niedziela, 12 czerwca 2011

Oni chca zabic nas wszystkich

16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!
17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 23 Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. 26 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w bezpowrotnym unicestwieniu. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
32 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; 36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 38 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

JACYŚ LUDZIE PLANUJĄ ZABIĆ NIEMAL CAŁĄ POPULACJĘ ZIEMI!!!!
Z obecnych kilku miliardów ludzi, tylko 500 mln ma być pozostawionych przy życiu – po to, by niewolniczo pracowali dla elity zarządzającej Ziemią, by byli całkowicie od niej zależni i żeby pozostawali pod jej całkowitą kontrolą. Plan ten został ogłoszony światu 22 marca 1980 r. na 4 dwustronnych kamiennych tablicach, zawierających ten sam tekst.
1. UTRZYMUJ POPULACJĘ [niewolników] PONIŻEJ 500 MLN, ZACHOWUJ RÓWNOWAGĘ Z NATURĄ.
2. PROWADŹ MĄDRZE REPRODUKCJĘ
[niewolników]
DOSKONALĄC ZDATNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ.
3. ZJEDNOCZ LUDZKOŚĆ NOWYM ŻYJĄCYM JĘZYKIEM
[zlikwiduj języki narodowe, narodową tożsamość]
.
4. OKRZESAJ
[ich] PASJĘ – WIARĘ – TRADYCJĘ I CAŁOŚĆ RZECZY [twoim] SPOKOJEM ROZUMU. *)
5. OCHRANIAJ [podległych sobie] LUDZI I NARODY UCZCIWYMI [w twoim mniemaniu] PRAWAMI I SPRAWIEDLIWYMI SĄDAMI [zachowuj pozory sprawiedliwości]
.
6. POZWÓL WSZYSTKIM
[podległym] NARODOM ROZWIĄZYWAĆ WEWNĘTRZNE SPORY W ŚWIATOWYM SĄDZIE [w którym ty będziesz sądzić niewolników]
.
7. UNIKAJ NIEISTOTNYCH
[dla ciebie] PRAW I BEZUŻYTECZNYCH URZĘDNIKÓW [którzy mogliby służyć niewolnikom zamiast jedynie tobie]
.
8. RÓWNOWAŻ PRYWATNE PRAWA
[niewolników] [ich] SPOŁECZNYMI OBOWIĄZKAMI [wobec ciebie]
.
9. NAGRADZAJ PRAWDĘ
[zgodną z twoją ideologią] – PIĘKNO [zewnętrzne] – MIŁOŚĆ [do NWO] – POSZUKIWANIE HARMONII Z NIESKOŃCZONOŚCIĄ [z każdym bożkiem, obojętnie jakim, tylko nie z Bogiem chrześcijan]
.
10.
[niewolniku] NIE BĄDŹ RAKIEM NA ZIEMI — ZOSTAW MIEJSCE DLA NATURY [i dla nas, twoich właścicieli] — POZOSTAW MIEJSCE NATURZE [samo twoje istnienie, to że jeszcze żyjesz, jest przeciw naszym planom].

The Georgia Guidestones English
Tekst wyryto w 8 językach świata: angielskim, arabskim, chińskim, hebrajskim, hindi, hiszpańskim, rosyjskim i suahili. Anonimowym fundatorem monumentu jest skrywający się pod pseudonimem R. C. Christian, podobno niemiecki Żyd, wyznawca okultystycznej filozofii z lucyferiańskiej sekty „Róża czerwona na krzyżu” (Rose on the red cross). Tablice zawierające te diaboliczne zasady Nowego Porządku Świata, znajdują się na wzgórzu, w miejscowości Elberton (stan Georgia, USA).
The Georgia Guidestones
The Georgia Guidestones Tablet
*) fundator (fundatorzy) tablic, zainspirowani poglądami Thomasa Paine’a wierzą w idee masońskiego „nadchodzącym wieku Rozumu” i tworzą tę samospełniającą się „przepowiednię”, do której jesteśmy przyzwyczajani przez symbolikę śmierci i niewolnictwa w mediach (w muzyce najjaskrawszym przykładem tego jest „sztuka” Lady Gaga, w malarstwie użytkowym idee te są przedstawione na obrazach „zdobiących” ściany lotniska w Denver, a w miejscach publicznych najbliższym nam przykładem jest rzeźba golema na Polu Mokotowskim (podobnie jak w innych 12 miastach Europy) – dla uzasadnienia jego obecności w tym miejscu została dorobiona „pozytywna” ideologia i sprytnie zaaranżowane imprezy z udziałem dzieci, dla których Golem ma być symbolem jak najgłębiej działającym na podświadomość i irracjonalne myślenie; w roku 2011 na Polu Mokotowskim obchodzono „Dzień Ziemi”…
CZY ROZUMIESZ DO CZEGO ZMIERZAJĄ FUNDATORZY SZCZEPIONEK, KAMER, CHIPÓW, PODSŁUCHÓW, SPISÓW, ANKIET, GMO, FLUORU, ASPARTAMU, NIKOTYNIZMU, ALKOHOLIZMU, ZBOCZEŃ, ROZWODÓW, TELEWIZJI, FASTFOODÓW, EUTANAZJI, ZBROJEŃ, INTERWENCJI ZBROJNYCH, EKUMENIZMU, KREDYTÓW, ELEKTROWNI ATOMOWYCH, BIEDY, ABORCJI, GLOBALIZACJI, CENZURY, POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI, TEMATÓW ZASTĘPCZYCH, SKŁÓCANIA I STOPNIOWEGO ODBIERANIA NAM WSZYSTKIEGO? CZY TO ROZUMIESZ?

Doprowadźmy do REFERENDUM w istotnych dla Polski kwestiach, o których nikt Polaków nie zapytał.
1. Czy zgadzasz się na budowę elektrowni atomowej w Polsce?
2. Czy zgadzasz się na składowanie w Polsce odpadów radioaktywnych z elektrowni UE?
3. Czy jesteś za obniżeniem progów wyborczych, co umożliwi wybór małych ugrupowań, a nawet pojedynczych kandydatów i tym samym ich bezpośredni udział w decydowaniu o sprawach Polski?
4. Czy zgadzasz się na ograniczanie publicznego dostępu do produktów ziołowych, witamin i suplementów?
5. Czy jesteś za powołaniem niezależnego zespołu badawczego w celu zbadania skutków organizmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie ludzi i zwierząt (w tym owadów) wraz z bezzwłocznym wprowadzeniem zakazu upraw i obrotu GMO w Polsce do czasu zbadania tej sprawy?
6. Czy jesteś za uznaniem przez Polskę roszczeń pieniężnych wobec obywateli państwa Izrael ponad już wypłacone odszkodowania zbiorowe oraz indywidualne i bez wypłacenia odszkodowań obywatelom polskim i ich zstępnym?
7. Czy zgadzasz się na karanie Polaków za odmowę udziału w spisie powszechnym?
8. Czy jesteś za uzgodnieniami dla respektowania praw mniejszości polskiej w Niemczech na zasadach wzajemnych?
9. Czy popierasz wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi do Niemiec, Rosji, Francji, Anglii i USA za szkody wywołane podczas i po II wojnie światowej?
10. Czy jesteś za powołaniem międzynarodowej komisji d/s zbadania okoliczności katastrofy w Smoleńsku w dniu 10.04.2010 r.?
11. Czy jesteś za odpowiedzialnością karną posłów, senatorów, prokuratorów i sędziów na równi z innymi obywatelami?
12. Czy jesteś za poszanowaniem wolności i praw osób rezygnujących ze szczepienia siebie czy swoich swoich dzieci oraz za skuteczniejszą ochroną szczepionych przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi?
13. Czy jesteś za prawem do łączenia pracy z pobieraniem świadczenia emerytalnego?
14. Czy jesteś za wolnością słowa w Polsce, wolnością do przekazu informacji i przeciw cenzurze internetu?
15. Czy jesteś za wystąpieniem Polski z UE?
16. Czy jesteś za coraz większym stopniem kontrolowania i śledzenia obywateli w Polsce (system INDECT, układy śledzące RFID w dokumentach, kartach płatniczych, ciele ludzkim, podsłuchy, ukryte kamery itp.)?
17. Czy jesteś za odpowiedzialnością majątkową i karną polityków oraz innych osób pełniących władzę (odpowiedzialnością za skutki ich decyzji)?
18. Czy jesteś za wysyłaniem Polskich żołnierzy na akcje wojskowe do innych państw, braniem kredytów, wchodzeniem w koalicje i podejmowaniem przez przedstawicieli państwa podobnie ważnych decyzji bez każdorazowego pytania społeczeństwa o zgodę (w formie referendum)?
19. Czy jesteś za zmianą prawa polegającą na wprowadzeniu wymogu zadeklarowania celu składanego pozwu i wymogu samozobowiązania się pozywającego do poniesienia odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie lub gdy sposób działania wskazuje na realizowanie celu innego niż deklarowany w pozwie?
20. Czy zgadzasz się na dodawanie fluoru do wody pitnej, butelkowanej i środków higieny bez umożliwiania wyboru produktów wolnych od fluoru?
21. Czy zgadzasz się na dodawanie aspartamu (E951) do produktów spożywczych bez widocznego oznakowania?
22. Czy zgadzasz się na rozpylanie nad terytorium Polski środków chemicznych bez zgody mieszkańców (smugi chemiczne chemtrails)?
23. Czy zgadzasz się na używanie nad terytorium Polski technologii wojskowych bez zgody obywateli (H.A.R.P., manipulacje pogodą, rozsiewanie szczepionek, rozsiewanie tzw. inteligentnego pyłu itp.)?
24. Czy jesteś za stworzeniem bazy danych substancji zagrażających zdrowiu i życiu oraz za wprowadzeniem w Polsce obowiązku widocznego oznaczania produktów zawierających w swym składzie takie substancje?
25. Czy jesteś za upublicznieniem w internecie wyników wszystkich pomiarów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (w tym obecności plutonu i strontu w wodzie, powietrzu i produktach spożywczych) i za stworzeniem w Polsce centrum zarządzania ws zagrożeń promieniowaniem?
26. Czy zgadzasz się na stacjonowanie w Polsce wojsk USA na stałe (dywizjon sił lotniczych USA z samolotami bojowymi F16 z flagą USA i ich kilkusetosobową załogą w bazie lotniczej w Łasku)?
27. Czy jesteś za wystąpieniem Polski z NATO i zerwaniem sojuszy militarnych z USA i Izraelem?
28. Czy jesteś za całkowitą (bez wyjątków) ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci?
29. Czy jesteś za zlikwidowaniem przeznaczania z budżetu państwa pieniędzy dla partii politycznych?
30. Czy jesteś za faktyczną suwerennością państwa od kościołów i związków wyznaniowych (w szczególności za likwidacją ukrytych podatków na Kościół Katolicki, uczelnie katolickie, obiekty kultu religijnego, likwidacją ulg podatkowych dla KK, opłacania ZUS oraz płacenia z budżetu państwa pensji i odpraw kapelanom i katechetom, nauczania w państwowych szkołach religii, zmuszania społeczeństwa do poprawności politycznej dyktowanej przez Watykan, Izrael czy jakiekolwiek inne państwo, organizację itp.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz