czwartek, 1 grudnia 2011

Swiadome ewolucyjne przeprogramowanie

Niech światło wrażliwości i świadomości duchowej będzie obecne w waszym życiu, abyście mogli przyjąć boską miłość w waszym wnętrzu.

Temat, który dziś podejmiemy jest niezmiernie ważny, gdyż jest związany z technologią ewolucyjną, która pomoże wam zintegrować i uaktywniać dynamiki duchowego wznoszenia się oraz ewolucyjnej przemiany. Plan ewolucyjny, którego doświadczacie, opiera się na ograniczających dynamikach czasoprzestrzeni oraz prawa przyczynowości. Chociaż istnieją określone ograniczenia, jak również określone parametry ewolucji, zawsze możecie doświadczyć transcendencji, jeśli zrozumiecie duchową dynamikę ewolucji. Wasi naukowcy zdumiewają się z powodu zachowań praw fizyki i chemii, ponieważ są one zmienne a charakteryzująca naukowców niepewność jest wyrazem bardzo nasilonej fizycznej ewolucji wszechświata. Uczeni nie wiedzą, że istnieje kilka wyższych praw ewolucji nadzorujących i rządzących prawami fizycznymi, które są kierowane przez “mistrzowskie programy ewolucji wprowadzane do waszej podświadomości twórczej”. Te mistrzowskie programy określają wasze zachowania, zwyczaje, skłonności, pojęcia, wzorce i perspektywy życiowe. Chociaż są z góry ustalane, są podatne na zmiany, gdy zestrajacie się z zasadami i planami duchowej kosmicznej ewolucji.

Wszechświat jest bardzo skomplikowaną siecią komunikacji energetycznej i wibracyjnej przejawiającą się w manifestacji wielowymiarowej czasoprzestrzeni kosmicznej, której wszyscy doświadczamy w różny i względny sposób. Ewolucja kosmiczna nie opiera się na parametrach rozwoju naukowo-technologicznego, jak uważa się w sferach naukowych waszej planety, lecz na duchowej świadomości i duchowych wymiarach życia. Prawa fizyczne są manifestacją drugorzędną i gęściejszą niż duchowa świadomość, która przenika wszechświat i rządzi nim. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w niezgłębionym oceanie zjednoczonej duchowej świadomości, a nasze porozumienie z wszechświatem i Boskim Źródłem odbywa się przy pomocy “Myśli i Uczuć”. Etyka wolnej woli panująca w całym kosmosie przejawia się poprzez sposób, w jaki używamy myśli i uczuć w naszym świecie wewnętrznym, czy to w sposób konstruktywny, czy też dla nas zgubny. Ma to wpływ na otoczenie, w którym żyjemy generując różne egzystencjalne dynamiki, okoliczności i zdarzenia.

Wszystkie technologie duchowej ewolucji stosowane przez was mają na celu aktywację oraz twórczą i konstruktywną ekspresję Boskich Myśli i Uczuć, dzięki którym nawiązujemy więź z Nieskończonym Stwórcą. W obecnym stanie ewolucji na waszej planecie o trójwymiarowej częstotliwości, wasze zdolności myślenia, odczuwania i pragnienia są zniekształcone przez wsteczne i niszczycielskie paradygmaty. Dlaczego? Nie jesteście samodzielni w myśleniu, ponieważ system, który wami kieruje i manipuluje przeprogramował was, by zogniskować wasze myśli na fikcyjnych i wstecznych dynamikach życia. Wasze myśli są skupione na nieodpowiedzialnej i nienasyconej konsumpcji, skierowane na frywolne cele i działania niszczące waszą wrażliwość i perspektywę duchową. Wasze uczucia są coraz bardziej hamowane w rozwoju z powodu samolubstwa, chciwości, agresji, manipulacji oraz eksploatacji i niszczą waszą energię, ciszę umysłową oraz postrzeganie. Inwolucyjny system, który wami zarządza i sprawuje tę władzę od tysięcy lat, teraz stał się jeszcze bardziej wymyślny, ponieważ otrzymuje wsparcie ciemnych sił, które pragną sabotować wasze wznoszenie się oraz duchowy wzrost.

Jesteście niewolnikami skorumpowanego i zdemoralizowanego systemu, który we wszystkich sektorach zaszczepił do waszego życia swoje wartości, pojęcia i wsteczne zwyczaje. Kryzys ekonomiczny mający wpływ na wszystkie pozostałe sfery jest strategią, której inwolucyjny system używa, aby wszczepić najpotężniejszą broń służącą do masowej kontroli umysłów, którą jest “Psychiczno-emocjonalny Dysfunkcyjny Strach”. Jest to sposób na osłabienie waszych umysłów oraz wywoływanie negatywnych i niszczycielskich emocji poprzez promieniowanie częstotliwości cierpienia, paniki, smutku, stresu, etc. Jego celem jest spowodowanie spirali zbiorowej paniki prowokującej niszczycielskie starcia między ludźmi budzącymi się z letargu i nieświadomości duchowej, w której byli zanurzeni od tysiącleci. System inwolucyjny jest tego świadomy i dlatego tworzy dynamiki niestabilności społecznej poprzez użycie wymyślnych i niezdrowych technologii oddziałujących na wasze umysły i uaktywniających niszczycielskie emocje w ludziach. Wystarczy zaobserwować jak bardzo wzrosły w społeczeństwie przestępstwa, gwałty i desperacja. Oni pragną tworzyć atmosferę “Chaosu Zbiorowego” doprowadzając do starć pomiędzy ludźmi, co z kolei przyczynia się do wzmocnienia ich kontroli i władzy nad wami poprzez tworzenie stronnictw oraz społecznej, kulturalnej i politycznej wrogości.

I tu właśnie możecie skorzystać z potężnej broni Świadomego Ewolucyjnego Przeprogramowania. Ma ono moc nie tylko zneutralizowania osłabiających wasze umysły i ciała technologii służących kontroli mas, lecz także przemieniania tych energii w harmonizujące spirale światła pozwalające wam przetworzyć fale negatywnej i destrukcyjnej gęstości projektowane przez system inwolucyjny na psychiczną sferę planetarną. Świadome Przeprogramowanie Ewolucyjne oznacza całkowite i bezwzględne przyjmowanie odpowiedzialności za kierowanie się waszym Mistrzowskim Programem Ewolucyjnym opierającym się na przeprogramowanych kodach myśli i uczuć. Mają one również wpływ na wasze fizyczne ciała czyniąc je odpornymi na wszelkiego typu produkowane przez system inwolucyjny syntetyczne, mentalne i wirtualne wirusy. Świadome ewolucyjne przeprogramowanie jest sposobem bycia, odczuwania i działania opartym na czujności oraz świadomej niezłomnej wrażliwości. Wasz prawdziwy świat nie jest tym, który się przejawia na fizycznej scenie czasoprzestrzeni liniowej waszej obecnej egzystencji, lecz istnieje w niewidzialnym wszechświecie umysłowym i emocjonalnym, w którym jesteście odpowiedzialnymi i absolutnymi mistrzami. Nikt nieupoważniony nie może zaatakować tego wewnętrznego wszechświata z powodu tkwiącej w was siły. Ta siła uaktywnia się, gdy wzywacie wszechobecną i wszechwładną moc Boga, przejawiającą się w waszym wnętrzu, jako Boska Obecność.

Świadome przeprogramowanie jest niezbędne, gdyż wzmacnia wolę, tworzy konstruktywne i twórcze przyzwyczajenia i powoduje, że odczuwacie dobroć i miłość do wszystkich waszych bliźnich, do planety oraz do pozostałych żywych gatunków, z którymi dzielicie przestrzeń ewolucyjną. Siła świadomego ewolucyjnego przeprogramowania polega na byciu “Obecnym” w waszym wnętrzu i głębszym odczuwaniu waszej suwerenności duchowej oraz łączności i komunikacji z Boską Obecnością. Ona zawsze jest do waszej dyspozycji, jeśli waszym celem jest bycie częścią wszechświata oraz współpraca z kosmicznym planem ewolucji. Świadome przeprogramowanie jest ewolucyjnym wsparciem, którym dysponujecie w każdym momencie, by tworzyć takie sytuacje i doświadczenia, które przyczyniają się do waszego wzrostu i łączności duchowej z wszechświatem oraz Boskością. Wyzwanie, z jakim musicie się skonfrontować polega na przezwyciężeniu zobojętnienia, apatii i lenistwa, na które pozwalacie, aby podświadomy umysł przetwarzał przepływ sprzecznych, zgubnych oraz obsesyjnych myśli. W tym zakresie musicie udowodnić, że w odpowiedni sposób i z honorem używacie danej od Boga wszystkim istotom wszechświata wolnej woli i umiejętności wyboru.

Świadome ewolucyjne przeprogramowanie jest dynamiką odpowiednią dla waszego Wyższego Ja, aby doświadczać i czuć waszą boskość oraz trwałą łączność z kosmicznym tętnem ewolucji oraz Bogiem. Oferuje się wam teraz możliwość uaktywniania tego przeprogramowania, jako celowej i trwałej technologii w waszym życiu. To przyczyni się do przyspieszenia waszego energetycznego i wibracyjnego połączenia z planetą Ziemią i z plazmatycznym promieniowaniem płynącym z centrum waszej Galaktyki. To świadome przeprogramowanie jest portalem otwierającym wzniesienie w obecnym cyklu 26 000 lat, który zakończy się w momencie, gdy wasz Układ Słoneczny znajdzie sie w punkcie zero pasa antymagnetycznego – linii Bond Galaktyki.

Teraz macie wielką sposobność wyzwolenia się z łańcuchów ograniczających rzeczywistości wirtualnych, w których byliście zanurzeni przez tysiące lat, jak również z kajdan, których ciemne siły użyły, by przeszkodzić w waszym wznoszeniu się oraz ewolucji kosmiczno-duchowej. Ważne jest, byście zrozumieli, że nie jesteście ofiarami waszych przewrotnych i niszczycielskich strategii, z powodu których zdecydowaliście się zrezygnować z waszej mocy i suwerenności duchowej zrzekając się prawa wolnej woli i umiejętności wyboru, gdyż wymagają one podjęcia pełnej odpowiedzialności za wasze myśli, uczucia i czyny. Jesteście manifestacją złożonych rzeczywistości międzywymiarowych, od wirtualnej inwolucyjnej fikcji aż do bardziej wzniosłej, doskonałej ekspresji waszego Wyższego Ja, Wyższej Istoty będącej w doskonałej komunii i łączności z Bogiem.

Dynamika świadomego umysłu działa na zasadzie zastąpienia nieharmonijnych myśli przez te, które tworzą harmonię, pokój, miłość, pomyślność, twórczość i boską doskonałą ekspresję. Natomiast dynamika umysłu podświadomego działa poprzez świadome przeprogramowanie tych wzorców i uczuć, które pragniecie zmienić. Czujcie, myślcie i działajcie zawsze z poziomu dobroci, miłości, ducha postępu oraz braterstwa, do jakich jesteście zobowiązani jako istoty nieśmiertelnego światła, którymi w istocie jesteście. Wówczas wasza Boska Obecność przejawi swą tożsamość oraz cel życia i ewolucji kosmicznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz