piątek, 1 lipca 2011

Wymiar piaty kuli swiadomej ziemii

Stan częstotliwości piątego wymiaru kuli świadomej Ziemi pozostawia wiele do życzenia. Poszczególne sfery pierścieniowe będące kreacjami holograficznymi, bliźniaczymi tej trójwymiarowej, znanej, jako "świat fizyczny", są wypełnione konstrukcjami kryształowo-ziarnisto-mglistymi oraz łunowymi, służącymi istotom ludzkim po opuszczeniu przez nie trzeciego wymiaru, za centra edukacyjno-uzdrawiające. Organizacja i wzajemna koordynacja tych struktur Konfederacji w częstotliwościach pięciu pierwszych pierścieni piątego wymiaru funkcjonuje w oparciu o obszary zogniskowania mocy animacyjnej hologramu kreacji stwarzanej przez rdzeń bladej zieleni kuli świadomej.
Rdzeń ten zmienia wygląd w zależności od danej percepcji w określonej częstotliwości. W rzeczywistości jest on/ona/ono istotą zawierającą wewnątrz fragmentaryczny objaw "eksplozji", jakim jest jaźń istoty z jedenastego wymiaru. (Istota z dwunastego wymiaru jest nieuchwytna oraz nie może ona oddziaływać esencjonalnie bezpośrednio poprzez zbyt szybko zmieniające się "wzory" kombinacji złudnego chaosu cząsteczkowego na rdzeń kuli świadomej, jako że taki kontakt mógłby zdestabilizować poszczególne ciała kuli. Istoty z pola kuli mogłyby być wówczas narażone na ciągłość poważnych modyfikacji plastycznej "materii" w sposób szybki nawet w niższych częstotliwościach wymiarowych. W wymiarze trzecim mógłby panować iluzoryczny "chaos" widzialny chociażby w postaci zmieniających swą gęstość obiektów, począwszy od istot żywiołowych po inne, powiększające się, kurczące w sposób nagły i niespodziewany. Warunki środowiska tego typu nie byłyby odpowiednie dla stabilizacji progresu istot aktywnych w pierwszej połowie spektrum kontinuum wymiarów. Jaźń istoty dwunastowymiarowej jest zbyt potężna, by otwarcie wnikać w pole pierwszej połowy spektrum kontinuum do wnętrza rdzenia kuli świadomej).

Stożki piramidalne kamienne i kryształowe o podstawach wielokątnych, w przypadku kuli świadomej Ziemi, czterokątnych, ustawione w odpowiednich lokacjach ciała żółtego kuli, kumulują moc animacyjną kreacji o danym porządku częstotliwości jej ciał przez rdzeń bladej zieleni. Sześć głównych punktów zbiorczych tworzy w częstotliwości wymiaru piątego sześć krystalicznych struktur, utrzymujących ekran ochronny. Dokonując lokalizacji tych struktur w częstotliwości wymiaru trzeciego, utrzymują się one powyżej ciała istoty mglistej - atmosfery kuli. Dostrzec je można tylko przy pomocy odpowiednio dostosowanych urządzeń wychwytujących cząsteczki poruszające się z prędkością charakterystyczną dla pola wymiaru piątego lub w stanach zmiany percepcji podczas praktykowania metod śniących oraz w przypadkach, kiedy istoty opuszczają ciała żółtych pęków, wnikając do owego wymiaru (śmierć). Istota doświadczająca śmierci wprawdzie dostrzega swoje ciało pęku indygo w postaci światła, jednak w sytuacji braku symbiozy, jaźń istoty trafia do pola jednej ze struktur o charakterze edukacyjno-uzdrawiającym. Wówczas jej ciało pęku indygo powraca do pierścienia szóstego wymiaru piątego celem dalszego oczekiwania na odzyskanie przytomności przez swą niższą manifestację, umożliwiającej jej opuszczenie systemu kul świadomych przy wykorzystaniu okna - gwiazdy Słońca i doświadczanie nieskończoności. Typowe hologramy środowiskowe, jakie wytwarzają struktury krystaliczne, będące projekcjami wspólnot świadomościowych istot z Konfederacji, obfitują w krainy, które istoty ludzkie tam trafiające często określają mianem bajkowych, czy rajskich w zależności od typu intensyfikacji stymulacji programowych ich umysłów podczas przebytych inkarnacji. Po wniknięciu w wymiar piąty istoty ludzkie aktywują swe ciała zielonych pęków lub też niebieskich pęków. W większości są to aktywacje ciał zielonych pęków. Z uwagi na silne blokady pęków niebieskich u istot ludzkich, ich ciała odpowiadające tym pękom są niezdolne do prawidłowego funkcjonowania, a to sprawia, iż opuszczenie przez większość istot pola kuli Ziemi jest mało prawdopodobne. Natomiast ich ciała zielonych pęków są zazwyczaj zbyt zubożone w kwestii dyspozycyjności świadomej zdolnościami tworzywa ektoplazmatycznego. Takie ciała zielonych pęków istot ludzkich w większości nie są w stanie wytworzyć bariery ochronnej w przypadku zbliżających się istot o biegunie negatyw w celu dokonania asymilacji tych istot w obszarze do pęku niebieskiego. Kwarantanna najbardziej aktywna w częstotliwości wymiaru piątego chroni takie ciała przed otwartą ingerencją ognisk bieguna negatyw, krążących w poszukiwaniu szczelin na styku kontinuum pól czwartego i piątego wymiaru kuli.Wymiar piątyPrzebieg procesu przejścia jaźni istoty z częstotliwości wymiaru trzeciego do piątego w wyniku doświadczania śmierci w obrębie pola kontinuum wymiarów kuli Ziemi, wygląda różnie w zależności od indywidualnego stanu jej modelu energetycznego synchronizacji pęków czakr. W przytłaczającej większości przypadków istota zostawia swe pozbawione funkcjonowania, (co jest zbędnym rozszczepieniem), ciało żółtego pęku w polu wymiaru trzeciego i odzyskuje przytomność śladową w ciele zielonego pęku, często będąc zaskoczoną z uwagi na olbrzymią zmianę percepcji, jednak nie będąc świadomą pełnego zasobu zdolności tego ciała. Istota taka nie wie także, że od momentu opuszczenia ciała żółtego pęku ma wpływ na "dalszy" przebieg wydarzeń w miejscu, które jest często określane mianem "tunel". Już, bowiem w tym momencie doświadczania śmierci, istota może udać się w konfiguracje zakresu częstotliwości, dostępnych jej ciału pęku zielonego. Najczęściej jednak jest ona na tyle podekscytowana i wypełniona poczuciem "błogostanu", iż zdolność jej ciała zielonego pęku, polegająca na prawidłowej interpretacji odczuć, czy też obrazów symboliki barwno-wzorcowej, bez symbiozy z ciałem pęku indygo, jest znacznie przytłumiona, analogicznie do przypadku, kiedy to wsiada ona do pojazdu, którego nie potrafi obsługiwać. Taka sytuacja sprawia, że ta istota jest postrzegana przez inne napotkane, jako "zagubiona", "zdezorientowana", przez co z miejsca pojazd, który prowadzi, jej ciało zielonego pęku, "jest holowane" często przez istoty piątego wymiaru doświadczania świadomości z Konfederacji, ku konfiguracji stacjonowania jednej z krystalicznych struktur edukacyjno-uzdrawiających. Podczas tej podróży pojawia się ciało pęku indygo istoty w postaci kuli światła w momencie wnikania w światło - bramę do pola danego pierścienia wymiaru piątego. Ciało pęku indygo dokonuje szybkiego zestawienia stanu synchronizacji wszystkich pęków czakr i na tej podstawie stopnia ich harmonii, podejmuje odpowiednie działania. Najczęściej ciało pęku indygo po oszacowaniu stanu harmonii pęków czakr powraca do konfiguracji szóstego pierścienia wymiaru piątego kuli, a jego niższa manifestacja - jaźń istoty w ciele pęku zielonego lub rzadziej niebieskiego, podąża wraz z istotą z Konfederacji do jednej z placówek edukacyjno-uzdrawiających, rozlokowanych w polach pierwszych pięciu pierścieni piątego wymiaru kuli. Obecna populacja istot ludzkich w polu trzeciego wymiaru kuli Ziemi jest jak na warunki tego typu kuli, ogromna. Istoty wciąż powracają w ciała niemowląt celem kontynuowania pracy nad otwieraniem poszczególnych pęków czakr, co umożliwia w dalszej perspektywie osiągnięcie stanu symbiozy z ciałem pęku indygo.
W wielu przypadkach istota po opuszczeniu ciała żółtego pęku podczas doświadczania śmierci, z uwagi na swe silne przywiązanie do przebytej inkarnacji i danych jej fragmentów hologramu, pozostaje w kontinuum czasoprzestrzennym wymiaru trzeciego (zwanym często światem astralnym) i usiłuje kontynuować przebytą inkarnację, będąc aktywną w ciele zielonego pęku tam, gdzie manifestuje się wciąż w wymiarze trzecim hologram jej "byłego" miejsca zamieszkiwania. Istota taka często odczuwa rozmaite, skrajne stany związane z relacjami z innymi istotami, będąc niespełnioną lub też niezaspokojoną. W takiej sytuacji pomóc jej mogą istoty medium z pozycji trzeciego wymiaru lub też niekiedy przyjacielska energia z pola kontinuum czasoprzestrzennego tegoż wymiaru, co jest jednak rzadkością z uwagi na obecnie panujące zamieszanie w związku z częstym, siłowym wytwarzaniem szczelin w kontinuum przez różne odłamy kolektywu Orion. Istoty z Konfederacji systematycznie patrolują pole kontinuum czasoprzestrzennego kuli Ziemi w poszukiwaniu szczelin, przez które mogą przenikać pojazdy energetyczne kolektywu Orion w celu mamienia zdezorientowanych istot ludzkich, które w wyniku nagłych zdarzeń opuściły swe ciała żółtych pęków.

To, co spopularyzowane jest tu, jako "przegląd życia", nie występowało w polu kuli Ziemi po śmierci istoty w epoce poprzedzającej przekształcenia cząsteczkowe pól wymiarów trzeciego, czwartego i piątego z uwagi na fakt, iż istoty nie uczestniczyły w programach schematycznych, inicjowanych przez placówki edukacyjno-uzdrawiające Konfederacji, "ułatwiających" im otwarcie pęków czakr. W epoce tej pęki czakr istot ludzkich wykazywały większą żywotność i przepustowość dla strumieni mowy wiecznego dziecka świadomości nieskończoności. Trójoka istota ludzka już w warunkach odpowiadających wymiarowi trzeciemu, przekładając ówczesne środowisko na obecne tu terminologie "porządkowe", potrafiła w wyniku scalenia ciała żółtego pęku z ciałem zielonego pęku, zmieniać to pierwsze ciało w ektoenergię, wnikać przy pomocy jej struktury plastycznej w ciała innych istot składających się na otaczające ją środowisko, wytwarzając konfigurację symbiozy zgodności i harmonii opartej na wzajemnym poznawaniu się. Proces śmierci wyglądał inaczej, jako że istoty potrafiły poza dowolnym opuszczaniem ciał, wnikać w inne obecnie pozbawione funkcyjności i ożywiać je ponownie. To zagadnienie jest rozległe i wymaga oddzielnej części. Epoka ta dobiegła końca z chwilą, gdy w polu tego systemu kul świadomych dostrzeżono zbliżające się niespotykane tu określone systemy wiązek świetlnych kłębowisk myślowych bieguna negatyw o naturze wciągającej. Ciała pęków indygo istot ludzkich utraciły pełną łączność ze swymi niższymi manifestacjami z uwagi na dokonanie przekształceń przez przybyłe tu kreacje ekstremum kłębowiska myślowego bieguna negatyw w ich pękach żółtym, zielonym, niebieskim i indygo. Pierwotne wzory ustawień o charakterze elastycznym form zwanych teraz "fraktalnymi" w częstotliwościach wymiarowych zmieniono w sposób odpowiedni do założeń planu asymilacyjnego jaźni istot, które utraciły swobodę wraz z poczuciem nieskończoności oraz zapoznane zostały po raz pierwszy z kryterium odpowiadającemu określeniu "bóg", czy "stwórca" - wszechsiły utrzymującej wszystko w aktywności. Spektrum tej operacji o charakterze przekształcająco-asymilacyjnym oscyluje do częstotliwości wibracyjnej, odpowiadającej wymiarowi szóstemu. Nie mogę potwierdzić oznak tej operacji w częstotliwości odpowiadającej wymiarowi siódmemu.

W obecnych warunkach istota ludzka o typowym modelu energetycznym po opuszczeniu swego ciała żółtego pęku i spotkaniu istot krewnych zmarłych przed nią oraz istoty z Konfederacji dołącza do wspólnoty istot w określonym obszarze danego pierścienia piątego wymiaru i w stanie spokoju przeplatanego z radością, pracuje tam nad synchronizacją swych pęków czakr w spektrum do pęku niebieskiego. Struktury krystaliczne z elementami ziarnistymi czy łunowymi oraz otaczające je "ogrody", "parki", czy kryształowe pustynie, są chronione przez potężny ekran zabezpieczający przed wnikaniem różnorakich manifestacji bieguna negatyw kolektywu Orion i innych pomniejszych. Istoty ludzkie tam rezydujące w ciałach zielonych lub niebieskich pęków pomiędzy inkarnacjami, są całkowicie odcięte od tego, co dzieje się w przestrzeni międzywymiarowej systemu kul świadomych okna Słońca. Przeciętna taka istota nie potrafi przeniknąć przez ekran, gdyż najzwyczajniej nie zna możliwości swych poszczególnych ciał. Istoty będące doradcami i "opiekunami" z Konfederacji starają się dawkować wiedzę w odpowiednich porcjach. Zbyt obszerny jej zakres nie jest wskazany, ponieważ większość istot ludzkich wykazuje niedobory w przepustowości poszczególnych pęków czakr, przez co nie są one gotowe na jej przyjęcie, zanim nie osiągną odpowiedniej równowagi. Nadmieniam, iż obecna sytuacja związana z kwarantanną w wymiarze piątym, nie jest świadectwem "przetrzymywania" w nim istot wbrew ich woli. Konfederacja przestrzega podstawowego kryterium, jakim jest wolna wola każdej z istot. Aktywność struktur edukacyjno-uzdrawiających ma na celu tylko i wyłącznie ochronę istot ludzkich przez otwartą agresją kłębowisk myślowych bieguna negatyw oraz pomoc tym istotom w zapoznawaniu się z ich naturą w sposób umiarkowany, jako że przytłaczająca większość trafiających do piątego wymiaru istot ludzkich wykazuje rażące zubożenia w zasobach energii witalnych i bałagan.

W przypadku istoty ludzkiej lub innej doświadczającej śmierci, która podczas inkarnacji staje się świadoma realnej sytuacji i wykazuje oznaki świadczące o pojęciu nieskończoności poprzez symbiozę z ciałem pęku indygo, podejmuje ona samodzielnie po spotkaniu z tym ciałem decyzje, udając się gdzie chce. Istota może ominąć ekran w wymiarze piątym, wniknąć w pole dowolnej kuli tego systemu, czy skorzystać z okna - gwiazdy Słońca w celu podróży ku innym rejonom odczuwalnym bąbla. Może ona także, jeśli chce, przyłączyć się do wspólnoty Konfederacji i pracować w jej szeregach nad zapewnianiem bezpieczeństwa, jako członek jednej z jej flot. W zależności od swych planów, istota taka korzysta z pełnego asortymentu możliwości swych poszczególnych ciał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz