sobota, 15 października 2011

Tworzenie milosci na Ziemiii

Dostrajasz się do wyjazdu do Meksyku, do miejsc gdzie schodzili bogowie na Ziemię, gdzie przemieszczali się kapłani Atlantydy, aby zakotwiczyć i przekazać wiedzę i mądrość ludzi i Kosmosu, a przede wszystkim przesłanie o Centralnym Słońcu i Źródle, skąd pochodzimy i przybywamy, a więc o prawdziwych przodkach, korzeniach. O nich, o tym trzeba pamiętać, ich czcić, bo to dzięki Nim/Niemu (Duchowym Przodkom/Źródłu, Bogu) mamy życie, świadomość, umysł i ciało. Nie byłoby nas, gdyby nie inne Gwiazdy, Centralne Słońce i Źródło. To na Ich cześć budowało się piramidy (i nadał niektórzy budują na miarę sił i środków). Obecne czasy nie wymagają już budowania fizycznych centrów mocy, ogromnych kompleksów budowli, w których zakodowana byłaby wiedza, generator, przekaźnik mocy.
   Teraz jest czas na Ducha, na Wyższe Ja, na Świadomość, na kwantowy skok. To duch, dusza, wyższa jaźń, czyste serce i umysł budują tęczowe mosty w wyższe stany świadomości Istnienia. Pomaga w tym Energia, Czysta Energia, która wypływa ze Źródła, Wiecznej Kosmicznej Miłości, którą my, jako Kosmiczne Archetypy, kosmiczni wędrowcy reprezentujemy, wibrujemy, współdziałamy, tkamy, pomagamy zaistnieć. Dziś wibruje OC (OC to Archetyp Majowy, Biały Pies, Siła Uczuć – przyp.M.B.) i ton trzeci (cyfra 3 - w piśmie majowym trzy kropki w linii poziomej - to elektryczny ton rytmu, pobudzający do działań – przyp. M.B.), niosąc wibrację piękna, bezinteresownej miłości, więzi z towarzyszami losu, stwarzając drogę do zmian, skoncentrowania się na takim przesłaniu.
   Im większą więź przejawią ludzie między sobą, tym płynniej przebiegną zmiany, tym szybciej i łatwiej dokona się skok kwantowy.
   Wszechświat Boskiej Mądrości zaprasza Cię do włączenia się w budowanie, współtworzenie siatki Jedności na wielu poziomach i płaszczyznach Istnienia. Im bardziej świadomy jesteś jej potrzeby, konieczności, tym szybciej włącz się i bądź jak najlepszym towarzyszem losu dla ludzi, zwierząt, natury, Matki Ziemi, a przede wszystkim dla swojej Duszy, Wyższego Ja, Solarnej Pieczęci. Identyfikuj się z tym, co Boskie, tym, co reprezentuje, przejawia Miłość i Światło.
   Bądź człowiekiem o silnym rdzeniu, na którym i wokół którego można budować dalsze życie oparte na zasadzie Bezwarunkowej Miłości.
   Staraj się kochać i pozwól sobie na bycie kochanym. Miłość to nie tylko mąż, żona, brat, siostra, dzieci, kochankowie. Miłość to też duchowy stan, esencja Źródła, czyste wnętrze Boga i każdego Słońca, które przekazuje dalej impuls Stwórcy w najdalsze zakątki Istnienia, Bytu. I gdy mówimy o Miłości, to właśnie o tej Uniwersalnej Miłości ogarniającej cały Wszechświat, a więc i Ciebie i innych, i tych znanych i tych nieznanych, tych, co na górze i tych, co na dole.
   Uczmy się to przejawiać na co dzień, w każdej sytuacji, a wtedy łatwiej będzie nam dostrzegać piękno życia, a tym samym cieszyć się z niego.
  Czy można cieszyć się życiem, gdy wiemy, że gdzieś rozgrywa się tragedia, wydarzają się katastrofy, trwają wojny? A czemu nie? To jest jakiś fragment życia, który nie może przyćmić Słońca, Źródła. Nie dajcie się zwieść, porwać wirowi bólu, nadmiernej troski, przytłaczającej odpowiedzialności za te wydarzenia. Miejcie ich świadomość, wyciągajcie mądrość z nich płynącą i żyjcie jeszcze bardziej miłując.
   Porzućcie nienawiść i złość do krzywdzicieli, obejmujcie ich czystym światłem miłości. Módlcie się za nich, w ich intencji, ale bez podtekstów osądzania, zsyłania na nich sądu ostatecznego.
   Módlcie się o wyzbycie się z siebie tendencji postrzegania świata w relacjach „oko za oko”, „ząb za ząb”. Módlcie się o wzmocnienie wiary, wiary w siebie, wiary w wyższą mądrość, umiejętność zawierzenia siebie, duszy Źródłu, Bogu, Czystej Bezinteresownej Miłości i na tej bazie módlcie się za innych, aby ludzkie serca, umysły, dusze wypełniła Miłość i Światło.
   Możecie do tego stosować różne formy wyrazu – intencje, myśli, słowo, wyobrażenie, wizualizację, przekazywanie Energii Miłości, bycie kanałem Światła.
   Pamiętajcie przenieść modlitwę w czyn, czyli w to, co robisz, jak myślisz, reagujesz, co jesz, czym się odżywiasz, do wydalasz. Przejawienie jest urzeczywistnieniem modlitwy. Po to się modlisz, medytujesz, żyjesz.
   Żyjecie, aby urzeczywistnić swoją boskość, a Ją się realizuje codziennie w każdym wymiarze życia.
   Łatwiej mówić, prosić, a trudniej zrobić coś dobrego, utrzymać wysoki stan świadomości. Zachęcam do tego wysiłku, trudu. On jest potrzebny, konieczny, niezbędny, aby podnieść wibracje, urzeczywistnić duchowe przesłania. Znajdźcie piękno w trudzie, tworzeniu miłości na Ziemi, znajdźcie w tym radość, a poznacie prawdziwe życie, poczujecie Boga w Sobie.
Błogosławię pięknem swojego istnienia

Lamat - Kosmiczna Gwiazda Miłości

PS od Mariusza.
   Przekaz otrzymałem w fali Lamata, ostatniej fali Tzolkin - rytualnego roku w Kalendarzu Majów (cykl 260 dni - 20 fal Archetypów Majowych po 13 dni – trzynaście tonów stworzenia). Fala Lamata zawsze wieńczy rok Tzolkin. Lamat wnosi siłę harmonii, siłę ładu, mądrości, która mówi, że zgłębianie tematyki Miłości i jej przejawianie jest najistotniejsze. Zgodnie z starymi przekazami to właśnie w Fali Lamata mają powrócić na Ziemię nasi Kosmiczni Przodkowie.
    W świetle naszego wyjazdu do Meksyku w październiku br baczniej jak zwykle zwracam uwagę na wibracje Kalendarza Majów. Ten bardzo wyrazisty kontakt telepatyczny oznaczał dla mnie ogromną bliskość, wzajemne przenikanie się, bezpośrednie przygotowania w Duchu i Energii do tej niezwykłej pielgrzymki.
    Kolejny rok Tzolkin rozpoczął się 11 września falą Imixa – siły zawierzenia, zaufania. W ten dzień mieliśmy XXXX Medytację Miłości

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz