niedziela, 17 kwietnia 2011

Zmiany magnetyczne

 
Dla wielu ludzi nic nieznaczące stwierdzenie. Bo czy zmiany magnetyczne mogą mnie personalnie dotyczyć lub mi zagrażać? Powszechny brak wiedzy o budowie człowieka, o jego magnetycznej strukturze sprawia, że ludzie nie zajmują się tematami , które są niezwykle istotne dla trwania właśnie fizyczności człowieka. Gdyby przeciętny Kowalski zdawał sobie sprawę, że jest żywym magnesem i w związku z tym jest współzależny od magnetycznych sił Ziemi ,oraz magnetyzmu słońca, to po ukazaniu się informacji, choćby tej z końca 2008, a mówiącej, że naukowcy stwierdzili zaniki pola magnetycznego słońca, zaniepokoiłby się i chciałby wiedzieć, jakie tego będą konsekwencje dla niego. Bo, że muszą być, to nie ulega wątpliwości.
ZANIK POLA MAGNETYCZNEGO SŁOŃCA – naukowcy ogłosili i nabrali wody w usta. Gdyż sami nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. Tylko, co śmielsi przedstawiciele nauki przewidują konsekwencje, jakie czekają ludzkość i planetę. Ale jak się do tego przygotować i czego się spodziewać? Mało kto potrafi powiedzieć.
Uczeń szkoły podstawowej  dowiaduje się, czym jest magnes i że składa się z dwóch części o polaryzacji dodatniej i ujemnej. Wokół części o polaryzacji dodatniej i ujemnej powstają czynne pola magnetyczne, zwane również liniami sił.
Brak polaryzacji, a więc zanik pola magnetycznego np. słońca, które jest wielkim magnesem, musi w konsekwencji spowodować ogromny chaos. Zanik pola, to zanik naturalnego ruchu pomiędzy plusem i minusem. A zważywszy, że wszystkie planety, to także magnesy układu słonecznego i że cały wszechświat jest także zupełnie określonym systemem magnetycznym, co w oczywisty sposób sugeruje rozmiar zmian w jego obrębie I nie trzeba być nawiedzonym prorokiem, by domyślić się, że diametralne zmiany w naszej egzystencji muszą nastąpić. Choćby oficjalna nauka nadal ignorowała różne paranaukowe przepowiednie.
Jeśli nastąpił zanik pola magnetycznego słońca, to muszą nastąpić zaniki tych pól wszędzie tam gdzie istnieją formy żywe!
Każda komórka ciała ludzkiego, to także mały magnesik integralnie związany ze Wszechświatem. Np. blizna jest pozbawiona polaryzacji i aktywności żywej komórki. Blizna, to jak martwe ciało niebieskie w kosmosie. Jest – ale nieaktywne. Naukowcy wiedzą to od dawna, ale dlaczego tych faktów nie kojarzą ? Na rozważania tego typu – szkoda już czasu.
Dziś przed nami stoi bardzo poważny problem! Jak przetrwać zbliżające się zmiany? Dla myślących nie wystarczy religijny slogan „ Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.
To prawda, że stary model budowy Wszechświata ulega całkowitemu rozpadowi do cząstki podstawowej – inaczej „prochu.”- drobiny. Wiedza na ten temat istnieje od zarania ludzkości. Jest zarejestrowana w przekazach cywilizacji sumeryjskiej, Egipcjan czy Majów. Nie czas teraz na przytaczanie szczegółowych dowodów. Ważne, by wspomnieć ogólny wniosek, tzn przypomnieć elementarny skład cząsteczki, budującej dotychczasową materię. Upraszczając, by ułatwić rozumienie: cząstka materii – to magnes ( można ją nazywać stworzonkiem) zbudowany z 7 ładunków elektrycznych (dodatnich) i 5 ładunków elektrycznych (ujemnych). Te 12 elementów utrzymuje w zespoleniu myśl – świadomość czyli o całości dwunastki stanowi czynnik trzynasty.  Tu warto wyjaśnić, dlaczego ogół ludzkości był przekonywany przez wieki o feralności trzynastki. Autorytetom, przywódcom chodziło o to, by odwrócić ludzką uwagę od tego, co najistotniejsze w istocie ludzkiej – świadomości. By wiedza o budowie człowieka i możliwości sterowania własnym losem, pozostawała tylko dla wtajemniczonych, którzy wykorzystywali ją do manipulacji innymi i życia ich kosztem. Takie były reguły epoki starego świata. Była to era dominacji męskiej, a wynikała z samej budowy cząstki materii. Gdy jednak doświadczenia określonej epoki zostają wyczerpane, zmiany włączają się samoczynnie. Obecna rzeczywistość materialna dostarcza nam na to mnóstwo dowodów. Od kilkunastu lat publicyści odnotowują postępujące niewieścienie mężczyzn i wzmacnianie pozycji kobiety. Naukowcy biją na alarm z powodu niskiej jakości plemników i kurczących się możliwości rozmnażania – co dotychczas było synonimem męskiej mocy. Przykłady na równoważenie dominacji męskiej w stosunku do pierwiastka żeńskiego można by mnożyć. Lecz ważniejsze jest, by sobie uświadomić, czego to jest przejawem. Wg. znanych praw fizycznych rzeczywistość dąży do równowagi pomiędzy materią, a antymaterią, by w efekcie doprowadzić w obrębie cząsteczki do układu energii 6 męskich do 6 – żeńskich. Co oznacza zahamowanie i przerwanie starego procesu. Intelektualnie będzie to postrzegane jako czas stagnacji, stan bezruchu i powolną śmierć znanych zasad i praw.
Koniec życia, koniec ludzkości ? Nic podobnego! Choć tego typu przekazy zostawiły już dawne cywilizacje. Wszechświat jest logiczną całością i jest to niemożliwe, by wielotysięczny dorobek różnych cywilizacji, doświadczeń, w tym cierpień, wyrzeczeń jednostek , narodów – poszły na marne. Skoro jednak aktualnie wszystko zmierza ku równowadze, to znak, że rozstajemy się z epoką bogów, z podziałem na lepszych i gorszych; władców i niewolników. Jeśli na to nie przystaniemy z własnej woli, to i tak, prawa kosmiczne wymuszą to na nas. Prawa wg, których funkcjonujemy, to przejaw naszej wspólnej koncepcji wynikającej z myśli ludzkiej.
Myśl ludzka tworzy. A człowiek jako istota świadoma jest wieczny. Mogą się zmieniać cykle i tworzyć nowe wszechświaty, lecz człowiek i jego dorobek nie ginie nigdy. A indywidualne syntezy sumują się i stanowią świadomość wszechświata.
Wszystkie procesy we Wszechświecie są wywołane sumą myśli wszystkich żywych istot.
One stanowią podstawę do wszelkich zmian. Grupy dążące do władzy, to zaledwie margines tych procesów. Nigdy nie stanowił zagrożenia w rozwoju świadomości.
Naturalny, do tej pory ruch, pomiędzy plusem, a minusem tzn. między męskim i żeńskim przejawem istnienia służył do wzmocnienia narzędzi przejawu, czyli fizyczności, psychiki, umysłu. Obecnie, kiedy planeta i cały kosmos poddawany jest promieniowaniom kosmicznym, wszystkie żywe przejawy są automatycznie wibracyjnie podwyższane. Zmusza to niejako całość człowieka, wraz z ciałem, do „uniesienia” rozumienia na wyższe poziomy nas samych.
Do tej pory poznawaliśmy wszystko poprzez różne religie i ideologie, ale nawet informacje przekazywane przez tajne stowarzyszenia nie dawały pełnego obrazu finału epoki materialnej. Stało się tak dlatego, że ukrywając wiedzę przed innymi, z czasem sami ją utracili. Spadkobiercy wiedzy tajemnej „zapomnieli”, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny przed samym sobą i w końcówce epoki materialnej już nie będzie w stanie przesunąć na inny czas, czy na inną osobę, skutków własnych czynów.
Samodzielny w pełni świadomy człowiek wchodzi w Nowy Świat – świat świadomego tworzenia.
Ważne jest uświadomienie sobie funkcji serca i ogromnej siły, jaką dysponujemy, gdy korzystamy z energii serca. Nie traktujmy serca wyłącznie jako pompy do przetaczania krwi. Jego moc zasila tworzenie nowego – świadomego – siebie. Ułatwia przechodzenie do nowego procesu, poprzez rozładowanie starych programów, pozbycie się fikcyjnych teorii.
Szczególną uwagę na rolę serca powinni zwrócić mężczyźni, którzy przez całe wieki skupieni byli prawie wyłącznie na działaniach mózgu i umysłu. Dzięki czemu osiągali szczyty intelektualne, ale prawie zupełnie utracili intuicję ( kanał postrzegania świata poprzez serce). I teraz, mimo posiadanej władzy i wciąż dominującej pozycji, postępują ułomnie). Bowiem decyzje oparte tylko na sile umysłu, w czasach przełomu, będą coraz bardziej nieprzydatne. Bez synchronizacji przestrzeni mózgu, uznanej za męską domenę z przestrzenią serca – uznaną za domenę kobiet, nie można uzyskać zrównoważenia sił pola magnetycznego, czyli przepustki do nowej rzeczywistości! Co to praktycznie oznacza? Konieczność skorygowania wiekowych przekonań o przewodniej, „boskiej” roli pierwiastka męskiego. To oczywiste, że równowaga nie może zaistnieć, przy przewadze którejś strony. Przyjdzie więc inaczej spojrzeć na swoje partnerki. Dla ”prawdziwego” mężczyzny sytuacja nie do zaakceptowania? No, trudno. Masz chłopie wolny wybór. Ale, na którym lepiej wyjdziesz, wiadomo.
Kobiety mimo uciążliwości i zwyczajnego cierpienia spowodowanego męską dominacją, choć wyśmiewane, łamane, a nawet palone, zabijane, ochroniły moc serca i dzisiaj z niej coraz mocniej korzystają. I nam mężczyznom, pozostaje uczynić to samo. Następna epoka, choć zwana przez wielu erą serca, nie oznacza dominacji pierwiastka żeńskiego. To równowaga obu elementów.
Zmiany na Ziemi są faktem. Podobny proces przebiegał w  antymaterii, którą Ziemianie najczęściej określają - niebem. Ziemianie mieli możliwość wglądu w te procesy i teraz mogą korzystać z wniosków. Ziemia bowiem ostatnia wchodzi w przemiany.
Ci, którzy chcą utrzymać stary porządek będą prowokować konflikty, zagrzewać do walki, bo wolą zniszczenie niż zmianę myślenia i postępowania. Ale człowiek świadomy nie musi się poddawać fali zbiorowych odruchów. Nie musi ulegać rujnującym emocjom, służyć fałszywym ideom.
Jeśli ktoś lub coś ciągnie cię w kierunku waśni, odwetu, zemsty, każe ci niszczyć lub zabijać – powiedz mu : mu „nie”- choćby cię zagrzewał do walki patriotyzmem lub innymi wyższymi racjami. Żaden bóg nie ma prawa posyłać cię przeciw drugiemu człowiekowi. Jako ludzkość jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw wszelkim zjawiskom, nie walcząc z nimi, lecz je poznając. Stosując prawa uniwersalne nie dopuszczamy do błędów i pomyłek. Nie bójmy się końca świata! To tylko koniec bogów i wszelkich autorytetów, a za to początek człowieka świadomego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz