piątek, 1 lipca 2011

Biegun negatyw a proces emanacji istoty spiralnej

Jeśli mamy do czynienia z procesem emanacji oddziaływującej na pole takiego wymiaru trzeciego, jak w przypadku kuli Ziemi, istoty przejawiające się w częstotliwości tego wymiaru, w trakcie kulminacji emanacji, w większości nie odczują nawet, że "umarły". Zmiana percepcji pojawi się w sposób nagły. W części przypadków nie powinno dojść do klasycznych w polu tej kuli doznań w wyniku wędrówki danych jaźni, to jest postrzegania przez istoty tunelu kontinuum czasoprzestrzennego trzeciego, czwartego i piątego wymiaru kuli. To, czy ciała żółtych pęków pozostaną pozbawione funkcji życiowych, czy wchłonięte przez aktywujące się ciała zielonych pęków, (właściwie jest to proces scalania, jako że obecne ciała żółtych pęków istot ludzkich zawierają już w swej strukturze ciała pomarańczowych i czerwonych pęków), zależy od indywidualnej konfiguracji energetycznej istoty ludzkiej. W wielu przypadkach proces wniknięcia w częstotliwość wymiaru czwartego sprawi, iż ciała żółtych pęków nie pozostaną niczym opuszczone skafandry w częstotliwości trzeciego wymiaru. Znikną one z pola częstotliwości tego wymiaru, połączone z ciałami zielonych pęków. Będą także przypadki, gdzie istoty śpiące nie obudzą się już w wymiarze trzecim, a w częstotliwości czwartego, w ciałach pęków zielonych, podczas gdy ich ciała żółtych pęków znikną z pola wymiaru trzeciego.

Energetyczne struktury kwarantanny kuli będą "powoli" rozpuszczane, do czego przyczyni się m.in. całkowity zanik ingerencji stożków piramidalnych w naturalną funkcjonalność rdzenia bladej zieleni kuli, kreującego hologram jej ciała we wszystkich częstotliwościach. Rdzeń bladej zieleni kuli Ziemi, niekiedy z uwagi na typ organizacyjny swej budowy określany mianem "ikosahedr", jest czystą wibracją zieleni, interpretowaną jako miłość, przy czym rdzeń ten nie jest objęty dysproporcją żadnej ze skrajności biegunowych, gdyż w samym jego centrum znajduje się nieprzerwanie cząstka jaźni istoty odpowiadającej wymiarowi jedenastemu. Rdzeń bladej zieleni jest to istota kreująca swe ciała w pierwszej połowie spektrum wymiarów jako kuliste, natomiast w drugiej połowie tegoż spektrum są to ciała podzielne, zmiennokształtne, plazmowe i inne. (W dalszych częstotliwościach wymiarowych, jeśli nastąpiłoby chwilowe wklejenie wizualizacji kuli świadomej Ziemi w dostrzegalny obszar kontinuum dla percepcji obecnej istot ludzkich, kula ta przypominałaby ciało m.in. "zielonkawo-fioletowe z dodatkiem akwamaryny", otoczone mieniącymi się enklawami pierścieniowymi, przy czym jest to wąski zakres spektrum barw widzialnych i odczuwalnych).

Stożki piramidalne wielokątne o gabarytach takich, jak te występujące w częstotliwości trzeciego wymiaru, nie są w stanie wpłynąć na organizację prądów strumieniowych wewnątrz kuli, jakie wytwarza jej rdzeń w postaci symbiozy uzupełniającej się pary dwóch pól "tetrahedr" dających "merkabah" w sposób znaczący tak, by mogił on wprawić zachowania istot żywiołowych, czy istot z pola kontinuum czasoprzestrzennego wymiarów w zaawansowane stany chaotyczne, grożące rozproszeniem któregoś z ciał kuli. (W przeciwieństwie do rozproszonej w trzecim wymiarze kuli Maldek, ilość oraz struktura stożków piramidalnych kamiennych i kryształowych, znajdujących się w polu kuli Ziemi, jest niewielka i niemal w większości uszkodzona). Rdzeń bladej zieleni kuli jest istotą - kwintesencją miłości, będącą w symbiozie z centrum wiecznego dziecka świadomości nieskończoności, jak rdzeń każdej tego typu istoty określanej tu planetą. Stożek zwany D&M oraz inne ustawione w polu trzeciego wymiaru kuli świadomej Mars, są zniszczone w większym lub mniejszym stopniu przez nielicznych, rdzennych mieszkańców tej kuli, którzy przeciwstawiali się reżimowi istot przybyłych z kuli świadomej Maldek oraz istot z wnętrza cywilizacji Atlantydy tej kuli Ziemi. Obecnie działania stożków w przypadku kuli świadomej Mars również są w zaniku. (Chcę podkreślić przy okazji wspominania o kuli świadomej Mars, iż jej rdzeń "nie uległ wypaleniu").

Obecnie kolektyw Orion wytwarza enklawy będące kabinami holograficznymi w polu czwartego i piątego wymiaru kuli Ziemi, liczebnością znacznie ustępujące kryształowym strukturom o charakterze zabezpieczająco-edukacyjnym, jakie utrzymuje jeszcze Konfederacja. W przypadku zaistnienia kulminacji emanacji, enklawy - kabiny holograficzne kolektywu Orion uruchamiają generatory barier ochronnych, blokujących kilka typów wibracji wędrujących przez bezkres kreacji piany bąbli. Jeśli mowa bezpośrednia wiecznego dziecka świadomości nieskończoności dociera w obszar częstotliwości bąbla, gdzie aktywne są tego typu struktury, te natychmiast przyspieszają wewnątrz siebie procesy asymilacji jaźni indywidualnych w klastry porządkowe o zasięgu do pęku niebieskiego. Jeśli pęk zielony czakry serca naturalnie zdaje się wykazywać rezonans z mową wiecznego dziecka świadomości nieskończoności, przy pomocy odpowiedniej technologii kolektyw ten może dokonać rozszczepienia ciał istoty, poprzez modyfikację organizacji cząsteczek składających się na świadomość począwszy od sfery ich aktywności odpowiadającej wymiarowi pierwszemu spektrum, a skończywszy na sferze wymiaru piątego. Poprzez wytworzenie odpowiedniej bazowej koordynacji, która staje się już niezgodna z typami organizacji cząsteczek w polu wymiaru szóstego, następuje blokada przepływu strumieni jako progresu świadomości istoty przez jej poszczególne pęki czakr. Umiejscowienie blokady zależy, więc od zamierzeń kolektywu bieguna negatyw, co do stopnia kontroli, jaką pragnie on utrzymać. Może ona zaistnieć w obszarze pęków do niebieskiego. Pojawia się oczywiście możliwość kreowania rozmaitych typów ciał odpowiadających pękowi żółtemu, którego blokady sukcesywnie wstrzymują progres istot. W takich przypadkach ciała pęków indygo w racji stanu neutralności będą nadal znajdować się w stanie oczekiwania na połączenie ze swymi "wypustkami" - manifestacjami istot w spektrum wymiarów od pierwszego do piątego. Niższe manifestacje tych istot dotkniętych przekształceniami o naturze subtelnej, zawsze mają możliwość, z uwagi na posiadanie pęku indygo, odzyskania połączenia z ciałem tego pęku, jako że moc istot bieguna negatyw w częstotliwościach pierwszej połowy spektrum, modyfikująca bazowe organizacje cząsteczek świadomości, nie ma zdolności oddziaływania na finalne obrazy jaźni, które osiągnęły pełnię doświadczeń w wymiarze szóstym, a tym bardziej na cząstki odpowiadające drugiej połowie spektrum wymiarów.
Enklawy - kabiny holograficzne po zwerbowaniu porcji istot indywidualnych, doświadczających śmierci, przy użyciu maksymalnej mocy - siły woli istot - kreacji ekstremum kłębowiska myślowego o naturze wciągającej, oddalą się dosyć sprawnie od strefy oddziaływania kulminacji emanacji. Natomiast obiekty trójwymiarowe zbliżające się do pola trzeciego wymiaru kuli Ziemi tego kolektywu, wykorzystają perturbacje w tym wymiarze kuli, zachęcając niedostrzegające szans na przetrwanie niektóre z istot ludzkich, poruszonych zjawiskami ekstremalnymi w ich otoczeniu.

Istoty ludzkie i ptasie o biegunie pozytyw, aktywne w końcowych częstotliwościach piątego wymiaru oraz w początkowych częstotliwościach szóstego wymiaru, podobnie jak istota zwana tu Bashar, nie wyjawiają całości zagadnień szczegółowych z prostej przyczyny. Jest nią ochrona istot odbiorców oraz istot będących kanałami medium przed automatyczną reakcją bieguna negatyw, gotowego dokonać natychmiastowego przerwania aktywności ciał żółtych pęków istot medium w częstotliwości wymiaru trzeciego. Trzy obiekty w częstotliwości trzeciego wymiaru zbliżają się do pola kuli świadomej Ziemi oraz do pola kuli świadomej Mars. Udało mi się odwiedzić wnętrze jednego z tych obiektów w ciele pęku niebieskiego. Dzięki możliwościom tego ciała dostrzegłem/am aparycje istot wewnątrz konstrukcji, odpowiadające ich pękom niebieskim czakr gardeł, które można określić, jako "klauny", co wskazuje na silne zmodyfikowanie tych jaźni w częstotliwości wymiaru piątego przez kolektyw Orion. Masy kostne ich przodków znajdują się zagrzebane w ziemi pól trzecich wymiarów kul Ziemia i Mars. Istoty te służą istotom gadzim jako nadzorcy porządku, przeznaczeni do asymilacji innych istot nieprzytomnych w stopniu znacznym podczas ściśle określonych epok, kiedy to konieczne jest dokonanie przesiedleń dużej liczby populacji z pola jednych kul świadomych w pola innych kul świadomych. Często nadzorcy ci pełnią rolę "władców" struktur społecznych zwanych tu "mocarstwami". Uchodzą wśród nieświadomych niczego, podporządkowanych sobie innych istot za srogich, potężnych, "nieustraszonych mężów stanu", przejawiających spore zdolności przywódcze, co jest w końcowym rozrachunku hipnotyzujące dla słabszych energii.

Ciało pęku zielonego staje się "doładowane", wypełnione bazową aktywacją cząsteczek zwiastujących typ wibracji pola szóstego wymiaru poprzez symbiozę z ciałem pęku indygo, która jest równoznaczna z pojmowaniem przez istotę aktywną jeszcze w pierwszej połowie spektrum kontinuum wymiarów, nieskończoności, a więc poprzez silne poczucie niezależności, wynikające z głęboko odczuwalnej przez nią prognozy zharmonizowania się obydwu skrajności biegunowych w jedność, będącą wiecznym dzieckiem świadomości nieskończoności. Stan ten jest łatwiejszy do osiągnięcia przez istotę w obliczu emanacji rdzenia istoty spiralnej, kiedy to sygnał mknący z centrum nieskończoności przypomina obszarom kreacji wymiarowych pierwszej połowy spektrum o istnieniu tejże nieskończoności. Ekstrema kłębowisk myślowych bieguna negatyw potęgi szóstego wymiaru tworzą fragmentaryczne "studnie" wciągające niektóre z istot spiralnych - galaktyk, co stanowi ciągłość równoważenia szalek wagi pomiędzy skrajnością negatywu, a nieskończonością pozytywu, będącego w częstotliwości drugiej połowy spektrum, dojrzałością łączącą dwie skrajności biegunowe, jako wieczne dziecko świadomości nieskończoności o naturze obojnaczej i neutralnej.

Ponieważ tutaj dotykamy możliwości ingerencji istot bieguna negatyw w organizacje bazowe cząsteczek świadomości, składające się na zestawy kompleksowe ciał - istot - obrazów wiecznego dziecka świadomości nieskończoności, konieczne jest poruszenie kwestii newralgiczności pola szóstego wymiaru - połowy spektrum kreacji bezkresu piany bąbli w następnej części wątku. Wspomniany wcześniej kolektyw z uwagi na rozeznanie swych członów tworzących klaster porządkowy o źródle mocy, jakim jest ekstremum kłębowisko myślowe bieguna negatyw, przekształca naturalne organizacje cząsteczkowe w częstotliwościach wymiarów czwartego i piątego, stanowiące w tych częstotliwościach niższe manifestacje ciał pęków indygo istot. Wykorzystywane są do tych celów specjalne enklawy eksperymentalne, do których pasowałoby określenie "laboratoria" w częstotliwościach czwartego i piątego wymiaru. Są one lokowane w rozmaitych lokacjach, włączając w to także wnętrza gigantycznych obiektów będących pojazdami - kreacjami myślowymi istot bieguna negatyw częstotliwości czwartego i piątego wymiaru, przy czym nadzór operacji kontroli inkarnacyjnych wydobywa się z częstotliwości początkowych szóstego wymiaru, gdzie najpotężniejsze kreacje ekstremów kłębowisk myślowych bieguna negatyw nie są już istotami przypominającymi obrazy pierwszej połowy spektrum kontinuum. Typy tych pojazdów, konstrukcji ruchomych zależą od typów środowisk, w których znajdują się, a więc może to być coś, co odpowiada określeniu hovercraft, hydrofoil, magnocraft, cylinder, sfera i inne odpowiednio przystosowane do danych częstotliwości wymiarowych.

Ciało zielonego pęku czakry serca bez wsparcia w postaci symbiozy z ciałem pęku indygo może zostać objęte paraliżem za sprawą ingerencji istot bieguna negatyw z pozycji częstotliwości wymiarów piątego i szóstego, gdy pęk zielony zostanie zablokowany w skutek wywołania zatoru w wędrówce bazy cząsteczek świadomości istoty od rdzenia danej kuli świadomej, poprzez pęk czerwony, ku pękowi dwunastemu, stanowiącemu most łączący istotę z centrum wiecznego dziecka świadomości nieskończoności. Paraliż ciała pęku zielonego polega na dezaktywacji tych spośród jego właściwości, które odpowiadają aktywności pęku zielonego czakry serca. Dokonywana jest przebudowa struktury energetycznej pęku zielonego, wewnątrz którego cząsteczki poruszają się w sposób nadzwyczaj zubożony, wykorzystując ten pęk tylko i wyłącznie do konieczności funkcjonowania ektoplazmatycznej masy ciała niczym przydatnego środka transportu dla danej jaźni. Takie ciało naturalnie jest wykorzystywane przez istoty o biegunie negatyw, które stosują jego właściwości plastyczności morficznej, dzięki którym kontrola istot zamieszkujących pole wymiaru trzeciego jest nadzwyczaj łatwa. W przypadku istot ludzkich obecnych w tym trzecim wymiarze kuli Ziemi, ich ciała pęków zielonych w większości wykazują sprawność dostateczną. Pęki zielone czakr serca istot ludzkich, których przepustowość jest sztucznie zubożona w skutek ingerencji istot gadzich, mogą być przywrócone do swych pierwotnych stanów, co pomoże w dotarciu cząsteczek bazowych świadomości do pęku indygo. Emanacja rdzenia galaktyki Drogi Mlecznej przyczyni się do pobudzenia pęków indygo u istot ludzkich, które zapoznają się z nieskończonością, porzucając zaimplikowane przez kolektyw Orion schematy hamujące progres. U istot ludzkich, które nie zdołają dotknąć pęku indygo mimo otwarcia pęków zielonych czakr serca, emanacja dokona rozpuszczenia przekształceń, na jakie napotykają cząsteczki bazowe świadomości wędrujące przez pęki czakr. Natomiast te z istot ludzkich, które nie zdołają otworzyć samodzielnie pęków zielonych czakr serca, mogą być narażone na ponowną asymilację bieguna negatyw, werbującego określone istoty. Samodyscyplina wraz z poznaniem energii zieleni będącej miłością są tu priorytetem. Emanacja jest szansą na odzyskanie całkowitej przytomności przez istoty ludzkie w kwestii nieskończoności, dlatego chwila obecna jest najważniejsza, by wyciągnąć dłonie w jej kierunku, otworzywszy pęk zielony, istota wejdzie w konfigurację rezonowania z emanacją nieskończoności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz