czwartek, 18 sierpnia 2011

Co prorok Enoch wiedzial o gigantach

W swym nowotestamentowym Liście otwartym św. Tadeusz Juda Apostoł powołuje się m.in. (1, 14-16) na proroka Henocha, którego apokryficzną księgę jako natchnioną wczesno-etiopski Koptyjski Kościół Prawosławny włączył w swój kanon Pisma Świętego. Siódmy Patriarcha i pradziad Noego Henoch (hebr. Wtajemniczony), lub Enoch, żył w wielkiej przyjaźni z Bogiem i został jako pierwsza ludzka istota wzięty cieleśnie do Nieba (Rdz 5, 24). A zatem wiedział sporo i spisał to co wiedział.

Księga Henocha 8.

1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki.
Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.

2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.

***

I tak jest do dziś. Coraz mocniej, i szybciej, i coraz bardziej „kreatywnie”.
Dlaczego? Ponieważ wielu panów wyrabia sztylety, tarcze itede, a jakiś czas potem wyrabiają oni także anty-sztylety, anty-tarcze i anty-itede… więc jako odpowiedź – wyrabiają również nad-anty-sztylety, nad-anty-tarcze i nad-anty-itede.

I tak wyrabiają aż do końca świata! Który właśnie przez te itede przybliżył się na naszych oczach.

A wiele pań bez ozdób i umalowanych powiek czuje się jakby były nagie, czyli jakby były w raju!
Malują się ni to dla siebie, ni to dla mężczyzn, niepomne rajskiej przypowieści o zgubnej pokusie.
I wreszcie tak pięknie ozdobione i umalowane w końcu często czują się różnie, i wręcz odmiennie.
Czyli jakby były… w piekle?

Nic dziwnego, albowiem Azazel w języku hebrajskim to: istota demoniczna, usuwanie, eliminacja, pustynne miejsce destrukcji i śmierci. Azazel jest zatem przeciwieństwem Mesjasza tj. Chrystusa.

A co panów łączy z paniami oprócz wspólnych brzemienno-ulotnych czynności prokreacyjnych?

Otóż nasz człowieczy gatunek łączy wspólne umiłowanie „bardzo cennych i wyszukanych kamieni
i wszelkich kolorowych barwników” – od Lascaux, Leonarda, Rembrandta, przez RGB, do LCD…

Od rubinów i szmaragdów, po diamenty oprawione w platynę i złoto (aktualnie $1.660 za uncję).

Ale te łącza nie są bynajmniej tylko damsko-męskie. Bo oto do Biedaka, który urodził się na Ziemi obfitującej w bogactwa zaraz przyłącza się Bogacz, który wnet staje się jeszcze bogatszy, a Biedak jeszcze biedniejszy. I to ich łączy. Ale Bogacza męczy, więc stara się, żeby Biedacy się nie rodzili.

Czy nie przez owe miecze, kolorowe ozdoby, świecidełka i cenne kamienie „świat uległ zmianie” ?

Czyż właśnie nie dlatego „nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd” ?

Czyż nie dlatego „pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute” ? (i autostrady stanęły)

Już i GPS nie może pomóc tak zagubionym kiedy giną nawet ci będący niby na kursie i ścieżce…

A wszystko przez gigantów, którzy wciąż dominują nie wzrostem, lecz nieludzką żarłocznością.
Na tle bieżących wydarzeń treść proroctw Enocha jest ekscytująca i trudno nie wierzyć w demony.
U proroków czas nie biegnie zwyczajnie, zatem słowa Enocha można odnieść do naszych czasów:

***

Księga Henocha, inne fragmenty ze „Wstępu” ukazującego zarys czasów ostatecznych, „Grzech Aniołów”:

Księga Henocha 7.

1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.
2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.
3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.
4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.
5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.
6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

9.
1 Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi.
2 Powiedzieli jeden do drugiego: „Niech zniszczona ziemia zawoła głosem
ich krzyków aż do bramy niebios.
3 A teraz, wam to, O Święci niebios, skarżą się dusze ludzi mówiąc: „Zanieście naszą skargę
przed Najwyższego”.
4 Rzekli do Pana, Króla: „Panie panów, Boże bogów, Królu królów! Twój chwalebny tron [ trwa]
po wszystkie pokolenia świata, a twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne! Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne
i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte.
6 Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi
i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie.
7 Semiaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim.
8 Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy.
9 Kobiety zrodziły gigantów (nefilim) i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością.
10 Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się. Aż do bram niebios skarga ich dotarła,
bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi.
11 Ty wiesz wszystko, zanim coś się stanie i znasz ich sprawę. Jednak nic nam nie mówisz.
Co mamy z nimi począć?”

10. (fragment)
4 Następnie Pan powiedział do Rafała: „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności.
Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.
5 I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła
6 I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.
7 Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak,
że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać
i nauczyli swych synów.
8 Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!„.
9 Pan (JHWH) powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom
i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie,
bo długość dni nie będzie im dana.

***

więcej tu: Księga Henocha” target=”_blank”>http://www.eioba.pl/a/1nyx/ksiega-henocha-kanoniczne-pismo-chrzescijanskiej-biblii-koptyjskiej>Księga Henocha

A jeszcze więcej dokonań diabolicznego Azazela mamy wokoło nas…

Oby ci co przetrwają nie musieli znowu zaczynać od rysunków w jaskiniach.

Szejk Yamani z OPEC zauważył refleksyjnie jedną z cech naszego rozwoju:
„Epoka kamienia łupanego skończyła się nie dlatego, bo kamieni zabrakło.”

Zatem dorzućmy chropowatych, ostrych kamieni Azazelowi i zwalczajmy jego pokusy, bo na tamtych ‘gigantach” i tamtym „Potopie” się nie skończyło. Oby ci co przetrwają nie musieli znowu zaczynać od rysunków w jaskiniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz