niedziela, 17 kwietnia 2011

Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO WSTĘP
Awaria elektrowni atomowej w Fukushimie wywołała wśród mieszkańców całej półkuli północnej niepokój związany z możliwością narażenia na szkodliwe promieniowanie radioaktywne. Spalone reaktory wyemitowały do atmosfery ziemskiej ogromnie ilości radioaktywnych substancji, które nawet w najmniejszych dawkach nie są obojętne dla zdrowia. W siedmiostopniowej Międzynarodowej Skali Wydarzeń Nuklearnych i Radiologicznych wypadek nuklearny w elektrowni Fukushima otrzymał 6 stopień (Czarnobyl miał siódmy). Tym samym eksperci już zaliczyli go do jednego z trzech najgorszych wypadków, jakie kiedykolwiek w historii energetyki jądrowej. Powyższe fakty przypominają nam, że żyjemy w erze atomowej. Energetyka oparta na procesach rozpadu atomu jak również rozwój komputerowej technologii diagnostycznej naraża nas na szkodliwe promieniowanie jonizacyjne każdego dnia. W Polsce mamy ponad 3000 placówek (naukowych, medycznych, przemysłowych) wykorzystujących izotopy promieniotwórcze 1. Jak dotąd Polska także nie zamierza zrezygnować z budowy własnej elektrowni atomowej, także wkrótce ryzyko zagrożenia radiacyjnego będzie dla nas jeszcze większe. Powinniśmy zatem być zawsze przygotowani jak postąpić w przypadku bezpośredniej ekspozycji na szkodliwe promieniowanie. Niezwykle przydatna jest także wiedza o tym jak chronić się przed groźną radiacją w jak najbardziej naturalny sposób – aby uniknąć w przyszłości poważnych problemów ze zdrowiem.

BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE RADIACYJNE: PROCEDURA POSTĘPOWANIA
Elektrownie atomowe oraz działania z użyciem materiałów jądrowych stwarzają zawsze ryzyko zagrożenia radiacyjnego. Promieniowanie jonizujące składa się z radioaktywnych molekuł (izotopów takich pierwiastków jak np. jod, cez, uran, stront, pluton, bizmut, kadm) i/lub fal elektromagnetycznych (promieniowanie alfa, beta, gamma). Promieniowanie jonizujące jest tym większe, im więcej radioaktywnych substancji przedostanie się do otoczenia. Oznaczane jest symbolem koniczynki na żółtym tle. W przypadku gdy system ochronny elektrowni atomowej zawiedzie i dojdzie do awarii, spowoduje ona najprawdopodobniej emisje substancji radioaktywnych do otoczenia. Radioaktywne cząstki rozprzestrzeniają się z wiatrem i osiadają na powierzchni ziemi i wód. Mogą więc dostać się do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem oraz pożywieniem. Gdy znajdą się we wnętrzu organizmu napromieniowują wewnętrzne narządy, przede wszystkim tarczycę lub płuca oraz uszkadzają i niszczą inne komórki ciała, czego efektem może być rozwój nowotworu lub śmierć z wyniszczenia. POMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NIE MOŻNA ZOBACZYĆ, USŁYSZEĆ, ANI POCZUĆ

Promieniowanie radioaktywne może zostać wykryte tylko przez specjalne urządzenia detekcyjne (na własny użytek można zaopatrzyć się w licznik Geigera, ale nie wykrywa on wszystkich rodzajów promieniowania). Poziom aktualnego promieniowania można też sprawdzić na mapkach ujawnianych przez różne instytuty lub stacje pomiaru. Aktualna sytuacja radiacyjna w Polsce przedstawiona jest na mapie radiacyjnej PAA (Państwowej Agencji Atomowej). W państwach na których terenie lub w pobliżu nich znajdują się elektrownie atomowe, zgodnie z przepisami prawa atomowego powołuje się specjalnie ORGANY DOZORU JĄDROWEGO. W Polsce jest nim Państwowa Agencja Atomistyki. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia radiacyjnego powinna być dostępna w każdym urzędzie. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowało następujący schemat działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia:

1

http://www.paa.gov.pl/?frame=4.3

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/2

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
1. Komunikat o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego w państwach ościennych (np. Szwecja, Niemcy) zostaje podany do wiadomości publicznej. • W sytuacji znaczącej emisji - zostanie zarządzona ewakuacja ludności w promieniu 15 kilometrów od elektrowni jądrowej w przeciągu 24 godzin.Nie każdy wypadek jest niebezpieczny dlatego trzeba uważnie wsłuchiwać się we wszystkie komunikaty podawane w radiu i telewizji. Nie należy ufać plotkom i wpadać w panikę, należy:

ZACHOWAĆ SPOKÓJ UMYSŁU
• oraz postępować zgodnie z treścią podawanych komunikatów.

2. W razie zalecenia pozostania w domu, należy: • zamknąć okna i drzwi i nie dopuścić aby do domu lub mieszkania dostało się powietrze z zewnątrz (wyłączyć wentylację, klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe, uszczelnić zasuwy piecowe i kominowe, zabezpieczyć inne otwory w mieszkanki lub budynku); zabezpieczyć zwierzęta domowe lub hodowlane; unikać spożywania żywności z własnego ogródka, warzyw i owoców nieznanego pochodzenia, wody z kranu pić wodę tylko butelkowaną, ale z pewnych źródeł ; żywność przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach; w przypadku wyjścia na dwór należy zakryć nos i usta mokrym ręcznikiem lub chusteczką; po przyjściu z zewnątrz należy umyć całe ciało i włosy (do kąpieli dodać sodę spożywczą), należy też schować rzeczy noszone na dworze do torby i szczelnie ją zamknąć.

• •

• • •

3. Po odwołaniu zagrożenia należy stosować się do oficjalnych zaleceń władz i służb ratowniczych odnośnie dalszych sposobów postępowania.

SKUTKI NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
Zjawisko promieniowania jonizującego jest tak powszechne, że nie sposób się przed nim uchronić. Nie istnieje także pojęcie „bezpiecznego” poziomu wystawienia na promieniowanie. Szczególnie niemowlęta, dzieci, młodzież oraz kobiety narażeni są na wyższe ryzyko rozwoju nowotworu pod wpływem promieniowania. Pomijając źródła takie jak naturalnie jonizujące promieniowanie wytwarzane przez substancje w skorupie ziemskiej i przestrzeni kosmicznej, bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla naszego życia lub zdrowia stwarza: • • • • • poddanie ciała promieniowaniu jonizującemu podczas rutynowych badań z użyciem diagnostyki medycznej takiej jak RTG, fluoroskopia, oraz mammografia; miejsce zamieszkania w pobliżu elektrowni atomowej, elektrowni węglowej, kopalni plutonu i uranu; praca z diagnostycznymi radiologicznymi urządzeniami; praca z urządzeniami, w których zachodzą procesy nuklearne; częste loty na dużych wysokościach;

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/3

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
• narażenie nawet częściowe na radioaktywne promieniowanie powstałe w wyniku testowania broni atomowej oraz wybuchu elektrowni jądrowej;

Paul Pitchford w Odżywianiu dla zdrowia pisze: Promieniowanie z opadów nuklearnych (stront 90, cez 137, jod 131 itd.), promieniowanie rentgenowskie, mikrofale, linie wysokiego napięcia, nadajniki telewizyjne, rozmaite ekrany (włączając w to monitory komputerowe), wszelkie urządzenia elektryczne oraz wiele innych źródeł nasyca ludzi promieniowaniem. Wywołuje ono patologiczne procesy związane z obecnością wolnych rodników, a przez to przyczynia się do przyśpieszonego starzenia organizmu, zaburzeń komórkowych, białaczki i innych postaci choroby nowotworowej, wad wrodzonych, anemii oraz pozostałych chorób. Dr Rozalie Bertel w książce No Immediate Danger, Prognosis for a Radioactive Earth podaje następujące prawdopodobne skutki napromieniowania (tłum. Piotr Bein)2:
Dawka w remach (całe ciało) 100 Rem – 1SV Ponad 1000 10SV 600-1000 6 -10 sV

Skutki natychmiastowe

Skutki opóźnione

Natychmiastowa śmierć, “upieczony mózg”. Słabość, mdłości, wymioty i rozwolnienie, po czym pozorna poprawa. Po kilku dniach – gorączka, rozwolnienie, krwawienie z jelit, krwotok z krtani, tchawicy, oskrzeli lub płuc, wymioty krwią i krew w moczu. Mdłości, wymioty i rozwolnienie, utrata włosów, osłabienie, złe samopoczucie, wymioty krwią, krew w kale lub moczu, krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł i genitalii, krwawienie podskórne, gorączka, zapalenie gardła i żołądka oraz anomalne miesiączkowanie. Wyraźne zniszczenie szpiku kostnego, węzłów chłonnych i śledziony powoduje zmniejszenie ilości ciałek krwi, szczególnie granulocytów i trombocytów. Mdłości i wymioty 1. dnia. Rozwolnienie i możliwe oparzenia skóry. Potem pozorna poprawa w ciągu 2 tygodni. Poronienia, śmierć zarodka lub płodu.

Śmierć w ciągu ok. 10 dni. Sekcje zwłok wykazują zniszczenia tkanek krwiotwórczych (w tym szpiku kostnego, węzłów chłonnych i śledziony), napęcznienie i degeneracja komórek nabłonka w jelitach, narządach rozrodczych i gruczołach wydzielania wewnętrznego. Zanik gruczołów wydzielania wewnętrznego wskutek promieniowania, włącznie z przysadkowym, tarczycowym i nadnerczowym. 3 – 5 tygodni po napromieniowaniu, na skutek m.in. niedoboru leukocytów, do 50 % wzrasta śmiertelność. Przeżywający dostają bliznowców, zaburzeń wzroku, nienormalności krwi (dyscrasis), złośliwych nowotworów i zaburzeń psychiczno-neurologicznych. Objawy złego samopoczucia (j.w.). Osoby o złym zdrowiu przed napromieniowaniem lub te z poważnym uprzednim zapaleniem mogą nie przeżyć. Zdrowi dorośli powracają do stanu normalnego po ok. 3 miesiącach, ale mogą mieć trwale uszkodzone zdrowie, dostać raka lub niezłośliwych nowotworów i żyć krócej. Skutki genetyczne i uszkodzenia zarodka lub płodu. Mniej ostre uszkodzenia tkanki. Zmniejszenie ilości limfocytów i neutrofilów tymczasowo pozostawia osobnika bardzo podatnym na zakażenie. Możliwe uszkodzenia genetyczne w potomstwie, łagodne lub złośliwe nowotwory, przedwczesne starzenie się, skrócone życie. Skutki genetyczne i uszkodzenia zarodka lub płodu. Skutki przejściowe w limfocytach i neutrofilach. Przedwczesne starzenie się, skutki genetyczne i niewielkie ryzyko wystąpienia nowotworów. Przedwczesne starzenie się, łagodne mutacje w potomstwie, niewielkie ryzyko wystąpienia nowotworów. Skutki genetyczne, uszkodzenia zarodka lub płodu.

250-600 2,5 – 6 sV

150-250 1,5-2,5sV

50-150 0,5- 1,5 sV (5 msV)

Ostra choroba popromienna i oparzenia, ale lżejsze niż przy większej dawce. Poronienia, narodziny martwych płodów.

10-50 0,1-0,5 sV 1 mSV 0-10 Do 1mSV

Większość osób doznaje niewielkich lub żadnych bezpośrednich skutków. Czułe osoby mogą dostać choroby popromiennej.

2

Aktualności alternatywne dot. awarii w Japonii i jego zagrożenia dla reszty świata http://grypa666.wordpress.com/

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/4

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Czy jest możliwe zapobieganie niektórym z powyższych objawów i skutkom wywołanym napromieniowaniem? Odpowiedź brzmi: TAK, i to w sposób naturalny. Bez względu na to, czy promieniowanie pochodzi ze środowiska, służy diagnozie medycznej lub jest stosowane w celach terapeutycznych, jego skutkom – zdaniem Paula Pitchforda - można przeciwdziałać. Medycyna naturalna zgromadziła bowiem wiele dowodów na to, że metody naturalne oparte na zastosowaniu odpowiedniej diety, wykorzystaniu uzdrawiającej mocy niektórych roślin i minerałów jak również prostych nietoksycznych związków chemicznych i biochemicznych mogą być skuteczne nawet w przypadku, gdy doszło do rozwoju nowotworu. Dzięki naturalnym oraz innym nieinwazyjnym metodom można usunąć z organizmu toksyczne izotopy takiej jak stront lub jod, można także zneutralizować ich szkodliwość poprzez substancje radzące sobie z promieniami radioaktywnymi3.

METODY ZAOBIEGANIA BEZPOŚREDNIM SKUTKOM PROMENIOWANIA
W wyniku eksplozji w elektrowni atomowej w Fukushimie zostały uwolnione radioaktywne izotopy Jodu i Cezu, i najprawdopodobniej bardzo groźnego Uranu i Plutonu.

• JODEK POTASU (JOD, JODYNA)
Radioaktywny jod może skazić lokalne dostawy żywności [i wodę] i przedostać się do organizmu poprzez żywność lub napoje. W przypadku skażenia wewnętrznego jodem radioaktywnym, tarczyca szybko wchłania tę substancję i może zostać uszkodzona co grozi nowotworem. Zdaniem amerykańskiego lekarza dr Brownsteina: - Jeśli jest wystarczająco dużo nieorganicznego, nie radioaktywnego jodu w naszym organizmie, opad radioaktywny nie będzie mógł przedostać się do naszego organizmu. On tylko przejdzie przez nas, pozostawiając organizm bez szwanku. Ważne jest, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom jodu zanim uderzy nas ten opad. W przypadku bezpośredniego narażenia na groźne promienie podstawowym zaleceniem jest przyjmowanie jodku potasu w najwyższych ilościach dawek dziennie dopuszczalnych do ochrony nie tylko tarczycy, ale również wszystkich tkanek gruczołowych. Jak stosować? Pojedyncza dawka JODKU POTASU chroni tarczycę przez 24 godz. Jeśli radioaktywny jod występuje w środowisku dłużej niż 24 godz. służba zdrowia mogą zalecić stosowanie jednej dawki co 24 godziny przez kilka dni. UWAGA! Jodek potasu można zakupić wyłącznie na receptę i spożywać w dawkach zaleconych przez lekarza. Nie można używać go samodzielnie, gdyż przedawkowanie jest może być toksyczne. Jodku nie mogą przyjmować np. dorośli w wieku ponad 40 lat (chyba, ze jest silne skażenie), ze względu na silne powikłania alergiczne. W tym wieku dorośli mają najniższą szansę zachorowania na raka tarczycy czy uszkodzenie jej po skażeniu. Należy także zachować szczególną ostrożność w przypadku niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży i osób starczych.

Dawkowany po katastrofie w Czarnobylu PŁYN LUGOLA to nic innego jak wodny roztwór jodku potasu i jodu. Obecnie także jest sprzedawany na receptę.

3

http://www.healingcancernaturally.com/chelating-ionizing-radiation.html

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/5

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Najlepiej jednak zażywać jod w postaci dostępnych suplementów diety takich jak CHROM PLUS (150 mikrogramów jodu), KELP (naturalny wyciąg z alg - 200 mikrogramów jodu) oraz jako dodatek do powyższych: SPIRULINA (jedna tabletka dziennie). Suplementów tych nie można jednocześnie łączyć z przyjmowanym jodkiem potasu. Należy je spożywać przed spodziewanym skażeniem radioaktywnym Jodem, aby maksymalnie zabezpieczyć organizm przed promieniowaniem Beta. Godnym polecenia preparatem jest także MODIFILAN, preparat wynaleziony przez rosyjskich naukowców po katastrofie w Czarnobylu. Głównym składnikiem leku są brązowe algi z północnego Pacyfiku (Laminaria japonica) rosnące w pobliżu wysp kurylskich. Tylko brązowe algi zawierają alginian sodu, a MODIFILAN zawiera aż 50% tego związku w organicznej formie. Poza dowiedzionym działaniem antyrakowym (alginian sodu) MODIFILIAN ma właściwości neutralizujące promieniotwórczy JOD i STRONT. DIETA MAKROBIOTYCZNA oparta w dużym stopniu na algach i innych jadalnych roślinach oraz rybach morskich dostarcza do organizmu wiele pożytecznego JODU w jego bezpiecznej formie (zobacz niżej). Innym naturalnym źródłem JODU są pestki jabłka oraz grejpfruta. Biolog i lekarz medycyny naturalnej dr Michał Tombak twierdzi, ze jabłka należy spożywać wraz z nasionami i komorą nasienna , znajduje się tam bowiem bardzo dużo cennych pierwiastków niezbędnych dla naszego organizmu. Zdaniem Tombaka podobno sześć pestek jabłek zawiera dobową dawkę JODU. W książce Droga do zdrowia podaje następujący przepis na kuracje oczyszczenia tarczycy: 60 pestek jabłek (lub 21 pestek z grejpfruta) należy drobno pokroić i zalać 100 ml wody. Postawić w ciemne miejsce na 7 dni. Pic 15 min. Przed jedzeniem po 7 kropel, rozpuszczając w 20 ml wody. Kuracje przeprowadzić raz na 3 miesiące.

UWAGA na skażoną promieniowaniem żywność!
Należy wiedzieć, że bardzo podatne na promieniowanie są m.in. grzyby. Radioaktywność grzybów leśnych oraz uwarunkowane tym faktem obciążenie promieniotwórcze konsumenta to nadal aktualny problem po 23 latach po katastrofie czarnobylskiej. Świadczą o tym regularne zapytania ze strony społeczeństwa oraz mediów, przede wszystkim w sezonie zbioru grzybów. Na stronie urzędu z Brandenburgii znajduje się ulotka informującą grzybiarzy, które gatunki grzybów są szczególnie obciążone radioaktywnie, a które mniej (w. j. niemieckim). Porównanie skażenia radioaktywnego, spowodowanego konsumpcją grzybów z promieniowaniem naturalnym, dowodzi wyraźnie, że kto zbiera i spożywa borowiki, rydze i inne grzyby z Brandenburgii w zwyczajowych porcjach, nie powinien z tego powodu obawiać się o zdrowie. Grzyby znajdujące się w handlu, które w większości są artykułem importowanym do Niemiec, poddawane są bez wyjątku systematycznej kontroli z ramienia urzędu4 .

KĄPIELE, PŁUKANKI, KURACJE DOUSTNE
• SODA SPOŻYWCZA, SÓL MORSKA ORAZ GLINKA

Wodorowęglan sodu, soda oczyszczona czyli pospolita soda spożywcza ma niezwykłe właściwości neutralizowania radioaktywnego uranu. Izotopy uranu tak jak plutonu, które mogły wydobyć się ze spalonych prętów oraz zużytego paliwa w reaktorze nie są wykrywane przez licznik Geigera stwarzają poważne długoterminowe zagrożenie, jeśli zostaną pobrane do organizmu przez oddychanie, spożycie lub będą zaabsorbowane przez skórę lub rany. Radioaktywny uran, czyli tlenek uranu - może być wdychany przez żołnierzy i cywilów, przykleja się do błony śluzowej płuc, jest wychwytywany przez komórki układu odpornościowego i dostaje się do węzłów chłonnych, kości, mózgu, gruczołów produkujących hormony, jajników i jąder. Pozostaje on w tych organach przez wiele lat i jest bardzo powoli wydalany z moczem – mówi dr Sarah Mayhill. Soda, niepozorny biały proszek powszechnie używany przez gospodynie domowe jest rekomendowany przez Armię USA jako jedyny środek chroniący nerki w przypadku skażeniu radioaktywnego. Węglowodór sodu neutralizuje jony
4

http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.238929.de

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/6

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
uranylowe przez co stają się one mniej toksyczne dla nerek. W ten sposób soda alkalizuje także mocz, poprzez który nietoksyczne związki węglanu uranu wydalane są o wiele szybciej. W przypadku bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie radioaktywne zalecane są KĄPIELE oraz PŁUKANKI SODOWE polegające na nacieraniu ciała podczas kąpieli sodą. Soda pomaga wówczas usunąć radioaktywne substancje z powierzchni ciała. Do takiej kąpieli można dosypać SOLI MORSKIEJ oraz GLINKI jadalnej (najlepiej francuskiej Bentonite lub glinki zielonej). Zdaniem specjalistów mających do czynienia z radioaktywnymi izotopami substancje w połączeniu wzmacniają proces usuwania radiacji z naszego ciała. Lekarze zalecają także sodę w trakcie radioterapii u pacjentów z nowotworami jamy ustnej, szyi oraz mózgu. Soda pomaga wówczas zneutralizować skutki naświetlania promieniami RT w przypadku nowotworów jamy ustnej, a usuwając szkodliwą florę bakteryjna łagodzi także objawy zapalenia śluzówek jamy ustnej będącej skutkiem radioterapii u osób z rakiem mózgu i szyi. 5 ZASTOSOWANIE: Zmieszaj 400 gram SOLI MORSKIEJ z taką samą ilością sody spożywczej i namocz ciało lub przepłukuj jamę ustną w niechlorowanej wodzie przez 20 minut. Następnie spłucz/wypłukaj zimną wodą. W przypadku kąpieli mieszankę soli z sodą (glinkę) należy dodać gdy wanna jest już pełna wody, aby uniknąć możliwego kontaktu mieszkanki z metalowymi częściami w wannie.

W przypadku bardzo wysokiego poziomu skażenia radioaktywnego należy stosować powyższą metodę 3 razy w tygodniu .6 Wskazówki: Ponieważ do kuracji potrzebne są duże ilości sody spożywczej zupełnie nie opłaca się kupować jej w sklepie spożywczym gdzie dostępne są wyłącznie opakowania kilkudziesięciogramowe. W sklepach internetowych także w Polsce można nabyć kilogramowe opakowania sody za sumę o wiele niższą niż przy porównywalnym ilościowo zakupie w sklepie spożywczym (zobacz niżej). CIEKAWOSTKA Nebulizacja (zabieg medyczny polegający na podawaniu pacjentowi płynnych płynnych leków w postaci rozpylonej mgły {aerozolu} metodą inhalacji poprzez usta, rurkę intubacyjną lub przez otwór tracheotomijny - bezpośrednio do oskrzeli i płuc) z zastosowaniem GLUTATIONU w połączeniu z wodorowęglanem sodu jest zdaniem dr Marca Sircusa, lekarza medycyny naturalnej i badacza medycznego najlepszym sposobem zabezpieczenia płuc przed absorpcją radioaktywnego tlenku uranu. GLINKA LECZNICZA Jasnoszara wapniowa glinka BENTONITE (zwana również „żywą glinką”, bentonitem) otrzymywana z popiołu wulkanicznego z głębi ziemi ma silne właściwości detoksykacyjne zewnętrzne i wewnętrzne a także usuwające skutki napromieniowania jonizującego. Perry Smith w książce Living Clay. Nature’s Own Miracle Cure pisze, że glinka bentonitowa chroni ciało przed codziennym bombardowaniem cząstkami radioaktywnymi. Glinka ta absorbuje radioaktywne jony, wypłukuje oraz usuwa je z ciała.7

WSKAZÓWKI Zamiast glinki Bentonite można użyć francuską glinkę zieloną.8
5 6
7

Więcej: www.healingcancernaturally.com Więcej: http://blog.imva.info/medicine/treatments-nuclear-contamination Więcej: www. survivingadirtybombattack.com/Download/Surviving%20A%20Dirty%20Bomb%20Atta ck.pdf

8

Badania naukowe nad glinkami: Oyanedel-Craver VA, Smith JA, "Effect of quaternary ammonium cation loading and pH on heavy metal sorption to Ca bentonite and two organobentonites". J Hazard Mater 2006; 137:1102-14. Chemical And Mineralogical

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/7

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
ZASTOSOWANIE Należy wymieszać 100 gram niechlorowanej i nieprzegotowanej wody z 25 gram glinki i pozostawić na 8 godzin (można na noc). Następnie dokładnie wymieszać i pić raz dziennie, np. rano po przebudzeniu. W trakcie kuracji należy wypijać dużo wody.SÓL EPSOŃSKA (sól gorzka, sól siarczanowo-magnezowa)

Sól epsońska to tani biały proszek sporządzany z kryształów uwodornionego siarczanu magnezu (chemiczny wzór to MGSO4 7H2O) stosowany jako środek przeczyszczający. Można go dostać w każdej aptece lub sklepie z lekami. Dodawać do kąpieli. Według zaleceń dr J. Budwig kąpiele z solą epsońską są częścią terapii leczenia raka jelita. Na stronie healingcancernaturally.com/colon-cancer-cure-testimonials.html opisane są świadectwa wyleczenia tą metodą. • CHLOREK MAGNEZU Kąpiele i zażywanie uzyskiwany z odparowanej wody morskiej chlorek magnezu jest najlepszą metodą dostarczenia organizmu wysoko przyswajalnego MAGNEZU, jeszcze lepszą niż w postaci soli gorzkiej. Magnez jest najważniejszym minerałem utrzymującym właściwą równowagę elektryczną i umożliwiającym niezakłócony metabolizm w komórkach. Magnez jest drugim wśród najczęściej występujących w komórkach i czwartym wśród najobficiej występujących w organizmie kationów (jonów dodatnich). Jest wewnątrzkomórkowym modulatorem aktywności elektrycznej komórki. Jego niedobór w organizmie oznacza katastrofę dla życia komórki, ale ten fakt nie jest powszechnie znany." Czyż to nie na poziomie komórkowym zaczyna się zdrowie i choroba? Dr Sircus powiada także, że „bez magnezu nie ma energii i nie ma ruchu, nic ma w ogóle życia" PODSUMOWANIE: Dr Chris Shade, amerykański lekarz i naukowiec, który otrzymał nagrodę Nobla za opracowanie wyrafinowanego systemu detoksykacji opartej na naturalnej zdolności ciała do pozbywania się metali (w Polsce znane jako Kierowane Oczyszczanie Organizmu rozpowszechnione przez dr Josefa Jonasa z Czech) twierdzi, że: Nie ma lepszej terapii na chorobę popromienną od intensywnych kąpieli w sodzie, kąpieli magnezowych (chlorek magnezu lub siarczan magnezu) z dodatkiem odpowiedniej glinki. Nawet tiosiarczan sodu można dodać do kąpieli aby zneutralizował chlor w wodzie i jednocześnie dostarczył nam ważnej dla życia siarki. 9

KWASY, ENZYMY, WITAMINY, MINERAŁY I INNE SUPLEMENTY DIETY
• ZEOLITY

Zeolity (duża grupa naturalnie występujących minerałów glinokrzemianowych, produkowanych także w syntetycznej formie) używanych do oczyszczenia wody skażonej promieniowanej oraz zanieczyszczonej odpadami radioaktywnymi. Istnieją dowodu na to, że w podobny skuteczny sposób usuwają radioaktywne metale ciężkie oraz różne inne środowiskowe i pochodzące z innych źródeł toksyny z ludzkiego ciała.10 • KWASY

CYSTEINA Jako kwas aminowy, cysteina chroni przed uszkodzeniem spowodowanym przez przekraczające normę

Characteristics Of French Green Clays Used For Healing - WILLIAMS, Lynda B., School of Earth and Space Exploration, Arizona State USA

9
10

http://blog.imva.info/medicine/treatments-nuclear-contamination

Więcej: http://www.healingcancernaturally.com/zeolitesnaturalcellulardefense.html

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/8

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
promieniowanie jonizujące. Terapia antyrakowa wg. Dr Budwig nie zaleca jednak stosowania wyizolowanego syntetycznego wodorochlorku cysteiny, lecz włączenie do diety cysteiny w jej naturalnej formie. 11 Steven R. Schechter podaje w książce Fighting Radiation and Chemical Pollutants with Foods, Herbs and Vitamins, że najwięcej cysteiny znajduje się w CEBULI. Pisze on także, że cysteina wiąże i dezaktywuje wszystkie radioaktywne izotopy i toksyczne ciężkie metale takie jak kadm, ołów i rtęć. Siarka z cysteiny wspomaga nerkę i wątrobę w procesie oczyszczania. W Instytucie Medycyny Komórkowej dr Ratha trwają badania nad właściwościami N-acetylocysteiny (NAC), odkryto bowiem, że działa ona synergicznie z witaminą C i E w celu ochrony komórek, nawet jeżeli zostaje przyjęta po napromieniowaniu. KWASY NUKLEINOWE Kwas RNA i DNA wydłuża szanse przeżycia ssaków narażonych na promieniowanie. Pyłki pszczele, spożywcze drożdże oraz niektóre algi morskie takie jak chlorella w dużym procencie składają się z kwasów nukleinowych. Sporo RNA z kolei znajduje się w CEBULI.12 • LEKI HOMOEPATYCZNE

Istnieją skuteczne preparaty homeopatyczne, które pomagają uleczyć ciało ze szkodliwych efektów promieniowania jonizacyjnego ( m.in. radu, uranu, plutonu). Można poszukać w opisach leków albo prosić o wskazówki lekarza homeopatii. 13

• PEKTYNY
Pektyny mają zdolność wiązania i usuwania z ciała radioaktywnych resztek (odpadów). Bogatym źródłem pektyn są jabłka, a w dalszej kolejności inne owoce takie jak: guawa, kwinoa, agrest, pomarańcze inne owoce cytrusowe. Najlepiej spożywać owoce z ekologicznych źródeł. Można też nabyć koncentrat pektyn w proszku ze sklepów ze zdrową żywnością i mieszać razem ze świeżym sokiem owocowym lub niechlorowaną wodą. (P. Pitchford, Odżywianie dla zdrowia) • WITAMINY, PREPARATY WITAMINOWE i SUPLEMENTY DIETY BETA-KAROTEN Rosyjscy naukowcy odkryli, że pokarmy bogate w beta karoten jak również terapia dietą pomaga ludziom cierpiącym od dolegliwości choroby popromiennej po wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie14. Wyjątkowo bogatym źródłem Beta-Karotenu jest SPIRULINA oraz CHLORELLA , które można zażywać w tabletkach. WITAMINY A, C, E To przeciwutleniacze, które zapobiegają formowaniu się wolnych rodników tlenowych i zmniejszają toksyczność już utworzonych wolnych rodników, a co za tym idzie zapobiegają uszkodzeniom komórek na wiele sposobów. Oprócz innych właściwości, witamina C odgrywa najważniejszą rolę w zapobieganiu genetycznych uszkodzeń chromosomów, ale również chroni komórki szpiku kostnego.

11

www.healingcancernaturally.com Źródło: “Fighting Radiation and Chemical Pollutants with Foods, Herbs and Vitamins” by Steven R. Schechter, N.D.

12

13

www.heallingcancernaturalny.com

14

Źródło: L. M. Iakushina et al., “The Effect of Vitamin- and Beta-Carotene-Enriched Products on the Vitamin A Allowance and the Concentration of Different Carotenoids of the Blood Serum in Victims of the Accident at the Chernobyl Atomic Electric Power Station,” Vopr Pitn (1):12-15, 1996.

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/9

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Witamina C Działa synergicznie z przeciwutleniaczami, takimi jak: witaminy A i E, zapobiegając śmierci zdrowych komórek wywołanej promieniowaniem i równocześnie wywołuje zaprogramowaną śmierć komórki (apoptozę) w uszkodzonych komórkach15. Najlepsza wit. C jest w postaci lewoskrętnego kwasu askorbinowego oraz z jej naturalnych źródeł (najwięcej witaminy C ma acerola). Witamina E może chronić przed promieniami RTG oraz radioaktywnemu kobaltowi. Hamuje anemię będącą wynikiem poddaniu się radiacji. Dostarcza zewnętrznej i wewnętrznej ochrony przed radioaktywnym CEZEM, który jest typowym składnikiem opadów nuklearnych. Witamina E zabezpiecza także przed zniszczeniem pod wpływem masowych naświetlań promieniami X witaminy A i kwasów tłuszczowych. Jeśli przed naświetlaniem brane są duże dawki witamin C, B i E, potworne dolegliwości wywołane chorobą popromienną mogą zostać zredukowane lub odczuwane w mniejszym stopniu. Uwaga: wit. E trzeba zażywać ostrożnie w przypadku wysokiego ciśnienia krwi oraz dolegliwości reumatycznych związanych przy chorobach serca 16. WSKAZÓWKA: Nie wszystkie suplementy witaminy E są tak samo wartościowe, gdyż wiele preparatów dostępnych w sprzedaży nie są produkowane właściwie. Używanych jest zbyt mało gamma tokoferoli a zbyt dużo wypełniaczy olejowych obniża właściwości witaminy. Najlepiej wybierać suplementy z oznaczeniem GMP na opakowaniu, oil-free oraz ISO 9001:2000 registered facility (wzorcem jest E-Complex amerykańskiej firmy E-Logic™) POZOSTAŁE AKTYWNE SKŁADNIKI Naukowcy i lekarze z Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha zalecają także przyjmowanie innych aktywnych pierwiastków takich jak: CYNK I MAGNEZ – kofaktory naturalnych enzymów przeciwutleniaczy, które są ważnymi komponentami komórkowego systemu obrony. Cynk chroni szpik kostny, a zwłaszcza krwinki przed uszkodzeniem, a jednocześnie komórki nowotworowe tej ochronie nie podlegają. Cynk i magnez razem tworzą silną ochronę dla komórkowych mitochondriów, które zaopatrują komórki w bioenergię. Oraz składników roślinnych takich jak: EKSTRAKT Z ZIELONEJ HERBATY: w sposób unikalny zapewnia ochronę szybko rozwijającym się komórkom układu pokarmowego i szpiku kostnego oraz zmniejsza szkodliwe skutki promieniowania. KWERCETYNA: zapewnia ochronę chromosomom i mitochondrialnemu DNA. KURKUMINA : chroni normalne komórki przed uszkodzeniem wywołanym promieniowaniem, jak i wzmacnia aktywność genów odpowiedzialnych za śmierć komórek rakowych. Najbogatszym źródłem kurkuminy jest przyprawa kurkuma. Steven R. Schechter w Lighting Radiation and Chemical Pollutants with Foods, Herbs and Vitamins wspomina także o antyradiacyjnych właściwościach OLIWY Z OLIWEK, która ochroniła szczury przed promieniowaniem X wielkości od 300 do 2400 roentgenów (i zaleca aby codzienna dieta składała się z niej w 15%) oraz o RUTYNIE - glukozydzie z gryki wspomagającym ochronę ciała przed efektami radiacji. • ALGI , WODOROSTY W Czarnobylu SPIRULINA uratowała wiele dzieci przed zatruciem promieniotwórczymi metalami. Instytut Medycyny Radiacyjnej w Mińsku wykazał, że dzienna dawka 5 gram Spiruliny brana przez 45 dni wzmacnia system odpornościowy oraz zmniejsza poziom radioaktywności w ciele. Naukowcy podawali dzieciom z Czarnobyla także duże dawki naturalnego beta karotenu z alg CHLORELLI i udowodnili, że pomógł on znormalizować skład krwi. Okazało się wówczas, że CHLORELLA, znana ze swoich właściwości odbudowy systemu immunologicznego i detoksykacji ciężkich metali, wykazała także efekty ochronne przed radioaktywnym promieniowaniem. Algi te powinny być zażywane przed możliwym narażeniem na promieniowanie radioaktywne każdego typu.17

15

Źródło: Lek. med. Bilwa Bhanap oraz Dr Aleksandra Niedzwiecki z Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha, Jak rozsądnie wykorzystywać technologie diagnostycznie z korzyścią dla Twojego zdrowia?

16

Źródło: “Fighting Radiation and Chemical Pollutants with Foods, Herbs and Vitamins” by Steven R. Schechter, N.D.

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/10

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Spirulina oraz Chlorella, są bogatym źródłem CHLOROFILU, substancji która jest roślinnym odpowiednikiem hemoglobiny, najważniejszego składnika krwi. Japońscy naukowcy dowiedli, że chlorella jest w stanie neutralizować lub usuwać szkodliwe substancje z ciała, takie jak kadm, ołów, dioksyny, promienie X i inne radioaktywne substancje. Odkryto, że Chlorella poprzez antymutagenną aktywność chlorofilu i betakarotenu zapobiega uszkodzeniu chromosomów przez promieniowanie GAMMA18 . Innym źródłem CHLOROFILU jest LUCERNA (kiełki) a także zielone liście warzyw takich jak seler, pietruszka, kiełki każdych nasion oraz fasoli, młode pędy trawy takiej jak pszenica i jęczmień, a także zielone warzywa kapustne (np. brokuły,jarmuż, gorczyca)19. Wodorosty zwane też morskimi warzywami, są potężnym naturalnym źródłem składników odżywczych, które jeśli zawierają alginian sodu, bardzo efektywnie usuwają promieniowanie z ciała. Najbardziej popularne z nich, arame, wakame, kombu, hijiki, sałata morska i dulce (w Polsce preparaty z morszczynu pęcherzykowatego) można dodawać surowe do zupy, a jeśli ktoś nie lubi charakterystycznego morskiego zapachu, należy spożywać alginian sodu w formie suplementu (patrz: MODIFILAN) Steven R. Schechter podaje z własnego doświadczenia przykład niezwykłej poprawy stanu zdrowia pacjenta z chorobą popromienną dzięki podawaniu mu przez 2 tygodnie 2 łyżeczek alginianu sodu w dwóch szklankach dziennie.

ZIOŁA I ROŚLINY PRZY POPARZENIACH SKÓRY
NAGIETEK Nagietek pomaga w miejscowym leczeniu blizn spowodowanych promieniowaniem. Należy robić okłady z zaparzonych suszonych kwiatów nagietka z terenów czystych ekologicznie. Ekologiczne kremy z nagietkiem nie są wskazanie, ponieważ inne składniki organiczne osłabiają efektywność rośliny. Przepis: Zalej 1-2 łyżeczki do herbaty kwiatów wrzącą wodą i pozostaw na 10-15 minut. Po aplikacji pozostaw do wyschnięcia. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i nie pozostawia plam. Taką przygotowaną herbatkę można także pić. ECHINACEA Jest także stosowana z powodzeniem w poparzeniach radiacyjnych. ALOE VERA FDA podało w 1959 że „badanie prowadzone przez Komisję ds. Energii Atomowej i centrum poparzeń popromiennych w Los Alamos Laboratorium w Nowym Meksyku wykazało, że żel z aloe vera wpływa uzdrawiająco ma tkankę skórną po narażeniu na promieniowanie. WSKAZÓWKA: Należy używać świeżego żelu prosto z liścia (roślina musi mieć przynajmniej 3 lata) – dokonaj cięcia wzdłuż liścia na całej jego długości i nakładaj na poparzenie stroną z żelem w kierunku skóry. (Roślinę Aloe Vera można dostać także w Polsce i z powodzeniem hodować w domu mając pod ręką naturalny opatrunek na wszelkiego rodzaje zranienia i podrażnienia skóry. Aloe Vera tak jak kaktus jest sukulentem i nie jest trudna w pielęgnacji).

OCZYSZCZENIE Z RADIONUKLEOIDÓW I METALI CIĘŻKICH
Biolog, specjalista medycyny naturalnej, prof. Dr Michał Tombak uważa, że bez względu na pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie radiacyjne, detoksykacje z promieniotwórczych substancji powinna być nieodłączną częścią naszej higieny. W książce Droga do zdrowia podaje bardzo proste naturalne metody:
17 18

Więcej: www.radiationdetox.com
Źródło: Willam H.Lee, Michael Rosenbaum, A good Health Guide: chlorella Źródło: Fighting Radiation and Chemical Pollutants with Foods, Herbs and Vitamins” by Steven R. Schechter, N.D.

19

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/11

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
OCZYSZCZANIE PĄCZKAMI SOSNOWYMI 4 łyżki młodych sosnowych pączków włożyć do ½ litrowego słoika i zalać 1 szklanką miodu. Odstawić do lodówki na 2 dni. Uzyskany w ten sposób sok pić 3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej. OCZYSZCZANIE IGLIWIEM SOSNY LUB ŚWIERKA ½ szklanki Rozdrobnionych igieł zalać 1 l gotowanej wody i podgrzewać 10-15 minut na słabym ogniu, nie dopuszczając do wrzenia wody. Potem odcedzić i pić zamiast herbaty przez 7 dni, następnie zrobić 2 miesiące przerwy. OCZYSZCZANIE SIEMIENIEM LNIANYM ½ szklanki siemienia zalać 1,5 litra wrzątku i gotować 2 godziny na słabym ogniu, ostudzić i przecedzić. Wypić w ciągu dnia. Stosować przez 2 tygodnie.

STYL ŻYCIA W ERZE ATOMOWEJ
Liczne badania naukowe dowiodły, że bardzo skuteczną ochronę przeciw skutkom promieniowania jonizującemu daje KUCHNIA MAKROBIOTYCZNA . Po spuszczeniu bomby atomowej na Nagasaki w 1945 dr Tatsuichiro Akizuki, dyrektor Wydziału Medycyny Internistycznej w Szpitalu Świętego Franciszka uratował wszystkich swoich pacjentów od śmiertelnej choroby popromiennej karmiąc ich dietą makrobiotyczną składająca się z brązowego ryżu, zupą MISO, sosem sojowym TAMARI, glonami WAKAME i innymi morskimi warzywami, dynią Hokkaido i morską solą, z bezwzględnym zakazem spożywania cukru i słodyczy. Redakcja HEALING CANCER NATURALLY rekomenduje uzdrawiającą dietę dr Johanny Budwig, która także zalecała chorym na raka po radio i chemioterapii włączenie do posiłków typowych składników diety makrobiotycznej takich jak: GLONY MORSKIE, brązowy ryż, zupa MISO, itd., i zrezygnować lub mocno ograniczyć spożycie miodu i surowych owoców, które nie są w makrobiotyce zakazane. Należy używać produktów wyłącznie ekologicznych (organicznych): konwencjonalny brązowy ryż często jest skażony pestycydami i niekiedy toksyczną pleśnią.

Więcej na temat diety makrobiotycznej w krótkim poradniku

Wstęp do MAKROBIOTYKI
prof. Stanisława K. Wiąckowskiego
dostępny WKRÓTCE Informacja o poradniku będzie podana tutaj: http://www.promieniowanie-ochrona.pl/

Opracowanie: Paulina Grzesiewicz, Robert Świerk, oraz Zespół StopCodex i Kampania Natura Bez Granic

© Zespół StopCodex i Kampania Natura Bez Granic 2011

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/12

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Informacja od wydawcy Raportu Specjalnego: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Wyżej wymienione porady, metody i produkty są niezbędne w wypadkach skażenia radioaktywnego, a z pewnością są przydatne dla osób przyjmujących radioterapię i osób zatrudnionych przy wykonywaniu tego rodzaju zabiegów medycznych. Istnieje również grupa osób - inżynierów, techników, żołnierzy, ratowników - które mogą być narażone na wysokie dawki promieniowania w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi dla których ww. wymienione informacje są przydatne. Ograniczenie odpowiedzialności Czytelnicy powinni zwracać się do specjalistów medycznych, ratowników lub wykwalifikowanych terapeutów po porady dotyczące zapobiegania jakimkolwiek zagrożeniom zdrowia, chorobom w celu ich diagnozowania i leczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa prawidłowego czy nieprawidłowego wykorzystania przedstawionych w tej broszurze elektronicznej informacji, procedur lub produktów. Zawarte w nim informacje mają charakter popularno-medyczny i nie zastąpią wizyty u właściwego lekarza specjalisty lub terapeuty.

OFERTA PRODUKTÓW (spożywcze, suplementy, inne) wysokiej jakości wymienionych w niniejszym raporcie, a wspierających ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego z ofertą produktów stosowanych w kuchni makrobiotycznej oraz innych stylach odżywiania naturalnego – przedstawia firma PPH TAST www.tast.pl
Oferta skrócona i szczegółowa produktów dostępna po zapisaniu się tutaj:

http://www.promieniowanie-ochrona.pl/ UWAGA dla wszystkich subskrybentów StopCodex, FNBG.org i oraz posiadaczy niniejszego raportu zakupując dowolny produkt jednorazowo 0,5 kg ryżu długiego jakości EKO

Gratis!

OFERTA SUPLEMENTÓW DIETY produkcji polskiej wysokiej jakości ze składnikami wymienionymi w niniejszym raporcie, a wspierających ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego - przedstawia firma SANBIOS www.sanbios.pl

Szczególnie polecane produkty ze względu na swój skład: Pilonyx, Natur C active, Acerola Algi-complex, Algi-mix
UWAGA: zakupując w sklepie internetowym SANBIOS wpisz w pole „kupon rabatowy”: FNBG Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/13

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO BĄDŹ W KONTAKCIE z NAMI...Promieniowanie a ochrona zdrowia
ZAPISZ SIĘ

http://www.promieniowanie-ochrona.pl/

ZAPISUJĄC SIĘ OTRZYMASZ BEZPŁATNIE: Raport specjalny

Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
oraz niezobowiązującą OFERTĘ PRODUKTÓW wspierających ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego.
ZAPISUJĄC SIĘ ZOSTANIESZ POWIADOMIONY: − − − o ewentualnym zagrożeniu skażenia nad Polską o tym co możesz zrobić dla siebie i rodziny w razie ew. skażenia o ewentualnych kursach internetowych i stacjonarnych: ochrony przed zagrożeniami, przetrwania, odżywiania makrobiotycznego, itp. czym jest i jak rozpocząć makrobiotyczny styl życia dzięki poradnikowi Wstęp do Makrobiotyki, o innych źródłach promieniowania, o których lekarz, ani telewizja Ci nie powie, o tym, że w Polsce mamy ponad ...3000 placówek, obiektów wykorzystujących izotopy promieniotwórcze o tym gdzie w naturze, w domu, w biurze jakiego rodzaju promieniowania należy unikać i jak one wpływa na Twoje zdrowie o praktycznych poradach jak minimalizować skutki różnych rodzajów promieniowania jak polepszyć swoje zdrowie i samemu... promieniować zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

ZAPISUJĄC SIĘ DOWIESZ SIĘ WKRÓTCE: − − − − − −

ZAPISUJĄC SIĘ dowiedz się, co możesz zrobić już dzisiaj dla siebie i rodziny

DODATKOWE INFORMACJE polecamy
Elektrownie jądrowe wyposażone są w systemy ochronne chroniące zarówno przed usterkami technicznymi, jak i błędami ludzkimi. Gdyby jednak mimo wszystko wydarzyła się awaria, może ona w najgorszym wypadku spowodować emisję substancji radioaktywnych do otoczenia. Im więcej substancji radioaktywnych przedostanie się na zewnątrz, tym większe jest promieniowanie. Radioaktywne cząstki rozprzestrzeniają się z wiatrem. Stopniowo osiadają na powierzchni ziemi i wód. Gdy radioaktywne substancje znajdują się w powietrzu,istnieje ryzyko, że dostaną się one do organizmu ludzi i zwierząt wraz z wdychany powietrzem, natomiast gdy opadną na ziemię, istnieje zagrożenie dostania się do organizmu wraz z pożywieniem.

• Informator o ochronie przed promieniowaniem w przypadku awarii

elektrowni atomowej pdf

Po Czarnobylu nie wahano się fałszować informacji. 20 lat później kontynuuje się zapewnienia, że katastrofa „spowodowała śmierć tylko 32 osób”. Wg tej samej zasady oficjalne stanowisko odrzuca możliwość wypadku w naszym kraju, niebezpieczeństwo małych dawek radioaktywności czy istnienie środków wyjścia z energii nuklearnej… Tym ogromnym środkom presji i komunikacji sieć „Sortir du nucleaire” przeciwstawia prosty wymóg uczciwości i bycia poważnym. Cel? Dać „inne informacje”, często trudne do zdobycia wobec „prawd oficjalnych” propagowanych przez lobby nuklearne. Wyjść z energii nuklearnej to decyzja racjonalna i pilna, która musi być powzięta z całą odpowiedzialnością wobec obywateli, którym należą się informacje. Jest ważne, żeby każdy dysponował wiadomościami potrzebnymi do wyrobienia sobie opinii z całą znajomością zagadnienia. Z tą myślą broszura ta została zrealizowana.

• Energetyka jądrowa – tędy do wyjścia pdf

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/14

RS: Naturalne metody ochrony przed skutkami PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Wyrób swoje zdanie, pogłęb wiedzę, polegaj na sobie, działaj...
Notatki:

Promieniowanie a ochrona zdrowia http://www.promieniowanie-ochrona.pl/15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz