środa, 1 lutego 2012

Jestesmy jednoscia z Bogiem - przekaz od Archaniola Uriela

Stwarzanie partnerstwa pomiędzy ego i Duchem, które jest częścią waszej uzdrawiającej podróży w każdym życiu, stanowi jeden z wielu życiowych celów. Innym jest stwarzanie jedności w waszym sercu, tak aby energia waszego serca zawierała połączone aspekty energii serca „wyższego” i „niższego”. Wyższe serce jest napełnioną duchem energią bezwarunkowej miłości, która stanowi wasze boskie dziedzictwo. Niższe serce odzwierciedla podróż karmiczną, zranienia duszy i inne energie zgromadzone przez całe wcielenia doświadczania emocjonalnych energii trzeciego wymiaru. Jedność serca wydarza się, kiedy te dwie energie się stapiają, dzięki czemu niższe serce zostaje uzdrowione i zaczyna odzwierciedlać bezwarunkową miłość, którą obdarowuje go wyższe serce.

Całość serca jest pełna spokoju i radości. Nie potrzebuje niczego, a jednak wszystkie jej potrzeby są zawsze spełniane. Może doświadczać smutku, jednak w każdych okolicznościach spoczywa w radości, ponieważ zna wiarę i zaufanie. Zawsze jest w stanie miłości i nie potrzebuje nikogo innego, aby być przykładem miłości. Jest potężna i współczująca, energetycznie zrównoważona, i poszukuje najwyższej wibracji we wszystkim. Jest częścią każdego z was, przypomnieniem bezwarunkowej miłości, z której pochodzicie i do której powracacie. Całość serca jest waszą drogą do spokoju, radości i miłości, które stanowią uzdrowienie, jakiego poszukujecie we wszystkim przez całe swoje życie. Aby je odnaleźć, musicie nauczyć się szukać wewnątrz i połączyć się z wewnętrzną boskością.

Miłość, jakiej pragniecie od innych i jakiej poszukujecie w tym świecie, jest samotnym, spragnionym głosem waszego niższego serca, które uważa się za odłączone, samotne, zbolałe i niegodne. Wierzy ono, że musi stwarzać miłość i często w tym celu natrafia na najbardziej pozbawione miłości okoliczności. Definicja miłości, jaką posiada niższe serce, zostaje przekształcona poprzez uzdrowienie, wybaczenie i akceptację obecności wysokiego serca, co również oznacza rozpoznanie, że cała miłość pochodzi z wewnątrz. Bezwarunkowa miłość jest waszym przyrodzonym prawem, ale stwarzanie jej obecności w trzecim wymiarze jest częścią waszego celu życiowego. Ten moment połączenia jest wzniesieniem niższego serca, gdyż łączy się ono wtedy ze swym partnerem w miłości, wyższym sercem.

Tak jak duch potrzebuje ciała do tego, żeby być obecnym w trzecim wymiarze, wysokie serce potrzebuje niższego serca do wyrażania boskiej miłości. A niższe serce potrzebuje wyższego serca do tego, by poznać radość, spełnienie i miłość. Miłość, jakiej każde z was szuka u innych albo w świecie, to poszukiwania waszego niższego serca, by połączyć się z wyższym sercem. To połączenie jest ważne, gdyż nie przyszliście tutaj, by otrzymać miłość od świata – przyszliście tutaj, by stwarzać miłość w tym świecie. Ten świat nie daje miłości; może on tylko odzwierciedlać miłość. Połączenie z wysokim sercem stwarzane jest poprzez wybaczenie, akceptację i samouzdrowienie. Kiedy już przypomnicie sobie, że jesteście źródłem boskiej miłości dla siebie i dla świata, to połączenie będzie utworzone, a wy wkroczycie w niebo na Ziemi i bezgraniczne bogactwo miłości.

Nie ma oddzielenia pomiędzy wami i Źródłem czy też Bogiem czy Wszechświatem czy jakąkolwiek inną nazwą nadaną energii, która wspiera, żywi, łączy i podtrzymuje każdego i wszystko we Wszechświecie. Osądy, które służą do tego, by oddzielać ludzkość od jej boskości, są tylko myślami, które nie mogą wymazać prawdy, jaka zakodowana jest w świetle, które niesiecie. To, co nazywacie oddzieleniem, znane jest również jako ciemność albo strach i jest to jedyna rzecz, która oddziela was od jedności jaką macie ze Źródłem.

Ale to oddzielenie istnieje pośród ludzkości, ponieważ dla Źródła niemożliwe jest być oddzielonym od swego własnego światła, a wy jesteście emanacją tego światła. Kiedy pamiętacie, że „Ty i Bóg jesteście Jednym”, warstwy strachu, który znacie jako poczucie niegodności, bezwartościowości i oddzielenia, zostają uwolnione. Wasza dusza zostaje wyzwolona od ciężaru i może wdychać światło, wolna od gęstości energii szkoły trzeciego wymiaru. Przez chwilę możecie przypomnieć sobie, czy też przyłączyć na powrót, siebie do Boga.

Istnieje nieuchronny kres tej podróży wiodącej ku ponownemu połączeniu i wydarzy się to dla całej ludzkości, dla każdej osoby w jej własnym czasie. Cykl karmy i uzdrawiania będzie trwał dla każdej duszy, aż przypomni sobie ona swoją jedność ze Źródłem, przypomni sobie jego światło, obejmie miłość i nauczy się przebaczenia. W czasie, gdy w cyklu Ziemi istnieje ścieżka Wzniesienia, cała ludzkość będzie mogła doświadczyć tego ponownego połączenia i Wzniesienia, ale nie jest to pojedyncze wydarzenie. Jest to raczej podróż, w jakiej znajduje się każda dusza, i w trakcie której jest ona od początku doświadczania trzeciego wymiaru.

Ujrzyjcie siebie i Boga jako jedno, wiedzcie, że jesteście światłem Boga i że Źródło światła jest w was i zawsze z wami. Nie istnieje oddzielenie inne od tego, które, jak wierzycie, stworzyliście, i nie istnieje prawda duchowa, która byłaby jedyną prawdą. Wiedzcie, że „Ja i Bóg jesteśmy Jednym”, uczyńcie z tego swoją codzienną afirmację, i wdychajcie światło, które jest światłem, miłością i prawdą o tym, kim jesteście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz