piątek, 1 kwietnia 2011

Modlitwy do aniolow

Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwa do Anioła Opiekuna

Zwracam się do Ciebie, Mój Aniele Opiekunie,
Niechaj Twa moc, Twoje światło i Twoja miłość pomogą mi
uświadomić sobie moją część nieśmiertelną, która jest we mnie,
tak by mogło się odtworzyć połączenie
miedzy wolą Nieba i moją wola własną.
Proszę Cię, byś oświecił mój umysł Mądrością Boską,
tak bym umiał zarówno dawać, jak i przyjmować,
zarówno działać, jak i czuć
i aby te jakości zrównoważyły się między sobą
w moim wyrażaniu ich wobec bliźnich.
Zobowiązuję się działać całe moje życie
na rzecz spełnienia duchowego mojej duszy,
pracując na drodze alchemii wewnętrznej
na rzecz realizacji Jedni we mnie.
Proszę, by Mądrość Boskości we mnie spełniła się
i realizowała się każdego dnia poprzez moje czyny.


Do Anioła StróżaŚwięty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także Byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.

Do św. Gabriela Archanioła

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

Do Anioła Góry OliwnejŚw.Lechitielu, Aniele Góry Oliwnej, który umacniałeś Jezusa w jego strasznej trwodze i cierpieniu – pomóż mi i umocnij mnie w chwilach trudnych i wszelkim zwątpieniu. Umocnij i ratuj przed rozpaczą i załamaniem zagubione i opuszczone dusze.

Modlitwa do Księcia Anioła Południa (pieniądze)


Książę Aniele Południa, proszę prowadź mnie swoją mądrością, abym osiągnęła doskonałość w materii. Naucz mnie prawidłowo gospodarować pieniędzmi, aby zawsze otaczała mnie obfitość wszelkiego dobra. Pomóż mi uziemić moją energię tak, abym każdego dnia zarabiała satysfakcjonujące mnie ilości pieniędzy.
Proszę Cię, Książe Aniele Południa, pobłogosław mnie, abym zrealizowała wszystkie swoje marzenia o ...
Książę Aniele Południa, prowadź mnie proszę do finansowej niezależności. Pomóż mi, proszę, zarabiać takie ilości pieniędzy, abym mogła sama o sobie stanowić, sama decydować o jakości swojego życia i o swojej pracy. Pobłogosław mnie swobodą dokonywania wyboru i pracą w takim zawodzie, która będzie dawać mi satysfakcję. Naucz mnie proszę tego, co jest dla mnie dobre i jakie powinny być granice mojej wolności, dla dobra mojego rozwoju.

Modlitwy ziemskich aniołów


Który widzisz w prawdzie
Uczyń mnie obrazem twojej prawdy
Który stwarzasz słowem
Uczyń mnie obrazem twego słowa
Który dajesz się pokorze
Uczyń mnie odblaskiem twojej pokory
Dotknij mnie swoją mocą
Niech moje nogi idą tam
Gdzie Ty chcesz być obecny
Niech moje ręce czynią to
Co Ty chcesz uczynić
Niech moje usta mówią to
Co Ty chcesz powiedzieć
Który jesteś moim Bogiem
Bądź moja radością w drodze
I otwórz moje serce dla człowieka
Który jesteś, bądź moim życiem
Na wieki


Do św. Rafała Archanioła

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.


Modlitwa do Archanioła Rafaela (zdrowie)
Archaniele Rafaelu! Przybądź do mojego życia!
Proszę uzdrów moje ciało na wszystkich poziomach. Spraw by stało się silne i niezawodne, aby służyło mi dobrze każdego dnia.
Proszę wypełnij światłem moje myśli tak, aby tworzyły wyłącznie pozytywne wzorce zdrowia.
Proszę wypełnij światłem wszystkie komórki mojego ciała. Niech każda z nich promieniuje siłą, miłością i harmonią.
Proszę Archaniele Rafale, niech każdego dnia będzie przy mnie jeden z Twoich Aniołów.
Proszę niech chroni mnie przed wszelkimi negatywnymi emocjami.
Dziękuję!


Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Przyślij nam Twojego anioła Michała,
Aby bronił nas w bitwie
I dał nam siły w utrapieniach
I wiarę w opuszczeniu.
Niech Twa pochodnia błyszczy jak słońce
Dla tych, co szukają drogi.
Niech anioł, którego wysiałeś Abrahamowi,
Pobłogosławi Twoim Pokojem
Nasze serca.
Drugiego dnia tygodnia powiedział:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie.
Przyślij nam Twojego anioła Gabriela.
Aby zmył nasze winy
I oderwał nas od naszych przywar,
I oświecił nas wśród cieni.
Niech jego słowo słyszane będzie w górze
I wyjawi nam Twoje tajemnice.
Niech anioł, którego wysłałeś Henochowi,
Pobłogosławi Twoim Pokojem
Nasze serca.
Trzeciego dnia tygodnia powiedział:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Przyślij nam Twojego anioła Samuela,
Aby udzielił nam cnoty
I dał nam hart w słabości
I pokorę w zwycięstwie.
Niech jego miecz uczyni sprawiedliwość
Nad królestwami ludzi.
Niech anioł, którego wysłałeś Mojżeszowi,
Pobłogosławi Twoim Pokojem
Nasze serca.
Czwartego dnia tygodnia powiedział:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Przyślij nam Twojego anioła Rafaela,
Aby uleczył nasze rany
i zaradził naszym niedolom.
Niech różdżka jego cudów
Zniży się do nas
i uczyni z nas świątynie Twojego prawa.
Niech anioł, którego wysłałeś Eliaszowi,
Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca.
Piątego dnia tygodnia powiedział:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Przyślij nam Twojego anioła Ezechiela,
Aby udzielił nam swej mądrości
I pokazał nam prawdę,
I uwolnił nas od zazdrości i zabobonu.
Niech jego pióro wpisze nasze imiona
Pośród prawdziwych synów Izraela.
Niech anioł, którego wysłałeś Jeremiaszowi,
Pobłogosławi Twoim Pokojem
Nasze serca.
Szóstego dnia tygodnia powiedział:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyślij nam Twojego anioł, Aby ukazał nam drogę i uczynił nas godnymi Twej miłości. Niech jego gwiazda prowadzi nasze kroki Ku Twemu rajskiemu królestwu i niech się stanie w nas Twoja wola. Niech anioł, którego wysłałeś ludziom,
Pobłogosławi Twoim
Pokojem Nasze serca.
Tylko Adonaj jest dobry i miłosierny,
Tylko w Niego wierzymy.
Zamknęłam oczy, powierzając się aniołowi Pana.


Modlitwa poranna

Kochany Aniele Stróżu witam Cię w tym kolejnym dniu. Pomóż mi przeżyć go bardzo dobrze, owocnie i korzystnie. Prowadź mnie, ochraniaj i wspieraj we wszystkim co robię. Powstrzymuj od robienia tego co szkodzi mnie i innym, daj mi siłę i odwagę, abym nie uległ pokusom. Dodaj mi odwagi i zapału do czynienia tego co dobre i piękne dla mnie i dla innych. Podpowiadaj mi nowe, wspaniałe rozwiązania, które ułatwią mi realizowanie moich zadań i pomogą lepiej i szybciej zrealizować moje cele. Z radością i ufnością oddaję się pod Twoją opiekę!

Modlitwa wieczorna

Kochany Aniele Stróżu dziękuję Ci za pomoc, wsparcie i prowadzenie jakiego dzisiaj doświadczyłem z Twojej strony. Dziękuję Ci za Twoją miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Bądź przy mnie dzisiejszej nocy i pomóż mi dobrze wypocząć, abym rano, gdy się obudzę miał odpowiednio dużo sił i chęci, by jak najlepiej przeżyć ten kolejny dzień. .

Modlitwa o miłość

Kochany Aniele Stróżu proszę Cię pomóż mi otworzyć się na więcej miłości w moim życiu. Spraw, abym coraz lepiej potrafił okazywać miłość Bogu, sobie i wszystkim ludziom jakich codziennie spotykam. Naucz mnie jak wspaniale kochać i jak być kochanym, jak dawać i jak przyjmować miłość. Spraw, aby z każdym dniem we mnie i w moim życiu było coraz więcej miłości.

Modlitwa do Archanioła Haniela

Łagodny, przenajświętszy Archaniele Hanielu, któremu Pan Zastępów powierzył wszystko, co przyjemne w życiu człowieka. Kiedy odwiedzasz ziemię napełniasz ją bogactwem i pięknem. Zwracam się dziś do Ciebie, przynieś mi miłość, radość i harmonię. Naucz mnie czytać w ludzkich sercach, abym odnalazł miłość prawdziwą i szczerą i umiał rozpoznać prawdziwe uczucie, odróżniając je od chwilowego zauroczenia. Pomóż mi utrzymać związek, w którym jestem. Jeśli jest on dobry dla mnie i dla partnera. Przynieś mi proszę, odwzajemnione uczucie do wspaniałego człowieka, z którym razem będziemy szczęśliwie iść przez życie i nawzajem dawać sobie najpiękniejsze doznania. Niech nasze wspólne przebywanie ze sobą daje nam radość, rozkosz i odprężenie, niech związek nasz będzie dla nas oparciem, ukojeniem i inspiracją do życia. Niech nasza wzajemna miłość będzie dla nas źródłem Mocy, siły i natchnienia. Spraw Łagodny Archaniele, opiekunie uczuć, że ta miłość da nam obojgu spełnienie na wszystkich płaszczyznach istnienia, wzbogacając nas o najpiękniejsze doświadczenia. Przynieś mi szczęśliwą, odwzajemnioną miłość i osłoń ją swoimi skrzydłami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz