niedziela, 12 czerwca 2011

Co sie dzieje w naszym kosciele?

Ks. Dr hab. Piotr Natanek w swoich rekolekcjach i kazaniach mówi między innymi o masonerii, a w szczególności o masonerii w kościele. Ksiądz dr hab. Natanek wykłada bez nowomowy czyli bez tzw.poprawności politycznej. Z wykształcenia jest historykiem i pięknie przeprowadza np. rekolekcje patriotyczne.
Ważne jest to co przedstawia także o roku 2017, iż masoneria będzie obchodzić 900 lat swojego istnienia i 300setną rocznice wyjścia z ukrycia -oficjalnego istnienia masonerii!
Oczywiście jak to bywa z ludźmi chodzącymi ścieżką prawdy Ks. Piotr Natanek jest szkalowany i dlatego w internecie można znaleźć wiele nieprawdziwych informacji na temat jego osoby.
Jego działalność jest także ośmieszana przez ''jego braci w sutannach'' ale czy na pewno braci w odnowie tego samego Ducha Świętego?

‘’metropolita krakowski ograniczył możliwości działania duszpasterskiego ks. Natanka, nakazując między innymi zamknięcie działalności duszpasterskiej prowadzonej w Pustelni Niepokalanów w Grzechyni oraz zabronił publicznych wystąpień i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie nowych i archiwalnych wystąpień kontrowersyjnego duszpasterza[2].
Pomimo wielu zakazów i krytycznych wypowiedzi hierarchów kościelnych na jego temat, nadal prowadzi swoją działalność duszpasterską i rekolekcyjną[3].’’
Źródło: tak rzecze wikipedia

Ten kto mówi dziś prawdę jest ‘’kontrowersyjny.’’ Ano pewnie… skąd my to znamy Very Happy
Wszyscy co nie mówią tak jak w telewizornii każą gadać i nie pełnią roli tzw. powtarzaczy są we współczesnych czasach kontrowersyjni…
http://www.piotrnatanek.pl/
W obronie księdza Natanka wątek na :
http://grypa666.wordpress.com/w-obronie-ks-natanka/

ks. dr hab. Piotr Natanek "2017 będzie rokiem przełomowym"NWO i Masoneria - ks. Natanekprzekręt o cudownym medalikuks. Piotr Natanek - Medjugorie cz 1Ks. Natanek - rekolekcje w Kutnie, cz. 1 (HQ).mp4

Ratujmy Polskę rekolekcje patriotyczne cz1


Kontrowersyjny kapłan odwołany z uniwersytetu

Kard. Stanisław Dziwisz pozbawił ks. Piotra Natanka misji kanonicznej do nauczania w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na stronie Archidiecezji Krakowskiej. Kapłan znany jest z kontrowersyjnych homilii i przesłań umieszczanych w internecie. Metropolita krakowski podkreśla, że działalność ks. Natanka nie ma kościelnej aprobaty, a głoszone przez niego treści są teologicznie błędne.

Za KAI publikujemy treść oświadczenia w sprawie działalności ks. Piotra Natanka:

Mimo wielokrotnych upomnień kierowanych przez przełożonych kościelnych do ks. Piotra Natanka, nadal rozpowszechnia on dziwne i nieprawdziwe teologicznie poglądy, tak w prowadzonym przez siebie ośrodku „Pustelnia Niepokalanów” w Grzechyni, jak i poprzez Internet oraz inne formy przekazu. Duchowny ten nie podporządkował się poleceniom zaprzestania swej działalności prowadzącej do niepokoju pośród wiernych. W związku z okazaną niesubordynacją oraz głoszonymi treściami, które wyrządzają szkodę Kościołowi i mogą stać się pretekstem do ośmieszania autentycznego przepowiadania Słowa Bożego, ks. Piotr Natanek został pozbawiony misji kanonicznej do nauczania w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Działalność rozwijana przez ks. Piotra Natanka jest pozbawiona kościelnej aprobaty, a wiele głoszonych przez niego treści jest teologicznie błędnych. Zamiast głosić najważniejszą prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie oraz wiernie zachęcać do ufnego korzystania ze źródeł uświęcania, jakie są w Kościele, kapłan ten wyolbrzymia rozmaite zagrożenia, ucieka się do apokaliptycznych wizji, niepotwierdzonych prywatnych objawień, głosi fantazyjne i ocierające się o śmieszność tezy, które mają niewiele wspólnego z autentyczną wiarą katolicką i ze zdrową pobożnością. Kwestionuje przy tym autorytet Pasterzy Kościoła, którzy nie zgadzają się z jego indywidualną, zniekształconą wizją świata i zbawienia.

Biskupi Krakowscy z niepokojem dostrzegają, że niektórzy spośród wiernych gromadzą się wokół tego kapłana, który skupia się na prywatnych objawieniach i nieaprobowanych przez Kościół poglądach teologicznych, zamiast prowadzić ludzi ku Chrystusowi w Kościele w jedności z Pasterzami. W poczuciu odpowiedzialności za integralność nauczania w Kościele, a nade wszystko za wieczne zbawienie ludzi powierzonych nam przez Chrystusa, z zatroskaniem ostrzegamy tych, którzy aktywnie włączają się w działalność prowadzoną przez ks. Piotra Natanka, że znajdują się na niebezpiecznej drodze, która może prowadzić do rozbicia kościelnej jedności, a nawet do oderwania się od wspólnoty wierzących.

Przestrzegając przed tym poważnym zagrożeniem, wzywamy katolików do ufnego zawierzenia Ewangelii przekazywanej w jedności wiary z Pasterzami i w poczuciu odpowiedzialności za Kościół.

Arcybiskup Krakowski z Biskupami Pomocniczymi

za zgodność
ks. Piotr Majer
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz