środa, 1 czerwca 2011

Energia czlowieka

Wszechświat jest widzialny i niewidzialny, materialny i niematerialny. Wszystko to dzieje się za przyczyną energii. Nie ma w całym Wszechświecie ani jednej rzeczy, która nie byłaby objęta energią, lecz wszystko jest zależne od poziomu energii – częstotliwości wibracji. Od tego zależy łączność między poszczególnymi światami, również ma wpływ na nasz poziom emocjonalny, duchowy czy fizyczny, np. choroby, cierpienie (czy to fizyczne czy psychiczne), nasze lęki, a nawet chwilowe złe samopoczucie.

Nie jest to już dla nikogo tajemnicą, że ludzie na wyższym poziomie duchowym łatwiej radzą sobie ze stresem, strachem, cierpieniem, chorobami, a nawet nie lękają się śmierci.
Jak więc podnieść swój duchowy poziom, aby wzlecieć ponad to wszystko?
Jednym ze sposobów na nasz osobisty duchowy wzrost, tak jak również innych osób towarzyszących nam w życiu jest wysłanie do nich strumienia energii duchowej przez modlitwę, medytację, uzdrowienie. Nasza "przesyłka" musi zawierać intencję przepełnioną miłością.

Niestety istnieje wiele wątpliwości co do tego, jak można wykorzystać duchowe energie?
Duchowa energia jest formą energii subtelnej i nie jest dobrze znana naukowcom na Ziemi. Wschodnie nauki znają duchowe energie pod postacią chi, ki. Pozornie cudowne możliwości medium są wynikiem ich zdolności do wykorzystania tej energii. Występuje wiele częstotliwości tej energii. Wyższe częstotliwości osobistych wibracji mają podnoszący na duchu uzdrowiciele i inni ludzie pracujący charytatywnie. Tych najniższych częstotliwości używają ludzie podczas woodo lub czarno - magicznych rytuałów, które są szkodliwe i bolesne.

Podobnie jak w naszej obecnej cywilizacji używa się elektryczności, magnetyzmu i fal elektromagnetycznych bardziej zaawansowane cywilizacje posługują się energią duchową. Subtelne formy energii przestrzegają prawa przyrody, jest to niezwykle inteligentna kosmiczna energia, często zwana przez ludzi duchowych Duchem Świętym. Energia duchowa może być przetworzona przez modlitwy, lecz należy wiedzieć, że mówiąc o Duchu Świętym mówimy już o Źródle energii niewyczerpalnej – Światła i Miłości. Po jej przeciwnej stronie działają zupełnie inne energie – tzw. ciemne, które za wszelką cenę chcą nas zniewolić, uczynić chorymi i niezdolnymi do samodzielnego myślenia.

Wokół nas jest morze tych energii, znane na świecie od tysiącleci. Umysł z odpowiednią koncentracją może skupić energię i skierować ją w konkretne miejsce, np. ktoś modli się o pokój na świecie.
Energia ta jest również zgromadzona w naszych aurach, pochodzi ze słońca, którego promienie przenikają do nas przez atmosferę. Warunkiem do nadania jej właściwego kierunku są nasze myśli. Niestety, wielu ludzi nie jest dobrze zorientowanych w zakresie stosowania i korzystania z energii duchowych. Jest wiele metod, ale najbardziej znaną jest modlitwa ze specjalną intencją. Każdy człowiek, który pragnie dla naszej Matki Ziemi dobra, powinien modlić się za nią.

Nadal mało ludzi dzisiaj wie, że energia duchowa może być skoncentrowana i manipulowana przy użyciu maszyn, to są jeszcze raczkujące nauki, tzw. energia kształtu i mocy. Tutaj wszystko zależy jakiego użyjemy symbolu (kształtu) i jakiej mocy mu nadamy przesyłając energię w danym kierunku.
Tutaj nie wolno popadać w paranoję, że wszystkie symbole, które były jeszcze niedawno używane jako pozytywne muszą nam szkodzić, jak to obecnie zaczęło się dziać na świecie. Psychoza na widok „gwiazdy Dawida, „gwiazdy pięcioramiennej”... etc … sprawia, że bojąc się takich symboli pomagamy tym po przeciwnej stronie, którzy używają tych symboli do niecnych celów. To jest energia kształtu i należy jej nadać właściwy wzorzec, taki który przyniesie ludzkości dobro. Należy sięgnąć do źródła i dowiedzieć się do czego pierwotnie ten symbol był przeznaczony, np. gwiazda Dawida – która była już używana w Indiach około roku 4000 przed narodzeniem Chrystusa. Chociaż stała się znana jako symbol judaizmu, to jednak nigdy nie należała wyłącznie do tej religii. Można ją spotkać również w sztuce muzułmańskiej i w dekoracjach wielu średniowiecznych katedr. W XVII wieku, Gwiazda Dawida została oficjalnie uznana za własny symbol przez wspólnotę żydowską z Pragi. Dwa wieki później, w 1897 r. stała się ona znakiem Światowej Organizacji Syjonistycznej. Od tej pory Gwiazda Dawida pełni w judaizmie taką rolę, jaką krzyż w chrześcijaństwie.
Jakie jest prawdziwe pochodzenie heksagramu (gwiazdy Dawida)?
Sześć punktów symbolizuje władzę Boga nad Wszechświatem w sześciu kierunkach: północnym, południowym, wschodnim, zachodnim, w górę, w dół. Bóg ma władzę nad Wszechświatem, a naszą jedyną nadzieją jest zaufanie Bogu. Gwiazda Dawida otoczona kołem stanowi Boski umysł, odwrotnie przekręcona już energia przez siły przeciwne Bogu oznacza fałszywą bożą mądrość, którą przyjęły liczne okultystyczne grupy i używają w rytuałach okultystycznych. Gwiazda Dawida jest także symbolem wewnętrznej walki człowieka.

Tak zwana „Tarcza Dawida”, o której wspomniane jest w liście do Hebrajczyków jest mistycznym symbolem składającym się z nałożonych na siebie dwóch trójkątów, tworzących heksagram. Żydzi mówią na nią "Magen David", co oznacza dosłownie "Tarcza Dawida". Żydzi zaczęli używać tego symbolu około VII wieku przed Chrystusem. W czasie niewoli babilońskiej stał się on symbolem narodu żydowskiego. Według Żydów symbol ten ma wyrażać przenikanie świata ziemskiego przez Boga.
Dużo nieporozumień jest koło gwiazdy pięcioramiennej, zwanej pentagramem. Skierowana do góry jednym ramieniem reprezentuje pięć głównych elementów: powietrze, woda, ziemia, ogień, eter + taki element jak Matka Ziemia (Gaja). Zawsze była używana do ochrony przed złymi mocami.

Pentagram, ale zwrócony jednym promieniem w dół jest używany w rytuałach okultystycznych, często reprezentuje satanizm (rogatego boga), zwłaszcza kiedy głowa kozła nałożona jest na odwrócony pentagram.

I tak jak widzimy symbole mogą spełniać podwójną rolę, to jest energia kształtu i należy jej nadać własny wzorzec, ten który przyniesie ludzkości dobro.

Nie należy się bać subtelnych energii, symboli, numerologii, tylko zrozumieć ich podwójne znaczenie i ich zachowanie. Zrozumienie prawa energii jest bardzo ważne, tylko wtedy można na powrót zharmonizować pola energetyczne, aby pomóc ludzkości i całej naturze przywrócić do starych naturalnych schematów to, co zostało zachwiane.

Heksagram faktycznie jest symbolem, który działa w magiczny sposób (nie bez kozery Żydzi uczynili go swoim narodowym talizmanem), pomaga stymulować światło w sercu każdego człowieka. Jest symbolem nowego życia, przedstawiając mężczyzn i kobiety współpracujących z Wszechmogącym Bogiem, jako Twórcą.

Jest wiele sposobów, aby dotrzeć do Boga i jest to prawdziwa droga dla człowieka; to jest światło, które nosi w sobie. Jeśli będzie wielkie i czyste człowiek rozwiąże wiele problemów dla siebie, dla innych ludzi i Ziemi.

Idąc z takim światłem w sercu rozwiążemy niejedno zło na świecie.

Nie patrz na innych, że nic nie robią, patrz na siebie i pracuj dla siebie, każdy człowiek może być dla siebie własnym zbawicielem, i każdy człowiek może być zbawicielem innych.

Myśląc o heksagramie czy innych symbolach, myślmy o tym, że Światło i Miłość Boga jest w sercu każdego człowieka. Nazywane jest przez niektórych wewnętrznym światłem, przez innych atman.

Koncentrujmy nasze wysiłki, aby modlić się wizualizując pozytywną stronę symboli, czy to gwiazda Dawida, czy inny .... niech świeci jak słońce i promieniuje jak Światło Boga i niesie uzdrowienie i miłość dla całego świata.
Już dawno naukowcy zauważyli, że nasza świadomość przejawia się jako energia. Energia fizyczna jest badana i opisywana jako cząsteczki, fale, ponieważ żaden z aspektów nie jest sam.

Człowiek i Wszechświat są razem połączeni, dookoła nas jest morze energii, w którym obecne są wszystkie zjawiska. Pre-naukowe pojęcia energii znane są od tysięcy lat w wielu tradycjach. Noszą różne nazwy: chi, ki, prana, mana, baraka, elan, vital … etc. Zauważył to także Nicola Tesla, że Wszechświat jest pełny energii.
Dziś już dla fizyków to nie jest tajemnica, że materia jest formą energii, która wibruje na różnych częstotliwościach. Subtelna energia stanowi 98% Wszechświata, a materii tylko 2%. Każdy centymetr wolnej przestrzeni zawiera więcej energii, niż całkowita energia całej materii we Wszechświecie. W subatomowej elementarnej rzeczywistości jest postrzegana jako ogniska energii. Manifestuje się poprzez indywidualne częstotliwości i przyjmuje różne formy. Wszystkie obiekty w naszym empirycznym świecie składają się z częstotliwości energii, która w chwili „aresztowania” manifestuje się w nadanej jej formie. Co zrobi taka „aresztowana” energia zależy od człowieka, jakiej jej nada osobistej mocy..... tutaj ludzie, którzy mają skoncentrowane umysły mogą z nią zrobić wszystko. Może to być taka moc, że trudno to sobie wyobrazić. Także od intencji człowieka będzie zależeć, gdzie i w jakim celu pośle ten ładunek energii.Żyjemy we Wszechświecie w fizycznej, psychicznej i duchowej energii, zgodnie z którym wszystkie żyjące stworzenia istnieją, dzięki ich zdolności do przeobrażania tej uniwersalnej energii w coś indywidualnego.

Wszyscy jesteśmy wyposażeni w możliwości przesyłania własnych energii dzięki naszym indywidualnym jednostkom mocy. Ludzie są transformatorami energii, żyjemy i mamy możliwości jeszcze mocniej rozwijać się właśnie dzięki niej. Jeśli ją akceptujemy, przepływa swobodnie przez nasze ciała. Inna sprawa, nie wszyscy mogą przyjąć w swoje ciała ten sam ładunek energii. Im osoba bardziej duchowo zaawansowana, tym posiada w sobie większą swoją własną elektryczność.

Energię duchową można również kontrolować i to w obie strony. Dzisiaj są ludzie, którzy działają na nasze umysły podprogowo (muzyka, reklamy, TV i inne środki przekazu), aby kontrolować przepływ naszych subtelnych energii. Wiadomo, że wszystkie pozytywne powodzie energii otaczające nasz umysł prowadzą nas do wyższej świadomości i do osobistego wyższego poziomu. Ograniczone dawki energii działają odwrotnie, a nawet nadają umysłowi z góry przyjęty kierunek. Człowiek staje się instrumentem, przez który nie może działać Wyższa Jaźń w świecie materialnym. Wtedy życie staje się ograniczone. Gdy Wyższa świadomość łączy się z Wyższą Jaźnią otwierają się zdolności psychiczne. Każdy z nas ma inny osobisty punkt zbieżności energii i inny ośrodek przyjmowania w tym samym czasie.

Są osoby, które potrafią przyjmować energię z kosmosu o najwyższej częstotliwości, nawet jej najwyższą pulsację, ale te osoby mają już absolutną jedność z Bogiem, który nas wspiera i objawia się, ale już w oddzielnej transmisji częstotliwości. W tym przypadku mówimy o wielokrotnie zwiększonej energii, w której skład wchodzi pewność naszej wiary w istnienie tej Najwyższej Mocy.
Cały Wszechświat jest siecią energetyczną życiowej siły. Wszystkie jego cząsteczki i elementy otrzymują i transmitują energię poprzez promieniowanie jednocząc doświadczenia energii duchowej, psychicznej i fizycznej. Niezależnie od integracji możemy otrzymać więcej energii wpływającej z Wyższego Wymiaru proporcjonalnie do naszych osobistych warunków. Także jesteśmy sami zdolni przekazać energie w zakresie naszych możliwości innym osobom, które dostroją się do nowej częstotliwości energii.

Wszystkie żywe organizmy polegają na zewnętrznym źródle energii, aby móc się rozwijać i rozmnażać:
- w przypadku roślin zielonych są to promienie słoneczne
- w przypadku zwierząt są to rośliny lub inne surowce
- w przypadku człowieka są to rośliny, zwierzęta, mało ludzi bierze pod uwagę energię Najwyższej Mocy. Emanacja tej energii jest dostępna dla wszystkich, przemienia nasze życie, ładuje nas i naprawia wszystkie systemy. To ta energia niszczy w nas zgubne nałogi i zachęca nas do ponownego naturalnego życia.

W naszym ciele znajdują się ośrodki energii, tzw. czakry. Łączą nasze fizyczne i duchowe pola, różne części naszego ciała. Osoby o wyższej świadomości budzą Energię Kundalini, która porusza się wzdłuż kręgosłupa poprzez wszystkie główne czakry, stopniowo zasilając mniejsze ośrodki. Każdej czakrze odpowiada szczególna mantra (dźwięk) i geometryczny wzór (Yantra). Dzięki dobrze zharmonizowanym czakrom możemy odpowiednio panować nad własnym ciałem i każdym narządem, a nawet nad naszymi emocjami i rozwojem duchowym.
W niektórych tradycjach słyszymy określenie - „Sekretny Ogień”. Jednym z głównych jego funkcji jest zwiększenie świadomości ludzi. Na najniższym poziomie jest ego, na najwyższym Wyższa Jaźń. W przekonaniu większej liczby ludzkości „Sekretny Ogień” lub „wyzwolona energia samoświadomości” czy „Kundalini” drzemie u podstawy kręgosłupa, przypomina spiralnego węża. Kiedy Sekretny Ogień osiągnie szczyt czaszki (czakra korony) i połączy wszystkie czakry znajdujące się poniżej może nastąpić przebudzenie duchowe, co pozwala na zejście energii kosmicznej i wzniesienie energii w ciele człowieka (w chrześcijaństwie – zstąpienie Ducha Św.) W czasie tego procesu budzą się ośrodki psychiczne i wszystkie siły z nimi związane.

Sekretny Ogień jest związany z seksualnymi i twórczymi siłami ludzi. Pragnienia seksualne mogą działać na wyjście tej energii z podstawy kręgosłupa i obudzą się w pozytywny sposób, ale tylko w przypadku prawdziwej miłości, wtedy dochodzi do pozytywnego rozwoju duchowego. W innym przypadku, w chwili kiedy tylko spełniamy własne pragnienia seksualne w celu osiągnięcia przyjemności następuje tzw. „mała śmierć”, która wcale nie pomaga w rozwoju duchowym gdyż w ten sposób wyczerpujemy zasoby tej energii. Toteż rozwijając się duchowo zważajmy na prawidłowe życie seksualne, lubieżny seks blokuje energię psychiczną. Kiedy próbujemy podporządkować sobie seksualnego partnera wbrew jego woli i jego pragnieniom, życie staje się nieszczęściem dla obu stron. Człowiek musi okiełznać swoją seksualną naturę, popęd płciowy musi być wykorzystywany w pozytywny sposób i opierać się na relacji dojrzałej miłości. We współczesnym społeczeństwie większość osób ma zaburzone swoje seksualne pola w różnej formie w wyniku złego podejścia do życia seksualnego. Niezdrowo napędzani zamiast się uszczęśliwiać są bardziej nieszczęśliwi i mniej funkcjonalni.
W naszej obecnej cywilizacji wykorzystywane są różne formy energii takie jak: elektryczność, magnetyzm, fale magnetyczne, energia jądrowa, każda z tych energii bywa i przydatna i śmiertelnie niebezpieczna. Podobno jest z energią duchową, która również działa według określonych zasad... W obu przypadkach, aby się posługiwać energią potrzebna jest wiedza i nie wolno tego lekceważyć. Nie zabieraj się do pracy nad żadną energią, także duchową, kiedy jesteś duchowym analfabetą.

Duchowe energie: nawet takie jak modlitwa, medytacja, uzdrowienie zmieniają stany świadomości. Musimy więc to dzieło wykonać starannie…W czasie modlitwy, medytacji nie wolno kreować negatywnych obrazów, myśli, uczuć, używać nieodpowiednich dźwięków, musimy wyeliminować wszystkie negatywne pola energii, które mogą osłabić działanie, a nawet mogą pozostawić po sobie ogromną ilość szkodliwych zanieczyszczeń. Kiedy podczas modlitwy, medytacji miotają nami wrogie emocje i nie umiemy nad nimi zapanować należy przerwać modlitwę i uspokoić się. Toteż jest bardzo ważne, aby umieć rozpoznawać negatywne emocje i oczyścić nasze fizyczne, mentalne, emocjonalne i duchowe pola. Dobrze jest przebywać w miejscach z naładowaną dodatnią energią budującą człowieka: w miejscu z dobrą muzyką, w świątyniach, na łonie przyrody, wszędzie tam, gdzie czujemy się dobrze.
Nasze duchowe energie mogą być nadużywane w różny sposób. Negatywne stany emocjonalne, psychiczne, pozwalają marnieć naszej energii, następuje jej wyciek i to w szybkim tempie ( niczym szpilką przekłuty balon) i właśnie tak wówczas możemy się poczuć, często słyszymy: „ta sytuacja spowodowała, że wyciekła ze mnie cała energia.” Nie tylko negatywne emocje powodują taki stan. Następnym też groźnym powodem jest zarozumiałość, ignorancja. Nie obrażaj uczuć innych ludzi, nie obrażaj niczyjej dumy, religii, a w dodatku spędzasz wiele czasu bez przerwy na kogoś obrażony. Takie sytuacje niszczą tylko ciebie, chociaż ty pracujesz tak usilnie, aby zniszczyć inną osobę.
Ważną rzeczą jest identyfikowanie się z naszym Wyższym Ja , od tej chwili rozwijamy naszą świadomość. Uczymy się czegoś nowego, nie ma już w nas takiego napięcia, zmagania się , które jest zwykłą kradzieżą energii od drugiej osoby.

Rozwijajmy zdolności obserwacji naszych emocji i myśli. Musimy nauczyć się kontrolować nasze pola energetyczne i te wszystkie nieprzytomne reakcje, które sieją spustoszenie w naszym emocjonalnym życiu.


Autor: Wieslaw

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz