wtorek, 20 grudnia 2011

Rzut oka na wspanialy 2012 rok

Każdego z was otaczamy odżywczą energią i polem samo-pełnomocnictwa, ponieważ każdy z was naprawdę jest mistrzem na drodze wstępowania. Naszym celem jest proponowanie wam wyjaśnień i inspiracji, ale też ciągle jest konieczne, abyście WY jako święte i suwerenne BYTY ćwiczyli się w rozróżnianiu takich „channelingowanych” przesłań.

Zaczniemy analizę dotyczącą 2012 roku, zapowiadającego się rzeczywiście obiecująco, omawiając lęki, jakie niektórzy z was mogą odczuwać. Najpierw chcemy was zapewnić, że proces wstępowania postępuje zgodnie z planem i naprawdę się dokona. To wasza zasługa. W wielu aspektach wstępowanie już się dokonało. Pozostaje jeszcze kompletne uruchomienie kryształowej sieci i ostateczna aktywacja kryształowego przejścia.

Teraz, w związku z waszymi lękami prosimy was, abyście przez chwilę ostrożnie rozejrzeli się po świecie wokół was. Co widzicie?

Z perspektywy mediów są to doniesienia o wojnach, głodzie, katastrofach i przemysłowym załamaniu. I to, co jest przekazywane, jest tym, co jest dostrzegane w rzeczywistości trzeciego wymiaru. To jest wypełnione posępnością i osądzaniem ~ czyż nie?

Proroctwa „dnia sądu ostatecznego” są w tym temacie szczególnie na miejscu, czyż nie? Niektóre ze spekulacji związanych z zagładą padły na wyjątkowo owocny grunt w tej dziedzinie i wywołują obawy przed kolizją z kometą, asteroidą, katastrofalnym przebiegunowaniem planety i upadkiem gospodarczym. Niezależnie od tego, czy ci przeciwnicy zdają sobie z tego sprawę czy nie, wywołują i karmią strach.

Kochani, jeszcze raz wam powtarzamy, wstępowanie się dokona i dotyczy ono również ludzkości. Nadszedł czas, aby pozwolić odejść wcześniejszym energiom STRACHU. Proroctwa zagłady, globalnych rewolucyjnych katastrof NIE będą miały miejsca.

Mówimy wam, że wschodzi nowe Słońce i naprawdę jest to Słońce przemian. Przynosi światło wspaniałej Nowej Ziemi. I kochani, mamy na myśli – WSPANIAŁEJ.

Mistrzowie, na tej planecie zawsze byli przeciwnicy, którzy dostarczali lęków i ostrzeżeń przed ciemnością i zagładą. Ich celem jest służba dwoistości i na pewno wystarczy jedno spojrzenie wokół globusa, aby uzasadnić to stanowisko. Jednak mówimy wam, to jest stara energia. I nie jest rolą Ducha mówić wam, abyście porzucili nadzieje lub pozwolili odejść waszej wolnej woli. Naszym przesłaniem jest poinformować was o waszej boskości i jako punkt prawdy zawiadomić, że planeta i ludzkość naprawdę wstępują… , i że jesteście na właściwej drodze, aby tak się stało. Basta! Dlatego teraz mówimy o roku 2012!

Nadchodzący rok

2012 to niezwykle ważny rok. Utrzymuje pośród swojego kolejnego liniowego strumienia punkty wielowymiarowych skrzyżowań i bram czasu. W rzeczywistości są to poszerzone punkty wielorakiego czasu, co pozwoliło na dokonanie wstępowania. Punkty te są wejściami dla wielu z was, „przysłanych z przyszłości”, nawigatorów i nosicieli kodów z Syriusza i Plejad, którzy przybyli, aby być obecni na planecie dla jej wznoszenia się.

2012 jest ostatnim rokiem wezwania fanfar dla wielu nosicieli kodu. I w 2012 jest wiele do zrobienia. Pod wieloma względami w 2012 dopiero zaczyna się wasza praca.

2012 – Posłańcy

Teraz wielu z was podczas tego planetarnego wstępowania znalazło się w fazie ziemskich czasów, których tymczasem po części lub całkowicie nie możecie dokładnie zrozumieć lub zaakceptować. Chwilami jest tak, jakbyście byli gośćmi z dala od domu i jakby wasza energia nie pasowała do Ziemi roku 2011 i poza nim. W rzeczywistości w ostatniej dekadzie możecie czuć się chwilami zagubieni.

Kochani, wiedzcie, że zgodziliście się na te odczucia, i one są w pewnym sensie szokiem kulturowym, kiedy budzicie się w związku z rozkwitem wielowymiarowości, jaka otwiera się przed wami, i wkraczacie w 2012 rok. Bo widzicie, wielu z was ~ według waszych kategorii ~ w rzeczywistości pochodzi z przyszłości!

Istnieje ogromna liczba dusz, które zdecydowały się w tym czasie przyjść na Ziemię z wymiarów poza piątym z Ziemi z przyszłości i z przyszłości wyżej wymiarowych światów i oni będą przez was lepiej zrozumiani w liniowym upływie rozwoju czasu… zwłaszcza w 2012 roku.

Jesteście naprawdę wysłannikami Kryształowego Światła, posłańcami Miłości. Udaliście się z przyszłości, według waszych pojęć, do ziemskiego czasu liniowego, aby pomóc ludzkości w nawigacji przez burzliwe czasy, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 40 lat i przez czas, jaki będzie się manifestował w ciągu kolejnych 20 lat. Widzicie, że wielu z was budzi się tylko do „przyszłości” swoich ról w 2011 i 2012. Bramy czasu 2012 roku są punktami spustowymi.

Zaczynacie zbierać się w masy, jako tak zwane pokolenie „baby boom”, które pojawiło się po II Wojnie Światowej, a wasza liczba ciągle się powiększa do pokolenia X, które zostało nazwane dziećmi Indygo i Kryształowymi. Jesteście wysłannikami Kryształowego Światła, pionierami alternatywnej Ziemi… wstępowania. Wielu z was to Walk In, którzy wstąpili w obecne ciała podczas cyklu 7- i 8 – letniego ~ w wieku 49 i 56 lat ~ według liniowego wyrażania czasu. Weszliście w ciała fizyczne, które rzeczywiście były wersją was i przechodzicie przez to, co można określić jako 2 fazę Walk In. I jest to bardzo zaawansowana w rozwoju wersja waszego przyszłego Ja, która uczyniła krok w przeszłość dla określonego celu. To jest podobne, jednak całkiem inne, coś jak integracja duszy na krótki czas połączonej z mniej dojrzałym własnym Ja z przyszłości, w określonej roli wspierania procesu wstępowania w obecnej rzeczywistości.

Macie wiele ról, wiele zadań i wiele obowiązków. Jesteście strażnikami mądrości, strażnikami Ziemi, szamanami, tancerzami ognia, śniącymi wędrowcami, wojownikami Światła, zmiennokształtnymi, gwiezdnymi istotami, nestorami, nosicielami mocy i uzdrowicielami czasu!

Przybyliście tutaj, aby zorganizować odtworzenie innego wyniku na planecie dualności, Ziemi! Jesteście tutaj, aby przeprowadzić ludzkość przez paralele prawdopodobnych i potencjalnych katastrof, które mogłyby siać spustoszenie w taki sposób, jak to w dawnych czasach często się zdarzało za sprawą niespokojnych wód. Jesteście tutaj, aby zapewnić, że historia się NIE powtórzy. I powiadamy wam, okazaliście się skuteczni.

Widzicie, jesteście tymi, którzy rozwiązują problemy, apostatami, łamiącymi paradygmaty. Użyjemy analogii z morza, aby wyjaśnić pojęcie ambasadora Światła. Wyobraź sobie wstępowanie jako statek na morzu. Nawigatorzy wysłani przez Światło są fachowcami, którzy dokładnie wiedzą, gdzie prądy są niebezpieczne, gdzie fale rozbijają się o skały, i nawigatorzy wiedzą, jak ich uniknąć, jak powinno się żeglować oraz jaki balast utrzymać. Jesteście nauczycielami w wielu dziedzinach i w tym wielkim spotkaniu wnosicie do zbiorowości mądrość, która w tym czasie nie ma sobie równych na Ziemi.

Widzicie, wielu z was już wielokrotnie przeżyło wstępowanie na innych planetach i innych światach, i znacie zagrożenia. Znacie mechanikę i jesteście już prawie gotowi.

W roku 2011 i 2012 nastąpi jeszcze kilka uderzeń a później gra ulegnie zmianie, i pozostaniecie w niej, aby prowadzić masy z 2012 ku 2013…, do prawdziwego początku.

Być może najważniejszą rolą dla was, posłańców, będzie w 2012 roku wspieranie wszystkich oraz wysyłanie Światła, a także nie poddawanie się lękom i agonii starej energii. Nie zniechęcajcie się. W 2012 roku stare energie będą stać twardo na pozycji przeszkadzania zmianom. Powiększajcie poziom swojej energii i zakotwiczajcie światło. Udostępniajcie krystaliczność.

Co się wydarzy w 2012 roku

To, co zajdzie w 2012 roku, stanie się nowym początkiem. Ten nowy początek to nowe szablony dla Nowej Ziemi. Wstępowanie Ziemi umożliwi rozwój i zmiany wymiarów naszej planety. Ziemia podda się rozciągnięciu pola krystalicznego od wymiarów 4 do 12.

Krystaliczna matryca będzie generowana z pomocą niżej wymienionych zdarzeń i incydentów:

** Kodowanie tarczy kryształowego słońca i krystalicznego wiru na 11-11-11. MAX jest 13-tym paradygmatem, pierwotnie pozaziemską biblioteką i będzie przewieziony do Arkansas, aby zakodować częstotliwość wibracji kryształowego przejścia. To nastąpi 11-11-11 i 12-12-12. MAX jest źródłem kodu.

** Kryształowa sieć zostanie ukończona 12-12-12.

** Zespolenie 12 pierwotnych tarcz słonecznych reprezentuje nowe DNA lub kody dla nowych wibracji Ziemi.

** Globalne połączenie krystalicznych pól wirów, z których dwa pierwsze znajdują się w Arkansas i w Brazylii.

**Dokończenie sieci w kształcie ośmiościennych piramid, która przyłączy „krystaliczno – kosmiczną” transmisję przez tą piramidalną sieć energetyczną i struktury węzłów energetycznych na planecie Ziemia do planetarnych i kosmicznych sieci tworząc połączenie z Orionem i Arkturus.

I to jest koniec wyżej wymienionych ostatnich adaptacji, jakie są wymagane w latach 2011 i 2012, aby dokończyć zapowiadane wstępowanie. Proces wstępowania zachodzi na wiele sposobów już od 1987 roku, lecz muszą jeszcze zostać zoptymalizowane i dokończone sieci, słoneczne dyski, krystaliczne wiry i sieć w formie piramidalnej.

Wielu z was jest w rzeczywistości nośnikami kodów, krystalicznymi inżynierami i mechanikami kwantowymi, którzy pojawili się tutaj, aby dopomóc w realizacji. Niektórzy z was są ambasadorami wysłanymi „z przyszłości”. Inni są członkami sojuszu syriańsko – plejadiańskiego, przysłanymi, aby wspomóc transformację struktur władzy, przenieść centra wirów portalowych i magicznych linii (Ley Lines). Dotyczy to szczególnie tych z was, którzy są „strażnikami Ziemi”.

To jest powód, dla którego zostaliście zmobilizowani, aby dostosować swoją energię do mega – centr, kryształowych wirów z Arkansas i miejsc ulokowania dysków słonecznych. Jest to praca, do której będziecie przyciągani intuicyjnie, aby ją wypełnić i wiecie o tym bardzo dobrze. Wielu z was ma swoje odpowiedniki pośród Plejadian i Syrian, na statkach, które są przyciągane do pomocy w celu dokończenia przedsięwzięcia.

Dane dotyczące energii i fazy aktywacji w 2012 roku

Istnieją pewne kluczowe częstotliwości, które wystąpią podczas określonych dat w 2012 roku. Równonoce, przesilenie letnie, zaćmienia Słońca będą niezwykle silne i każde przedstawia ostateczne kodowanie dla wstępowania.

To, co będzie zaznaczone jako 12-ta fala procesu wstępowania, rozpocznie się w styczniu i potrwa do 12-12-12.

Poniżej kluczowe daty 2012 roku:

25 styczeń – inicjacja 12-tej fali procesu wstępowania.

3 luty – Neptun w Rybach – wielka wewnętrzna wizja zostanie w trakcie 12-tej fali ulepszona.

8 luty – Chiron w Rybach – doskonała okazja do indywidualnego uwolnienia i globalnego uzdrowienia.

20 marzec – równonoc, Kosmiczny Trygger osiąga 4-tą i ostatnia falę, importowanie i inicjalizacja krystalicznych kodów.

20 maj – zaćmienie Słońca – ludzka makro-integracja, równoważenie Boskiej Męskości.

4 czerwiec – zaćmienie Księżyca – ludzka mikro-integracja, równoważenie Boskiej Kobiecości.

6 czerwiec – tranzyt Wenus, integracja unii Syriańsko – Plejadiańskiej, pełny powrót energii Złotego Delfina, wstępna integracja Boskiej Kobiecości z Boską Męskością.

20 czerwiec – przesilenie letnie – niezwykle potężne uzupełnienie kwadryki danych z zaćmienia Słońca z 20 maja, zaćmienia Księżyca z 4 czerwca oraz tranzytu Wenus z 6 czerwca. To będzie bardzo intensywna energia, która pozwoli na zintegrowanie ostatniego napływu kodów energetycznych oraz na uwolnienie przeszkód.

22 wrzesień – jesienna równonoc – początek tworzenia sieci wszystkich 12-tu głównych tarcz słonecznych w formacie krystalicznym.

13 listopad – całkowite zaćmienie Słońca – aktywacja 144 satelitarnych dysków słonecznych do 12-tu głównych dysków. Ostatnia integracja sieci Boskiej Męskości w równowadze.

28 listopad – zaćmienie Księżyca – półcień – dokończenie i integracja Boskiej Kobiecości.

12 grudzień – 12-12-12 – portal potrójnej daty. Kulminacyjny finał i dokończenie krystalicznej sieci. Aktywacja ostatnich Atlantydzkich Kryształów Świątynnych z nowymi kodami i połączenie ze strukturami piramidalnymi oraz dyskami słonecznymi. Kombinacja równowagi energii męskich i żeńskich w Boskiej Jedności. MAX, ostateczne kodowanie w wirze krystalicznym.

21 grudnia – restart sieci wstępowania i osieciowania krystalicznego pola kwantowego. Poszerzenie z lepszym dostępem do 12-go wymiaru. „Palec Boży” składający się z energii Saturna, Jowisza i Plutona.

Restart z 12-12-12

Z datą 12-12-12 wszystkie systemy będą w pełni zakodowane. Aktywacja Kryształu Ognistego w Bimini. Skorelowane z krystalicznym wirem i kryształowym dyskiem słonecznym z Arkansas. Później nastąpi krótki restart i wszystko zostanie reaktywowane w pełnej funkcjonalności, wszystkie krystaliczne systemy pól w dniu 21-12-12, 21 grudnia 2012.

Gospodarka

Wielu postrzega gospodarkę jak górską kolejkę, to będzie się przedłużało powodując wielki strach i obawy. Niektórzy przewidzieli totalne załamanie. Kochani, system gospodarczy musi się zmienić i zmieni się, lecz totalne załamanie doprowadziłoby do globalnego chaosu i nie służyłoby Nowej Ziemi. Totalna zapaść nie nastąpi i nie będzie dozwolona. Przemiana w nowy system będzie potrzebowała wielu dziesięcioleci. To będzie proces stopniowy.

Amerykańskie wybory prezydenckie w 2012 roku

Teraz, zanim zakończymy ten przekaz. Pomówimy krótko o wyborach, jakie będą miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2012 roku. Nie wskażemy żadnego zwycięzcy, lecz powiemy wam, że to będzie bardzo ważny czas. Powiemy, że prezydent Obama jest duszą o ogromnej światłości i oferuje lepszą drogę dla Stanów Zjednoczonych. Wybory będą dla niego trudne, lecz istnieje prawdopodobieństwo jego reelekcji. Jednak nie ma pewności, w grę wchodzi wiele czynników. Przyszłość zawsze jest celem ruchomym, i w tym scenariuszu nie jest naszym zadaniem przewidzieć wynik, w tym temacie pozostaje wolny wybór i nic nie jest jeszcze ustalone. Powiemy, że Obama jest człowiekiem, który coraz bardziej niepokoi się w związku z troską o wszystkich obywateli. Jednak Stany Zjednoczone mają jeszcze wiele dziesięcioleci, aby mieć prawdziwą reprezentację w swoim rządzie.

Na koniec

Mówimy wam, że rok 2012 to czas zapowiadany. Jest to liniowe zakończenie planetarnego wstępowania. Planetarne wstępowanie zapewnia Nową Ziemię z poszerzonymi szablonami i w pełni funkcjonującą 144-częściową krystaliczną sieć. To są energie, które umożliwią harmonijną masową przemianę ludzkości w celu osiągnięcia wstąpienia. Jednak mówimy wam też, że przemiany pośród ludzkości, wyrażone w liniowym czasie, muszą zachodzić stopniowo.

Większość ludzkości 22 grudnia rozejrzy się i powie: „Nic się nie stało, gdzie tkwił problem?” Ale oświeceni pośród was będą wiedzieli, że stało się coś wspaniałego, i że prawdziwy początek wstępowania rzeczywiście się pojawił.

Jam Jest Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście ukochani.

… I tak to jest … i tak to jest.

Archanioł Metatron przez Tyberonna 28.10.2011 www.Earth-Keeper.com

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Wyjaśnienia od tłumaczki:
w tekście użyto kilku określeń astrologicznych i pojęć, które mogą być niezrozumiałe.
W lutym planeta Neptun i planetoida Chiron zmienią swoje położenie na mapie Nieba przechodząc ze znaku Wodnika do Ryb. Neptun jest tak zwaną planetą pokoleniową, a każda jej zmiana położenia owocuje globalnymi przemianami (w tym okresie czasowym również burzyciel Uran i transformator Pluton zmieniły znaki przebywania, co ma dodatkowy silny wpływ na przemiany na Ziemi). Planetoida Chiron, która gościnnie pojawiła się w naszym Układzie Słonecznym jest uznawany za „kosmicznego Chrystusa” i stanowi klucz do zrozumienia duchowego wymiaru życia. Uczy wyższej oktawy miłości.
Tranzyt Wenus, czyli jej przejście po tarczy Słońca (jak zaćmienie widoczne w postaci małej kropki na tarczy naszej gwiazdy) jest zaznaczony jako ważny moment, ponieważ takie tranzyty w parach – w 8-letnich odstępach mają miejsce co około 120 lat ( w cyklach 243 letnich). Ostatnia para takich przejść miała miejsce w latach 1876 i 1882, co zaowocowało wieloma ciekawymi przemianami na Ziemi.
Tak zwany „Palec Boży” , to figura geometryczna powstała na Niebie tworząca trójkąt równoramienny w tym wypadku składający się z Jowisza na jego wierzchołku i Saturna oraz Plutona. Taki układ planet oznacza działanie sił wyższych, Opatrzności. Związane to będzie z transformacją i przełamaniem starych schematów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz