czwartek, 1 września 2011

Wiedza Indian

"Klan Tęczy bombardował miasto Klanu Węża najpotężniejszą i najbardziej porażającą bronią, jaką posiadał. Była podobna do pioruna. To, czego używali, my nazywamy energią elektryczną. Klan Węża był na to przygotowany. Z pomocą Węża ukrył się w podziemiach, gdzie był dobrze chroniony także jakimś rodzajem energii elektrycznej. Gdy ustała strzelanina, Wąż zrobił użytek ze swej umiejętności zakopywania się i zbudował tunel pod fortyfikacjami Klanu Tęczy."

Tak brzmi jeden z mitów Indian Hopi, opowiedzianych przez Białego Niedźwiedzia, a spisanych przez Austriaka Josepha Blumricha w wydanej także w Polsce książce p.t. "Kasskara i Siedem Światów". Według Białego Niedźwiedzia budowniczymi tuneli byli katchinas (kaczynowie) - latający bogowie. Inne legendy Hopi głoszą, że człowiek wyszedł z wnętrza Matki Ziemi, przedstawianego przez nich w symbolicznej postaci labiryntu.

"
Przed tysiącami lat przodkowie Indian Hopi mieszkali na kontynencie w rejonie Oceanu Spokojnego, kontynent ów zwał się Kasskara. Potem wybuchła międzykontynentalna wojna. W tej epoce Kásskara zaczęła pogrążać się w oceanie, nie był to jednak - tak jak w Biblii czterdziestodniowy potop, lecz zapadanie się kontynentu. W końcu nad wodę wystawały tylko najwyżej położone części lądu - dziś jest to kilka wysp mórz południowych. Indianie Hopi zostali zmuszeni do odwrotu. W ucieczce pomagali im Kaczynowie. Biały Niedźwiedź wyjaśnia, że słowo "Kaczynowie" znaczy tyle co "dostojni i poważani wtajemniczeni", elita, z którą jego lud miał zawsze kontakt. Kaczynowie, którzy co pewien czas odwiedzali Ziemię, byli istotami cielesnymi, pochodzącymi z planety Toonaotekha oddalonej od Układu Słonecznego. Kaczynowie znali trzy kategorie wtajemniczonych - byli to twórcy, nauczyciele i strażnicy praw. Hopi twierdzą, że także Kaczynowie-twórcy produkowali w tajemniczy sposób różnych ludzi. (!)

Mistyka takich narodzin jest dla Białego Niedźwiedzia jasna: "Choć zabrzmi to dziwnie, nigdy nie dochodziło do obcowania, nie było stosunków płciowych, lecz wybrane kobiety zachodziły w ciążę." To samo stwierdzenie znajdujemy w PopoI Vuh. Pierwsi ludzie zostali poczęci "bez udziału ojca. [...] Jedynie mocą nadprzyrodzoną, za sprawą czarów zostali stworzeni i utworzeni [..]". W PopoI Vuh możemy również znaleźć informację, że pośród stworzonych byli mężowie, których mądrość była wielka. Biały Niedźwiedź nie czytał wprawdzie PopoI Vuh, ale wie z legend Indian Hopi: "Istnieli cudowni, potężni mężowie, gotowi zawsze do niesienia pomocy, nigdy zaś do niszczenia"
"
http://wigwam02.republika.pl/Wigwam33/bialynie.html

Trochę o początkach świata i historii stworzenia wg Indian Hopi:
http://wiedzakobiet.org/content.php?article.43.0

"(...) jesteście wszyscy tutaj, wy, którzy zostaliście wybrani do ocalenia ze zniszczenia tego świata. Teraz chodźcie ze mną?.

(Sóyuknang) Poprowadził ich do wielkiego kopca, gdzie żył Lud Mrówek, wszedł na jego szczyt i kazał Ludziom Mrówkom otworzyć swój dom. Kiedy zrobiono otwór na wierzchołku kopca, Sóyuknang powiedział do ludzi, ?Teraz wejdźcie do kiva Mrówek, gdzie będziecie bezpieczni, kiedy ja zniszczę świat. Kiedy tu będziecie, chcę, żebyście pobrali lekcję od tych Ludzi Mrówek. Są oni pracowici. Gromadzą latem pożywienie na zimę. Utrzymują chłód, kiedy jest gorąco, a ciepło, kiedy jest zimno. Żyją nawzajem w pokoju. Są posłuszni planowi Stworzenia.?

W ten sposób ludzie zeszli w dół, aby żyć z Ludem Mrówek. Kiedy wszyscy byli już bezpieczni, Taiowa rozkazał, aby Sóyuknang zniszczył świat. Sóyuknang zniszczył go za pomocą ognia, ponieważ Klan Ognia był jego przywódcą. Potem zesłał deszcz ognia. Otworzył wulkany. Ogień szedł z góry i z dołu, i we wszystkie strony, póki cała ziemia, wody, powietrze, wszystko stało się jednym: ogniem. I nic nie pozostało, poza ludźmi bezpiecznie schronionymi w łonie ziemi.

Pierwsi Ludzie z Pierwszego Świata, Tokpela, byli bezpiecznie schronieni pod ziemią, kiedy na ziemię spadł deszcz ognia. Wulkany i ogniowe burze zniszczyły wszystko co było na górze, aż ziemia, woda, i samo powietrze stały się jednym żywiołem ognia.

Taki był koniec Tokpela, Pierwszego Świata.
"

"
Kiedy to się działo, ludzie żyli szczęśliwie pod ziemią z Ludem Mrówek. Ich domy były podobne do ludzkich domów na powierzchni ziemi, które zostały zniszczone. Mieli pomieszczenia, w których mieszkali i takie, w których przechowywali żywność. Było także światło, dzięki któremu mogli widzieć. Drobne kawałki kryształu w piasku kopca absorbowały światło słoneczne i korzystając z wewnętrznego widzenia centrum zlokalizowanego za oczami, bardzo dobrze widzieli poprzez te odbicia.

Kosmogonia Hopi stanowi, że kiedy Hopi żyli w świecie podziemnym (Mas-ki) byli stworzeniami niekompletnymi, niedokończonymi, przechodzącymi wiele faz metamorfozy przed ostatecznym wyłonieniem się jako istoty w pełni ludzkie. Przed przejściem do obecnego świata wybrali krótką kolbę niebieskiej kukurydzy, która symbolizuje wybranie przez nich ciężkiego życia, pełnego poświęceń i upokorzeń. Według antropologa z Uniwersytetu Arizony w Tucson, Emory Sekaquaptewa, niebieska kukurydza symbolizuje prawo Hopi. Wszystkie tradycyjne czynności są postrzegane jako trudne, ale warte wysiłku. Jak Hopi często powtarzają: jest trudno być Hopi, ale dobrze nim być. Ciężka praca jest duchową treścią Drogi Hopi, obraną na początku świata Hopi przez ich przodków. Pracując Hopi doznają uczucia identyfikowania się z mitycznymi praojcami, którzy żyli w czasie przed czasem. Praca jest doświadczaniem sacrum, doświadczaniem a'nihimu - duchowego pierwiastka, który konstytuuje ich kosmos. Jest transcendowaniem czasu i przestrzeni, doświadczaniem ponownego stworzenia ich świata.
"
http://zb.eco.pl/bzb/15/hopi.htm

<noembed> <div style='clear: both;'></div> </div> <div class='post-footer'> <div class='post-footer-line post-footer-line-1'> <span class='post-author vcard'> Autor: <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'> <meta content='https://www.blogger.com/profile/03150527759036242856' itemprop='url'/> <a class='g-profile' href='https://www.blogger.com/profile/03150527759036242856' rel='author' title='author profile'> <span itemprop='name'>Robert</span> </a> </span> </span> <span class='post-timestamp'> o <meta content='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wiedza-indian.html' itemprop='url'/> <a class='timestamp-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wiedza-indian.html' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePublished' title='2011-09-01T17:13:00-04:00'>17:13</abbr></a> </span> <span class='reaction-buttons'> </span> <span class='post-comment-link'> </span> <span class='post-backlinks post-comment-link'> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-control blog-admin pid-695807958'> <a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7557729208622867929&postID=1810292930547541863&from=pencil' title='Edytuj post'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='post-share-buttons goog-inline-block'> <a class='goog-inline-block share-button sb-email' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7557729208622867929&postID=1810292930547541863&target=email' target='_blank' title='Wyślij pocztą e-mail'><span class='share-button-link-text'>Wyślij pocztą e-mail</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7557729208622867929&postID=1810292930547541863&target=blog' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=270,width=475"); return false;' target='_blank' title='Wrzuć na bloga'><span class='share-button-link-text'>Wrzuć na bloga</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7557729208622867929&postID=1810292930547541863&target=twitter' target='_blank' title='Udostępnij w usłudze Twitter'><span class='share-button-link-text'>Udostępnij w usłudze Twitter</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7557729208622867929&postID=1810292930547541863&target=facebook' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=430,width=640"); return false;' target='_blank' title='Udostępnij w usłudze Facebook'><span class='share-button-link-text'>Udostępnij w usłudze Facebook</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7557729208622867929&postID=1810292930547541863&target=pinterest' target='_blank' title='Udostępnij w serwisie Pinterest'><span class='share-button-link-text'>Udostępnij w serwisie Pinterest</span></a> </div> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-2'> <span class='post-labels'> Etykiety: <a href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Ukryte%20cywilizacje%20na%20Ziemii' rel='tag'>Ukryte cywilizacje na Ziemii</a> </span> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-3'> <span class='post-location'> </span> </div> </div> </div> <div class='comments' id='comments'> <a name='comments'></a> <h4>Brak komentarzy:</h4> <div id='Blog1_comments-block-wrapper'> <dl class='avatar-comment-indent' id='comments-block'> </dl> </div> <p class='comment-footer'> <div class='comment-form'> <a name='comment-form'></a> <h4 id='comment-post-message'>Prześlij komentarz</h4> <p> </p> <a href='https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=7557729208622867929&postID=1810292930547541863' id='comment-editor-src'></a> <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410px' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'></iframe> <script src='https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/1769009776-comment_from_post_iframe.js' type='text/javascript'></script> <script type='text/javascript'> BLOG_CMT_createIframe('https://www.blogger.com/rpc_relay.html'); </script> </div> </p> <div id='backlinks-container'> <div id='Blog1_backlinks-container'> </div> </div> </div> </div> <div class='inline-ad'> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client="pub-2801475995157547"; google_ad_host="pub-1556223355139109"; google_ad_width=250; google_ad_height=250; google_ad_format="250x250_as"; google_ad_type="text_image"; google_ad_host_channel="0001"; google_color_border="FFFFFF"; google_color_bg="FFFFFF"; google_color_link="000000"; google_color_url="FF0066"; google_color_text="BB4FF4"; //--></script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> </div></div> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <span id='blog-pager-newer-link'> <a class='blog-pager-newer-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/hold-dla-pracownikow-swiatla.html' id='Blog1_blog-pager-newer-link' title='Nowszy post'>Nowszy post</a> </span> <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/naturalne-leczenie.html' id='Blog1_blog-pager-older-link' title='Starszy post'>Starszy post</a> </span> <a class='home-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/'>Strona główna</a> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-feeds'> <div class='feed-links'> Subskrybuj: <a class='feed-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/feeds/1810292930547541863/comments/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Komentarze do posta (Atom)</a> </div> </div> </div></div> </div> </div> <div class='column-left-outer'> <div class='column-left-inner'> <aside> </aside> </div> </div> <div class='column-right-outer'> <div class='column-right-inner'> <aside> <div class='sidebar section' id='sidebar-right-1'><div class='widget Label' data-version='1' id='Label1'> <h2>Etykiety</h2> <div class='widget-content list-label-widget-content'> <ul> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Anio%C5%82y%20i%20Archanio%C5%82y'>Anioły i Archanioły</a> <span dir='ltr'>(23)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Astrologia'>Astrologia</a> <span dir='ltr'>(4)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Aura'>Aura</a> <span dir='ltr'>(2)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Bogactwo'>Bogactwo</a> <span dir='ltr'>(1)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Cyberwojna'>Cyberwojna</a> <span dir='ltr'>(1)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/denon'>denon</a> <span dir='ltr'>(1)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Feng%20Shui'>Feng Shui</a> <span dir='ltr'>(3)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Huna'>Huna</a> <span dir='ltr'>(6)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Jasnowidzenie'>Jasnowidzenie</a> <span dir='ltr'>(1)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Kamasutra'>Kamasutra</a> <span dir='ltr'>(1)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Karty'>Karty</a> <span dir='ltr'>(2)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Kataklizmy'>Kataklizmy</a> <span dir='ltr'>(38)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Kryszta%C5%82y'>Kryształy</a> <span dir='ltr'>(6)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Ksiazki'>Ksiazki</a> <span dir='ltr'>(4)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Mistrzowie%20duchowi'>Mistrzowie duchowi</a> <span dir='ltr'>(36)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Multimedia'>Multimedia</a> <span dir='ltr'>(368)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Muzyka'>Muzyka</a> <span dir='ltr'>(1)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Numerologia'>Numerologia</a> <span dir='ltr'>(3)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Przekazy'>Przekazy</a> <span dir='ltr'>(93)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Przepowiednie'>Przepowiednie</a> <span dir='ltr'>(18)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Psychologia'>Psychologia</a> <span dir='ltr'>(26)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Reiki'>Reiki</a> <span dir='ltr'>(4)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Rok%202012'>Rok 2012</a> <span dir='ltr'>(49)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Rozwa%C5%BCania'>Rozważania</a> <span dir='ltr'>(265)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Rozw%C3%B3j%20duchowy'>Rozwój duchowy</a> <span dir='ltr'>(317)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Technika'>Technika</a> <span dir='ltr'>(34)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Teorie%20spiskowe'>Teorie spiskowe</a> <span dir='ltr'>(238)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/UFO'>UFO</a> <span dir='ltr'>(50)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Ukryte%20cywilizacje%20na%20Ziemii'>Ukryte cywilizacje na Ziemii</a> <span dir='ltr'>(90)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Widzialne%20zmiany'>Widzialne zmiany</a> <span dir='ltr'>(32)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Wywiady'>Wywiady</a> <span dir='ltr'>(40)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Zdrowie'>Zdrowie</a> <span dir='ltr'>(201)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Znaczenie%20barw'>Znaczenie barw</a> <span dir='ltr'>(3)</span> </li> <li> <a dir='ltr' href='http://aniol-2.blogspot.com/search/label/Znaczenie%20liczb'>Znaczenie liczb</a> <span dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Label&widgetId=Label1&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Label1"));' rel='nofollow' target='configLabel1' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image2'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='420' id='Image2_img' src='http://3.bp.blogspot.com/-B2QJJg80kBQ/TXVdRRi-0VI/AAAAAAAAACo/6NYiYlmbkMs/s420/natura.jpg' width='289'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image2&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image2"));' rel='nofollow' target='configImage2' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget HTML' data-version='1' id='HTML2'> <div class='widget-content'> <a href=><img src= "http://pics7.inxhost.com/images/sticker.gif" border="0" width="80" height="15"/></a> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=HTML&widgetId=HTML2&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("HTML2"));' rel='nofollow' target='configHTML2' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget HTML' data-version='1' id='HTML1'> <div class='widget-content'> <div><a href='http://pogoda.gazeta.pl' target='_blank'>Gazeta.pl Pogoda</a><script type='text/javascript' src='http://gadgets.gazeta.pl/pogodynka/init/111_144'></script></div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=HTML&widgetId=HTML1&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("HTML1"));' rel='nofollow' target='configHTML1' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget BloggerButton' data-version='1' id='BloggerButton1'> <div class='widget-content'> <a href='https://www.blogger.com'><img alt='Powered By Blogger' src='http://img1.blogblog.com/html/buttons/blogger-simple-blue.gif'/></a> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=BloggerButton&widgetId=BloggerButton1&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BloggerButton1"));' rel='nofollow' target='configBloggerButton1' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget HTML' data-version='1' id='HTML3'> <div class='widget-content'> <!--start kodu--> <table border="1" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana; font-size: 10 px; bordercolor: #000000; width: 90; height: 50;" bgcolor="#ffffff"> <tr><td align="center" style="background-image:url()"> <div style="position: relative; top: 2; left:0;"> <a href="http://dodatki.blogowicz.info/skrypty,na,www/dodatki,bloga/zegarek,html/" title="zegarek"><img src="http://dodatki.blogowicz.info/obrazki/lisek.gif" border="0" alt="kalendarz"/></a> <p style="font-size: 10px; font-family: tahoma; color: #000000;"> <b><script type="text/javascript" src="http://www.darmowe-statystyki.com/usluga.dodatek.21"></script></b> <script type="text/javascript" src="http://dodatki.blogowicz.info/caljs.php"></script> <noscript><a href="http://dodatki.blogowicz.info/skrypty,na,www/dodatki,bloga/zegarek,html/">Zegarek</a></noscript> </p></div></td></tr></table> <!--/koniec kodu--> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=HTML&widgetId=HTML3&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("HTML3"));' rel='nofollow' target='configHTML3' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget BlogSearch' data-version='1' id='BlogSearch1'> <h2 class='title'>Szukaj na tym blogu</h2> <div class='widget-content'> <div id='BlogSearch1_form'> <form action='http://aniol-2.blogspot.com/search' class='gsc-search-box' target='_top'> <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'> <tbody> <tr> <td class='gsc-input'> <input autocomplete='off' class='gsc-input' name='q' size='10' title='search' type='text' value=''/> </td> <td class='gsc-search-button'> <input class='gsc-search-button' title='search' type='submit' value='Wyszukaj'/> </td> </tr> </tbody> </table> </form> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=BlogSearch&widgetId=BlogSearch1&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BlogSearch1"));' rel='nofollow' target='configBlogSearch1' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget BlogArchive' data-version='1' id='BlogArchive1'> <h2>Archiwum</h2> <div class='widget-content'> <div id='ArchiveList'> <div id='BlogArchive1_ArchiveList'> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2012/'> 2012 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(224)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2012/04/'> kwietnia </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(62)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2012/03/'> marca </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(65)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2012/02/'> lutego </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(50)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2012/01/'> stycznia </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(47)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate expanded'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy toggle-open'> &#9660;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/'> 2011 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(996)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/12/'> grudnia </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(49)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/11/'> listopada </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(47)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/10/'> października </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(66)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate expanded'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy toggle-open'> &#9660;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/'> września </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(73)</span> <ul class='posts'> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/kroniki-ziemi-robert-morning-sky-cz1.html'>KRONIKI ZIEMI - Robert Morning Sky cz.1</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/sun-tzu-sztuka-wojny-cz3.html'>Sun Tzu - Sztuka Wojny cz.3</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/zwierzeta-w-chrzescijanstwie.html'>Zwierzeta w chrzescijanstwie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/ogolnoswiatowa-wizualizacja-w-kierunku.html'>Ogolnoswiatowa wizualizacja w kierunku przelomu</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/ognista-kula-nad-stolica-inkow.html'>Ognista Kula nad stolica Inkow</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/ewolucja-swiadomosci-czlowieka.html'>Ewolucja swiadomosci czlowieka</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/majowie-i-roki-2012.html'>Majowie i Roki 2012</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/kregi-na-pustyni-w-tybecie.html'>Kregi na pustyni w Tybecie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/pedofilia-bedzie-zalegalizowana.html'>Pedofilia bedzie zalegalizowana?</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/zakazana-archeologia.html'>Zakazana archeologia</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wiara-profesor.html'>Wiara a profesor...</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/michael-cremo-wywiad.html'>Michael Cremo - wywiad</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/kto-naprawde-niszczy-swiat.html'>Kto naprawde niszczy swiat?</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/mandale-zycia.html'>Mandale zycia</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/juz-czas-dokonac-rewolucji-w.html'>Juz czas dokonac rewolucji w swiadomosci</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/spotkanie-bliskiego-stopnia.html'>Spotkanie bliskiego stopnia</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/nikola-tesla.html'>Nikola Tesla</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/inkowie.html'>Inkowie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/ruch-nauka-jedzenie.html'>Ruch. Nauka. Jedzenie.</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/zycie-polakow-ponizej-minimum.html'>Zycie Polakow ponizej minimum</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wysoki-poziom-energii-zyciowej.html'>Wysoki poziom energii zyciowej</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/zyworodka-pierzasta.html'>Zyworodka pierzasta</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/bylica-i-piolun.html'>Bylica i piolun</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/piramidy-w-bosni-i-hercegowinie.html'>Piramidy w Bosni i Hercegowinie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/o-prawie-skalowania.html'>O prawie skalowania</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/struktura-swiatow.html'>Struktura swiatow</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/stworzcie-wlasna-wersje-nieba.html'>Stworzcie wlasna wersje nieba</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/dla-dobra-wszystkich.html'>Dla dobra wszystkich</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/nie-czekajcie-ani-chwili-dluzej.html'>Nie czekajcie ani chwili dluzej</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/moc-edytacji.html'>Moc edytacji</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/mysli-tworza-twoje-zycie.html'>Mysli tworza twoje zycie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/milosc-do-samego-siebie.html'>Milosc do samego siebie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/koniec-kali-yuga.html'>Koniec Kali Yuga</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/jak-zmiany-wplyna-na-ludzi.html'>Jak zmiany wplyna na ludzi nieswiadomych</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/czeka-nas-nastepny-koniec-wg-patryka.html'>Czeka nas nastepny koniec wg Patryka Geryla</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/joahim-werdin-bretanin.html'>Joahim Werdin Bretanin</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/sun-tzu-sztuka-wojny-cz2.html'>Sun Tzu - Sztuka Wojny cz.2</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/sun-tzu-sztuka-wojny-cz1.html'>Sun Tzu - Sztuka Wojny cz.1</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/gwiezdna-rodzina-sassani.html'>Gwiezdna rodzina - Sassani</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/genetycy-udowodnili-ze-starozytna.html'>Genetycy udowodnili, ze starozytna czaszka nie jes...</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/powody-ukrywania-prawdy-o-ufo.html'>Powody ukrywania prawdy o UFO</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/dziwne-dziwieki-w-colorado.html'>Dziwne dziwieki w Colorado zaobserwowane przed trz...</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/iluminaci-narodziny-mitu.html'>Iluminaci - narodziny mitu</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/obcy-na-farmie-w-wisconsin.html'>Obcy na farmie w Wisconsin</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/walka-z-glodem.html'>Walka z glodem</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/milosc-serce-i-oswiecenie.html'>Milosc, serce i oswiecenie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/channeling-wywiad-z-e-nowalska.html'>Channeling - wywiad z E. Nowalska</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wspolczucie-wspolodczuwanie.html'>Wspolczucie a wspolodczuwanie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/skarby-krola-salomona.html'>Skarby Krola Salomona</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/kosmici-i-skalpel.html'>Kosmici i Skalpel</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/czy-cos-faktycznie-nadchodzi.html'>Czy cos faktycznie nadchodzi?</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/przekazy-bashara.html'>Przekazy Bashara</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/najlepsza-mantra.html'>Najlepsza Mantra</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/boski-samuraj.html'>Boski Samuraj</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/viva-wegetarianizm.html'>Viva wegetarianizm</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/india-zrodlo-wiedzy.html'>India - zrodlo wiedzy</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/czy-kometa-elenin-zmieni-oblicze-swiata.html'>Czy kometa Elenin zmieni oblicze swiata</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/amerykanski-sen.html'>Amerykanski sen</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/dar-cywilizacji-pozaziemskiej.html'>Dar cywilizacji pozaziemskiej</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wzniesienie-i-zmiany-na-ziemii.html'>Wzniesienie i zmiany na Ziemii</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/gora-lodowa-ociera-sie-o-kanade.html'>Gora lodowa ociera sie o Kanade</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/jak-wychowac-dziecko-nowej-ery.html'>Jak wychowac dziecko nowej ery</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/arka-przymierza-na-wyspach-dziewiczych.html'>Arka Przymierza na Wyspach Dziewiczych</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/niezwykle-zjawisko-w-2012.html'>Niezwykle zjawisko w 2012</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/pomylka-majow.html'>Pomylka Majow</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/hold-dla-pracownikow-swiatla.html'>Hold dla pracownikow swiatla</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wiedza-indian.html'>Wiedza Indian</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/naturalne-leczenie.html'>Naturalne leczenie</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/sw-andrzej-bobola.html'>Sw. Andrzej Bobola</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/jackowski-krzysztof-prognoza-dla-polski.html'>Jackowski Krzysztof - prognoza dla Polski</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/carlos-castaneda-i-szamani-starozytnego.html'>Carlos Castaneda i szamani starozytnego Meksyku</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/somalia-umiera.html'>Somalia umiera</a></li> <li><a href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/opinie-lekarzy-o-lewatywie.html'>Opinie lekarzy o lewatywie</a></li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/08/'> sierpnia </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(104)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/07/'> lipca </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(124)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/06/'> czerwca </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(88)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/05/'> maja </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(62)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/04/'> kwietnia </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(172)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/03/'> marca </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(136)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://aniol-2.blogspot.com/2011/02/'> lutego </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(75)</span> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BlogArchive1"));' rel='nofollow' target='configBlogArchive1' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Stats' data-version='1' id='Stats1'> <h2>Ilosc wyswietlen</h2> <div class='widget-content'> <div id='Stats1_content' style='display: none;'> <script src='https://www.gstatic.com/charts/loader.js' type='text/javascript'></script> <span id='Stats1_sparklinespan' style='display:inline-block; width:75px; height:30px'></span> <span class='counter-wrapper text-counter-wrapper' id='Stats1_totalCount'> </span> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Stats&widgetId=Stats1&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Stats1"));' rel='nofollow' target='configStats1' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image3'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='420' id='Image3_img' src='http://1.bp.blogspot.com/-fO9nV2gQ-sc/TXVdv1KGUAI/AAAAAAAAACw/MoslnJf4mas/s420/natura2.jpg' width='315'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image3&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image3"));' rel='nofollow' target='configImage3' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image5'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='700' id='Image5_img' src='http://2.bp.blogspot.com/-y621gWnAvTo/TXVgJ6qb-LI/AAAAAAAAADg/0mZ7f8x2DZ4/s1600/strum.jpg' width='469'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image5&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image5"));' rel='nofollow' target='configImage5' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image6'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='416' id='Image6_img' src='http://1.bp.blogspot.com/-qoYcj3hNIAw/TXVhQQOcOCI/AAAAAAAAADw/YCPut56wp0w/s1600/mother_nature.jpg' width='311'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image6&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image6"));' rel='nofollow' target='configImage6' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image8'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='600' id='Image8_img' src='http://2.bp.blogspot.com/-8Rbte81S6cM/TXbohQGwHQI/AAAAAAAAAFE/fwqNzjlhKwM/s1600/kometa.jpg' width='400'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image8&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image8"));' rel='nofollow' target='configImage8' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image7'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='666' id='Image7_img' src='http://3.bp.blogspot.com/-lCIdWzeqBug/TXViY0gIO0I/AAAAAAAAAEA/FFabW7b3dhw/s1600/End_of_World_by_olino.jpg' width='472'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image7&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image7"));' rel='nofollow' target='configImage7' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image9'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='602' id='Image9_img' src='http://2.bp.blogspot.com/-ypNe-P3W7Ws/TXboqtc_-FI/AAAAAAAAAFM/-CwHnEQsuL0/s1600/uzb.jpg' width='400'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image9&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image9"));' rel='nofollow' target='configImage9' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image10'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='750' id='Image10_img' src='http://1.bp.blogspot.com/--AWfsX9sC3M/TXbpKrP6r-I/AAAAAAAAAFU/YvYWjMqqRwU/s1600/raj.jpg' width='562'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image10&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image10"));' rel='nofollow' target='configImage10' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image11'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='281' id='Image11_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-LoPrKXm-7rw/TXbpiYS-HxI/AAAAAAAAAFc/dpmaYNvvQcY/s1600/rajj.jpg' width='450'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image11&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image11"));' rel='nofollow' target='configImage11' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image12'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='650' id='Image12_img' src='http://3.bp.blogspot.com/-GhcmQarA3w8/TXbplnZE7sI/AAAAAAAAAFk/uM0mG3ku_Yk/s1600/prov.jpg' width='434'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image12&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image12"));' rel='nofollow' target='configImage12' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image15'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='732' id='Image15_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-lBy5Bpwye0I/TXbreJSn_dI/AAAAAAAAAGE/eaKl2yqHrcQ/s1600/niebo_2.jpg' width='491'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image15&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image15"));' rel='nofollow' target='configImage15' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image14'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='275' id='Image14_img' src='http://1.bp.blogspot.com/-00_yla7DGe0/TXmLXaJsHEI/AAAAAAAAAI8/C_alKxum7i8/s1600/zacch.jpg' width='183'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image14&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image14"));' rel='nofollow' target='configImage14' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image16'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='247' id='Image16_img' src='http://2.bp.blogspot.com/-XElNtBAhOXw/TXbsBBQNpSI/AAAAAAAAAGM/lO9Xij3JXdo/s1600/imagesCAD8USWG.jpg' width='204'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image16&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image16"));' rel='nofollow' target='configImage16' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image17'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='550' id='Image17_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-VgkSfqyvthc/TXmLiWTbPlI/AAAAAAAAAJE/Kq-J0unYPp4/s1600/zacchh.jpg' width='447'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image17&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image17"));' rel='nofollow' target='configImage17' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image18'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='300' id='Image18_img' src='http://2.bp.blogspot.com/-cUmanN-VULs/TXmLyXwFhiI/AAAAAAAAAJM/pW-MpTLNL4g/s1600/zach.jpg' width='299'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image18&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image18"));' rel='nofollow' target='configImage18' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image19'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='632' id='Image19_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-mMcjVes75v4/TXmL_xHFWQI/AAAAAAAAAJU/q4bSZWkXUdw/s1600/zachh.jpg' width='420'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image19&action=editWidget&sectionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image19"));' rel='nofollow' target='configImage19' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> </aside> </div> </div> </div> <div style='clear: both'></div> <!-- columns --> </div> <!-- main --> </div> </div> <div class='main-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> <footer> <div class='footer-outer'> <div class='footer-cap-top cap-top'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> <div class='fauxborder-left footer-fauxborder-left'> <div class='fauxborder-right footer-fauxborder-right'></div> <div class='region-inner footer-inner'> <div class='foot section' id='footer-1'><div class='widget HTML' data-version='1' id='HTML4'> <div class='widget-content'> <script src=&#8221;http://snow-effect.googlecode.com/files/snow.js&#8221; type=&#8221;text/javascript&#8221;></script> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=HTML&widgetId=HTML4&action=editWidget&sectionId=footer-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("HTML4"));' rel='nofollow' target='configHTML4' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image13'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='427' id='Image13_img' src='http://1.bp.blogspot.com/-g0fcAmus39I/TXbqNUH3RVI/AAAAAAAAAFs/T2pCTPhZYEM/s1600/woda3b.jpg' width='640'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image13&action=editWidget&sectionId=footer-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image13"));' rel='nofollow' target='configImage13' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image4'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='600' id='Image4_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-_p5xkaQUG20/TXVeWgnybXI/AAAAAAAAADA/X-_i9_yHees/s1600/drzewo.jpg' width='800'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Image&widgetId=Image4&action=editWidget&sectionId=footer-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image4"));' rel='nofollow' target='configImage4' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-3'> <tbody> <tr> <td class='first columns-cell'> <div class='foot no-items section' id='footer-2-1'></div> </td> <td class='columns-cell'> <div class='foot no-items section' id='footer-2-2'></div> </td> <td class='columns-cell'> <div class='foot no-items section' id='footer-2-3'></div> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- outside of the include in order to lock Attribution widget --> <div class='foot section' id='footer-3' name='Stopka'><div class='widget Attribution' data-version='1' id='Attribution1'> <div class='widget-content' style='text-align: center;'> Copyright Robert Michałowski - ANIOŁ MIŁOŚCI I ŚWIATŁA. Motyw Eteryczny. Autor obrazów motywu: <a href='http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=2524046&platform=blogger&langregion=pl' target='_blank'>RBFried</a>. Obsługiwane przez usługę <a href='https://www.blogger.com' target='_blank'>Blogger</a>. </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=7557729208622867929&widgetType=Attribution&widgetId=Attribution1&action=editWidget&sectionId=footer-3' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Attribution1"));' rel='nofollow' target='configAttribution1' title='Edytuj'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> </div> </div> <div class='footer-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> </footer> <!-- content --> </div> </div> <div class='content-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> </div> <script type='text/javascript'> window.setTimeout(function() { document.body.className = document.body.className.replace('loading', ''); }, 10); </script> <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/3638369130-widgets.js"></script> <script type='text/javascript'> window['__wavt'] = 'AOuZoY6R_vxN5z1NqaihJQmYGdxHald3pg:1586293574319';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d7557729208622867929','//aniol-2.blogspot.com/2011/09/wiedza-indian.html','7557729208622867929'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '7557729208622867929', 'title': 'WSZYSTKO O DUCHOWOSCI - \x3ccenter\x3e\x3cb\x3e\x3cp\x3e\x22Aniol Milosci i Swiatla\x22\x3c/p\x3e\x3c/b\x3e\x3c/center\x3e', 'url': 'http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wiedza-indian.html', 'canonicalUrl': 'http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wiedza-indian.html', 'homepageUrl': 'http://aniol-2.blogspot.com/', 'searchUrl': 'http://aniol-2.blogspot.com/search', 'canonicalHomepageUrl': 'http://aniol-2.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://aniol-2.blogspot.com/favicon.ico', 'bloggerUrl': 'https://www.blogger.com', 'hasCustomDomain': false, 'httpsEnabled': true, 'enabledCommentProfileImages': true, 'gPlusViewType': 'FILTERED_POSTMOD', 'adultContent': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'pl', 'localeUnderscoreDelimited': 'pl', 'languageDirection': 'ltr', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'feedLinks': '\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22WSZYSTKO O DUCHOWOSCI - \x26quot;Aniol Milosci i Swiatla\x26quot; - Atom\x22 href\x3d\x22http://aniol-2.blogspot.com/feeds/posts/default\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/rss+xml\x22 title\x3d\x22WSZYSTKO O DUCHOWOSCI - \x26quot;Aniol Milosci i Swiatla\x26quot; - RSS\x22 href\x3d\x22http://aniol-2.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22service.post\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22WSZYSTKO O DUCHOWOSCI - \x26quot;Aniol Milosci i Swiatla\x26quot; - Atom\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/feeds/7557729208622867929/posts/default\x22 /\x3e\n\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22WSZYSTKO O DUCHOWOSCI - \x26quot;Aniol Milosci i Swiatla\x26quot; - Atom\x22 href\x3d\x22http://aniol-2.blogspot.com/feeds/1810292930547541863/comments/default\x22 /\x3e\n', 'meTag': '', 'adsenseClientId': 'ca-pub-2801475995157547', 'adsenseHostId': 'ca-host-pub-1556223355139109', 'adsenseHasAds': true, 'ieCssRetrofitLinks': '\x3c!--[if IE]\x3e\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22 src\x3d\x22https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/3095134620-ieretrofit.js\x22\x3e\x3c/script\x3e\n\x3c![endif]--\x3e', 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/9cbe00948a461f2f', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'disableGComments': true, 'sharing': {'platforms': [{'name': 'Pobierz link', 'key': 'link', 'shareMessage': 'Pobierz link', 'target': ''}, {'name': 'Facebook', 'key': 'facebook', 'shareMessage': 'Udostępnij w: Facebook', 'target': 'facebook'}, {'name': 'Wrzuć na bloga', 'key': 'blogThis', 'shareMessage': 'Wrzuć na bloga', 'target': 'blog'}, {'name': 'Twitter', 'key': 'twitter', 'shareMessage': 'Udostępnij w: Twitter', 'target': 'twitter'}, {'name': 'Pinterest', 'key': 'pinterest', 'shareMessage': 'Udostępnij w: Pinterest', 'target': 'pinterest'}, {'name': 'E-mail', 'key': 'email', 'shareMessage': 'E-mail', 'target': 'email'}], 'disableGooglePlus': true, 'googlePlusShareButtonWidth': 300, 'googlePlusBootstrap': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3ewindow.___gcfg \x3d {\x27lang\x27: \x27pl\x27};\x3c/script\x3e'}, 'hasCustomJumpLinkMessage': false, 'jumpLinkMessage': 'Czytaj więcej', 'pageType': 'item', 'postId': '1810292930547541863', 'pageName': 'Wiedza Indian', 'pageTitle': 'WSZYSTKO O DUCHOWOSCI - \x22Aniol Milosci i Swiatla\x22: Wiedza Indian'}}, {'name': 'features', 'data': {'sharing_get_link_dialog': 'true', 'sharing_native': 'false'}}, {'name': 'messages', 'data': {'edit': 'Edytuj', 'linkCopiedToClipboard': 'Link został skopiowany do schowka.', 'ok': 'OK', 'postLink': 'Link do posta'}}, {'name': 'template', 'data': {'name': 'Ethereal', 'localizedName': 'Eteryczny', 'isResponsive': false, 'isAlternateRendering': false, 'isCustom': false, 'variant': 'hummingBirds2', 'variantId': 'hummingBirds2'}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\x3dclassic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\x3dflipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\x3dmagazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\x3dmosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\x3dsidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\x3dsnapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\x3dtimeslide'}, 'isMobile': false, 'title': 'Wiedza Indian', 'description': '\x22Klan Tęczy bombardował miasto Klanu Węża najpotężniejszą i najbardziej porażającą bronią, jaką posiadał. Była podobna do pioruna. To, czego...', 'url': 'http://aniol-2.blogspot.com/2011/09/wiedza-indian.html', 'type': 'item', 'isSingleItem': true, 'isMultipleItems': false, 'isError': false, 'isPage': false, 'isPost': true, 'isHomepage': false, 'isArchive': false, 'isLabelSearch': false, 'postId': 1810292930547541863}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_NavbarView', new _WidgetInfo('Navbar1', 'navbar', document.getElementById('Navbar1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image1', 'crosscol', document.getElementById('Image1'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/3506740088-lbx__pl.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/368954415-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LabelView', new _WidgetInfo('Label1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Label1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image2', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image2'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HTMLView', new _WidgetInfo('HTML2', 'sidebar-right-1', document.getElementById('HTML2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HTMLView', new _WidgetInfo('HTML1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('HTML1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BloggerButtonView', new _WidgetInfo('BloggerButton1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('BloggerButton1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HTMLView', new _WidgetInfo('HTML3', 'sidebar-right-1', document.getElementById('HTML3'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogSearchView', new _WidgetInfo('BlogSearch1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('BlogSearch1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogArchiveView', new _WidgetInfo('BlogArchive1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('BlogArchive1'), {'languageDirection': 'ltr', 'loadingMessage': 'Ładuję\x26hellip;'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_StatsView', new _WidgetInfo('Stats1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Stats1'), {'title': 'Ilosc wyswietlen', 'showGraphicalCounter': false, 'showAnimatedCounter': true, 'showSparkline': true, 'statsUrl': '//aniol-2.blogspot.com/b/stats?style\x3dBLACK_TRANSPARENT\x26timeRange\x3dALL_TIME\x26token\x3dAPq4FmCGwqDDROO6mppizo-pQriO5M2AUYhg1ncUOdYxl0LYqPxkPPCi58HtWXmg52vEXfeijf59_wIGCrMdDAY4go1imZ1v2g'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image3', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image3'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image5', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image5'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image6', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image6'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image8', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image8'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image7', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image7'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image9', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image9'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image10', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image10'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image11', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image11'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image12', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image12'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image15', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image15'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image14', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image14'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image16', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image16'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image17', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image17'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image18', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image18'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image19', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image19'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HTMLView', new _WidgetInfo('HTML4', 'footer-1', document.getElementById('HTML4'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image13', 'footer-1', document.getElementById('Image13'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image4', 'footer-1', document.getElementById('Image4'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AttributionView', new _WidgetInfo('Attribution1', 'footer-3', document.getElementById('Attribution1'), {}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>