niedziela, 16 października 2011

Kroniki Ziemii - Robert Morning Sky cz.3

A to nie było wszystko, co martwiło AN-U, książę EN-LIL również zmuszony do opuszczenia
systemu ARIDU, wrócił do Królewskiego Pałacu w ASA-RRR. Potencjalne zagrożenie jakie
stwarzał także nie mogło być ignorowane. Król był w obliczu zagrożenia z wielu stron.
Zanim jednak mógł działać, otrzymał wiadomość, że Królowe SSS-T zarządały jego
obecności w pałacu ARI-AN. To zmartwiło AN-U. Wiedział, że domagają się sprawozdania
z księgowości. Jego klęska z rąk rebeliantów ZU-ZU musiała zostać złagodzona przez jakąś
rekompensatę.
AN-U zaprezentował przed Królowymi plan kontrataku sporządzony przez dowódców DAK.
Argument o podjeciu natychmiastowych działań wydawał się oczywisty dla niego. Królowe
ARI-AN słuchały w milczeniu gdy mówił. W jego słowach były tylko argumenty za kontynuowaniem
napaści na zbuntowany system gwiezdny. Po zakończeniu swej mowy AN-U
poczuł się pewnie i był zadowolony z przedstawienia swego punktu widzenia.
Gdy usiadł, odwrócił się i zobaczył drzwi Izby otwarte. Ku swemu przerażeniu, zbuntowany
król ZU-ZU wszedł do Trybunału. AN-U stanął do protestu, ale kazano mu siedzieć cicho.
Gdy rebeliant zaczął rozmowę z Królowymi AN-U nie mógł pozostać w pozycji siedzącej.
Skoczył na nogi, ale został ponownie przywołany do porządku. Król ZU-ZU przedstawił swe
stanowisko jasno. On był prawowitym królem ARIDU i ludzie chcieli jego. System nie został
zniszczony, produkcja metali i dostawy minerałów mogą być kontynuowane. Umowa z jego
dziadkiem byłaby podtrzymana, ZU-ZU dotrzyma wcześniejszych obietnic, ale bez obecności
AN-U. Kiedy skończył, Król ZU-ZU usiadł.
Królowe nie mówiły ani słowa. Ale po chwili, Starsza Królowa wstała. Jej słowa były
wyważone. Wojna domowa, niezależnie od przyczyny, spowodowała zniszczenia Tiamat,
świata kluczowego dla ARIDU, i Impeiów ASA-RRR i ARI-AN. Życie milionów jest
zagrożone, niezliczone rzesze wojowników obu systemów poległo. Królowa domagała się
zaprzestania działań wojennych! Nie będzie dalszego zniszczenia! Porozumienie z królem
AL-AL, przechodzi na króla ZU-ZU i nadal obowiązuje! Wojna się skończyła! Ku przerażeniu
króla AN-U, rebelianci będą mogli żyć! Po raz kolejny członek rodziny AL-AL-U pokonał go!
Król AN-U był wściekły. On na to nie pozwoli! Przysiagł sobie że przyjdzie dzień, w którym
ten układ słoneczny będzie częścią imperium ASA-RRR ponownie.
I tak Złota Era ZU-ZU będzie kwitła, pozostaje kwestia przez jak długi czas....
Opowieści o świecie rządzonego ręką króla ZU-ZU było wiele. Zbawiciel swego ludu, był
ciągle królem ... i autorem wielu zachcianek. Sprawy cały czas miały się dobrze. Ale los znów
będzie ingerować w przyszłość układu słonecznego ARIDU.
Wkrótce po konfrontacji w pałacu SSS-T, królowe ARI-AN stanęły w obliczu zbliżającej się
wojny z odwiecznym wrogiem. Niestety dla ZU-ZU, zagrożenie pochodziło od sąsiedniego
systemu gwiezdnego, niedaleko od jego ARIDU. Poinformowany o sytuacji zagrożenia, AN-U
dostrzegł możliwość odsunięcia rebelii od władzy. Zbliżając się do Królowych ARI-AN król
AN-U wysunął propozycję usunięcia młodego króla ZU-ZU. IX Przejście było niezbędne dla
Imperium ARI-AN. ZU-ZU, w ambicji rozszerzenia swego imperium, mógł być skłonny do
przyjęcia wsparcia ze strony wrogów gotujących się do walki z Królowymi SSS-T. Jeśli ZU-ZU
zbuntował się już przeciwko imperium ASA-RRR, to co powstrzyma go przed buntem przeciwko
Królowym SSS-T z pomocą wrogów ARI-AN?
Królowe ARI-AN po namyśle zgodziły się z nim. Wesprą króla ASA-RRR w jego powrocie do
układu słonecznego IX Przejścia w celu podporządkowania sobie króla ZU-ZU. Król AN-U
był zachwycony: W tym przedsięwzięciu nie poniesie strat. Tym razem wojenna armada
zarówno SSS-T jak i ASA-RRR połączy siły! Porządkując siły swych wojowników i statków
razem z siłami Królowych SSS-T AN-U zebrał armadę jakiej nigdy wcześniej nie widział.
Niebo nad światem Syrian wypełnione były przez mnniejsze i większe statki kosmiczne.
Ludy ASA-RRR i ASA-RR-U, cieszyły się gdy potężna armia przygotowywała się do wylotu.
Zwycięstwo było zapisane w niebie!
Królowi ZU-ZU powiedziano, że dyplomatyczna świta jest w drodze do jego słonecznego
królestwa. Jeśli nawet przejrzał podstęp, było już za późno. Zamaskowana i milcząca, armada
statków wojennych przybyła na zewnętrzną krawędź systemu ARIDU zanim została wykryta.
Ten błąd okazał się śmiertelny dla króla i jego młodego imperium.
Bitwa była szybka i zdecydowana.
Siły inwazyjne wlały się do układu słonecznego. Siły IKIKI i BEH króla ZU-ZU zostały
przytłoczone przewagą liczebną statków wojennych ASA-RRR i ARI-AN. W krótkim czasie
siły inwazyjne otoczyły Wojenną Planetę. Ale rozkaz ataku, wydany przez króla AN-U,
nie pozwalał na branie więźniów, DAK-MU miał ponieść całkowitą zagładę. Myśliwce były
bezwzględne w swym zamiarze zmiecenia wszystkiego z powierzchni DAK-MU. Kule ognia
wytworzone przez pociski i rakiety niszczyły wszystko, w tym budynki z kamienia, do żużlu
i popiołu. Finalny atak z niszczycielskich wiązek światła i ciepła odparował wszystko, co
pozostało. Co nie zostało wysadzone, spalono i stopiono nie do poznania.
Król ZU-ZU został schwytany i poniżony, skazany na powrót do systemu Syrian w celu odbycia
kary. Wszystkie siły wojowniczych rebeliantów króla ZU-ZU zostały wymordowane.
Całości populacji młodego imperium będzie brutalnie i okrutnie ukarana ... winni czy nie.
Powierzchnia Wojennej Planety została unicestwiona. Wszystkie ślady życia pod rządami
króla ZU-ZU zostały zniszczone. Miasta zostały doszczętnie zniszczone, lasy spalone. Nie
pozostał żaden ślad piękna planety i jekiejkolwiek cywilizacji. Wszystkie formy życia zostały
zniszczone. Bez zwierząt i roślin potrafiących nakarmić atmosferę, żyjąca i kwitnąca planeta
umarła. Pozostały tylko jej czerwone piaski. Krwawy pył pozostał jedynym pomnikiem roz -
lewu krwi w czasie tej wojny, w której zginęły miliardy istnień.
Wielki Król AN-U odetchnął z ulgą. Zły król rebeliantów ZU-ZU został pokonany. Ręka imperium
ASA-RRR po raz kolejny przejęła kontrolę nad IX Przejściem, a imperium Królowych
ARI-AN zostało wzmocniona po raz kolejny...
I tak na jakiś czas zapanował pokój....
ERIDU
Statek księcia EA sunął powoli nad powierzchnią planety. Książę badał powierzchnię starannie.
Ogromne lodowce pokryły większość półkuli górnej i dolnej, nietknięty przez lód
był tylko równikowy pas. Książę i jego załoga po analizie danych dokładnie wybrali miejsce
lądowania. Gdy wylądowali i zbadali teren, słowa króla AN-U, stały się jasne. “Odbuduj
zniszczony system”, nakazał.
Zniszczenie świata ZU-ZU było kompletne. Planeta Czerownych Piasków została zredukowana
do pyłu i gruzu. Wszystkie ślady życia zostały zniszczone. Bez życia i roślin atmosfera
umarła. Lądolód sięgał z biegunów niemal do równika, DAK-MU został zamrożony na
śmierć. Jego siostrzany świat , DAK-A-MU został przekształcony w planetę o suchej, spalonej
ziemii i trujących oceanów. ARIDU, raz odbudowany dom rebelii ZU-ZU, był także zniszczony.
Tylko IRU, TARGALLU i BAR-BAR-U pozostały w stosunkowo nienaruszonym stanie.
Książę nie mógł sobie wyobrazić, jak to musiało być w środku tego wszystkiego, w centrum
walk. On, podobnie jak jego brat, zostali zmuszeni do ucieczki. Spojrzał w górę do nieba.
Książę wiedział, że jego brat jest tam na górze. Gdzieś na orbicie, w wojskowym krążowniku
patrzył w dół na niego. Książę EN-LIL był Panem Przestworzy. EA dowodził odbudową.
Książę spojrzał na zniszczony świat. Zadanie było wspaniałe, zrobi wszystko by wypełnić wolę
ojca. Miał odbudować i zorganizować operacje górnicze, wydobycie rud i innych ważne i cennych
minerałów.
Miał odbudować rajski świat z planety zniszczonej wojną... i być może, będzie mógł zrobić
trochę więcej. EA zanurzył się w myślach.
I tak zaczęli, Książę EA i jego ekipa wolontariuszy, Annunaki. Wybrane miejsca dla
początkowego obozu miało dużo wody pitnej i żyznej gleby. Badania wykazały złoża cennych
rud głęboko pod ziemią. Było logiczne aby zacząć od tego miejsca. Każdy z członków
załogi został wybrany ze względu na jego szczególne umiejętności lub zdolności. Każdy z
nich otrzymał rangę Lorda, każdemu została przyznana część własności w ARIDU, i każdy
otrzymał sprawiedliwą część przyszłych dochodów pieniężnych z nowej kolonii. Nagrody
były obfite proporcjonalne do znacznego niebezpieczeństwa. Książę spędził sporo czasu na
wyborze swej załogi, stawka była wysoka. I był dumny, bo wybrał najlepszych.
Pierwszym zadaniem była budowa bazy operacyjnej. Będzie wzniesiona z kamienia, naturalnie
trwałego i łatwo dostępnego. Ale gdy Annunaki zaczęli rozstawiać tnące światłem
urządzenia i nośniki dźwięków, generatory przestały działać. Naturalne linie sieci energetycznej,
wspólne dla wszystkich światów, wahały się dziko na planecie. “Wielka Kolizja”,
wydarzenie, które stworzyło świat na którym stali spowodowała, że wewnętrzne jądro stało
się niestabilne, powodując stałą fluktuację naturalnych linii energetycznych.
Aby uzyskać stabilne dostawy energii, książę EA znalazł punkt, gdzie krzyżowało się sześć
linii energii. Tu na skrzyżowaniu wzniesiono duży Dom Energii, skupiające centrum, które
będzie w stanie dostarczyć wystarczającą ilość energii aby uruchomić maszyny budowlane.
Kryształy mocy, specjalnie uprawianych na taki właśnie cel, zostały umiejscowione w Komnatach
Energii.
Dom Energii wyposażono również w Centrum Regeneracji. Ewentualne ciężkie obrażenia
rannych techników muszą być wyleczone niezwłocznie, EA nie może sobie pozwolić na stratę
choćby jednego ze starannie wybranych członków załogi.
*Tak jak straszni D-K byli zwani “Niszczycielami Życia”, tak Annunaki byli znani jako K-D
“Dawcy Życia”.
A ponieważ nieregularnie pulsujące linie energetyczne, spowodowały że odczyty instrumentów
gwiezdnych statków stały się niewiarygodne, Dom Energii został zbudowany z
czterech silnie odbijających trójkątnych ścian, które pozwoliły na jako-taką orientację w terenie
dla pilotów wysoko nad ziemią.
Powoli problemy z zasilaniem zostały rozwiązane. Ale przez większość czasu anomalie energetyczne
utrudniały postępy w każdym aspekcie prac górniczych i budowlanych. Technicy
byli przez to zmuszani często do wykonywania nieoczekiwanej pracy fizycznej, aby
zrekompensować awarie uszkodzonych urządzeń. Annunakich było niewiele, a pracy sporo.
ANNUNAKI narzekali, EA przekazywał ich skargi do króla AN-U, ale król nie chciał słyszeć
o ich problemach. Produkcja nadal będzie musiała się zwiększać! Annunaki czuli się przepracowani
i ignorowani, protestowali i zagrozili, że przestaną pracować. Książę EA obiecał
zwiększenie nagrody w przyszłości. Niechętnie, ale z dodatkowymi obiecanymi nagrodami,
Annunaki powrócili do swej pracy.
Załogi budowlane i górnicze obniżyły zużycie energii na cięcie światłem i transport
dźwiękowymi falami. Ale niższe zużycie oznaczało niższą wydajność. Produkcja została
spowolniona, co wprawiło AN-U w niepokój. Na koniec książę EA zaczął stosować zwierzęta
juczne, aby pomóc Annunaki. Postępy w pracy szły wolno, ale szły.
Po pewnym czasie operacja była w stanie rozpocząć wysyłanie przesyłek złota na czas. Statki
transportowe wylądowały na ARIDU i załadowano je cennymi ładunkami. Złoto było natychmiast
odesłane do ASA-RRR, inne cenne rudy zostały wysłane prosto do rafinerii na BARBAR-
U i TARGALLU.
Nawet pochylony i chyboczący się ciągle KAKKAB SHANAMMA zaczął wykazywać oznaki
życia na swej powierzchni. Ekipy budowlane zakończyły budowę kamiennych struktur,
powodując że ARIDU zaczęło wyglądać bardziej jak miasto niż obóz górniczy. Wspaniałe
centrum agrokulturalno-biologiczne szybko stało się centralnym punktem kamiennego miasta.
Książę się spisał, wielki AN-U był zadowolony. Praca księcia pozwoliła AN-U zachować
kontrolę nad układem słonecznym ARIDU i zachować jego pozycję w IX Przejściu. EA
wywiązał się z obowiązków ponad oczekiwaniami ojca. Jego talent jako Mistrza Genesis był
wystawiony na próbę którą przeszedł z wyróżnieniem. TIAMAT się odrodziła! Król AN-U
natychmiast wysłał wiadomość na swój dwór. “Stare ARIDU”, “Zwycięski Pałac”, nie żyje!
“ERIDU”, “Uwolnione Miejsce”, żyje!
Nikt nigdy nie będzie już wątpił w moc, wielkość i mściwość króla ASA-RRR ponownie! Nazwa
kolonii będzie służyć jako przypomnienie i ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starali się
podważać wspaniałość Wielkiego AN-U! Ręka AN-U zawsze będzie spoczywać na Eridu!
*Od Eridu wzięły się określenia ZIEMI: Erde (niemiecki); ERDA (staro-niemiecki); Jordh
(islandzki); Airtha (gotyk); Jord (duński); Erthe (nizinny angielski)
Księciu EA został przydzielony tytuł EN-GI, “Pan ERIDU”. Zniszczony świat był znowy
miejscem tętniącym życiem! EA ostrożnie manipulował i zarządzał życiem zwierzęcych i
roślinnych form życia które miały szansę przetrwać w trudnych warunkach i trującym
azotowym powietrzu planety.
Atmosferyczne agregaty klimatyzacyjnye zaczęły uzdatniać powietrze na tyle skutecznie
że stawało się zdatne do oddychania i cieplejsze. Często pracując na wiele zmian, książę
poświęcał zbyt mało czasu na odpoczynek.
Stały mozolny wysiłek księcia EA nie szedł na próżno. Jedno z jego ambitnych założeń - utworzenie
Centrum Nauki, centrum rolniczego i biologicznego - zostało osiągnięte. Naziemne
laboratorium, Centrum Życia produkowało i pielęgnowało hybrydowe sadzonki i istoty które
później były transplantowane po całym świecie. Centrum stało się dumą i radością księcia
EA, prawdziwym ogrodem życia.
Po raz kolejny, świat zaczął przybierać postać rajskiego świata. Po raz kolejny, planeta żyła!
Ale choć Eridu po raz kolejny tętniło życiem, na planetach DAK-MU (Mars) i DAK-A-MU
(Venus) nie wolno było rozsiewać życia po raz kolejny. Wielki AN-U postanowił, że oba
światy pozostanią jałowe, będą służyć jako ostrzeżenie dla potencjalnych rywali. Gniew
AN-U był wielki!
Centrum Agrokulturalne czyniło również wielkie postępy w tworzeniu nowych i unikalnych
form życia będących w stanie przeżyć w atmosferz Eridu. Ale eksperymenty zajmowały
księciu EA dużo czasu, odciągając go od obowiązków administracyjnych, tak mocno przypisanych
do pozycji Lorda. Wielki AN-U był zdenerwowany.
Król ASA-RRR obsadził księcia EA w z Eridu ze względu na jego zdolności genetyczne.
Książę EN-LIL, jego drugi syn, miał pozostać na straży przestworzy i korytarzy handlowych
systemu słonecznego Eridu. Ale książę EN-LIL po raz kolejny wyrażał wielkie niezadowolenie
z umieszczenia go tak daleko od Pałacu Królewskiego ASA-RRR.
To jeszcze bardziej zdenerwowało Króla.
AN-U zdecydował się rozwiązać problemy. Książę EN-LIL otrzymał pod kontrolę
administracyjną układ słoneczny, planety i miasto. Ale kontrolę nad rozwojem i eksploatacją
planety pozostawiono EA. Tak więc panowanie nad Eridu będzie wspólne! W ten sposób,
AN-miał nadzieję zachować złego EN-LIL z daleka od Dworu, spełnić jego ambicje jako
Lorda i nadal korzystać z umiejętności księcia EA.
Książę EA, nadal EN-GI był rozbity i zły. Wszystkie jego wysiłki i sukcesy zostały zignorowane,
jego pozycja w odległym imperium pozbawiona należnej rangi. W złości, Książę Życia
opuścił Eridu, przenosząc się do odległego regionu w celu budowania kolejnego agrokulturalno-
biologicznego centrum. Tu także będzie rozwijał operacje wydobycia złota, ale tutaj
będzie się skupiać na swojej pasji, inżynierii Życia. Dołączyła do niego siostra, księżniczka
NIN-HUR-SAG, również naukowiec genetyczny. Obydwoje zaczęli ponownie czynić wysiłki
w celu tworzenie nowych form życia na planecie Eridu. I w tym wysiłku, księżniczka NINHUR-
SAG będzie twórcą hybryd istoty, która na zawsze zmieni przeznaczenie Eridu i swych
twórców z ASA-RRR. W międzyczasie książę EN-LIL mógł wykorzystać swoje umiejętności
do usprawnienia pracy. Zwiększenie produkcji, wzywając do dodatkowych lotów towarowych
i wymagając zwiększonej pracy od Annunaki, książę EN-LIL produkował większe ilości rudy
po niższych kosztach, do tego w krótszym czasie. To sprawiło wielką przyjemność Królowi
AN-U.
Zapotrzebowanie na większą produkcję wycieńczyło pracowników Annunaki i doprowadziło
do punktu kulminacyjnego w historii kolonii. Napędzani przez izolację i odległość od
najbliższych, rozgniewani Annunaki zaczęli przerwę w pracy, regularny strajk.
Kiedy zagrożono im karą, grupa Annunaki zaatakowała pałac EN-LIL’a. W obliczu zagrożenia
życia EN-LIL natychmiast połączył się z AN-U prosząc o pozwolenie na powrót do odległego
ojczystego królestwa.
Gniewny Król odpowiedział na wezwanie z Eridu. Zarówno książę EN-LIL jak i Annunaki
zażądali audiencji u Króla. Źli robotnicy poprosili o natychmiastowe usunięcie księcia ENLIL’a.
Nawet sam Książę poprosił o to, wszak jego pragnieniem było powrócić do odległego
Królewskiego Pałacu ASA-RRR.
Cicho, lecz stanowczo, książę EA dodał swój głos do wniosków o przeniesienie brata. Postawiony
ponownie przed trudną sytuacją Król był zmuszony udać się do trudnej placówki!
Zaraz po przylocie do Pałacu Eridu, AN-U natychmiast zwołał posiedzenie, w celu
rozwiązania sytuacji. Głosy były głośne i złe. Każdy przedstawił swoje recje za powrotem
księcia EN-LIL’a do Pałacu ASA-RRR. Nikt nie poprosił o jego dalsze zarządzanie. Gdy głosy
w końcu ucichły, życzenia każdego członka zespołu były jasne, EN-LIL musi odejść.
Wszyscy zwrócili się do króla.
Siedział w milczeniu, nie uczynił żadnego ruchu. Był bardzo zmartwiony, miał nadzieję, że
Książę EN-LIL może w jakiś sposób być zatrzymany w Eridu. Wielki i Mądry AN-U szukał
najlepszego rozwiązania. Widząc swoją szansę książę EA uczynił krok do przodu. Z księżną
NIN-HUR-SAG u jego boku zaproponowł ojcu i Zgromadzeniu proste rozwiązanie.
W Centrum Życia on i księżna mieli zaprojektować wiele hybryd do wykorzystania w pracy
w polu. Dzięki zastosowaniu substancji genetycznej samych ludzi z ASA-RRR i materiałów
genetycznych zwierząt Eridu, hybrydy istot z połową krwi ASA-RRR zostaną stworzone.
Stworzenia zachowały naturalną siłę, ale także zyskały inteligencję wystarczającą do zrozumienia
prostych poleceń. Wcześniej sukces jaszczurzych hybryd “H-N” - pracowników w kopalniach
podziemnych - okazała się warta takiego eksperymentu.
Inne stworzone zwierzęta były wyspecjalizowane do odpowiednich zadań:
“SEMT-UR”, pół koń, pół ASA-RRR, hybryda zdolna do przenoszenia obciążeń na duże
odległości; potężny “MENT-UR”, pół byka, pół ASA-RRR, stworzenie o fenomenalnie wielkiej
sile. Sukces hybryd skłonił księcia EA i księżniczkę NIN-HUR-SAG by spróbować kolejnego
połączenia, które pomogłoby rozwiązać wszystkie trudności od ręki.
Król AN-U usiadł na tronie. Możliwość użycia hybrydowej bestii jako rozwiązanie jego problemów
była intrygująca. Książę EA, widząc zainteresowanie króla, zwrócił się do oczekującej
Księżniczki NIN-HUR-SAG.
Skinął na nią, ona wykonał gest w kierunku korytarza. Pokaz miał się rozpocząć.
Ku zaskoczeniu wszystkich zgromadzonych, ogromna włochata czarna bestia ruszyła do
przodu. To był “APA”, bestia z dżungli, znany z siły i okrucieństwo. Okrzyki protestu i strachu
rozległy się wśród zgromadzenia, bestia była bez łańcuchów!
Ale zanim ktokolwiek się poruszył, NIN-HUR-SAG wydała bestii polecenie, które bestia
spokojnie i posłusznie wykonała. A w następnych kilka chwil, podczas gdy wszyscy patrzyli,
bestia wykonała szereg innych poleceń Pani Życia.
Gdy demonstracja została zakończona, Książę wyjaśnił swój pomysł królowi. Stworzenie, bestia
o wielkiej sile i ograniczonej inteligencji może być genetycznie zmodyfikowana aby stać się
robotnikiem w kopalni, odciążając z tych trudów Annunaki, uwolniając ich od ważniejszych
zadań budowlanych. AN-U był pod wrażeniem. Rzeczywiście zaproponowane hybrydy
wydawały się być rozwiązaniem.
Pomruki Annunaki wydawały się być potwierdzeniem, przeczuwał EA. Uśmiechnął się, na
myśl o odniesionym sukcesie poza Eridu. Król AN-U wstał. Książę EA oczekiwał dobrych
wiadomości, Eridu będzie teraz jego, EN-LIL wkrótce zniknie.
Panowanie nad układem słonecznym ostatecznie było prawnie jego.
Król wyraził swą wolę. Książę EA zacznie natychmiastowe prace genetyczne potrzebne do
stworzenia bestii! Wszyscy robotnicy Annunaki powrócą do swojej pracy do czasu gdy
nowe istoty będą gotowe do pracy w polu! Jednak ku przerażeniu księcia EA, król zakończył
przemówienie słowami, które tną jak nóż jego serce ... EN-LIL pozostanie w Eridu!
Bestia księcia EA poprawi sytuację i umożliwi EN-LIL’owic pozostnie!
Takie były słowa króla, a więc tak będzie! Książę EA był przybity!
Po raz kolejny odebrano mu tron Eridu! EN-LIL, jego odwieczny rywał był zwycięzcą po raz
kolejny! Opuszczając pałac, EA poprzysiągł nigdy więcej do niego nie wracać pod warunkiem
że tron będzie jego! Choć był pierworodnym synem AN-U, nigdy nie wzniesie się do tronu
ASA-RRR ponieważ książę EN-LIL, młodszy syn, urodziła przyrodnia siostra AN-U, był to
wymóg na dworze ASA-RRR zgodny z prawami sukcesji.
A teraz tron Eridu należał również do niego!
Waśnie pomiedzy braćmi dotyczyły również spojrzenia na samo życie. EN-LIL wierzył
że celem każdego życia była dozgonna służba królom tronu ASA-RRR. Nauka genetyki
objawiła coś bardzo odmiennego księciu EA. Życie kontrolowane nie ewoluowało, było jak
przekleństwo w Imperium ASA-RRR.
EA widział życie jako okazję do zgłębiania siebie. Urodzoni z tej samej krwi i wychowani w
tym samym świecie, żadni inni dwaj bracia nie różnili się między sobą tak bardzo.
I tak, słowa Wielkiego AN-U pogłębiły szalejącą już wojnę pomiędzy dwoma braćmi. Książę
EN-LIL będzie Panem Rozkazu i będzie dalej się trzymał swych żelaznych zasad, podczas gdy
książę EA pozostanie Panem Genetyki, rozwijając Eridu zgodnie z oczekiwaniami ojca.
EA odpuścił sobie to zadanie, na rzecz przeprojektowania bestii które jego siostra zaczęła
tworzyć dla potrzeb wspólnoty Annunaki. Z siostrą przy boku, rozpoczął skomplikowane
procedury. W jego sercu ciągle gościł gniew, zatruwając jego myśli.
I tak narodził się plan zemsty EA. Pomimo, że do eksperymentów wyselekcjonowano
materiał komórkowy jednego z Lordów ANNUNAKI, pod czujnym okiem EN-LIL’a, EA
zastąpił te komórki wybranymi przez siebie. Czas na odkrycie prawdziwej tożsamości bestii
przyjdzie w przyszłości i on, książę EA będzie się śmiać ostatni.
Sprawdzano prototyp po prototypie. Powoli bestia rozwijała swą inteligencję, nie tracąc
przy tym siły. W wyniku eksperymentów pojawił się w końcu finalny produkt. Rzucona do
użytku, bestia natychmiast się sprawdziła. Z silnymi ramionami i plecami, zręcznością rąk
i inteligencją wystarczającą do słuchania i wykonywania instrukcji, wszechstronność bestii
wkrótce spowodowała silne zapotrzebowanie wśród ANNUNAKI na dodatkowe zwierzęta.
Hybryda APA, znana jako “ADAPA”, była zdolną bestią, gotową służyć swym panom. Książę
EN-LIL był niezadowolony z bestii od początku. Nie ufał ani temperamentowi stworzenia,
ani swemu bratu. Bestia była niebezpieczna, jej kontrolowanie było ostatnią rzeczą jaką chciał
robić. Istniało przeczucie, dziwne uczucie ucisku wewnątrz EN-LIL’a, które powodowało że
nie może spać spokojnie.
Zmuszony do korzystania z bestii przez ojca, książę EN-LIL postanowił umieścić zwierzę w
najbardziej niebezpiecznych sytuacjach w pracy i w najbardziej surowych warunkach. Stwór
był tylko eksperymentem, a zatem czymś mało wartościowym. Wymagając, aby bestie które
odnisły rany przy pracy pozostawiać bez opieki lekarskiej, książę był odpowiedzialny za
śmierć wielu stworzeń. Przecież były to tylko zwierzęta.
Książę EA patrzył na poczynania brata z przerażeniem! Stworzenia, jego eksperymentalne
zwierzęta ADAPA, zapracowywały się na śmierć pod rozkazami jego brata. Istoty nie były już
pomocnikami w pracy, stały się niewolnikami, nieistotnymi, jednorazowymi, niewolnikami.
Książę EA nigdy wcześniej nie czuł takiego gniewu. Wszystkie jego wysiłki były systematycznie
niszczone, jego rekultywacja Eridu, planety, jego sukcesy przy budowaniu miasta Eridu,
oraz stworzenie bestii do pomocy w pracy. Widać było umyślną destrukcję wszystkiego, co
książę EA wypracował tak ciężko. Całe jego życie to niekończąca się historia o poddawaniu
się kaprysom brata.
Ale teraz się to zmieni! Książę EA uderzy ponownie. Nie będzie więcej uznawał dominacji
swojego brata nad sobą. Zrobi tak że jego brat zapłaci za swoje grzechy... za sprawą... bestii!
Wracając do Agrokulturalnego Centrum w Eridu, EA spojrzał na bestie w ogrodzie, tam
gdzie były karmione. Znalazł kilka z nich oddzielonych od reszty, podszedł do nich. Staranne
planowanie i precyzyjne harmonogramy hodowli dopuszczały tylko niektóre zwierzęta do
kopulacji, i to tylko pod ścisłym nadzorem.
Żadne zwierzę nie mogło kopulowaać bez zgody Pana Rozkazu, efekty nieprzestrzegania
tych zaleceń mogły być katastrofalne. Ale książę EA w ogrodzie, przedstawił bestiom prostą
... przyjemność, przyjemność spontanicznego i nieskrępowanego seksu. Reagując z poziomu
podstawowych instynktów, zwierzęta zareagowały na instrukcje EA szybko. Bawiąc się na
początku, a potem na dobre czerpiąc radość, zwierzęta figlowały w ogrodzie.
Książę patrzył, jak zwierzęta, rozkoszowały się intymną przyjemnością. W krótkim życiu
wypełnionym bólem i praca, krótkie chwile przyjemności były wybawieniem. I z tą nową
wiedzą bestia może być jak jego panowie, wybierając chwile przyjemności bez planowania,
bez zgody! Bestie spojrzały na księcia, dał im przedsmak prawdziwego szczęścia.
Ich stwórca, Mistrz Genetyki, którego znakiem były dwie splecione nicie DNA, jak splecione
węże, obdarzył ich wiedzą “poznania”.
Po pewnym czasie ich “konspiracyjne” zachowanie stało się znane wśród ich panów. Książę
ENLIL, poinformowany o lekceważenie przez bestie ustalonych reguł postępowania, wpadł
we wściekłość. Natychmiast wydał polecenie wyłapania wszystkich “przestępców”, wszyscy
renegaci mieli być surowo ukarani i natychmiast wyrzuceni z Centrum Życia.
Książę EN-LIL ni będzie tolerował żadnej niesubordynacji!
EN-LIL, wiedział że w jakiś sposób jego brat był odpowiedzialny za horrendalnie karane
zachowanie bestii. Tylko naukowiec-genetyk może mieć taki wpływ na temperament bestii,
tylko książę EA mógł mieć tak swobodny dostęp do istoty. EN-LIL był dyskredytowany przez
brata, wiedział to! Z EN-LIL’em nie ma żartów.
Aby zapobiec dalszej transgresji, opracowano nowy zestaw ścisłych polecenia dla ADAPA,
zarówno do użytku w Centrum Życia jak i działania w terenie.
W ten sposób wykonano polecenia Pana Rozkazu:
Wszystkie zwierzęta w Agrokulturalnym Centrum muszą być w pełni i całkowicie posłuszne
tylko wobec Pana EN-LIL’a!
Lojalność wobec księcia EA lub innych Kreatorów Życia (KD) została surowo zabroniona!
Wszystkie ślady księcia EA i innych Kreatorów Życia (KD) zostaną usunięte.
Każde zwierzę przechowujące wszelkie wspomnienia o księciu EA będzie karane!
Każde zwierzę wydające wyrazy niezadowolenia lub źle mówiące o Panie EN-LIL’u będzie
surowo karane!
Wszystkie zwierzęta w Agrokulturalnym Centrum muszą być w pełni poddane wobec Pana
EN-LIL’a!
Każde zwierzę musi uczestniczyć w lekcji posłuszeństwa co siódmy dzień!
Powiązanie ze sobą zwierząt do rozmnażania musi być zatwierdzone przez Pana EN-LIL’a.!
Żadne zwierzę nie może kopulować ze zwierzęciem poza parą zatwierdzoną przez EN-LIL’a.
Takie były polecenia Pana Rozkazu!
Słowa Księcia EN-LIL nie będą kwestionowane! Miał trzymać żelazną ręką Eridu.
Niech wypędzone zwierzęta pomrą na pustyni!
Niech zajmie się nimi książę EA! Są “MUS”, “potworami” i nie zasługują na pomoc!
Niech niepokorne bestie będą odtąd nazywane “ADA-MUS”!
Niech kobiety cierpią w czasie porodu! Nie będzie już dłużej dostępnych dla nich komór
narodzin! Jeśli zwierzęta z Ogrodu Życia pozostaną wierne, mogą przeżyć. Odtąd będą nazywani
ADAPA.
A więc zwierzęta podzielono na dwie grupy, wierni i niewierni, ADAMUS i ADAPA.
Książę EA był mimo wszystko zadowolony z takiego stanu rzeczy. Na dzikich rubieżach
istniała ciągle szansa na kontynuację doświadczenia w celu stworzenia samodzielnej nowej
formy życia. Jego pragnienie, aby stworzyć inteligentną i niezależną od “systemu” w którym
dorastał on i EN-LIL formę życia, było jeszcze możliwe do spełnienia. Bestia będzie miała
szansę na wolność i niezależność - coś, czego on, książę ASA-RRR, nie miał.
Bestia była świadectwem umiejętności księcia EA, Pana K-D. Połączenie brutalnej siły z
pewną dozą inteligencji było już czymś, ale książę chciał czegoś więcej dla swego stworzenia.
Rozwój zdolność mówienia stał się priorytetem dla EA, pozwoliło to na komunikację
z K-D i stworzyło możliwość sprawdzania postępu prac. Choć zakres słownictwa bestii był
minimalny, wystarczało to do komunikacji. Po zokalizowaniu siedzib odrzuconych zwierząt
w dziczy, EA i jego siostra NIN-HUR-SAG zaczęli nauczać je umiejętności niezbędnych do
przetrwania w okrutnym środowisku. Od pierwszego ognia, po tworzenie prostej odzieży,
od rysowania na ścianach jaskiń po czytanie symboli - bestia była prowadzona na drodze do
wyższej inteligencji przez oboje Mistrzów Genetyki. Eksperymentalnych “prototyp” NINHUR-
SAG przeszedł przez kilka etapów rozwoju, udowadniając że jest wyjątkowy w swych
umiejętnościach. Po pewnym czasie kilka zwierząt wykazało wyjątkową zdolność uczenia
się i przekazywania swojej wiedzy innych zwierzętom. Książę EA i jego siostra zaczęli
koncentrować większość uwagi na ich, nauczając je aby mogły one szerzyć wiedzę wśród innych.
Ci “nauczyciele”, prowadzeni przez K-D, stali się znani jako “SU”, “Ci, którzy wiedzieli”.
“EA-SU”, nauczyciele upowszechniali “Drogę EA”.
* Później “Nauczyciel Sprawiedliwości” będzie nosić nazwę IESU (Jezus), odmianę EA-SU.
Podczas gdy zwierzęta na wolności czyniły postępy dzięki staraniom księcia EA, EN-LIL był
coraz bardziej rozgniewany takim stanem rzeczy. Chociaż wielu ADAPA nadal służyło lojalnie
i wiernie w Eridu, Pan Rozkazu nadal czuł do nich nienawiści i brak zaufania.
Flagowy okręt AR imperium ASA-RAR miał wkrótce przybyć do Eridu.
Wiedząc, że ogromny statek powodował silne przyciąganie grawitacyjne, książę postanowił
skierować trajektorię AR na ścieżkę z której mógł skorzystać. Wytyczając trajektorię
nad mroźnym biegunami, przyciąganie grawitacyjne AR byłoby wystarczająco silne, aby
spowodować że lodowce wpadną do oceanu. To z kolei spowoduje drastyczne zmiany w
środowisku planety. Jeśli powstałe na skutek tego powodzie zniszczą zwierzęta, niech tak
będzie!
Książę Rozkazu mogłyby poświęcić w ofierze zwierzęta w zamian za ocieplenie planety,
zwiększenie ilości dostępnej wody w oceanach i koniec epoki lodowcowej pokrywającej górną
i dolną półkulę. Wszystko to miało znacznie większe znaczenie niż los zwierząt.
Kiedy Pan K-D EA odkrył plany brata, natychmiast zaprotestował.
Ale Pan Rozkazu nie przejmował się tym.
Co gorsza, EN-LIL zakazał oszczędzenia chociażby jednego ADAMUS’a, tylko lojalni ADAPA
mieliby schronienie przed powodzią.
Renegaci będą poświęceni za to że złamali polecenia.
Pan Rozkazu również przestrzegł brata że ostrzeżenie jego podopiecznych będzie równoznaczne
z zostaniem wrogiem państwa, popełnieniem ohydnej zbrodni! Książę EA miał związane
ręce! Praca z odrzuconymi stworzeniami to jedno, a udzielenie im pomocy w takiej sytuacji to
drugie. Nie mając w tej kwestii wyboru, EA złożył uroczystą przysięgę milczenia i niedawania
żadnego ostrzeżenia o zbliżającej się powodzi. Choć niechętnie akceptując słowa EN-LIL’a,
kontynuował swoje przygotowania na uroczyste przybycie AR.
Tak się jednak stało że Mistrz Genetyki postanowił nie pozwolić na śmierć swoich podpiecznych.
W tajemnicy EA obmyślił plan. Biorąc kilka bestii do podziemnych jaskiń zamieszkiwanych
przez hybrydy “HEN-T”, i kilka innych w wysokie góry, książę EA zapewnił
przetrwanie przynajmniej niektórym z bestii. Jako ostatecznego środka, EA użył specjalnego
transportowego statku żaglowego zdolnego pływać po oceanie, z dala od regionów
najbardziej narażonych na kataklizm. Z tym tajnym planem, EA utrzyma ADAMUS’a przy
życiu, a swój eksperyment nienaruszony. Kiedy potężny AR przyleciał, rozpoczęła sie powódź
tak jak to przewidział EN-LIL. Poczuł ulgę, bestia nie będzie mu już więcej przeszkadzać. Gdy
powódź opadła, a Pan EN-LIL odkrył oszustwo brata, jego gniew był niekontrolowany. Bracia
starli się ze sobą w Pałacu ERIDU. Każdy zdradził drugiego, Pan EN-LIL próbował zniszczyć
prototypy bestii księcia EA w początkowej fazie, a Pan EA z kolei próbował cofnąć nakazy
administracyjne brata poprzez manipulowanie genetyką zwierzęcia hodowlanego.
EN-LIL próbował zniszczyć bestię za pomocą powodzi,
EA złamał obietnicę nie ostrzegania swego stworzenia.
Każdy książę popełnił zbrodnię przeciwko Imperium, akt celowego sabotażu zadania powierzonego
mu zgodnie z jego funkcją. Jeśli tego rodzaju zachowanie będzie kontynuowane żaden
z nich nigdy nie zasiądzie na tronie ASA-RRR.
Książę EA nigdy jednak się nie łudził że tron kiedykolwiek będzie jego, Prawa spadkowe były
niezmienialne. Książę EN-LIL był prawowitym następcą tronu. Mógł stracić wszystko!
Pan Rozkazu nie miał wyboru. Podjął decyzję. Nie może być rozejmu. Nigdy więcej on ani
nikt z jego administracji nie będzie dzielił swych obowiązków z Panem EA, ani podczas rozwoju
Eridu, ani przy rozwoju jakichkolwiek form życia. EA nie miał innego wyjścia, jak
obiecać ze on i wszyscy K-D nigdy nie będą kolidować z rozkazami EN-LIL’a ponownie.
Jako dowód dobrych intencji, EN-LIL sprezentował bratu rolnicze narzędzia dla bestii, by
mogły nauczyć się jak uprawiać własne jedzenie. EA był zaskoczony, ale wdzięczny za dar od
swego brata. W zamian za to książę EA obiecał podniesienie umiejętności i zdolności niektórych
specjalnych hybryd używanych przez Pana EN-LIL’a w administracji Eridu.
Tak więc, na jakiś czas zapanował spokój w Eridu. Bestie mogły się kształcić i cywilizować,
imperium Eridu pod rządami EN-LIL’a rozkwitało.
Manipulacje genetyczne dały bestiom zdolność do minimalnej komunikacji i zrozumienia.
Dzięki ulepszeniom, ADAPA, które pozostały w ogrodzie stały się znacznie lepsze w analitycznym
przetwarzania myśli. Stały się one bardzo inteligentne, zdolne do podejmowania decyzji
na małą skalę, przy czym pozostawały posłuszne i służalcze.
Dzięki zastosowaniu służących ADAPA i HEN-T, EN-LIL i Annunaki byli w stanie poczynić
ogromny postęp w rozwoju operacji Eridu.
Bestie ADAMUS, niekontrolowane w aktywności seksualnej szybko rosły w liczbę. Manipulacja
genetyczna będzie utrudniona jeśli chodzi o wymuszenie określonych cech u nich.
Wszelkie genetyczne wzmocnienie będzie podlegać losowemu krzyżowaniu, oczekiwany
rezultat będzie prawdopodobnie mocno osłabiony.
W najlepszym wypadku tylko niektóre zwierzęta posiądą pożądane cechy, większość z nich
straci szansę na pojawienie sie tych cech całkowicie. Ale poprzez kontakt osobisty i jego EASU,
EA dał bestii ADAMUS to czego ADAPA nigdy nie dostanie, szansę docenienia piękna
życia. Nauczając bestie, jak cieszyć się i poznawać cuda sztuki i muzyki, książę zaszczepił im
także poczucie świadomości siebie i otaczającego go świata.
Nieskażone przez wpływy “Systemu” ASA-RRR, ADAMUS rozwinęły poczucie
przynależności do rodziny i poczucie kształtowania i wyboru własnego przeznaczenia. Książę
był zadowolony. System nie działał, nie z bestią. Bestie miały szansę, taką miał nadzieję.
W celu upewnienia się że bestia nigdy nie powróci do systemu, Pan EA nadal dążył do
zwiększenia popędu seksualnego swego stworzenia. Jeśli ADAMUS znajdował się w sytuacji
wyboru trudu w służbie systemu lub doznania przyjemności seksualnej, bestia zawsze
wybierała sex. To sprawi, że zwierzę będzie bezużyteczne w oczach EN-LIL’a.
Dwa różne zwierzęta, ADAPA i ADAMUS stały się częścią planety Eridu. Książę EA, Mistrz
Genetyki był nazywany “Pan (EL) Bestii” (EL-EA lub LEO). Książę EN-LIL, Pan Rozkazu, był
“Panem Posłusznch Pracowników”.
Gdy wieści o poczynaniach księcia EA dotarły do sąsiednich gwiazd i galaktyk, inna grupa
Mistrzów Genetyki przesłała prezent dla księcia EA. Znani jako “AKHU”, byli potomkami
ptasich przodków. Mistrzowie Genetyki przedstawili EA pojedyncze włókno DNA,
które dostarczało istotom uczucie “pasji”. Ten pojedynczy element stał się niewidoczną siłą
motywującą, która dawała intensywne uczucia bestiom księcia.
Z tym darem, bestia ADAMUS będzie miała więcej pasji i uczucia, niż nawet istoty z imperium
ASA-RR.
Wzięty z komórek AKHU, prezent stał się znany jako “Podarunek Ojca”.
Tak więc, drogi dwóch bestii, ADAPA EN-LIL’a i ADAMUS EN-GI’ego lub EN-KI;ego, nadal
się rozdzielały. Z tych samych korzeni, początkowo w tym samym celu, dwie istoty były już
na zupełnie różnych ścieżkach. Z czasem, EA i EN-LIL byli w stanie połączyć obie grupy do
współpracy ze sobą. ADAPA kończyły swoją pracę jako posłuszni słudzy, ADAMUS w zamian
za żywność i zaopatrzenie. Gdy Eridu rozszerzyło się w inne zakątki planety wykorzystywanie
obu typów istot stało się powszechne, Eridu było światem pracujących bestii.
Świat Eridu stał się nową stolicą odległego układu słonecznego, niemal całkowicie zniszczonego
przez wojnę z Lordem ZU-ZU i jego rebeliantami. Restauracja układu umocniła władzę
króla AN-U nad IX Przejściem, zapewniając jemu i Królowym ARI-AN bezpieczeństwo.
Eridu, stolica, Eridu planeta i Eridu, system słoneczny, stały się kwitnącym, wydajnym systemem.
Droga ASA-RRR zawsze była przecinana przez wewnętrzne wojny.
Potomstwo EA i EN-LIL bezustannie się kłóciło. Zazdrość, zawiść i chęć władzy motywowały
członków rodzin królewskich do ataków na siebie i przejmowanie majątków.
I tak długo, jak Imperium same nie była w żaden sposób zagrożone przez wojny z zewnątrz,
wojny o władzę były dozwolone. Było to dobre doświadczenie dla młodych - sprawdzić swój
zapał wojenny w konfrontacjach przeciwko sobie, wszak z takich zabaw zrodziło się imperium
ASA-RRR.
Odkąd EA dał Bestii zdolność do uczenia się i przyswajania wiedzy, wielu Panów zaczęło
używać bestii w administracji swoich małych królestw, a także do kontroli innych bestii. Ku
przerażeniu księcia, wielu jego wychowanków zastawiło swą wierność u swych panów w
zamian za niekończące się źródło pożywienia i schronienia. Głównym zmartwieniem księcia
było to, że zwierzę może wrócić do systemu, jeśli w grę będzie wchodzić przetrwanie, a teraz
strach zapanował wszędzie. Wolna wola była jednak integralną częścią eksperymentu z bestiami,
jeśli książę EA by zaingerował, to zaprzeczyłby własnym założeniom ekserymentu.
I tak bestia poszła na wojnę.
Wojny Panów były tylko planetarnymi grami w szachy zastąpionymi przez sługi i bestie.
Reanimacja - technika polegająca na wskrzeszaniu zmarłych i medyczne przeszczepy były
zawsze dostępne dla Panów w przypadku urazu lub śmierci. Kalectwo, obrażenia, rany i
śmierć były przeznaczone dla pokornych żołnierzy na polu walki, były zarezerwowane dla
bestii. Bestie sprawdzały się, raz za razem. Lojalne i inteligentne, stały się istotnymi uczestnikami
biegu codziennych wydarzeń Eridu. Podłoże genetyczne ASA-RRR bestii miało głęboki
wpływ na jej zdolność do uczenia się i przystosowania się do “Systemu”. W tym czasie dzięki
staraniom księcia EA i Annunaki, bestia została dopuszczona do załatwiania własnych spraw,
do prowadzenia swych małych królestw lub terytoriów... tak długo jak służyło to Panom .. . i
ostatecznie imperium ASA-RRR!
I tak ADAMA stał się częścią Eridu. Od roli wyłącznie niewolnika do pracy po rolę
pełnoprawnego członka społeczeństwa (ze zrozumiałą wiernością Panu powyżej), ADAMA
wspiął sią na miejsce powyżej innych stworzeń na planecie, ustępując miejsca jedynie dla
swego Pana.
Wojny Panów szalały, wierny ADAMA służył na polach bitewnych. Księstewka Eridu rosły w
siłę i upadały na plecach i krwi ADAMA. Dzieci EN-LIL’a i EA wciąż walczyły pomiędzy sobą
prawa własności i władzę.
I tak rozpoczęła się epoka która dała początek Wojnie o Wielkie Przejęcie przez Księcia
MARDUKA, syna Pana EA, Króla Bestii. Uhonorowany mistrz umiejętności wojowników
DAK, MARDUK chciał zostać królem systemu Eridu. Walcząc z innymi członkami rodziny
królewskiej, w tym ze swym wujkiem EN-LIL’em, a nawet ze swym własnym ojcem EA,
MARDUK używał wojny, intrygi, a nawet śmiertelnej sztuki zdrady aby spróbować przejąć
tron. Jego ojciec, EA, został pozbawiony tronu Eridu i ASA-RRR ... on, MARDUK, nie
podzieli tego losu.
Gdzieś w środku jego drogi do władzy, MARDUK został niesłusznie oskarżony o zamordowanie
własnego brata, księcia DUMUZZI. Odmowiając poddania się karze pozbawienia
wolności, MARDUK zdecydował się na walkę z oskarżycielami, chroniąc się w piramidziefortecy.
Zwołana na prędce rada zadecydowała aby zakończyć wojnę poprzez uwięzienie MARDUK’a
w jego własnej strukturze kamiennej. Uwięziony w piramidzie książę został tym samym skazany
na śmierć. Ale los mu sprzyjał.
Kilku jego oddanych zwolenników było w stanie wykopać tunel pod strukturą, dając mu
okazję do ucieczki. Zostawiając na ziemi nagrodę za swą głowę Książę MARDUK uciekł do
nieba.
I przez chwilę, pokój po raz kolejny przybył do Eridu ... ale jak to w imperium ASA-RRR nie
potrwa długo...
Wysoko nad gwiazdy imperium ARI-AN, MARDK znajdzie sojusznika, wielowiekowych
wrogów AN-U i Królowych Tronu SSS-T.
Znani jako “SSA-TA”, “ci pod ziemią”, byli częścią gadziej grupy rebeliantów zamieszkującej
ogromne jaskinie w światach ARI-AN. Stwarzali ciągłe zagrożenie władzy Królowych, nieustannie
szukali nowych sposobów na osłabienie rządów Królowych. Pogardliwi i straszni,
rebelianci SSA-TA przyjęli na audiencję księcia. Obiecując im wielkie bogactwa i władzę,
oraz pełne uczestnictwo w jego Imperium w zamian za ich wsparcie, przewrotny MARDUK
zdobył ich wsparcie.
Bez skrupułów SSA-TA wykorzystali okazję do wsparcia wysiłku przeciwko ASA-RRR.
Osłabienie Imperium DAK pociągnie za sobą osłabienie znienawidzonych Królowych SSS-T.
Możliwe iż na tyle, że ich bunt w świecie ARI-AN będzie miał szanse powodzenia. Rozsyłając
wojenne wici do swych sprzymierzeńców po całym imperium ARI-AN, SSA-TA zebrali
ogromną liczbę wojowników, każdy oddany i zawzięty wróg Królowych SSS-T.
Potajemne wsparcie MARDUKA i sukces w przejęciu kolonii Eridu dałoby rebeliantim
SSA-TA ogromną twierdzę w rejonie IX Przejścia. Królowe SSS-T musiałyby w takiej sytuacji
negocjować. Jeżeli bunt się nie uda, śmierć MARDUKA zadowoli zarówno SYRIAN jak
i Królowe. Niepowodzenie w wojnie domowej z dala od Imperium SSS-T byłoby tolerowane
przez Królowe.
Po raz kolejny widmo wojny majaczyło na horyzoncie układu słonecznego Eridu.
Jednak sukces kolejnego buntu w Eridu był jeszcze odległy. Wielki AN-U zadał sobie wiele
trudu przemierzając przestworza, by upewnić się, że kolejnej rewolucji nie będzie.
Aby odnieść sukces potrzebna będzie jeszcze inna grupa która udzieli aktywnego wsparcia
księciu MARDUK’owi - grupa która była solidnym przyczółkiem w układzie słonecznym
Eridu i była także częścią integralną Sił Pana Rozkazu, EN-LIL’a.
Głęboko w szybach górniczych, hybrydy HEN-T okazały się lojalnymi służącymi. Na długo
zanim ADAMU tak uczynił, HEN-T wzrosła do pozycji jednych z najbardziej zaufanych
administratorów rodzin królewskich Eridu. I choć wiele z królewskich rodzin używało bestii
ADAMU do zarządzania innymi bestiami, książę EN-LIL nadal korzystał tylko z HEN-T,
uznając je za mniejsze zagrożenie i za bardziej posłuszne.
Kluczowe stanowiska średniego szczebla administracji zostały przypisane wyłącznie do hybrydy
HEN-T i nigdy do bestii ADAMA.
W przeciwieństwie do bestii ADAMU, EA nie zmienił, nie manipulował HEN-T w celu zaszczepienia
wyższej inteligencji, co czyniło go bardziej służalczym i mniej zdolnym do zdrady.
Ale ważniejsze dla planowanej właśnie przez księcia MARDUKA Wojny Ciemności, HEN-T
został stworzony z komórek materiałów jaszczurki, w związku z czym był gadem! Jako dalekich
kuzynów rebeliantów SSA-TA, można było ich podejść i ewentualnie przekonać.
Ze wsparciem SSA-TA z poza kulis Książę i jego nowa armia rozpoczęli kampanię, by uwieść
słowami sługów HEN-T Pana EN-LIL’a.
Obiecując HEN-T, że staną się jego administratorami jeśli przejęcie się powiedzie, MARDUK
i SSA-TA używali wszelkich tricków by przeciągnąć HEN-T na stronę buntowników.
MARDUK oferował nawet akcje w bogactwach Imperium i przyszłych terytoriach pod jego
kontrolą. Ich miejsce w Imperium MARDUK’a miało być drugie po królu.
I tak tajne przejęcie się zaczęło. Wykorzystując hybrydy HEN-T, stworzone i opracowane
przez ARI-AN i SSS-T na własny użytek, mściwy MARDUK potajemnie wprowadza swoich
przedstawicieli wgłąb kopalni, do biur administracyjnych, a nawet do Sił Zbrojnych EN-LIL’a
we własnej osobie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz