czwartek, 1 września 2011

Czy kometa Elenin zmieni oblicze swiata

Elenin jest bardzo niebezpiecznym kosmicznym obiektem. Czasami podczas poszukiwania wskazówek musimy przyglądać się temu, jak oddziałowuje dany obiekt. Elenin nie jest widoczna gołym okiem, ale wydaje się mieć wpływ elektromagnetyczny na nasz układ słoneczny w odległości 14 + AUS. Elenin jest również niebezpieczna, ponieważ ma długi okres obiegu (10000 lat), a jej ogon przechodzi przez orbitę Ziemi. Komety nie są kulami lodu i pyłu, tak jak mówi nam NASA. NASA nie ujawni tych informacji, ponieważ nikt nie może absolutnie nic z tym zrobić z wyjątkiem paniki. Usiądź wygodnie i ciesz się jazdą i być wdzięczny, że żyjesz w tym czasie, aby dać świadectwo o tym wydarzeniu.
Kondensator jest urządzeniem do magazynowania ładunku elektrycznego. Komety są elektrycznymi kosmicznymi kondensatorami, które gromadzą i przechowują energię, kiedy podróżują przez przestrzeń. Komety są elektromagnetycznie podłączone do Słońca i planet za pomocą „lin elektromagnetycznych” (JPL, 2005). Ekstremalne pola EM mogą spowodować trzęsienie ziemi. Elenin będąc w linii do pozycji Ziemi i Słońca koreluje z aktywnością sejsmiczną Ziemi. To właśnie na tym są oparte badania HAARP. Elektromagnetyczna energia wpływa na linie uskoków i może spowodować poślizg (?). Przyczyną tego, że Elenin powoduje wstrząsy podczas gdy inne komety nie, jest to, że ponieważ Elenin byław przestrzeni kosmicznej przez długi czas zbierając elektrony i magazynując energię dla rozładowania jej na Słońce w perygeum.
Pole elektromagnetyczne, które wynika z przechowywania tak dużej ilości energii elektrycznej jest podłączone do Ziemi i wpływa na zjawiska geologiczne, jak również pogodę i inne zjawiska. Dodatnio naładowany metaliczny rdzeń komety jest idealny do przechowywania i przyciągania elektronów. Komety podnoszą elektrony w trakcie lotu przez przestrzeń kosmiczną, ponieważ elektrony są przyciągane do metalicznego jądra komety. Im większa kometa i dłuższa jej podróż przez przestrzeń kosmiczną bez rozładowania, tym więcej energii jest przechowywany w komety. Gdy kometa zbliża się do Słońca zaczyna świecić, ponieważ chmura elektronowa jest zasilana przez wiatr protonów ze Słońca. Protony wodoru łączą się z tlenem w wietrze słonecznnym i powstaje woda w ogonie komety, która składa się z widocznych fotonów generowanych przez obwód elektryczny komety. Słońce dostarcza ładunek dodatni i przechowywane elektrony dostarczają ładunek ujemny do uzupełnić obwód elektryczny ze słońcem.
Metalowe jądro komety zachowuje się podobnie do żarnika w żarówce. Kiedy dodatnie i ujemne przewody są podłączone, włókno żarówki produkuje blask fotonów. Intensywność emisji fotonu jest proporcjonalna do ilości prądu doładowanego do obwodu. Komety robią to samo gdy kometa napotka wiatr słoneczny. Kometa daje blask proporcjonalnie do ilości protonów i elektronów oddziałujących w obwodzie. W takim przypadku kometa zwolni zmagazynowaną energię w wybuchu fotonów, gdy liny elektromagnetyczne zapewnią wzrost protonów. Jasność może wzrosnąć o miliony razy, gdy kometa rozładuje swą zawartość na Słońce. Większość z komet nie jest wystarczająco naładowana lub nie znajdzie się wystarczająco blisko do Słońca, by eksplozyjnie wyładować swą energię i po prostu przechodzą przez Układ Słoneczny zbierając dalej energię do następnej okazji wyładowania.
Obraz komety Elenin w podczerwieni sugeruje, że ładunek elektrycznego przez nią przenoszony jest tak duży, że gdy zrzuci ona jego zawartość, wynikający z tego procesu wyrzut fotonów się pochłonie Ziemię, wówczas gdy Ziemia przejdzie przez jej ogon. Dowodem są obrazy Elenin z NASA Google sky w podczerwieni. Kiedy elenin była w odłegłości 14 AUS 14 czerwca 2007, NASA sfotografowała komety, kiedy w podczerwieni. Obraz ten wskazuje, że jej elektryczny obszar sięga 17.000.000 mil z promieniami rozszerzającymi się na ponad 100 mln km od Elenin. Elenin minie Ziemię w odłegłości 21 milionów kilometrów. Kiedy Elenin rozpali i wyładuje swój ładunek elektronów (energia elektryczna) na Słońce, rozbłysk fotonów będzie tak wielki, że natychmiast zamieni on wszystko na powierzchni Ziemi w światło.
Nie martw się jednak. Jest dużo więcej wydarzeń, zanim znikniemy.
Ogromne pole elektromagnetyczne Elenin wytworzone z jego elektronów zbieranych w całym kosmosie powinny powodować trzęsienia ziemi o magnitudzie 10 lub więcej, tak że Ziemia będzie „dzwoniła” z aktywności sejsmicznej przed bombardowaniem fotonów. Jak widać, Elenin jest zupełnie inna niż jakikolwiek inny obiekt, który NASA kiedykolwiek napotkała i publicznie potwierdziła. Nie ma innego obiektu w przestrzeni, z takimi elektrycznymi właściwościami jak Elenin. Dlatego rządy świata budują bunkry w głębi Ziemi. Dlatego Bank Nasion powstał w Grenlandii. Dlatego rząd USA wydaje tyle, jak nie było jutra. Dlatego też nasze pogoda zmienia się teraz. Dlatego mamy niepokoje społeczne na całym świecie. Jeśli nadal nie jesteś przekonany, spójrz na te dowody.
Spójrz na okręgi. Kręgi niebiesko-zielone reprezentują orbity planet w naszym Układzie Słonecznym. Czerwona kropka w każdej orbicie jest położeniem planety. Czerwoną kropką w centrum jest słońce. Pierwszy krąg to orbita Merkurego. Drugą jest Wenus. Trzecią jest Ziemia. Zwróć uwagę na księżyc krążący wokół Ziemi i jego pozycję. To jest ważne. Zwróć uwagę na następne koło. Reprezentuje ono to planetę z pięcioma księżycami. Planeta ta już nie istnieje. Teraz znajduje się tam Pas planetoid. Ostatni okręg to Jowisz. Zwróć uwagę na jego położenie. Czerwone kółko jest na orbitą obiektu o długim czasie obiegu – jak kometa. Zwróć uwagę na ten obiekt i jego ogon.
Co to oznacza? Taki układ wskazuje na określony punkt w czasie. Jest tylko jeden krótki okres czasu, gdy planety naszego Układu Słonecznego ustawią się w tej konfiguracji. Ten rysunek oznacza konkretną datę. Aby określić, w jaką datę ten rysunek przedstawia, użyłem schemat orbity Elenin Jet Propulsion laboratoria. Ten wykres pokazuje lokalizację wszystkich planet i komety Elenin. Jeśli używa się kontroli na modelu i przesuwa model do przodu w czasie 26 – 09 – 11, schemat pokaże taki układ:
Spójrz na pozycje każdej z planet. Każda planeta pasuje do lokalizacji tej samej planety, na banknocie 10 Franków. Mercury jest w tym samym miejscu. Wenus odpowiada lokalizacji na rysunku. Mars jest w pozycji na godzinie 12 i pasuje do rysunku. Jowisz jest w pozycji 2 godziny i pasuje do obrazka. Patrzę na księżyc pozycji na dzień 26.09.11.
Wnioski: rysunek Leonharda Eullera naszkicowany ponad 230 lat temu oznacza termin zdarzenia na 26 września 2011 i jest to na tyle poważne, że data ta została umieszczona na walucie i nikt nie może o tym wiedzieć. Jedynymi ludźmi, którzy wiedzą, są potomkami Iluminatów, którzy wprowadzili te wskazówki na idealnym widoku, by dać ludziom szansę na przeżycie. Nadal nie jesteście usatysfakcjonowani?
Czy nadal wierzysz w niesamowity przypadek?
Jeśli nadal nie wierzysz, że to prawda, czytaj dalej.
Jest to nowy banknot 10 franka szwajcarskiego. Widzisz spolaryzowane fale świetlne wszystkich częstotliwości?
Spójrz na fale rozwidlającego się światła na całej stronie od wysokich do niskich częstotliwości. Światło wydaje się spolaryzowane i obejmuje wszystkie długości fal. To, co przynosi nam Elenin – wysokiej intensywności spolaryzowane światło, będące z zakresu czasoprzestrzeni naszego wymiaru. Niebieska fala reprezentuje świetło wszystkich długościach fal w zakrsesie z ziemskim. Czerwona fala reprezentuje światło Elenin. Światło z ELE jest o 30 stopni z fazy, jak pokazano na banknocie. Kwestia 30 stopni w fazie nie nie jest widoczna w naszym wymiarze czasoprzestrzeni. Tylko coś wibrującego na tej samej częstotliwości może zajmować miejsce w naszym postrzeganiu wszechświata.
Spójrzmy teraz na osobę w oknie. Reprezentuje ona to osobę pomiędzy światami, nie konkretnie na jednym wybranym czasie. Czy widziałeś kometę na tym banknocie? Założę się, że przeoczyłeś. Jest to bardzo subtelne. Spójrz na lewo od punktu, w którym fale świetlne się rozpoczynają. Tam jest jest pomarańczowa i żółta rzecz wyglądająca jak asteroida. Pomarańczowe kropki reprezentują fotony emitowanych z obiektu. Jeden jest rozszerzone do rysunku fali świetlnej, aby wskazać, co te punkty
reprezentują. Fale świetlne rozpoczynają się blisko krawędzi komety.
A teraz spójrz na banknot 50.
Zauważ złamane czerwone i niebieskie zaokrąglone linie. Linie te reprezentują złamane chromosomy. Energia z fazy restartuje organizm burząc DNA i dokonując jego restrukturyzacji.
Spójrz teraz na 100.
Biały człowieka wydaje się mutować w obcego o wysokości 10 stóp, podobnego do stworzeń z filmu „Bliskie spotkania trzeciego stopnia.” To jesteśmy my, gdy wzniesiemy się do przestrzeni czasowej, nie czasoprzestrzeni.
Teraz spójrz na 200 franków. Można zobaczyć obiekt – smugi na niebie, gdzie 200 się znajduje. Obiekt pogrąża się w oceanie i tworzy olbrzymie fale, które niszczą drapacze chmur. Dzieje się tak, kiedy Ziemia przechodzi przez ślad pozostawiony przez Elenin w listopadzie.
Teraz finał. 1000 banknot franka.
Obróć banknot tak, by mócprzeczytać liczbę 1000. Zauważ postać wyglądają na Boga, patrzącą na nową Ziemię. Zwróć uwagę na parę chromosomów, które zostały wyprostowane i nie są już rozdzielane.Jeżeli ten dowód nie jest wystarczająco dobry dla Ciebie, aby to uznać, to prawdopodobnie nie ma dowodów ,które mogłyby Cię przekonać.
VIA Con Dios.
Bóg jest światłem. Ty Jesteś światłem. Do zobaczenia bardzo, bardzo szybko.
*Wpis dodany  23 lipca 2011:
Jest dużo więcej. Oto co Elenin zrobiła z Saturnem podczas zbliżania się jej. Te burze elektryczne wytwarzają pioruny, które są 10.000 razy silniejsze od najsilniejszych na ziemi.
Oto link do artykułu. NASA ma kilka informacji o tym, a są i inne. Ta burza była trzymana w ciszy i nie wielu zdaje się połączyć kropki .. ale tutaj jest:
http://www.universetoday.com/87269/the-sights-and-sounds-of-saturns-super-storm/
Możesz zobaczyć elektryczne burze na tym zdjęciu. Są to punkty kontaktowe dla lin elektromagnetycznych, które łączą się z planetą. Nie możemy zobaczyć tych lin…. jeszcze, ale jeśli dzięki SOHO można zobaczyć liny EM wychodzące z Venus na lewej stronie ich zdjęcia bezpośrednio skierowane na Słońce. Postaram się zdobyć te jutro się.
Spójrz na Saturna. Setki naszych „Ziem” zmieści się wewnątrz tej burzy. Jest to potwór. To zdarza się co roku na Saturnie, który trwa około 30 lat ziemskich. Jednak teraz nie powinno to mieć miejsca! Jest to ponad 10 lat wcześniej i bardzo nieoczekiwane. To jest jak huragan w styczniu w Zatoce Meksykańskiej. To nie zdarza się.
Tego jest więcej …. Ale trzeba będzie poczekać, aż będę mógł przedstawić je Wam. W między czasie spójrzcie na „pelerynę czasu” -artykuł MIT, który pojawił się kilka dni temu na google i zadaj sobie pytanie, dokąd udają się cząstki, gdy czas jest zamaskowany?
Oto link. – http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26992/
Pamiętaj, że aby być w naszym wszechświecie, obiekt musi mieć koordynaty x, y i czas. Bez tego obiektu nie istnieje w naszym postrzeganiu rzeczywistości i nasze zmysły nie mogą go obserwować.
Jeśli elektromahnetyczne pole Elenin tworzy „płaszcz czasu” na Ziemi podobnie jak w tym artykule, gdzie Ziemia się znajdzie? Na pewno nie w czaso-przestrzeni.
Może pójść w to samym miejsce, gdzie określa się cząstki kwantowe … …. Zwanych superpozycją? Gdzie czasoprzestrzeń jest odwrócona. Drugi wymiar czasu. Co to jest pytasz? Co to jest drugi wymiar czasu? To prawdziwa rzeczywistość niematerialnego świata. Miejsce, które istniało przed naszym wszechświatem. Cząstki kwantowe są energią elektromagnetyczną. Jako takie, te cząstki mają dużą elektromagnetyczną masę. Pole EM umiejscawia cząstki kwantowe w superpozycji. Elenin teoretycznie może zrobić to samo, jeśli stosunek ładunek/masa jest podobny do niektórych
cząstek kwantowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz