piątek, 1 lipca 2011

Drzewa

Rejon zgrupowania bąbli, w którym obecnie przebywamy, charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem gatunkowym wielowymiarowych form świadomości, co można określić życiem. Pragnę przedstawić naturę i przyczyny powstania niektórych z pośród tych form, jakie są także znane mieszkańcom tej kuli świadomej Ziemia. Gatunki, o których chcę napisać należą do jakby to ująć spełniających niezwykle ważne role w wielu wymiarach tego bąbla. W mojej pamięci, w jej rejonach, do których mam aktualnie dostęp, istnieją pewne wspomnienia związane z tymi formami życia. Te cztery gatunki istot rezydujących od drugiego po dziesiąty wymiar są nadzwyczaj napełnione tym, co tu się określa jako ekspresję, ale nie jestem pewien czy to sformułowanie jest najodpowiedniejsze.
Trzy z pośród tych form świadomości gatunków oscylują zarówno w tym, co nazywa się pozytyw i negatyw. Jedna zdecydowała się na ciągłą penetrację pozytywu w drodze ku matrycy nieskończoności. Te cztery gatunki są można powiedzieć wyjątkowe. Rozmaite ich odmiany uchodzą za formy niosące destrukcję, potencjał tej destrukcji a można też dodać - przetwarzania, jest gigantyczny. Inne z pośród nich są w swych niektórych manifestacjach niczym stworzenia do których pasują określenia - bajeczne, doniosłe. Wspomagają procesy biologicznych przemian w trzecim wymiarze kul świadomych, jak i też wchodzącą w bezpośredni rezonans z aktywnością ikosahedr i heksahedr - geometrycznymi jądrami kul świadomych.

Drzewa. Kule świadome typu ziemskiego zawierają na swej iluzorycznej powłoce po obu jej stronach zewnętrznej i wewnętrznej formy świadomości, jedną z jej manifestacji istoty ludzkie o percepcji trójwymiarowej w trakcie trwania inkarnacji, odbierają jako niezwykle powolne monolity, o różnym stopniu kruchości, napełnione substancjami odżywczymi, podobnie jak ludzkie ciała krwią. W tym rejonie zgrupowania bąbli forma monolitu oparta na granulacie materii zwanej skałą, kryształem i takiej, którą można określić gatunkowo rośliną, jest bardzo często spotykana. Odmiany tych monolitów znanych na kuli Ziemia rodzą rozmaite rodzaje potomstwa, które jest zazwyczaj ze smakiem zjadane przez inne istoty. Bogactwo mikroelementów jest ogromne wewnątrz tego potomstwa. Dzięki wchłanianiu potomstwa, ciała czerwonego pęku czakry podstawy są doskonale odżywione a ich strumienie energii krążą bez anomalii we wszystkich pozostałych ciałach na zasadzie reakcji domina. Zmysły istoty wchłaniającej to potomstwo stają się takie jak można określić, działające bezbłędnie. Niestety w przypadku kuli Ziemia występują genetyczne, sztucznie zainicjowane anomalie w strukturach monolitów roślinnych, przez co ich wydajność zwiększa się kosztem wartości odżywczych ich potomstwa. To jest bardzo niepożądana nierównowaga.

Jak każda forma świadomości również i monolity rozwijają się w różnych kierunkach. Jedne krzyżują się z całkowicie odmiennymi gatunkami, inne nie. Zazwyczaj rozwijająca się świadomość przechodzi kolejno przez pierwszy i drugi wymiar, decydując się na kreacje, podczas których jest monolitem - drzewem. Uczucie bycia monolitem - drzewem, jako istotą drugiego wymiaru jest można powiedzieć wspaniałe. Przez ciąg istnienia swej manifestacji taki monolit wchodzi w relacje z istotą pierwszego wymiaru - zwaną tu wodą, która wyzwala w nim odczucie porównywalne do orgazmu u istot dwuwymiarowych
i trójwymiarowych. Świadomość będąca monolitem przeżywa coś, co można uznać za szczęście, gdy odczuwa płynącą energię pozytywną w jej kierunku od innych istot, przypuśćmy ludzkich. Kwitnięcie
i rodzenie potomstwa jest dla monolitu bardzo ważnym momentem, można to określić jako inicjację, manifestację dojrzałości. Monolit odczuwa rezonans zwany tu miłością, na który stara się odpowiadać delikatną wiązką telepatyczną niezwykle subtelną.

Na powierzchniach innych kul świadomych typu ziemskiego, ale i nie tylko, monolity - drzewa mają gigantyczne rozmiary. Według tutejszego systemu miar ich wysokość dochodzi do kilkuset kilometrów a rozpiętość odnóg rozchodzi się na podobną szerokość. Te gigantyczne monolity służą innym istotom wielowymiarowym za schronienia, nawet to, co można nazwać miastem. Warunkiem takiej symbiozy jest wzajemne uzupełnianie pomiędzy monolitem a istotami rezydującymi wewnątrz niego i na jego wypustkach, oparte na wymianie energetycznej, co umożliwia szybki progres w rozwoju tych świadomości. Ogromne monolity, jako istoty drugiego wymiaru świadomości żyją w harmonii z formami wielowymiarowymi,
które odpowiadają gatunkom kategorii owadziej, płaza, mięczaka, ludzkiej, rybiej, ptasiej, gadziej i innych.
Wiele form świadomości będące podczas aktywności procesu, nazywanego tu medytacją, wchodzi w połączenie ze świadomością będącą monolitem, które napełnia obie strony energią uzdrawiającą. Celowo określam to, co tu jest nazywane rośliną - drzewem, jako monolit - stanowi to formę świadomości przejawiającą się w wyższych wymiarach od piątego w górę aż do znanej finalnej swej manifestacji. Zaawansowane istoty monolity rezydują najczęściej na kulach świadomych od piątego wymiaru wzwyż. W przypadku tego układu kul, monolity stacjonują wewnątrz niektórych dużych kul, obecnie uchwytywanych przez trójwymiarowe zmysły istot ludzkich z kuli Ziemi, jako "gazowe". Zaawansowana istota monolit może wydawać się nieruchoma w percepcji trójwymiarowej. Tak nie jest. Istota potrafi nagle zmienić konfigurację miejsca swego przebywania i pojawić się w innym rejonie. Zaawansowany monolit gromadzi energię pochodzącą z okien - gwiazd. Bywa czymś w rodzaju baterii współpracującej z innymi formami manifestacji świadomości, korzystających z jego zasobów. Zaawansowany monolit może wyświetlać na swej gładkiej powierzchni wzory i rysunki w celu komunikacji z inną formą życia, jaka znalazła się w jego polu wibracji. Pomimo złudzenia pewnej statyczności, bycie monolitem w wymiarach od piątego wzwyż stanowi ciekawy, przydatny etap w drodze ku matrycy nieskończoności. Styczność i magazynowanie rozmaitych typów wibracji pochodzących od innych form żywych daje monolitowi nadzwyczaj szerokie pojęcie o kreacji, pośród której ono przebywa. Zaawansowane monolity nie tworzą tego, co można określić jako zgrupowanie cywilizacji. Pojedyncze te istoty są rozproszone po całym tym bąblu i innych sąsiednich. Występują formy stanowiące połączenia monolitów roślinnych z istotami typu humanoidalnego. Mieszkańcy kuli świadomej Ziemia określiliby te odmiany jako coś w rodzaju ruchomego totemu w pozycji wyprostowanej lub leżącej. Materia ich ciał przypomina granulat atomowy, z jakiego zbudowane są grzyby. Grzyby również osiągają rozmaitość manifestacji, jako forma świadomości, jednak stanowią one role podrzędne, są wykorzystywane przez inne formy do produkcji wielu substancji.

Monolity roślinne występujące na kuli Ziemia zwane drzewami i także te istniejące na innych kulach świadomych są można powiedzieć napełnione wibracją, która uchodzi za jedną z najczystszych energii równoważących i uzdrawiających istoty czy to ludzkie czy inne gatunkowo. Potędze wibracyjnej monolitów można przypisać określenie bateria, akumulator. Ich wydajność i rozmaitość w kompatybilności z różnymi rodzajami energii zwiększa się wraz z przechodzeniem tych świadomości przez coraz to wyższe wymiary. Na tej kuli świadomej Ziemi istoty ludzkie trójwymiarowe nie zdają sobie sprawy z potencjału tych energii. Samo przebywanie wśród monolitów roślinnych działa jak balsam dla przypuśćmy istoty, wewnątrz której na poziomie jej ciał panuje wibracyjny bałagan wywołany energiami z zewnątrz i aktywnością implantów. Bliski kontakt z drzewem zwany tu przez Ciebie przytulaniem jest bardzo wskazany. Wypowiadanie słów i kierowanie myśli do monolitu - rośliny jest przezeń odbierane z wielką wyrazistością. Monolit roślina podobnie jak istota określana tu jako zwierzę, jest świadome prawdziwych intencji i rodzaju energii wewnątrz istoty przypuśćmy ludzkiej, która znajduje się w jego polu wibracji, załóżmy w miejscu zamieszkania. Proszę zwrócić uwagę na przypadki, kiedy to monolity zwane tu kwiatami są w stanie różnych swych kondycji energetycznych w zależności od tego, z jaką istotą one przebywają. Istota trójwymiarowa niepotrafiąca wejść w odpowiedni rezonans z monolitem, w sytuacji, kiedy jak to określić, ono jest jej obojętne, powoduje świadomie lub nie, utratę sporych zasobów energii życiowych u monolitu - rośliny.
Pojawią się skutki w postaci nieprzystosowania się monolitu do miejsca, w którym przebywa i najczęściej decyduje się ono na opuszczenia swego ciała drugiego wymiaru świadomości, obumiera ono i więdnie.
Bardzo wskazane jest także odbieranie wibracji o określonej częstotliwości nazywanej tu szumem, jakie emituje zgrupowanie monolitów w tym, co tu nazywane jest lasem. Tego rodzaju bodźce odbierane przez istotę trójwymiarową działają kojąco likwidując sztucznie wywołane stany negatywne przez bardzo szkodliwe urządzenia stanowiące wyposażenie miejsc zamieszkiwania. Przebywanie wśród monolitów - drzew i oddawanie się relaksacji z całkowitym rozpuszczeniem kłębowisk myślowych, uchodzących jak to określane "problemy życia codziennego", sprzyja okazjom do przestawiania się świadomości na ciało pęku czakry zielony lub nawet kolejnych ciał i penetrację wielowymiarową.

Genetyczne modyfikacje monolitów - roślin mające miejsce na tej kuli świadomej Ziemia, mają wpływ na strukturę formacji energii wewnątrz istoty wchłaniającej ich potomstwo. Konsumowanie pokarmu ze zmienioną bazą tego, co tu jest nazywane wiązaniami DNA przez istotę ludzką powoduje przeobrażenia na poziomie jak to określić można pracy narządu nazywanego mózg. Odbywa się to tylko w konfiguracji istnienia ciał czerwonego, pomarańczowego i żółtego pęku czakr. Proszę nie obawiać się wpływu na ciało pęku zielonego, taki pokarm stanowi istotę dwuwymiarową, odpowiadającą pękowi pomarańczowemu czakry. Baza wibracji energii światła określana tu jako DNA mimo modyfikacji z poziomu trójwymiaru zachowuje zdolność odbudowy i powrotu do naturalnej struktury, jako że oscyluje to w konfiguracji wszystkich dwunastu ciał istoty.
Nienaturalny pokarm ze zmienioną bazą wibracyjną światła matrycy nieskończoności może w niewielkim stopniu zmieniać aktywność pracy neuronów w narządzie trójwymiarowym mózg. Objawami są zazwyczaj zmiany nastroju u istoty, chwilowe bóle głowy, problemy z koncentracją, nadpobudliwość, apatia a w najcięższych przypadkach stany zwane tu depresja. Dla zaprzestania tych syndromów należałoby odstawić pokarm za zmodyfikowaną bazą wibracyjną, zastosować to, co tu określane jest jak post, podczas którego przyjmować tylko czystą wodę. Nagłe migreny i odczucie utraty energii zwanej tu siłą fizyczną, gdy pojawią się podczas tej przerwy we wchłanianiu pokarmu, oznaczają pozbywanie się przez ciała energetyczne istoty substancji uchodzących za toksyczne. Należy, więc kontynuować do czasu ustąpienia tych odczuć.

Istnieje wiele kontrowersji dotyczących monolitów kryształowych - "krewniaków" monolitów roślinnych, które posiadają zdolność gromadzenia zarówno typów wibracji będących skrajnościami bieguna pozytyw, jak i bieguna negatyw. Monolit kryształowy może również zachować schematy cząsteczek "światła" w stanie "hibernacyjnym", do których dostęp staje się prostszy, posługując się ciałem zielonego pęku czakry serca, którego właściwości plastyczności morficznej umożliwią istocie wywołanie wypłynięcia cząsteczek z wnętrza monolitu i zapoznanie się z ich naturą poprzez perceptualizm tego ciała. Jeśli pęk zielony istoty badającej zawartość monolitu znajduje się w stanie symbiozy o dostatecznej mocy z pękiem indygo, istota ta wchodzi w rezonans z monolitem kryształowym, oparty o trwałość progresu obejmującego wówczas katalitycznym wspomaganiem obie te istoty. Wówczas typ wibracyjny danych informacji, jaki istota przy pomocy ciała zielonego pęku czakry serca wydobyła z wnętrza ciała monolitu, poddawany jest przez nią dokładnej korekcie. Od stanu jaźni istoty badającej informacje zmagazynowane w ciele monolitu zależy dalszy bieg wydarzeń w związku z "wiedzą" "zahibernowaną", teraz budzoną. W przypadku istoty o biegunie negatyw, zawartość wnętrza ciała monolitu kryształowego zostanie wykorzystana do celów kontroli energetycznych zjawisk będących interakcjami środowisk wymiarowych, co cechuje relacje odmian syntetycznych monolitów kryształowych z tymi istotami, jak to miało miejsce wewnątrz cywilizacji częstotliwości trzeciego wymiaru kuli świadomej Maldek oraz wewnątrz cywilizacji Atlantydy tej kuli świadomej Ziemi. Jeśli mamy do czynienia z istotą o biegunie pozytyw, będącą w stanie symbiozy ze swym ciałem pęku indygo, jej interakcje z monolitem kryształowym przynoszą pożytek zbiorowi świadomości istot z pola danej kuli, jednak jest to najefektywniejsze wówczas, gdy ciało istoty monolitu kryształowego nie jest wytworzone przy pomocy technologii. Istoty te w swych naturalnych postaciach o stanie jaźni drugiego wymiaru doświadczania świadomości zamieszkują wnętrza kul typu ziemskiego, porozumiewając się z ich rdzeniami, natomiast w przypadku tych istot doświadczających kolejnych częstotliwości są to wnętrza okien - gwiazd oraz kul "gazowo-ciekłych", membranowych i innych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz