piątek, 1 kwietnia 2011

Aerodynakima duszy - Aura

Aura to magnetyczne pole siłowe człowieka lub fala drgań światła o wysokiej częstotliwości. Aurę również można nazwać żywą tęczą. Słowo aura w języku łacińskim oznacza - bryzę.

Z całości promieniowania istoty żywej wyróżniamy ;
A. Aurę ciała biologicznego czyli ciała fizycznego ( instrumentu fizycznego) i jego poszczególnych organów / układów.
B. Aurę pośrednich ciał energetycznych np. czakr, programu, umysłu, świadomości, wolnej woli i intencji - czyli takich ciał które są operatorami bieżących ciągów wydarzeń rozgrywających się w życiu jednostki.
C. Aurę zasobów pamięci, która posiada złożoną naturę.
D. Aurę duszy.

C.1. - Aura zasobów pamięci biologicznej, genetycznej, komórkowej, hormonalnej - skumulowanych w jednym, określonym ciele biologicznym, czyli jest to wszystko, co zostało w drodze rozwoju i podziału drzewa genealogicznego ludzkości, przekazane drogą rozmnażania płciowego i jest zawarte w jednym, danym ciele biologicznym. Musimy pamiętać że suma tych informacji, która w dniu dzisiejszym spoczywa w naszym ciele biologicznym, kiedyś tam w przeszłości była rozpisana w innych ciałach, których mieszkańcami były inne dusze. Najbliższym tego dowodem są nasi rodzice, po których odziedziczyliśmy nowy wzór ciała, lub, jeśli posiadamy, nasze dzieci, którym przekazaliśmy nasz zmodyfikowany sygnał biologicznego życia. Szanujmy więc życie i ludzi dookoła, bo wszyscy istniejemy na tej planecie - która również żyje. Martwa natura jest tylko na obrazach. Pamiętajmy ta planeta wciąż nas obserwuje.

C.2. Aura zasobów pamięci naszych minionych inkarnacji oraz aura całej naszej kosmicznej nici życia, zawierająca sumę naszego istnienia w kosmosie od jego początków. W tej aurze usytuowany jest również sygnał istnienia całego wszechświata oraz sygnał innych ciał biologicznych, które zamieszkiwaliśmy na innych planetach. W skład aury wchodzą więc również ślady tamtych planet, co daje nam możliwość ' wyciągnięcia danych ' z tych śladów oraz chemo - fizyczne przetworzenie wydobytych informacji w celu analizy lub połączenia się telepatycznego z tymi planetami. Natomiast badając szczegóły aury możemy odczytać tysiące różnych znaków, symboli, figur, motywów i archetypów które ukazują różnorodność posiadanych zdolności, talenty, wiedzę i są bramami do innych światów. Odszukajmy w sobie te bramy i połączmy się z światami które są w nas i w galaktyce. Korzystajmy również z informacji zapisanych w pamięci tych światów.

C.3. Aura zasobów pamięci wewnętrznych matryc ( programów ewolucyjnych ) sił kosmosu, przemawiających przez ciało biologiczne danego człowieka. Np. długoletni kontakt danej istoty z pozaziemskim systemem życia - oddaje w jej aurze pewne na ten temat informacje. Oto przykłady ; Barbara Marciniak i Plejadianie, Sebastian Minor i poziomy nieba Świetlistego Miasta, Jose Arguelles oraz Hanna Kotwicka i Państwo Majów, THalina Szejak vel Żeak i Centrum Wzorców Oceanicznych, Bruce Moen i Świat Przewodników.
Generalnie aura zasobów pamięci wewnętrznych matryc sił kosmosu może reprezentować sygnały wyższych światów i np. Aniołów pochodzących z tych wyższych światów duchowych lub fizycznych, które urodziły się tu na ziemi, aby nieść posługę boską lub nadzorować jakieś złożone operacje przeprowadzane przez wysokorozwinięte technologicznie cywilizacje pozaziemskie, które od milionów lat prowadzą tu na ziemi swoje programy naukowe, ewolucyjne i technologiczne. Ci Aniołowie, lub inaczej wysoko postawione osobistości wyższych światów - działają z reguły z ramienia tzw. Wyższych Zgromadzeń Kosmosu takich jak np. Federacja Galaktyczna, Dyrekcja Świetlistego Miasta, Konferencja i Porozumienie Światów albo Logistyka Układów Galaktycznych. Przykładem niech będzie też Centrum Wzorców Oceanicznych, gdzie są zgromadzone pełne wzorce oceaniczne nasion i innych składów absolutnych, które zarejestrowane są w postaci syntetycznego superświatła życia - inaczej żywego światła. Bank Centrum Wzorców Oceanicznych - czyli procesor pamięci absolutnej tego Obiektu, posiada takie wzory i składy wszystkich przedstawicieli królestwa istot, fauny i flory Ziemi z przedziału istnienia całej planety.

C.3. Aura zasobów pamięci wewnętrznych matryc sił kosmosu wywodzących się bezpośrednio od Ducha Kosmosu i Boga-Stwórcy, których możemy nazwać Wielkimi Generatorami Obiektów lub Generatorami Wszystkiego Co jest. Duch Kosmosu, jest również Bogiem-Stwórcą tylko o bardziej wysubtelnionej naturze, czyli jest tą ( w domyśle ) niewidoczną / duchową częścią kosmosu albo inaczej ; ukrytą za materią a Bóg-Stwórca jest widoczną częścią kosmosu czyli wszystkim tym co jest stworzone pod postacią wszechświatów fizycznych, bo to właśnie jest przejawioną, widoczną, namacalną i doświadczalną formą Boga-Stwórcy. Duch Kosmosu i Bóg Stwórca tworzą Jedność Stworzenia przemawiając / działając jako makrokosmos czyli będąc żywym makrokosmosem i jako mikrokosmos pod postacią kompletnej istoty ludzkiej funkcjonującej na ziemi. Tu jednak w tym przypadku na potrzeby aktów komunikacji na planecie całość skonstruowana jest w formie miniatury bo jak wiemy człowiek jest miniaturą wszechświata i jest do niego podobny. Dosłownie - kosmos jest w nas a my w nim. Odkrycie tej relacji podczas ziemskiej egzystencji i zjednoczenie się w tej relacji, pozwala nam osiągnąć, zrozumieć i doświadczyć konstrukcję kosmosu przełożoną na mikrokosmos i odwrotnie.

Widzimy więc, że źródło aury mieści się w źródle życia, które wzbiera pod postacią istoty ludzkiej, wyżej wymienione zasoby oraz wiele innych informacji płynących od środka programu życia, który rezonuje w z kosmologią wyższych Planów.

Cechą uniwersalną zdrowej, poznanej, mocnej i wyćwiczonej aury oraz cechą generalną ciała świetlistego, którego emiterem jest pole interakcji duszy z ciałem biologicznym - jest to, że taki obiekt cechuje się bardzo atrakcyjnym, młodym i kolorowym wzorcem obecności. W ten sposób uwypuklone jest pełne promieniowanie życia. Pełny rytm, swoboda, moc i zasięg promieniowania naszej istoty - daje dopiero pełnię życia, wolność i suwerenność oraz wprowadza nas na plany galaktyczne. Musimy być świadomi że to promieniowanie czyli aura lub światło przestrzenne są częścią naszej istoty, są częścią naszego życia tu na ziemi, i tak samo jak zajmujemy się samorealizacją w obszarach takich jak ; seksualność, medytacja, finanse i praca zawodowa tak nie powinniśmy stracić z oczu zainteresowania tym elementem życia.

Kolejnym obszernym zjawiskiem na temat aury, które chciałam tu zasygnalizować jest ; zagadnienie poznania aury w kontekście społecznego stosunku do tego elementu życia / do tej części naszej istoty. Często bywa tak, że ten obiekt jest nie poznany, niechciany, odrzucany i zniszczony. Wiele smutnych wydarzeń tego świata utwierdziło ludzi w przekonaniu że ta ich część która promieniuje - po prostu się nie liczy. Ten błąd w interpretacji to potężne zniekształcenie które trzeba zniszczyć a na jego miejsce wprowadzić naturalną łączność z całością życia jakie posiadamy. Koncentrujmy się na pełnej naturze życia a nie na wynaturzeniach, kłamstwach, strachu i niewiedzy w tym temacie.
Jeśli chcemy zrozumieć po co jesteśmy tu na ziemi, po co zostaliśmy inkarnowani do ciała biologicznego i co nas czeka w przyszłości zacznijmy od odrobienia zadania domowego czyli poznania swojej istoty życia. Droga do tego niech wiedzie również np. przez zbadanie wiedzy i doświadczeń różnych mistrzów duchowych i Tao, którzy dokonywali przemian tego świata z poziomu molekularnego swojego wehikułu życia, w połączeniu z Wielkim Generatorem Obiektów, Bogiem - Dawcą ruchu i miary tego wszechświata. To jest też nauka prawidłowego lokowania własnego potencjału energetycznego, twórczego, genetycznego i iluminacyjnego, których źródłem jest nasze życie, aby ów potencjał przeradzał się w kwintesencje prowadzące nas do wnętrza wszechświata.

Powyższa sumaryczna definicja aury w procesie indywidualnego poznania swojego pełnego pola siłowego i świadomości kosmicznej - wnosi nam do życia wiele wątków, które przeplatając się z naszą codziennością, kształtują oblicze naszej inkarnacji. Jeśli wiemy kim jesteśmy, skąd pochodzimy, z czego jesteśmy zbudowani, jak jesteśmy zbudowani i z czym jesteśmy połączeni - to nasza sytuacja egzystencjalna na tej planecie i postrzeganie wydarzeń tego świata staje się sytuacją istoty galaktycznej. Zaczynamy pojmować czym jest kosmos. Aby proces pojmowania był uniwersalny a istota weszła w niego neutralnie, przybliżę Państwu nową definicję duchowości i definicję religii.
a. Duchowość - jest to pochodzenie prawdy o człowieku, jego subtelnym wnętrzu, obecności innych pozaziemskich istot i prawdy o życiu całego kosmosu. Jest to prawda o człowieku, jego subtelnym wnętrzu, prawda o innych pozaziemskich istotach i o życiu całego kosmosu.
b. Religia - jest to sposób wierzenia w pochodzenie prawdy. Jest to sposób wierzenia w prawdę i jej następstwa. Jest to sposób przedstawiania tego wierzenia w świecie ziemskim.

Pod kątem tak zdefiniowanej duchowości i religii bacznie i krytycznie przyjrzyjmy się temu w co wierzymy, dlaczego w to wierzymy i jakie są okoliczności wyznawania tej wiary, bo w co przede wszystkim musimy uwierzyć - to w Siebie Samych.

Aura jako promiennik, łącznik i parametr ciała biologicznego, które również może podróżować poprzez czas i przestrzeń, jest właśnie taką swoistą sferą dematerializującą otaczającą nas przestrzeń i uchylającą kotary rzeczywistości aby jądra naszego istnienia mogły precyzyjniej doświadczać podróży, ewolucji i przygody, we wnętrzu żywego kosmicznego organizmu, którego, jeśli to sobie przypomnimy - jesteśmy współtwórcami.

Poznanie własnej aury w wymiarze przedstawionej tu sumarycznej definicji, zwizualizowanie jej, sportretowanie i połączenie się z nią w kontekście samorealizacji intymnej istoty ludzkiej jest wyznacznikiem jakości życia, zdrowia, bogactwa, potencjału, uzdolnień i długowieczności. Jeśli chodzi o długowieczność - to w badaniu aury widać tę istotę ponadczasowej wieczności promieniującą światłem przestrzennym i z reguły wygląda ona na ok. 20 ziemskich lat - a tak naprawdę może ona mieć wiele milionów a nawet miliardów lat.

A więc społeczne skutki rozpoznania swojej aury i rozwój łączności z tą aurą w partnerstwie, domu, w rodzinie, w firmie, w mieście, w państwie i na świecie, łączą się z hasłem ; Poznaj Siebie, bo Poznać Siebie to zrozumieć w sposób wiążący istotę aury, prowadzącą do wnętrza człowieka i dalej do wnętrza wszechświata. Musimy być świadomi tego jak dysponujemy całością naszego promieniowania, czyli całością naszego światła przestrzennego. Winniśmy więc sprawdzić czy to my w pełni kontrolujemy to światło - czy może ktoś cały czas siedzi nam na ogonie, wysysa energię i steruje naszymi zachowaniami. Winniśmy bardzo dokładnie przyjrzeć się tej aurze i uwolnić ją od klątw, szantażu, trucizn, zniewolenia, niechcianych i nie naszych energii, zaklęć i wszystkich innych negatywnych i pasożytniczych - ciemnych hologramów mocy. Nasza aura, nasze promieniowanie, nasze światło przestrzenne - ma być nasze, wolne, niezależne, pełne i silne. My mamy o tym decydować - nie kto inny. To jest nasze życie i musimy być za nie odpowiedzialni. Połączmy więc tą odpowiedzialność z spontanicznością i wiecznością a osiągniemy to do czego jesteśmy naprawdę zdolni. To jest początek drogi do wnętrza wszechświata, za progiem którego ukaże się nam cudowny i niesamowity Ogród Ogrodów usiany żywymi planetami, gwiazdami i galaktykami.

Tylko pełna świadomość i rozwój swojego potencjału energetycznego zawartego w aurze, promieniowaniu i świetle przestrzennym ( czyli generalnie w zewnętrznym polu siłowym człowieka ), czyni istotę ludzką wolną i zdrową oraz łączy ją w bezpośredniej linii z Duchem Kosmosu. Tylko świadomość zintegrowania w sobie całości naszej istoty i wejście do wnętrza wszechświata podczas inkarnacji w ciele biologicznym - daje pełną wolność, suwerenność, pełnię samozrealizowania, świadomość obecności w kosmosie oraz najwspanialsze, najcudowniejsze kontakty, relacje i zjednoczenie z Bogiem-Stwórcą wszechświatów fizycznych i Duchem Kosmosu będącym wewnętrznym programistą tychże właśnie wszechświatów.

W międzyczasie zwróćmy też uwagę na to co konsumujemy - czym się żywimy - co dostarczamy swojemu ciału i świadomości, ponieważ wszystko widać później w aurze i nie tylko. Wszystkie nałogi, złe odżywianie, spożywanie mięsa, kłótnie, agresja, obsesje, alkoholizm, nikotynizm, narkomania, fobie, urojenia, bieda, niezrealizowanie się, fanatyzm, choroby i kłamstwa - to wszystko odbija się w naszym promieniowaniu. Pamiętajmy - tym czym się namagnesujemy tym promieniujemy. Uwrażliwiam więc na to: co, po co i w jaki sposób konsumujemy i czy robimy to, bo naprawdę tego potrzebujemy czy ktoś lub coś na siłę nam to wciska do organizmu i umysłu. Można konsumować pożywienie, rozmowy, atmosferę domu rodzinnego i pracy, informacje prasowe, wielkie społeczne inicjatywy, koniunkturę gospodarczą - to wszystko zjadamy codziennie i niechybnie tym później promieniujemy. Winniśmy więc tak filtrować przychodzące do nas informacje aby nas z czasem nie pożarły.
Wszystko co konsumujemy rzutuje na jakość życia, stan zdrowia i sposób w jaki rozstaniemy się z ciałem biologicznym, bo rozstania mogą być różne. Mówię to po to, aby zwrócić Państwu uwagę, że naszym obowiązkiem jest odbudowanie kontaktu ze światłem życia - które powinno stać się naszym wiodącym paliwem dającym moc istnienia na tej planecie oraz w dalszej kosmicznej podróży.
Podaję również do informacji, że aura, promieniowanie i światło przestrzenne ewoluują pod wpływem kontaktu z naturą, treningów podziwu i zachwytu, kontaktu z dziełami sztuki, literaturą, muzyką, malarstwem i poprzez udział w koncertach, wystawach - czyli generalnie poprzez aktywną twórczą ekspresję i samorealizację połączoną z wypoczynkiem, miłością i medytacją. To, w jaki sposób wyrażamy się, organizujemy codzienne zajęcia i dokonujemy wyborów -formuje obiekt zwany aurą. Istota w pełni uwolniona od wszelkich ziemskich nałogów, sekt, systemów i podejrzanych religii, pełna światła miłości, zakochana w zdrowym stylu życia, w wegetarianizmie, połączona z kosmosem i szczęśliwa z takiego stanu rzeczy - ma aurę na całą galaktykę, ponieważ połączyła się z nią i zrównoważyła w sobie jej parametry, jej materię, świadomość i duszę. Uzgodniła się wewnętrznie z potężnym sygnałem Drogi Mlecznej.

Pełna akceptacja i zrozumienie swojej aury pozwala nam wznieść się niezwykle szybko na wyższe poziomy kosmosu i dostroić się do nich, ponieważ aura łączy nas z otoczeniem i kieruje wzwyż pięter wewnętrznego rezonansu. Jest takim wewnętrznym sprzymierzeńcem w podróży w czasie i przestrzeni.

Dla utrwalenia pewnych rzeczy w kilku punkach przypomnę więc że :

- Ta część nas, ( w domyśle aura ) której nie poznamy, nie oczyścimy - z reguły pozostaje zablokowana, zanieczyszczona i osłabiona oraz stopuje nam ewolucję na wyższy wymiar boskości i kosmicznych mocy. Odbija się to również w życiu codziennym a składowane, nie przepracowane energie i emocje obciążają inkarnację i nakręcają koło karmy.

- Aura / Bryza, promieniowanie, aureola lub światło przestrzenne są integralną częścią istoty ludzkiej, naszej istoty ET i światów w których kiedyś przebywaliśmy.

- Tłumiona, powykrzywiana, manipulowana przez kogoś, wykoślawiona i wycofana aura, jako zewnętrzne ciało energetyczne - powoduje chaos, cierpienie i biedę w życiu istot i społeczeństwa. Pamiętajmy, że taki obraz aury jest skutkiem wcześniejszych wydarzeń w życiu istot. Ma to bezpośredni związek z często używanym w psychologii określeniem " wyparte do podświadomości ". Stan aury pokazuje co i jak dzieje się w ścisłym wnętrzu istoty oraz w jej ścisłym polu życiowym. Aura jest świetnym wskaźnikiem stanu struktury naszego życia i gdy jest silna, zapewnia nam pełne pole ochronne.

- Spontaniczne, radosne, dostatnie i wolne życie to cudowny obraz aury - to pełna moc w życiu na tej planecie.

- Aura to osoba - to część osobowości. To istota, którą jesteśmy i lepiej być tego świadomym.

- Aura / bryza, promieniowanie, aureola, światło przestrzenne lub generalnie nasze zewnętrzne ciało energetyczne oraz plany narodowe, dusze narodów, wzory energetyczne (egregory) i potężne ciało świetliste planety ziemi, to naczynia połączone i wszelkie zmiany jakie ludzkość generuje
( wypromieniowuje z siebie ) odbijają się na całej planecie.
- Zewnętrzne ciała energetyczne istot żyjących w czasach reżimów komunistycznych i innych, były zduszone, zniszczone i nie miały mocy kosmicznych, ponieważ wszystkim rządził i o wszystkim decydował potężny totalitarny system władzy państwowej, który odgradzał istoty od kosmosu grubym kaftanem strachu i zniewolenia, dopiero wydarzenia prowadzące narody do wolności, dały istotom nowe światło i możliwości odbudowy swojej energetyki w połączeniu z otwartymi oknami i drzwiami wewnętrznego kosmosu.

- Aura człowieka bojącego się, zniewolonego i smutnego - jest bardzo skurczona i ściśnięta, a w niektórych przypadkach pogrążona w smutku i w ogóle nie chroni istoty ludzkiej przed oddziaływaniem z zewnątrz podstępnych intryg informatyczno - energetycznych. Aura po prostu ucieka do wnętrza istoty, odsłania jej wrażliwe miejsca, pozostawiając ją dosłownie na pastwę losu. W tym miejscu watro uzmysłowić sobie współczesne źródła lęków, chaosu, intryg, biedy, strachu, korupcji, chorób i przygnębiających doktryn politycznych i religijnych. Jeśli jest tak, że lęk powoduje, że to czego się obawiamy może się przydarzyć, to odwróćmy kierunek i całkowicie skoncentrujmy się na pozytywnej stronie życia, a z czasem zobaczymy że natura kosmicznego i wolnego życia ma same pozytywy. Pamiętajmy że pokój rodzi pokój, wolność rodzi wolność, a miłość - rodzi miłość.

- Aurę posiadają również zwierzęta, rośliny, formacje geologiczne, woda oraz cała planeta. Swoisty typ aury / atmosfery posiadają również zbiorowiska takie jak wsie, miasta, państwa i różne organizacje działające na terenie tych państw.
Z moich obserwacji wynika, że aurę posiada również nasze słońce. Tą aurą jest po prostu jego promieniowanie świetlne. Te same cechy wykazują również inne planety oraz w wymiarze mikro - takie elementy jak atomy, pierwiastki i molekuły.

- Można generalnie powiedzieć, że materia fizyczna pod jaką by nie była postacią generuje promieniowanie o różnym stopniu nasilenia. Jest to związane z tym, że ciągle ma miejsce proces ewolucji wewnątrz materii kondensujący jej zasadę i równocześnie uwalniający z niej energię i światło.

- Aura wolnej duszy jest sygnałem, który definiuje się bezpośrednio i nie musi przepływać przez układy fizyczne. W takim stanie, aura duszy, która nie jest wcielona na ziemi - ma zupełnie inny kształt, zasięg i właściwości - jest aurą bardziej dynamiczną i widać wtedy pełnię promieniowania duszy. Natomiast w przypadku kiedy dusza znajduje się w ciele biologicznym, jej promieniowanie połączone jest z promieniowaniem ciała, promieniowaniem pola interakcji i promieniowaniem różnych zasobów pamięci. Taki obraz aury jest złożony, wielowątkowy i trzeba go dokładnie analizować aby wychwycić niuanse poszczególnych źródeł promieniowania.

- Różne dusze, znajdujące się na różnych stopniach ewolucji i kontaktu z ET mają swój indywidualny wzór promieniowania i ta sama zasada występuje w przypadku dusz wcielonych na ziemię.

- Co poprawia kondycję aury i wpływa na przyspieszenie naszej ewolucji ?
: ruch, sport, aktywność, ćwiczenia gimnastyczne, wegetarianizm, prawidłowe stosunki partnerskie i rodzinne, spontaniczność, sportretowanie aury, mandala własnej duszy, podróże poza ciało, świadome sny, kontakt z naszym ET, kultura fizyczna ciała biologicznego, czyste i zadbane miejsce w którym żyjemy ( wieś, miasto, osiedle ), kultura ekologiczna tego regionu i państwa, ustabilizowana majętność społeczeństwa oraz przejrzyste zasady działania administracji państwowej, co w tym przypadku ma niemały wpływ na sytuację energetyczną danego narodu -i nie chodzi tu tylko o ropę, gaz i prąd. Ta sprawa sięga o wiele głębiej w naturę czaso przestrzenną tego kraju.

Przedstawię teraz państwu kilka ujęć metaforycznych w odniesieniu do Duszy abyśmy zastanowili się : Czym jest dusza ? Co jest duszą ? i namierzyli w sobie jej obecność jako Istoty funkcjonującej w naszym ciele biologicznym. Poniższe określenia pochodzą z nowego, dużego przekazu telepatycznego autorstwa Tauran Wobefog Hencji i zatytułowanego : "Logistyka Układów Galaktycznych" (poszukujemy wydawcy dla tego dzieła).

Dusza :

" Wewnętrzna Droga Wiodąca "
" Wieczna, sprecyzowana obecność wnętrza - myśl Boga - Jego zapamiętany obraz "
" Nieskończone źródło promieniowania i informacji "
" Organizator wewnętrznego pokoju mocy i komunikacji międzygalaktycznej "
" Silny aspekt energii światła i świadomości "
" Końcowy, scalony superrdzeń wyłonienia gwiezdnego "
" Stonowane fioletowo - złote światło nieśmiertelności "
" Specjalnie wygrawerowany czułek mocy-soczewka kontroli lotu w kosmosie "

Promieniowanie duszy zawiera informacje o jej ewolucji i budowie. Można to uchwycić na Mandali Duszy za pomocą zbioru symboli archetypowych, kształtów, form i kolorów oraz dźwięku i słowa pisanego. Sygnały duszy wyrażają się więc w wieloraki sposób. Mogą to być np. myśli, sny, potrzeby, emocje, marzenia, talenty, informacje, sztuka, wiedza. Fizycznym sygnałem duszy dopasowanym do potrzeb funkcjonowania na ziemi, jest również ciało biologiczne. Sumarycznym wielo dźwiękiem, wydobywającym się z tego zintegrowanego ciała- umysłu- duszy jest więc ich połączone promieniowanie auryczne lub inaczej światło przestrzenne.

Dalszym sygnałem duszy, przetworzonym na zewnątrz istoty przez ostatnie tysiąclecia jest ta cywilizacja technologiczna, świat zagadnień społecznych, naukowych i religijnych, sztuka i architektura - i to również emituje różnego rodzaju promieniowania - jedne toksyczne a inne przyjazne środowisku naturalnemu.

Dlatego jakość i moc naszych ciał świetlistych odbija się i wpływa na jakość i moc ciała świetlistego planety ziemi. Inaczej mówiąc; według wszystkich informacji jakie do tej pory zebraliśmy w tej sprawie na ziemi oraz według przekazów od Istot Niebiańskich lub od Wyższych Zgromadzeń Kosmosu - ciała świetliste istot ziemskich, plany narodowe, dusze narodów, systemy portali, opiekunowie społeczeństw i różnych grup etnicznych, duchy fauny i flory oraz potężne ciało świetliste planety ziemi - to naczynia połączone - to jeden wielki ocean energii.

Dusza to żywa, subtelna, wielowymiarowa i autorefleksyjna istota czująca znajdująca się całkowicie w innym wymiarze czasoprzestrzennym niż ciało biologiczne. Ma jednak możliwości połączenia się z ciałem i jego przemienienia oraz rozświetlenia poprzez intensyfikację promieniowania. Dusza i ciało uczestniczą w życiu kosmosu na równi z całością stworzenia - i właśnie ten okres inkarnacji - kiedy są ze sobą połączone i ma miejsce zsumowane promieniowanie auryczne, jest bardzo istotny w życiu istoty, bo oddziałuje na całą planetę. A więc działajmy tak, aby skutki naszych czynów i promieniowanie były przyjazne temu światu, rozwijały nas i były wskazówką dla innych istot - poszukujących nowych ścieżek rozwoju.

Dusza ludzka powstała na równi z całością kosmosu i jest do niego podobna w ten sposób jak mikrokosmos jest podobny do makrokosmosu - co ułatwia komunikację pomiędzy tymi elementami, ponieważ w tej samej relacji owa dusza jest podobna do Duszy Kosmosu. Wszystko może się przenikać i tak ewoluować abyśmy jako dusze przeżywali tę ewolucję w sobie, czyli w miejscu gdzie na czas obecności na planecie łączą się dusza, ciało i umysł.

Bóg- Stwórca jest częścią pierwotnej jedności Ducha Kosmosu - która utworzyła wszechświaty fizyczne - czyli materialne np. planety, gwiazdy i galaktyki. Z tej pierwotnej jedności Ducha Kosmosu wyłoniły się więc wszechświaty fizyczne a inna część pierwotnej jedności, która nie stała się wszechświatami fizycznymi, przybrała postać Ducha Kosmosu, który od środka stworzenia, programuje całość tych fizycznych wszechświatów i może być nazywany świadomością wewnętrznego programisty wszechświata. Każda dusza ma więc cechy tego programisty i jak sobie to uświadomi podczas inkarnacji w ciele biologicznym, to może powrócić do kontaktu, relacji i zjednoczenia z Bogiem- Stwórcą ( wszechświatem fizycznym i swoim ciałem biologicznych ) i zjednoczenia z Duchem Kosmosu ( świadomością wewnętrznego programisty wszechświata ) - pozostając przy tym istotą wolną, suwerenną i tak zjednoczoną z kosmosem że jest jego pełnym wymiarem. Jest świadoma w sobie mikrokosmosu i mikrokosmosu w makrokosmosie.

Istota ludzka po aktywnym i w pełni świadomym kontakcie z własną duszą, ciałem i umysłem poddaje się dalszej autorefleksyjnej transformacji w stronę gwiazdy, zmieniając parametry pracy atomów, czego przykładem mogą być krążące szybciej elektrony, co w konsekwencji powoduje zwiększenie uwalniania energii i światła z materii ciała biologicznego. W taki sposób istota staje się bardziej świetlista a promieniowanie zwiększa swój zasięg i moc. Świadomość istoty wkracza w takiej sytuacji na plany galaktyczne, a ciało biologiczne doświadcza kapitalnych i ekstatycznych przepływów energii kosmicznych i wyższych świateł Ducha Kosmosu. Aura takiej istoty bardzo się poszerza, niekiedy nawet na skale galaktyki i staje się bardziej odczuwalna przez inne istoty wchodzące w bezpośredni kontakt z osobą, która emituje dookoła siebie takie galaktyczne fale.

Z uwagi na to że ewolucja w różnym tempie obejmuje wszystko - to również aura ulega właściwej dla siebie ewolucji. Proszę Państwa, Życie nie umiera... bo nie ma takiej możliwości. Życie nie umiera... bo dusza jest nieśmiertelna. Życie nie umiera ...bo źródła jego ewolucji nie przewidują takiego obrotu spraw. Jeśli w polu interakcji - w obrębie naszego ziemskiego wehikułu życia połączą się ; dusza, umysł, ciało i aura - to nowo powstały zintegrowany i zsyntetyzowany obiekt - stanie się istotą galaktyczną, a jeśli połączy się sprawnie z kosmologią wyższych wymiarów, tzn. zostanie w tą kosmologię "zabrany" - to stoi na progu odrodzenia się jako istota intergalaktyczna, ponieważ za tym progiem czeka taką istotę bezpośrednia współpraca z Federacją Galaktyczną, Dyrekcją Świetlistego Miasta, Konferencją i Porozumieniem Światów, Flotami Obiektów Kosmicznych, Logistyką Układów Galaktycznych i dalej z jeszcze większymi mega obiektami wszechświata.

W tym miejscu ,w którym jest istota, w obrębie jej kompletnego ziemskiego wehikułu życia, spotykają się:
a. Bóg-Stwórca i Duch Kosmosu pod postacią ciała biologicznego.
b. Dusza tej istoty wywodząca się z pierwotnej jedności Boga i Ducha.
c. Wszelkie zasoby pamięci do jakich istota zdoła w tej inkarnacji dotrzeć.
d. Instrukcje i Programy życia pochodzące od Wyższych Zgromadzeń Kosmosu
e. Treść aktualnego świata w postaci cywilizacji, technologii, państwa, rodziny, psychologii, wyznań, sztuki i architektury.

Po środku, w tej relacji, w tym spotkaniu się w/w elementów, istota ma świadomość tego układu - tej można powiedzieć interrelacji - i tak powinna kierować swoim życiem i ewolucją, aby za pomocą mocy świadomości - wyciągnąć z całego czasu inkarnacji jak najwięcej kwintesencji. I właśnie te kwintesencje widać w aurach np. wysoko wyewoluowanych dusz. Przybierają one dowolne kształty np., aniołów, świetlistych kulek, form podobnych do ludzkich, pojazdów kosmicznych, znaków graficznych, portali oraz kształty wielu innych funkcji jakie istota do tej pory zdobyła w toku własnej ewolucji. Aura i dusza, posiadając właściwy dla siebie dorobek, mogą wibrować z różną częstotliwością, co tworzy różne ich stany, kształty, typy zachowania i rezonowania z otoczeniem. Aura i dusza człowieka mają konstrukcję kosmiczną ( uporządkowaną ), wielowymiarową i wielopoziomową. Aura i dusza bezdyskusyjnie podlegają ewolucji - i generalnie są zbudowane z kwadrylionów niuansów energetycznych, programów i instrukcji życia pochodzących z całego tego wszechświata.

Co jest więc fundamentem dla takiego kierunku podróży w kosmosie ? Przede wszystkim przywrócenie równowagi energetycznej własnego organizmu, czyli przywrócenie stanu zdrowia, dzięki dostrojeniu się do pierwotnego rytmu życia wewnętrznego kosmosu. Odzyskanie dzięki temu wewnętrznej mocy i takie kierowanie własnymi myślami, emocjami i energiami, aby w naszej egzystencji miał miejsce transfer na wyższe piętra kosmosu.

Pamiętajmy ; Życie nie umiera...bo niema takiej możliwości. Moja działalność artystyczna istnieje po to aby we współpracy z podobnymi firmami (np. Ośrodek Rezonansu telepatycznego IVETTE czy Fundacja Feniksa) promować pozytywne, wznoszące i kosmiczne wymiary życia istoty ludzkiej funkcjonującej na ziemi. Jesteśmy więc po to, aby stworzyć potężną przeciwwagę dla starego, toksycznego i ciemnego hologramu śmierci, który do tej pory dławił ewolucję ziemian i od tysiącleci niszczył życie a przecież ; Życie nie umiera !

Generalnie mój program działalności, zmierza we współpracy z różnymi organizacjami ziemskimi i pozaziemskimi do podniesienia jakości życia na wymiar galaktyczny, a otwartych, zainteresowanych ziemian na wymiar Społeczeństwa Galaktycznego. Te połączone siły sprzyjają więc wszystkim pozytywnym transformacjom na tej planecie. W ramach kontaktu z Wyższymi Zgromadzeniami Kosmosu, oraz kontaktu z istotami intergalaktycznymi reprezentującymi te różne Zgromadzenia - posiadamy głęboką i potwierdzoną wiedzę o sytuacji życia w kosmosie, oraz jesteśmy z nimi w bezpośredniej łączności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz