piątek, 1 kwietnia 2011

Pozytywne wibracje i przyciaganie

Czy potrafimy wyobrazić sobie świat bez muzyki? Co jest w niej tak magicznego, że stała się ona nieodłącznym elementem naszego bytowania na Ziemi? Już przecież w momencie narodzin każdemu człowiekowi towarzyszy pierwszy krzyk, a wiec dźwięk, wibracja wpisana w nasza kartę osobowości.
Sięgając pradawnych czasów możemy tylko przypuszczać, co odczuwali ludzie wydobywając pierwsze dźwięki z przedmiotów, które z pewnością jeszcze trudno byłoby nazwać instrumentami. Po co oni to robili, i jaki impuls pchał ich do wytwarzania pierwszych instrumentów muzycznych z wszelkich darów natury znajdujących się w zasięgu ręki?
Otóż wynikało to z silnie zakorzenionej w podświadomości człowieka potrzeby kontaktu z pradźwiękiem, czyli "tym czymś" co dziś nazwiemy wibracją, a co trudne jest do ogarnięcia przez świadomy umysł, jednak dające poczucie bezpieczeństwa i harmonii.
Ten niecodzienny kontakt osiągany wówczas poprzez skoncentrowanie się na rytmie w muzyce i tańcu, wprowadzający w stan hipnotycznego transu, pozwolił pierwszym istotom ludzkim już na najniższych szczeblach rozwoju, dotrzeć do swej duchowej natury i poczuć jej wibracje. Już wtedy ludzie instynktownie poszukiwali poprzez dźwięk sposobów na integrację z własną osobowością, co zdecydowanie odróżniało ich od najbardziej nawet rozwiniętych ewolucyjnie zwierząt.
Człowiek, bowiem od samego początku kształtowania się jego świadomości, zawsze dążył i dążyć będzie do harmonii. Jest to naturalny stan wpisany w istotę naszego Jestestwa, bo pochodzimy od Boga - Harmonii Doskonałej. Zawsze więc, prędzej czy później, czy tego chcemy czy nie, będziemy szukać sposobności obcowania ze swoim prawdziwym źródłem, źródłem doskonałości.
Zatem nasza świadomość, podświadomość i myśli - czyli Umysł, tkanki, komórki i organy wewnętrzne - czyli Ciało, nasze uczucia jak miłość, wiara - czyli Duch, nieustannie wysyłają fale dostrajające się do pełnej harmonii z wszechświatem. Odnosząc się teraz do filozofii Wschodu i prawa Yin-Yang, chcąc opisać zjawiska zachodzące w naszym świecie, możemy użyć określeń jak dobro i zło, radość i cierpienie, zdrowie i choroba, obfitość i nędza, itd. W świecie dźwięku sprowadza się to do harmonii i dysharmonii, czyli dysonansu, rozdźwięku pomiędzy dwoma biegunami.
Jeśli zaakceptujemy fakt, że cały wszechświat zbudowany jest z wibrującej materii, czyli atomów, w których środku znajduje się ENERGIA, i że każdy, nawet najbardziej ulotny przejaw bytu można wyrazić częstotliwością fali dźwiękowej, dojdziemy do fascynującego wniosku, że wystarczy dostroić się do odpowiedniej frekwencji (np. stanu zdrowia czy własnego celu), jeśli pragniemy by stała się ona naszym udziałem, a to wspaniale prawo przyciągania fali o tej samej częstotliwości zaowocuje sukcesem w każdej dziedzinie życia, jak zdrowie, wspaniały partner życiowy, kariera, czy pieniądze.
Pozostaje więc tylko pytanie, jak to zrobić? Jak dostroić się do źródła doskonałości, czyli odpowiedniej dla nas, czy naszej sytuacji, częstotliwości?
Zostaliśmy wyposażeni przez Boga w wielkie narzędzie tworzenia - Umysł, bezustannie generujący uwidocznione w częstotliwościach myśli, do których z kolei dostraja się wszystko co odpowiada tym częstotliwościom. W rezultacie prowadzi to do ich zmaterializowania się w określony sposób w ziemskim doświadczeniu. Na tym polega fenomen zdolności twórczej myśli, SEKRET przyciągania do siebie tego, o czym myślimy, marzymy lub chcielibyśmy w życiu otrzymać. Istnieje tutaj jednak pułapka, gdyż zawsze przyciągamy tą częstotliwość, która jest produkowana w naszym umyśle jako dominująca, zatem jeśli myśl jest niepozytywna, niepozytywnych zdarzeń będziemy otrzymywać więcej w swoim życiu. Ponieważ tak działa proste prawo przyciągania danej częstotliwości do frekwencji o tej samej wibracji. Zatem to, na czym się koncentrujemy, to przyciągamy. Czyli im więcej myśli pochodzi z "częstotliwości niskich" czyli odnoszących się do naszych ludzkich wad jak zazdrość, mściwość, złośliwość, chytrość, brak wybaczenia, itd., tego przyciągamy do siebie więcej! Nie oznacza to jednak, że doświadczamy potem identycznego odbicia fali i tego samego rodzaju doświadczenia życiowego jakie wysłaliśmy (o czym myśleliśmy). Otrzymujemy coś, co pochodzi z tego samego źródła, czyli nazwijmy to, z tego samego "worka niskich częstotliwości". Czasem oznacza to chorobę, stratę materialną, czy smutne doświadczenia. To jest tak, jakby fala wysłana przez nas wróciła do nas i uderzyła z podwójną siłą. Natomiast, jeśli nasza uporczywa myśl pochodzi ze źródła harmonii czyli z wysokich częstotliwości, jak miłość, dobro, altruizm, pasja, misja życiowa, bezinteresowna pomoc, uzdrowienie, radość, uśmiech, życzliwość, odruch serca, takie będzie odbicie fali dźwiękowej, i oczekiwać możemy szybkiego osiągnięcia własnych celów oraz cudownej niespodzianki od losu. To jest prawo przyciągania, i podobnie jak prawo grawitacji działa zawsze, w każdym miejscu i w każdym przypadku. Wystarczy więc podczas medytacji wizualizować swój cel przy zahamowanym pojawianiu się emocji niepozytywnych w życiu, a wkrótce nadejdzie jego manifestacja w realnym świecie. Biorąc jednak pod uwagę aspekt duchowy, pozostaje jedno "ale". W tym miejscu przychylę się do opinii hinduskiego guru Dattatreya Siva Baby, poruszającego sprawę karmy podczas wypowiedzi na temat bardzo popularnej aktualnie w Ameryce książki "Sekret" i jej adaptacji filmowej. Musimy wiedzieć, że czasem nie wystarczy codzienna wizualizacja celu i medytacja by osiągnąć jego materializację. Trzeba znać drogę przejścia częstotliwości istoty naszego celu przez centra energii człowieka (czakry) i być wolnym od jej ograniczeń. Mówiąc prościej, musimy uwolnić karmę poprzez odblokowanie konkretnych czakr (fizyczne miejsce karmy w ciele to ramiona i gardło stąd częste problemy u ludzi z wypowiadaniem się). Wówczas przejście "naszego celu" może odbyć się swobodnie, tak jak powinno, czyli od II czakry gdzie jest moment jego inicjacji - tworzenia, do VI (trzeciego oka) gdzie następuje jego realizacja. Do tego jednak należy użyć odpowiednio dobranego dźwięku.
Zatem niestety, jako ludzkość z pokorą musimy przyznać, że jeszcze długa droga przed nami, by w pełni przejąć kontrolę nad umysłem i w całości wykorzystać jego potencjał. Ale na szczęście mamy do dyspozycji dźwięk i istnieją osoby które wiedzą jak go użyć, by na zasadzie rezonansu można było zadziałać równocześnie na wszystkich trzech poziomach naszego istnienia Ciało-Umysł-Duch, i dostroić się do częstotliwości własnych celów, uwalniając się od obciążeń karmicznych i osiągając w końcu to czego się pragnie, bo jak już ustaliliśmy wcześniej - każdy rodzaj przejawionego bytu w ogóle (w tym myśl), jest wibracją - czyli dźwiękiem.
Istnieje wiele sposobów na "zmobilizowanie" konkretnych częstotliwości fal dźwiękowych do działania na naszą korzyść - przede wszystkim mam tu na myśli uzdrawianie. Jednym z nich jest zastosowanie terapii dźwiękowej za pomocą wygenerowanych konkretnych częstotliwości, już naukowo obliczonych w stosunku do narządów wewnętrznych człowieka, co otrzymujemy z prostych w użyciu dla każdego instrumentów - kamertonów. To najbardziej zaawansowana forma muzykoterapii w ogóle, bo odnosząca się zarówno do ciała fizycznego na poziomie komórkowym, jak i umysłu oraz ducha, łącząca w sobie zdobycze wielu dziedzin medycyny naturalnej, m.in. medycyny chińskiej, czy filozofii uzdrawiania pochodzącej z Indii
Najprostszym jednak i najbardziej powszechnym sposobem dostrojenia się do wysokich wibracji i natychmiastowej zmiany stanu naszych emocji na pozytywne, co w realizacji celu pozostaje bezcenne, jest - słuchanie muzyki, którą po prostu lubimy, która nas bawi i wprowadza w dobry nastrój, bez której życie wydaje się być niemożliwe. Chociaż ta uznana dla świata nauki muzykoterapia należy do najbardziej subtelnych i skromnych zarazem, bo działających tylko poprzez sferę umysłu, może już przynieść duże efekty, zwłaszcza gdy obcujemy z muzyką specjalnie skomponowaną i zaaranżowaną do tego celu.
Jednakże terapia za pomocą własnego głosu jest jedną z podstawowych i ważniejszych technik w pracy z dźwiękiem. Szczególnie dotyczy to śpiewania mantry OM. Odpowiednio artykułując i modulując samogłoskę "O" i potem dobierając adekwatną długość wybrzmienia spółgłoski "M" (celowo wydłużone "M"), wprowadzamy w wibrację całe nasze ciało, co ma ogromne właściwości terapeutyczne. Dlatego wyśpiewywana mantra OM odgrywa wielką rolę w modlitwie, różnych technikach medytacji i sprzyja samouzdrawianiu. A więc. Śpiewajmy OM ile tchu starczy nam w płucach, tańczmy, bawmy i radujmy się. Realizujmy swe najśmielsze cele za pomocą pozytywnych wibracji i poczucia harmonii wewnętrznej, w zgodzie z doskonałością stworzenia. Odnajdujmy Boga w każdej sferze naszego życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz