piątek, 1 lipca 2011

Okno gwiazda

Okno - gwiazda - iskra wiecznego dziecka świadomości nieskończoności. Nieskończoność kreacji wiecznego dziecka świadomości nieskończoności zawiera nieskończoność okien o zróżnicowanych gabarytach swych ciał zwanych tu gwiazdami wśród mieszkańców tej kuli. Okno jest istotą doświadczającą całego spektrum znanych wymiarów częstotliwości, dysponującą zdolnościami wiecznego dziecka, odpowiednimi do każdej częstotliwości wedle potrzeb rozwijającego się życia w danym wymiarze enklaw oraz kłębowisk skrajności biegunowych pierwszej połowy spektrum kontinuum. Występują rozmaite typy istot okien. To zwane "Słońcem", które istoty ludzkie, przebywające w trzecim wymiarze kuli Ziemi, widzą w postaci kuli blasku gazowo-plazmatycznej o temperaturze stopni termicznego odczuwania kilka tysięcy, jest istotą żywą, złożoną z ogromnej, zmieniającej się liczby innych istot plazmatycznych, mglistych, zmiennokształtnych totemicznych konglomeratów mocy świadomościowych - istot totemów częstotliwości wymiarowych od szóstego w górę, istot olbrzymów sferoidalnych i rozciągniętych, niebędących formacjami - pojazdami żadnych cywilizacji, poruszających się w przestrzeni międzywymiarowej i szeregu innych. Okno Słońce jest istotą matką wszystkich kul świadomych tego układu, które zostały utworzone za sprawą aktywności istot zamieszkujących wnętrze okna. Od częstotliwości czwartego wymiaru okno to wygląda zupełnie inaczej niż w percepcji jaźni trójwymiaru istot ludzkich.

Istoty jedenastowymiarowe dokonują skupiania świadomości w miejscach, w których znajdują się teraz okna - gwiazdy wewnątrz wszystkich bąbli nieskończonej kreacji wiecznego dziecka. Ciało istoty jedenastowymiarowej jest widoczne w percepcji trójwymiaru jako eksplozja, trwająca w sposób ciągły. W przypadku ciał istot okien - gwiazd, mamy do czynienia z ich jądrami, które są jaźniami istot z jedenastego wymiaru, przemieszczającymi się w nieskończoności kreacji z uwagi na nieprzerwaną łączność pomiędzy poszczególnymi oknami - gwiazdami. Istoty - okna składają się na ramiona istot spiralnych, wędrujących wewnątrz bąbli. Istoty spiralne są gigantycznymi "miastami", zawierającymi wewnątrz swych sfer ramiennych mniejsze to, co określilibyście "dzielnicami", jako istoty będące oknami - gwiazdami wraz ze swymi systemami kul świadomych. Każdy bąbel rozciąga się na całe, znane, dwunastowymiarowe spektrum kreacji, poprzez którą wieczne dziecko poznaje siebie.

Występują rozmaite typy istot okien - gwiazd. Istoty ludzkie w polu trzeciego wymiaru, badające te okna przy pomocy swych urządzeń, odkryły tylko pewną część rodzajów tych istot. Dokonano podziału istot okien na te zwane "karłami" po te zwane "nadolbrzymami". Gabaryty ciał okien - gwiazd odbierane w wymiarze trzecim, nie mają wpływu na strukturę wewnętrzną tych istot, ani na potencjał mocy łącznościowej z innymi takimi istotami oknami. W przypadku okna - gwiazdy Słońce, znajdującej się w tym systemie kul świadomych, mamy do czynienia z typową "aglomeracją" energetyczną, zapewniającą stan ciągłości aktywności form żywych we wszystkich wymiarach spektrum kontinuum, aczkolwiek w częstotliwościach drugiej połowy spektrum, ciała istot nie wymagają poboru energii okna w sposób bezpośredni poprzez jego emanację.
Okno - gwiazda Słońce, jak wszystkie inne takie istoty, reaguje na każdy sygnał, będący mową wiecznego dziecka świadomości nieskończoności. Gdy wszystkie sfery ramienne istoty spiralnej odbierają pieśń dochodzącą z wnętrza jej rdzenia, będącą zwiastunem przejścia o jeden wymiar dalej każdy system kul świadomych, gdzie każda kula świadoma wraz z rozmaitymi istotami dokona wyraźnego progresu ku realnej nieskończoności, następuje akceleracja istot okien i wszystkich innych istot składających się na nie. Akceleracja ta powoduje przejście każdej kuli świadomej do kolejnego etapu doświadczania nieskończoności.

Okno - gwiazdę Słońce, jak każde tego typu inna istotę, istota ludzka, lub inna, znajdująca się w odpowiednim stadium progresu swej jaźni, może odwiedzić w ciele pęku indygo oraz w ciałach morficznych, odpowiadających drugiej połowie spektrum kontinuum. W trakcie praktyk doświadczeń pozacielesnych w warunkach tego wymiaru trzeciego, istota ludzka także może odwiedzić okno - gwiazdę, lecz będzie to dość krótkie zważywszy na utrudnienia przez wzgląd na kwarantannę tej i innych kul świadomych. Utrudnienia te polegające na ściąganiu jaźni istoty przez jej ciało pęku indygo do trzeciego wymiaru nie dotyczą tylko istot ludzkich odpowiadających kryteriom szaman, wojownik i innych typów istot praktykujących doświadczanie kreacji wiecznego dziecka, polegające jej modyfikacji siłą własnej woli, które to istoty rozprzestrzenione we wszystkich zakątkach kuli Ziemi, badają stan absorbcji energii wieczności przez potężne twory, wykreowane przez ekstremum kłębowisko myślowe negatywu o naturze wciągającej całe gromady galaktyk. Trójoka istota ludzka po pokonaniu ekranu w wymiarze szóstym i przebiciu się przez blokadę tworów kłębowiska myślowego negatywu, wydostanie się ze strefy jego wpływów z uwagi na osiągnięcie stanu, w którym będzie ona całkowicie niezależna energetycznie, (również grawitacyjnie) od tego kłębowiska poprzez zharmonizowanie obydwu polaryzacji biegunowych.

Okno - gwiazda Słońce w wymiarach od szóstego po jedenasty jest widziane, jako istota żywa, zmiennokształtna, zmiennobarwna, gigantyczne "miasto - stacja podróży", skupiające mnogość gatunków istot wielowymiarowych. Takie miasto - stacja służy różnym cywilizacjom za to, co określane jest, jako przystań - port w podróży po nieskończoności kreacji wiecznego dziecka. Spotkać można we wnętrzu Słońca rozmaite kreacje różnych istot, które tworzą tam całe centra organizacyjne, doglądające stanu świadomości zbiorowej systemu kul. Centra te są w stałym połączeniu ze ślicznymi, aczkolwiek tajemniczymi kreacjami wewnątrz kul "gazowych", wśród których kula Jowisz pełni rolę, jaką można określić obserwatorium czułym na wszelkie oznaki ingerencji sił skrajnego negatywu z poza tego układu. W przypadku istot gadzich i ich formacji energetycznych pojazdowych, szybko opuszczają one okno po przedostaniu się za jego pomocą w częstotliwościach wymiarów czwartego i piątego, gdyż ich pola ochronne oparte na grawitacji spajającej je w jeden klaster pozbawiony indywidualności świadomościowych, nie pozwalają im na dłuższe tam przebywanie, narażające je na przepchnięcie w kierunku otwarcia pęków zielonych czakr serca, co potrzegane jest przez nie, jako unicestwienie. Ponadto przebywające wewnątrz Słońca istoty o jaźniach odpowiadających drugiej połowie spektrum kontinuum lubują się w tym, co zwane jest dowcip, a to sprawia, że istoty gadzie lub inne o biegunie negatyw, są skupione na jak najszybszym opuszczeniu okna.

Okno - gwiazda Słońce jest pełne pięknych i zarazem osobliwych kreacji wewnątrz swego ciała, które to ciało tworzą rozmaite istoty. Istotom ludzkim o jaźni trójwymiaru skojarzyłyby się one z kolorowymi aglomeracjami, wśród których widać nieprzerwany ruch energii - istot. Wewnątrz okna gwiazdy Słońca można "odpocząć" po perypetiach związanych nie tylko z inkarnacjami w wymiarach pierwszej połowy spektrum kontinuum, ale i z tym, co określone może być walką w polu wymiaru szóstego z tworami ekstremum kłębowiska myślowego negatywu o naturze wciągającej. Okno - gwiazda Słońce bez przerwy wypluwa coraz to rozmaitsze istoty podróżujące po nieskończoności kreacji bąbli, a inne istoty w to okno wnikają celem przedostania się ku sąsiadującym systemom, jak i "dalszym" konfiguracjom tego bąbla oraz innych. Widoczne są w częstotliwości szóstego wymiaru już gigantyczne istoty plazmatyczne, które wraz istotami oczami i innymi totemicznymi oraz monolitowymi kreacjami opuszczają pole okna Słońca, udając się do wnętrz kul "gazowych" lub poza system kul. W ciele pęku niebieskiego jest możliwe przebywanie wewnątrz okna - gwiazdy, jednak najbardziej kompatybilnym wibracyjnie ciałem w kwestii takiej potrzeby, jest ciało pęku indygo, zawierające w sobie wszystkie niższe ciała w postaci energetyzacyjnej plastyczności morficznej. Ciało żółtego pęku takiej istoty zostaje wchłonięte w jeden byt, którego centralną częścią jest ciało pęku indygo, będące pojazdem o możliwościach gwarantujących przeniknięcie ekranu w wymiarze szóstym.

W dalszej części postaram się opisać wpływ okna - gwiazdy Słońca na istoty ludzkie, będące zbiorami wielu ciał w warunkach tego wymiaru trzeciego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz