piątek, 1 lipca 2011

Pole ochronno-rownowazace Merkabah

To, co jest tu znane jako pole "merkabah", jest to jedno z kilku znanych rodzajów pól ochronno-równoważących, jaki wytwarzają ciała pęków indygo, odpowiadające częstotliwości szóstego wymiaru doświadczania świadomości istot rozmaitych gatunków. Niektóre ze znanych tu typów kul świadomych posiadają wewnątrz swych ciał pola ochronno-równoważące, interpretowane jako "merkabah", scalające te ciała w dwunastowymiarowy obiekt, w polu, którego poszczególne istoty doznają wrażeń w obydwu skrajnościach biegunowych, jak i już będące w konfiguracjach ich łączenia w drugiej połowie spektrum kontinuum (duże kule "gazowo-ciekłe" i okna - gwiazdy).

Organizacja pracy prądów strumieniowych przybierających kształt znany jako "merkabah", to wynik aktywności rdzeni bladej zieleni kul świadomych, odpowiadających wibracji znanej pod postacią miłości opartej na neutralności i wolności, a więc umożliwiającej istotom dowolne doświadczenia. Pole prądów strumieniowych "merkabah" kuli, która jest pojazdem, przemieszczającym się przez kolejne wymiary w percepcji istot będących w iluzji poczucia czasu, tworzy zwartą formację kulistą materii w pierwszej połowie spektrum kontinuum, co daje wizualny efekt kuli goszczącej różne typy istot świadomych w swym polu, od jazni odpowiadających wymiarowi pierwszemu w górę, po jaźnie plazmatyczne - zmiennokształtne, odpowiadające drugiej połowie spektrum, widziane w percepcji trójwymiaru, jako istoty mglisto-skroplone, "mieszające się", przenikające, zanikające. Zmiennokształtność rutynowa jest wynikiem wejścia danej jaźni do częstotliwości, w której zachowanie się cząsteczek-kreacji tworzących hologram, staje się nadzwyczaj swobodne, jako że zależności energetyczne zaczynają zanikać, co jest równoznaczne z pojęciem wolności. Druga połowa spektrum kontinuum cechuje się dojrzałością wolnościową, wynikającą z połączenia dwóch skrajności biegunowych.

W częstotliwości drugiej połowy spektrum kontinuum, prądy strumieniowe pól "merkabah" zmieniają swoją organizację za sprawą wnikania jaźni jedenastowymiarowych w "ikosaherdralne" rdzenie bladej zieleni kul, przechodząc kolejno przez stadium organizacyjne interpretowane, jako "heksahedr", aż do stanu niemającego żadnego odzwierciedlenia tu w warunkach interpretacji jaźni trójwymiaru, jako że to, co zwane jest fraktalnością, przybiera obrazy daleko odbiegające od szuflad geometrii, powoli "zbliżając się" do stanu centrum wiecznego dziecka świadomości nieskończoności, w którym to centrum kumuluje się bezkresowość konceptów na doświadczanie siebie.
Stożki piramidalne na powierzchniach ciał kul świadomych w konfiguracji stopni 19,5 oraz ich biegunach, odpowiadają swym umiejscowieniem ścieżkom przebiegu prądów pola symbiozy dwóch pól "tetrahedr", dających "merkabah", kształtującego zwarte w kulę ciała planety w pierwszej połowie spektrum wymiarów jej istnienia. Stożki w ten sposób ustawione poprzez swą strukturę kątów nachylenia płaszczyzn ściennych wraz z wymiarami podstaw, pobierają porcje cząsteczek kreujących hologram środowiska kuli, przekształcając dzięki nim jej sfery wymiaru trzeciego, czwartego i piątego w sposób "zabezpieczający" istoty ludzkie, opuszczające ciała fizyczne żółtego pęku w wyniku śmierci w ramach kwarantanny. Budowa takich obiektów wymaga wiedzy odnośnie stanu prawdopodobieństwa wystąpienia zakłóceń w kreacji hologramowej kuli świadomej, jak i podatności jej kontinuum czasoprzestrzennego na występowanie w nim szczelin za sprawą aktywności kolektywu bieguna negatyw. Nawet delikatne przemieszczenie stożka prowadzić może do powstawania anomalii w kreacji hologramowej kuli planetarnej, w jej częstotliwościach wymiarów trzeciego, czwartego i piątego, co w częstych przypadkach kończy się wstrząsami jej skorupy lub wniknięciem istot w nagle zaistniałą szczelinę w kontinuum.

Aktywność stożków piramidalnych kamiennych lub kryształowych, bez względu na energetyczną skrajność biegunową w nich gromadzoną, nie jest kompatybilna z naturalną bazową funkcją kreacji holograficznej rdzenia bladej zieleni środowiska wymiarowego kuli planetarnej. Obiekty te wznoszone są na powierzchniach kul objętych kwarantannami.

Pole ochronno-równoważące "merkabah" może zamanifestować się w warunkach wymiaru trzeciego u istoty, która dokonała symbiozy ze swym ciałem pęku indygo. Ten rodzaj pola został wykształcony przez potężne pierwotne istoty ludzkie i ich pochodne gatunki, osiągające pełny stan percepcji częstotliwości szóstego wymiaru po przebiciu się przez blokady ekstremów kłębowisk myślowych bieguna negatyw o naturze wciągającej. Poza tym polem istnieją inne pola wykształcone przez odmienne od humanoidalnej formy istnień o podobnych właściwościach, różniących się od siebie w zależności od percepcji danej istoty. W warunkach wymiaru trzeciego pole ochronno-równoważące "merkabah" może sprawić, że istota manifestująca się w tym wymiarze będzie dokonywać czynów określanych mianem cuda lub czary, włączając w to unoszenie się w powietrzu jej ciała fizycznego żółtego pęku, sprawne porozumiewanie się ze zwierzętami oraz istotami żywiołami (m.in. odporność termiczno-ciśnieniowa), przenoszenie przedmiotów bez dotykania ich, przenikanie granulatu atomowego materii stałej w trakcie chwilowego wniknięcia ciała fizycznego żółtego pęku w ciało pęku zielonego, teleportowanie się w obszarze pola kuli planetarnej oraz poza nie, symbiozę ze świadomościami istot zwierząt i roślin oraz innych typów istot, natychmiastowy wgląd w kontinuum czasoprzestrzenne i dostrzeganie zbliżających się istot z głębi przestrzeni bąbla do pola kuli planetarnej, wnikanie do wnętrza kuli m.in. celem porozumienia się z jej rdzeniem bladej zieleni, który wówczas postrzegany jest jako istota stanowiąca serce planety, wytwarzanie siłą woli fali uderzeniowej energii odpychającej zbliżające się manifestacje ekstremum kłębowiska myślowego bieguna negatyw i wiele innych zdolności.

Wprawdzie w częstotliwości wymiaru czwartego w przypadku kuli Ziemi, po ustąpieniu skutków emanacji rdzenia galaktyki, istoty ludzkie nie będą dysponowały jeszcze pełną paletą zdolności, jakie daje pole ochronno-równoważące "merkabah", jednak ich możliwości wpływu na kreowanie hologramu środowiskowego kuli wzrosną niebywale na tle tych obecnych z uwagi na plastyczność ciała zielonego pęku czakry serca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz