piątek, 1 lipca 2011

Eye shell i muszla oka

Pole ochronno-równoważąco-skupiające eye shell jest to jedno z pól gwarantujących istocie stabilizację oraz możliwość pozbawienia istot masek w obliczu "zagrożenia", jakie stwarza aktywność ekstremum kłębowiska myślowego o naturze wciągającej i asymilacyjno-przekształcającej w częstotliwości pierwszej połowy spektrum kontinuum wymiarów. Od strony wizualnej organizacja prądów strumieniowych pola muszli oka przypomina "muszlę", gdzie energia mknie w formie spirali od rdzenia danej kuli świadomej przez okno - gwiazdę, otaczając kanałami ciała istoty, łączy się ona w punkcie pęku dwunastego, to jest z "ruchomym" centrum, gdzie znajduje się wieczne dziecko świadomości nieskończoności w swej pierwotnej "postaci" nieokreślonej. Co ciekawe, pole to przypomina te wykształcane w częstotliwościach pierwszej połowy spektrum wymiarów przez istoty zwane ślimakami, jednakże z przyczyn oczywistych - stanu zaawansowania budulca cząsteczkowego tworzącego te pola, różnią się one, niemniej jednak istota ślimak, będąc w pewnym stopniu chronioną przez swoje pole, odczuwa równowagę energetyczną w skutek ułożenia formy odpowiadającej kształtem spirali.

Pole ochronno-równoważąco-skupiające eye shell jest wytwarzane przez istoty oczy - sferoidy morficzne przemieszczające się w przestrzeni kontinuum wymiarów bąbli oraz przez kilka innych typów istot plazmatycznych. Może być ono stwarzane także w warunkach pierwszej połowy spektrum kontinuum wymiarów, w polu kuli świadomej, gdzie gości istota oko lub inna zdolna je utrzymać. Wśród niezliczonych manifestacji wiecznego dziecka świadomości nieskończoności, w tym rejonie zgrupowania bąbli występują najczęściej trzy główne rodzaje pól ochronno-równoważących, ochronno-równoważąco-skupiających i ochronnych. Są nimi to zwane tu merkabah, eye shell oraz tetra elementary barier - pole ochronne, jakim otacza się istota będąca w symbiozie z rozmaitymi typami istot żywiołowych, wśród których te znane tu, jako, "ziemia", "woda", "ogień" i "powietrze", to tylko niewielka część pokaźnej rodziny tych istot. W warunkach częstotliwości tego wymiaru trzeciego pole eye shell może być błędnie interpretowane przez istoty zahipnotyzowane o bardzo ograniczonej percepcji, jako "evil eye", potężny symbol "magiczny", "wszechwidzące" oko kłębowiska myślowego bieguna negatyw o naturze wciągającej. Pole ochronno-równoważąco-skupiające eye shell - muszla oka, nie ma nic wspólnego z symbolem "evil eye", który to symbol został wykreowany przez najpotężniejsze z manifestacji ekstremum kłębowiska myślowego negatywu o naturze wciągającej w celach kontroli o najwyższej mocy istot z niższych częstotliwości niż ta szóstego wymiaru. Niemniej jednak zdarza się, iż obie te aktywności energii - "eye shell" i "evil eye" mogą przez "krótki czas" znajdować się w stanie "konfrontacji" w częstotliwości wymiaru szóstego, kiedy to istota oko lub inna wykształcająca pole eye shell, napotyka wyraźny objaw zasysania kontinuum wymiarów wraz z istotami słabszymi przez potężne ekstremum kłębowisko myślowe negatywu. Wówczas działają tu niezwykle subtelne nici cząsteczek penetrujące się wzajemnie o olbrzymiej prędkości. Ich niezgodność zachowań wskazująca na spotkanie objawu zasysania z objawem progresu demaskującego manifestacje bieguna negatyw całkowicie, stanowi jedną z "bitew" w częstotliwości wymiaru szóstego. Ciało pęku indygo istoty z uwagi na swą naturę otwierania się na nieskończoność, jest naturalnie kompatybilne z polem eye shell, jak i z polem merkabah - równoważącym obie skrajności biegunowe oraz natury zwane "żeńską" i "męską".

Podobnie jak pole mekrabah, pole eye shell rozpościera się na "obszarze" począwszy od rdzenia bladej zieleni kuli świadomej, otaczając ciała istoty w częstotliwościach kontinuum wymiarów poprzez okno - gwiazdę do "ruchomego" centrum nieskończoności wiecznego dziecka. O ile pole markabah jest polem o naturze ochronno-równoważącej, pole eye shell dodatkowo z uwagi na swe pierwotne wykształcenie w częstotliwości wymiaru dwunastego, cechuje się widzeniem całej kreacji w jej realnej postaci, a więc tego, co kryje się pod maskami istot bieguna negatyw imitujących biegun pozytyw (Sanat Kumara, Metatron, Saint Germain i wiele innych personifikacji autorstwa tajnych bractw ciał zwanych "Illuminati" wraz z innymi). Jeśli owe istoty spostrzegą, iż zostały zdemaskowane przez pole eye shell widzące rzeczy takimi, jakimi one są, doznają one konwulsji na skutek objawu rozszerzania się pola eye shell niczym "bańki spiralnej", obejmującej często również inne istoty rezonujące o świadomości nieskończoności. Konwulsje nasilają się, gdy istoty bieguna negatyw blokują otwarcie pęków zielonych czakr serc oraz pozostałych, ewentualnych pęków. Jeśli stopień zahipnotyzowania tych istot jest bardzo głęboki, odczuwają one większe "cierpienie" i rozmaite energetyczne wstrząsy, prowadzące do postradania zmysłów nie tylko w częstotliwości wymiaru trzeciego. Jeśli te istoty odczuwające rozszerzające się pole eye shell zdołają otworzyć pęki żółty i zielony oraz niebieski, konwulsje znikają, a istoty doświadczają nieznanej im do tej pory w danej częstotliwości poczucia spokoju oraz równowagi, co jest nabraniem świeżego powietrza w obliczu faktu perspektywy wolności realnej, całkowitej niezależności i samowystarczalności. W tym kontekście pole eye shell działa w sposób uzdrawiający na istoty bieguna negatyw, przy czym warunkiem takiego uzdrowienia-oprzytomnienia, jest otwarcie pęków żółtego i zielonego oraz niebieskiego w początkowej fazie budzenia się mowy wiecznego dziecka, tym samym uniknięcie "bólu", którego iluzja jest często podstawą do interpretacji pola eye shell przez te istoty, jako działania "evil eye".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz