piątek, 1 kwietnia 2011

Ostrzezenie przed promieniowaniem

Z reguły staramy się nie bawić w przepowiadanie, ani nie brać udziału w dyskusjach o przepowiedniach. Nie dlatego, że jest w nich coś niewłaściwego, lecz dlatego że nie do nas należy opowiadać się po jakiejkolwiek ze stron. Nasze starania kierujemy na przedstawianie faktów i hipotez i wtedy zdarza się iż wspomnimy o jakiejś przepowiedni, ale osąd zostawiamy zawsze Wam.

Dlatego to, co poniżej opisujemy, prosimy nie traktować jako przepowiednię, lecz raczej jako ostrzeżenie, wezwanie do czujności.

Podajemy zebrany przez nas zestaw zbiegających się ze sobą faktów i możliwości, które MOGĄ LECZ NIE MUSZĄ doprowadzić do opisywanych dalej skutków.

Taka zbieżność różnego typu zdarzeń i zagrożeń o dużej skali, jest w historii (niepokojącą) rzadkością i dlatego zdecydowaliśmy się ją Wam przedstawić.

Tym razem nie wysilamy się załączać źródeł podawanych tu wiadomości, ponieważ jesteśmy już w fazie końcowej przygotowywania szczegółowych artykułów, opisujących każdy z niżej wymienionych aspektów.

Zacznijmy od tego, co może się zdarzyć, w kolejności skali zagrożenia:

•Okres czasu - 3 dni:

Następne, gigantyczne trzęsienie ziemi w Japonii, albo na zachodzie USA (być może wraz z ogromnym tsunami), prowadzące do niewyobrażalnych wręcz zniszczeń i potencjalnie jeszcze groźniejszych awarii w następnych elektrowniach nuklearnych (jest powód aby się o tego obawiać).

•Okres czasu 3 dni:

Znaczne pogorszenie sytuacji w elektrowni Fukushima, oznaczające wzrost skali skażenia do nieprzewidywalnych rozmiarów - skażenia którego zasięg będzie można nazwać planetarnym.

•Okres czasu 3-4 tygodnie: Skażenie łowisk na Pacyfiku, które przy już istniejącym skażeniu części Atlantyku (katastrofa w Zatoce Meksykańskiej) oraz alarmujących informacjach o zanikających, całych ławicach ryb, doprowadzi do załamania się branży rybołówstwa i w konsekwencji dostaw świeżych ryb do wielu krajów świata.

•Okres czasu 4-6 miesięcy: Rosnący obszar skażenia doprowadzi do utraty zbiorów w Japonii, pomniejszenia zbiorów w Chinach i Rosji, co doprowadzi do załamania dostaw żywności. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych w tym roku (inne katastrofy naturalne) może to w dalszym terminie doprowadzić do prawdziwie krytycznej sytuacji w wielu krajach świata.

Jakie czynniki mogą doprowadzić świat aż do takiej sytuacji ?

•Wciąż mamy do czynienia z niekontrolowanym przebiegiem katastrofy nuklearnej w Japonii i właśnie w najbliższych godzinach dowiemy się, czy przybierze ona rozmiar nieznany dotychczas światu, czy też jeszcze gorszy kataklizm, tym razem zostanie powstrzymany. To właśnie teraz kończy się "deadline" dla specjalistów w Elektrowni Atomowej Fukushima. Jeśli w ciągu najbliższych kilku godzin nie uda im się przywrócić energii do zasilania automatycznego chłodzenia wszystkich 6 reaktorów, znajdujących się w elektrowni, to zagrożenie będzie błyskawicznie wzrastać, aby osiągnąć skalę, której nikt, nawet w najgorszych snach nie przewidywał.

•Jakiś czas temu naukowcy przewidzieli, iż ewentualna fala tsunami na Pacyfiku, o wysokości około 10 metrów spowodowała by ogromne naprężenia w płycie pacyficznej, które w krótkim czasie musiałyby spowodować gigantyczne trzęsienie ziemi na pasie zwanym "ring of fire". Ostatnia fala Tsunami osiągnęła w niektórych miejscach nawet 23 metry wysokości ! Takie "wtórne", gigantyczne trzęsienie może się zdarzyć w okolicach Japonii, Indonezji, Nowej Zelandii albo u zachodnich wybrzeży USA. Wielu naukowców spekuluje, że właśnie najbliższe 3 dni jest "okresem krytycznym" dla takiego zdarzenia. Dodatkowo, w USA od jakiegoś czasu dyskutuje się o ogromnych naprężeniach na części uskoku, znajdującego się w obszarze Kalifornii, które w tej sytuacji mogą doprowadzić do trzęsienia dużo gorszego w skutkach, niż to z początku XX wieku.

•Całości dopełnia nadchodzące już jutro zjawisko super-księżyca (trwające około 3 dni!), nie bez powodu zwane na zachodzie "Moonageddon" - wyraz stanowiący połączenie 2 słów: moon (księżyc) i Armageddon. Wielu naukowców twierdzi, iż to zjawisko może wywoływać lub wydatnie wspomagać ekstremalne wydarzenia na naszej planecie.


•Jak by tego wszystkiego było mało, to okazuje się że na naprężenia płyt tektonicznych i ewentualne ekstremalne zjawiska na naszej planecie, może też mieć wpływ kometa Elenin, która tak podczas trzęsienia na Haiti w zeszłym roku, jak i tydzień temu była na jednej linii z naszą planetą, Wenus i Słońcem.


•Na koniec chcemy też wspomnieć, choć przyznajemy że z dużym smutkiem, o jeszcze jednym czynniku, który mimo naszej ostrożności przez ostatnie kilka dni, przybiera coraz to bardziej realne kształty. Jest to możliwość cichego, celowego wywoływania lub zwiększania skali wyżej wymienianych zjawisk przez człowieka. Otóż zebrane przez nas materiały świadczą jednoznacznie o fakcie, iż już na kilkanaście godzin przed i także podczas ostatniego, katastrofalnego trzęsienia ziemi, instalacja HAARP była w pełni aktywna i to właśnie w basenie wschodniego Pacyfiku, przy czym magnetosfera ziemska zaczęła być aktywna (burza magnetyczna) dopiero w kilka godzin po trzęsieniu (sic!). Nie chcemy niczego jednoznacznie wyrokować, ale jest to fakt budzący w nas co najmniej duże zaniepokojenie i na pewno wymaga dalszego sprawdzania, zanim się ten watek ostatecznie wykluczy.

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, wychodzi na to iż najbliższe 3 dni mogą okazać się przełomowe dla całego świata. Wypada wstrzymać oddech i obserwować na bieżąco wydarzenia na świecie.

Powinniśmy jednak przy tym pamiętać, iż nawet jeśli w najbliższych dniach nic znaczącego się nie zdarzy (oby tak było), to aktualna sytuacja jest już sama w sobie wystarczająco tragiczna dla Japonii i to co się tam stało będzie miało na pewno niebagatelny wpływ na cały świat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz