czwartek, 4 sierpnia 2011

Narzedzia duchowe

Jezus: Współczesna nauka dowiodła, że cały wszechświat materialny składa się z energii. Nauka także dowiodła, że energii nie można stworzyć ani zniszczyć. Te dwa fakty stanowią ważny klucz do zrozumienia zdania: "Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich".

To zdanie oznacza, że musicie wyjść w świadomości.

Ja jestem istotą duchową i widzę wiele spraw skrytych przed fizycznym wzrokiem większości ludzi. Widzę wiele rzeczy, które atakują tych, którzy szczerze dążą do duchowego wzrostu.

Jeśli poważnie podchodzicie do sprawy osobistego lub duchowego wzrostu, to musicie nauczyć się, jak chronić siebie przed negatywną energią. Nauka mówi, że wszystko jest energią. Dlatego wszystko, co robicie, robicie przy pomocy Bożej energii. W waszą duszę stale spływa potok duchowej energii. Wasza dusza wyraża tę energię przez swoje zewnętrzne myśli, uczucia i czyny. W tym procesie wyrażania energii ta energia jest naznaczana zgodnie z zawartością waszej świadomości. Innymi słowy, gdy wyrażacie duchową energię, to zmieniacie wibracje tej energii. Pozytywna myśl, wzniosłe uczucie czy działanie wytworzą energię o wysokiej albo pozytywnej częstotliwości. Myśl negatywna, niskie uczucie, nieszlachetny czyn wytworzą energię o niskiej albo negatywnej częstotliwości.

Energii nie można stworzyć ani zniszczyć -- można ją tylko przemienić w inną formę energii. Znaczenie tego faktu jest takie, że negatywna energia wytworzona przez ludzkie istoty nie może po prostu zniknąć. Część negatywnej energii wytworzonej przez ludzkie istoty pozostaje z nimi.

Nawet współczesna nauka zaczyna rozumieć, że wokół ciała ludzkiego jest pole energetyczne. Nauka także zaczęła sobie uświadamiać, że pewne pole energetyczne otacza całą planetę. Nie podam tu dalszych szczegółów, ale powiem, że wasze osobiste pole energetyczne działa jak magazyn negatywnej i pozytywnej energii.

Podobnie pole energetyczne planety Ziemia jest magazynem negatywnej i pozytywnej energii generowanej przez ludzkie istoty. Jestem pewien, że gdy spojrzycie na historię ludzkości, to zauważycie, że ludzkość jako całość wytworzyła znaczną ilość negatywnej energii. Nietrudno sobie wyobrazić, że pole energetyczne planety Ziemia jest dosłownie kloaką negatywnej energii.

Żyjecie w tej kloace energii. Wasze osobiste pole energetyczne to jedna kropla w tym planetarnym oceanie energii. Pytanie brzmi: "Jak energia pola planetarnego wpływa na wasze osobiste pole energetyczne, a więc i na wasze myśli i emocje?".

Muszę powiedzieć wam, że obecnie w polu energetycznym planety Ziemia jest tak wiele negatywnej energii, że dopóki nie podejmiecie bardzo zdecydowanego wysiłku, by uwolnić się od siły negatywnego, grawitacyjnego przyciągania tej energii, dopóty w sposób nieuchronny będziecie ściągani w dół. Miliony ludzi na tej planecie są tak przygniecione planetarnym polem energetycznym, że dosłownie nie są w stanie zachowywać integralności swojej osobowości i indywidualności. Innymi słowy, ich umysły i emocje zostały połknięte przez to, co można nazwać umysłem masowym lub świadomością masową. Ci ludzie są jak owce ślepo podążające za prądami, które przepływają przez ocean świadomości masowej.

Oczywiście, nie chcę, by moi zwolennicy byli częścią tego masowego umysłu. Jak możecie iść ścieżką rozwoju duchowego, jeśli wasz umysł jest zawładnięty przez jakąś świadomość masową, która przekreśla waszą indywidualność? Dlatego musicie wyjść z tej masowej świadomości i ustanowić świętą strefę wokół swojego osobistego pola energetycznego. Nie jest to trudne, kiedy macie właściwe narzędzia i ja dam wam te narzędzia.
Brońcie swego światła

Musicie nauczyć się, jak bronić siebie przed negatywną energią, nawet tą formą negatywnej energii, która przejawia się jako złe duchy. Jestem świadomy tego, że wielu chrześcijan i wielu ludzi zainteresowanych sprawami duchowymi, którzy należą do tzw. ruchu New Age, niechętnie zastanawia się nad tematem złych duchów. Ta niechęć wynika z wbudowanego w ludzką psyche mechanizmu obronnego. Oczywisty fakt jest taki, że ludzka psyche nie chce rozpoznać niebezpieczeństwa, przed którym, jak sądzi, nie będzie się mogła obronić. Jednak z Pisma św. wynika, że często wyrzucałem złe duchy. Dlatego nie możecie zignorować tematu złych duchów.

Pozwólcie mi pospiesznie dodać, że można skutecznie bronić się przed złymi duchami. Kiedy medycyna odkryła bakterie, wielu ludzi odmawiało uznania istnienia bakterii. Nie chcieli przyjąć do wiadomości, że mogą istnieć pewne mikroskopijne organizmy, organizmy, których nie mogą zobaczyć, a które mogą zaatakować ich ciało. Jednak gdy uznacie istnienie ukrytego niebezpieczeństwa, to możecie zacząć szukać sposobów na obronienie siebie przed tym niebezpieczeństwem. Jeśli natomiast wolicie żyć w niewiedzy, to nie będziecie mogli znaleźć takiej obrony.

Wiem, że większość ludzi wolałaby nie myśleć o tych sprawach, jednak być na czas ostrzeżonym, znaczy być na czas uzbrojonym. Mogę powiedzieć wam, że złe duchy to główny czynnik w każdym uzależnieniu znanym ludziom. Kiedy się wie, z czym się ma do czynienia, to znacznie łatwiej jest bronić się przed pułapką uzależnienia (lub uciec z takiej pułapki).

By wiedzieć, jak możecie bronić się przed tymi siłami, musicie tylko rozumieć, że wszystko składa się z Bożej energii. Wszechświat materialny składa się z energii o znacznie niższej wibracji niż energie świata duchowego. Dlatego jest bardzo prosty sposób bronienia siebie przed wszelkimi złymi duchami lub negatywnymi energiami.

Wasza obrona polega na inwokowaniu z góry duchowej energii o wysokiej częstotliwości. Ta energia dosłownie może utworzyć tarczę wokół waszego umysłu i pola siłowego, przez którą nie będą mogły przeniknąć żadne niższe energie. Może ona także tak wypełnić wasze pole energetyczne, że złe duchy nie będą miały gdzie wejść.

Gdy wyrzucałem złe duchy, przekazałem naukę, że jeśli dom (czyli osobiste pole energetyczne) zostanie wymieciony (pusty), to zły duch może powrócić wraz z innymi duchami. By tego uniknąć, nie możecie nigdy mieć pustki w swoim "domu". Dlatego starajcie się wypełnić swoje pole energetyczne duchową energią o wysokiej częstotliwości. Wiele religijnych rytuałów jest tak zaprojektowanych, by wypełnić wasz umysł Bożym światłem; są też inne sposoby inwokowania światła. W rzeczywistości, jeśli mi pozwolicie, to wejdę i wypełnię wasze pole energetyczne, by nic niedoskonałego nie mogło tam wejść.

Zachęcam was do uznania, że stale żyjecie w morzu negatywnej energii. W tym morzu są rekiny w postaci złych duchów. Jestem pewien, że ten obraz nie wywołuje w was nadmiernego strachu. Wiecie, że w oceanie są rekiny, ale to nie powstrzymuje was przed pływaniem. Po prostu odpowiednio się zabezpieczacie, by uniknąć ataku rekina. Innymi słowy, nie chcę, byście zostali sparaliżowani przez strach, tak że nie ośmielicie się zaangażować w proces zwany życiem. Ja po prostu chcę, byście byli świadomi niebezpieczeństw i przez to podjęli konieczne kroki w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

Wszelka pozytywna zmiana w waszym życiu zaczyna się od powiększenia świadomości i zrozumienia. Musicie więcej wiedzieć o negatywnej energii, byście mogli rozpoznawać miejsca, ludzi lub sytuacje, gdzie występuje koncentracja takiej energii. Dlatego możecie zacząć podejmować mądre decyzje i unikać miejsc, gdzie aniołowie boją się chodzić.
Zabezpieczanie się przed świadomością masową

Powiedziałem wam, że musicie wyjść ze świadomości masowej, która obecnie ciągnie ludzkość w dół, w to, co naprawdę jest stworzonym przez ludzi piekłem na ziemi. Ma to wewnętrzny i zewnętrzny aspekt. Zewnętrzny aspekt polega na tym, że musicie powstrzymać się od działań, które wiążą was z umysłem masowym lub ściągają was w taki stan świadomości, gdzie nie macie szansy na przejawienie Chrystusostwa. Jednak nie powiem wam, co powinniście robić lub czego nie powinniście robić, ponieważ chcę, byście zharmonizowali się wewnętrznie i odkryli to sami.

Wewnętrzny aspekt wyjścia ze świadomości masowej polega na tym, że musicie zapieczętować się przed energiami świadomości masowej. Wymaga to pewnego wysiłku z waszej strony, ponieważ musicie zbudować i utrzymać tarczę duchowej energii o wysokiej częstotliwości, która otoczy wasze osobiste pole siłowe, a więc i wasz umysł. Musicie także wypełnić swoje pole energetyczne duchową energią i utrzymywać to wypełnienie.

Wiem, że wielu chrześcijan wierzy, iż modlitwę powinno się wypowiadać raz, by uniknąć czczego powtarzania. Jednak tu nie mówimy o modlitwie. Mówimy o inwokowaniu duchowej energii dla zbudowania wokół waszego pola siłowego tarczy energii o wysokiej częstotliwości. A tego po prostu nie da się zrobić przez jednokrotne odmówienie jakiejś modlitwy.

Po zainwokowaniu tarczy duchowej energii ta tarcza będzie bombardowana przez niższe energie tego świata. Te energie będą przeobrażane przez energie tarczy, ale to spowoduje, że tarcza stopniowo zacznie się rozpadać. Dlatego będziecie musieli regularnie inwokować duchową energię (codziennie albo kilka razy dziennie).

By w pełni zapieczętować się przed świadomością masową, musicie zbudować osobistą więź z moim umiłowanym przyjacielem światła, Archaniołem Michałem. Bóg wyznaczył Archanioła Michała na obrońcę waszej wiary. Oczywiście, obrona waszej wiary wymaga zapieczętowania siebie przed świadomością masową, która ściąga was w stan świadomości zdominowany przez strach, zwątpienie, pytania bez odpowiedzi, beznadziejność i rozpacz.

Mogę zapewnić was, że Archanioł Michał jest nieskończenie potężną istotą duchową, absolutnie oddaną temu zadaniu i waszemu rozwojowi. Ale, jak każdy w świecie duchowym, Archanioł Michał musi respektować prawo wolnej woli.

Ostatecznie wy jesteście odpowiedzialni za to, co robicie z Bożą energią. To, co stworzyliście w niewiedzy, musicie od-stworzyć ze zrozumieniem. Dlatego nie możecie po prostu zakładać, że Bóg zabierze od was całą waszą negatywną energię na skutek jednej modlitwy. Gdyby Bóg to zrobił, to pozbawiłby was możliwości zdobycia doświadczenia i uzyskania poczucia zwycięstwa. Podobnie, nie możecie po prostu pomodlić się do Archanioła Michała, by zapieczętował was przed świadomością masową, i oczekiwać, że wystarczy do tego jedna modlitwa. Musicie uczynić wysiłek inwokowania duchowej energii Archanioła Michała i zbudowania przy pomocy tej energii ściany wokół waszego pola energetycznego.
Inwokowanie duchowej ochrony

Poniższe afirmacje pozwolą wam inwokować duchową ochronę Archanioła Michała. By odnieść pełną korzyść z mówienia tych afirmacji, musicie mówić je głośno oraz z mocą i autorytetem. Dlaczego afirmacje musicie wymawiać? Kiedy Bóg tworzył świat, to powiedział: "Niech się stanie światłość!". Innymi słowy, Bóg użył mocy słowa mówionego, by stworzyć świat.

Myśl to moc, ale słowo mówione wyzwala tę moc w świecie materialnym. By uzyskać maksymalny postęp duchowy, musicie nauczyć się stosowania mocy słowa mówionego. To jest wasze przyrodzone prawo.

Przed mówieniem afirmacji musicie wypowiedzieć inwokację. Proponuję następującą:

W imię JAM JEST KTÓRY JEST, w imię Jezusa Chrystusa wołam do serca Archanioła Michała o ochronę przed wszelkimi niedoskonałymi energiami, wszelkimi siłami zła, wszelkimi siłami antychrysta i wszelkimi siłami antypokoju.

(Tu możecie wypowiedzieć osobistą prośbę do Archanioła Michała, by chronił was przed konkretnym niebezpieczeństwem, które spostrzegacie).

Po wypowiedzeniu inwokacji powtarzajcie jedną albo wszystkie z następujących afirmacji; 3, 9, 33 lub 144 razy każdą.

Akceptuję elektroniczną obecność Archanioła Michała wokół siebie i w pełni akceptuję, że jestem zapieczętowany przed wszelkimi niedoskonałymi energiami.

Świadomie akceptuję, że z Bogiem wszystko jest możliwe, i wiem, że tak jest. Dlatego akceptuję, że Archanioł Michał pieczętuje mnie przed wszelkimi negatywnymi energiami.

Akceptuję i afirmuję, że Archanioł Michał odcina mnie od wszelkich niedoskonałych energii, wszelkich sił zła, wszelkich sił antychrysta i wszelkich sił antypokoju.

W imię Jezusa Chrystusa wzywam pełnię płonącej obecności Archanioła Michała, by pochłonęła wszelkie niedoskonałe energie, wszelkie siły zła, wszelkie siły antychrysta i wszelkie siły antypokoju, które atakują moją duszę. Akceptuje tę ochronę i wiem, że jestem zapieczętowany przed wszystkim, co jest niższe niż Chrystusowa doskonałość.

W pełni akceptuję, że Archanioł Michał pieczętuje mnie przed wszelkimi niedoskonałymi energiami i złymi duchami.

Dla wzmocnienia tej pieczęci przed energiami tego świata oferuję wam szczególny dar mego serca. Umieszczę na was Pieczęć Pańską i przez to zapieczętuję was jako swoją własność. Jednak prawo wymaga, byście potwierdzili to aktem wolnej woli. Dlatego proszę, byście codziennie powtarzali następującą afirmację:

W imię Jezusa Chrystusa
Akceptuję, że Pieczęć Pańska spoczywa na mnie teraz.
Akceptuję, że Pieczęć Pańska spoczywa na mnie teraz.
Akceptuję, że Pieczęć Pańska spoczywa na mnie teraz.

Po zakończeniu mówienia zestawu afirmacji proszę, żebyście zapieczętowali energie przez wypowiedzenie następującego zdania:

W imię Jezusa Chrystusa akceptuję, że tak jest w tej chwili z pełną mocą. Jednak, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen.

By odnieść pełną korzyść z mówienia tych afirmacji, musicie je powtarzać codziennie. Nie powiem wam, ile czasu macie na to poświęcać, gdyż to naprawdę jest sprawa indywidualna. Wiem, że wielu z was czuje się przygniecionych przez negatywną energię. W istocie każdy powinien móc szybko rozwinąć taką wrażliwość, która pozwoli czuć, kiedy się jest atakowanym przez niedoskonałe energie.

Kiedy poczujecie taki atak, to powtarzajcie te afirmacje, aż poczujecie, że negatywne energie już na was nie działają. Jeśli wiecie, że byliście atakowani przez negatywne energie przez dłuższy czas, to podejmijcie zdecydowany wysiłek używania tych afirmacji do zapieczętowania siebie przed takimi negatywnymi energiami. Przebicie się na nowy poziom świadomości może wymagać wiele pracy przez pewien czas. Musicie być wrażliwi na swoją indywidualną sytuację i możecie posłużyć się ćwiczeniem do zharmonizowania się z wewnętrznym Chrystusem, by uzyskać tę wrażliwość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz