lub mniejszej zmiany w świadomości. W 2012 roku wszyscy będziemy mieli szansę porzucić stare zwyczaje i nauczyć się żyć w pokoju i harmonii ze wszystkim co istnieje w kosmosie. Proces odrodzenia się w na pół eteryczne istoty zacznie się gdzieś pomiedzy 13 a 21 grudnia 2012 roku , w końcu Piątego Słońca(wg informacji przekazanej w kręgach zbożowych na całym świecie, ale głównie w Wielkiej Brytanii). Zakończy się on 28 marca 2013 roku, kiedy to nastąpi poczatek Szóstego Słońca. Data ta jest końcem kalendarza słoneczno-wenusjańskiego.

Podczas tego procesu ze środka Drogi Mlecznej dotrą do ziemi promienie kosmiczne, które doprowadzą do ostatecznego przeprogramowania DNA w formach życia istniejących w naszym systemie słonecznym. Dlatego tak bardzo istotne jest abyśmy zwracali baczną uwagę na przekazy z kręgów zbożowych.

9

Część 2 Ziemia bombardowana promieniami gamma

Po tylu informacjach w tej sprawie możemy wyciagnąć wnioski, że podczas tego wydarzenia, nasza planeta będzie bombardowana najbardziej śmiercionośnymi promieniami gamma jakie kiedykolwiek wyszły z drogi Mlecznej, 3,5 tryliona volt. Twórcy kręgów zbożowych pokazują nam, że będziemy wystawieni na działanie promieni gamma przynajmniej przez kilka miesięcy, podczas których nastąpi przeprogramowanie naszego DNA. Wiemy, że inne planety naszego układu słonecznego również są pod wpływem Globalnego Ocieplenia. Wiemy także, że informacje podawane prze główne media są fałszywe i czynnik ludzki nie jest przyczyną tych krańcowych zmian. Staje się oczywiste, że słońce odgrywa znaczącą rolę w globalnym ociepleniu, lecz jest to wpływ lokalny. Dowody wskazują na to, że na nasze słońce ma wpływ galaktyczny równik, gdzie tryliony voltów elektronowych są wyrzucane z ciemnej szczeliny. Fizycy znaleźli dowód na istnienie na równiku Drogi Mlecznej fotonów o największej znanej koncentracji energii. Ta ilość bezpośredniego promieniowania jest uważana za śmiertelną i może zniszczyć całą substancję organiczną. Czarna dziura istniejąca w centrum Drogi Mlecznej zawiera szacunkowo ponad jeden trylion gwiazd i ma średnicę ponad 2 trylionów mil. Wielu znanych astrofizyków i fizyków kwantowych uważa, że ogromne czarne dziury wirują z nieprawdopodobną szybkością spowodowaną ich przeogromną masą. 10

Ale co to ma wspólnego z przyszłością ludzkości?
W Drodze Mlecznej, która jest aktywną galaktyką, nasz system słoneczny cyklicznie porusza się w dół i górę galaktycznej płaszczyzny.Kiedy gwiazdy i systemy planetarne, nie wyłączając naszego, zbliżają się do płaszczyzny galaktycznej, wpływ grawitacji nasila się, co zakłóca stabilność każdej planety, w tym również Ziemi. Przejście do najgęstszej części płaszczyzny grawitacyjnej jest bezpośrednią przyczyną niszczących cykli i przebiegunowań, które wydarzyły się na przestrzeni historii.Cykliczna natura naszego systemu słonecznego podczas podróży przez Dogę Mleczną była podstawą, w oparciu o którą starożytne cywilizacje tworzyły swoje kalendarze. Majowie opisali „Ciemną Szczelinę”/”Płaszczyznę Galaktyczną”. Ponieważ jesteśmy wystawieni na wpływ energii galaktycznej płaszczyzny grawitacyjnej, będziemy w dalszym ciągu świadkami dotkliwych warunków pogodowych, zjawisk geologicznych takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wzmożona aktywność wulkaniczna. Wzrośnie częstotliwość występowania i intensywność tych zjawisk.

Jako że „wbijamy się” w odcinek płaszczyzny galaktycznej o najwyższej gęstości i doświadczamy wszystkich skutków grawitacyjnych, będziemy mogli zauważyć wybuchy na słońcu o niespotykanej sile, nieoczekiwane upadki meteorów i niestety... przebiegunowanie.

11

Część 3

SUPERFALA
Dr. Paul La Violette

Żeby lepiej zrozumieć to co nadchodzi, warto zajrzeć do pracy geniusza naukowego doktora Paula La Violette. Jest on obecnie prezesem Starburst Foundation, interdyscyplinarnego naukowego instytutu badawczego. Głównym celem wypraw La Violetty było szukanie dowodów na zwiększone ilości pyłu kosmicznego w rdzeniu lodu, co korespondowałoby z ostatnią epoką lodowcową. Ważną rzeczą dotyczącą wydarzenia Nexus 2012-20113 jest odkrycie co najmniej dwóch superfali wystarczająco silnych, żeby spowodować następną epokę lodowcową. Zmierzają one w naszym kierunku z miejsca odległego o 26 tysięcy lat świetlnych czyli z galaktycznego centrum Drogi Mlecznej. Całkiem możliwe, że na nasz układ słoneczny ma już wpływ inwazyjna energia z równika galaktycznego. Ostatnie obserwacje potwierdziły dramatyczny wzrost promieniowania gamma na równiku galaktycznym, które to osiągnie maksimum podczas ustawienia sie tego równika w jednej linii z naszym układem słonecznym 21 grudnia 2012 roku. Przypuszczam, ze pod koniec 2012 roku możemy spodziewać się co najmniej pięciu superfali o mocy wystarczającej na spowodowanie nowej epoki lodowcowej. Zmierzają one w naszą stronę z prędkością większą niż prędkość światła. Ich źródłem jest punkt odległy 26 tysięcy lat świetlnych czyli czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej.

12

Część 4 W jaki sposób dr Paul La Violette doszedł do takich wniosków?
Kiedy zapytano go jak to zrobił, odpowiedział, że po prostu wiedział gdzie szukać. Powiedział także, że podczas gdy prowadził swoje badania naukowe zajmował sie również dokładnym studiowaniem i analizą starożytnych mitów, tradycji, manuskryptów, map, rysunków i zakodowanych informacji na ścianach wiekszości antycznych świątyń. Dr La Violette zajmował sie jednocześnie kilkoma rzeczami. Szukał niesłychanie ważnej wskazówki w starożytnych zapiskach i mitach, prowadził skomplikowane badania i pomiary w dziedzinie astronomii, pracował nad nowymi teoriami w astrofizyce i spędzał wiele czasu studiując pulsary, kosmologię ewolucyjną, etc. Zauważył on, ze w zachodnim zodiaku, Strzelec wskazuje na Skorpiona. Zdał sobie sprawę jakie to ważne odkrycie ponieważ zawiera ono ukrytą informacj liczącą tysiace lat. Odkrył, że strzała, którą trzyma Strzelec wskazuje dokładnie środek Drogi Mlecznej. W zachodnim zodiaku są dwie strzały. Jedna strzała jest na półkuli północnej-Sagitta, kieruje się od centrum galaktycznego, podczas gdy druga, umieszczona na półkuli południowej-Saggitarius kieruje się dokładnie do środka galaktyki.

I to jest niesłychanie ważna informacja jeśli jesteS świadomy co przyniesie rok 2012. Jeśli to przeanalizujemy, jasno zobaczymy, że strzała Saggitarius wskazuje dzień wybuchu, a strzała Sagitta, rezultat tego wybuchu. Innymi słowy, promienie kosmiczne. Czy próbki z rdzenia lodu mogą dostarczyć nam trwałych dowodów na to, że podobne wybuchy zdarzały sie już wcześniej? − Tak. W wykresach Beryllium 10, które wskazują gęstość promieni kosmicznych, uderzenia w atmosferę ziemi widzimy jako wierzchołki.

13

Jest jeden bardzo wysoki wierzchołek około 37 tysięcy lat temu, który zgodnie z naszą wiedzą zbiega się z wymarciem człowieka neandertalskiego. Jeśli zajrzy się do mitów Indian Hopi, Inków, Majów, do wed i innych, zobaczymy, że mówią one o epokach i rasach, które wtedy istniały i wymarły w którymś momencie. Więc szczyt promieniowania kosmicznego wydaje sie być tym, co wywołuje epokę lodowcową lub wybitnie ciepły okres.

Zasadniczo wielkie eksplozje pojawiają się średnio co 13000-26000 lat.
Z zapisów dotyczących podobnych wydarzeń w innych galaktykach, możemy obliczyć, że te promienie kosmiczne poruszają się z prędkością zbliżoną do prędkości światła.Ale szybkość ta może być większa podczas niektórych wybuchów.

Nie jest to niemożliwe gdy wiemy, że w środku Drogi Mlecznej znajduje się superpotężna Czarna Dziura. Z powodu swojej ogromnej siły grawitacji wciąga ona do środka olbrzymie ilości kosmicznego pyłu i gazu. Kiedy proces ten osiągnie punkt kulminacyjny, bum......nastepuje eksplozja tak potężna, ze wytwarza ona widoczne strumienie promieni, które składają się głównie z najonizowanego gazu i plazmy.

14

Promienie kosmiczne przemieszczające się z taką prędkością mogą do pewnego stopnia wyjaśnić przypadki zamarzniętych mamutów i innych zwierząt ,odkrytych z jedzeniem w pysku. Coś nieprzewidzianego i nagłego , bez wcześniejszego ostrzeżenia wydarzyło sie na całym globie i spowodowało epokę lodowcową.
Jeśli to podsumujemy, informacja ukryta w Zachodnim Zodiaku mówi nam, że w tym dniu widoczne będzie jakieś zjawisko. W naszym przypadku będzie to zaraz po ukazaniu się księżyca w fazie nowiu13 grudnia 2012 roku, co oznacza początek olbrzymiej katastrofy na naszej planecie. Dawna przepowiednia Indian Hopi mówi: Nadejdzie czas, kiedy niebieska gwiazda ukaże się na niebie.Jej światło rozproszy ciemność nocy. Niebieskie światło przyniesie wicher jaki od dawna nie był widziany na ziemi. Niebieska gwiazda przyniesie ogień. Ogień ten będzie tak jasny i gorący, że nastapi transformacja materii wszechświata. Niebieskie światło płynące z gwiazdy jest sygnałem, że czwarty świat się kończy. Niebieska gwiazda spowoduje, że oceany się podniosą i pośpieszą w kierunku lądu zalewając świat. Prawie wszystkie żyjące istoty zginą w tej wielkiej katastrofie.

Ponieważ nie widzimy jądra galaktyki z powodu chmur pyłu, większość niebieskiego światła z eksplozji jądra galaktyki, przyjdzie z elektronów promieni kosmicznych wychodzących z jądra.

Podczas swojej podróży do nas trwającej 26 tysięcy lat świetlnych, te potężne elektrony promieni kosmicznych nieprzerwanie wytwarzają i wysyłają niebieskawe światło.
Wkrótce po tym jak staną się widoczne dla nas 13 grudnia 2012 roku, superfala promieni kosmicznych zacznie penetrować ochronne magnetyczne pole naszego systemu słonecznego. 15

Będzie to miało wpływ na Słońce i wszystkie planety naszego układu, powodując straszne warunki pogodowe i katastrofy naturalne, magnetyczne i geologiczne przebiegunowanie. W momencie zmiany biegunów, grawitacja, która trzyma wodę w oceanach, nie będzie w stanie utrzymać równowagę. Woda niekontrolowana przez stałą grawitację „ucieknie” po jednej stronie, co oznacza kolejny potop. Wywoła to tsunami o wysokości kilku mil, rozrywanie kontynentów, pyły z wulkanów i wiatr jakiego jeszcze nie było.

To sie stanie kiedy precesja Ziemi skończy się 21 grudnia 2012 roku ( cykl ten trwa 25,765 lat): Ziemia przestanie się obracać, a kiedy to się wydarzy, ci, którzy przeżyją na powierzchni, zobaczą coś, co starożytne przekazy opisują słowami ziemia i niebo zamienią się miejscami a następnego dnia Słońce wzejdzie po drugiej stronie”. Dawni mieszkańcy zostawili wyraźne ostrzeżenie tysiące lat temu. Musimy przestać być ignorantami!

16

A co ze Słońcem?

Przyjaźni nam inni mieszkańcy kosmosu, czy „goście”, chociaż prawdopodobie są tutaj dłużej niż my, utworzyli 22 lipca 2008 roku olbrzymi krąg zbożowy w Avenbury Manor (UK). Według niego nasze Słońce powiększy swoją masę i wchłonie planety Merkury i Wenus.

17

Part 5

Podstawowe informacje o burzach słonecznych.
Jest powszechnie wiadome, że powierzchnia Słońca pompuje ogromne ilości ciepła i światła do przestrzeni kosmicznej. Od czasu do czasu, te potężne wybuchy stają się burzami słonecznymi i kierują się w stronę Ziemi. Kiedy docierają do ziemi, w większości przypadków nie mają fatalnych skutków dla istniejących form życia. Może się jednak zdarzyć, że gęsta energetyczna siatka ułatwiająca naszą egzystencję, posłuży jako przewodnik lub kanał dla destrukcyjnej energii burz słonecznych i całkowicie zaburzy funkcjonowanie naszych systemów elektrycznych. Musimy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia takich zjawisk nawet przed 21 grudnia 2011 roku. Na nasze Słońce już działa najsilniejsza siła grawitacji z centrum Drogi Mlecznej.

Sa dane, że Shadow Government(światowy gabinet cieni)używa jakiejś broni plazmowej i bombarduje nią Słońce, używając technologii HAARP i technologii Tesli. Osobiście uważam, że Elita naprawdę to robi, ale główną przyczyną jest grawitacja Strzelca A. NASA i gabinet cieni ukrywają przed nami tą informację. Są oni w posiadaniu technologii wyprzedzającej o setki lat tą o której wiemy. Testują ją w podziemnych bazach wojskowych na całym świecie.

18

Ale musimy iść do przodu z tym co mamy i próbować zrozumieć to zanim będzie za późno.
Prawdę mówiąc, nawet bez scenariusza roku 2012 ,w ciagu następnych 10 lat będziemy mieć na ziemi Nowy Porządek Świata(New World Order) i nie będzie to nic miłego... W każdym razie będzie coraz gorzej, Słońce zrobi się gorące jak nigdy przedtem, ponieważ siła grawitacji z centralnego pasa galaktyki już działa. To przyciąganie grawitacyjne i wymiana energii odbywa się także poprzez mniej znaczące promienie kosmiczne, które już bombardują nasz układ słoneczny. Ale te niewiele znaczące promienie kosmiczne to bagatela w porównaniu z nadciagającym Nexusem- burzą superfal. To, o czym tutaj piszę jest częścią naturalnych cykli i tak powinno być rozumiane. Bez strachu, bez paniki, bez uprzedzeń. Przyroda nie jest taka czy inna, ona po prostu jest. Powinniśmy zrozumieć, że wszechświat jest większy niż my i nasze życie. Jesteśmy tylko przejściowym zjawiskiem choć częścią rzeczywistości kosmicznej. Nie jest to ani dobre ani złe. To po prostu jest. Gabinety cieni są niepotrzebne. Ale my jesteśmy niezbędni i udowodnimy to!

Idźmy dalej!
Pył kosmiczny i plazma które dotrą do naszego układu słonecznego pod koniec 2012 roku razem z superfalą Nexus, spowodują, że nasze słońce zacznie się zachowywać jak gwiazda T Tauri. Gwiazdy T Tauri sa to gwiazdy otoczone cienką chmurą międzygwiezdnego gazu i pyłu, co powoduje, że stają się one bardzo jasne z powodu nieustannej aktywności w warstwie zewnętrznej.

W końcu stają sie one mocnymi źródłami emisji promieni kosmicznych!
Na naszym słońcu dochodziło do 1-10 wybuchów rocznie. Kiedy nadejdzie czas superfali zaczną występować często.

Rozdział 6 Przekazy z góry....
Zobaczmy co przyjaźni obcy chcą nam powiedzieć a propos roku 2012 poprzez skomplikowane kręgi zbożowe pojawiające się na całej kuli ziemskiej. Wyraźnie wskazują one na jakieś ważne kosmiczne wydarzenie na przełomie 2012 i 2013, na przybycie jakiś promieni kosmicznych z centrum galaktyki. Ludzie na Ziemi, po raz pierwszy od długiego czasu, będą mieli okazję zobaczyć na niebie zbliżanie sie promieni kosmicznych z centrum galaktyki dokładnie w dniu 13 grudnia 2013 roku, kiedy księżyc i jakaś kometa będą w jednej linii z centrum galaktyki. 19

Staje się oczywiste, że te promienie będą docierały do ziemi cyklicznie, w zależności od ich rozmiaru i mocy.Ostatni i największy promień kosmiczny Superfala Nexus zakończy

przeprogramowywanie DNA wszystkich form życia w tym układzie słonecznym. Superfala przybędzie dokładnie 28 marca 2013 roku, kiedy oficjalnie skończy się kalendarz słoneczno-wenusjański i zaczynie się epoka Szóstego Słońca.

Co to oznacza?
U źródeł transformacji ludzi na Ziemi leży ewolucyjny ruch sprowadzony przez siły galaktyczne i boski mechanizm. Pociąga to za sobą skąpanie naszej planety i jej życia biologicznego w promieniach gamma płynących z centrum galaktyki.To bio-kosmiczne wydarzenie było przewidywane w całej historii ludzkości i występuje w zapisach różnych kultur jako Odwieczna Mądrość. Odwieczna mądrość opisuje triumf współczucia i inteligencji nad przemocą i ignorancją. Będzie to możliwe do osiągnięcia przez transmutację ludzkiego materiału genetycznego, naszego DNA, kiedy zostanie ono skąpane w galaktycznym świetle płynącym z naszego słońca. Słońce będzie pełniło rolę materiału przewodzącego dla samego centrum galaktyki. Światło to przejdzie przez Ziemię i wzdłuż jej osi do systemu gwiezdnego Plejady. Punkt wyjściowy tego zjawiska to grudzień 2012. To miłość odzwierciedlająca się jako współczucie i manifestująca się jako tworzenie prowadzi i określa nadejście noosfery. Ustalone mechanizmy kosmiczne przekształcają DNA homo sapiens w DNA homo noosphericus. To jest pragnienie miłości i inteligentnie zaprojektowany rezultat biologii.Nasz wspólny sukces we wszechświecie jest zapewniony przez intencję miłości dla sukcesu ludzkości, jej zamierzonym ucieleśnieniem boskiego planu w czasie-we wszystkich wymiarach i wszechświatach! Spójrzmy teraz na piktogram który ukazał się w Avenbury Manor 15 lipca 2008. Piktogram ten obrazuje nasz system planetarny w dniach 23-24 grudnia 2012, dwa lub trzy dni po końcu kalendarza Majów. 20

Jest to wyraźna selekcja dwóch grup:
Jedna grupa składa się z cienkich kręgów i przedstawia orbity Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa i Plutona. Druga grupa z grubymi kręgami składa się z Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Twórcy kręgów nalegają aby zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Pierwsza rzecz:anomalia w orbicie Plutona, która jasno przedstawia, że będzie na niego działała siła grawitacji jakiegoś przechodzącego obok ciała niebieskiego, planety lub komety. Druga rzecz:podział na dwie grupy. Czy może być on rozumiany jako podział naszego systemu słonecznego na dwie grupy, jako rezultat ogromnej aktywności słońca w połączeniu z potężną grawitacją przechodzącego obok ciała lub komety? Przekaz jest jasny – jest to obraz naszego układu słonecznego w dniach 23-24 grudnia 2012 roku.

21

To wszystko nie miałoby takiego wielkiego znaczenia gdyby siedem dni później, 22 lipca 2008 roku, nie ukazał się „uaktualniony” krąg. To, co on przedstawił, mówi absolutnie wszystko co powinniśmy wiedzieć! Wskazuje na olbrzymie zmiany geologiczne i ruchy w naszym systemie słonecznym będące rezultatem powiększenia masy Słońca oraz silnego przyciagania z zewnątrz. Spójrz na uaktualnioną wersję i sam się przekonaj:

22

Krąg wyraźnie pokazuje, że Słońce jest dużo większe a planety Merkury i Wenus doszczętnie spalone. Po lewej stronie widzimy zbliżanie się ogromnego obiektu (numer 10). Jest to prawdopodobnie Planeta X, która posiada silną grawitację mającą wpływ na orbitę Plutona. Z prawej strony widzimy księżyc w fazie nowiu i jasną kometę. Powiększenie się Słońca jest oczywiste, jak i „połknięcie” dwóch najbliższych planet. Jeśli ten piktogram mówi prawdę, nasz układ słoneczny nigdy już nie będzie taki sam!

23

Część ostatnia Wydarzenie Nexus 2012

Nieznana forma energii zmierza w naszym kierunku!

Sugestie i rady autora tego tekstu.
Jest wiele znakó wskazujących, że zmiany klimatyczne się nasilą, aż do ekstremalnych, im bliżej 21 grudnia 2012 roku- końca Piątego Słońca. Będą one wynikiem przyciągania ze strony Strzelca A i ciała niebieskiego mijającego Ziemię w bliskiej odległości. Według informacji z kręgów zbożowych nastąpi to w 2012 w pobliżu Plutona.Jeśli jądro galaktyki ma siłę grawitacyjną zdolną utrzymywać wokół systemy planetarne i gwiezdne w odległości 50,000 lat świetlnych, uwierzcie, że ma moc by zrobić dużo więcej. Średnica dysku Drogi Mlecznej wynosi około 100,000 lat świetlnych. Utrzymanie tego wszystkiego w „kupie” i utrzymanie ruchu wirowego wymaga olbrzymiej mocy. Jak zaznaczyłem wcześniej, „silnikiem” jest czarna dziura o olbrzymiej masie. Teleskop Hubble'a pokazał, że tak jest z większością galaktyk. Teraz znajdują je wszędzie.....przestrzeń kosmiczna jest ogromna i wszystko jest możliwe. Wkrótce okaże się, że klimat wymknął się spod kontroli i będziemy ogladać coraz więcej „niespodzianek”. Tornada, cyklony, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, zmiany w równowadze magnetycznej planety, tsunami,etc. W następstwie doprowadzi to do zmian w magnetycznej siatce energetycznej i wreszcie do zmiany biegunów geologicznych. 24

Coraz więcej ludzi zaczyna sobie zdawać sprawę co oznacza zmiana biegunów geologicznych. Oznacza to następny potop na ziemi, rozdzieranie płyt tektonicznych, zatopienie części kontynentów, wznoszenie się nowych obszarów lądowych, śmiertelne w skutkach wyrzuty energii ze słońca, etc. Nie wspominając już o tym, że przebiegunowanie nastąpi także na Słońcu. Z tego co wiemy zjawisko to występuje na słońcu co 11 lat. Ostatnia zmaian biegunów miała miejsce w 2001 roku więc następna czeka nas w 2012.

Elity rządzące wiedzą co się święci ale nie informują ludzi. Analiza politycznych i militarnych strategii pokazuje, że budowane są wielkie podziemne pomieszczenia oraz ogromne obozy dla więźniów. Oznacza to, żę strategie te uwzględniają zagładę większej części ludzkości na skutek nadchodzących wydarzeń. Również realizowane w „tle” różnego rodzaju programy wskazują na to, że wyselekcjonowana grupa około 1/6 populacji ludzkiej zostanie zabrana do podziemnych pomieszczeń. Wszystkim ludziom, którzy dobrowolnie lub siłą, zostaną tam zabrani, będą musiały być wszczepione mikroczipy.

25

Poprzez poddanie się procesowi wszczepienia mikroczipów zrzekasz się automatycznie prawa wyboru. Kiedy mikroczip zostanie już umieszczony w ciele, taki osobnik może być zdalnie kontrolowany: jego stan zdrowia, zachowanie, itp. Może zostać także wyeliminowany jeśli zostanie to uznane za konieczne. Pomimo wyszydzania przez cały świat przekaz Vrillona z 1977 roku jest autentyczny. Nie można oczekiwać od światowego gabinetu cieni, że ogłoszą prawdziwość tego przekazu , kiedy przez 60 lat umiejętnie ukrywali przed nami swoje działania.

Wyżej wymieniony przekaz jest autentyczny i od ciebie zależy czy uznasz go za prawdziwy!
http://www.youtube.com/watch?v=axxa0weMCnw

Pełen transkrypt przekazu: Tu mówi Vrillon, przedstawiciel Ashtar Galactic Command. Przez wiele lat widzieliście nas jako światła na niebie. Zwracamy się do was słowami pokoju i mądrości tak jak robiliśmy to w stosunku do waszych braci i sióstr na planecie Ziemia. Przybywamy, żeby ostrzec was przed przeznaczeniem jakie czeka waszą rasę i wasz świat, abyście mogli się wzajemnie porozumieć co do działań jakie musicie przedsięwziąć celem uniknięcia katastrofy jaka grozi waszemu światu i istotom w światach istniejących wokół waszego.

26

Jest to powodowane pragnieniem abyście wy także uczestniczyli w wielkim przebudzeniu w czasie kiedy planeta wkracza w epokę Wodnika. Nowa era może być czasem wielkiego pokoju i ewolucji dla waszej rasy, ale tylko wtedy gdy wasi rządzący zdadzą sobie sprawę ze złych mocy, które zaciemniają właściwą ocenę rzeczywistości. Słuchajcie uważnie bo taka szansa może się już więcej nie powtórzyć. Cała broń zła musi zostać usunięta. Czas konfliktu minął i rasa, której jesteście częścią, może wkroczyć na wyższe stopnie rozwoju jeśli okażecie się tego warci. Macie niewiele czasu, aby nauczyć się żyć w pokoju i dobrej woli. Obudźcie się. Nie bójcie się działać, bo jeśli tego nie zrobicie, stracicie nie tylko swoje ciała, swoją planetę ale i swoje dusze. Niewielkie grupy na całej planecie dowiadują się o tym i istnieją po to, żeby przekazać wszystkim światło nowej ery. Możecie albo przyjąć albo odrzucić ich naukę, wybór należy do was. Tylko ci, którzy nauczą się żyć w pokoju przejdą do wyższych sfer rozwoju duchowego. Bądźcie świadomi tego, że w waszym świecie działa wielu fałszywych proroków i przewodników. Wyssają oni z was energię- energię, którą nazywacie pieniądzem i użyją jej w niegodziwych celach, dając w zamian bezwartościowe odpady. Wasze wewnętrzne boskie „ja” ochroni was przed tym.

Musicie nauczyć się słuchać wewnętrznego głosu, który wam powie co jest prawdą a co zamieszaniem , chaosem i nieprawdą. Nauczcie się słuchać głosu prawdy, który jest w was, a zaprowadzicie siebie na ścieżkę ewolucji. To jest nasze przesłanie do naszych drogich przyjaciół. Obserwowaliśmy wasz rozwój tak jak wy obserowaliście nasze światła na niebie. Teraz wiecie, że tu jesteśmy i że jest więcej istot na i wokół waszej Ziemi ,o których wasi naukowcy milczą. Poważnie martwimy o was i waszą drogę do światła. Zrobimy wszystko co w naszej mocy żeby wam pomóc. Nie poddawajcie się strachowi, starajcie sie poznać siebie samych, i żyjcie w harmonii z prawami waszej planety. 27

My, z Ashtar Galactic Command, dziękujemy za uwagę i opuszczamy wasz wymiar. Niech was błogosławi Najwyższa Miłość i Prawda Kosmosu.

Jesteśmy w środku duchowego konfliktu. Siły Ciemności są oszukańcze i potężne, ale to zła opcja. Najpierw należy odrzucić system. Filmy takie jak Zeitgeist 1 and 2 oraz im podobne dostarczają wielu wskazówek dotyczących tego, co się obecnie dzieje. Jak wcześniej powiedziałem że rzadzące elity i światowe gabinety cieni boją się tego co nadchodzi. Wraz z ostatnią falą, która nadejdzie 28 marca 2013, zapłacą za wszystko co zrobili ponieważ nic nie oprze się woli Stwórcy.

Więc co byłoby w obecnej sytuacji dobrym posunięciem?
Wiele rzeczy, ale przede wszystkim pozostać przy życiu aż do momentu dotarcia do ziemi pierwszych kilku promieni. Będą one widoczne 13 grudnia 2012 roku a pierwszy z nich dotrze po 8 dniach dokładnie o godzinie 11:11 kiedy planety ustawią sie w jednej linii. Po przybyciu pierwszych kilku promieni z centrum galaktyki, jesteśmy bezpieczni. Przyniosą one ze sobą wystarczająco dużo, żeby oczyścić przestrzeń astralną. Co nastąpi potem nie ma większego znaczenia, nawet jeśli utracimy ciała fizyczne.Jesteśmy bezpieczni. Nexus wyczyści wszystko. 28

Rada 1: Jeśli wszystko wydarzy sie tak, jak zostało to przewidziane, nie schodźcie do podziemnych pomieszczeń, które zostaną wam zaproponowane. Lepiej jest pozostać na zewnątrz niż schronić się pod ziemią. Droga w dół prowadzi do Nowego Porządku Światowego- chorego konceptu sięgającego czasów Atlantydy. Rada 2: Na całym świecie, pewien procent ludzi jest mniej lub więcej poinformowany o scenariuszu na rok 2012 i na bieżąco sprawdzają oni dostępne informacje. Łączą się w tak zwane grupy przetrwania( survival groups). To forum ,oraz jemu podobne operujące w sieci internetowej ,wykonują wspaniałą pracę informując ludzi. Jest to nasz jedyny sposób komunikowania się. Ale wkrótce zostaną wprowadzone zasadnicze restrykcje internetowe, więc nie wiem jak długo będziemy mieli możność serfowania po tej olbrzymiej bibliotece wiedzy i informacji. Rada 3: Kieruj się informacją pochodzącą z kręgów zbożowych. Wszystkie bezpieczne miejsca na ziemi zostaną tam pokazane. Od każdego indywidualnie zależy czy w to uwierzy czy nie. Jakikolwiek wybór, jest on twój, łącznie z wszystkimi konsekwencjami. Boska Moc Stwórcza sprawi, że właściwa informacja dotrze do tych, którzy są jej warci, ale wybór należy do ciebie. Rada 4: W przeszłości miały miejsce podobne wydarzenia. Zbudowano potężne arki aby się uratować. Poniższy link mówi gdzie one są te miejsca. Http://www.youtube.com/watch?v=6cvlzXzl7A4 Byc może te lokalizacje okażą się przydatne dla nas, ale miejsce w Australii już odpada, jako że w momencie największego przyciagania przez Słońce (wg informacji channelingowych)większość kontynentu pęknie i pogrąży się w wodzie. Informacja uzyskana poprzez channelingi: Jeśli chodzi o Europę, tak czy inaczej znajdzie się ona głęboko pod wodą. Zostaną rozerwane płyty tektoniczne w rejonie byłej Jugosławi, w rejonie morza Adriatyckiego, Włoch i dalej w dół aż do połowy Afryki. Faktycznie to dwie płyty tektoniczne pękną wzdłuż tej samej linii :

29

Pyta euro-azjatycka i afrykańska. Według pewnego przekazu channelingowego w mieście Nowy Jork dojdzie do eksplozji nuklearnej w 2012 roku. Czy to sie spełni? Czas pokaże. Nie opieramy się na przekazach tego rodzaju, ale są ludzie, którzy są naprawdę utalentowani w tym kierunku. Mamy nadzieję, że poniższy przekaz channelingowy się nie ziści, ale.... Przybrzeżne miasta prowincji Queensland zostaną zatopione i ocaleją tylko środkowe regiony tej prowincji wzdłuż wewnętrznego obszaru łańcucha górskiego wraz z częścią Nowej Południowej Walii.

30

Linia wzdłuż której rozerwie się Australia biegnie pomiędzy Adelajdą( Port Augusta) i Normanton po drugiej stronie kontynentu. Centralna i zachodnia część Australii zatonie, wybrzeża części wschodniej zostaną zatopione. Pasmo górskie przekieruje nadchodzącą wodę w kierunku Indonezji, tak, że ta część lądu pozostanie nietknięta.

Są inne miejsca, które są bezpieczne, ale wiele z nich nie będzie w stanie utrzymać życia z powodu nieodpowiedniego klimatu. Po procesie globalnego ocieplenia czeka nas epoka lodowcowa na przeważającym obszarze planety. To dlategoczłonkowie elit zbudowali Podziemny Świat. Działa on już w 90% i jeśli norweski polityk ma rację, wszystko zostanie ukończone do końca 2010. Do tych wszystkich, którzy czytają ten tekst – obudźcie się! I róbcie to, co wasze serce podpowiada, że jest właściwe i moralne. 31

Rada 5: Nigdy nie pozwól aby ty i twoje dziecko otrzymało jakąś szczepionkę. W żadnych okolicznościach i pod żadnym pozorem. Nie bedę więcej tego komentował. Rada 6: Co jeśli opuściłem fizyczne ciało zanim dotarły do Ziemi promienie kosmiczne? W tym momencie wymiar astralny nie jest, jeśli mogę to tak określić, bezpieczny i niewiele istot może z niego wyjść. Istnieje duże prawdopodobieństwo ( musimy być otwarci na wszystkie możliwości), że większość ludzi, biorąc pod uwagę nadchodzące kataklizmy, po opuszczeniu ciała fizycznego przeniesie się bezpośrednio do wymiaru astralnego. Dostrojenie się świadomości musi nastąpić tak szybko jak jest to możliwe. Odradzałbym wchodzenie do ciemnych tuneli ze światełkiem na końcu. To łatwo może być manipulacją ze strony wielowymiarowych bytów które nie są nam przyjazne. Jeśli nie jesteś pewny, nie „zaprzyjaźniaj się” z żadnym bytem zanim nie dotrą promienie z centrum galaktyki.

Jest możliwe, że w wymiarze astralnym będą czekały olbrzymie statki, wyposażone w technologię umożliwiającą „złapanie” jak największej ilości świadomości. Tej samej świadomości, która wcześniej zamieszkiwała ludzkie ciało. Następnie będą chcieli wyłączyć stan właściwej świadomości, wprowadzić ją w stan zbliżony do snu, tak aby nie wiedziała co sie naprawdę dzieje( uwierzcie, że są oni w posiadaniu technologii i mają umiejętności, żeby to zrobić), a następnie umieścić ją w pojemnikach energetycznych. Potem przetransportować ją do innych systemów i wreszcie umieścić ją w innych ciałach, po to, żeby dalej mogła trwać manipulacja i wyjaśnienie aury(wytworzonego pola energii)będącej rezultatem fuzji naszej świadomości i energii w otaczającej przestrzeni.

32

Dlatego doradza się fizyczne przemieszczenie się do stref posiadających wielowymiarowe portale ponad powierzchnią ziemi, miejsc o silnej i gęstej pozytywnej energii. Używając prostych słów – miejsc na ziemi gdzie wymiar astralny jest bezpieczny. Wiem, że dla większości z was, to wszystko jest trudne do przełknięcia, ale to się dzieje. Dla niektórych z was, o otwartych umysłach, osłona, która utrzymuje naszą świadomość „przyczepioną” do planety, ulega osłabieniu i przy odrobinie determinacji może zostać przebita i świadomość będzie w stanie uciec. Ruch w jakimkolwiek kierunku oznacza nieograniczoną możliwość wyboru. Doradzam jednak przekierowanie ciała astralnego bezpośrednio w kierunku centrum Drogi Mlecznej i szybki lot astralny w tamtą stronę przechwytując promienie które stamtąd płyną. Jest to jedyne miejsce ,o którym jestem pewny, że jest bezpieczne. Jeśli twoje umiejętności astralne nie są zbyt dobre, spróbuj „nie spać” i unikaj jakichkolwiek tuneli, wirów, itp. w wymiarze astralnym. Opieraj się jakimkolwiek naciskom od kogokolwiek po tamtej stronie, aby wejść do jakiegoś statku, portalu, itp.i czekaj na przybycie Nexusa. Jeśli zostaniesz w wymiarze astralnym, wkrótce przyzwyczaisz się do nowej gęstości i kiedy to się stanie nie czekaj. Opuść tą planetę i ruszaj bezpośrednio w kierunku centrum galaktyki. Będziesz już bezpieczny kiedy dotknie cię któryś z promieni Nexusa! Powinniśmy się bać?

Nie. Rzeczywistość kosmiczna jest większa niż my. Jesteśmy na początku zmiany, która jest naturalną koleją rzeczy. Powinniśmy bać się ignorancji i uprzedzeń. Tylko prawdziwa wiedza cię uwolni i będzie z tobą kiedy będziesz jej najbardziej potrzebować. Czy jesteśmy na progu czegoś niezwykłego? Wierzę, że tak. Wszystkie nasze problemy wkrótce się skończą i bedziemy istnieć, w pełni świadomi, w wyższej gęstości, i staniemy się świadomi naszej prawdziwej natury i prawdziwej natury wszystkich rzeczy we wszechświecie. Co jeszcze mądrego możemy zrobić? Spójrz na swoje życie i zobacz gdzie istnieją jakieś przeszkody i gdzie znajdujesz nieprzyjemne oznaki.Napraw błędy, które popełniłeś, miej odwagę przeprosić gdzie powinieneś i poprosić o 33

przebaczenie. Spróbuj z każdego wroga zrobić przyjaciela, a jeśli jest to niemożliwe, postaraj się, aby wasze stosunki były neutralne, co automatycznie doprowadzi do dezintegracji długo generowanej energii mentalnej. Zapamietaj, wszyscy jesteśmy połączeni, tylko tego nie widzimy z powodu ograniczeń naszych pięciu zmysłów. Czy powinniśmy się radować, że jesteśmy na ziemi w tym właśnie czasie, tuż przed końcem długiego cyklu? Tak. Jeśli spojrzysz na wszystko poprzez intelekt i zdrowy rozsądek, zobaczysz zmianę biegunów, nieuniknione katastrofy jako wynik naturalnych uwarunkowań i praw kosmicznych. Ale jeśli spojrzysz na to z głębi serca, obraz będzie wygladał inaczej i gdzieś wewnątrz siebie będziesz wiedział, że w końcu końcu wszystko będzie OK.

A teraz coś o przyszłości? „Nie śpij”! Kieruj się ścieżką miłości a wszechświat otworzy ci drogę, która zaprowadzi cię w bezpieczne miejsce. Otwórz swoje serce i słuchaj jego wskazówek.

34

Co możemy zrobić?
Wiele trudu ale jest jeszcze czas.
To nie było wczoraj, to nie jest w przyszłości...to jest teraz, kiedy musimy zrobić krok naprzód, zjednoczyć się i zrobić to, co ludzie są w stanie zrobić, żeby chronić Gaję przed złem, które na niej spoczywa.

Co musimy zrobić zanim będzie za późno?
Wierzę, że pierwszym krokiem jaki cała ludzkość musi zrobić to jest obudzić się, zaprzestać wszystkich konfliktów, zjednoczyć się, odrzucić system rządzenia, stać się świadomym, że nasz świat się zmienia i my także. Zejść się i przedyskutować jakie mamy twarde dowody na temat nadchodzących wydarzeń, uświadomić sobie, że obcy ostrzegają nas o powiększeniu słońca i o promieniach kosmicznych płynących w naszym kierunku z centrum galaktyki w 2012 roku. Musimy to ludzie zrobić....musimy się zebrać i rozwiązać to zanim będzie za późno.

Sprawa pierwsza: Starożytna wiedza i święte miejsca
Rządząca światem elita zna tą starożytną wiedzę i postawiła na całym świecie obeliski dokładnie w tych miejscach, które umożliwią spełnienie się ich szatańskich zamierzeń. Te miejsca są bardzo istotne dla ludzi stojących po stronie Światła, ponieważ mogą być one wykorzystane aby powstrzymać zło na planecie i uwolnić proces jej uzdrowienia. Statystyki pokazują że nasza planeta umiera, najważniejsze media ukrywają katastofalną liczbę wymierających gatunków. Każdego miesiąca znika ich coraz więcej a w oceanach pojawia sie coraz więcej stref śmierci. Klimat jest 35

niemal całkowicie poza kontrolą, więc musimy podjąć jakieś działania. Jedyne wyjście z tego prowadzi poprzez zjednoczenie sił i pracę zespołową. Uważam, że mądrym posunięciem jest to, że ludzie tworzą mapy wszystkich świętych miejsc, które są częścią starożytnej, autentycznej siatki geograficznej. Nie musimy się nawet zagłębiać w wiedzę matematyczną. Wystarczy jeżeli poszukamy starożytnych świętych miejsc na każdym kontynencie i zaczniemy zaznaczać te miejsca, rysować linie do innych i znajdować nowe, które pozostawały do tej pory w cieniu. Kiedy tak przygotowana mapa zostanie ukończona możemy iść dalej.

Sprawa druga: Geomuzyka
Jeszcze jeden brakujący element układanki może być znaleziony tutaj:James Paul Furia-ekspert geomuzyki. Wyjaśnię pokrótce dlaczego on, ale na razie kontynuujmy.

Sprawa trzecia: Zsynchronizowana globalna medytacja w świętych miejscach
Nastepnym krokiem, według mnie rozsądnym, jest zgromadzenie się w tych miejscach ludzi, dla których ten pomysł i cel ma sens.Miejsca te są częścią energetycznej siatki planety. Byłoby dobrze gdyby wszyscy ci ludzie mieli doświadczenie w sztuce medytacji i odmiennych stanów świadomości. Jest wielu, którzy mogą poprowadzić taką medytację grupową i wyjaśnić podstawy i cel, który chcemy osiągnąć.Kiedy tysiące ludzi zbiorą się w miejscach wyznaczonych za pomocą Kodu, wszyscy bedą musieli wejść w stan bezwładności i bezruchu. To zadziała tylko wtedy, gdy miliony ludzi zgromadzą się w tym samym dniu, o tej samej godzinie (odpowiednio dopasowanej do stref czasowych) i „dostroją” się do pola psi planety(psionic field) skupiając się na tym, żeby dokonała się zmiana.

I to zadziała! W świętych miejscach musi się także znaleźć sprzęt audio. Wtedy osoby odpowiedzialne za dźwięk nacisną przycisk „play” tak, że muzyka będzie mogła być słyszana przez osoby medytujące, 36

zgodnie z długością i szerokością geograficzną miejsc lokalizacji. Zajrzyjcie do prac Jamesa Paula Furii-zespolenie się geomuzyki z geomatematyką starożytnych świętych miejsc. Odpowiednia częstotliwość dźwięku wytworzy wibracje do których 'dostroją' się medytujący i powstanie potężne pole czystej energii mentalnej.W tym momencie siła ta może zostać ukierunkowana. Innymi słowy, doświadczenie w medytowaniu, wpomożone przez odpowiednią częstotliwość dźwięku, uaktywni szyszynkę i grupa będzie w stanie dostroić się do tej samej długości fali aby zmaterializować czystą siłę psychiczną w otaczającej przestrzeni.Musimy mieć najlepszą wiedzę naukową i ezoteryczną aby to osiągnąć. Równowaga pomiędzy mocą intelektualną i duchową. Klucz znajduje się w środku. Kiedy już zobaczysz to w swojej świadomości, zaczniesz rozumieć jej dynamikę i dostroisz się do tej nowej częstotliwości. Przyroda to zrozumie i zacznie ci pomagać i staniesz się przekaźnikiem boskiego planu. To musi sie odbyć w każdym miejscu naszej planety. Technicy dźwięku przygotują odpowiedni plik muzyczny, który koresponduje z każdym kontynentem. Myślę, że potrzeba przynajmniej 7 miejsc na każdym kontynencie aby się powiodło.

Najlepszy stosunek to 7000 ludzi na 7 największych świętych miejscach na każdym z 7 kontynentów. Równowaga do....wiesz którego numeru i której wibracji.

Ale to nie jest ważne. Musimy zgromadzić tylu ludzi ilu się da. Im więcej, tym lepiej. Ten stosunek 777 pojawi się na końcu ponieważ w tym holograficznym wszechświecie wszystko jest zdefiniowane przez numery i kody. 37

Musimy tylko pamiętać, że wszystko jest energią. Jesteśmy energią i płyniemy w oceanie energii. Jeśli wykonamy to prawidłowo, zmienimy stan czterech żywiołów i nie tylko. Żebyśmy tylko zrozumieć to na czas. Każda myśl zawiera energię. Wyobraź sobie co jesteśmy w stanie zrobić na skalę planety. Nie potrzebujemy broni, żeby pokonać zło. Musimy po prostu przestać akceptować jego istnienie jako część naszej rzeczywistości. A teraz wróćmy do pana Jamesa Paula Furii, eksperta od geomuzyki.

Geomuzyka jest czymś, co łączy geometrię ze świętymi miejscami, parametrami Ziemi i wiedzą muzyczną.
Zainspirowany badaniami Carla Muncka, badacz i kompozytor, James Paul Furia demonstruje związek pomiędzy nutami gamy muzycznej, lokalizacją i kształtem setek starożytnych zabytków a dokładną odległością i lokalizacją gwiazd, planet i konstelacji. Furia łączy muzykę, matematykę, astronomię, wiedzę o piramidach i starożytnych kulturach, odkrywając niezwykłą korelację między kolorem, częstotliwością, fizyką i świadomością.

Jego program rzuca światło na wzajemne połączenie wszystkiego w naszej rzeczywistości, co z kolei odzwierciedla się w naszej świadomości, naszych pomysłach, w tym jak wyrażamy siebie i kształtujemy otaczający nas świat. W linku ponizej możecie zobaczyć plik video jego pracy.Furia jest muzykiem i kompozytorem, ale dostarcza bardzo wyraźnych wskazówek, za którymi ludzkość może pójść w konstruktywny sposób, jeśli się zrozumie i zastosuje prawdziwe znaczenie istniejące między świętą geometrią ( właściwą lokalizacją na siatce geograficznej planety) i świętym dźwiękiem. Http://maya12-21-2012.com/2012forum/...next=next#new 38

Mam także przyjaciela w Kanadzie, który jest technikiem dźwięku, i który buduje coś godnego uwagi w oparciu o te same zasady geomuzyki które stosuje James Paul Furia. Jego prace również zakładają użycie high-tech aby wywołać kontrolowany ESP(zjawisko ponadzmysłowe) i doświadczenie wyjścia poza ciało-gwiezdną wycieczkę, która może być zastosowana aby sięgnąć do wiedzy z wyższych wymiarów egzystencji. I żeby to zadziałało za każdym razem kiedy użyje się tej technologii.

To tylko niewielka część jego pomysłów. On stara się uchwycić coś , co ma związek z odpowiednimi lokalizacjami na planecie, które znalazł Carl Munck i opisał w swojej książce „The Code”(Kod). Mamy kilku techników dźwięku, którzy rozumieją cel przedsięwzięcia i potrafią stworzyć odpowiednią częstotliwość.

39

Kontynuujmy dalej....

Używając najlepsze co może zaoferować szyszynka, jedna grupa będzie musiała zamienić tą energię w czyste światło. Silny biało-niebieski promień światła, wypełniony twórczymi emocjami miłości i harmoni, i ukierunkowany jako ochrona Gai, będzie musiał spenetrować powierzchnię Ziemi, a także dotrzeć do najwyższego punktu atmosfery ziemskiej. Pamiąętacie badania japońskiego naukowca dr Masaru Emoto, który odkrył, że kryształy uformowane w zamrożonej wodzie ulegały zmianom, kiedy określone myśli były na nie skierowane?

Ludzie posiadają wrodzoną olbrzymią siłę myśli, ale jesteśmy zaprogramowani przez system społeczny aby jej nie używać. 40

Ludzie muszą na drobne części połamać stary system wierzeń, usunąć wszystkie figury szachowe z szachownicy i zacząć od nowa. Na nieszczęście wiele już się stało, ale w dalszym ciągu możemy coś zrobić.

Wiele wysiłku, ale jest jeszcze czas....
Idźmy dalej.....
Energia ta jest podobna do energii, która się wyzwala podczas dużych koncertów, kiedy to tysiące ludzi śpiewają jednym głosem. Możesz wtedy odczuć moc, która się wytwarza w otaczającej przestrzeni. W tych ważnych miejscach będących częścią ziemskiej siatki geograficznej, nawet jeśli zabraknie ludzi rozumiejących o co w tym wszystkim chodzi, wystarczy jeśli wszyscy inni jednym głosem będą śpiewać tę samą pieśń. Pieśń musi być pełna uczucia i podniosła i ma być przepełniona najbardziej boskimi emocjami danej osoby. Jedyna różnica między wcześniej wspomnianym koncertem a tym śpiewaniem jest taka, że nie robisz tego dla zabawy, ale dla uratowania Ziemi i ochrony wszystkiego co na niej żyje. Co by nie mówić przybycie Nexusa jest pewne, ale mamy dużo do zrobienia zanim się pojawi. I nikt nie zrobi tego za nas.

A oto co powinnśsmy zrobić, żeby się powiodło. Ten strumień światła, widziany w świadomości tysięcy medytujących w tym samym miejscu ludzi, musi połączyć się z wszystkimi pozostałymi miejscami na całej planecie, gdzie inni ludzie pogrążeni będą w medytacji. Jeśli zostanie to wykonane prawidłowo każda grupa odczuje emocjonalny i telepatyczny kontakt z wszystkimi pozostałymi grupami, aż w końcu wszystkie grupy dostroją się do jednego gigantycznego rytmu energii świadomości. 41

Jak uprzednio wyjaśniałem, musi się to dziać dokładnie w tym samym czasie na całej kuli ziemskiej. Najpierw, jak zostało już wspomniane, technicy dźwięku muszą puścić muzykę zgodnie z szerokością i długością geograficzną danego miejsca. Następnie, po upływie około jednej godziny, uczestnicy będą musieli dostroić się do rezonansu Schumana i zacząć wpływać na rzeczywistość czterech żywiołów. Proszę pamietać, że możemy użyć technologii aby wytworzyć dźwięk i światło, ale to boska cząstka w nas ocali nas samych i planetę. Wielu z was jeszcze „śpi”i uważa , że nie musimy nic robić i że wszystko rozwiąże się samo przez się....ale to błąd. W krótkim okresie czasu jaki nam pozostał musimy jeszcze wiele zrobić. Proces „budzenia się” przyspiesza i Ciemna Strona jest świadoma, że już niedługo znacząca liczba ludzi zacznie widzieć poprzez kurtynę ich oszustwa. Dlatego tak bardzo się śpieszą aby rozłożyć gospodarkę około wiosny 2009, spowodować problemy na skalę światową, po czym wysłać wojsko celem rozwiązania problemów które sami wykreowali. I tak zaczną realizować swój zasadniczy cel – Nowy Porządek Świata (New World Order), gdzie rząd światowy eksterminuje 5/6 obecnej populacji. Mała grupa będzie sprawowała władzę nad całą resztą niewolników zamieniając planetę w naprawdę okropne miejsce. Dlatego musimy zacząć się przygotowywać i grupować już teraz. Jutro będzie za późno. Jutro jest dzisiaj. Jeśli nie zaczniemy działać dzisiaj możemy nie zobaczyć jutra. Ale Boska Mądrość nas obserwuje, czekając aż wydoroślejemy, zapamietamy, zrozumiemy i rozwiążemy zagadkę.

42

Więc jest nadzieja...
Musimy wyjść przed szereg, nie z bronią w ręku, nie tak jak oni, ale z wyższą świadomością, z transcendencją Prawa Przyciągania(Law of Attraction), wizualizując, że nie chcemy zła pod jakąkolowiek postacią w naszej rzeczywistości. Jeśli dwoje się kłóci i walczy, i jeden z walczących zda sobie sprawę, że walka jest bezużyteczna i odejdzie, wtedy przeciwnik dla niego nie istnieje, został usunięty z jego życia na dobre, choćby nie wiadomo co tamten mówił. Jego słowa po prostu nie docierają. To jest taki przykład obrazujący jakie to może być proste jeśli się „obudzimy” żeby to zrobić. Boska siła wyższa nie oczekuje od nas chwycenia za broń, to jest domeną Ciemnej Strony. Oczekuje od nas abyśmy sie obudzili, pamiętali, rozumieli, ewoluowali aby powstrzymać Ciemną Stronę. Wiedzcie, że Ciemna Strona jest świadoma tego co nadchodzi, więc jeśli TEGO NIE ZROBIMY prawdopodobnie będzie „po ptokach” dla planety i większości z nas zanim Nexus do nas dotrze. Dlatego starają się nam pokazać drogę poprzez kręgi zbożowe. Mam nadzieję, że wy będziecie mieli mądrość i jasność widzenia żeby zobaczyć to, co ja widzę. Wierzę całym sercem i duszą, że to jest to, co jako ludzie, powinniśmy zrobić. Jeszcze raz: Kiedy już zostanie ustalona godzina zgodnie ze strefami czasowymi, globalna medytacja może się zacząć. Ale najpierw ludzie muszą ćwiczyć wielokrotnie zanim zostanie osiągnięty satysfakcjonujący poziom. Musimy poprosić techników dźwięku aby skonstruowali dźwięki dla każdego miejsca abyśmy mogli dostroić się do harmonii Gai. Musimy to zrobić teraz. Zanim wszystkie pliki dźwiękowe będą gotowe, możemy ćwiczyć z jedną melodią mającą czyste emocje, ale musi ona byc grana dokładnie w tym samym czasie na całej ziemi, nie ważne czy noc czy dzień w twojej strefie czasowej. Nastepnie ludzie muszą sobie wyobrazić niebiesko-biały strumień światła ponad nimi, biegnący do najwyższego punktu w atmosferze ziemi, przechodzący dalej przez powierzchnię aż do wnętrza Słońca, które jest w centrum Szambali. Medytacja musi przebiegać w połączeniu wszystkich grup medytacyjnych na całym świecie. Dlatego większość ludzi musi znać miejsca gdzie energia będzie przychodziła i łączyła. I tak zbudujemy falę energii myśli-dźwięku-światła wypełnioną pozytywnymi emocjami, które wzbiją sie w przestrzeń kosmiczną przyciągając podobne wibracje. Kiedy zostanie osiągnięty jeden rytm świadomości, ludzie muszą wizualizować Ziemię zanurzoną w tej energii i znikanie z niej całego zła. Wyobraź sobie wszystko co według ciebie jej szkodzi w jakikolwiek sposób.Potem użyj całej mocy umysłu, aby obraz stał się przeźroczysty i powoli się rozmywał aż do całkowitego zniknięcia. Na Ziemi zostaje tylko światłość. Gaja jest żywym organizmem i jeśli tak postąpimy, ona odpowie. Twórcy kręgów zbożowych i inni także odpowiedzą na ten sygnał. Musimy zrozumieć wagę tego przedsięwzięcia. Wierzę, że siłą naszych uczuć możemy powstrzymać zło, które istnieje na planecie. To jest właśnie najważniejsza informacja, którą przyroda i nasi bracia i siostry z wyższych 43

wymiarów usiłują nam przekazać. Uważam, że tylko wtedy będziemy naprawdę gotowi na czekającą nas pod koniec grudnia 2012 ewolucję naszego gatunku. Musimy przestać czarno wszystko widzieć. Musimy zacząć postrzegać siebie jako żyjący ogień miłości, inteligencji i światła. W hologramie, cały wzór jest kompletną całością samą w sobie. Jeśli weźmiesz najmniejszą cząstkę tej całości i dokładnie ją zbadasz, zobaczysz cały wzór powtarzający się w nieskończoność. Jesli w tym hologramie zmienimy jeden niewielki aspekt, ta zmiana zostanie odzwierciedlona w całym systemie. Pozostaje tylko pytanie-jak możemy to zrobić? Globalna medytacja.

Złączyć naszą świadomość w jedność i zmienić fundamentalną fraktalną strukturę siatki planety.

Cała fizyczna materia, która nas otacza, jest rezultatem częstotliwości... Jeśli uda się nam zgromadzić w pewnych miejscach na planecie w tym samym czasie, jeśli dostroimy się do tego samego strumienia świadomości, wtedy będziemy w stanie zwiększyć częstotliwość i zmienić strukturę materii. Innymi słowy, możemy zmienić tą rzeczywistość. Musimy zapewnić trochę więcej czasu dla planety i istniejącego na niej życia. Oni rujnują gospodarkę a to oznacza, że już się zaczęło. Uważam, że jest naszym obowiązkiem zrobić teraz ten krok, zjednoczyć się i działać. Bez broni i przemocy, a z wyższą świadomością. 44

Piktogramy pokazały nam drogę. Drodzy przyjaciele, wierzę, że to jest najważniejszy przekaz, który musimy zrozumieć i nauczyć się go zastosować! Na dzień dzisiejszy, na całym świecie ukazało się ponad 20.000 autentycznych kręgów zbożowych. Niektóre zostały wykonane z użyciem lasera takiego jak w Gwiezdnych Wojnach. Ktoś wiele ryzykuje, żeby dostarczyć nam te informacje.Nie podejmowaliby tego ryzyka po to tylko, żeby rysować piekne obrazki w zbożu, gdyby wszystko mogło rozwiązać się samo. Dlatego uważam, że jest rzeczą niezbędną, aby zacząć medytacje na całej planecie.

To jest ten ruch szach-mat, o którym mówią obcy. Mam nadzieję, że uda nam się odłożyć na bok nasze wierzenia i zrozumieć to wszystko zanim będzie za późno. Musimy na nowo odkryć nasz ukryty potencjał i zrozumieć związek pomiędzy naszymi myślami i budową materii! Obcy pokazują nam fraktale, geometrię, BUDOWĘ WSZECHŚWIATA!

45

ALE NAJWAŻNIEJSZE- POKAZUJĄ JAK MOŻEMY TO ZMIENIĆ! Jeśli przeprowadzone jak należy -ZADZIAŁA! Jestem świadomy tego, że jest to proces który wymaga czasu. Jestem także świadomy, że nie mamy go wiele.

Obcy nalegają abyśmy zwracali uwagę na geometrię fraktali. Z mojego punktu widzenia ma to solidne podstawy. Dane o możliwości katastrof w 2012-2013 , jeśli nic w tym kierunku nie zrobimy, są prawdziwe i alarmujące.

46

Z głębi serca wierzę, że globalna medytacja to dopiero początek. Zacznie sie ona jako test, eksperyment, po to, żeby wkrótce zmienić się w coś zadziwiająco potężnego. To zmieni rzeczywistość tego świata. Nasza planeta zacznie wibrować światłem. Nawet ludzie na ulicy poczują różnicę. W każdym razie, ja osiągnąłem to, po co tu przyszedłem. Przekazałem informację. Mam nadzieję, że będziemy mieć siłę, aby odłożyć na bok różnice, które nas dzielą, zjednoczyć się i pokazać naszą prawdziwą boską naturę, która skrywa sie głęboko w każdym z nas. To czas na ostatni ruch.... Jesteś z nami? Wszyscy jesteśmy jednością. Nie istnieje rasa, współzawodnictwo, przywódcy, hierarchia. Wszyscy jesteśmy równi i jesteśmy częścią tej samej świadomości.Jesteśmy w stanie zmienić otaczającą nas rzeczywistość jeśli zaczniemy „dostrajać się” do Jedności.

47

Proszę, dołącz do nas. Zacznijmy zsynchronizowaną światową medytację i zmieńmy Ziemię w miejsce gdzie panuje swiatło. Wszyscy jesteśmy Światłem i Ogniem Boskiego Tworzenia. To jest to, co czuję głęboko w swym sercu i o czym wiem na pewno....

Pokój, Światłość, Miłość, Jedność i Harmonia
Z wyrazami szacunku Astralwalker

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz