piątek, 1 lipca 2011

Motyle

Piękno manifestacji świadomości tego gatunku jest jego charakterystyczną cechą w tym zgrupowaniu bąbli. Istoty zwane na kuli świadomej Ziemia motylami reprezentują dwuwymiarową
formę wibracyjną, przejawiającą się w tym, co nazywa się liniowość czasowa, krótką aktywność. Owa forma, którą istoty ludzkie trójwymiarowe mogą podziwiać, stanowi wstęp do kolejnych manifestacji świadomości tego gatunku, istniejących w wymiarach od drugiego po dziesiąty. Pokrewną formą gatunku zwanego na kuli świadomej Ziemia motylami jest gatunek zwany ćma, aktywny w momencie, gdy okno nie obejmuje blaskiem w warunkach trójwymiaru części kuli świadomej. To, co tu jest określane jako motyl i ćma, w drodze do matrycy nieskończoności rozwija się w formy o tak subtelnych wibracjach, że aż jakby to określić można, jest w stanie trudnym w uwadze dla wielu innych istot rezydujących w poszczególnych wymiarach. Świadomość drugiego wymiaru, przejawiająca się jako motyl pozostaje w bliskim związku z monolitami roślinnymi, zwanymi kwiatami. W kolejnych wymiarach doświadczania w wyniku progresu, świadomość ta przybiera formę podobną do dwuwymiarowego ciała na tej kuli świadomej teraz zajmowanego, lecz znacznie większą gabarytowo. Mknące w kontinuach czasoprzestrzennych z prędkością zwaną tu nadświetlną, istoty motyle i ćmy w wymiarach od piątego wzwyż są często brane przez świadomości istot penetrujących kontinuum za, jak to tu się określa "anioły". Ich wizerunek jest różny w zależności od percepcji danej istoty będącej w zasięgu ich niezwykle subtelnych wibracji.

Istoty odpowiadające nazwie motyl i ćma w wymiarach od piątego wzwyż asystują przy zaawansowanych monolitach wewnątrz dużych kul określanych teraz przez istoty ludzkie jako "gazowe". Są zaciekawione istotami, które wchodzą w kontakt z monolitem. Podejmują często próby pomocy w kontaktach innych istot z monolitem. Wchłaniają nadwyżki energii z wnętrz monolitów i przenoszą je w pola wibracji innych monolitów, wysyłających sygnały o gotowości na przyjęcie energii danego typu. Istoty motyl i ćma przejawiające się od wymiaru piątego wzwyż wykazują ogromne jak to się tu określa przywiązanie do poszczególnych okien - gwiazd. Gdy zbliża się to, co nazywane jest pojawieniem się gwiazdy - okna, motyle i ćmy natychmiast zjawiają się w sąsiedztwie tego nowego okna, wchłaniając cenną energię tego, ziarna świadomości matrycy nieskończoności. Oczekują też na pojawienie się rozmaitych form świadomości innych istot z sąsiadujących bąbli. Po otrzymaniu wibracji z wnętrza okna dzielą się nią z monolitami, które przejawiają pewne chwilowe braki w swych zasobach. Istoty motyle i ćmy wchodzą w to, jak to się tu nazywa, interakcje z poszczególnymi gatunkami we wszystkich wymiarach doświadczania. W przypadku wymiarów piątego i szóstego, motyle i ćmy o biegunie negatywnym świadomości, kierują formy odpowiadające nazwie pojazd, wytworzone przez energie istot Gekkon w konfigurację stacjonowania wydajnych monolitów, oferujących zmagazynowane wibracje bieguna negatyw, uzyskane od rozmaitych istot, z którymi monolit było w kontakcie. Często zdarza się, że istota motyl w wymiarze siódmym towarzyszy istocie ludzkiej otoczonej formacją merkaba w podróży między bąblami, komunikując się z nią.

Na powierzchniach wielu kul świadomych w wielu wymiarach motyle tworzą coś, co może odpowiadać określeniu cywilizacja, lecz nie ma to nic wspólnego z typem cywilizacji, jaki jest obecny na kuli świadomej Ziemia czy kuli świadomej Mars. W przypadku tego układu kul świadomych, motyle manifestujące się w wymiarach piątym i szóstym rezydują wewnątrz kuli świadomej Uran w bezpośrednim sąsiedztwie, jak to tu się określa oszałamiającej rozmaitości gatunków form żywych świadomości będących w progresie bezpiecznym od wpływu zewnętrznych energii z uwagi na dominujący tam biegun pozytyw. Przyczyną nietypowego ustawienia kuli świadomej Uran względem okna - gwiazdy była próba jej rozproszenia przez jak to tu się określa flotę formacji pojazdów istot gadzich. Celem operacji miało być osłabienie naturalnego wspomagania tego układu kul świadomych, jakim jest istnienie dużych kul podtrzymujących ten układ w biegunie pozytyw, w całym jego spektrum tego, co określane jest świadomością zbiorową. Ta operacja nie powiodła się dzięki aktywności form świadomości z wnętrz innych istot spiralnych, które spowodowały osłabienie wiązek ingerujących w parametry orbity i jądro kuli świadomej Uran.

Krzyżówki na poziomie genotypowym z różnymi gatunkami występują rzadko u istot motyli. Przejawia się krzyżówka gatunku motyl z gatunkiem humanoida. Taka istota byłaby określona tu jako "anielska". Istoty te tworzą to, co nazywane jest zaawansowanymi cywilizacjami w wymiarach od piątego wzwyż, zwłaszcza w sąsiadujących z tym bąblach. Istoty chodzą w pozycji wyprostowanej, latają, rozpraszają i na nowo składają swe ciała, są w stanie harmonijnej symbiozy z ogromnymi monolitami roślinnymi i kryształowymi. Są w, jak to się tu nazywa, bliskich relacjach z zaawansowanymi istotami odpowiadającymi gatunkowi delfin wewnątrz wymiarów od piątego wzwyż. Kule świadome w wymiarach od piątego wzwyż, na których istoty te egzystują, uchodzą za jedne z najpiękniejszych kreacji świadomości matrycy nieskończoności w percepcji istot z wymiarów niższych. Tego typu kreacje znajdują się w bliskim sąsiedztwie rdzeni istot spiralnych. Odwiedzenie takiego, jak to się określa świata, jest przeżyciem niezwykle emocjonalnym i uwrażliwiającym. Nie jestem pewny/na, czy używam właściwych pojęć, w celu przybliżenia tego, co jest tu uznawane za piękno i dostojność, by oddać, chociaż zalążek pewnego wyobrażenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz