czwartek, 15 grudnia 2011

Arkturianskie objawienia - fragmenty ksiazki

Ewolucyjnych Mentorów Arktura


Pozdrowienia dla was wszystkich, drodzy czytelnicy. Porozumiewamy się z wami z konstelacji Wolarza, z gwiazdy, którą wy nazywacie Arkturem. Rzutujemy teraz naszą harmonizującą wibrację interakcji.
Ten podręcznik objawień to przewodnik, który ma odpowiedzieć na pytania związane z tajemnicami waszych czasów. Doskonale wiemy, jak bardzo lubicie odsłaniać sekrety pobudzające ciekawość i ekscytujące waszą ludzką naturę. Inteligencja i umysł ludzki potrzebują stałej informacji, by odkrywać grę ewolucji poprzez niewyjaśnione zjawiska mające miejsce na Ziemi. Jest to absolutnie normalne. Jesteście przecież zindywidualizowanymi boskimi inteligencjami poszukującymi celu życia i ewolucji.
My, Arkturianie, kochamy wchodzić we wzajemne relacje z cywilizacjami znajdującymi się na progu ewolucyjnego przejścia i ekspansji świadomości, ponieważ naszą specjalnością jest duchowa edukacja. W świecie, w którym żyjemy, jesteśmy Ewolucyjnymi Mentorami. Kierujemy przeznaczeniem naszej cywilizacji. W waszym świecie istnieje prawo legislacyjne. W naszym istnieje podobna dziedzina, jednak ma odmienne cele i funkcje istnienia.
Jesteśmy grupą istot połączoną z Centralnym Sensorem umożliwiającym komunikację z każdym na Arkturze poprzez nasz kolektywny umysł. Odpowiadamy za ukierunkowywanie, pobudzanie i harmonizowanie ewolucyjnego procesu naszej cywilizacji. Rada Rektorów, której częścią jesteśmy, liczy dwunastu członków. Wszyscy oni wzięli udział w tym projekcie poprzez projekcję i holograficzną syntezę naszego energetycznego Makrohologramu.
Dla Ramaathis-Mam’a, stanowiącego pomost pomiędzy nami i wami, było to niezwykłe, niełatwe doświadczenie. Musieliśmy dokonać przewymiarowania jego niższych ciał, by mógł wejść w relację z naszą częstotliwością wibracji. Wy, w trzecim wymiarze, wibrujecie w częstotliwości 12,5 w skali Shumanna, podczas gdy my, w wymiarze trzynastym, wibrujemy z częstotliwością 128,9.
Książka stanowi wysiłek grupy istot kierujących przeznaczeniem cywilizacji istniejącej poza czasem i przestrzenią, które znacie. Dla nas było to wspaniałe doświadczenie przekazania informacji, które wniosą swój wkład w rozwój waszej ewolucji. Odpowiedzi, przez nas przekazane, nie są jedynymi, albo definitywnie jedynymi. Zgodnie z waszym poziomem ewolucji stworzyliśmy i przystosowaliśmy te aspekty, które są dla was łatwe do zrozumienia. Odpowiedzi na te same pytania, zadane przez istoty znajdujące się na wyższym poziomie ewolucji, miałyby inną treść i formę. Dostarczyliśmy kluczy dla waszej duchowej orientacji. Pomogą one wam przyłączyć nowe koncepcje ewolucyjne w Trzecim Tysiącleciu, a zwłaszcza w pierwszej połowie 21 wieku. Wiele tysięcy lat temu kierowaliśmy pewnymi aspektami waszej ewolucji. Dziś powróciliśmy, lecz już z innymi zadaniami. Czasy się zmieniły i możemy teraz wchodzić z wami w kontakt w sposób bardziej bezpośredni.
Jedna czwarta populacji Ziemi to dawni jej mieszkańcy, którzy uczestniczyli w prawie wszystkich procesach ewolucji. Pozostałe trzy czwarte pochodzi z różnych części wszechświata i znajduje się w ziemskiej szkole znacznie krócej, to znaczy około 75 000 lat. Jak widzicie nie jesteście tu nowi. Od dawna powtarzacie te same lekcje, zakotwiczeni w reakcyjnych grach duchowej ewolucji. Dlatego właśnie, zgodnie z ludzko-planetarnymi potrzebami, zgodziliśmy się wziąć udział w tym projekcie pod auspicjami i przewodnictwem Duchowej Hierarchii naszej Galaktyki. Jesteśmy świadomi rozproszenia i niecierpliwości ludzkiego umysłu, dlatego opracowaliśmy ten projekt w sposób, który powinien skupić waszą uwagę i wpłynąć na racjonalną świadomość. Znamy doskonale wasze cechy i mamy o was najświeższe wiadomości. Stworzyliśmy odpowiedni format, byście się z nami nie nudzili i zyskali maksymalne korzyści oraz wskazówki działania.
By nasz kontakt był możliwy, odbyliśmy podróż do waszej czasoprzestrzeni nie w gwiezdnych statkach, lecz poprzez zapisy w księdze Akaszy udostępnione nam przez Hierarchię Galaktyki. Musieliśmy zbadać poziom waszej ewolucji i po wysłaniu różnych ideo-holograficznych projekcji stworzyliśmy program informacji. Czas i przestrzeń, w których my żyjemy, są archetypowe. Formy myśli rzutowane są z tego miejsca i podróżują do innych światów, jak na przykład wasz, by generować ewolucyjną transformację. Mimo waszych niewłaściwych zachowań, udzielono wam votum zaufania i wsparcia ze strony Duchowej Hierarchii Galaktyki, oraz naszej.
Mamy nadzieję, że objawienia te oświetlą drogę duchowego rozwoju waszej cywilizacji i z godnością stawicie czoła nowym, ewolucyjnym wyzwaniom Epoki Wodnika. Pragniemy być waszymi przewodnikami, zainspirować i wesprzeć was na ścieżce prowadzącej do nowego wymiaru ewolucyjnego, w którym będziecie zdolni wibrować w zgodności z planetą, życiem i kosmiczną ewolucją. Musicie oczyścić wszystkie swoje struktury psychiczne, fizyczne, energetyczne i emocjonalne, by uzyskać dostęp do nowej, kosmiczno-duchowej panoramy oraz wizji. To przyniesie wam dobre samopoczucie w waszych niższych ciałach, a także dostatek, pokój, harmonię i braterstwo waszej ludzkości. Pamiętajcie, że to wy jesteście gwiazdami tego spektaklu. Powinniście dobrze nauczyć się scenariusza, by nie zepsuć swojej roli.
Poprzez nasze objawienia, dostarczamy wam narzędzi do uaktywnienia waszej kosmicznej świadomości w wieku Wodnika. Zostaliście obdarowani wielką sposobnością i nie powinniście jej zmarnować. Naszym życzeniem jest, abyście odnieśli maksymalne korzyści i uzyskali dobre samopoczucie po przeczytaniu przekazanych tu informacji.
Pamiętajcie, my również nie pozostajemy tylko biernymi obserwatorami: jesteśmy zaangażowani w wasz proces ewolucyjny i byliśmy z wami w różnych erach ewolucji. We wszechświecie zwie się nas Ewolucyjnymi Ogrodnikami, a nasz status to Inżynierowie Hologramów. Dlatego skonstruowaliśmy ten przekaz tak, by informacje zostały zakodowane w waszym hologramie ewolucyjnym. Wy powinniście tylko zastosować je w praktyce poprzez introspekcję i analizę. Zintegrowanie się z nimi sprawi, że transformacja będzie mogła prawdziwie nastąpić w waszym życiu.

Rozdział 1

Wnikliwość

W obecnych czasach, jednym z największych wyzwań ludzi jest rozwijanie wnikliwości. Przez wiele lat mieliście do swej dyspozycji lawinę różnorodnych informacji, które napływały do was w odpowiedzi na waszą potrzebę zrozumienia, dokąd tak naprawdę zmierzacie. Wiele z tych informacji jest produktem istniejącego zamieszania. Chcemy w ten sposób powiedzieć, że teraz jest czas, by nauczyć się właściwie używać swej wnikliwości. W tym celu musicie połączyć się ze swoją Istotą Esencjonalną.
Ze względu na szczególne okoliczności i wielkie wyzwania, przed którymi stoi planeta i ludzkość, grupy niezrzeszonych istot inwolucyjnych infiltrują informację. Ich celem jest oczywiście sabotowanie waszego procesu ewolucyjnego. Istnieją również inne istoty, które nieświadomie, z powodów ich własnych badań, ingerują w wasz proces ewolucji. Jednak grupa Illuminati jest najsilniejsza i najbardziej aktywna. Ich rolą jest oczywiście bycie katalizatorem waszej ewolucji, byście mogli teraz uznać i zintegrować nowe wartości, odpowiednie dla ludzkości w Trzecim Tysiącleciu.

Różne poziomy informacji

Nie każda przekazywana informacja jest prawdziwa, ani też nie wszystkie informacje pochodzą z planów światła. Niezrzeszone, inwolucyjne istoty mają do was łatwy dostęp z powodu słabości waszego magnetycznego pasa energetyczno-wibracyjnego. Wiele z tych istot to po prostu obserwatorzy zachodzącego na Ziemi procesu ewolucyjnej mutacji. Jednak w sposób pośredni wpływają one na przyczynowy i astralny plan waszej planety. Ich częstotliwość wibracji jest wyższa w stosunku do waszej. Nieświadomie emitują psychiczno-emocjonalne zaburzenia, które wpływają jednak na wasze niższe ciała. Niektóre z informacji, które przekazują zawierają skomplikowane treści naukowe, ale praktycznie nie mają duchowej esencji. Tego rodzaju informacja kodowana jest w taki sposób, że z łatwością możecie wyczuć, iż jest dla was niewłaściwa. Zawiera terminy i częstotliwości zaprogramowane tak, by wpływać na wasze mentalne ego i trójwymiarową psychikę. Wiele osób będących kanałami tego rodzaju informacji nie zdaje sobie sprawy, że znajduje się pod kontrolą tych właśnie istot. Z tego powodu wprowadzamy w życie strategie mające na celu stopniowe demaskowanie i podważanie tego rodzaju źródeł informacji. W jaki sposób możecie uzyskać pewność, że informacja pochodzi z planów światła? Jest to kwestia duchowego oczyszczenia i połączenia ze swą Istotą Esencjonalną, której kanałem połączenia jest święta intuicja emanująca z waszego czwartego generatora emocjonalnego, inaczej czakry. Skutki następujące w waszym życiu w rezultacie kontaktu z określonymi energiami stanowią dowód na to, skąd przekazywane informacje pochodzą. Gdy wchodzicie w kontakt z energią światła efekt zawsze będzie dla was rewitalizujący, harmonizujący, introspektywny i świetlisty.
Zachęcamy was, byście otworzyli drzwi prowadzące do boskiej, kosmicznej integracji i połączenia ze swą Istotą Esencjonalną. Wygenerujcie stan lekkości, spokoju, siły i wewnętrznej mocy, który pobudzi was do zanurzenia się w najgłębsze rejony waszego Stanu Obecności. Wykreujcie stan nadzwyczajnego szczęścia, pozytywnego nastawienia, otwartej świadomości i wrażliwości, by rozpalić pragnienie transformacji i dostępu do nowej Wodnikowej Świadomości kosmiczno-planetarnej solidarności oraz braterstwa. Stan ten powinien wzbudzić w was ducha harmonizującej, bezwarunkowej Unii indywidualności Kosmicznego Ja w ramach sieci ewolucji.
Ważne jest, byście przyzwyczaili się do codziennej, osobistej dyscypliny przyczyniającej się do rozwoju waszej wnikliwości. Dzięki temu nie padniecie ofiarą duchowych nadużyć, tak powszechnych w dzisiejszych czasach. Jedynym wymogiem jest całkowita uczciwość, godność i absolutna szczerość. Reszta zostanie uczyniona przez Wyższe Ja kierujące waszą ewolucją. Samodyscyplina jest głównym narzędziem, które pozwoli wam stopniowo rozwijać umiejętność rozróżniania. Wnikliwość można nazwać inaczej mądrością w praktyce. Posiadacie ją już w sobie. Możecie być zwodzeni przez oszustwo energii i informacji tylko wówczas, gdy nie jesteście dostrojeni do swego Esencjonalnego Ja i Prawdy Kosmiczno-Duchowej Ewolucji.

Duchowe Narzędzia dla Nowej Ery

Aby ułatwić wam to zadanie, przekażemy metodę nazywaną Świetlisto-Harmonizującą Selekcją i Połączeniem. Dzięki temu procesowi będziecie zdolni do dostrojenia swej zdolności wnikliwości, zrównania się ze swoim Wyższym Ja, jak również z Alpha-Prima, znaną jako siedziba Wyższej Jaźni. Metoda ta może być zastosowana we wszystkich sytuacjach, które wymagają rozeznania energii i ich wewnętrznych komponentów.

1. Zanim wejdziecie w kontakt z jakimś rodzajem informacji, wydarzeniem czy energetycznym doświadczeniem, powinniście poprosić swoje Wyższe Ja, by otoczyło was fioletową piramidą w celu transmutacji wszystkich niezgodności. Następnie poproście o umieszczenie niebieskiej piramidy nad fioletową, aby zamknąć wszelkie szczeliny, czy też słabsze punkty waszych niższych ciał. Na koniec niech otoczy was piramida srebrno-biała, z lustrami z każdej strony, by żadna nieharmonijna energia, myśl ani fala mentalna nie mogły wniknąć do waszego pola.
2. Następnie zwizualizujcie wielką złoto-rubinową kulę, która wnika poprzez czubek waszej głowy do czakry serca, gdzie znajduje się błękitny trójkąt. To jest kanał komunikacji z waszymi przewodnikami.
3. Następnie mentalnie powtarzajcie przez kilka minut kod wibracyjno-transmutujący: Iramiel-Sebayoh-Aramyas
4. Przywołajcie stan Pełnej Obecności, by zakodowana energia mogła zejść z waszej Alpha-Prima i wskazać wam, czy rzeczywiście potrzebujecie danej energii czy też informacji dla swej duchowej ewolucji. Przez kilka minut pozostańcie w mentalnej ciszy. Odpowiedź przyjdzie poprzez waszą czakrę serca w postaci balsamu i odświeżającego ognia obejmującego całe ciało i przynoszącego twierdzącą odpowiedź. Jeśli takie doznanie nie pojawi się, będziecie wiedzieć, że informacja czy energia, o którą pytaliście nie jest właściwa dla was i nie pochodzi z planów światła.

Najważniejsze jest wasze szczere pragnienie, by zawsze wibrować w najbardziej wzniesionej częstotliwości światła, na poziomie, na którym przebywa wasze Wyższe Ja. Wszystko, czego szukacie, już w was istnieje. To tutaj znajduje się kanał połączenia z boskim planem światła. Żadne medium, kanał ani uzdrowiciel nie może dać wam dowodu. Wiele z tych osób nie wibruje w odpowiedniej częstotliwości dostrojenia do tego wewnętrznego kanału i zupełnie nie są one tego świadome.

Nowe kody

Przekazywane wam obecnie informacje wydają się być odmienne od dawniejszych. Pojawiają się pełne mocy narzędzia, medytacje i kody wibracyjne. W przekazie Kroma, Wielkiego Centralnego Słońca Wszechświata, nie tylko możecie podróżować po wszechświecie, dostajecie również specjalne kody do powtarzania. Niektórym osobom kody te mogą wydawać się nieco niepokojące. Niepokój powstaje dlatego, że nie rozumiecie, co oznaczają. Rodzi się więc obawa przed ich zastosowaniem.
Wy, ludzie, w fazie ewolucyjnego oczyszczania, zawsze stawiacie opór zmianie. Znajdujecie się na tej planecie, by dokonać transmutacji swych wstecznych tendencji do stagnacji, która przeszkadza wam w uzyskaniu dostępu do kosmicznej dynamiki stałej mutacji.
Wnikliwość nieodłącznie powiązana jest z doświadczeniem. Aby wiedzieć, czy coś jest rzeczywiście pozytywne i konstruktywne, trzeba tego doświadczyć. Pamiętajcie, że znajdujecie się na planecie, której infrastruktura zapewnia eksperymentowanie w ewolucji. Kody przekazane wam w Przesłaniu KROMA nie mają tłumaczenia. Nie poszukujcie ich specjalnego znaczenia słownego, ponieważ takiego nie posiadają. Są to elektromagnetyczne kody zaprojektowane dla waszych ciał energii, mentalnych i podwójnych eterycznych. Przecież używacie wielu technologii, których zupełnie nie pojmujecie. Robicie to ze względu na ich korzystne dla was działanie nawet, jeśli nie jesteście w stanie w pełni ich zrozumieć. Analogicznie, nie powinniście być tak niepewni w stosunku do tego, co oferuje wam Wielkie Centralne Słońce, ponieważ pomoże to wam dokonać wielowymiarowego skoku w waszej ewolucji. Jeśli ktoś rzeczywiście chce poznać smak miodu, potrzebuje tylko go spróbować. Wszelkie inne badania nie są tu niezbędne.
Liczby są archetypowymi symbolami, które oznaczają i uaktywniają regenerację, rozwój, równowagę, harmonię, a także niszczenie pewnych struktur energetyczno-wibracyjnych.
Kody te są ważne tylko dla waszej ludzkości w specyficznej sekwencji ewolucji galaktycznej i uniwersalnej. Dano je wam, ponieważ uzyskaliście optymalny poziom ewolucji. W przeciwnym razie nie otrzymalibyście dostępu do tych właśnie kodów wibracyjnych. Wielkie Centralne Słonce i Hierarchia Wszechświata wiedzą doskonale gdzie, kiedy i jak zastosować nowe programy i projekty ewolucyjne, ponieważ na tym właśnie polega ich praca. Myślicie, że Wielkie Centralne Słonce nie jest całkowicie i doskonale świadome tego, co dzieje się w całym wszechświecie? Nie powinniście zapominać, że ono jest wszechświatem i my wszyscy w Nim się zawieramy.
W zależności od poziomu ewolucji, otrzymujecie nowe wskazówki, adekwatne do waszych aktualnych potrzeb. Czy wyobrażacie sobie, byśmy mogli przekazywać te informacje trzysta lat temu? Myślicie, że coś z nich pojęlibyście? Gdy zaczynacie opowiadać małemu dziecku o trygonometrii i arytmetyce możecie zaobserwować jak wchodzi ono w stan wewnętrznego zamieszania i zaburzeń, aż całkowicie się zablokuje. Wyższe Sfery doskonale wiedzą, czego ludzkość potrzebuje w tych momentach, ponieważ jest kierowana, prowadzona i ochraniana właśnie przez te Sfery. Są one jak dobry nauczyciel, który troszczy się i dba o swych studentów, by mogli harmonijnie rozwijać się, dojrzewać moralnie i etycznie oraz ulepszać następnie przyszłość ludzkiego społeczeństwa. Jedyną nową informacją jest to, że mutujecie przyłączając nowe wzorce ewolucji, które już istnieją w waszym ciele światła i duchowych genach. Naszym jedynym zadaniem jest otworzyć drzwi, gdy przejawiacie gotowość, by wejść w nową sekwencję ewolucji. W swojej esencji jesteście doskonali, ale teraz znajdujecie się w stanie duchowego odzyskiwania samych Siebie. To wszystko. Nie ma nic nowego, tylko sposób, w który wyrażacie oraz integrujecie mądrość i doskonałość, która już znajduje się wewnątrz waszego Esencjonalnego Ja.

Osoby będące kanałami i uzdrowiciele

Mimo że Ziemia wchodzi teraz na wyższy poziom wibracyjny, nie oznacza to wcale, że wszystkie osoby będące kanałami i uzdrowicielami osiągają ten poziom. Jest on uzależniony od indywidualnego planu ewolucji, wibracyjno-energetycznych potrzeb Ziemi oraz energii ewolucji koniecznej do osiągnięcia poziomu czwartego-piątego wymiaru. Na waszej planecie, gdzie dominuje biegunowość, dualność i relatywność, istnieją wspaniałe warunki dla wchodzenia we wzajemne interakcje wielu różnych energii i poziomów ewolucji. Zawsze byli tu geniusze i osoby przeciętne. Wasza planeta ewolucyjnego eksperymentowania wymaga tego, by zapewnić stałą kompensację energetyczno-wibracyjną. Czasami występują tu pewne nieskompensowania biegunowości, niektóre bardziej, inne mniej odczuwalne. Wynika to z konkretnych celów i procesów ewolucji. Ziemia będzie dalej planetą-szkołą, ale przechodzi na wyższy poziom, który możemy porównać z poziomem uniwersyteckim. Jednakże nie oznacza to, że wszyscy uczniowie będą prezentować wielki potencjał intelektualny, ponieważ planeta jest planetą niższej ewolucji i kolektywny wzorzec wysokiego poziomu tu nie istnieje. Zawsze będą osoby znajdujące się na wyższym poziomie niż pozostali. Rozpoznacie, kto wibruje w najwyższej częstotliwości poprzez swoją wnikliwość, doświadczenie i analizę.
Osoba, której przeznaczeniem jest być medium, jest nim ze względu na swój ewolucyjny kontrakt, czyli karmiczną przeszłość. Istnieją ludzie, którzy w ten sposób otrzymują sposobność do szybkiego zrównoważenia swego niezharmonizowanego bagażu, jak również rozwijanie w sobie bezinteresownej służby. W rzeczywistości ludzie będący kanałami przekazów nie są najbardziej oświeconymi, jak możecie czasami myśleć. Przeciwnie, przeważnie są zazwyczaj najbardziej duchowo nieharmonijni. Ponieważ jednak zgromadzili w przeszłych życiach również ewolucyjne zasługi, dano im sposobność do zharmonizowania i zrównoważenia ich reakcyjnego bagażu karmicznego poprzez bezinteresowną służbę. Bycie kanałem, jak również uzdrowicielem, nie powinno w żadnym wypadku oznaczać bycia centrum uwagi, czego ego poszukuje dla swej ekspansji poprzez sławę, pieniądze, prestiż i inne egoistyczne wirusy. Powinno stać się środkiem do ewoluowania poprzez służbę. Takie podejście do zagadnienia nie dominuje jednak jeszcze w obecnym momencie.
To, że pewne osoby, będące kanałami, przekazują nieharmonijne informacje, stanowi kwestię osobistego wyboru, ewolucji i sposobu, w jaki wszechświat, Hierarchia i ich Boska Obecność ich używają. Mentalne ego jest stale gotowe i chętne do bycia w centrum uwagi. Trzeba niezwykłej uczciwości, szczerości i integralności, by wykryć jego różnorodne przejawienia. Czasami, wy, ludzie, skrywacie w sobie nieharmonijne pragnienia i wówczas mentalne ego, siły inwolucyjne i Wielka Kosmiczna Świadomość pozwalają wam ich doświadczyć. Nie jest to nic negatywnego; wręcz przeciwnie: jest to budujące i oświecające. Poprzez biegunowość odkrywacie Kosmiczną Niezmienną Jedność. Wszystkie nieharmonijne mechanizmy na waszej planecie są niczym innym jak ewolucyjnymi katalizatorami, które pomagają wam zrozumieć, doświadczyć, poczuć i wibrować w Niezmiennej Rzeczywistości waszego Boskiego-Alchemicznego Ja. Zawsze pamiętajcie, że Ziemia jest planetą, na której wolna wola stanowi siłę napędową, pobudzającą i przyspieszającą waszą ewolucję. Poprzez niezgodność, negatywność, ciemność i ignorancję odkrywacie to, kim naprawdę jesteście, a wówczas wasze wewnętrzne ja, wibrujące w doskonałej i harmonijnej komunii z Nieskończoną Zasadą Boskiej Miłości, zaczyna się pomału przejawiać. W rzeczywistości, jest tylko doskonałe, harmonijne i pełne miłości światło Stwórcy, które przejawia się w wielu swych celach, by pobudzać was do odzyskania swego boskiego pochodzenia. Wszystko przyczynia się do waszego duchowego oczyszczenia i nie powinniście lamentować, gdy czasami doświadczacie zniekształconego odbicia Wielkiego Stwórczego Światła Wszechświata wibrującego w was jako Cichy Obserwator.

Stanie się kanałem lub uzdrowicielem

Bycie w procesie ewolucji i cyklu inkarnacyjnym jest w każdym istnieniu szansą na zintegrowanie wyższej świadomości i duchowości. Oczywiście, istnieją parametry Rady Karmicznej, które należy wziąć tu pod uwagę. Są one stosowane, by pewne jednostki powracały na Ziemię ze specjalnymi darami takimi jak możliwość bycia kanałem informacji, uzdrawiania i bycia medium. Jak wspomnieliśmy wcześniej, dary te - specjalne moce - dane są tym, którzy potrzebują odkupić swój przeładowany bagaż karmiczny. To specjalny przywilej przyznawany pewnym jednostkom przez Radę Karmy, by mogły one uzyskać przyspieszenie i przemianę tak szybko, jak tylko jest to możliwe w ramach jednego życia.
Media, jak również uzdrowiciele i osoby będące kanałami przekazu, mogą zostać odłączone, jeśli nie wywiązują się z umowy i łamią prawa ewolucji oraz bezinteresownej służby. Na waszej planecie znajduje się wiele osób, które zostały rozłączone, jednak nie są tego świadome. Czasami, jeśli nie są ze sobą szczere i uczciwe, siły inwolucji zaczynają używać ich dla przekazywania informacji nieharmonijnych.
Oszustwo stanowi narzędzie, które jest w zasięgu waszej ręki. Używane jest przez tych, którzy przejawiają silne pragnienie mocy ekonomicznej, rozpoznawalności, wyróżniania się i znajdowania się w centrum uwagi. Przechodzicie przez przemianę, w której stare parametry duchowości, wibracji i energii nie są już ważne, a to generuje zamieszanie, niepokój i lęk. Dlatego siły inwolucji, świadome całego zachodzącego procesu, aktywnie projektują niestabilność przekazując informacje poprzez pewne osoby - ofiary ich własnej ignorancji i wewnętrznej nierównowagi. Jednakże pamiętajcie, że dzieje się tak dla waszego wzmocnienia, abyście mogli uczyć się i rozeznawać, co jest autentyczne, budujące oraz oświecające i odróżniać to od tego, co generuje konflikt, zamieszanie, wyzysk, ból i manipulację. Oczywiście wszystko jest kontrolowane przez Wielką Hierarchię Wszechświata i w konsekwencji posłuszne celowi i inicjującej przyczynie, którą stopniowo odkryjecie.
Powinniście zrozumieć, że na waszym planie dominuje negatywność i mierność. Każdy z was musi dokonać ich repolaryzacji. Jeśli waszym światem rządzi dysharmonia, to jest tak dlatego, że istnieje ona w was i to wy generujecie ją świadomie i nieświadomie. Dostajecie to, czego potrzeba wam doświadczyć dla swego duchowego wzrastania. Na niebie jest wiele gwiazd, ale to Księżyc świeci najjaśniej na nocnym niebie. Nie ma znaczenia jak wiele mierności jest na Ziemi. Ważne są jednostki połączone ze swym Wyższym ja, kosmicznym Prawem Miłości i bezinteresowną służbą. To właśnie te jednostki dokonają transmutacji i rozproszenia całej ciemności planety. Dla waszej informacji i pocieszenia możemy powiedzieć, że stopniowo światło będzie wzrastać poprzez te osoby, które pozostawały anonimowe aż do tej pory. Wszechświat i Boskość nigdy was nie opuściły, a już na pewno nie w tych kluczowych momentach ewolucyjnego skoku.
Prawdziwy uzdrowiciel, medium czy kanał może być rozpoznany poprzez duchowe zasady, które stosuje w swym codziennym życiu. Jest symbolem Boskiego Światła. Jego styl życia stanowi przykład dla wszystkich, a myśli, słowa oraz działania zawsze wibrują w najbardziej wzniesionej unii i komunii z Bogiem. Nieprzywiązywanie się, bezinteresowna służba, braterska współpraca, hojność we wszystkich obszarach, mądrość, uczciwość, tolerancja, wewnętrzna pogoda ducha i samokontrola są cechami charakterystycznymi tych osób. Ciche i pokorne osoby odzwierciedlają ducha wielkich mistrzów i uniwersalnych wartości. Dzięki tym wskazówkom możecie rozeznać, kto naprawdę przejawia taki poziom duchowy, a kto nie.

Więcej Światła dla Wnikliwości

Chcemy wnieść więcej światła w kwestii wnikliwości. Omówimy ten temat z perspektywy ewolucyjnej. Informacja, która nie pochodzi ze światła, nie musi być informacją nieprawdziwą. Oznacza to tylko, że emituje częstotliwości bliższe niższym planom ewolucji. W najbardziej absolutnym znaczeniu ewolucji, nie istnieje nic, co może być określone jako złe. Wszystko jest częścią doskonałego programu ewolucji skonstruowanego, by przebudzić i podsycać świadomość oraz wibrację duchowych istot reakcyjnych.
W zależności od tego, na jakim poziomie się znajdujecie, przyciągniecie do siebie informacje, których wasze eksperymentalne Ja potrzebuje, by zintegrować więcej miłości, piękna, harmonii, współczucia i zrozumienia.
Istnieją we wszechświecie istoty, które ze względu na swój karmiczny proces ewolucyjny oraz cechy charakterystyczne przyciągane są do fragmentarycznej informacji, która nie pobudza kosmicznych wartości duchowych. Ich duchowy poziom emocjonalny nie jest rozwinięty, ani też oczyszczony. Potrzebują więcej fizycznych i mentalnych doświadczeń, by w przyszłości wykreować dostrojenie i duchową integrację. Te istoty pragną racjonalizować, analizować i strukturyzować życie oraz ewolucję poprzez symbole mocy podsycające ego. Wszyscy to znacie. Świadomie pragną doświadczyć braku połączenia z boskim twórczym Źródłem życia i ewolucji reprezentowanym przez Moc Stwórczą Wielkiej, Wszechmocnej Absolutnej Świadomości wszechświata. Są istotami podzielonymi, poszukującymi swej tożsamości poprzez różne procesy, dane i informacje, które potwierdzają ich prymitywne emocje oraz fikcyjną władzę, kontrolę i możliwości manipulacji boską energią twórczą. Uparcie buntują się przeciwko podporządkowaniu się kosmicznemu porządkowi. Jest to główna przyczyna ciągłego poszukiwania przez nie emocji zapełniających wewnętrzną pustkę i dezorientację skrywaną pod maskami nauki i technologii.
Nauka i technologia, jako instrumenty ewolucji, są ograniczone, ponieważ znajdują się w spektrum wiedzy fragmentarycznej. Globalna, holistyczna wizja została zastąpiona w nich częściową, ograniczoną wizją życia i ewolucji. Dlatego właśnie uzyskane efekty są niewystarczające, powolne i podatne na błędy. Najbardziej wzniesiona, oświecająca i doskonała wiedza już istnieje. Nie jest to coś, co ma być wynalezione i opracowane. Dostęp do niej stanowi kwestię poddania się i służby. Ego takiego podejścia nie uznaje. Czysta, doskonała wiedza jest niezmienna. Nigdy nie zostaje zaburzona jej boska, doskonała wibracja. To tylko odbiorca nie jest w stanie jej odebrać albo też nie dekoduje jej właściwie. Wszystko jest kwestią szczerości, uczciwości, pokory i poddania. Niestety, nie uznajecie jeszcze w pełni takiego podejścia, a cech tych nie zintegrowaliście w swoim życiu. Nie podporządkowujecie się zasadom gry ewolucji i dlatego właśnie znajdujecie się w światach ograniczającej ewolucji, w których macie możliwość konfrontacji z własnym buntem i ignorancją. „Tylko prawda uczyni cię wolnym”, jak powiedział wielki Mistrz Epoki Ryb - Jezus Chrystus. Jest to uniwersalny aksjomat, którego ciągle nie pojęliście. By nie słuchać tej części mentalnego ego, która wibruje w dostrojeniu do oszustwa, zapomnienia i pozostaje odłączona od Pierwotnego Źródła Miłości, potrzeba wiele szczerości, uczciwości, pokory i poddania.
Ci, którzy poświęcili się najbardziej wzniesionemu, boskiemu planowi bezwarunkowej służby będą zawsze wibrować w czystości, doskonałości i świetlistej częstotliwości prawdy swej nieśmiertelności i nieskończonej radości. „Wolicie rządzić w piekle, niż służyć w niebie” jak powiedział jeden z mentorów legionów inwolucji i właśnie dlatego ciągle żeglujecie po wzburzonych, niszczycielskich wodach zamieszania, błędu, bólu i oszustwa. Kiedy prawdziwie uznajecie, że zostaliście poczęci jako jednostki bezinteresownej, boskiej służby, otrzymujecie przewodnictwo i informacje niezbędne dla przyspieszenia i umocnienie swej duchowej ewolucji. Gdy takiego podejścia nie uznajecie, będziecie wystawieni na wszelkiego rodzaju natręctwo informacyjne, które zamiesza wam w umysłach stając się przyczyną frustracji i odciągając od podążania ścieżką duchowego wzrastania.
Niektórzy ludzie, w pewnych momentach danej sekwencji ewolucji, uzyskują dostęp do informacji, której nie są w stanie pojąć. Nie oznacza to, że jest dla nich niewłaściwa, ale tylko to, że na swym obecnym poziomie nie mogą dostroić się do wibracyjnej częstotliwości tej informacji i będą musieli jeszcze poczekać, aby się z nią zrównać. Niektórzy, dzięki swym duchowym zasługom i cechom charakterystycznym, mogą korzystać z ewolucyjnych autostrad. Inni muszą podążać polnymi drogami pozwalającymi im zintegrować większe ilości doświadczeń, emocji i informacji. W przyszłości również będą mogli uzyskać dostęp do autostrad. To bardzo proste porównanie, dzięki któremu możecie lepiej zrozumieć zagadnienie. Wszystko uzależnione jest od waszych zdolności rozwijających się poprzez osobiste doświadczenia. Dzięki nim gromadzicie dane emocjonalne niezbędne dla waszej ewolucji. Najczęściej będziecie dostrajać się do informacji o waszej częstotliwości. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie dostroicie się do częstotliwości wyższych. Aby to uczynić, musicie się oczyścić, przygotować do dostrojenia i pobudzać swą duchową ewolucję. Ten proces wymaga wielu inkarnacji i karmicznego oczyszczania, którego wszyscy musicie doświadczyć. Nikt jednak nie jest wykluczony z uzyskania dostępu do wyższej wiedzy, którą tylko bardzo szczególna mniejszość może pojąć, uaktywnić i zintegrować. Dziecko w szkole podstawowej nie może objąć ani zrozumieć wiedzy z liceum, a licealiści nie rozumieją wiedzy uniwersyteckiej. Jest to kwestia stopniowo rozwijanej duchowej dojrzałości.

Rozdział 2

Międzywymiarowe portale

Międzywymiarowe portale są niezwykle istotne w zachodzącym na Ziemi procesie planetarnej transformacji. Jednym z celów ich istnienia jest możliwość przepływu informacji z wyższych poziomów ewolucyjnych.
Siedem portali międzywymiarowych połączonych jest z siedmioma czakrami Ziemi, które przemieściły się z ich oryginalnych miejsc z powodu modyfikacji zjednoczonych pól planety. Drzwi te, tak jak czakry, stanowią generatory energii utrzymujące funkcjonowanie niższych ciał ludzi. Łączą was z kosmiczną świadomością i przyspieszają rozwój planetarnej świadomości kosmicznej. Tak jak każda z waszych czakr pełni specyficzne funkcje w ramach energetyczno-wibracyjnej struktury niższych ciał, tak również portale mają swoje zadania w stosunku do waszej struktury wibracyjnej. Czakry nie pracują indywidualnie, są współzależne i wszystkie tworzą energetyczno-wibracyjną jedność, dającą spójność waszym niższym ciałom. Analogicznie, siedem drzwi międzywymiarowych jest wzajemnie powiązanych z czakrami Ziemi, które stanowią źródło energii i częstotliwości wibracji dla waszych czakr.
Gdy wszystkie nowe drzwi otworzą się, nastąpią wielkie zmiany w ewolucji waszej ludzkości i planety. Będziecie ich stopniowo doświadczać. Tak jak każda czakra uaktywnia wzorce ewolucyjne, tak samo czynią to portale międzywymiarowe. Komunikują was i łączą z wyższymi planami wszechświata. Jako mikroświadomości, prowadzeni jesteście do odnowy i przyjęcia duchowych parametrów pozwalających wam uzyskać dostęp do nowego, bardziej oczyszczonego, kreatywnego i duchowego modelu egzystencjalnego. Wszystkie wasze czakry stanowią jednostki reprezentujące różne aspekty ewolucji. Wspólnie tworzą indywidualność w stanie doświadczania, w jej procesie stałej transmutacji, aż do osiągnięcia najbardziej wzniosłego wymiaru istnienia. Żyjecie w stanie fragmentacji. Oznacza to, że funkcjonujecie jako jednostki niespójne. To, czym jesteście w swej esencji, przejawia się poprzez różne kanały emocjonalne, mentalne, psychiczne i fizjologiczne. Nie uświadamiacie sobie w pełni, że wszyscy jesteście zjednoczoną całością. Jaźń zawiera specyficzną zjednoczoną częstotliwość wibracyjną. Wyrażając się poprzez niższe ciała różnicuje się, by wchodzić w symultaniczne interakcje na planach dualnej ewolucji, aż dochodzi do punktu spójności i unifikacji, jako jednostka służby w stanie wznoszącej ewolucji. Za każdym razem, gdy ma miejsce transformacja, gdy łączycie się coraz bardziej ze swą Zindywidualizowaną Kosmiczną Ekspresją, zachodzą przekształcenia w waszych czakrach. Oznacza to dla was dostęp do nowych poglądów, koncepcji, postaw, zrozumienia i wartości waszej duchowej egzystencji jako Boskich Obecności dynamicznej ewolucji wszechświata.
Międzywymiarowe portale generują wielkie zmiany i transformacje w zjednoczonych polach planety Ziemi, w waszych niższych ciałach i kosmicznej świadomości. Przyzwyczajenia, koncepcje, wartości, ideologie, postawy i sposób postrzegania życia zmieniają się w obecnych czasach w niezwykłym tempie. Wszystkie mechanizmy pobudzane, projektowane i programowane z Wyższych Sfer generują przekształcenia i zmiany w mikro i makrohologramach planet, ciał oraz galaktyk. Oznacza to, że przestaniecie działać jak ludzie, ponieważ wasze geny zintegrują nowe wzorce stanu Kumara - czwartego poziomu ewolucyjnego planety Ziemi i ludzkości.

Uniwersalna sieć

Portale stanowią część wielkiej sieci intergalaktycznej komunikacji łączącej wszystkie systemy słoneczne waszej Galaktyki z innymi systemami oraz galaktykami. Wszechświat jest jak wielka sieć autostrad łączących się ze sobą. W zależności od potrzeb ewolucji i ruchu międzygwiezdnego, dokonywane są nowe otwarcia. To właśnie dzieje się dla siedmiu międzywymiarowych portali, które możemy również nazwać drzwiami międzygwiezdnymi. Służą one nie tylko komunikacji i międzygwiezdnemu ruchowi, ale także jako kanały dla bezpośredniego kosmicznego promieniowania filtrowanego przez plazmowe centrum Galaktyki. Energia pochodzi głownie z centrum waszej Galaktyki. Płynie do was również dodatkowa energia pochodząca z innych stref wszechświata, takich jak Antares, Andromeda, Orion, Plejady, Kasjopea, Syriusz i Arktur. Stanowią one siedem drzwi odpowiadających siedmiu poziomom, lub inaczej mówiąc, wibracyjnym strukturom wszechświata łączącym się, by kreować holistyczną, ludzko-planetarną strukturę. W tym momencie nie możemy jeszcze przekazać wam informacji o dokładnej lokalizacji tych portali, ponieważ proces ich całkowitego otwarcia jeszcze się nie zakończył. Możemy jednak powiedzieć, że zawsze będą one powiązane z czakrami Ziemi.
Energia z nich pochodząca, nie jest tylko energią uzdrawiającą. Przede wszystkim przepływa przez nie energia zmian transformacyjnych, które dotykają nie tylko samej Ziemi, ale również niższych ciał ludzi. Ta nowa mutacja prowadzi do wyłonienia się kolejnego etapu w ziemskiej ewolucji, czyli stanu Kumara - nadczłowieka. Kiedy my mówimy o energii uzdrawiającej, nie mamy na myśli tylko odbudowy i harmonizacji jakiegoś obszaru na biologicznym, emocjonalnym, uczuciowym i psychicznym poziomie, ale również przemianę świadomości. Świadomość jest kluczem do ewolucji i to jej właśnie dotyczy cała ta metamorfoza energetyczno-wibracyjna planety i ludzi.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, Ziemia znajduje się w fazie intensywnej przebudowy, a to oznacza przemieszczanie się i zmiany w jej czakrach. Stare czakry nie będą już jako takie funkcjonować. Energia koncentruje się w innych regionach, co pozwoli na nowe uporządkowanie na poziomie geofizycznym, geomagnetycznym i geotermalnym Ziemi, generując nowy systemem genetyczny zgodny z ewolucyjnym procesem ludzkości. Oznacza to, że niektóre gatunki różnych królestw znikną. Nastąpi zmiana w molekularnej i atomowej strukturze minerałów, która również wpłynie na was. Pewne grupy ludzkie, które nazywacie aborygenami lub kulturami starożytnymi, również znikną, ponieważ zakończą swój cykl ewolucyjny na planecie. Z drugiej strony, inne, nieznane wam formy życia, pojawią się na Ziemi w jej nowej strukturze energetyczno-wibracyjnej. Wyłoni się również nowa rasa ludzi - rasa Kumara. Będzie to rasa ponadludzka.

Lata otwierania się portali

Pierwsze międzywymiarowe drzwi otworzyły się w roku 2002. Następne otwarcia, jeśli wszystko logistycznie pójdzie zgodnie z planem, będą uaktywniane w latach 2005, 2007, 2010, 2012, 2015 i 2017 (przekaz został spisany w roku 2004 – przyp. tłumacza). Jest to ewolucyjny program stworzony dla waszej ludzkości i planety. Stopniowo będą następować kolejne wielkie zmiany w ludzkiej świadomości.Rozdział 15

Cywilizacje wnoszące największy wkład w proces ziemskiej ewolucji


- Podczas całej naszej podróży byliśmy prowadzeni. Wiemy już, że bracia i siostry z gwiazd stale pomagali nam zza zasłony. Teraz nadszedł czas, by się nam ujawnili. Ten rozdział w całości będzie poświęcony tym, którzy wnieśli największy wkład w proces naszej ewolucji.

Arkturianie
Reprezentowani przez Mentorów ewolucji Arktura


Pozdrowienia dla Was wszystkich. Chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat naszej współpracy na rzecz waszego procesu ewolucyjnego. Powiedzmy najpierw, że Arkturianie stanowią grupę istot znanych jako Wielowymiarowi Ewolucyjni Ogrodnicy. Jesteśmy ekspertami w wielu różnych dziedzinach i chcielibyśmy je wam przedstawić. Są to między innymi kwestie genetyki i ekosystemów planet oraz galaktyk w stanie ekspansji, ale również bezinteresowna służba w całym wszechświecie. Pracujemy w wielu dziedzinach ewolucji, wszędzie tam, gdzie nasza interwencja może okazać się korzystna. Ponieważ mamy zdolność adaptacji do każdego poziomu energetyczno-wibracyjnego potrzebującego harmonizacji, nasza obecność jest zawsze pożądana w tych procesach ewolucji i na tych planetach, które przechodzą transformację.
Nasza forma nie jest stała. Zmienia się w zależności od specjalności i wkładu, jaki możemy wnieść dla jakiejś planety. Na Ziemi również obserwujecie różne porządki fizyczne. Można to odnieść do wszystkich planów wszechświata.
Wszyscy mieszkańcy Arktura żyją w trzynastym wymiarze. Życie Arkturianina jest bardzo odmienne od życia ludzkiego i istot innych cywilizacji. Wszystko zależy od poziomu świadomości i wkładu ewolucyjnego w funkcjonowanie wszechświata. Jesteśmy prowadzeni przez wzorce harmonii, równowagi i ewolucyjnego braterstwa. Nasza skłonność do osobistej transformacji jest niezwykle silna, ponieważ jesteśmy bardzo świadomi, że ma to wpływ na całą naszą konstelację. Oczywiście mamy na myśli konstelację Wolarza.
Lubimy prowadzić badania w takich dziedzinach jak świadomość oraz integracja w jedności z ewolucją kosmiczną. To esencja naszej pracy, ponieważ wiemy doskonale, że wszystko jest wzajemnie ze sobą połączone i przenika się. Geny ewolucyjne są programowane w wielkich laboratoriach badawczych zwanych VHAREMNS-YOSMIS - kompleksy dojrzewania ewolucyjnej mutacji. Wszędzie, tak jak i w waszym świecie, istnieją wielkie centra badawcze, które my, Arkturianie, również posiadamy.
Innego rodzaju aktywności przeznaczone są dla grupy naszej populacji, którą wy nazwalibyście młodymi. Tworzymy dla nich specjalne miejsca, by mogli odbywać swą edukację i przygotowywać się do późniejszego działania na rzecz rozwoju całej społeczności.
Istnieją u nas różne grupy społeczne, jednak mają wspólny cel: dobro Arktura. Wszystkie są częścią wielkiego Centralnego Sensora ewolucji wibrującego na planie kolektywnym, a nie indywidualnym. Żadna istota nie jest odseparowana ani marginalizowana. Nie staje się ofiarą segregacji, jak dzieje się to na waszej planecie. Trudno to wam wyjaśnić, ponieważ nie macie parametrów odniesienia. Życie Arkturian w żadnym wypadku nie jest walką o przetrwanie. Nie musimy walczyć z żadną władzą ekonomiczną, polityczną czy religijną. Podstawą działania w naszym społeczeństwie jest braterska i solidarna jedność dla łącznej ewolucji planety, konstelacji, galaktyki i kosmosu, do którego przynależymy. Każda istota odzwierciedla stan swej Obecności i w konsekwencji nie ma między nami żadnych różnic. Każdy jest częścią tej samej świadomej ekspresji kosmicznej, opartej na bezwarunkowej służbie zapewniającej dobrobyt, harmonię i miłość kolektywowi uniwersalnemu.
Tak jak inne rozwinięte cywilizacje wszechświata, podróżujemy do różnych jego obszarów, by pracować i robić badania. Przemieszczamy się w gwiezdnych statkach Konfederacji współpracując z istotami z innych cywilizacji. Wykonujemy bardzo różnorodne zadania. Mamy gwiezdne bazy w pewnych punktach tego kwadrantu Galaktyki, w których żyjemy. W bazach tych współpracujemy z istotami należącymi do Wielkiej Kosmicznej Rady i Konfederacji Intergalaktycznej.
Każda jednostka ma swoje zadania do wykonania i przynależy do jakiejś grupy, zgodnie z jej poziomem ewolucji. Istnieje Centralne Zgromadzenie Kierujące, nadzorujące wszystkie nasze społeczności. Jednym z porządków jest dobrze znany wam porządek Błękitnych Rycerzy Melchizedeka. Istnieje także Porządek Ishas-Terok - Harmonizujących Strażników Ewolucyjnych. Inną grupę stanowią Nimuskromeck - Wielowymiarowe Procesory. Istnieje także porządek Traeonic Pentacle, którego członkowie są duchowymi doradcami Arktura i grupa Dhamiems – członkowie Kosmologicznego Nadzoru. Na planecie jest tylko jedna kultura, a jej cel stanowi utrzymywanie ewolucyjnych celów mieszkańców i planety, zjednoczonej jako zarodkowa komórka we wszechświecie w stanie ewolucji. Możemy zdefiniować tę kulturę jako zintegrowany wielowymiarowy proces ewolucji dla harmonizującej Konwergencji Światów znajdujących się w stanie holistycznej ewolucji.
Porządek Błękitnych Rycerzy Melchizedeka znany jest we wszechświecie ze swego duchowego przewodnictwa i działań na rzecz zarodkowych genów galaktyk. Ich metody pracy oparte są na znajomości świętej geometrii i dźwiękowych archetypów ewolucyjnej mutacji. Mają swoich reprezentantów w Wielkiej Radzie Kosmicznej i zawsze znajdziecie ich przy pracy w tych światach, w których proces ewolucyjnego przejścia jest jeszcze w fazie początkowej. Są strażnikami duchowych wartości w całym wszechświecie i monitorami procesów regeneracji ekosystemów planet i galaktyk znajdujących się w procesie ekspansji i regeneracji.
Podsumowując, członkowie tego porządku, wraz z członkami porządków Złotego Smoka, Traeonic Pentacle i Siilium Vyriahnis są duchowymi przewodnikami wszechświata.
Na Ziemi Arkturianie monitorują i śledzą rozwój różnych kultur, które łączy wspólny czynnik zjednoczonej kosmologii. Wielkie tajne stowarzyszenia, które istniały na waszej planecie, były inspirowane i monitorowane przez nas. Najważniejsze z nich to: Różokrzyżowcy, Zakon Maltański, Rycerze Świątyni, Zakon Świętego Grala, Zakon Synów Słońca, Zakon Błękitnych Rycerzy, Zakon Orłów Słońca, Zakon Złotych Smoków. Niektóre z nich ciągle istnieją, inne już nie. Wszystko wypełnia swój cel zarówno we wszechświecie, jak i w ramach ewolucji ludzkości. One również odegrały swoją rolę w procesie waszego rozwoju. Generowały równoległy prąd, który przyczyniał się do jednoczenia różnych ras planety.
Wasze pojmowanie matematyki jest już nieco przestarzałe. Nasza nauka oparta jest nie tylko na matematyce, jaką znacie, ale również na innych systemach astro-geomagnetycznego przetwarzania, które pozwalają nam kreować dźwiękowo-magnetyczne technologie korzystne dla naszej ewolucji. Jesteśmy znani jako Super Naukowcy Galaktyki, ale nie oznacza to, że jesteśmy jedynymi. Andromeda, jako bardziej rozwinięta konstelacja, współpracuje z nami w kwestii utrzymania programów regeneracji i restrukturyzacji energetyczno-wibracyjnych struktur planet. W ramach prac na rzecz Konfederacji Intergalaktycznej, wraz z innymi siostrami i braćmi, dzielimy odpowiedzialność za opiekę nad Międzygwiezdnymi autostradami.
Nadszedł moment, by wyjaśnić, że to nie my, Arkturianie, jesteśmy istotami nadzorującymi proces przejścia, gdy istota ludzka opuszcza swe fizyczne ciało.
Gdy człowiek z waszej planety kończy inkarnację, musi stanąć najpierw przed Radą Karmiczną, która znajduje się na orbicie Koła Susumna. Ten obszar, czy wymiar, istnieje dla repolaryzacji niższych ciał. Znany jest również jako plan Arbhionys; tam oczyszczane są wszelkie nieharmonijne ładunki, które pozostały w ciele astralnym i podwójnym eterycznym jednostki. My nie nadzorujemy tego procesu ewolucji, jego nadzorowanie to obowiązek Rady Karmy. W naszej gestii leży zajmowanie się księgami Akaszy waszej Galaktyki.
Oczywiście, w stratosferze i podziemnych miastach Konfederacji na Ziemi, jest wielu Arkturian. W tym szczególnym czasie wszystkie ważne cywilizacje są obecne na waszej planecie. Gdy ich misja się zakończy, powrócą do miejsc swego pochodzenia. Generalnie, Arkturianie pracują na waszej planecie w logistyce. Czasami kontaktują się z ludźmi poprzez media, aby przekazać wiadomości w odniesieniu do procesów psychiczno-bio-energetycznych, które teraz następują. Jesteśmy ekspertami w wielowymiarowej bio-psychologii.
Na naszym poziomie ewolucji nie potrzebujemy specyficznego programu duchowego rozwoju. Jest już częścią naszej dynamiki egzystencjalnej w ramach kosmicznej ewolucji. Programy duchowej ewolucji stosowane są w przypadku tych grup, które nie osiągnęły jeszcze Wielkiej Kosmicznej Harmonizującej Spójności, tak jak dzieje się to w waszym przypadku. Ci, którzy znajdują się na planetach rektyfikacji i ewolucyjnego doświadczania muszą nauczyć się respektować pięć podstawowych zasad:
1. Szacunek dla życia
2. Szacunek dla wszystkich stworzeń, które zamieszkują waszą planetę i dzielą z wami przestrzeń ewolucyjną.
3. Szacunek dla natury jako instrumentu ewolucji różnych istot.
4. Szacunek dla kosmicznej zasady Jedności i Braterskiej Współpracy.
5. Bezinteresowna i bezwarunkowa służba dla pobudzania porządku, solidarności i miłości pomiędzy cywilizacjami i istotami wszechświata.

My nie praktykujemy rytuałów tak, jak wy je znacie. Praktykujemy proces aktywacji, dynamizacji i materializacji ewolucyjnych wzorców, które przyczyniają się do naszego wzrastania i duchowej integracji.
Jako cywilizacja progresywna, ewoluujemy tak samo jak wy, z tym wyjątkiem, że my już zintegrowaliśmy i przetransmutowaliśmy gęstsze aspekty Ewolucyjnego Obserwatora. Gdy jednostka dokona transmutacji i zintegruje wszystkie ciała w jedno oraz osiągnie jedną wibrację pulsującego harmonizującego światła, wtedy następuje stan kosmicznej jedności. Jest to stan doskonałości, który posiadają Wielkie Kosmiczne Umysły – Logosy Wszechświata.
Każdy plan ewolucji odpowiada planowi istnienia - rzeczywistości kosmicznej. Jest dwanaście planów istnienia, które odpowiadają dwunastu poziomom hierarchii wszechświata. Wszystkie te rzeczywistości są manifestacją Świadomości twórczych i składają się na wehikuły wzniesienia istot, aż do doskonałości i integracji ze światami boskimi porządku kosmicznego. Zgodnie z wnikliwością i świadomością osiągniętą na jakimś poziomie ewolucji, następuje przeniesienie do tej sfery istnienia.
Teraz jest dla was czas na spotkanie z innymi cywilizacjami, które tak bardzo pragną podzielić się z wami swą wiedzą. Tak więc mówimy wam - do zobaczenia.


Antares
Książę Metatron

Jestem Książę Metatron i również mam przyjemność wnieść swój wkład w przekaz informacji dokonywany przez naszych przyjaciół z Arktura. W ten sposób otrzymacie jeszcze więcej wsparcia i wskazówek działania na następne lata.
W rzeczywistości to, co wam przekazujemy nie jest nowe. Są to parametry, które wszechświat stosuje w swoich cyklach ewolucyjnych. Ja, jako reprezentant i rzecznik Hierarchii waszej Galaktyki oraz istota odpowiedzialna za proces ewolucji na waszej planecie, czuję potrzebę przekazania wam mego uczucia i wibracyjnego kodu zmiany, którego Ziemia tak bardzo potrzebuje w tym czasie.
Byłem świadkiem Genezy wszechświata, różnorodnych mutacji, które przechodził i tego, w jaki sposób wpłynęło to na cywilizacje, wymiary, galaktyki i planety go kształtujące. To, czego wy doświadczacie w tej sekwencji Uniwersalnego Teraz, zadziało się już w innych kwadrantach wszechświata. Wy otrzymujecie efekt procesu, który zaistniał w rejonie wszechświata diametralnie przeciwnym do waszego.
Istnieją repliki światów mniej rozwiniętych, które opanowały już wielkie aspekty ewolucji. Teraz wy musicie stawić im czoła. Bardziej rozwinięta replika Ziemi zintegrowała już wszystkie procesy energetyczno-wibracyjnej stabilności planety i grupy ludzkiej. Replika ta jest doskonalszą wersją wartości, koncepcji i stylu życia, które wy macie teraz rozwinąć.
Wyzwanie, które musicie podjąć w pierwszej fazie tego tysiąclecia, to transmutacja wszystkich nieharmonijnych tendencji będących przyczyną waszego bólu, cierpienia, chaosu, frustracji i lęku. Musicie rozpuścić ideologiczne różnice powodujące separację ludzi, niezrozumienie, brak solidarności, braterstwa, współpracy i miłości.
Otrzymaliście precyzyjne informacje. Jednak z naszej kosmicznej perspektywy, brak jest jeszcze w pełni optymalnej i konstruktywnej odpowiedzi ze strony tych, którzy proklamują wartości duchowe Trzeciego Tysiąclecia. Wiele z informacji wprowadziło zamieszanie zamiast jedności i harmonii. Nie widzimy programu wzajemnej współpracy pomiędzy wami. Nie oznacza to, że jesteście odpowiedzialni za te rozbieżności. Nie jest łatwo stworzyć jednolity plan dla ludzkiej grupy bazującej na koncepcyjnych rozbieżnościach.
Musimy również dodać, że kanały przekazujące informacje znajdują się na różnych poziomach ewolucji, a ich wibracyjna częstotliwość nie zawsze jest najbardziej harmonijna. To blokuje czysty przepływ informacji. Oczywiście istnieje także cały sektor informacji, która nie pochodzi z planów światła. Jest to coś, czego nie możemy kontrolować, ponieważ wolna wola nie może być naruszana we wszechświecie. Pozwala jednak nierozwiniętym istotom działać w ramach waszej jurysdykcji. W rzeczywistości nieliczni zostali wybrani przez plany światła, by wypełnić misję przekazywania przesłań, którymi pragniemy przyczynić się do rozwoju waszej ludzkości. Obecnie istnieje wiele duchowego oszustwa. Powinniście uczyć się używać swej mocy wnikliwości, by wybierać właściwe dla siebie informacje.
My, istoty z Antares, zawsze byliśmy obecni w ewolucji waszego świata i ludzkości, jako logistyczne wsparcie używane przez Wielką Hierarchię Wszechświata dla wypełnienia celów Kosmicznego Planu Ewolucji. Jesteśmy znani jako istoty anielskie albo strażnicy tych ludzkości, które zdobywają duchowe cele kosmicznej ewolucji.
Budujemy struktury pól holograficznych planet i stworzeń je zamieszkujących. Jesteśmy również odpowiedzialni za zakotwiczanie anielskich płomieni dla Trzeciego Tysiąclecia emitowanych z Antares oraz za właściwe ukierunkowywanie kosmicznego promieniowania oddziałującego na wasze zjednoczone pola. Większość waszych duchowych strażników pochodzi właśnie z Antares, ponieważ wasza struktura energetyczna jest podobna do struktury aniołów stąd pochodzących. Dlatego znani jesteście jako „upadłe anioły”. Nie oznacza to, że pochodzicie z Antares, ale, że jako istoty światła, niewłaściwie używacie swej duchowej wnikliwości i to zagęszcza wasze ciała.
Jestem jednym z Hierarchów waszej Galaktyki i promotorem nowej Złotej Cywilizacji waszej planety. Nazywamy was Złotymi, ponieważ cały kontyngent istoty piątego i szóstego wymiaru inkarnuje teraz na waszej planecie. Pochodzą ze Skorpiona, Andromedy, Oriona, Plejad, Wielkiego Psa i Alpha Centauri w konstelacji Centaura.
Najważniejsze, że współuczestniczymy w modyfikacji waszych genów. Nowe kody, lub inaczej mówiąc te, które mieliście zanim inkarnowaliście na Ziemi, otwierają się. My te wielowymiarowe kody nazywamy „Bahluaris”. Jest to stan Bycia - Kosmicznej Świadomości, który wszystkie istoty wszechświata muszą osiągnąć w czasie tego programu ewolucji i wy nie stanowicie tu wyjątku. Całe legiony anielskie zostały wysłane na waszą planetę, by generować pierścień magnetyczno-wibracyjnego światła, które transmutuje radioaktywne oddziaływania emanujące z plazmowego centrum Galaktyki i waszego Słońca. Słońce stanowi dla was drzwi dostępu do światów Sfer Światła.
Dodatkowo jesteśmy odpowiedzialni za projektowanie i ponowne programowanie waszych Merkab –ciał światła - których używacie, aby przejść do wielowymiarowej ewolucji. Jedynym, co oddziela was od reszty wszechświata jest wasza nieharmonijna koncepcja dualności, w której uznajecie nierzeczywiste parametry mentalnego ego, które ono ustala jako podstawy działania i zachowania swej egzystencji. Nie jesteście tym, czym myślicie i jest to coś, co musicie pojąć, zintegrować i czego macie doświadczyć w waszym codziennym życiu. Nie możecie czekać na cud, który nagle się wydarzy.
Klucz do całej gry ewolucji spoczywa w Stanie Obecności. Jest to duchowy wymiar, któremu powinniście poświęcić całą swą energię. Musicie odkryć transcendentalną świadomość w najbardziej tajemnym miejscu swego istnienia. Może być to osiągane poprzez dostrojenie się do Prawdy waszego Esencjonalnego Ja. Dostrojenie ma miejsce, gdy pozostajecie w doskonałej komunii z Boskością. Nie można tego stanu osiągnąć intelektualizowaniem, poprzez racjonalną świadomość, lecz tylko przez czyste, boskie uczucia rezonujące w waszym wewnętrznym sanktuarium, które stanowi drzwi do Jedynej Zjednoczonej Rzeczywistości.
Musicie odkryć i zrozumieć, że wszystko, czym jesteście, ma wzniosły i wspaniały cel istnienia, będący przeciwieństwem do iluzorycznego planu Rzeczywistości. Nie jesteście tylko istotami biologicznymi ze zdolnościami poznawczymi bardziej wyrafinowanymi niż reszta stworzeń planety. Wasze istnienie nie jest tylko i wyłącznie przetrwaniem. Jesteście wielkimi, duchowymi alchemikami, którzy przejściowo zapomnieli o ostatecznej prawdzie: ustanowieniu swego utraconego połączenia z Boskością. Jako najdoskonalsze i czyste ekspresje stwórczej, wspaniałej mocy Boga, powinniście działać w oparciu o rozpoznanie siebie jako nosicieli Niezmiennego Płomienia Boskiej Miłości. Wszystko obraca się wokół tego niezwykłego, kreatywnego i rewitalizującego uczucia, nadającego cel istnienia świadomym elektronom, którymi w esencji jesteście.
Nadszedł dla was czas, aby z godnością stawić czoła temu, o czym zawsze wiedzieliście; czas, by odzyskać status światła, który zakryliście poprzez swe nieharmonijne działania. Możecie być promotorami Trzeciego Tysiąclecia, jeśli taki będzie wasz wybór. Jednakże musicie pokazać właściwe zachowania i wartości tych, którzy znają boskie światło miłości w każdym momencie, w każdych okolicznościach i w każdym miejscu. Wasz świat to dualny labirynt, w którym każdy z was ma odkryć, co oznacza być jednym ze Sobą i Boskością. Odzyskacie w ten sposób wolność wibrowania w częstotliwości bezwarunkowej służby dla Boskiej Miłości.
Zawsze mieliście ochronę i przewodnictwo waszych sióstr i braci wszechświata. Pragną oni, abyście wypełnili cel swej ewolucji: wniesienie światła, miłości, braterstwa i służby dla wszechświata i cywilizacji go kształtujących. Monitorowaliśmy wasz proces i teraz, bardziej niż kiedykolwiek, odczuwamy potrzebę i pragnienie, by przekazać wam całe nasze braterskie, solidarne i pełne uczuć wsparcie. Byście byli w stanie osiągnąć te cele, dostarczamy wam wszelkich środków, przewodnictwa i ochrony. Jednakże musicie podjąć wysiłek, zrozumieć i wspierać proces, którego Ziemia i ludzkość muszą doświadczyć. Miejcie w sobie pewność, że Metatron oraz moje anielskie legiony zawsze troszczą się o wasze dobro. Prowadzimy was poprzez życie pełnym mocy światłem, kiedy jesteście zrównani z Kosmicznym Prawem Miłości i Bezinteresownej Służby.
Jednym z największych programów realizowanych teraz jest zakotwiczanie Anielskich Płomieni w pewnych punktach planety i będzie to kontynuowane do roku 2012. Każdego miesiąca otwieramy bramy anielskiego promieniowania, które oddziałuje na zjednoczone pola waszej planety. Dlatego prosimy was o połączenie, zwłaszcza pierwszego dnia każdego miesiąca, abyście mogli otrzymać całe transmutujące działanie tych promieni.
Na zakończenie chciałbym raz jeszcze podkreślić znaczenie klucza do całej gry ewolucji, którym jest Stan Obecności powiązany ze świadomością. To jest klucz do ewolucji. Aby go zdobyć musicie przekroczyć ograniczenia swego mentalnego ego, ponieważ manipuluje ono i zaburza proces transmutacji, który uwzniośla wasze nieharmonijne tendencje. Obserwacja, introspekcja, kontemplacja, medytacja i dynamizacja stanowią narzędzia, których stale powinniście używać w swym codziennym życiu. Tylko w ten sposób ustanowicie stan Stałej Świadomości umożliwiający dostęp do najbardziej subtelnego, świetlistego i czystego stanu Kosmicznego Ja.
Zakończę w ten sposób, mając nadzieję, że moje słowa są dla was źródłem pokoju, radości, pogody ducha, inspiracji i miłości. Pamiętajcie, że Metatron zawsze troszczy się o swe siostry i braci w świetle na planecie Ziemi.

Rozdział 16

Pracownicy Światła

- Jak wy postrzegacie nas, pracowników światła?

Jesteście istotami duchowymi walczącymi z planami dualności, które stworzyliście i wybraliście dla swego doświadczania w ewolucji. W esencji jesteście tacy jak my, ale na obecnym etapie ewolucji pozostajecie zakotwiczeni w karmicznych ograniczeniach, których celem jest kształtowanie na nowo waszych wstecznych postaw. Jesteście duchowo słabi, ponieważ, gdy wchodzicie do Mitycznego Świata Ewolucji, pokrywacie samych siebie woalem duchowej amnezji. Zasłona ta przesłania całkowicie waszą boską, nieśmiertelną wspaniałość. To nadzwyczajne obserwować, jak Duchowa Istota pozostaje uwięziona w koncepcjach, pragnieniach i ambicjach, które obniżają jej wibracyjną częstotliwość i uniemożliwiają połączenie z Wyższymi Sferami.
W waszym prawdziwym stanie duchowej doskonałości jesteście niezwykle piękni, pełni mocy i promieniujący bardziej niż miliony słońc. Jesteście czystą i doskonałą emanacją Źródła Pierwotnego Światła. Jednak teraz skryliście swe światło w błędnych koncepcjach, pragnieniach i wstecznych postawach, które pokrywają waszą prawdziwą boską świadomość. Gdy znajdujecie się poza jurysdykcją dualności i zdejmujecie woal duchowej amnezji, jesteście fascynujący, hojni, pełni mocy, braterscy, piękni i pełni miłości.
W tym momencie odgrywacie rolę. W przyszłości pozwoli wam ona pojąć, że nie jesteście tym, czym myślicie. Potrzebujecie pojąć swą prawdziwą duchową tożsamość. Wszystkie nieprawidłowości i negatywne postawy, które przejawiacie, są tylko zniekształconym odbiciem waszego Esencjonalnego Ja wibrującego w boskiej oktawie bezwarunkowej służby i braterskiej miłości.
Jak małe dzieci bawicie się na scenie gry ewolucji, która kiedyś zniknie. Jesteście czarujący, gdy czasami udaje się wam dostroić do waszego Esencjonalnego Ja, które wprowadza wówczas swój prąd doskonałości w fizyczną ekspresję i sekwencję ewolucji, której doświadczacie. Jednak macie również to drugie oblicze, które niestety dominuje, stanowiąc ekspresję waszego mentalnego ego, odzwierciedlającego ciemne atrybuty negatywności. Kiedy my obserwujemy wasze pola energii, widzimy projekcję waszej Boskiej Obecności. Obserwujemy jak wprowadza ona światło duchowej częstotliwości w waszą ludzką ekspresję.
My postrzegamy wasze prawdziwe Ja istniejące poza mentalnym ego, oczekujące i pokryte woalem zapomnienia swej prawdziwej tożsamości i połączenia z Boskością. Odłączyliście się od swego Esencjonalnego Ja i Boga. Dlatego opanowuje was strach. Możecie doświadczać Boskiej Miłości, która jest poznawczym, radosnym i odżywczym światłem tylko wówczas, gdy pozostajecie w komunii z Nieskończonym Stwórcą. Podnosicie wtedy wszystkie zasłony duchowego zapomnienia.
Kochamy was pomimo waszych buntowniczych tendencji do łamania zasad gry ewolucji. Odczuwamy głębokie współczucie, ponieważ widzieliśmy jak odchodziliście od swego statusu ewolucji. Czasami potraficie być złośliwi jak gnomy, z tym wyjątkiem, że one wibrują w dostrojeniu do praw ewolucji, a wy nie. Macie również ogromną zdolność do niszczenia. Jest to aspekt, nad którym powinniście pracować, ponieważ jeśli tego nie uczynicie, będziecie musieli doświadczyć bolesnych skutków swego zachowania. Podsumujemy mówiąc: jesteście naszymi młodszymi braćmi, którzy się teraz kształcą, by pewnego dnia być promowanymi do swego właściwego statusu ewolucji.
Wy, tak jak wszystkie istoty wszechświata, jesteście strukturami emisji i odbioru energii. Gdy skupiacie uwagę na specyficznej osobie, wysyłacie emanację energii, która, w zależności od intensywności i czystości, poszukuje połączenia z istotą, o której myślicie. Wszystkie wasze myśli, pragnienia i uczucia są odbierane przez istoty, których poziom świadomości i pola elektromagnetyczne mogą przechwycić i zabsorbować te emanacje. Tak samo dzieje się również na ludzkim poziomie. Czasem, jeśli myślicie o kimś intensywnie, myśl ta płynie poprzez przestrzeń eteryczną, a jej pole elektromagnetyczne uderza w osobę, o której myślicie. To zjawisko, właściwie używane, kreuje mentalne połączenie nazywane telepatią. My doświadczamy tego samego, tylko na szerszą i większą skalę. Kiedykolwiek kierujecie gdzieś swe myśli, pozostając w stanie całkowitej koncentracji, zadziałają one z całą intensywnością, niezależnie czy myślicie o obiekcie, miejscu, osobie czy istocie duchowej. Wszystko we wszechświecie jest energią i wibracją; wzajemnie się komunikuje i jest ze sobą połączone. Łączycie się z tym, co wibruje w częstotliwości takiej, w jakiej wy wibrujecie.

- Jak odbieracie nasze myśli? Jak możemy łączyć się z mistrzami i Aniołami?

Energetyczne projekcje, które emitujecie poprzez swoje myśli czy medytacje, transformują w fale światła podróżujące poprzez eter. Przyciągają siły mistrzów, aniołów czy istot kosmicznych, które przepełniają was miłością i światłem wprowadzając swą moc, byście mogli pokonywać przeciwności losu. Stawianie czoła sytuacji samotnie nie jest tym samym, co czynienie tego z pomocą silniejszych punktów światła, które wzmacniają was, ochraniają i prowadzą. Zawsze powinniście przywoływać pomoc mistrzów, aniołów i istot kosmicznych, by osiągać przyspieszenie i stawiać czoła testom ewolucyjnym z większą siłą, mocą i determinacją.
Gdy ktoś zabiega o pomoc istot wyższych, przejawia swą pokorę, miłość i harmonię. Chce być prowadzony i ochraniany przez tych, których misją i odpowiedzialnością we wszechświecie jest właśnie czynienie tego. Apelujemy, byście robili to jak najczęściej, ponieważ trudno jest stawiać czoła testom i wyzwaniom waszej ewolucji samotnie. Wszystkie te istoty są zawsze gotowe i ogromnie szczęśliwe, gdy są przywoływane, by mogły nieść wsparcie, siłę, miłość i ochronę. Nie bójcie się wyrażać swej pokory i łagodności. Jeśli jesteście szczerzy, zawsze otrzymacie duchową pomoc.
Pytajcie też, a otrzymacie odpowiedz od duchowej istoty, na której koncentrujecie swe myśli. Jeśli nie jesteście w swych pytaniach konkretni, wówczas wasi przewodnicy przejdą do działania dając wam pomoc, jakiej potrzebujecie. Gdy wasze pytania są ściśle określone, przewodnicy zadziałają jak most połączenia z duchową istotą, którą przywołujecie.

- Co dla was jest miarą poziomu duchowości, potencjału każdego pracownika światła?

Wyższe Sfery używają następujących parametrów:

1. Zdolność do bezwarunkowej służby.
2. Zdolność do poddania się swemu procesowi ewolucji.
3. Duchowa integralność i uczciwość.
4. Braterska i solidarna współpraca.
5. Nieprzywiązywanie się do wszystkiego, co przeszkadza w procesie ewolucji.
6. Tolerancja w stosunku do odmienności.
7. Zrozumienie i współczucie dla tych, którzy cierpią, bo nie rozumieją duchowej tożsamości i odpowiedzialności ewolucyjnej.
8. Zdolność do kontrolowania i transmutowania złości, chciwości, zazdrości, żądzy, strachu, zawiści, urazów i rywalizacji.
9. Hojność i nieprzywiązywanie się do wszystkiego, co może powodować niezgodę, manipulację i wyzysk.
10. Kontrola umysłu, zmysłów, myśli, emocji i słów mogących stać się źródłem niezgody wśród ludzi.
11. Szacunek i posłuszeństwo prawom kosmosu.
12. Zdolność przekraczania dualności i przenoszenia się na plany harmonijnego rezonansu ze swą Boską Obecnością.

Te parametry uczynią was godnymi wzniesienia i wejdziecie dzięki nim na plan mistrzostwa. Aby to osiągnąć, powinniście potraktować je poważnie i podjąć wyzwanie z determinacją oraz wytrwałością. Nie dotyczy to tylko wybranych istot, ale wszystkich, którzy pragną uzyskać dostęp do Wielkiej Oktawy Boskiej Miłości i Nieśmiertelności. Każda z tych cech pozostaje w was uśpiona. Musicie je tylko przebudzić, stopniowo odkrywając swą moc i duchową doskonałość. W przeciwnym przypadku, nadal będziecie błądzić poprzez plany ewolucyjnego oczyszczania, dopóki się całkowicie z nimi nie zintegrujecie.

- Co się dzieje, gdy pracownik światła wydaje się cofać w rozwoju? Czy interweniujecie pomagając mu wrócić na ścieżkę, czy pozostawiacie to jego decyzji?

Każdy przypadek jest inny. Czasami, z powodu braku uwagi i duchowego zaniedbania, ktoś odwraca się tymczasowo od duchowości, ale ze względu na zapas transmutującej energii wraca znów na ścieżkę. W innych przypadkach interwencja, to znaczy danie dawki dodatkowej energii Eksperymentalnemu Ja w postaci kompensacji i zrównoważenia jego ewolucyjnej karmy, staje się konieczna. Jeszcze w innych przypadkach, respektowana jest wolna wola, ponieważ takie jest życzenie osoby w tym momencie jej ewolucji. Dlatego istotne jest, by przywoływać pomoc Wyższych Sfer i duchowych istot, z którymi rezonujecie. Ważne, abyście pojęli, że w swym obecnym stanie ewolucji pozostajecie uwarunkowani i podlegacie wielu karmicznym restrykcjom. Mając tę wiedzę, rozwiniecie postawę pokory, przywołując pomoc źródeł światła, które są pełniejsze mocy od was.

- Czy wy zawsze harmonizujecie każdy aspekt siebie?

Harmonizacja jest wyrazem poziomu ewolucji. Ponieważ wy również znajdujecie się w obrębie kosmicznej struktury, wasza świadomość ciągle katalizuje i transmutuje te aspekty, które niosą więcej światła, synergii, jedności i współpracy z wszechświatem i Boskością.

- Nawet w Pracownikach Światła ego jest bardzo silne; wydaje się, że jego moc jest powszechna.

Jest wiele osób, które nazywają siebie pracownikami światła, ale w rzeczywistości są „Pracownikami Ego". Chcą tylko manipulować i wyzyskiwać dobrą wolę słabszych. Przeniknęli do duchowego prądu New Age, by wzmacniać swe kompleksy niższości, megalomanię, ambicje i duchową frustrację. Ludzie ci są oszustami i hipokrytami skrywającymi się za fałszywą aurą pseudo-duchowości, co my z łatwością możemy wykryć. Oszukują samych siebie, generując negatywną karmę, którą będą musieli zharmonizować i zrównoważyć w przyszłości.
Prawdziwy Pracownik Światła to osoba, która zna swój poziom ewolucji, ograniczenia, karmiczne restrykcje i moc transmutacji, gdy pozostaje zrównana ze swą Boską Obecnością i Mistrzowską Świadomością ewolucji. Stale podejmuje wysiłek, by w ciszy i anonimowo doskonalić siebie z głębi swej integralności i duchowej uczciwości. Pokora, łagodność i bezwarunkowa służba kierują jej życiem. Nie oczekuje żadnego rodzaju wynagrodzenia. Jest tak duchowo rozwinięta, że pragnie tylko służyć innym. Pozostaje całkowicie świadoma, obecna i ma mądrość zrozumienia, że wszystko stanowi ekspresję Twórczej Mocy Boga i powinno być szanowane oraz czczone. Jest tolerancyjna i pełna współczucia dla tych, którzy nie rozumieją ewolucji jako celu istnienia. Wibruje w zgodności z wszechświatem i Stwórcą. Jej celem jest połączenie i czysta komunia z Esencjonalnym Ja i Bogiem. Oto wizerunek i atrybuty osoby będącej prawdziwym Pracownikiem Światła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz