piątek, 1 lipca 2011

Delfiny

Świadomość tego gatunku występuje w lokalnym zgrupowaniu bąbli - wszechświatów w rozpiętości od wymiaru trzeciego do dziesiątego. Wewnątrz istoty spiralnej Andromeda i innych istot spiralnych, przejawia się pokaźna liczba istot delfinów oraz pewnych ich skrzyżowań genotypowych z innymi istotami, m.in. ludzkimi. Istoty delfiny przejawiając się w trójwymiarze wewnątrz pól różnych kul świadomych są w ciągłym rezonansie z rdzeniami tych kul, składającym się na wibrację odpowiadającą pękowi zielonemu czakry serca. Istoty delfiny począwszy od warunków wymiaru trzeciego hologramu kreacji dostrzegają auryczne otoczki wokół innych istot, są świadome myśli danej istoty, interpretując je jako formę czegoś, co istota ludzka nazwałaby melodią. Owe "melodie" u istoty skąpanej w biegunie negatyw są brzmieniem słyszalnym jako gwałtowne, chaotyczne wibracje od tonów niskich szybko zmieniających się w wysokie i na odwrót z uwagi na pewne blokady poszczególnych pęków czakr, destabilizujące istotę na poziomie energetycznym. Zważywszy na zdolności narządu słuchu u istot ludzkich trójwymiarowych, przypominałoby to nagłe zmiany w szumie podczas szybkich manewrów przy szukaniu określonej częstotliwości radiowej. "Melodie" te u istoty będącej w biegunie pozytyw i neutralizm odbierane są jako wibracje zrównoważane o tonach zmieniających się w sposób jak to się tu określa łagodny. Istota delfin wewnątrz pola trójwymiaru posiada zdolność uzdrawiającą każdą inną istotę, będącą z nią kontakcie. W przypadku istoty o biegunie negatyw, kontakt energetyczny z istotą delfin może spowodować impuls aktywacyjny w pęku zielonym czakry serca. Istoty delfiny manifestujące się w trzecim wymiarze kuli świadomej Ziemi można interpretować jako coś w rodzaju katalitycznych iskier, oddziaływujących na inne istoty, które to iskry są w bezpośrednim połączeniu wibracyjnym, bladozielonym jądrem kuli o typie energii zwanej miłość. Istota delfin jest w stanie zmobilizować nad wyraz skutecznie istotę przypuśćmy chorą z uwagi na występowanie u niej silnych blokad pęków czakr, do tak zwanego tu samowyleczenia. To, co jest zwane tu medycyną jawną nie ma o tym pojęcia w przeciwieństwie do tego, co jest medycyną ukrytą przed tym, co nazywane jest opinia publiczna.
Istoty delfiny manifestujące się na kuli świadomej Ziemia są świadomościami trójwymiaru o zdolnościach przewyższających obecne zdolności istot ludzkich ze świadomością trójwymiaru. Jest tak z uwagi na degradację energetyczną istot ludzkich przez wzgląd na manipulacje zewnętrzne z poza pola tej kuli.

Delfiny występujące w lokalnym zgrupowaniu bąbli w polach poszczególnych wymiarów od trzeciego do dziesiątego przejawiają się na rozmaite sposoby. Istnieją istoty delfiny pływające w wodzie, jak w polu tej kuli Ziemia oraz delfiny chodzące lub lewitujące nad powierzchniami innych kul świadomych. Delfiny chodzące lub lewitujące posiadają ciała nieco przypominające humanoidalne, u których to, co jest istotom ludzkim znane jako płetwa, jest kończyną przeważnie zakończoną trzema wypustkami. Delfiny chodzące lub lewitujące wydałyby się istotom ludzkim bardzo, jak to określić można, osobliwe, sprawiałyby kształtem swego ciała wrażenie, jakby miały tendencje do braku utrzymania równowagi w tej pozycji pionowej w stosunku do podłoża. Nic bardziej mylnego, gdyż delfiny chodzące i lewitujące wykorzystują pole elektromagnetyczne o słabym natężeniu w celu stałego utrzymywania równowagi podczas stania lub przemieszczania się. Kształt ciała delfinów chodzących i lewitujących jest nieco inny od kształtu ciała delfinów pływających. To ciało posiada w dolnej partii jedną wypustkę odpowiadającą określeniu noga, zakończoną małymi wypustkami, dostatecznie rozwiniętymi, by utrzymać to ciało w pozycji pionowej oraz na tyle elastycznymi, by móc przemieszczać to ciało w różnych kierunkach wraz zataczaniem pełnego obrotu dookoła własnej osi. Dwie wypustki odpowiadające określeniu ramiona, są zakończone trzema mniejszymi wypustkami, służącymi do trzymania w nich przedmiotów, jednak ten rodzaj istot delfinów korzysta głównie ze swych zdolności elektromagnetycznych i wibracyjnych, co wiąże się m.in. z przenoszeniem owych przedmiotów bez dotykania ich.

W wymiarach od trzeciego po dziesiąty istoty delfiny tworzą to, co nazwane zostałoby cywilizacją, jednak różniącą się znacznie od obecnej cywilizacji istot ludzkich w polu trzeciego wymiaru tej kuli świadomej Ziemi. Istoty delfiny żyją w energetycznej symbiozie z monolitami kryształowymi i roślinnymi, z istotami motylami w wymiarach od czwartego po dziesiąty oraz z wieloma innymi gatunkami. Te harmonijne symbiozy składają się na całkowitą energetyczną zgodność zapewniającą niezakłócony progres zbiorowych świadomości w polach różnych kul ku świadomości nieskończoności. W przypadku tego układu kul świadomych, istoty delfiny rezydują w niewielkiej populacji wewnątrz pól wymiarów od piątego do dziesiątego kuli świadomej Uran wraz z rozmaitością innych gatunków form żywych tam występujących.

W przypadku kuli świadomej Ziemia, przed milionami lat w epoce wolnej od ingerencji istot gadzich z sąsiedniego bąbla, istoty delfiny manifestowały się w formie chodzącej i lewitującej obok istoty zwanej tu dinoid a także obok jednej z pierwszych manifestacji istoty ludzkiej w tym rejonie zgrupowania bąbli, jaka została wykreowana przez centrum świadomości nieskończoności, będące poza spektrum dwunastu wymiarów. Wówczas to, co określa się technologią było oparte na symbiozie energetycznej wszystkich tych istot z monolitami kryształowymi. Istoty delfin, człowiek i dinoid żyły we wspólnocie, wewnątrz której przejawiała się współpraca na poziomach tego, co tu nazywane jest rozwojem intelektualnym i duchowym. Występujące wówczas licznie istoty zwierzęta o świadomości dwuwymiaru były w stałym połączeniu energetycznym z tymi trzema gatunkami, co objawiało się jako całkowity brak strachu, jako że istoty zwierzęta nie odczuwały tej wibracji podczas kontaktów z istotami delfin, człowiek i dinoid. Stan ten trwał do chwili pojawienia się istot gadzich, które przedostały się do tego bąbla przez okna, Antares i Betelgaza. Był to jeden z pierwszych bliskich kontaktów istot delfinów, ludzi i dinoidów z istotami gadzimi zwanymi tu m.in. gekon w tym rejonie bąbla. Istoty gadzie sprowadziły tu gatunek istot pająków o gabarytach ciał zbliżonych do ciał żyraf i ulokowały je w pieczarach wewnątrz skorupy kuli, w charakterze straży nowoutworzonych swych siedzib. Wówczas istoty delfiny podjęły próby przeciwstawienia się istotom gadzim w charakterze rozpuszczania wiązek negatywu, jakie zaczęły pojawiać się w polu wymiaru trzeciego tej kuli. Istoty gadzie pragnęły szybko zlikwidować całą cywilizację istot delfinów, jednak okazało się to niemożliwe z uwagi na silny rezonans istot delfinów z rdzeniem kuli Ziemia opartym o wibrację energii miłości. To powodowało paraliż energetyczny u istot gadzich, toteż były one zmuszone podejmować działania z pozycji wymiarów piątego i szóstego. W wyniku tarć energii inspirowanych przez istoty gadzie, istoty delfiny uznały za konieczność przekształcić swe ciała tak, by mieć możliwość przebywania wewnątrz istoty pierwszego wymiaru, wody, która stanowi pewną ochronę przed kłębowiskami myślowymi negatywu istot gekon. Istoty ludzkie zostały poddane ciągowi przekształceń genotypowych przez przybyłe istoty gadzie a istoty dinoid zostały przez niepoddane całkowitej eliminacji z pola wymiaru trzeciego tej kuli. Istoty delfiny nie poddały się istotom gadzim i obecnie chronione w środowisku wodnym, znajdują się w stanie oczekiwania na zbliżające się oddalenie istot gadzich z tego rejonu bąbla, wspierając kulę świadomą Ziemię wraz z istotami wielorybami w połączeniu z kulami świadomymi Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, równoważącymi cały ten układ w spektrum jego zbiorowej świadomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz